P. 1
Fred Hoyle-Astronomija

Fred Hoyle-Astronomija

|Views: 214|Likes:
Published by Stefan Savanović
Astronomija
Astronomija

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Stefan Savanović on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/03/2015

pdf

text

original

Sections

Nekoliko slika sa Hubble-a
Napomena: Knjiga je izašla PRIJE 1970.g, dakle Hubble svemirski teleskop nije postojao...

Sombrero galaksija u infracrvenom...

Hodge 301 Cluster Multiple Generations of Stars in theTarantula Nebula..

Barred Spiral Galaxy NGC 1300

Antennae Galaxies / NGC 4038-4039

FRED HOYLE

ASTRONOMIJA
Sadržaj
PREDGOVOR 6

1. poglavlje ZEMLJA I NEBO 2. poglavlje ASTRONOMSKI INSTRUMENTI 3. poglavlje KRETANJE PLANETA I DREVNA ASTRONOMIJA 4. poglavlje KOPERNIK I KEPLER 5. poglavlje TEORIJA GRAVITACIJE 6. poglavlje RAZDOBLJE POSLIJE NEWTONA 7. poglavlje OPTIČKI INSTRUMENTI I PRIRODA SVJETLOSTI 8. poglavlje ROĐENJE MODERNE ASTRONOMIJE 9. poglavlje ZVIJEZDE KAO TERMONUKLEARNI REAKTORI 10. poglavlje STRUKTURA NAŠE GALAKTIKE 11. poglavlje GALAKTIKE I ŠIRENJE SVEMIRA Dodatak:
HiPARHOVE I PTOLEMEJEVE KONSTRUKCIJE EPICIKLA

... 8 30 70 100 130 152 188 218 248 270 302
328

5

PREDGOVOR

U ovoj sam knjizi pokušao upoznati čitaoca s razvojem astronomije od naj­ ranije poznatih astronomskih otkrića pa sve do najnovijih spoznaja. Ilustracije, koje su opsežno i uspješno opremili moje kolege u ovom pothvatu, namijenjene su kao stvarna pomoć u praćenju teksta, a ne da knjiga ljepše izgleda. Astronomija je najstarija znanost, kako se često kaže. Ali, astronomija je, u izvjesnom smislu, i najmlađa znanost, što se često ne uviđa. Veliki napredak u fizici tokom prve trećine ovog stoljeća odrazio se plodonosno u astronomiji do naših dana. Učenjaci su dolazili sve više i više do spoznaje da se samo vrlo ograničen opseg eksperimenata može izvesti u laboratoriju na Zemlji. Svemir se snabdio mnogo finijim i mnogo raznovrsnijim laboratorijem, s mogućnostima koje se nikad ne bi mogle ostvariti ovdje na Zemlji. U laboratoriju na Zemlji nikad se neće proizvesti supernova zvijezda, premda su se mnogi procesi, koji izazivaju eksploziju ovih zvijezda, zaista proučavali eksperimentima na Zemlji. Upravo se tu nalazi važnost: u eksperimentima na Zemlji, na sreću, bilo je do­ voljno otkrivenih fizikalnih zakona, koji su zatim pokazali da imaju šire podru­ čje primjene na stanje cijelog svemira. Međutim, ova situacija nije sasvim nova. Već su u XIX stoljeću otkrića, koja su se odnosila na prirodu i svojstva svjetlosti, imala odraza u astronomiji, ne samo u proširivanju već postojećih pravaca istraživanja nego i u pokretanju novih pravaca i u pomicanju ravnoteže "važnosti" unutar astronomije uopće. Imajući ovo u vidu, uočio sam da ne bi bilo dobro pisati potpuno s astronom­ skog stajališta. U osam poglavlja bavio sam se poviješću razvitka astronomije. Kako je ovaj razvitak bio tako usko povezan s otkrićima u fizici, osjetio sam prijeku potrebu da kažem nešto o značenju ovih otkrića. Čitalac će naći sasvim iscrpne prikaze o svjetlosti, elektricitetu i magnetizmu. Nuklearna fizika prikazana je u zadnjim poglavljima, gdje su opisane nje­ ne važne primjene u modernoj astrofizici. Kvantna teorija i teorija relativnosti iznesene su u kraćim crtama. Uočio sam da je potrebno dati neka tumačenja u povijesnim poglavljima. U pregledu astronomskih otkrića, grčkoj se astronomiji mora dati posebno mje­ sto, jer su mnoge glavne napretke sasvim sigurno postigli Grci. Ipak, precizan opis onoga što se dogodilo između 500. i 200. godine prije nove ere, mislim da se ne da rekonstruirati za današnji svijet. Malo je originalnih rukopisa. Naše poznavanje tog perioda većinom potječe iz loših latinskih tekstova, koji se mo­ raju protumačiti u svjetlu današnjeg poznavanja - a ovo možda nije uvijek vodilo ispravnom shvaćanju onoga što se stvarno zbivalo! Eratostenovo odre­ đivanje promjera Zemlje je jedan takav primjer. Da li je Eratosten pogriješio za 17% ili samo za 1/2 %? Ranije generacije povjesničara znanosti uzimali su veću pogrešku, lošiji rezultat. Čitajući materijal, osvjedočio sam se u suprotno. Razlika se ne nalazi u bilo kojoj izmjeni dokumentarnog materijala, nego u iz­ mjeni gledišta. U naše doba, učenjaci potpuno priznaju, da su ljudi u prošlosti bili isto tako sposobni kao što smo mi danas. Ali se našim djedovima činilo gotovo nepristojno da je Eratosten samo primitivnim instrumentima kojima je raspolagao mogao postići izvanredno točan rezultat. On jednostavno nije imao sposobnosti da načini nešto takva! Također sam ustanovio da je retrospektivno gledanje imalo utjecaja na mno­ ge naučne prikaze, posebno u najpopularnijim izlaganjima. Vrlo značajan rad

6

bio je s omalovažavanjem osuđen kad god je kasniji razvitak skrenuo istraživa­ nja novim putovima. Već su u grčko doba iz promatranja bile otkrivene posljedice ekscentričnih planetskih staza. zapažene u njegovo vrijeme. Ona je preživjela više od tisuću godina. po svom vlastitom uvjerenju. Možda će tako i biti. kao najbolji tumač opaženih kretanja. Njegova teorija dobro tumači poznate činjenice. ali u kojoj nema posebne metode koja guši ostale. pa ne postoji općenito shvaćanje da se Ptolemej stvarno upustio u zamršenosti kretanja po elipsi. kao što je to bilo u prošlosti. moraju se financirati i planirati u velikim skalama. ukoliko se želi da budu uspješni. mislim da će neposredno istraživanje svemira zajedno s radio-astronomijom konačno postići ravnotežu u odnosu na najtradicionalnije metode i mislim da će u toj ravnoteži glavni dio astronomije nastaviti da se razvija u mnogim smjerovima. Mislim da najdetaljniji opis Ptolemejeva rada još nedostaje da bi se ocijenila matematička baza njegovih geometrijskih konstrukcija. Ali poslije jedne ili dvije dekade iskustvo pokazuje da se pojavljuje proces smanjenja kori­ sti. Sve važne nove me­ tode. U svakom slučaju. Novi radioteleskopi. Zbog toga sam priložio matematički dodatak na kraju knjige u kojem sam pokušao protumačiti što je Ptolemeja dovelo do ovih konstrukcija. koje se pojave. Zbog toga možemo svjesno očekivati da će najbogatiji na­ rodi nastaviti neograničeno trošiti znatne dijelove svojih dohodaka na slanje instrumenata i ljudi u svemirski prostor. Vjerojatno ni jednog velikog čovjeka nije potomstvo tako s prezirom odbacilo kao Ptolemeja. Ptolemejeve geometrijske metode još su igrale važnu ulogu u presudnim trenucima Keplerova rada. Takav stav se pojavio. Ptolemej je bio prikazan kao neznatna pojava. Ovaj proces se već odvija u radio-astronomiji. Slična situacija se mora neizbježno pojaviti i u neposrednom istraživanju svemira. Svaki značajniji novi rezultat počinje tražiti sve više u vremenu. Danas nije tako. osnivača teorije o epicikličkom kretanju planeta. a poslije njenoga pada. Ovo će protumačiti zašto nisam napisao knjigu zanesen da se astronomija sutra treba revolucionirati. uvjeren sam. Prije nekoliko godina mogla su se otkrića u radio-astronomiji postići pomoću prilično primitivne opreme. niti krugove sa Suncem u centru. Zbog oba ova razloga. naporima i novčanim sredstvima nego što je bio slučaj u početku. iz neznanja. imaju na prvi pogled neograničene mogućnosti. Malo učenih ljudi misli drugačije. Jedna zadovoljavajuća teorija ne može uzeti staze kao krugove. Ja vidim astronomiju kao neprekidni proces. Danas postoji prilično rasprostranjeno vjerovanje da će tradicionalne promatračke metode astronomije uskoro ustupiti mjesto direktnim istraživanjima svemira. u ko­ jem svaka nova metoda ima svoje mjesto u odnosu na cjelinu. Na kraju. ali sumnjam u to. nekoliko riječi o novim metodama promatranja. 7 .

Naj­ Obična geometrija. poglavlje ZEMLJA I NEBO Naš je današnji svijet poplavljen promatrač može usmjeriti svoj pogled naučnim otkrićima. a bez tog poznavanja Prvi koraci u znanosti svladani su pri­ on ne bi nikada naučio da se orijenti­ je nekoliko tisuća godina polagano i ra na većem dijelu Zemljine površine. To je prva sretna Međutim.1. One su isto tako u skladu tku polovina Zemlje je pokrivena obla­ kao obična geometrija. ali su mnogo cima. a bez po­ astronomija je pramajka znanosti. Pitagorin poučak mu će se prirodne pojave moći protu­ kaže da je kvadrat na stranici AC je­ mačiti i predskazati. tako nije bilo uvijek. U svakom trenu­ stoljeća. Izgleda da ništa u svemirski prostor. čni pokrov negdje češći. pa je i rad s nji­ Međutim. također ima izvanrednu važnost. Ona obične geometrije. probno. oblaci se pomiču. ovi početni. Jer. on ne bi mo­ koraci ne bi nikad bili svladani. postoje sistemi geometri­ okolnost. Ako trokut ABC napredak u jednom razdoblju u koje­ ima pravi kut u B. gao shvatiti pojam vremena. (Pod pravim kutom podrazu­ odigravanje scena misterija i nepove­ mijevamo obični kut. dok je ostali dio bez naoblake. Da čovjek nije ne može spriječiti takav snažan tok imao te mogućnosti. da nije bilo Bez promatranja pravilnog ritmičkog astronomije. Gotovo je sigurno. vjeka. a negdje rjeđi. u kojem se svijet dnak sumi kvadrata na stranicama neće više predstaviti kao pozornica za AB i BC. Međutim. teže i kompliciranije. raspolovimo pravac poznatim postu­ Zemlja nije planet koji je potpuno pkom ravnalo-šestar. jer da je Zemlja potpuno po­ je u kojima Pitagorin poučak nije to­ krivena oblacima. kao planet Venera. koja se često manje četiri sretne okolnosti pridoni­ zove i euklidska geometrija. koji nastaje kad zanih događaja. kušaja mjerenja vremena i orijentacije Srećom se naziva ono što nije uo­ ne bi se mogao upoznati s problemima bičajeno u svakidašnjem životu. ali uvijek ima dana kad je vedro i kad 8 . pa je obla­ ma složeniji. čan. pitanje je da li bi razvoja osim potpunog uništenja čo­ ikad ustanovio smjerove sjevera.) pokriven oblacima. Takve geometrije su prvi postavili čovjekove intelektualne snage ne bi se Lobačevski i Riemann sredinom XIX nikad mogle razviti. istoka i zapada. može se jele su da je astronomija postala ide­ shvatiti kao geometrija u kojoj je Pitaalna početna točka za čovjekov glavni gorin poučak točan. juga. nesigurni kretanja Sunca i zvijezda.

On o tome ne bi ništa saznao da je Zemlja potpuno pokrivena oblacima kao planet Venera. 9 . mogao je već primitivan čovjek gledati iz bilo kojeg područja Zemlje u nebo i steći osjećaje za vrijeme i orijentaciju.Gore: Kretanje oblaka iznad južnog dijela Grčke. Budući da je taj oblačni pokrov djelomi­ čan i nestalan. Dolje: Snimak dijela Zemlje pokri­ vene oblacima u trenutku snimanja kamerom smješte­ nom na raketi.

da li je naša pretpostavka ispra­ vna? Da li svjetlost stvarno putuje pravocrtno? Točan je odgovor ne. Postavlja se pitanje. koja je dala doprinos čovjekovoj intelektualnoj po­ javi. a vjerojatno nesavladivu. Ali. S takvim ćemo se problemima sresti u poslje­ dnjem poglavlju.) Je­ dna metoda može biti s ravnalima. (Postojanje trokuta je bilo uze­ to samo po sebi u gornjoj tvrdnji. problem formuliranja Riemannove geometrije omogućio bi jednu jaku. sve dužine sadržane u svakodnevnom ži­ votu i problemima mjerenja dovoljno su male da nam dopuštaju da se oslo­ nimo na običnu geometriju. U takvim se slučajevi­ ma mora upotrijebiti Riemannova geo­ metrija. Mnogi smatraju da je ovo pojednostavljenje dobrodošlo. Svjetlo iz 10 . a primljena u to­ čki B opisuje siranu AB trokuta ABC. najteže se objašnjava. a ne kompliciranije geometrije Lobačevskog i Riemanna. a da su druge više intelektu­ alne ekshibicije ili izmišljotine mašte. "prava" geometrija je kompleksna Riemannova geometrija. možemo se pitati: koliko mora biti velik fizikalni trokut da prestane biti približno pravi po Pitagorinom poučku? Veći od Zemlje. Ako ovo ne bi bilo tako. Na primjer. kad se približavamo problemima koji se odnose na najda­ lja područja svemira. Euklidska geometrija se ne može pri­ mijeniti na fizikalni svijet ako je trokut ABC vrlo velik. Ovo prvo arapsko izdanje Euklida pokazuje da Pitagorin poučak vrijedi za sve pravokutne trokute. koja se geo­ metrija mora upotrijebiti u rješavanju problema u svakodnevnom životu. kao upo­ zorenje da je od svih mogućih sistema euklidska geometrija jedino "prava" ge­ ometrija. tako se naj­ kompliciranija geometrija može svesti na običnu geometriju. Odgovor je: euklidska geometrija. geometrijske za­ mršenosti postaju izrazitije. Ali ovaj pogled je potpuno neispravan. Moguće je matematički dokazati da se Riemannova geometrija neće ra­ zlikovati od euklidske geometrije uvi­ jek kada su dužine male. A bez matematičkog oruđa čovjek bi po­ stigao malo. takozvani točkasti izvor.Još su mezopotamski matematičari poznavali mnoge slučajeve u kojima je kvadrat na najdužoj stranici pravokutnog trokuta jednak sumi kvadrata na dvije kraće stranice. Na sreću. zraka svjetlosti emitirana iz točke A. da upozna svijet koji ga okružuje. Za opisivanje dale­ ko većih trokuta upotrebljava se u pra­ ksi metoda sa zrakama svjetlosti. da svjetlost putuje pravocrtno. Mo­ žemo napraviti početnu pretpostavku. tako da strane trokuta mogu biti određe­ ne svjetlosnim zrakama emitiranim u vrhovima. Možda je najbolje da započnemo pitanjem: kako u fizikalnom smislu možemo opisati trokut. S druge strane. smetnju razvoja matematike uopće. Ovo nam donosi drugu sretnu okol­ nost.1. Ovo se može prikazali eksperimentom na slici 1. Treća sretna okolnost. Neka je S mali izvor svjetlo­ sti. U stvari. ali je očito da se samo mali trokuti mogu izraditi ravnalima. od Sunčevog sustava ili možda kao Mli­ ječni Put! Samo.

planeta i zvijezda. ali po stazi koja nije paralelna s njiho­ vom. Ali pod uvjetom da nas se ne tiče prolaz svje­ tlosti kroz vrlo male otvore. ali pod uvjetom da otvor ostane veći od 0. koji se kreće istom brzinom kao A i B. u kojima su sluča­ jevi pogrešaka veličine milimetarskog reda razumljivo potpuno zanemarive. Ali. formi­ raju jednu prividno stalnu pozadinu pozadinu takozvanih zvijezda stajaSlika 1. B i O kreću istom brzinom. O je u O2 . Ovo. Na početku O je u O1 A je u A1 B je u B1 tako da A i B leže u istom smjeru gledano od promatrača. Prikaz tro­ kuta sa zrakama svjetlosti je nužno nepotpun. reducirati vrlo složeni put po kojem svjetlost stvarno putuje na vrlo jednostavnu sliku. On može. ali ne tako težak da ga sasvim odvraća. B i C ne mogu se odrediti unutar udaljeno­ sti od oko 0. pretpostavka da svjetlost putuje pravocrtno postaje pregruba ako ona prolazi kroz otvore od 0. osvijetljena površina na ekranu će se smanjivati kad se smanjuje otvor na neprozirnom zaslonu. Posljedica je slijedeća. kad otvor postane ma­ nji od ove vrijednosti.Euklidove apstrakcije imaju položaje a ne dimenzije. posta­ vljajući mu problem dovoljno težak da potpuno vježba svoje umne snage. Uprneprozirni zaslon ekran kos tome. Sunca. predstavlja čovjekov treći dio sreće. Ali za najveći broj praktičnih svrha ova neodređenost vr­ hova je nevažna kad su strane trokuta tako enormno velike.01 ili manje milimetara u promjeru. Četvrta okolnost koja je pomogla razvoju ljudske inteligencije. Ne možemo pri­ kazati trokut u kojem su vrhovi idea­ lizirane točke . mikroskop i fotografske aparate. To se događa sve dok se promjer otvora ne reducira na oko 0. pojavila se iz golemih udaljenosti zvi­ jezda i galaktika. B je u B2 (Udaljenosti A1 do A2 . uključujući teleskop.01 mm. nego je također dovoljno točna da se upotri­ jebi za konstrukciju mnogih optičkih instrumenata. premda se udaljeno tijelo i promatrač mogu kre­ tati u suprotnim smjerovima. Ako je svjetlo zaista putovalo pravocrtno. za mnoge prakti­ čne svrhe. O je oznaka za promatrača. Tada počinje po­ većanje osvijetljene površine.njega pada na ekran u B poslije prola­ ska kroz otvor na neprozirnom zaslo­ nu u A. svijetla ploha na ekranu počinje se ponovo povećavati. Nešto kasnije. Kut pod kojim gleda promatrač vrlo udaljeno tijelo izgleda da se gotovo ne mijenja. B1 do B2 i O1 do O2 su iste. Prema tome.01 milimetar. Ako svjetlost putuje pravocrtno. 11 . A je u A2. Prema učenjacima antike zvijezde.) Očito je da će se smjer od O do udaljenijeg objekta B promijeni­ ti mnogo manje nego smjer od O do mnogo bližeg objekta S. jer položaji vrhova A.1 Iz točkastog izvora svjetlo prolazi kroz otvor na ne­ prozirnom zaslonu do ekrana. zbog svojih velikih udaljenosti. A ova jedno­ stavna slika nije samo dostatna za određivanje položaja i udaljenosti Mje­ seca. dakle.01 milimetra u promjeru. U slici 1. dok se A. U astronomiji su zaista strane trokuta često veće od bi­ lijuna kilometara. ostaje činjenica da fizikalni trokut neće nikad biti određen s apso­ lutnom preciznošću. Pokus pokazuje da je stvarno tako. veličina plohe svjetlosti na ekranu će se stalno povećavati ako se povećava otvor na A.2 A i B su dva objekta koji se kreću istom brzinom po paralelnim stazama. pretpo­ stavka da se svjetlost širi pravocrtno vodi u neznatne pogreške.

istu težinu. Na slici 1. b. na sferi. b. Osim loga. 12 . ali je bio dovoljno žilav da ze na sferi. b. koja ima svoj centar da od nekoliko tisuća godina. označena su kao a. Ovo daje prednost jer. Zamislimo da je sfera na slici 1. ta. c i d . Dapače. c itd. jezde. Mjeseca. pa su stari astronomi vjerovali da je Kako promatrač (O) na našoj Zemlji. C do O i D do O pro­ pora najboljih intelekata tokom perio­ bija veliku sferu. C itd. praktičkih granica). b. ako je proma­ poslužiti kao odskočna daska za na­ trač zainteresiran samo za opisivanje predak moderne znanosti. Jedan od nikad pronašli mogućnost da odrede prvih grčkih pogleda bio je da veliki kretanje Zemlje. vidi u dva različita momenta bli­ ži (A) i vrlo daleki (B) objekti koji se kreću jednakom brzinom uzduž paralelnih sta­ za. umjesto da nastoje Donekle je naivna koncepcija o ne­ odrediti kretanja svih tijela svemira.objekata A.na nebeskoj sferi. c i d. Mjesta gdje svjetlo iz problema tražilo je koncentraciju na­ A do O.a. C i D ili nije bila u takvom stadiju da bi mogla dolazi iz a. jentira. Sunca i plane­ udaljeni astronomski objekti . od posebne stari su astronomi pojednostavnili važnosti astronomu. pa čovjek predstavljale zvijezde . u O. c. bolje problem nije bio tako težak da ga se nije je za njega da misli da se svi oni nala­ moglo riješiti. Možemo reći da a. To je bilo idealno kao pod. Važno je da položaja astronomskih objekata. c i d. znatno se ne mijenjaju. Bez te naoko nepro­ sferni štit zaštićuje Zemlju od udalje­ mjenljive pozadine nema smjera koji ne vatre. B. kada promatrač O Nebeska sfera mijenja svoj položaj na Zemlji. B. C i D su samo Zemlje. itd. sve nam se one na bilo kojem mjestu mogu slagati oko projiciraju na sfernu površinu okre­ položaja a. itd. Pro­ U stvari.rupe su bi nam izgledao nepomičan. na kojoj se nalaze sve zvi­ kako to nastoje današnji astronomi. Bez te stalne pozadine oni ne bi nebo zaista realna sfera.mogli su se vi­ ne bi nikad imao mogućnosti da se ori­ djeti plamenovi. On treba samo da odredi njihove projekcije . i ne mislimo na njihove relativne uda­ Zbog toga se svi promatrači na Zemlji ljenosti među njima. na sferi (unutar nute kugle. Kroz rupe u štitu . a A. uvijek bila a i još je. B. B. B do O. c. b.2 Slika 1. b.3 U opisivanju prividnih položaja objekata A.3 pro­ cijeli problem na diskusiju kretanja matrač O je na Zemlji. koja se kreće. rješenje ovog ograničenog galaktike i drugo. beskoj sferi. Ovakav utisak je iluzija. ocijeni snagu čovjekove misli do kraj­ predstavljaju projekcije astronomskih njih granica.čica. Ali tada matematika njega stvarno dolazi iz A.3 vrlo velika u odnosu na Zemlju. problem je pokazao da ima matračevo oko je sasvim nesposobno. Zato.zvijezde. Istina je da bi bio prije rije­ da odredi da li svjetlost koja dolazi do šen da je bio lakši. točke Kad gledamo zvijezde prostim okom a. Slika 1. strek ostvarenju najvećeg napretka. C i D promatrač na Zemlji ne bavi se njihovim udaljenostima.

ali ne smije biti mnogo veća. a po­ tom da težimo euklidskoj geometriji.4 P i Q su geografski lik kreće u odnosu na lokalnu okolinu polovi Zemlje. ako se usmje­ mogao ostvariti. koje su vrlo udaljene od Mliječnog Puta. moraju se očito uzeti da leže izvan nebeske sfere. Poslije potpune rotacije. One ostaju nepomične. Najvažnije svojstvo pojavljuje se iz U stvari. Uz veliku geometrijsku ri iz O prema q.3. obična euklidska geometrija za­ htijeva da tumačimo naša promatranja nebeske sfere u obliku vrtnje Zemlje. možemo opravda­ ovih razmatranja. Sasvim slično. dni položaj zvijezde vraća se u a. točke koje leže uz ravnu liniju pred­ Strogo uzevši. Ako promatrač O no prikazati da je Zemlja ploča! Pogre­ na slici 1. Poslije polurotacije. vrtnja ili rotacija Zemlje uzrokuje da zvijezde ostavljaju tragove na ploči. Kad u kasnijem poglavlju bu­ Rotacija Zemlje nema efekta na to­ demo raspravljali o problemu kretanja čke p i q. raju određeni lik na nebeskoj sferi. zahtjev se ne bi (U stvari. pojavit će se jedno­ đutim. svi ovi lukovi su dijelovi kružnica koje Opažanje prostim okom tokom jednog imaju isti centar.ška da je Zemlja ravna ploča hirovito leži u činjenici da se zamišlja kako se može udružiti pojam ravne ploče Zemlje s običnom geometrijom. jer je nom poučku. kako je poka­ U bilo kojem trenutku zvijezde stva­ zano na slijedećoj stranici. a da se nebo vrti samo iz južne hemisfere. To je kao da se cijela ne­ tacija Zemlje oko njene geografske osi beska sfera pomicala naokolo. ona može biti tako velika kao Mliječni Put.) oko nje. kao što su objekti B i D pokazani na slici 1. a ne obratno. bit će zaklonjena Ze­ zamršenost moguć je pogled na Zemlju mljom. ovi tragovi Vrtnja Zemlje postaju dijelovi kruga. Ako usmjerimo kameru prema sjever­ noj točki uz ispravni nagib. uzrokuje točno isti prividni efekt kao naprotiv. sti nego i na lokalne. Ovo je. pod uvjetom da cu Pp. Možemo tada samo za­ pojaviti utirući kružnu stazu na nebe­ htijevati Kopernikovu nauku da se Ze­ skoj sferi sa centrom kruga na prav­ mlja okreće oko Sunca. Ove obične ili vrtnje Zemlje. kako se često od toga polazi. prilaz složenoj komplek­ nebeska sfera vrlo velika u odnosu na snoj geometriji dozvoljava da kažemo da Zemlju.5 povuče projekciju u smje- Elementarni udžbenici katkada na­ vode da se nebeska sfera zamišlja be­ skonačno velikom. a O je promatrač. Me­ Zemlje oko Sunca. Kada dugo izlažemo fotografsku ploču u jedno područje noćnog neba. Ovo je sasvim ne­ točno. upravo onako kako zahti­ jeva da uzmemo u obzir da se Zemlja kreće oko Sunca. ovaj prikaz je pod uvje­ stavljaju produženje osi Zemlje. Galaktike. U stvari. 13 . Zato je netočno zamisliti da se svi astronomski objekti nalaze na nebeskoj sferi. Ona će se stavna situacija. Zaključak nije teško ili dva sata pokazuje da se cijeli ovaj donijeti. zvijezda će naročito uvedena naša geometrija ima se pojaviti skrećući prema a1 Kutovi jednostavan oblik baziran na Pitagori. Ro­ na Zemlji. privi­ se Sunce okreće oko Zemlje. Potonja poziti­ vno zahtijeva da uzmemo u obzir da se Zemlja vrti. Ako stoje dvije moguće točke prema kojima smo pripravni da prijeđemo iz euklidske kamera može biti usmjerena da bismo geometrije ne samo na velike udaljeno­ načinili fotografiju kakva je pokazana. Međutim. iluzija. U slici 1. Prividna vrtnja nebe­ što je rotacija nebeske sfere u supro­ ske sfere nastaje zbog stvarne rotacije tnom smjeru oko osi p i q. zvijezda u a se kreće. naša kamera. Nju možemo usmjeriti prema q kao da je nepomična. Ne smijemo zamisliti da je tako velika da obična euklidska geometrija prestaje biti pravomoćnom na njenoj površini. uz zapanjujuću geometrij­ sku kompliciranost.O 1 O b i pO a potpuno su jednaki.

kada je suočen s problemom identifi­ kacije jedne od milijuna slabih zvije­ zda. promatrač Q dobiva smjer sjevera ON. da se može točno odrediti zvijezda na koju je on mislio.4 Rotacija Zemlje oko PQ tumači pri­ vidnu vrtnju zvijezda (u suprotnom smislu) oko pq. ali ne zato što su one u stvari male. Cappelu. nego zato što se one nalaze na velikoj udaljenosti od nas. pokazuje da zvije­ zde ostavljaju tragove u obliku lukova kružni­ ca koje imaju zajednički centar. koje se mogu zapaziti s jednim snažnim modernim teleskopom. q Slika 1. Canopusa i druge. To je smjer uz koji on mora putovati da dođe do P. Arctura. on mora imati neke podatke.Fotografija noćnog neba snimljena s dugom ekspozicijom i kamerom. koji moraju biti vrlo precizni. može se ova zvijezda upotrijebi­ ti za određivanje promatračeva smjera sjevera. imali povoda da se zahvale za podatak koji im je dala ova najkorisnija zvijezda. Mjerenje položaja na nebeskoj sferi Za pojedine zvijezde je važno da postoji neki način određivanja točnih prividnih položaja na nebeskoj sferi. Ali se zvijezda Polarnica nalazi oko jedan stupanj da­ leko. koje je objektiv bio usmjeren u točku sjevera. Drugim riječima: smjer pola p nebeske sfere određuje točke strana svijeta. Zemljin sjever­ ni geografski pol. tako ma­ lom da se ne uočava prostim okom.5 Uzimajući projekciju smjera p na horizontalnu ravninu. On ih pronalazi po svom sjećanju na poznati dio neba. Ali je razumljivo da on ne može ovisiti o svojoj memoriji. Bilo bi daleko podesnije ako bi se jedna svijetla zvijezda nalazila točno u p. Kada astronom otkrije jedan neobičan slučaj i želi o njemu izvijestiti svoje ko­ lege. kad su se izgubili u bespuću. dobiva smjer ON. Mali je broj najsjajnijih zvijezda ozna­ čen imenima. Zbog rotacije Zemlje Polarnica se okreće po vrlo uskom krugu. a svaki astronom točno zna gdje treba tražiti Polarnicu. po najkraćem putu. Vjerojatno su mnogi ljudi u ne­ koj prilici. 14 . Za sve praktične svrhe. kao što smo upravo spo­ menuli Polarnicu. da se odredi precizan položaj. Mnoge od najinteresantnijih zvije­ zda su slabog sjaja. u kojima točnost unutar jednog stupnja nije od neke va­ žnosti. Slika 1. ap=pa1 a1 a ru p na horizontalnu ravninu. Jedini način da se ovo posti­ gne jest. Sada nema ni jedne.

jer za kraći period vremena. Krajem prošlog sto­ sfere. polarna os i iza­ brana točka na ekvatoru.podijeljen u 360 jednakih dijelova. s kojim ljeća za X je bila prihvaćena točka. na sjevernoj hemisferi. uzmimo ravninu stupnjeva. Nema geografske dužine veće od 180°. tada će se geografska dužina označiti sa E.6 se nalazi u položaju OA. dok kut dužine. B leži zapadno od X. polarna os Ovo nije sasvim završeno. pa je geografska dužina zato označena sa W. na primjer 50°N. Ta ravnina siječe ekvator u B. čka označena sa A). tako precizan da ne dođe do moguće zabune s bližim zvijezdama. Istina je da se sve zvijezde kreću. mlje sasvim slično. Da obično mjere prema skali na kojoj je odredimo geografsku širinu i geograf­ cijeli okret . označit ćemo ekvator njenu geografsku širinu sa S. Problem je vrlo pojednostavljen sretnom okolnošću. Zato je naš problem da odredi­ vnina kroz njihove glavne gradove si­ mo položaj stalnih točaka na površini ječe ekvator i polarnu os. (Ima još jedan sistem mjekoja prolazi kroz A i kroz polarnu os. bit će korisno i geografskom dužinom. kod koje je određivanje položaja na površini Ze­ ravnina kroz polarnu os i staru Gree-. Pomi­ igraju odlučnu ulogu u određivanju čni ravni krak OB ima osovinu u O. Zatim. U praksi se kutovi mljin centar. Na početku geografski ekvator. Kako je ona izabrana? Prije mnogo godina razne godine. spojimo A i B i odabranu točku X sa Slika 1. Tri veličine nešto reći o mjerenju kutova. od tri do četiri . Krak napravi polarna os siječe površinu Zemlje u jednu kompletnu rotaciju kad ponovo dva pola. primjer 110°E. C je Ze. točka koju želimo odrediti.6 centrom C. BCX daje njenu geografsku dužinu. već spomenutom. Prije no što prijeđemo na raspra­ Položaji na površini Zemlje normal­ vljanje o određivanju astronomskih no su određeni geografskom širinom koordinata ili položaja. dok nema geografske širine veće od 90°. označena sa P i Q. ove se promjene mogu zane­ države odabirale su točku kod koje ra­ mariti. Ukratko: točno određivanje položaja zvijezda je osnov za izmjenjivanje podataka među astronomima. ako je na južnoj hemisferi. Kut ABC nam sada daje Princip definiranja geografske širine i geografsku širinu točke A. a da se njihovi prividni položaji u međuso­ bnim odnosima slabo mijenjaju. geografske širine i geografske dužine: da se može vrtjeti oko O. Što ako točka B bude pala dijametralno nasuprot od X? Da li će se geografska dužina pisati 180°W ili 180 E? Odgovor: ispravno je jedno i drugo. Kako je nacrtano na slici. da se slika zvijezda u biti ne mijenja. Drugi dogovor se odnosi na kut BCX.Ako je B na istočnoj strani od X. Ovo je vrsta problema. jer međunarodnom sporazumu.jedna kompletna rotacija sku dužinu bilo koje točke (ovdje je to­ . Na slici 1. Potrebna su još dva daljnja dogovora. odnosno 50°S. nwich zvjezdarnicu siječe ekvator. Ovo je vodilo priličnoj konfuziji. primjer 110°W. označit ćemo njenu geograf­ sku širinu sa N. Ako je A.dođe u položaj OA. X je izabrana točka. po je čovječanstvo bilo dugo upoznato. Posljednje geografsko pitanje odno­ si se na izabranu točku X.

Tako je naš žno 360 dana. sada imamo sve 1000 jednakih dijelova. kojeg jelova bila je najprije načinjena vjero­ možemo označiti kao ekvator. To se. Četiri moguće ravnine rjeli sistem kutne mjere. netko dva vrlo ozbiljna nedostatka. koji se definirali geografske koordinate. Međutim. Podjela na 360 dijelova recept za određivanje položaja ili koor­ bila je mnogo zgodnija za ljude stare dinata na nebeskoj sferi slijedeći: defi­ Mezopotamije nego danas za nas. Nemogućnost čovjeka da se Slučaj (1) poznat je kao altazimutaloslobodi nezgodnih običaja osobina je ni sustav ili horizontski sustav.) Izabrana točka na ekva­ znali da trajanje godine iznosi pribli­ toru mora se još definirati.) Stupanj je podi­ biti još ograničeniji nego kada smo jeljen na 60 jednakih dijelova. kako je pri­ način vrlo je nezgodna.7. jedinice u sferu u izabranoj točki na krugu. Ova Podjela kruga na 360 jednakih di­ će sjeći sferu u velikom krugu. dok mi upotrebljavamo u kojem ova ravnina siječe nebesku deset. Uzmimo veliki krug računanje. Očito. i povučemo pravac kroz Odluka da se kutovi dijele na ovaj C okomito na ovu ravninu. Imat ćemo tada miliokrete ji na sferi i definirao ekvator zajedno s i mikrookrete.krug je jednostavno bilo koji krug naj­ skoj kulturi. mnogo načina. Mezopotamci jesu: su nam nametnuli broj 60. u kojem bi očekivao da je ovo ekstremno kom­ je jedinica jedan radijan. također. jer nirana ravnina kroz centar. Isto određuje upotrebom libele. uvijek će upotrijebimo sistem širine i dužine. če­ Čini se da je lakše postići da ljudi tiri su prikladna i moguća načina da lete u svemir nego mijenjati naš zasta­ se to ostvari. a ravnina na kojoj bio podijeljen i u drugim kulturama u takav krug leži neophodno presijeca razna vremena. prednost da se horizontalna ravnina Ali. vanju položaja na nebeskoj sferi. koja se da. nemamo snage da ga izbacimo. a to znači su oni uzimali 60 kao stalnu bazu za kroz promatrača. međutim. odrediti bilo koju ravninu kroz C. temelji mogu ovdje ne interesira. u praksi. On ima. Na prvom 16 . a mi. Pod zovu minute. koja prolazi ve jedne sekunde. Sve možemo postići ako preciznost uzimajući decimalne dijelo­ uzmemo ravninu ekvatora. jednostavno možemo se moći mnogo lakše odrediti. mjera. moguće je izabrati ra­ brojem koji je općenito upotrijebljen vninu kroz promatrača na beskonačno kao stalna baza u računanju. u stvari. nije potrebno u početku definirati zovu sekunde. gdje god su ljudi spo­ centar sfere. može se postići još veća polarnu os. premda je krug na površini sfere. a elementarna izraču­ izabranom točkom na njemu. no on nas pliciran rad ali. Tada kojima su veličine mjerene. a svaka minuta je podi­ uvjetom da možemo definirati ekva­ jeljena na 60 jednakih dijelova koji se tor. a kao opće pravilo. kroz centar C. pokazalo u britan­ (3) ravnina kretanja Zemlje oko skom monetarnom sistemu i u britan­ Sunca. a svaki takav što je potrebno da bi se odredili položa­ dio u 1000. (Veliki jatno prije 5000 godina u mezopotam. vratimo se našoj temi o određi­ vrlo lako odredi. Bilo bi daleko kazano na slici 1. održati jednostavan i zgodan odnos s U principu. izgle­ (1) horizontalna ravnina. a ima koja može voditi do njegova uništenja. koja je cvjetala u dolini većeg promjera koji se može nacrtati između dvije rijeke. da. skim i američkim jedinicama linearnih (4) ravnina Mliječnog Puta. takav apsurd se pokazuje u podjelama (2) ravnina koja je paralelna s ra­ dana u 24 sata. 60 minuta i 60 sekun­ vninom ekvatora Zemlje. navanja će sadržavati kutove koje će Još bolje.renja kutova u široj primjeni. Ova linija predsta­ bolje podijeliti jedan kompletni okret u vlja polarnu os.

godine) imala je kao glavni meridijan onaj koji je prolazio Cape Verdeom Međunarodnim dogovorom sada se geografske dužine izračunavaju od meridijana zvjezdarnice u Greenwichu. samo je isječak tog meridijana. Gornja karta (iz 1650.Stoljećima su razni kartografi oda­ birali različite meridijane od kojih se mjerila geografska dužina. Uski trag od mjedi. . koji vodi od zgrade kojom prolazi grinički meridi­ jan.

Do sada smo se bavili samo mjere­ njem položaja zvijezda. Drugim riječima: rotacija oko polarne osi ne uzrokuje promjenu širine zvijezde ako se mjeri u ovom sustavu. različiti za svaki dio dana. Problem je bio .mjestu. jest tra­ ženi ekvatorski krug. koja leži na ekvato­ ru. Krug. dok promotrimo slučaj (3). na kraju. koji ima ravninu paralelnu s ekvatorom Zemlje. Pogledajmo slijedeći slučaj (2). opisat ćemo kasnije. Situacija je ta­ kva da će bilo koja zvijezda. horizontalne ravnine neće uo­ pće biti paralelne za sve promatrače. lako definirati. a temeljni krug je. Kako je ovaj izbor ostvaren u praksi.8. bez koje položaji ne mogu biti definirani. Svaki promatrač ima svoj vlastiti sustav. u kojem ravnina siječe nebesku sferu. moramo se prisjetiti da za svakog datog promatrača horizontalna ravnina siječe nebesku sferu u horizontu. Nijedna zvijezda ne stoji neprekidno na horizontu (osim za pro­ matrača koji se nalazi na jednom od geografskih polova). koja leži na ekvatoru. Zvi­ jezde izlaze iznad horizonta i zalaze ispod njega. kao na slici 1. Znači. u nekom trenutku ostati također na njemu u bilo kojem dru­ gom trenutku ili dijelu dana. Sve što se treba učini­ ti jest da se nađe smjer jednog od po­ lova i povuče ravnina okomita na taj smjer. koje svaki promatrač mjeri iz svog samostalnog sustava. jer znači da rotacija Zemlje uzrokuje da se svakog časa položaji astronomskih objekata polagano mijenjaju. može­ mo odabrati onu koja leži prema jugu. a veliki će krug u kojem ravnina siječe nebesku sferu prema tome biti za sva­ kog promatrača drugi. Kao jedan osnovni metod za katalogiziranje položaja zvijezda altazimutalni sustav ili horizontski sustav očito je neupotrebljiv. Za razmatranje drugog nedostatka. Ovo znači da se ni jedna zvijezda ne može upotrijebi­ ti za određivanje temeljne točke. a ne po astro­ nomskom kriteriju: na primjer. Zbog toga se bilo koja zvijezda. može odabrati kao polazna točka. Ova procedura ima dublji smisao. Zato takvu točku moramo izabrati po geografskom kriteriju. Zato su položaji. Ovaj je oslobođen od nedosta­ taka koji se javljaju kod horizontskog sustava. tu nema zajedničkog podudaranja o načinu po kojem su točke na nebeskoj sferi smještene.

Od X do Ovo znači. Sunce se jednostavno kreće po dnog kretanja odgovara promatračevu ekliptici. Ovo znači da. kada svako mjesto na Ze­ kraćeg perioda vremena. njegov smjer je okomit na smjer jedna od dviju prilika u godini kad je pola. (3). duž zvijezda dobivamo samu eklipti­ Dužine dana i noći su općenito ku. Ta je situacija prikazana na ma­ dan jednak noći. ako se ekli. nekoliko go­ mlji ima jednako trajanje dužine dana. Što to znači za jednog promatrača Da bismo ovo razumjeli. IX.9.10.malom krugu AXYZ. pomiče u odnosu na zvijezde. jer se prividno kre­ približno nula.pojednostavljen činjenicom da tokom lom crtežu. smjer pravca po­ Sunčevog prividnog kretanja odgovara vučen od Zemlje do Sunca se mijenja. Pretpostavimo da Sunce leži ka. Sunca je smjer pola uzet da označuje sjever. jer Mjesec i planeti leže približno rotacija uzrokuje da se Sunce (i cije­ u istoj ravnini. u K. dok je Z položaj Ekliptika se određuje iz promatra­ podneva. dina. Sunce dolazi u K oko njihove širine i dužine će se mijenjati 21. Sada se pojavljuje pojednostavlje­ na ekliptici u A. i planeta je mnogo teže.ponovo altazimutalni krugu poznatom pod imenom eklipti. u jednom ili drugom ekvinociju. proma­ interval vremena leži u ravnini te sta­ tračev zenit i njegov horizont smatrani ze. moramo se koji živi na sjevernoj hemisferi. izlaz i zalaz Sunca. Kako se Zemlja ta. Sunce leži uvijek na ekliptici. Prema tome. na nebeskoj sferi padaju približno na Samo Sunce će se kretati okolo po ekliptiku. Zemaljska dnevna nje. smjer pola. da se Sunce. a noć kraću. Jedna dana. Kad je Sunce Točka D pokazuje proljetni ekvinocij. Samo će se njihove du­ će po ekliptici. samo se dužine mijenjaju u prvoj Dnevna rotacija Zemlje je jednaka aproksimaciji. Ako upotrijebimo slučaj (2) kao ta točka označuje jesenski ekvinocij. planeti će uvijek imati širinu kraju jednog dana. dan. U va horizonta pa ovaj dio njegova privi­ stvari. gledano sa Ze­ Y Sunce se nalazi ispod promatrače­ mlje. Suprotna točka od D 19 . Ako Mjerenje položaja Mjeseca.) Točke Y i X označuju žine mijenjati s vremenom. Ako upotrijebimo slučaj čku od K oko 22. Položaj proma­ po stazi oko Sunca. Pri označavanju staze Sunca trajanju noći. poka­ najprije podsjetiti da se Zemlja kreće zano je na slici 1. Od Y preko Z do X Sunce se nja. je. Zato njihovi položaji la ekliptika) okreće oko polarne osi. jer ova tije­ tada označuje mladenački ili proljetni la neprekidno mijenjaju svoje položa­ ekvinocij. Drugim riječima. a u dijametralno suprotnu to­ s vremenom. (Sunce se stvarno ptički krug upotrijebi za određivanje ne vraća sasvim u polaznu točku na položaja. promatračevu trajanju dana. Ova ravnina siječe nebesku sferu u su nepomični . koji neka za kraći trača (u točki O). u nalazi iznad promatračeva horizon­ pravom smislu riječi. Sunce točka. nejednake. a označena je tradicionalnim je u B na dan ljeta. podesniji nego slučaj (2) ako je u pi­ da sudjeluje u prividnom dnevnom tanju opisivanje položaja tijela unutar kretanju nebeskih tijela. noć je duža od jedan drugoga u dvije točke. a u C na dan zime.sustav. zvijezde održavaju nepromijenje­ Kaže se da K označuje položaj Sunca ne pozicije. Sunčevog sustava. sustav za mjerenje njihovih položaja. Na suprotnoj strani od K. III. dok sektor između D i B daje dan od tih dviju točaka zove se proljetna duži. znakom K na slici 1. Ti se položaji mijenjaju iz dana u gdje se dva kruga ponovo presijecaju. Zbog toga je slučaj (3) rotaciji nebeske sfere u tolikoj mjeri. Kada se Sunce nalazi na Krug slučaja (2) i slučaja (3) sijeku ekliptici između C i D. tako da vrijeme uzeto za ovaj dio giba po svojoj stazi.

Da dobijemo sustav koji će biti jednako značajan za sve promatrače unutar Mli­ Vratimo se još jedanput mjerenjima ječnog Puta. slučaj (2) daje iste rezulta­ naš crtež (slika 1. (4).važnosti za jednog promatrača koji nije ptikom. ona će poslu­ tome. niti. Prema pokazano na slici 1. On označuje polarnu os. kretanje.10). Zbog toga je po­ padnoj točki (a izlazi u istočnoj točki) ložaj Sunca među zvijezdama u prolje­ na dan ekvinocij a. Položaji izmjereni ljetnog solsticija. U sustavu u kojemu promatrač Razmatrali smo prva tri sustava ko­ promatra svoj vlastiti horizont kao ordinata koja su se u značaju sve više nepomičan .slučaj (1). Ali u kojem odnos samo za Zemlju. Kroz njegov centar (C) povucimo okomiti pravac. slučaj za Suprotno. U stvari. tnom ekvinociju definiran izabranom Izgleda da jedna stvar može zbu­ točkom za slučaj (2) i slučaj (3). ali oni neće biti na dan proljetnog ekvinocija. smjer pola ekvatorska ravnina ekvator ekliptika 20 . Ovo je. koji znači da Sunce zalazi u za­ kruga kojih se dotiče. altazimutalni dopunjavala. Slučaj (1) je potpuno odre­ sustav . Položaj će biti isti prema slučaju (3) imat će važnosti za u zoru jesenskog ekvinocija. moramo primijeniti slučaj položaja ili određivanjima koordinata.7 Kao prvi korak u određivanju položaja na nebeskoj sferi možemo uzeti ekvator. To je je­ dna od dviju točaka u kojima se sijeku ravnina ekvatora ravnina ekliptike. protumačen na slici 1. Slika 1. a ne oko Sunca.11. položaju.ekliptika ima prividno dnevno đen na promatračev položaj na Zemlji.označuje jesenski ekvinocij. Nebeska sfera presijeca ovu ravninu u krug nazvan ekvatorski krug. od važnosti za jednog promatrača koji na bilo koji dan postoji neki momenat živi na planetu koji se okreće oko bilo kada se ekliptika nalazi u nacrtanom koje druge zvijezde.9). Ako izaberemo točku K (kako je mira osnovni krug slučaja (4). da još vidimo kako je određena izabra­ Centralna linija Mliječnog Puta for­ na točka za slučaj (2) kao i za slučaj (3). Smjer od žiti jednako dobro za oba slučaja. također. Položaji ležati u pokazanom položaju samo u mjereni u ovom sustavu imaju poseban jednom trenutku u danu. oni neće imati trenutku? Naš crtež je nacrtan s ekli. jer promatrača do D je promatračev za­ ova točka leži na dva fundamentalna pad. u položaju podneva na dan smješten na Zemlji. položaji u ovom slučaju odnose Slika 1. smjer pola Slika 19 Nebeske dužine se mjere od proljetne točke (K).8 Ili možemo naći smjer pola pa po­ vući ravninu pod pravim kutom na tu polarnu osovinu. u ponoć promatrača na bilo kojem planetu unu­ na dan zimskog solsticija ili pri zalazu tar Sunčevog sustava. Ekliptika može te za svaki položaj na Zemlji.

Dužine se slično pišu. U praksi. one se mjere sijeku je oko 62°. svaki inter­ ekliptike s krugom slučaja (2). U upotrebi je i vezi sa zemaljskom osi i prema tome sitnija podjela u lučne minute i lučne nema opće astronomsko značenje. Premda je ovaj sustav u 2 45° = 3 i tako dalje.11 Središnja linija Mliječnog Puta ili Kumovske Slame stvara galaktički krug. za usporedbu s ku­ samo od Proljetne točke i prema tome tom od oko 23. koji služi kao osnova za jedan od sistema nebeskih koor­ dinata. upotrijebljeni su slijedeći ovo jedan sustav širina i dužina. Za altazimutalni sustav. a također i vrijeme. slučaja (2) u izraze mjerenja drugih Još nešto o slučaju (2). odgovarajuće astronomske širi­ zimutalnom sustavu mijenja s vreme­ ne se pišu sa + ili sa -. dužine mogu biti izražene u satima. 30° = objekata su katalogizirani u skladu sa i h h slučajem (2).se na strukturu zvijezda galaktike u ili -30°. duži­ njegov osnovni krug se koristi jer ga je ne se zovu rektascenzije. Važna karakteristika ovih sustava lako odrediti i jer je zajednički u svih je mogućnost pretvaranja koordinata zvjezdarnica na Zemlji. Podijeljene u 24 intervala. 15° = lh.5° koji zatvara ravninu poprimaju vrijednosti od 0 do 360°. koje bismo ozna­ (Posljednji je potreban jer se položaj čavali sa N ili S. Taj je sustav i jednog sustava u koordinate drugog zgodan za upotrebu s obzirom na po­ sustava računskim putem. slučaj (1). Kut pod kojim se ova dva kruga mjere na istok ili zapad. Za pretva­ stavljanje i orijentaciju astronomskih ranje mjerenja koji su dani u izrazima instrumenata. položaji astronomskih val ima 15°. Pisane na ovaj način. na primjer i 30° nom. nja. koji je u biti sličan onome koji je upotrije­ podaci. Premda je slučajeva. na primjer 30°N ili jednog astronomskog objekta u alta30°S.10 Položaj ekliptike u podne sredinom ljeta (na sjevernoj polukugli Zemlje). Umjesto širina. Jedna ja +30° ili -30°. Sunce i ekliptika se prividno okrenu u jednom danu oko kruga AXYZ. na primjer deklinacikrug slučaja (4) u dvije točke. 21 . Ovdje se vidi put pod kojim on siječe nebeski ekvator.) Slika 1. Zbog ro­ tacije Zemlje. treba uvesti dvije Ovdje moramo znati lokaciju proma­ male razlike kod astronomskih mjere­ trača na Zemlji. Krug slučaja (2) siječe zovu deklinacije. Umjesto da se čaj (4). Izražene na ovaj način. Slika 1. Prema tome. bljen za određivanje geografskih polo­ žaja ovdje na Zemlji. od tih je izabrana kao osnovna za slu­ a katkada različito. sekunde. širine se kojoj mi živimo.

dovolj­ no je da se odrede galaktičke koordi­ nate jednog objekta. (Naravno. 22 . ako je deklinacija od K. Danas se pretvaranje iz slučaja (2) u druge slučajeve može obaviti goto­ vo trenutno pomoću elektronskih računara. Kut pod kojim ekliptika siječe osnovni krug slučaja (2) mora biti poznat. Kut je oko 23. slučaj (3). Ove podjele na grupe ili konstelacije ili zviježđa još i danas su u upotrebi. slučaj (4). Crtane karte neba U stara vremena ljudi su podijelili zvijezde vidljive u njihovim područjima neba u grupe i svakoj grupi dali ime često ime jedne životinje.Za ekliptički sustav. a služe da bi se lakše pro­ našli objekti na nebu. ali uvijek treba imati na umu da podjela neba na zvi­ ježđa nema fizikalno značenje. Ovdje moramo znati rektascenziju točke kod koje galaktički krug siječe osnovni krug slučaja (2). ako su poznate rektascenzija i deklinacija.5°. On je do­ voljan da se izračuna položaj u ekliptičkom sustavu. koji omogućuju posebnu upotrebu altazimutalnog sustava referencije. božanstva ili nekog junaka. deklinacija ove točke je 0°. kako ćemo vidjeti u slijedećem poglavlju. Za galaktički sustav.) Zajedno s kutom od 62°. Ekstremna brzina modernih računanja dopušta konstrukcije in­ strumenata. pod kojim se sijeku dva kruga.

Popis zviježđa ime Andromeda *Antila *Apus Aquarius Aquila Ara Aries Auriga Bootes *Caelum *Camelopardalis Cancer C a n e s Venatici Canis Major Canis Minor Capricornus *Carina Cassiopeia Centaurus Cephcus Cetus *Chamaeleon *Circinus *Columba *Coma Berenices Corona Australis Corona Borealis Corvus Crater *Crux Cygnus Delphinus *Dorado Draco Equuleus Eridanus *Fornax Gemini *Grus Hercules *Horologium Hydra *Hydrus *Indus *Lacerta Leo *Leo Minor Lepus Libra Lupus * Lynx Lyra kratica And Ant Aps Aqr Aql Ara Ari Aur Boo Cae Cam Cnc CVn CMa CMi Cap Car Cas Cen Cep Cet Cha Cir Col Com CrA CrB Crv Crt Cru Cyg Del Dor Dra Equ Eri For Gem Gru Her Hor Hyd Hyi Ind Lac Leo LMi Lep Lib Lup Lyn Lyr ime *Mensa *Microscopium *Monoceros *Musca *Norma *Octans Ophiuchus Orion *Pavo Pegasus Perseus *Phoenix *Pictor Pisces Piscis Australis *Puppis *Pyxis *Reticulum Sagitta Sagittarius Scorpius *Sculptor *Scutum Serpens *Sextans Taurus *Telescopium Triangulum *Triangulum Australe *Tucana U r s a Major Ursa Minor *Vela Virgo *Volans (Piscis) *Vulpecula kratica Men Mic Mon Mus Nor Oct Oph Ori Pav Peg Per Phe Pic Psc PsA Pup Pyx Ret Sge Sgr Sco Scl Set Ser Sex Tau Tel Tri TrA Tuc UMa UMi Vel Vir Vol Vul *Novijeg porijekla Na slijedećim dvjema stranicama nalazi se dekorativna karta neba koju je izradio Andreas Cellerius 1660. godine. 23 .

24 .

25 .

gore.Zvjezdane karte Karte na ovoj i na slijedeće dvije stranice prikazuju sva glavna zviježđa na nebu u osam sektora. prikazuje nebesku sferu ra­ zrezanu u osam sektora. Crtež. 26 .

Skala prividnih zvjezdanih veličina Prvi znak predstavlja najsjajnije zvijezde. 27 . Slijedeći znakovi predstavljaju zvjezdane veličine čiji se sjajevi razlikuju za jedan stupanj skale.

Zvjezdane karte Skala prividnih zvjezdanih veličina Prvi znak predstavlja najsjajnije zvijezde. prika­ zan crtežem u perzijskom ruKopisu iz 1650-tih godina. 28 . Slijedeći znakovi predstavljaju zvjezdane veličine čiji se sjajevi razlikuju za jedan stupanj skale. *na sljedećoj strani: Dio zviježđa Aquariusa.

.

Ukoliko želite.2. gdje linija od vašeg oka do udaljenog horizonta presijeca liniju viska. datuma solsticija i ekvinocija? Kako ćete odrediti strane svijeta. to­ čku presjecišta ekliptike i ekvatora? I. poglavlju? Odgovor je da vi možete obaviti sve ovo s vrlo malom spravom pod uvjetom da ne tražite pre­ veliku točnost. upotrebljava­ jući sustav deklinacije i rektascenzije opisan u 1.drugim riječima ono upravo prolazi kroz naš meridijan. a tako­ đer i točku B. neka se sada visak postavi prema sjeveru. odrediti K. Za vedrog dana će se neprekidno promatrati dužina sje­ ne koju baca štap. zvijezda i planeta. neovisan o dobu dana i neovisan o tome da li je Sunce vidlji­ vo ili zastrto oblacima. štap. bilježeći trenutak kad je ona najkraća. možete li izraziti položaje Sunca. upotrebljavajući štap kao mjeru da izmjerite udaljenost od svog položaja do viska. Kada omjer AB prema BO bude najveći. Možete poboljšati rezultat opažanjem neke svijetle zvijezde na način kako je pokazan u slici 2. gdje je zvijezda prošla. Potrebno je izvrši­ ti veći broj noćnih promatranja na isti način s istom zvijezdom. Možemo shvatiti koliko je ovo istinito. koristeći visak. ne prijeđe preko niti viska. dobit ćete jedan stalan smjer. izmjeriti kut između ekliptike i ekvatora i odrediti vlastitu geografsku širinu? Možete li. premještaju­ ći svaki put svoj položaj malo desno ili lijevo od početnog. ako sebe zamisli­ mo da smo suočeni s istim problemi­ ma i da posjedujemo iste naprave kao naš primitivni prethodnik. Mjeseca. poglavlje ASTRONOMSKI INSTRUMENTI Vidjeli smo da je primitivan čovjek bio sposoban da razvije osjećaje za vri­ jeme i orijentaciju. ali samo zahvalju­ jući promatranjima nebeskog svoda. (Ako je vaš otok na južnoj hemisferi. Budući da Sunce bliješti. pa možete na­ činiti sličnu seriju promatranja neke 30 . kako bi se on sigurno postavio vertikalno u mo­ gućim granicama. zvije­ zda i planeta. Neka vaš pomoćnik označi točku A na niti viska. zbog rotacije Ze­ mlje. potreban vam je visak. Zaključujući da vaš otok leži na sjevernoj hemisferi.1. Kada uzmemo u obzir složenost privi­ dnih kretanja Sunca. Sada izmjerite udaljenost AB i odredite omjer AB naprama BO (vaša izmjerena udaljenost od viska). vaš smjer juga neće biti. koristeći neke udaljene objekte. možda. Zatim motrite na jednu pose­ bnu svijetlu zvijezdu na južnom dijelu neba sve dotle dok. mora nas veoma začuditi koliko je on saznao najjednostavnijom mogućom opremom. postignut je točan položaj prema visku i udaljenom objektu. Sunce će tada biti na sjeveru. dvije posude napunjene vodom i nešto pomoći vašeg prijatelja. Za bilo koju zvijezdu ovaj će omjer biti najveći kada se nalazite potpuno na sjeveru od viska. Sunce će tada biti na jugu. Kako ćete prići određivanju vremena dana. Pretpostavimo da ste se nasukali na jedan pusti otok s jednim prijateljem.) Okrenete li se sada Suncu. Prvo treba učvrstiti štap u uspra­ van položaj. Vaš smjer sjever-jug bit će tada određen s dovoljnom točnosti. U tom momen­ tu je Sunce u najvišoj točki . Mje­ seca. dužine godine. Takav stalan smjer bit će označen objektom koji će uvijek ležati na jugu vaše primitivne promatračnice. Sjednite približno koliko možete prema sjeveru od viska. još sasvim točan. vjerojatno. prema tome zasljepljuje oko.

31 . a to znači da ovisi o tehnološkom napretku. To je danas najprecizniji instrument za vizuelna promatranja kojim može raspolagati astronom. Li­ jevo: urođenici na Borneu upotrebljavaju okomit štap da bi izmjerili dužinu sjene koju baca štap osvijetljen Suncem oko ljetnog solsticija. Gore: fotografija pokazuje unutrašnjost kupole u kojoj je smješten teleskop od 508 cm promjera obje­ ktiva na planini Palomar.Točnost astronomskih promatranja najviše ovisi o stupnju preciznosti astronomskih instrumena­ ta.

odrediti iz ovih promatranja. Slika 2. vi znate K. Kada vi znate točku. ali bilo koja zvijezda koja se pojavi na istoku u mo­ mentu Sunčeva zalaza na dan jesen­ skog ekvinocija. proljetni ekvinocij. upotrebljavajući štap posta­ vljen vertikalno u zemlju. To je za vre­ mena ekvinocija. a najkraća na dan početka ljeta.) Dužina sjene štapa u podne malo će se razlikovati iz dana u dan. Slika 2. i smjera kad Sunce dođe u podne u najnižu visinu. ili. možete je upotrijebiti kao točku referencije za određivanje rektascenzija. po­ dne je.1 Metoda određivanja smjera sjever-jug pomoću viska.svijetle zvijezde na sjevernom dijelu neba.2 Kut između promatrača. broj dana koji proteknu između uzastopnog godišnjeg prolaza Sunca Slika 2. koji nastupa na oko pola puta između zime i ljeta. također. Dužina godine može se. smjera kad se Sunce nađe u podne u najvećoj vi­ sini tokom godine. možete. prikazana na slici 2.3 Kut između zemaljskog ekvatora i ra­ vnine ekliptike za polovinu je manji od gornjeg kuta. izmjerite du­ žinu sjene što je on baca u podne sva­ kog dana. Sunce se ne zau­ stavlja u K u svakom slučaju. promatrati položaje Sunca u zoru ili svitanje svakoga dana. u kojoj se Sunce nalazi na dan proljetnog ekvi­ nocija. vidjet ćemo kasnije. koji nastupa na oko pola puta između ljeta i zime. ako želite veću točnost. Ona će biti najduža na dan početka zime. kolčićima i konopcem kojeg ćete upotrijebiti kao šestar. jer K jednostavno označuje tu točku. Slika 2. služe za određivanje geografske širine. Kada ste odredili takvu zvi­ jezdu. 32 . Visak tada daje prihvatljivu to­ čnost određenog sjevera. Ako ste dovoljno ustrajni. i jesenski ekvinocij. kad odredite jug i sjever. jer ovo je slučaj traženja smje­ ra u kojem je omjer AB prema 130 naj­ manji. možete raspoloviti liniju koja ih spaja da dobijete pribli­ žne smjerove zapada i istoka. uvijek je isti. Ovo mo­ žete načiniti odoka. Jednom. naravno. označuje gotovo točan položaj K. jer se on prividno kreće po ekliptici. (Još uvijek uz pretpostavku da je vaš otok na sjeveru od tropa. Tokom cijele godine Sunce će se pojaviti samo dva puta točno na istoku. Na pri­ mjer. momenat kad je Sun­ ce točno na jugu od vas. Kako. Zatim.4 Opažanja. također. a štap baca sjenu pravo na sjever.2.

linija koja raspolavlja kut između ovih položaja .2 pokazuje da ćemo. možete upotrijebiti ova dva ekstremna položaja Sunca u po­ dne kako biste odredili svoju širinu. odrediti pomoću vašeg viska. Od početka zime do početka ljeta takvo određivanje točke na niti viska poka­ zuje da se ona pomiče gore. potrebnih za je­ dnu potpunu oscilaciju točke. određu­ je dužinu godine.6 Princip mjerenja deklinacije.linija koja označuje po­ ložaj Sunca u podne na dan ekvinoci- S!ika2. mogu se. Sjedeći na pravcu sjever­ no od viska. Broj dana. Dužina godine. koje je naš pomo­ ćnik načinio na niti viska tokom za­ dnje serije opažanja. Točka je u najvećem položaju na dan ljeta. 33 . poluprozirnom kriškom neke biljne supstancije. naći da on iznosi oko 47°. datumi početka lje­ ta i početka zime.5 Mjerenje visine Polarnice daje geografsku širinu pro­ matrača. kao u slici 2. Ova promjena je jednaka dvostrukom kutu između ravnine zemaljskog ekvatora i ravnine ekliptike. Slika 2. Osim toga.3. Da bismo pokupili mnogo više podataka iz naših opažanja. također. a u najnižem na dan zime. Šuplja cijev s tankom. ili broj dana koji proteknu između početka zime do dru­ gog početka zime daje dužinu godine. sada tre­ bamo nešto profinjenije . Do sada smo upotrijebili samo naj­ primitivniju opremu koja se mogla za­ misliti. pokazuju maksi­ mum promjene u kutnoj visini Sunca u podne tokom godišnjeg puta. vi ćete svom pomoćniku davati znakove kada on treba da ozna­ či točke čim centar Sunca dođe preko niti viska u podne svakog dana. zadovoljila bi kao jednostavna vizirna cijev. Najviša i najniža oznaka.5° s ekliptikom. ako izmjerimo taj kut. što pokazuje da Zemljin ekvator zatvara kut od oko 23. jer. postavljenom na jednom kraju. Slika 2. ukoliko možete konstruirati jednu jednosta­ vnu napravu koja bi smanjila blještavilo Sunca.jedan veliki kutomjer za mjerenje kutova. Od poče­ tka ljeta do početka zime ona se pomi­ če prema dolje.kroz proljetnu točku.

Sve do XV stoljeća mehanički satovi nisu bili jedinstveni. 34 . a poslije svibnja 16 danjih i 8 noćnih sati. neku zvi- Dva instrumenta koja su se upo­ trebljavala u starom Egiptu za mjerenje vremena: sunčev sat i vodeni sat. Još jednostavnije. godine bio je podešen da po­ kazuje danje i noćne sate u Nurnbergu. vaša je geografska širina. kada je on nad glavom na ekvato­ ru .4.zatvara jedan kut s viskom. Tada viskom i služeći se metoda­ ma koje su prethodno opisane. Deklinacije se lako odre­ đuju. možete izmjeriti kutnu visinu te zvijezde. postavite se u položaj da vam visak bude okrenut prema sjeveru. gledajući tako u zvijezdu Polarnicu. Ovaj sat s brojčanikom iz oko 1500. Poslije studenoga pokazivao je 16 noćnih i 8 danjih sati.5.ja. Ako ste prethodno sa­ vjesno izveli svoja promatranja na pu­ stom otoku. mogli ste iskoristiti sve ono što ste načinili da s oduševljenjem sastavite jednostavan katalog zvijezda . Vi biste samo trebali izmjeriti kutnu visinu svake zvijezde u trenutku kad se ona nađe točno na jugu s već po­ znatom metodom viska. kako ćemo vidjeti iz slike 2.6. vi ste već odredili neku standardnu zvijezdu blizu K. Tada dobiva­ te deklinaciju zvijezde jednostavnim procesom.) Mjerenja rektascenzije bit će jedna­ ko laka ukoliko imate pouzdan ručni ili džepni sat. odbijajući svoj komplement širine. tako­ đer vaša geografska širina. označen na slici 2. Ovaj drugi kut. Ako ste bili nasukani dosta dugo. a leđa okrenite prema jugu.katalog koji će dati deklinaciju i rektascenziju svake najsjajnije i svih najlakše uočlji­ vih zvijezda. Ovaj je kut. (Vaš komplement širine je 90° manje vaša geografska širina. Oba su mjeriia satove koji nisu bili istog trajanja. kako pokazuje slika 2.

Tada. podi­ potamiji morala je biti isto toliko sna­ jelimo razmak između dna i zabilježe­ žna kao i ambicije u današnjem svijetu.jezdu koja izlazi na istoku kad Sun­ ma kojima smo se bavili na pustom ce zalazi na dan jesenskog ekvinocija. Još će voda izlaziuzimajući za konačnu vrijednost sre­ dinu svih određenih vrijednosti. Doista. Ako upotrije­ upotrijebite samo čistu vodu i pazite bimo cilindričnu posudu. bit ćete u mogućnosti. a možda i danju. ovakva točnost mjerenja bila bi Kada je ovaj bio izrađen (oko 1550. egipatski i mezopotamski svećenici bili su ugla­ vnom zabavljeni onim istim problemi­ 35 . također. postavljenu stale posude u kojima je voda kapala ispod prve napunjene vodom. ako nivo vode pada. Izgleda da su astronomi Mezo­ i minutama.posude iz kojih je voda istjecala Naravno. za je posuda gotovo puna nego kada je jedan kraći period. Jednostavni instrumenti antike Sada možemo razumjeti golemu važnost vrlo grubih. Sada imate onakvog vodenog sata kakvog smo mi vodeni sat . uočit ćemo da se rupica na vašoj gornjoj posudi da voda brže protječe kroz rupu kada ne zabrtvi. god. Egipća­ dnu posudu vodom i na dnu probušite ni su upotrebljavali i modele s istjeca­ vrlo malu rupicu. rili vrijeme pomoću običnih satova na Razlika u vremenu. dok su kasnije na­ no kapa u drugu posudu. nog nivoa u posudi na dvadeset i četiri jer su astronomi već prije 3000 godina jednaka dijela. mjerili su satove jednake dužine.jedan vrlo grubi sat. jest rektascenzija zvijezde potamije favorizirali modele s otjecakoju želite katalogizirati. Astronomi an­ ška te vrijednosti stvara pogrešku od tičkog doba svladali su ovu teškoću oko 4° nebeske dužine.). jednostavnih in­ strumenata koji su se upotrebljavali u ranoj povijesti astronomije. potpuno prihvatljiva.. da izmjerite vrije­ gotovo prazna jer. tokom cijelog drugog tisućljeća prije našeg računanja vremena. po­ upotrebljavajući posude napravljene u navljajući promatranja nekoliko puta i obliku krnjeg stošca. Svaka podjela na plohi otkrili jedan važan način poboljšanja posude označuje jedan sat. Međutim. prijeđe. U jednom primitivnom katalogu mjesta. otoku. izražena u satima vodu. neba. rastući u vodomjenivo do kojeg voda naraste u ovoj dru­ ru koji je označavao protekle sate. me kada zvijezda. tako da voda polaga­ njem i utjecanjem. zapreka je u tome što ne­ kroz rupu jednakom brzinom i u koji­ mate ni ručni ni džepni sat. koji se Ambicija da se ostvare sve veće izmjeri od podneva do podneva. me unutar jedne četvrtine sata. goj posudi tokom cijelog dana. koji ji mogućnost da se pogreška reducira su postavljeni pod kutom geografske širine na 1°. gdje je bio vodomjer što vaše dvije posude i voda. posto­ Sunčevi satovi sa štapovima (gnomoni). Ako imali na pustom otoku. Pogre­ tlak vode pada s njim. u drevnoj Mezo­ prosuđujući odoka najpažljivije. a njihovi instrumenti bili su ri­ Zabilježite vrijeme kada ta standardna jetko kompliciraniji od onih koje smo zvijezda prođe preko niti viska i vrije­ upotrijebili na pustom otoku. koja će biti katalo­ Noću. njem . Napunite je­ je označavao proteklo vrijeme. oni su mje­ gizirana. standardne točnosti. Ali su tu ma je padala. preko niti. ovakvi su satovi korišteni za kontrolu točno­ sti mehaničkih satova. Označite jednakim tempom.

Oni su više voljeli uzimati period od jedne dvanaestine između izlaza i zalaza Sunca ili jedne dvanaestine perioda između zalaza i izlaza Sunca. Prema tome. koji se spuštao i padao zajedno s nivoom vode. ali nivo vode koji padne u vertikalnoj mjeri približno je isti u oba slučaja.U starom Egiptu upotrebljavala se sprava merkhet za promatranje prola­ za zvijezda kroz meridijan. koje navode iznos vode što bi se trebala naliti u vodene satove u svakoj godišnjoj sezoni. a u najvišoj točki često dolijevati. Svećenicima Egipta i Mezopotami­ je (kao i stanovnicima drevne Grčke i Rima ili građanima srednjovjekovne Europe) jedan sat nije značio obično dvadeset i četvrti dio cijelog dana. (Na našem pu­ stom otoku možemo doći sasvim blizu ovom stupnju točnosti jednostavnom upotrebom vrlo široke posude s vrlo malim otvorom za vodu. pet litara na sat može istjecati kada je posuda gotovo puna. ti iz ovakve posude brže kada je gotovo puna nego kada je ona gotovo prazna. da bi se ispraznili između zala­ za i izlaza Sunca. bio je zato vrlo komplici­ ran. a samo tri litre na sat kada je ona gotovo prazna.) Zadatak baždarenja štapa da se izmjere svi satovi tokom godi­ šnjih sezona. (U širina­ ma srednjih sjevernih luka. Oni su izradili savršene tablice. ali za svaki centimetar vertikalne visi­ ne blizu vrha posude veći je volumen vode koji treba da istječe nego za svaki centimetar vertikalne visine blizu dna posude. razlika je oko 110%. Jedna dvanaestina potpunog spuštanja nivoa vode tokom bilo koje noći odgovarat će tada jednoj 36 . On je pokazivao na satnu skalu. koja je bila nanesena na jednom štapu. vodeni satovi su bili često snabdjeveni plutajućim pokazivačem. Pločice iskopane u Mezopotamiji pokazuju da matematičari katkada zahvaćaju problem na drugi način. U sje­ vernim područjima Egipta je trajanje dana na dan ljeta oko 40% duže nego trajanje dana na dan zime. tako da se goto­ vo uvijek održi jednaki nivo vode.) U nešto kasnijem stadiju razvoja. Ona se sa­ stojala od vizirnog štapa i dva viska.

premda Sunce izlazi u istočnoj to­ hanički satovi došli u upotrebu. Ovi su stupovi izrađeni tako štap će bacati sve kraću sjenu na duži precizno vertikalno. Umjesto posta­ sata.7 Ptolemejev stup za mjerenje visine Sunca u podne. Tada. U postavi štap u zemlju. Dužina. On se sastojao od jedne duge. Smjer preko jugozapada prema zapadu. vljanja gnomona.dvanaestini perioda između zalaza i gura da u bilo kojoj sezoni od svitanja izlaza Sunca u toj pojedinoj sezoni. kad se Sunce uspinjalo po je velike rijeke postavljali su se tanki nebu i kretalo jednolično preko jugoi­ kameni stupovi obično u područjima stoka da dosegne jug u podne. postavljenu pod pravim ku­ štap paralelno sa Zemljinom osi . Slika 2. da astronomi islamskog imperija satovi dana. instrument tako postavljao. kad se Sunce tnom preciznošću. padne na duži horizontalni štap. kra­ koji sjena pokazuje u tom trenutku ća šipka baca sve duže sjene na dužu također označuje gotovo točno smjer šipku. kao u prvim sunča­ na jednom kraju na kraću horizontal­ nim satovima. na kraju je postao vlasništvo Tycha Brahea. između desetog i gdje na Zemlji.8 Triquetrum. oni sada postavljaju nu šipku. čki na dan ekvinocija. okomito. a donekle smjer. tka šipka bila dovoljno dugačka da osi­ koja se sastojala od jednostavnog štaSlika 2. koji je upotrebljavao Kopernik. čne točke na početku ljeta.to tom prema većoj i podignutoj za neko­ je kut koji je jednak geografskoj širini liko centimetara iznad nje. ili štapa za bacanje horizontalne šipke. stoljeća. sje­ dužina sjene kao sat dana. koja je pričvršćena sjene. Ovaj primjerak. nisu izmislili sunčane satove koji. ne koju baca takav tanki stup može Slučajno bi to bilo sve do doba kri­ se također upotrijebiti da se procijene žara. a južno od astronomi starog Egipta upotrebljava­ istočne točke na dan zime. ova je kra­ li su napravu poznatu kao markhet. a bacali su sje­ podne se cijeli instrument okrene tako ne daleko veće dužine. osiguravajući da kraća šipka bude usmjerena točno određivanje vremena podneva sa zna­ u točku zapada. a on je tako baždaren da se iz novnik pustog otoka ne bi mogao da dužine sjene može očitati sat dana. u vrijeme kada su grubi me­ Pa. mogu biti baždareni da osmog stoljeća prije naše ere. bilježeći trenutak počinje spuštati krećući se jednolično u danu kad je sjena najkraća. Egipćani pokazuju satove jednake dužine bilo su razvili još napredniji tip sunčanog kada tokom godine. sjeverno od isto­ Za promatranje prolaza zvijezda. bilo Istovremeno. da je to­ Sunčani satovi ovakve vrste nisu bili čno prema istoku bio okrenut kraj na svagdašnji u Europi sve do kraja XV kojem je bila pričvršćena kraća šipka. Kroz U visokim civilizacijama između dvi­ cijelo jutro. kako nijedan sta­ štap. U zoru se mjesta gdje će se instrument postaviti. Ponovo se na njoj može očitati sjevera. 37 . kratki hramova.

jednog vertikalnog stupa s dva kraka Napose želimo konstruirati instrumen­ okovana na njemu. slijedeći korak u profinjavanju ma tome i kutna visina Sunca. iako bi je sigurno izradio u drvetu i stup čine jedan istokračan trokut. Pokušat ćemo konstruirati dan instrument. trakama na kojima će biti označene nije bila jednostavna stvar izraditi luk skale. problem blještavila je ri­ ta koje su potrebne da pomoćnik sa ješen. godine . kao što su bili Hiparh i Ptolemej. omogući astronomu da izmjeri visinu zvijezde kad prođe kroz meridijan. koju jednake kutne podjele. Jedini sigurni pokret južnom uglu na izglačanom dijelu bio se pojavljuje kod vodenih satova pri je horizontalni klin.Stup koji je Ptolemej opisao (slika pa za viziranje s uskim otvorom i dva viska obješena u ravninu opažačeva 2.oko 150. može i prednosti bio bi oslobađanje od go­ se očitati na kvadrantu. koji je služio da dizanju plovka. gornji klin baca sjenu na nju dijelovima. I u promatranjima lučni kvadrant ugraviran na kamenu.za mjerenje ku­ tne visine Sunca. drugi te za mjerenje visine Sunca i zvijezda. ko­ vljala u osnovi sasvim na isti način liko je bilo moguće. U tom momentu. 38 . njezin kut. ljenosti na višem kraku između žljebivjerojatno bi mogao načinili tu kopi­ ća i gornjeg okova. Osnovni uvjet je bio da uda­ me .kada pomo­ gi klin. Isto tako. još smo Jedan od problema izrade takvog in­ bez prednosti radionica pa ćemo se strumenta bio je da se s pouzdanjem ograničiti na jednostavne drvene kon­ nanese kutna skala. Kada visak. Viši krak je bio snabdjeven vizirima umjesto u kamenu. koji je obješen na ćnik označi točke prolaza preko linije. Zaista. jedan viši. dotiče donji klin. Triquetrum je su upotrebljavali astronomi klasičnog mimoišao problem. U stvari. nemamo potrebe za pomo­ samo do podne. svom pažnjom označi točke prolaza Ptolemej također spominje još je­ zvijezde. u stadiju te­ strukcije. niži. ali on ne traži osobito kao gnomon baca sjenu na graduirani teški proces izrade. koji treba da samo jedan promatrač. Poduzimajući ovaj korak. vrlo važan pokret . U gornjem značenju izraza. jer. Brodolomac na pu­ ljenost između višeg i nižeg okova na stom otoku. prije šamo promatranja na našem pustom nego se sjena izgubi.7). a pre­ otoku. gornjem klinu. Upotrebom tovo beskrajnog niza verbalnih upu­ sjene Sunca. istesan u obliku četvorokuta. mi ćemo se prirodno od metala i na njemu nanijeti male i osvrnuti na vrstu instrumenta. možda s metalnim uskim hničkog razvoja u Ptolemej evo vrijeme. Dok ničkim dijelovima. kada se Sunce nađe ćnikom. bio je obični komad kamena. prolaza zvijezde preko viska postoji da­ Na donjem južnom rubu nalazi se dru­ kako. Viši krak je bio snabdjeven prste­ Ptolemej je opisao jedan instrument nom ili žljebićem kroz koji je niži bio koji se upotrebljavao u njegovo vrije­ uvučen. triquetrum ili Ptole­ instrumente kojima bi mogao rukovati mejev mjerač (slika 2. s meridijana. On se sastojao od doba.8). ako želimo da pobolj­ točno na jugu. tako da dva kraka ju. koji je snabdjeven samo s vertikalnom stupu bude jednaka uda­ malim brojem jednostavnih pomagala. koristeći je izglačana strana okrenuta točno na instrument s pokretnim mehaničkim istok. Promatranja su se oba­ jedne strane odrezan i izglačan i. Zajednička je osobina svih ovih pri­ tlo i izniveliran pomoću klinastih pre­ mitivnih instrumenata da oni ne sadr­ dmeta. a izglačana se strana posta­ že ni jedan pokretni dio u tehničkom vljala točno prema istoku. Stup je bio postavljen na kao na našem pustom otoku. pro­ Koristeći pomoćnika nemamo potrebe matrač može biti siguran da je stup za instrumentom s pokretnim meha­ postavljen potpuno vodoravno.

Ovo bi omo­ gućilo konstrukciju jednog kvadranta sa skalom i s mogućnosti vrtnje oko vertikalne osi. Ostaje samo da se izmjeri udaljenost između nižeg okova i točke gdje viši krak presijeca niži. nalaze dva mala otvora kroz koja se zvijezda promatra. Možemo zvijezdu slijediti neprekidno. veću točnost od Ptolemejeva mje­ rača. kao što je Ptolemejev mjerač. Prvobitni analogni računati Analogni računar je moderno ime uzorka koji je izmišljen da oponaša neke prirodne pojave svijeta. jest jedan jedi­ ni nepomično pričvršćen tanki metalni prsten. Nakon čitanja vrijednosti na nižem kraku promatrač treba samo iz svojih tablica (obične trigonometrijske tabli­ ce) izvaditi kutove u vrhovima trokuta. U centar kvadranta O možemo montirati pokretni krak na takav način da se on može slobodno pomicati u vertikalnoj ravnini kvadranta. Već smo upoznali jedan takav analogni računar . a li niži krak je urezana linearna mjera koja nam upravo označuje tu udaljenost. Naš instrument bi imao osnovne karakteristike pokretnog kvadran­ ta Tycha Brahea. paralelizam nije poremećen Zemljinom rotacijom. Ako sada znamo sve tri dužine stranica troku­ ta. Jer. možemo. On može. ovo je po svoj prilici najviše što bismo mogli dobiti. Slobodni kraj ima pokazivač koji omogućava bo­ ­­e čitanje na skali. izračunati kutove trokuta. proma­ tranje zvijezde ne bi bilo ograničeno na njen prolaz preko južnog meridijana. Takav instrument bi imao očitu prednost u nesavitljivosti. a kao posljedi­ cu. možemo se tada latiti još težeg zadatka ureziva­ njem skale na metalni luk. kroz koje se pro­ matrala zvijezda ili planet. u stvari. Umjesto omeđavanja skale urezivanjem po ravnom kraku. Najjednostavniji instrument koji je iskoristio ovo svojstvo. Za slije­ deći korak trebalo bi nam neočekivane sreće. prema tome. Tycho Braheov kvadrant pripada XVI stoljeću. zbog mogućnosti kretanja kvadranta oko vertikalne osi. Ptolemejev mjerač pripada drevnoj klasici. Na kraku se. Niti je poreme­ ćeno kretanje Zemlje okolo Sunca. odrediti južni meridijan s daleko većom preciznošću nego što smo to mogli bilo primitivnim nepokretnim instrumentima ili drve­ nim pokretnim instrumentima. lako je. dužine dviju stranica (viši krak i udaljenost između dva okova na stupu) bile su unapri­ jed poznate. U najvećem broju slučajeva oni su se zasnivali na jednostavnoj činjenici da. U mogućnosti smo da procijenimo za ko­ liko se Zemlja okrene između prolaza zvijezde blizu K i prolaza neke druge zvijezde jednostavnim procesom mje­ renja iznosa vode koji iscuri iz posude između dva prolaza. Međutim. pomoću obične euklidske geometrije. paralelno zemaljskom ekvatoru. nego u razvitku potrebnih tehničkih obrada metala. Prije pronalaska teleskopa mnogi astronomski instrumenti su se upo­ trebljavali kao analogni računari. ostatke metala i nešto malo običnog pribora.9. bez mnogo boljih pomagala. ako podignemo ravninu diska ili ra­ vninu prstena. također. Bilo je potrebno petnaest stoljeća da se premosti provalija koja se nalazila između njih. ali je sam instrument takve vrste da ga možemo konstruirati na pustom otoku koristeći samo koma­ de drveta. Vodeni sat nam omogu­ ćava da oponašamo rotaciju Zemlje. a zapisujući trenutak maksimalne vi­ sine. koja bi nam omogućila postaviti dobro opremljenu radionicu s bogatom opremom metala. Vjerojatno se takav instrument 39 . kako je pokazano na sli­ ­i 2. Poteškoća uopće ne leži u intelektualnim shvaćanjima. U slučaju triquetruma. Istina je da upotreba triquetruma tra­ ži pomoć tablica. naći kutnu vi­ sinu zvijezde koju promatra.na jednom kraju.vodeni sat.

Veliki metalni kvadrant Tycha Brahea. Postoji i mogućnost vrtnje oko vertikalne osi.9 Metalni kvadrant sa stupanjskom podjelom i po­ kretnom vizurom. Korištenje kvadranata danas I u srednjem vijeku 40 . promje­ ra od oko 2 metra. što mu je omogućilo mjerenje položaja zvijezda s točnošću kakvu dotada nitko nije ni približno postigao. Takvim instrumentom promatrač može neprekidno slijediti zvijezdu.Kvadrant Slika 2. bio je podijeljen i na manje dijelove stupnja. čitajući njene visine u bilo kojem trenutku.

zasnovan je na činjenici da se para­ lelizam neće poremetiti zemaljskom rotacijom ako je ravnina prstena postavljena paralelno sa zemaljskim ekvatorom. Krak SC na slici 2.11 Na ovoj je slici dodan još jedan krug sa stupanjskom podjelom. iz dva čitanja na njegovoj skali bilo je moguće odrediti dužinu zvijezde ili planeta.10. sjena s prednje strane prstena padne na njegov stražnji dio. 41 .10 Osnova u konstrukciji armilare je oso­ vina koja se može vrtjeti.10A Zvijezda ili planet viziran je naizmjenice kroz dva uska pro­ reza na nišanu S. On mjeri rotaciju osovine PQ na slici 2. Slika 2.Ekvatorijalna armilara Hiparhov prsten. Na osovinu je postavljen krug sa stupanjskom podjelom po kojem se pomiče vi­ zura. Slika 2. Samo kad nastaju ekvinociji. vrio jednostavan analogni računar. Slika 2. Položaj vizure na krugu u trenutku promatranja daje deklinaciju zvijezde ili planeta.10 okrene se toliko da objekt koji se pojavio u vizuri bude jednako sjajan na oba proreza. Bakrorez velike ekvatorijalne armilare Tycha Brahea iz njegove knjige Astronomiae Instruratae Mechanica. a postavlja se paralelno sa zemaljskom osi rotacije.

dok je K izabrana točka na ekvatoru od koje se računaju dužine.10A. omogućila su Kepleru da pronađe zakone kreta- . ako u kratkom vremenskom intervalu oči­ tamo položaje dviju raznih zvijezda. Krak SC na slici 2. Vjerojatno je ovaj jednostavni način doveo Hiparha do velikog otkrića precesije ekvinocija. U drugim vremenima sjena pada jednom iznad. Daleko od jednostavno učvršćenog kruga Hiparhova bila je Braheova veli­ ka ekvatorijalna armilara. U C je montiran cilindrični kolčić okomito na ravninu kruga. upotrebljavao u 2.Dio Chaucerova rukopisa Rasprava o astrolabu. Zvijezda ili planet viziran je naiz­ mjence kroz dva uska proreza na ni­ šanu S .i deklinacije i rektascenzije zvijezda i planeta lako se dobiju ovim važnim instrumentom. sa­ stavljenog vjerojatno 1391. koji se pojavio u vizuri. n. e. koja može kliziti po opsegu kruga. razlika između čitanja će biti jednaka razlici dužine dviju zvijezda. naša dva čitanja daju dužinu druge zvijezde. pa će sjena koju baca prednji dio Hiparhova prstena zato pasti točno na zadnji dio prstena. Da se očita dužina. naravno. Za vrijeme ekvinocija Sunce se nalazi u ravnini zemaljskog ekvatora.10 okrene se toliko da objekt. Dok se čitanja mijenjaju neprekidno zbog rotacije Zemlje.. stoljeću pr.10. Položaj vizure S na opsegu kruga daje deklinaciju zvijezde ili planeta. Metalni krug je pri­ čvršćen za osovinu PQ. Budući da je dužina obično jedna­ ka rektascenziji . a drugi put ispod stražnjeg dijela prstena. bude jednako sjajan na oba proreza.jedan sat rektascenzije jednak je 15° . da se odrede točni počeci ekvinocija. godine iz latinskih i engleskih prijevoda starijih arapskih radova iz astronomije. Zato.11. Doista. Ovaj krug služi da se na njemu postavi vizura S. a služi za viziranje na način kako je pokazano na slici 2. Njezina konstrukcija se može razu­ mjeti iz slike 2. To je pokazano na slici 2. otkrića koje ćemo spominjati u slijede­ ćim poglavljima. koji se okreće oko centra C kad S klizi po krugu. Vizura je također pričvršćena za krak SC. Ali.10 dalj­ nja skala za čitanje. Jedno jednostavno čitanje nije. jedan drugi instrumentalni tip analognog računa42 ra. promatranja koja je vršio Tycho Brahe kroz ekvatorijalnu armilaru i drugim instrumentima. a smjer PQ se postavlja paralelno s osi rotacije Zemlje. pojedino čitanje očito nema posebno značenje. Za zvije­ zdu u K dužina je 0°. Na ovoj skali se jednostavno čita položaj kruga. dok rotacija PQ daje dužinu. dalo dužinu. Osovina PQ se može vrtjeti u ležajevima postavljenim u P i Q. ako izaberemo zvijezdu koja je vrlo blizu K kao jednu od naših dviju zvijezda. dodana je slici 2.

43 . kao ekvatorijalna armilara. i za održavanje vremena. Kazaljka (koja dolazi s prednje strane instrumenta preko rete). Astrolab. Reta koja se može vrtjeti unutar urezane satne skale.Ploča. s nanesenom projekcijom nebe­ ske sfere. također. Za razliku od armilare. unutar satne skale dvaput numerirane od 1 do 12. nije se upotrebljavao samo za proma­ tranje nego. on je bio prenosiv i relativno jeftin. vizura (koja se postavlja sa stražnje strane) i vijak s ma­ ticom.

jer se položaj Sunca mi­ jenja iz dana u dan kroz cijelu godinu. Ali.) Pokazivač kazaljke tada daje točno vri­ jeme na ugraviranoj skali satova. mjeri se vrijeme prolaza zvijezde. a izrada mu nije bila prekomjerno sku­ pa. koja se zove reta. Na stražnjoj strani astrolaba je skala za mjerenje kutova u stupnjevi­ ma i vizirni krak. a praktički je ostala nepromijenjena poslije njenog uvođenja u sjeverozapadnu Europu jedan ili dva stoljeća kasnije. Zato ekvatorijalna armilara može poslužiti kao sat. Ova projekcija pokazuje azimute (velike kružne lukove od zenita do horizonta) i almukantarate (krugove visina pa­ ralelne s horizontom). treba slijediti bilo koju pojedinu zvijezdu s ekvato­ rijalnom armilarom. kao što je današnji veli­ ki teleskop nepristupačan za prosje­ čnog čovjeka. Iznad glavne ploče montirana je druga ploča.nja planeta. koja mnogo duguje svoju dosjetljivost.astro­ lab. Okretanjem oko PQ. 15° odgovara l h . 1. koja odgovara položaju Sunca na ekliptici. Na reti se nalazi nekoliko razgranjenih crta. Na ovoj karti zvijezda (također omeđena Jar­ čevom povratnicom) ekliptika je ozna­ čena kao ekscentrični krug. koji je podijeljen prema simbolima zodijaka. sve dok položaj te zvijezde. jedan sat daleko veće točnosti nego bilo koji mehanički kronometar koji se upotrebljavao u doba Tycha Brahea.jer je to naprava. Ona je zato mogla obaviti va­ žnu funkciju provjeravanja točnosti mehaničkih satova. Posebno oštrouman analogni računar. bio je jedan drugi instrument koji je služio za spomenutu svrhu. a o njemu možemo govoriti samo ako ga poznamo . kako je označena na reti. astrolab je bio prikladne veličine za nošenje. Neki oblik astrolaba bio je vjerojatno poznat u drevna vremena. ako ne svoje originalne koncepcije. jer je Ptolemej ukazao na sličnu napravu. i to vrlo uspješno. a omeđena je Jarčevom povratnicom. Promatrač objesi astrolab vertikal­ no za njegov prsten i mjeri visinu zvi­ jezde pomoću vizirnog kraka i kutne skale. poglavlje). ekvatorijalna armilara je bila visoko profinjeni instrument za specijalistu. Premda mnogo manje točan nego što je ekvatorijalna armilara. Ovo je bila funkcija sunčanog sata. izre­ zana u obliku jedne vrste planisfere ili karte najsjajnijih zvijezda. ali 44 . za sasvim široko područje profesionalnih ljudi kojima je mjere­ nje vremena bilo od važnosti . Donji sloj njegove konstrukcije je bio tako fino izravnan. torguetum. Danas se takva računanja mogu obaviti gotovo trenu­ tno pomoću automatskog računara. a Tycho Brahe ju je zato i koristio. Ona se sastoji uglavnom od kružne metalne ploče na kojoj je ugravirana projekcija nebeske sfere. Reta i kazaljka su vijkom pričvršćene u centru glavne ploče. Oko ove pro­ jekcije je skala za mjerenje vremena u satima. On zatim okrene retu oko vij­ ka. Zatim on okreće kazalo sve dok ono ne dođe do točke na ekliptici. bio je razvijen u islam­ skim zemljama da se suprotstavi te­ škoći koja sada više ne postoji. Međutim. Vidjeli smo u 1. ne leži na almukantaratu koji odgovara visini zvije­ zde. a predstavlja ravninu paralelnu s ekvatorom. arap­ skim i perzijskim astronomima i zana­ tlijama od IX do XI stoljeća. poglavlju da se jednom poznat položaj zvijezde u sustavu rektascenzije i deklinacije može računskim putem odrediti u ekliptički sustav koordinate (slučaj 3. da ga je teško usporediti s bilo kojim instrumentom tog perioda. a svaka podloga ime zvije­ zde koju oni pokazuju. (Ovaj podatak mora biti poznat za dan promatranja. A ovi zakoni su omogućili Newtonu da dođe do velikog sistema univerzalne dinamike. Zato ona nije služila za svakodnevno mjerenje vremena. Takav instrument iz tog perioda nije preživio. čiji vrhovi označuju položaj svije­ tle zvijezde.

Siika 2. također. Instrument omogućuje promatraču da očita ne samo deklinaciju i rektascenziju nego. Najstariji torquetum koji postoji u Euro­ pi.13 Ovo je kompletan torquetum s gornjim dijelom (obojen plavo). kupio ga je Nikola Kuzanski 1444. godine.Slika 2.12 U torquetumu je nepomična ploča posta­ vljena paralelno s ravninom zemaljskog ekvatora. i ekliptičke koordinate. Gornja baza rotirajućeg cilindra nagne se prema ploči za kut od 23. što znači da leži u ravnini ekliptike. 45 .5°.

Cilindar je tada točno orijentiran. Na ovoj nagnutoj ravnini tako­ đer je nanesena kružna skala od 0° do 360°. Sada je vizirni krak pričvršćen na ploču. vizirni krak pomicati sve dotle dok se zvijezda u K ne nađe u vizuri. Da razumijemo neobičnu konstru­ kciju trquetuma. Drugi po­ kretni krak je pričvršćen u centar ove kružne skale. Drugo će biti rotacija gornjeg vizirnog kraka. koji pokazuje na 0°. ispravno orijentiranim kako je upravo opisano. omjer između DY i AX je uvi­ jek isti za dato sredstvo. Vizirni krak je montiran na toj nagnutoj strani i tako pričvršćen. Prvo će biti okretanje cijele pločaste strukture koja će pomaknuti niži krak preko skale na kraju cilindra. na skali koja se nalazi na cilin­ dru. Ravni krajevi pokretnog cilindra su nagnuti prema nepomičnoj ploči pod kutom od 23.) Na ploči je montiran cilindrični stup. paralelne sa zemalj­ skim ekvatorom. Današnji su instrumenti mnogo superiorniji nad primitivnim naprava- Slika 2. koji ima mogućnost vrtnje oko centralne osi. Za tu svrhu mora se cilindar okrenuti. (Ova nepomično pri­ čvršćena ploča nagnuta je prema hori­ zontu za kut promatračeve geografske širine. promatrač tada dobiva ekliptičnu dužinu zvijezde ili planeta. poći ćemo od ravne pričvršćene ploče. Promatrač tada očita položaj zvijezde ili planeta na gornjoj kružnoj ploči koja daje ekliptičku širinu.13 vidimo kompletan torq­ uetum. da se može okretati oko osi okomite na tu ravninu. Takvo viziranje obično traži da se načine dva pomicanja. Kut pod kojim se zraka reflektira jednak je kutu pod kojim je zraka upala. Kako je nepomična ploča paralelna sa Zemljinim ekvatorom.5° u svrhu postavlja­ nja jedne strane paralelno s ravninom ekliptike. Možda je najrazvijeniji torquetum bio onaj kojeg je upotrebljavao Regiomontanus. koja je nastala od nagnute baze cilindra. Cilj promatrača je da postavi pokretni ci­ lindar tako da se zvijezda također na­ lazi u ravnini nagnutog kraja cilindra. koja je tako orijentirana da vi­ zirni krak pokazuje 0° kada je zvijezda blizu K. Slika 2. Sa cilindrom.12. Sve ovo pokazuje da nikad nije ne­ dostajalo oštroumnosti u izradi astro­ nomskih instrumenata ili njihovoj upo­ trebi. zvijezda blizu K nalazi se u biti u ravnini ploče.su još dugo nakon srednjeg vijeka ova računanja bila duga i tegobna.14 Na granici između zraka i stakla upadna zra­ ka se lomi i otklanja prema okomici. Zbog toga je bilo poželjno da se konstrui­ ra jedan instrument koji će omogućiti promatraču da očita ekliptičke koor­ dinate zvijezde (ili još običnije planet) neposredno na instrumentu. snabdjeven pokazivačem na kraku. a to znači da je ispravno posta­ vljen. 46 . ekliptičke koordinate bilo koje zvijezde ili planeta mogu se odmah očitati viziranjem objekta drugim krakom. U slici 2. Čitajući položaj nižeg kraka na skali na kraju cilindra.15 Ako su upadna zraka AB i otklonjena zraka jednako duge. koja je odbijena od 90°. Sve je pokazano na slici 2. pa se na njoj nalazi i kružna stupanj ska skala.

Instrumenti se mijenja­ ju. o prirodi i ponašanju svjetla. jer bi današnji astro­ nom želio pomaknuti granicu točnosti ispod 0. a također i okomica XY. Slika 2. osim kad prelaze iz jednog sredstva u drugo . bilo je dovoljno za­ misliti svjetlost kao skup čestica. Refrakcija i refleksija Kako smo vidjeli. ali u cijelosti kao različiti stupanj opleme­ njivanja od Braheovih pokretnih kvadranata i armilarnih sfera. što je posljedica općeg napretka znanosti. dobiva se jako otklonjena zraka. Vidimo upadnu. lako je Slika 2. a posebno o opti­ čkim osobinama. a reflektirana zraka je oslabljena. Slika 2. omjer DY prema AX ostat će nepromijenjen.17 Gore: Fokusiranje s konveksnom lećom. To će reći. okomitu i lomljenu zraku. Snell je otkrio da je omjer DF prema AX uvijek isti za danu promjenu sredstva. nalaze se u istoj ravnini. Umjesto pogreške u mjerenju kutova od oko 1' lučne.16 Kada upadne zrake padaju na staklo pod ma­ ­­­ kutovima. koji je to otkrio. Jer. Danas možemo rukovati mnogo većim uređajima. ali nijedan ni drugi nisu produkt superiornijeg intelekta. BD. više nego jedne dekade poslije konstruiranja prvog teleskopa. Problem točnosti je još i danas aktualan.15.ma iz dva razloga. razvoj astronom­ skih promatračkih i mjernih uređaja do doba Tycha Brahea bio je jako uvje­ tovan porastom poznavanja svojstava svjetlosti. bila je bez sumnje poznata u stara vremena. ova superiornija tehnologija i superiornije znanje pri­ pada današnjim instrumentima.na pri­ mjer na granici između zraka i stakla. Ali precizan opis smjera lomljene zrake nije bio otkriven sve do 1621. Desno: Površine leća koje imaju različite polumjere zakrivljenosti smanjuju sfernu aberaciju na minimum. a okomica je jedna zamišljena linija koja prolazi kroz B pod pravim kutom na površinu stakla. Kad jednom znamo vrijednost tog omjera za svaku posebnu promjenu sredstva. Najprije. Dvije su točke tako izabrane da su udaljenosti AB i BD jednake. a lomljena zra­ ka BD nastavlja put u staklu. holandski astronom i ma­ tematičar. bio je Willebrord Snell. ako pro­ mijenimo kut koji upadna zraka za­ tvara s okomicom. podijeliti skale mnogo fini­ je i možemo načiniti pouzdanije meha­ ničke i električne satove. Čovjek. 47 . Sve tri zrake AB. danas možemo postići bolju to­ čnost od 0. dok se zraka BC reflektira pod istim kutom pod kojim je i upala.1". ali intelektualni problemi ostaju. Činjenica da se zraka svjetla pona­ ša na ovakav način kada udari u sta­ klo. Zbog toga je staklo nepodesno za dalekozore reflektore. koje se kreću pravocrtno. Što Snellovo otkriće znači. Ova je zraka otklonjena prema okomici XY. Zato je potrebno poznavati zakone re­ frakcije i refleksije. BC.14 pokazuje upadnu zraku svjetla AB na komad stakla. prika­ zano je na slici 2. Mi također mnogo više znamo. godine.001". kao što je bio u doba Tycha Brahea.

izbor materijala za zrcalo nije tako izrazit. u optičkim instrumentima.16. Ali. označuje početak nove ere. u drugu ruku. daju vrlo jaku reflektira­ nu zraku. koje se po­ tpuno sastoji od metala. a astigmatizam za one koji su dalje od optičke osi. Me- Slika 2. a u astronomskim instrumentima se gotovo uvijek bavi­ mo malim upadnim kutovima. Ovaj problem nije bio riješen zadovoljavaju­ će sve do praga ovog stoljeća. po­ stajući progresivno slabije što se dalje probija. u prozirnim materijalima je omjer gubitka relativno mali. Baza današnjeg teleskopskog zrca­ la je blok ili disk stakla. kako smo vidjeli. tako da lomljena zraka ne gubi na intenzi­ tetu. imati ozbiljan nedostatak zbog promjene veličine i oblika. pa će zrcalo. dovoljna je da daje visoku reflektivnost malih upadnih kutova. Staklo je.52-metarskog re­ flektora za zvjezdarnicu Mount Wilson godine 1908. Problem je u tome da se otkrije kako se staklo. Izrada 1. u drugu ruku. Ako želimo napraviti teleskop re­ flektor. ali je ono vrlo slab reflektor.18 Kada je objekt 0 izvan optičke osi. ako želimo da konstruiramo teleskop refraktor u kojem su sve lomljene zra­ ke važne. Slika 2. Prve metalne površine bile su od srebra. slobodno od termičkih promjena. koji je obliko­ van s točnošću od jednog 400 000-dijela centimetra. 48 . premda vrlo tanka. Zato. prozirni materijali imaju također svojstvo da daju samo slabo reflektiranu zraku uvijek kada je upadni kut mali. praktički ne lome zraku. Takva kombinacija daje najbolji rezultat. Zatim se na površinu stakla položi tanki jednoliki sloj me­ tala. U drugu ruku.odrediti smjer lomljene zrake za svaku pojedinu upadnu zraku. a jer su snažni upijači svje­ tla. mi ćemo očito upotrijebiti leće od sta­ kla. Na prvi pogled izgleda da izbor pada potpu­ no na metal. koje bi štetno djelovale na smjer reflektiranih zraka. ali mnogo slabiju za plavu svjetlost. na nesreću. Dio svjetla se uvijek apsor­ bira kada prolazi kroz materiju. One su davale visoku reflektivnost za crvenu i zelenu svjetlost. u fokusu 0' pojavit će se pogreške: koma za objekte koji su neznatno izvan osi. Oblik površine je kontroliran staklom i zato se ne mijenja s tempe­ raturom. može udružiti s visokom refleksivnošću metala.19 Sve točke na objektu p leže u istoj ravnini. posebno ako je upotrijeblje­ na specijalna vrsta slabo rastezljivog stakla. daje samo slabo reflektiranu zraku kod malih upadnih kutova. kao staklo. Staklo. Metalna prevlaka. Rješenje ovog tehnološkog problema otvorilo je put konstrukcijama velikih današnjih teleskopa. relativno oslobođeno od takve termalne promjene. Ali. Metali. mi se mnogo više ba­ vimo lomljenom zrakom nego reflekti­ ranom zrakom iz razloga pokazanih na slici 2. U fokalnoj ravnini p'. pojavit će se iskrivlje­ nje i zakrivljenost objekta. metali se šire i suzuju znatno s promjenom temperature. Kada upotrebljavamo bilo koji pro­ zirni materijal. pa ono prema tome nije podesno. a reflektirane bez važnosti.

što znači da je p u žarištu leće. Zato nije ni čudo da su prvi tele­ čna leća. Stupanj devijacije ili Kada je leća udaljena od p za žarišnu otklona svake pojedine lomljene zrake daljinu. (Smatramo da je leća tako napravljena da bi presjek bio isti za svaku ravninu koja sadrži pravac OCO. a dalje od okomice ktar. ako su dvije površine leće točno opreme za umjetne satelite i svemir­ oblikovane. ali su sve druge zrake. kada je prvi se smanji na najmanju mjeru sferna teleskop postao oruđe astronomije. prema tome. zrake mogu zaista proći ske rakete može. koje prođu kroz svjetlost. ra. defektu Leće i teleskopi refraktori poznatom kao sferna aberacija.može presjeći os u O'. Ovo daje mnogo se izrađuju zrcala visoke optičke kva­ bolji rezultat nego što bi dala simetri­ litete. može se stvarno izračunati iz zakona ravnina p' je u neizmjernosti. Sada se pojavilo važno pitanje. Međutim. Umjesto toga. ali još nije došlo vrijeme da kazano na slici 2. potrebno je da proučimo vladanje svjetla koje prolazi kroz staklene leće. riješili problem se udaljenost točkastog objekta O od pronalaženja prikladnog materijala za leće uopće izrazito premješta. To s principima rada teleskopa refrakto.20 u leći. Ali pronalazač je da. udaljenost od leće do površina leće sasvim izjednačena. Vidimo da zraka uzduž OC putuje kroz leću bez otklona. Na trenutak ćemo zaboraviti skopi bili refraktori. Slojevi magnezije­ razloga leće nisu obično izvedene u va florida već su bili upotrijebljeni sa kompliciranim oblicima. točnosti nema ako mora. ako je u neizmjernosti.) O je objekt koji emitira zrake svjetlosti u svim smjerovima. Slika 2. Međutim. pa se zbog toga danas u svim u točki B točno na način o kojem smo većim zvjezdarnicama upotrebljavaju govorili. A to je vodilo uvi­ jek nepotpunom fokusiranju. otklonjene. precizan položaj O. ali su mnoga istraživanja ovog problema htijevali da proizvode gotovo idealnu žarišnu daljinu za jedan poseban i još u razvoju. Ovo nije zapreka za astro­ bridu leće. za­ p' jednaka je žarišnoj daljini. Prije upoznavanja na ovo pitanje o sfernoj aberaciji. već aberacija. veći je stupanj otklona B'O noma koji ima bazu na površini Ze­ od OA. Ako je p loma kojeg je otkrio Snell jer. kako je po­ u Europi. koje su slomljene Slika 2. zaista. Zato ona daje dobru reflektivnost za ultraviole. tj. Iz tog presvlaku zrcala. 49 . po­ vršine leće su sferne. jer on nije vezan za ultravioletnu Mogu li sve zrake iz O. Zbog simetrije leće zraka koja izlazi iz B mora nastaviti putovanje u aluminizirana zrcala.đutim. aluminijska prevlaka ne ravnini koju formira OC i OA.će reći da imamo idealno žarište u O'. za cijeli normalni spe­ prema okomici u A. Zato je zraka nagnuta za sve boje. Ako je A bliže tno svjetlo. mlje. On točnosti. budući da se ona ne može leću proći kroz istu točku O? Odgovor probiti kroz atmosferu. uskoro je pronađeno da sloj krivljenost stakla u točkama A i B može aluminija daje jednoliku reflektivnost se zanemariti. Da Početkom XVII stoljeća. izbruse se dvije sferne po­ je dugo bila razvijena proizvodnja leća vršine različitog radijusa. koji bi za­ znatnim uspjehom za ovu svrhu.17.17 pokazuje presjek kroz konveksnu leću sa centralom osi OC. zahtijevati da kroz O's ekstremno visokim stupnjem se radi s ultravioletnim svjetlom.

a kao astigmatizam za objekte koji vanje njegovih odlika. Ako zamislimo promatra­ pažljivijim slaganjem sistema i uvje­ ča smještenog u centar leće. S tim ciljem možemo ponovo po­ U prvom pokušaju da razumijemo gledati sliku 2. Ako je leća dovoljno da sferna aberacija. nego da p' nije nepomična ravnina. Ako se na jednom zakrivljenom polju. Što je kritična udaljenost. biti iskri­ ravnina p' kreće dalje i dalje nadesno. Ako prouzrokovati jedno oštro žarište na­ leću primaknemo još bliže p. distorzije i kromatske dnostavno. koma i astigmati­ razmaknuta od p. ali je važno smanjena? Odgovor će zavisiti o uda­ da znamo da takve pogreške postoje i ljenosti leće od p. ali se vrijednost rišna daljina leće. Oni su po­ jer je naš neposredni cilj da upoznamo znati kao koma za objekte koji su blizu princip rada teleskopa.18. daljnji nedostaci žarišta.15. Hoće li leća pomiče (p je nepomično). na trenutak se možemo 2. Hoće li sve točke žarišta p' se ne može uopće naći.17. Je li slika povećana ili praktične nedostatke leća. Ali. ako pomičemo mo dalje. stvarno. Dvije slike. Da bude jasnije. daje različitu žarišnu da­ daljine jednaka sumi recipročnih vri­ ljinu O'.Mi ćemo. povećan ako se leća nalazi bliže p nego 50 . povećava se veličina na druge. Poslije ovoga. uzeti idealno žari­ koliko je moguće. od ovih nedostata­ šte kad je objekt izvan osi. Ovaj efekt jednosti r1 i r2. ravnina desno od leće. kao na slici ka. slika na p' je manja zam nisu jedine. mora se predočiti ležati na istoj ravnini p'? U stvari. svaka će točka emisije poznatu kao žarišna daljina leće. ravnina p' se ne može naći. prema boji svjetla. Ovo znači da je lik slike povijest pokušaja da ga se oslobodi. a ne usavrša­ osi.centru leće. kome. ova ža­ Istina je da je omjer AX prema DY ne­ zavisno o kutu upada. Ako se leća pomiče prema p. da li se A kad udaljenost od leće do p postane leća ponaša na isti način i za svjetlo jednaka žarišnoj daljini leće. kao što je 0 tada je recipročna vrijednost žarišne na slici 2. Konačno. jer sta­ Jednostavno o dvije površine leće. i o čemu ona ovisi? omjera mijenja s bojom svjetla. Pretpostavimo da veći broj ginalne.19 ravnina p je okomita p' sve dok ona ne bude veća od ori­ na os leće. Međutim. vljenja ili distorzije. također. su daleko od osi. original na p i aberacije. on će zato tima pod kojim će se upotrebljavati.se pomiče. Prije no što prijeđe­ nego u originalu. one neće ležati točno na istoj ravnini. sve dok u obliku neke slike. Drugim riječima: je poznat kao kromatska aberacija. Prema onome što leća ne dođe u kritičnu udaljenost od p smo već rekli. premda se stvarno s tim uvode ne obazirati se na sve ove poteškoće. zakri­ Sve ovo možemo prikazati vrlo je­ vljenosti polja. storzija? Tamo će. možda veća i veća bez ograničenja. Međutim. Praktički ni jedan optički sistem nije potpuno oslobođen od sferne aberacije. kako veli­ širi princip teleskopa refraktora mo­ činu slike na p' usporediti s njenom žemo dopustiti da ne uzmemo u obzir veličinom na p. ovi se nedostaci lik slike na p'. Ovo zna­ su one sfernog oblika s radijima r1 i r2 či da dani točkasti objekt.19 i pitati. Veličina na p' postajat će sve točaka na p emitira svjetlost. ravnina slika koja se formirala na p' biti točna p' na koju dolaze zraci u žarište također kopija slike na p ili će se pojaviti di. bit će dobro da razmotrimo i leću prema p. astigmatizma. ravnina raznih boja? Ne! Vratimo se natrag na p' odlazi u neizmjernost. Ako klo različito lomi boje svjetla. zatvaraju iste kutove u mogu smanjiti do najmanje mjere naj. zakon loma ilustriranog na slici 2. vidjeti dvije slike koje imaju potpuno Povijest teleskopa je u velikoj mjeri iste veličine. U slici 2.

leskopa. dok je na drugi način reducirana. što će slika za sfere tražene veličine. Film je postavljen u teleskop s lećom promjera pola metra kameri na ravninu p'. leća najmanjeg p' postaje jednaka njenoj žarišnoj da­ promjera dat će najslabiju sliku.gurati da će slika na p" doseći kori­ šnu daljinu leće. Nije teško vidjeti kako je ovo primi­ Prema tome. dovoljava da u nekom trenutku pro­ Ovo je lako načiniti. sli­ bliža p' nego p". snu veličinu jednostavnim postavlja­ Pretpostavimo da smo smjestili je­ njem druge leće na daljinu od p' koja dan bijeli ekran u p'. jer ljini. On mora fotografiramo daleke objekte.prema odgovara­ 0. Doista. udaljenost leće od iz objekta ravnine p. p. ona prima najmanje svjetla iz p.25 centimetra. koja pokazuje da je slika U principu. Ovom zgo­ zamisliti da se oni nalaze na istoj uda­ dom možda je vrijedno napomenuti da ljenoj ravnini. skop. možemo sada ne leće. a uopće neće zavisiti od njenog fotografirati mala područja nebeske promjera. Leća najve­ na udaljenost svoje žarišne daljine od ćeg otvora dat će najsjajniju sliku. možemo upotrijebiti nastala obratno.p'. Ako želimo da prva važna funkcija teleskopa. moramo služiti kao sakupljač svjetla. sliku 2. dok je za veliki tele­ jućem stupnju točnosti. tranjem objekata na dalekoj nebeskoj Zato moramo povećati sliku na p' prije sferi. U praksi. Zato. neki od njih će biti u žarištu a recimo područje Mora Kiša. ekranu zavisit će samo od žarišne dalji­ Postavljajući film u p". Za jedan ekstremno visoki stupanj slici 2.20 pokazuje da postoji važna objekt na p. slika p" će biti veća ka ravnine p' je razmaknuta od velike nego kad je nap'. moguće je da se gleda kroz njega stavljajući film u p'. a lijevo i desno su veliku leću teleskopa kao kameru za zamijenjeni.21.19. Veličina slike na je dovoljno blizu svojoj žarišnoj daljini. Kod malih amaterskih te­ zionalni objekti leže u jednoj ravnini. Ova leća sakuplja svjetlo iz točnosti ovaj se neznatni dio može za­ p' u drugo žarište na drugu ravninu misliti da pripada jednoj vrlo udaljenoj slike u p". sa žarišnom daljinom od oko dok se udaljeni objekti mogu zamisliti 1 metra.5 centimetra.) Zato. Uzmimo da želimo fotografirati objekti ne mogu fotografirati besprije­ jednu uočljivu veličinu dijela Mjeseca. Ali. Ako se leća pomiče žarišnom daljinom. jer se najveći dio astronoma za­ no što pokušamo fotografirati. kao na re. Ovo je zato jer ne slike Mora Kiša na p' ovisi o žarišnoj možemo predočiti da bliži trodimen­ daljini leće. je­ p. (S obzirom na tami prilagođeno prosto oko. (To je zato. tru leće biti iste veličine kao originalni Slika 2. možemo vidjeti koja je jenjeno na fotografiju. korno. Jednostavno matra samo neznatni dio nebeske sfe­ postavimo drugu leću iza p'. Ukratko. ali sve s istom jedeće značenje. pro­ U astronomiji smo se bavili proma­ mjer slike samo oko 2. 51 . imamo jednog zamišljenog promatrača u cen­ teleskop s kamerom. a slika se stvori sakupi 10 000 puta više svjetla nego u žarišnoj daljini leće p'. takva se i ponovo dobiti ispravnu orijentaciju procedura izjalovi jer je slika n a p ' p r e originalne slike. slika u p' će imati prema p ravnina p' se pomiče nadesno istu veličinu za svaki slučaj. kad je p vrlo daleko. Ali slike a prema neizmjernosti kada leća dođe neće biti jednako svijetle.) Poznato je da se bliži mala. ako uzmemo seriju simetrija između p i p'. Veličina neki izvan žarišta. koja ima sli­ leća sve većih promjera. A u slučaju da je druga leća ravnini. jednostavno po­ ran. možemo osi­ glavne leće teleskopa upravo za žari. kako je negativ prozi­ fotografiranje neba. žarišne daljine 15 metara. Slično će biti ako se p pomiče pre­ dnostavno jer ona prima najviše svjetla ma neizmjernosti. slika ima promjer manji od u takvom položaju .

dio svjetlosti sakupljen objektivom bit će izgubljen. sve svjetlo neće ući u oko. Međutim. koju uzrokuje očna leća i pomanj­ kanje razlikovanja. Veća slika omoguća­ va više detalja. nema jedinstvene kombinacije okoleća i okular.Zatim. U ovom slučaju. a po­ gotovo ako se radi o svijetlom objektu kao što je Mjesec. koji bi se inače mogao naći na retini. gotovo svi vizuelni promatrači upotrebljavaju povećanja veća od D/ d. kao na slici 2. spomenut gore. katkada će biti potrebno prekoračiti odnos D/d tako da se postigne pove­ ćanje dovoljno da svladamo "zrnatost" filma ili ploče. Jednostavniji ali manje pogodan raspored nego što je na slici 2. koji mora imati veliki promjer. to je vrijedno usprkos gubitku nešto svjetlosti. Drugim riječima. Ovo objašnjava zašto svaki promatrač mora za sebe prilagoditi okular. koja mora biti namještena tako da dade konačnu sli­ ku tražene veličine. a očna leća djeluje zajedno s okularom. Kada teleskop upotrijebimo s kame­ rom. djelomično zato što veće povećanje vjerojatno više odgovara oku. jer dopu­ šta da se vidi više detalja. druga se slika mora formirati na retini oka. Ne može se be­ skonačno povećavati detalj uzimajući sve veći i veći stupanj povećanja. pojavljuje se jedan očito drugačiji pro­ blem.21 jest mjesto druge leće ispred p'. što vizuelni promatrači gotovo uvijek rade na vrlo svijetlim objektima gdje gubitak svje­ tlosti nema neko značenje. Kad se radi o fotografiji. Sakupljač svjetla se obično naziva objektivom teleskopa.23. vidimo da se teleskop u osnovi sastoji od dva dijela: jednog sa­ kupljača svjetla. Ona uzrokuje povećanje udaljenosti p' od objektiva i povećanje veličine slike. jer samo oko sadrži leću. možemo zaželjeti pogledati nebo prostim okom kroz teleskop. Tako se u slu­ čaju najslabijih objekata detalji mora­ ju neizbježno žrtvovati. ali je zato ona slabija i teža za fotografiranje. bit će blokiran nepropusnim prednjim dijelom oka. U praksi promatrač pri­ lagodi svoje oko položaju za koji nađe da je najpogodniji. iz jednosta­ vnog razloga što je druga slika postala mnogo veća. Postoji. pa fokusiranjem nastane druga slika na retini. nekorisno je povećavati sliku na p" veličinu koja prelazi realne mogućnosti. U tom slučaju. Kada okom gledamo kroz teleskop. Ali. a taj položaj ovisi o promatraču. koja je u p'. Dio svjetlosti. Da se ovo spriječi. Budući da je u astronom­ skom radu svjetlo uvijek u velikoj mje­ ri dragocjeno. U ovom slučaju druga leća mora biti konka­ vna. poveća­ nje između p' i p" ne smije prekoračiti odnos između promjera D objektiva i promjera d otvora oka. bolji razlog da veće povećanje pomo­ gne da se svladaju nedostaci distorzije oka. i jedne lupe. činjenica je da postoji granica do koje se može ići u detalje. U fotografiranju vrlo sla­ bih objekata astronom je prisiljen da čini kompromis. Sada imamo samo jednu ravninu slike. kao na slici 2. jer maksimalni stupanj detalja. Budući da očni mišići mogu promijeniti žarišnu daljinu očne leće. ako je druga slika prevelika. U svrhu promatranja slike na p" s maksimalnim detaljem. a lupa okularom. Tada je situacija nešto više komplici­ rana. Ali u slučaju svijetlog objekta velika se slika može upotrijebiti s velikom koristi. slika p" se uvijek pokaže manje sjajnom nego slika na p'. 52 . Umjesto fotografiranja. također. posebno za kratkovidno­ ga ili dalekovidnoga.22. koje je uzrokovano ograničenom veličinom prutića i čunjića retine. i djelomično zato što je sebe lakše prevariti u pogledu onoga što je stvarno viđeno. Stvarno se može po­ kazati da to nije tako. već je dosegao upravo onaj stupanj kod kojeg se svjetlost počinje blokirati na prednjem nepropusnom dijelu oka. Ovo je djelomično zato.

Desno: Crtež Mjeseca što ga je napravio Galilei nakon promatranja kroz dalekozor koji je imao vrlo malu žarišnu daljinu. 53 .Gore: Područje Mora Kiša (Mare Imbrium) fotografirano kroz 508-cm Hale teleskop koji ima žarišnu daljinu od 16.5 metara.

pa se on zato mora pomicati paralelno s osi cijevi. pa je bilo moguće da se mjere okretanja oko osi s takvom velikom preciznošću da nije bilo potrebno da se prihvati metoda Tycha Brahea. Uobičajeni ra­ spored je takav da je na jednom kra­ ju cijevi objektiv.21. ako je slika prevelika. Ova os je postavljena paralelno sa zemaljskom rotacionom osi. poziciona točnost se mogla uvijek dobiti s posebnim kva­ drantima koji su bili snabdjeveni teleskopskim vizirima.23 pokazuju samo idealizirane teleskope. Ironično. Os se može okretati u ležištima koja se nalaze na nosačima. Slika 2. sve što treba da napravimo jest da se zamijeni Braheov vizirni krak s teleskopom. Druga os je pričvršćena pod pravim kutom na prvu os.22 Povećanu sliku možemo gledati okom Ali. Da se načini stvarni teleskop. Danas je posti­ gnuta veća točnost od jedne desetinke lučne sekunde. točno kao kod armilare.Prvi astronomski teleskop.21 i 2. Ke­ pler kojeg se smatralo glupim za pro­ matranje i nespretnim za mehanički rad. 54 . a na drugom kraju okular. Pravac u kojem je usmjeren tele­ skop može se odrediti iz stupnja okre­ ta oko dviju osi. koji je konstruirao Galilei. Ali. U početku. dio svjetlosti blokira nepropusni prednji dio oka. S vremenom su se astronomi ponovo zainteresirali za pozicionu to­ čnost. izrađen je prema slici 2.23. U biti. jer imamo druge i bolje metode mjerenja vrtnje.21 Objektiv dalekozora obično daje samo malu sliku u p'. Sada preostaje da montiramo tele­ skop. Slike 2. slika 2. Način da se ovo napravi neposre­ dno je jasan iz ekvatorijalne armilare Tycha Brahea. U svakom slučaju. mogli su se riješiti prilično složene ekvatorijal­ ne armilare. Ovo se obično ostvaruje po­ moću zupčaste naprave. budući da su prvi teleskopski promatrači više bili zainteresirani za promatranje Sun­ ca. Tako je kod montaže teleskopa vanjski dio ekvatorijalne armilare za­ mijenjen s parom nosača što podupi­ ru os na kojoj je montiran unutarnji dio.24. Poželjno je da se namjesti okular tako da se vodi računa o razlikama u samom oku. koji služi da se izbalansira okretni moment teleskopa oko prve osi. Mjeseca i planeta nego za određiva­ nje njihovih točnih položaja. Slika 2. U doba Isaaca Newtona standardna poziciona točnost je bila postepeno dotjerivana od Tycho Braheove jedne lučne minute do oko pet lučnih sekunda. leće se moraju mon­ tirati po nekom načinu. Teleskop se zatim montira na jedan kraj ove druge cije­ vi na takav način da se može okretati oko nje. druga os daje deklinaciju. predložio je Kepler. kao na slici 2. Ona se zbog toga po­ većava za fotografiranje u p". Prva os daje satni kut (a sa znanjem zvjezdanog vremena i rektascenziju). Mnogo bolji sistem. Danas se može­ mo mirno riješiti ovih prstenova. ova su mjerenja bila grublja nego što ih je postigao Tycho Brahe. Na suprotnoj strani druge osi postavlja se protuuteg. posebno njenih kružnih metalnih prstenova.

Ali. Siika 2. Slika 2.Ovaj tip montaže dalekozora.24 Uobičajni smještaj objektiva i okulara koji se može pomicati 55 . po­ ložaj zvijezde mjeren je s točnošću od 5 lučnih sekunda.23 Princip rada Gaiilejeva prvog astronomskog dalekozora. kad se montaža usavršila. prika­ zan na suprotnoj stranici. H. Meridijanski krug na gornjoj slici upotreblja­ vao je W. Smyth 1830-tih godina za promatranje dvojnih zvijezda. Lijevo je 10cm meridijanski krug iz 1806. u početku nije dao veliku pozicionu točnost. go­ dine kojim je Groombridge odredio položaje 4000 zvijezda.

fra­ njevački redovnik. Isaac Newton i Francuz Cassegrain predla­ gali još praktičnija rješenja. Ovaj precizni sistem je sada u upotrebi na 5. Još se u prvim danima teleskopa smatralo da je ova kromatska aberacija veliki nedostatak. u usporedbi s dimenzijama čovjeka. Drugo. bilo gdje se leće koriste. pa prema tome svjetlo svih boja iz istog izvora dola­ zi u isto žarište. Zrcalo stvara slike objekata na našoj udalje­ noj ravnini p u žarište p'. Ali. Zrcalo palomarskog in­ strumenta ima tako veliki promjer da čovjek može sjesti unutar teleskopa.25. svje­ tlo udaljenog objekta dolazi u smjeru osi paraboloida i dolazi u žarište bez sferne aberacije. Međutim. jer su zrcala u to vri­ jeme bila mala. Kod današnjih instrume­ nata ova je poteškoća otklonjena korekcionim uređajem koji je smješten u okularu. kao što se moraju u teleskopima refraktorima. u Newtonovo vrijeme je bilo moguće promatrati samo okom. a na mjestu vizure postavljen je dalekozor. promatrač ne gleda sliku Ekvatorijalnoj montaži nedostaju samo metalni prsteni ekvatorijalne armilare Tycha Brahea.08-metarskom teleskopu reflektoru na Mo­ unt Palomaru. A to donosi dvi­ je važne prednosti. kome. da je zrcalo upotrijebljeno kao sakupljač svjetlosti umjesto leće. Ideja teleskopa reflektora sastoji se u tome da se zamijeni objektiv telesko­ pa refraktora sa zrcalom. dok leća lomi svjetlo svih boja različito. Obična leća lomi svjetlo ra­ znih boja različito. James Gregory je predložio dru­ gačiju konstrukciju teleskopa reflekto­ ra. U 1636. dok su u godinama 1670-72. Budući da astronom nije obično zainteresiran za svjetlo koje dolazi na objektiv pod zanemarujućim kutovi­ ma. pa se prema tome svjetlo raznih boja ne sastaje u istom žarištu. pa je nepodesno za objekte koji se ne nalaze u smjeru ili vrlo blizu smjeru osi. Marin Mersenne. To znači. dvadeset i pet godina poslije Galilejeva prvog teleskopa. slika p' je zatim povećana na p". predlagao je kon­ strukciju teleskopa reflektora.Zrcala i teleskopi reflektori Teleskop ima važnu prednost nad mnogim drugim optičkim instrumen­ tima. Točno kao prije. obično uključuje po­ javu ozbiljnog nedostatka u nekom drugom odnosu. danas koristimo složen optički sistem u kojem se leće različito raspoređuju da bi ispravile pogreške nastale zbog kome. 56 . bez mogućnosti velike blokade svjetla. zrcalo odbija sve boje podjednako. postoji jedna nesavršenost koju je teže otkloniti.25. Godine 1663. godini. naravno. Usavršenje optičkih sistema u je­ dnom smjeru. zakrivljenosti polja i distorzije mogu se smatrati da su uklonjeni ili da se nalaze unutar prihvatljivih granica. Ovako jedno­ stavan uređaj. Međutim. Paraboloidno zrcalo ima komu. Prvo. a tu se bilo teško postaviti da položaj čovječjeg oka u p" ne blokira svjetlo koje treba pasti na zrcalo. nije bio tada moguć u praksi. nedostaci sferne aberacije. kao na slici 2. gdje se može bilo fotografirati bilo promatrati prostim okom. Najjednostavniji oblik teleskopa re­ flektora je pokazan u slici 2. ako je zrcalo izbrušeno u obliku paraboloida. Umjesto da upotrijebimo je­ dnu leću kao okular.

dok je mnogo kundarno zrcalo postavi ispred p'. a otvor napisao je: "Ne vidim prednost ove na- Hale teleskop je tako velik da pro­ matrač može sjesti unutar njegove cijevi. na cijev teleskopa. Ovakav sistem ne treba bljivi model teleskopa reflektora s je­ protuutege. 57 . Gregory je an­ presijecalo je centralnu os u p' kao bli­ gažirao najbolje londonske optičare da že žarište. ze do p' reflektiraju se s ravnog zrcala i Kasnije ćemo vidjeti da se on može stvaraju sliku u ravnini p" pod pravim kutom od p'. Slika dnostavan u svojoj zamisli.26) zrcalo je bilo elipsoidalno. Slika na p" se sada može pro­ sukobio s Cassegrainovim rješenjem. prave leži u činjenici da se ravno zrca­ dok je Cassegrain predlagao da se se­ lo može lako napraviti. kaže se da kao na slici 2. a druga žarišna ravnina p" se položaju u odnosu na kameru. Ova dekli. dnostavnom napravom koja je imala Kada je 5. Promatrač gleda sliku u upotrijebiti i na druge načine.08-metarski teleskop u ravno zrcalo nagnuto za 45° ispred p'. ali su rezultati formira dalje od žarišta sekundarnog bili obeshrabrujući. Sve zrake koje dola­ je upotrijebljen u primarnom žarištu. Gregory je predložio postavljanje ma­ Izravna prednost Newtonove na­ log sekundarnog zrcala iza ravnine p'.la.25. ruku. koja su opisali slici 2.27. Smještaj na slici 2. Kada se Newton zrcala. matrati s normalnim okularom. Ona osim toga okreće Ali ni Gregory ni Cassegrain nisu deklinacionu os koja prolazi kroz le­ bili u mogućnosti da ostvare svoj pri­ žište učvršćena na potkovi. Slika u p' nije se stvarno formirala. upotrebi kao na slici 2. slika se na ravnini p' stvarno for­ ima potkovu unutar koje je postavljen mirala.25 Najjednostavniji oblik teleskopa-reflektora . a Gregory i Cassegrain. teže izraditi s potrebnom preciznošću U slučaju Gregoryja (ilustrirano na sekundarna zrcala. Umjesto ravnine p' je u ovom slučaju virtuelna.neostvariv u Newtonovo doba.okom direktno. pa se kaže da je realna. koja je postavljena U Gregoryjevom teleskopu. ovakvo rješenje problema refle­ p" normalnim okularom montiranim ktora nije bilo moguće u XVII stoljeću. sam teleskop.27) sekundarno zrcalo je bilo para­ se slika ravnine p" nalazi u ispravnom boloid. koji je konstruirao upotre­ os potkove.28. Ali. formira iza žarišta sekundarnog zrca­ U mnogim pogledima 5. Za ovakvu upo­ trebu teleskopa kaže se da se radi u primarnom žarištu Slika 2. Druga žarišna ravnina p" se izrade njegov teleskop. jednostavne osi.08-metar. On se nalazi unutar u centru glavnog zrcala upravo služi za teleskopa da bi upotrijebio kameru (i tu svrhu. a da pri tome ne blokira mno­ go svjetlosti.jedlog u praksi. U slučaju Cassegraina (slika druge instrumente) i da bi osigurao da 2. u drugu u ležajeve na nepokretnim temeljima. ski teleskop je u najvećoj mjeri je­ kako se može vidjeti iz slike 2.25 je praktički problem. To je bilo prepušteno naciona os je postavljena okomito na Newtonu.

" 58 .08-metarskom teleskopu upravo ostvarena Cassegrainova zamisao.29.08-metarskog teleskopa sjedi u kabini koja se kreće zajedno s teleskopom. što ju je dao Newton o Cassegrainovom tele­ skopu. jer je u 5. promatrači moraju mijenjat svoj položaj kad se i teleskop pomiče. Za ovo je potrebna gotovo gi­ mnastička spretnost.prave. naravno. Newtonov sistem ima ozbiljne nedostatke.a to je stvar koja treba da bude ozbiljno razmatrana. Slika 2. jer su gubici tako veliki i neotklonjivi i ja vjerujem da ona u praksi neće nikada dati dobre rezultate . On nije u opasnosti da padne . a ne smješten viso­ ko i nesigurno blizu vrha cijevi. nije ostvarila. a to znači da može biti i opasna. Ovo se poboljšanje pojavilo 40-tih godina prošlog stoljeća. Međutim. " Napredak je pokazao da se ova ne­ milosrdna kritika vrijednosti. obaviti u mraku. . koja se mora. Promatrač je bio kod podnožja. Cassegrainov reflektor od 122 cm postavljen u Melbourneu. Nasuprot Newtonovoj metodi promatranja. godine 1860.26 Princip rada teleskopa refle­ ktora koji je dao Gregory. Za nje­ ga je Newton rekao: "Nema ni­ kakve prednosti. Slika 2. Imao je jednu prednost od Newtonova tipa. . Bolji uređaj no što je Newtonov ili Cassegrainov. jer se promatrač mora popeti do vrha tele­ skopa. Australija. Ravno zrcalo je upotrijebljeno kao kod Newtona ali ispred ravnine p" Casse­ grainova postava. proma­ trač u primarnom žarištu 5.27 Cassegrainov reflektor. jest njihova kombinaci­ ja pokazana shematski na slici 2. jer se radi o visini od 15 do 30 metara iznad podnožja. a ne Newtonova! S drugog gledišta.

Reflektor od 122 cm. pa je promatrač mogao pratiti zvijezdu. 59 .28 Princip rada Newtonova teleskopa. Toranj je bio smješten na pokretnoj platformi. Slika 2.Lijevo: Newtonov prvi teleskop reflektor izrađen 1688. Pro­ matrač je koristio toranj s kabinom da bi mogao doseći okularni dio. Newtonova tipa. Gore: pogled na teleskop kroz cijev pokazuje oba zrcala i položaj okulara. korišten na Malti 1860-tih godina.

a izveo ga je James Nasmyth. To znači da je za praćenje objekta bilo potrebno nadoknaditi vrtnju Zemlje pomoću dva istovremena pomicanja teleskopa. Niže ravno zrcalo na slici 2. drugo po visini. Ovo operaciono pojednostavljenje bilo je postignuto uza znatnu cijenu. Značajna karakteristika Nasmythova teleskopa je bila da se mogao usmje­ riti u svaki objekt na nebu. a da se pri tom promatrač ne pomiče. Ovaj se upotrebljava. 60 . Slika 2. I danas se nastoje izbjeći mnogostruke refleksije uvijek kada se istražuju vrlo slabi objekti.29.08-metarskog teleskopa (slika 2.29 umjesto da ostane fiksno u odno­ su na teleskop. Ovo je baza dana­ šnjeg coude sistema. veliku prednost. izumitelj parnog čekića. okretanje oko osi koja je paralelna sa Zemljinom rota­ cionom osi.29 Usavršavanje Nasmythove ide­ je dalo je bazu za današnji cou­ de sistem. Ako je pogon takav da precizno pokreće teleskop. a da se pri tom promatrač ne pomiče. Upravo zato promatrač radi u primarnom žarištu 5. naravno. a ne ekvatorijalnog tipa. Sve do sredine prošlog stoljeća značajno ograničenje u konstrukciji teleskopa reflektora pojavilo se iz či­ njenice. treba se okretati s po­ kretnim držačem postavljenim kroz glavno zrcalo. nara­ vno. ravnina sli­ ke p"' uvijek će se formirati u jednom te istom smjeru. uvijek Gore: Dio Nasmythova 41-centimetarskog CassegrainNewtonova tipa teleskopa poka­ zuje položa] okulara u odnosu na montažu Dolje: Nasmyth je upotrebljavao instrument koji se mogao usmje­ riti u bilo koji dio neba. da se mnogostruke refleksije nastoje izbjeći koliko je god moguće jer se prilično gubilo svjetlosti kod svakog zrcala. Jedna konačna profinje­ na Nasmythova ideja bit će priznata kad promatrač stalno ostane na istom mjestu i kad se upotrijebi ekvatorijal­ na montaža. jer kod nje ima samo jedno kretanje.25) uvijek kada ima posla s krajnje slabim objektima. radi slabe refleksione moći. Ekvatorijalna montaža ima. međutim. u kojem se često nalazi i nekoliko sati. je­ dno u azimutu. Nasmythova je montaža bila altazimutalnog tipa. ali on ipak koristi ovaj način od daleko prikladni­ jeg sistema prikazanog na slici 2. On mora na silu prihvatiti neprikladni smještaj unutar teleskopa.

Ovaj omjer se neznatno ne slaže s bojom svjetla. a to je ozbiljna poteško­ ća. Ova se dva faktora ne mijenjaju točno na isti način kada promijenimo vrstu stakla od koje je leća napravljena. tek poslije gotovo sto­ tinu godina. Da bismo mogli razumjeti kako je riješen problem kromatske aberacije. što znači da je za svaku vrstu stakla dru­ gačija. (Svjetlo svijeće na udaljenosti od 160 kilometara može se zamisliti kao svijetli objekt. izradivši jednu konveksnu leću iz materijala većeg omjera.31. svjetlo svih boja pro­ lazi ravno kroz centar leće. u drugu ruku. Kako to da je astronome toliko smeta­ la kromatska aberacija koju je stvarao objektiv teleskopa refraktora. koji je bio isto tako težak. koja tada daje žarišnu ravninu p' koja je stvarno ista za sve boje. Razlog zašto se je­ dan objektiv ne može neposredno ko­ rigirati upotrebom druge leće jest u tome što bi dvije leće. Zrcala su bila homogene diskaste metalne legure. Je­ dnostavno postavimo konkavnu leću na desnu stranu od konveksne leće. stoljeća pronađeno rješenje kromatske aberacije kod teleskopa refraktora. umjesto konve­ ksan oblik. istražit ćemo detaljnije njene pojave. Zbog toga se ni interes za reflektore nije vratio sve do sredine prošlog stoljeća. Ovo uzrokuje da se svjetlo. kao što se vidi na slici 2. tako da su kromatska iskrivljenja proizvedena u okularu mnogo manje ozbiljna nego ona koje proizvodi objektiv. da je okular sa­ stavljen od dvije leće još u doba Newtona. mali su i podnose adekvatno razdvajanje bez bilo kakve pojave poteškoća.kad se istražuju relativno svijetli obje­ kti. možemo ih montirati zajedno u par u obliku kako je pokazano na slici 2. Okulari. Zatim. disperzija je obratna. rastavlja u boje od kojih se sastojalo (slika 2. Nasuprot tome. morale biti jako razmaknute. budući da se to nije moglo riješiti širokim razmakom leća? Ovdje su upletena dva sasvim različita razmatranja: stvarna vrijednost omjera AX prema DY (slika 2. Ako leća ima konkavan. 61 .32. a nije ih smetala kromatska aberacija okulara? I teleskop reflektor upotrebljava leće u okularu! Odgovor je u tome. kada je Foucault otkrio metodu polaganja tankog sloja srebra na staklenu površinu.32. ali isti stupanj disperzije omjera s pro­ mjenom boje.30). a zbog toga predmet opipljive promjene oblika uslijed promjena temperature. ali su donosili drugi problem.) Refraktori protiv reflektora Prvi teleskopi reflektori potpuno su rješavali problem kromatske aberacije. leće podesno obliku­ jemo. To također znači da dvije leće od različitog materijala imaju različite omjere AX prema DY u žutom svjetlu. Vratimo se objektivu teleskopa re­ fraktora: kako je bila ispravljena kro­ matska aberacija.15 vidimo da je omjer udalje­ nosti AX prema DY uvijek isti za svjetlo jedne boje. ali u kojoj još ima čist stupanj refrakcije. Ako. Dvije leće proizvode nešto efekta pokazana na slici 2. Zato nije bilo iznenađenja. koje prolazi kroz gornji dio leće. a jednu konkavnu leću iz ma­ terijala manjeg omjera. da su reflektori odmah za­ postavljeni. možemo posti­ ći željenu situaciju u kojoj su suprotni disperzioni efekti dviju leća (slika 2. međutim.15) za svjetlost pojedine boje i stupanj pod kojim se taj omjer mijenja kada se izmijeni boja.31) jedan drugog kompenzirali.30 i 2. To se zove disperzija. Ovo objašnjava gledište koje može na neki način izgledati zagonetno. kada je sre­ dinom 18. metoda ispravljanja disperzije neposredno se sama predla­ že. Na slici 2. jer je prvi primjerak takvog oku­ lara načinio Christian Huygens. pa prema tome nema ni loma ni disperzije.33. To je pokazano na slici 2. ako su napra­ vljene od istog stakla. Prema tome.

kojem je predsjedavao Lord Camden. sumnjivo je da li je odo­ bravanje takvih širokih patentnih pra­ va uvijek umjesna politika. Vi možete mnogo dobiti patentirajući bolji način izrade naliv­ pera. londonski odvjetnik. kojeg je njegov sin Peter povezao s trgovinom.Izgleda čudno da je čovjek koji je ot­ krio metodu izrade ahromatskih obje­ ktiva bio Chester Moor Hall. Prava osoba. jer korište­ nje ideja drugih ne daje ohrabrenje. Georgeom Bassom. država. dižući uzbunu zbog brzog rasta njemačke optičke in­ dustrije. odobravanje Dollandova patenta imalo je gotovo katastrofalan efekt na smjer optičke industrije u Britaniji. a drugome da mu izbru­ si konkavnu polovinu. U svakom slučaju. koje su slijedile. Po prirodi ne­ što tajnovit čovjek. Nekih pedeset godina poslije Dollan­ dova slučaja. i to s uspjehom. Peter Dolland pokrenuo akciju protiv jednog od njih. manja je povlastica. Svakako. na kraju je pokušala preko Kraljevskog društva poticati proizvo­ dnju boljeg optičkog stakla u Britaniji. S izumom ahromatskog objektiva došlo je do kona­ čne bitke između teleskopa refraktora i reflektora. Le­ galne procedure. ali je konačni rezultat bio u korist Dollanda. za vrijeme od pede­ set godina. a u odsutnosti natjecanja monopolist je sklon da postane lijen. teško je patentna prava pravdati na moral­ nim temeljima. U stvari. Među njima je bio John Dolland. ali nećete dobiti ni dinara od pa­ tentnih prava za otkriće nove naučne teorije dosega i snage Einsteina. Otkrivši da su obje leće na­ mijenjene istom kupcu. Sud. Ali je odmah poslije smrti svoga oca. Hall se 1733. sve do kraja živo­ ta Johna Dollanda britanski optičari proizvodili su ahromatske objektive bez smetnje ili zapreke. godi­ ne obratio dvojici londonskih optičara: jednome da mu izbrusi konveksnu po­ lovinu para. premda nitko nije tvrdio da je J o h n Dolland izumitelj. čovjek vrlo velike reputacije u znanstvenom svijetu. jer je u to vrijeme sav istinski precizni pro­ fesionalni rad u Engleskoj bio gotovo uništen. jedva jedvice su uhvatili daljnji dio u tehno­ loškom razvitku ovih dvaju instrume­ nata. Druš­ tvo je svjesno da se samo kraljevska cijena može platiti za stvarno veliku znanstvenu ideju. obe­ shrabreni uskraćivanjem upotrebe ispravne metode. Bass ih je sa­ stavio i saznao za njihovo ahromatsko svojstvo. bile su duge i komplicirane. i tokom slijedećih godina nekoli­ ko je londonskih optičara to saznalo te su započeli izrađivati ahromatske leće za sebe. koliko je prošlo od rješenja 62 . Ipak. što znači da za nju nema cijene. Njihovi rivali. Monopol odobren Dollandovima omogućio im je da bez velikog napora proizvedu bolje teleskope refraktore nego što su mogli proizvesti njihovi neposredni rivali. Bass je bio manje šutljiv nego Hall. Ali Britanci. jest Dolland "koji ga je iznio na vidjelo za opću korist". Peter Dolland je nagovorio svog oca da patentira ovaj novi pronalazak i. koji su igrali tako veliku ulogu u prvom razvoju re­ flektora i koji su napravili prvi astro­ nomski objektiv za refraktor. Kada je u prvim godinama XIX stoljeća Dollandove te­ leskope kritički ispitao mladi Nijemac Joseph Fraunhofer. projekt je propao sramotno. koja ga može koristiti. jer veća ideja. Zatim su londonski optičari podnijeli peticiju Tajnom vi­ jeću tražeći da se patent povuče. Doista je bilo čudno da su oba optičara imala radni ugovor s istim majstorom. Ali. počeli su izumirati. patent je bio propi­ sno odobren. ustanovljeno je da nijedan od važnijih problema refrakto­ ra nije bio riješen. čiji je hobi bio pravljenje optičkih eksperimenata. smatrao je da je Chester Moor Hall "osoba koja svoj izum zadržava za sebe". pa nije osoba koja može koristi­ ti patent. U Njemačkoj su stvari pošle sasvim različitim smjerom.

U coude sistemu (gore) okular je na gornjem kraju polarne osi čijom se rotaci­ jom mijenjaju satni kutovi Promjena deklinacije po­ stiže se rotacijom ravnog zrcala koje se postavlja ispred objektiva od leća. Promatrač može vidjeti bilo koji dio neba a da se pri tom ne pomiče. Lijevo: Veliki coude ekvatorijal. koji se upotrebljavao u Pariškoj zvjezdarnici pred kraj prošlog stoljeća. 63 .

Njegovo otkriće posebno važnih spektralnih linija srest ćemo u kasnijem poglavlju. Postojale su peći za taljenje u kojima se moglo pro­ izvoditi staklo postojane optičke kvali­ tete.31 Konkavna leća stvara obrnuti rasap.30 Kromatska aberacija nastaje kod kraj­ njih rubova konveksne leće. ali je bilo ozbiljnog pomanjka­ nja praktične tehnologije. Fraunhofer je na jednostavan na­ čin poboljšao ukočenost i točnost nor­ malno montiranog ekvatorijala. Kod ovoga ener­ gičnog. To je streslo samoza­ dovoljstvo Britanije osobito zbog prije spomenutog projekta proizvodnje sta­ kla koji je propao. Ovo je bilo među prvim problemima u povijesti čovječanstva da se istovre­ meno zahtijeva: točnost matematičkog uvida i stručnost praktične tehnologije. Siromašan dječak. slavan po otkriću planeta Urana. Ostalo su učinili Fraunhoferovo majstorstvo u brušenju stakla i nje­ govo matematičko poznavanje optike. Te razlike uzrokuju nečistoće. Tokom cijelog svog kratkog života (umro je od tuberkuloze u 39. Matematički uvid je bio ispravan u En­ gleskoj. Njegov Dorpatski 24centimetarski refraktor donio mu je oslobođenje od poreza u Munchenu.Lorda Camdena. Tokom ere Dollandovih refraktora. Nije suviše ako se kaže da je Fraunhofer proveo. Još više od toga. Dvije su se stvari udružile u Fraunhoferovoj ličnosti. konstruirao je i dovršio s vješti­ nom seriju teleskopa reflektora. od ko- Slika 2. ugla­ vnom vlastitom snagom. Fraunhofer se pripremao za staklarskog tehničara. sferne aberacije i kome. Kasnije je na­ učio i matematiku. Slika 2. 64 . mladog.ne ponovi rezul­ tate ukoliko se uvjeti proizvodnje ne kontroliraju s izuzetnom pažnjom. S propasti projekta proizvodnje stakla država je još jednom pala u te­ hnološku pospanost. U zadnjoj četvrtini XVIII stoljeća William Herschel. koja su ga dove­ la daleko iznad stupnja razvitka zna­ nosti njegova doba. da jedna posebna vrsta stakla . ravno u znanost XX stoljeća.flint staklo . On je bio pozivan da prati znanstvene sastanke. reflektor nije potpuno zanemaren. genijalnog čovjeka povezivanje se pokazalo neodoljivim. godini) Fraunhofer je bio smatran "pravim tehnologom". Ovo ga je dovelo do fundamentalnog tehnolo­ škog otkrića. On je došao do toga da mora početi od mjerenja loma raznih vrsta stakala za pojedine boje. Fraunho­ fer najprije eksperimentira s masom podataka koje je postigao Francuz Pierre Louis Guinand. a ne s bijelom svjetlo­ sti koja sadrži pojedine boje. ali ne i da govo­ ri! Zbog toga je zadovoljstvo zabilježiti da je on u svom životnom djelu nači­ nio osnovna otkrića. Ali sve nije bez ko­ risti. koje dotada nitko nije mogao poslići. Osnovni problem objektiva refraktora bio je u izboru ma­ terijala i oblikovanju njihovih površina na takav način koji neće dati samo ko­ rekciju za kromatsku aberaciju nego i oslobođenje od sferne aberacije i kome. Rezultat je bio: teleskopski objektivi znatno oslobođeni kromatske aberaci­ je. Kona­ čan proizvod je bio na takvom stupnju savršenstva. istraživački program kojeg bi danas pripisali jednoj grupi vrijednih učenjaka.

otvor bi mu trebao biti oko 76 cm. Fraunhoferov uspjeh je bio zasnovan na vrhunskoj optičkoj kvaliteti njegova stakla. Rosse je bio u manjini koja je smatrala da je reflektor bolji instru­ ment nego refraktor.8 metra. U to vrijeme je Foucault otkrio kako se može posrebriti zrcalo od stakla. imao je otvor od samo 24 cm. jer je njihova izrada imala manje zahtjeva u tehnologiji stakla nego što je bilo potrebno za refraktor.jih je jedan imao otvor od 1.91 -centimetarski teleskop na Li­ čko voj zvjezdarnici u SAD. ali nije potrebno da staklo bude visoke optičke kvalitete. ali su sada to uglavnom obavljali amateri astronomi. oni su svi pokazivali već spomenute pogreške. Izvanredni Fraunhoferovi refraktori preobratili su situaciju. Ironično je da su Fraunhoferova ot­ krića stvarno pokazala krajnju neizvje­ snost refraktora. Charlottesville) postavile 66-centimetarske refraktore.33 Ako su leće od raznih vrsti stakala. godine Pulkovska zvjezdarnica u Rusiji i Bischoffstein zvjezdarnica u Francuskoj imale su 76-centimetarske instrumente. Sada su pro­ fesionalni astronomi po cijelom svije­ tu. Fraunhoferovo remek-djelo. Tako su 70-tih godina prošlog stoljeća dvije američke zvjezdarnice (Washington i McCormick. godine bio je instaliran refraktor s još većim promje­ rom . bili su učinjeni neminovni napori da se povećaju pro­ mjeri refraktorskih objektiva. Uprkos slaboj reflektivnoj sposo­ bnosti zrcala toga vremena. zatim Lord Rosse. A ove je karakteristike krajnje teško ostvariti u lećama znatnog otvo­ ra.32 Dvije jako razmaknute leće od istog stakla mogu poništiti rasap (disperzi­ ju). ra­ zmak među njima nije više potreban. Na­ suprot. Ali. čiji je najveći reflektor imao u promjeru 1. Sredinom 1880. staklo. Istina je da su se reflektori mogli napraviti s većim otvo­ rima.22 metra. Većina astrono­ ma je smatrala da je Fraunhofer donio konačan trijumf teleskopu refraktoru. U Engleskoj su već bili konstruira­ ni reflektori. Prema tome. odabrano za objektiv refraktora. ali zbog neuspjele refleksije na površini zrcala. nije bilo većih poteškoća u ostvarenju veće pra­ ktične svjetlosne jačine. čiji smo dosjetljivi in­ strument već vidjeli. premda su bili ostvareni veliki re­ zultati ovim instrumentima. Slika 2. Ovo je bilo ostvareno tek posljednjih dvadeset godina prošlog stoljeća. Od tada reflektori više nisu bili uzrok velikog gubitka svjetlosti ili ozbiljnih deformacija uslijed promjene tempe­ rature. Može imati i mnogo mjehurića unutar stakla dokle god oni ne smetaju izbrušenu površinu. više cijenili refraktor od reflektora. bez sumnje. Svatko je želio imati Fraunhoferov refraktor. Moralo je biti oslobođeno od mjehurića i nehomo­ genosti. Disk stakla od kojeg će se napraviti veliko zrcalo mora svakako zadovoljiti uvjet nesavitljivosti i imati mali tem­ peraturni koeficijent rastezanja. bilo je proračunato da kod datog otvora reflektor nema svje­ tlosnu jačinu veću od jednog refraktora koji ima otvor za pola manji. Prije 1888. Da bi jedan refraktor imao iste kvalitete kao veliko zrcalo Rossea. Dorpatski refraktor. Sada su reflektori brzo krenuli naprijed. 65 . mora zadovoljiti najstrože Slika 2. kao što je bio Nasmyth. dok je Beč imao jedan sa 69-centimetarskim otvorom.

Ovo znači da Harvard.optičke uvjete.08 1948. jednostranom orijentacijom na istraži­ Slijedi popis najvećih: vanje Sunca. a iako je istina da je nedavno planiran postavlja se na kružni otvor. Iz opravdanih tehno­ Značajniji je razlog. (SAD) 2.08 1939. Najveći refraktor na svijetu veliki reflektor. Mount Hamilton (SAD) 3. astivnost i promjenu lika. Drugim riječima. Victoria (Kanada) 1.52 1933. jer svjetlosti sa Sunca je 1. Naravno. da su se britanski loških razloga. Lick. Ali. Postoji konačni ishod koji se odnosi na bitku između refraktora i reflekto­ zvjezdarnica otvor postavljen ra. optičkoj osi zrcala. Optičke Ovoj listi od 15 velikih reflektora karakteristike novog sistema prona­ potrebno je pridružiti još gotovo to­ šao je Kellner 1910. da nije bilo pronalaska novog tipa Mount Palomar (SAD) 5.2. se reflektor ne može korisno upotrije­ Perkins. Premda se reflektor konačno uveo Mount Wilson (SAD) 1.83 1919. Otklanjanje ove pogreške vrši se šen reflektor. Zato se vrlo velika zrca­ refraktora i loših klimatskih uvjeta.55 1937. Delaware (SAD) 1.52 1942. kao na slici zrcalima. kao najveći sakupljač svjetla. od kome nego refraktor. Pretoria (J. služio da se održi refraktor "u upotre­ Mount Wilson (SAD) 2. ali je prvi liko drugih sličnih dimenzija koji se teleskop.54 1917. godine. kad je posta­ sferna aberacija je sada prilično veli­ lo moguće da se izgradi gotovo savr­ ka. Afrika) 1. s la mogu načinili mnogo lakše i s manje kojima su se sretali astronomi što su rizika netočnosti nego što se mogu na­ upotrebljavali veliki Rosseov reflektor. Ali poteškoće bile svladane.88 1955.52 m 1908. nijeli ovoj čudnoj situaciji. Bloemfontein (J. dno polje. činiti velike leće.88 1935.05 1959. calo pod kutom koji je nagnut prema Dunlap. pa su imali slabu reflekti. Potrebno je stakla su najpažljivije izbrušene. bi".02-metarski instrument zvjezdar­ ima previše! Nije pretjerano reći. od najkvalitetnijeg optičkog stakla. godine Bernlovima svijeta. SAD.34. Toronto (Kanada) 1. reflektor obavezno ima samo malo vi­ Mount Stromlo (Australija) 1. reflektora s mnogo manjom komom Kavkaz (SSSR) 6. tradici­ Harvard. kad su ove gmatizma ili kromatske aberacije. i to navesti nekoliko razloga koji su prido­ tako da dadu što slabiju refrakciju. da je nice Yerkes Williams Bay. Engleska nije napravi­ korekcionom pločom koja se izrađuje la nijedan instrument velikog otvora.78 1932. onalni paraboloidni reflektor pati više Bosque Alegre (Argentina) 1. Oak Ridge (SAD) 1.88 1958. Zaista je ironija da su hard Schmidt.88 1948.5 metra.10 1971. biti kada zraci s objekta dolaze na zr­ Dominion. Za to nije potreban reflektora. Radcliffe. Ovakvi su teleskopi da­ u Engleskoj bili izgrađeni najveći re­ nas poznati kao Schmidtovi teleskopi. nego što je proizvedena u tradicional­ nim paraboloidnim zrcalima. Površine 2. Kada zraci prođu kroz kružni otvor flektori u danima kada su teleskopi reflektori bili snabdjeveni metalnim prema sfernom zrcalu. izrađuju ili su izrađeni u raznim dije­ konstruirao tek 1930.49-metarski reflektor. Haute-Provence (Francuska) 1. izgleda da smo dosegli astronomi gotovo posve posvetili istra­ konačan kraj trke između refraktora i živanju Sunca. Mount Locke. Ovaj bi nedostatak vjerojatno po­ McDonald. Afrika) 1. a uključuju upravo toliku da ispravi sfernu aberapomanjkanje pouzdanja koje se poja­ ciju zrcala. samo zrcalo uvo­ vilo prigodom uspjeha Fraunhoferovih di optičke pogreške koje nisu neznatne 66 . Nasu­ provođenje opće promatračke astro­ prot njemu imade mnogo reflektora s nomije u Britaniji bilo gotovo uništeno otvorima koji prekoračuju 1. dođu u žarište bez kome. ostvaren po Kellnerovoj ideji.

s otvorom od 24 centimetra. bio je jednak po mogućnosti sakupljanja svjetlosti s reflektorom koji ima dvostruko veći otvor objektiva. Ali je velike leće mnogo teže napraviti nego velika zrcala. postavljen blizu Bog Allena u 1840. reflektori nisu nikako bili zasje­ njeni.Kad su refraktori stjecali premoć. 67 . Fraunhoferov refraktor u Dorpatu. bio je poznat kao div od Parsonstowna. godini. Ovaj 180-centimetarski re­ flektor Lorda Rossea.

Schmidtov teleskop je u stvari "mje­ šanac" između refraktora i reflektora.kod vrlo velikog otvora. jer se u rijetkim periodima Skoro sve do kraja prošlog stoljeća nije bilo teleskopa opremljenog s lećom promjera od 90 centimetara. već spomenute. Ovaj za­ ključak možemo potvrditi činjenicom da je pomoću takvog teleskopa izrađen opsežan nebeski katalog prije dvade­ set godina na zvjezdarnicama Mount Wilson i Palomar. a korekciona ploča od refraktora. SAD.22 metra. prikazan gore. Sasvim odvojeno od kromatske pogreške. jer njegovo vidno polje omoguća­ va promatraču da sakupi mnogo više i brže astronomskog materijala nego s tradicionalnim reflektorom. Prirodno je da je in­ strument popularan na zvjezdarnica­ ma koje su smještene u nepovoljnim klimama. Međutim. a na drugoj glavno zr­ calo Hale reflektora. gdje kromatska aberacija izaziva nove poteškoće. manje je posla s oblikovanjem takve ploče sa slabom refrakcijom nego da se izbrusi objekti­ vna leća jednakog otvora. 68 . Na prvoj slici vidi se velika leća Yerkesova refraktora. Zrcalo je posuđeno od reflektora. Danas je najveći na svijetu refraktor 102-centimetarski instrument Yerkesove zvjezdarnice u Williams Bayu. Razlike u veličina­ ma očituju se usporedbom s ljudima na objema slikama. Zato se nitko ne prihvaća izrade korekcione ploče većeg promjera od 1. Prije nekoliko godina Schmidtov te­ leskop je potvrdio vrhunsku popular­ nost. ima poteškoća kod većih otvora u dobivanju i oblikovanju veli­ ke staklene ploče odgovarajuće kvali­ tete.

Wilson i Palomar izradile fotograf­ ski atlas neba. kojem je od refraktora uzeta korekciona ploča. nego na sfernu površinu. U praksi. Zbog toga se Schmidtov teleskop ne može upotrijebiti za preci­ zni mjerni rad. Slika u žarištu se uopće ne formira na ravni­ ni. usmjerena prema otklanjanju ovih nedostataka danas se aktivno nastavljaju. zvijezda ili galaktika. Iz ovog slijedi da se fotografiranje vrši na filmu ili pločama koje su zakrivljene na sferni oblik. publiciran 1950. a od reflektora zrcalo. godine. kao što se formira kod normalnog teleskopa. Slika 2. Tradicionalni re­ flektori su bolji za ispitivanje pojedi­ nih objekata jer ih mogu najdetaljnije istražiti. Schmidtov teleskop je također dobar za vođenje statističkih podataka. Istraživanja. koji mogu uključivati veliki broj objekata.34 Princip rada Schmidtova telesko­ pa. Sada moramo dodati da Schmidtov sistem ima oštro i neraz­ dvojno zakrivljeno vidno polje. Tako je i sa Schmidtovim teleskopom. napomenuli smo više nego jedanput. Međutim. 122-centimetarski Schmidtov te­ leskop. otvori Schmidlovih teleskopa su ograničeni zbog pogrešaka koje stvara korekciona leća ili ploča. Najveći Schmidtov teleskop danas se nalazi u Jeni.pogodnim za astronomska promatra­ nja može dobili vrlo mnogo materijala. a ima promjer od 2 metra. 69 . kojim su zvjezdarnice Mt. da rješenje jedne opti­ čke pogreške uvijek uzrokuje pojavu novih pogrešaka.

zvijezda i planeta. što je djelomično ovisilo o nužnim in­ teresima baziranim na njihovim pro­ matranjima. sve ove staze ili krugovi leže u istoj ra­ vnini. premda mnogo složenija. bila su očigledno obilježena znatnim pravilnim ritmom. Ovaj vrlo jednostavni pogled sumi­ ran je u stavkama koje su prikazane u Tablici I na vrhu strane 72. 70 . Sunce formira centar svake staze. Sasvim je sigurno da sve do neda­ vno zaista nije bilo ozbiljnih pokušaja da se odrede mase ili struktura nebe­ skih tijela. djelomično o instrumen­ tima i njihovoj upotrebi. pa će biti korisno da se defini­ raju tri stadija finoće. za koje postoje pisani povije­ sni zapisi. našeg intelektual­ nog razvoja. Zato su prvi astronomi bili zainteresirani gotovo isključivo za bi­ lježenje i tumačenje prividnih kretanja Sunca. Mnogo od onoga što slijedi u ovom i u slijedeća dva poglavlja moći ćemo lakše razumjeti ako počnemo problem promatrati iz naše perspektive. što je trajalo još dugo nakon srednjeg vijeka. Tri načina shvaćanja problema Kretanja planeta su ili vrlo jedno­ stavna ili vrlo komplicirana. Međutim. poglavlje KRETANJE PLANETA I DREVNA ASTRONOMIJA Ljudi na Zemlji. Mjeseca. jer se nisu mogla lako prepoznati. promatraju nebo već 25 tisuća godina. znamo što su oni naučili u razna vremena i na raznim mjestima. Kreta­ nja Sunca i Mjeseca. Zvijezde su se kretale pravilno i po relativno jednostavnoj šabloni. Kretanja planeta su najviše zbunjivala.3. a planeti se kreću jednakim br­ zinama po svojim stazama. U najslabije pro­ finjenom stadiju možemo smatrati da se planeti kreću po kružnim stazama oko Sunca. Zato su kretanja planeta predstavljala glavnu preokupaciju astronomije u antičko doba. Bez poznavanja univerzal­ nih zakona gravitacije i bez pomoći vi­ soko razvijenih optičkih instrumenata svaki će takav pokušaj biti osuđen na propast. djelomično o marljivosti kojom su zapisivali rezul­ tate svojih promatranja i djelomično o vještini i oštroumnosti kojom su tu­ mačili ove rezultate. Kroz pet do šest tisuća godina. prema stupnju finoće s kojom netko gleda na problem.

Dolje: Dio babilonskog zapisa o kretanju planeta Jupitera u I i II stoljeću pr. 71 . Gore: Geometrijska slika sta­ za planeta iz XVII stoljeća. Grčki astrono­ mi su promatrali kretanja planeta kao geometrijski problem. e. n.Babilonski astronomi su bilježili svoja promatranja planeta i iz njih sastavljali kataloge.

a streli­ com označen smjer vrtnje. sinodički period (period kojeg vidi promatrač na Zemlji).8808 11. povratak koji nastupi kad se planet vrati u svoj prvobitni položaj nasuprot općoj zvjezdanoj pozadini.000 km 0. nego približno .52 108 150 228 778 1427 2869 4498 5900 siderički period godina 0. da staze planeta nisu točno kru­ govi. kada se Venera nalazi desno od Sunca (tan­ genta EV1) i drugi kad se ona nalazi li­ jevo od Sunca (EV2). međutim. jer kretanje Zemlje ne utječe na takozvani zvjezdani period (period kojeg vidi promatrač na Suncu). dok je.3. Poslije jednog takvog obi­ laska zamišljeni promatrač na Suncu vidio bi planet kako se vratio na pret­ hodni položaj u odnosu na pozadinu udaljenih zvijezda. Prve dvije kolone daju polumjere krugova za razne planete.203 9. ako prihvatimo neprofinjeni ili grubi pogled da svi planeti imaju kru­ žne koncentrične staze po kojima se kreću oko Sunca. prva kolona je u jedinici polumjera staze Zemlje. iz ovog drugog gledišta.524 5. Dru­ ga kolona predstavlja broj godina koje su potrebne da planeti jedanput obiđu oko Sunca. druga u milijunima kilometara. Imamo sliku krajnje pra­ vilnosti i jednostavnosti. Prvi. Prividno kretanje je. Četvrta kolona daje period. Međutim. U prvom slučaju Venera se pojavljuje prije Sunca. 72 Slika 3. pokazana je na slici 3. Umjesto da se Sunce nala­ zi u centru kruga. Kad je planet u položaju V. Venera i Sunce.1 nam pokazuje kako mo­ žemo protumačiti prividno vladanje Venere. Neptun i Pluton nisu bili poznati antičkom svi­ jetu. ono se sada nala- .6152 1. a u drugom zalazi poslije Sunca. posljednji planeti imaju trajanja svo­ jih prividnih kretanja u nešto manje od obične godine.Tablicu 1 udaljenost od Sunca uspoređeno s udaljeno­ u mili­ sti Zemlje = junima planet 1.783 367 Ovdje je dana potpuna lista plane­ ta. koja se vrti oko osi koja je nagnuta za oko 23° prema ravnini staze prikazane na slici 3. eliptičnost je jako povećana da se istakne novi efekt. Uran.2 imamo situaciju kad se na istom pravcu nađu Zemlja. premda se oni za to vrijeme jedva pomaknu po svojim sta­ zama oko Sunca. naprotiv. ove kvalitete počinju iščezavati kada uzmemo u obzir drugi stadij. nastalo zbog kretanja Zemlje oko Sunca.723 1.539 19. Doista. U ovom stadiju moramo uzeti u obzir činjeni­ cu. slijedi da je Venera jutarnja zvijezda kad je u po­ ložaju V1 a večernja zvijezda kad je u položaju V2 .862 29. Sve se ovo odnosi na prvi stadij profinjenja. vidi se kao tanki srp kada je blizu položaja V. Postoje dva takva slučaja.457 84. nara­ vno. postoje trenuci kada li­ nija povučena od Zemlje prema Veneri predstavlja tangentu na stazu Venere.07 39.19 30. a kad je u položaju V1 onda je u gornjoj konjunkciji. premda. Posljednje se dvije kolone razliku­ ju.kružne elipse.0000 1. kaže se da je u donjoj konjunkciji. Budući da se ova dva planeta kreću oko Sunca različi­ tim brzinama.387 Merkur 58 Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 0. naravno. Budući da Venera refle­ ktira Sunčevo svjetlo. kao Mjesec. a kao puni disk kad je u blizini V1 Očito će prividni promjer srpa u po­ ložaju V biti znatno veći nego prividni promjer diska kod V 1 . jednostavno zato jer je V mnogo bliže nama nego V1 .2408 0. Na slici 3. tj.013 248.420 sinodički period dana 116 584 780 399 378 370 367 164.1. ovisan o kretanju Zemlje. koji se odnosi na plane­ te kad se vrate u prethodne položaje kako ih vidi promatrač ovdje na Zemlji.000 1. Ako se podsjetimo da je Zemlja. naravno. Slika pokazuje sta­ zu Venere i Zemlje. Staza Zemlje.

naprotiv. od kojih je jedna proljetna točka (K). 73 . kojeg smo uzeli kao pretpostavku u prvom stadiju profinjenja. poznatoj kao perihel njene staze. A je afel a P perihel. Zemlja je najbliže Suncu u točki P. godine) pokazan je na slici 3. zove se Večernja zvijezda. Položaj pravca koji je usmjeren iz Sunca pre­ ma K (kako je bilo početkom siječnja 1920. naime za a x e. Za Zemlju je veličina e jednaka 0. udaljenost Zemlje od Sunca poprima dvije krajnosti: najveću a + ae i najmanju a . Misleći još u postavka­ ma našeg drugog stadija profinjenja. Slika 3. a s obzirom na smisao kretanja Zemlje. Ako označi­ mo a za polumjer pravog kruga. a V1 njen položaj u gornjoj konjunkciji Slika 3. možemo reći da os Zemlje oko koje se vrti ima konstantan smjer u prostoru. Prema tome. Ljeti se os rotacije naginje prema Suncu. Kada bi Zemljina os rotacije bila točno postavljena pod pravim kutom na ravninu njene staze. ono nalazi u doba jesenskog ekvinocija u potpuno suprotnom smjeru. poglavlju smo vidjeli da ra­ vnina ekliptike siječe ravninu nebe­ skog ekvatora u dvije točke. kako se vidi sa Zemlje dok se. ljeto je lijevo a zima desno od pravca koji je usmjeren prema K.3. Zemljina srednja udaljenost od Sunca se mijenja približno jedan i pol posto svakom prigodom.3 Staza Zemlje je elipsa. tada je udaljenost Zemlje od Sunca manja od a za veliči­ nu koju možemo pisati kao produkt a x e.3 u odnosu na smjer perihel-afel.ae.zi u jednom žarištu elipse. a najudaljenija od Sunca je u afelu. Drugim ri­ ječima. Položaji dvaju ekvinocija označeni su na slici. Ovo znači da je Zemlja bliže Suncu u perihelu nego u afelu za oko 3 posto. koji se stalno održava tokom kruženja po stazi prikazanoj na slici 3. ne bi bilo go­ dišnjih doba.2 V označuje položaj Venere u do­ njoj konjunkciji. to­ čki koja je označena sa A. a u jednom nje­ nom fokusu nalazi se Sunce.1 Venera je Jutarnja zvijezda ili Danica kad dođe u položaj V1 a kad je u po­ ložaju V2 . a Slika 3. označenom sa S.0167. Treba se podsjetiti da se u doba proljetnog ekvinocija Sunce nalazi u smjeru K. U 1. Svojstvo je elipse da u točki afela udaljenost Zemlje od Sunca prekora­ čuje a točno za isti iznos za koliko je ona kraća u točki perihela.

Doista. Svi njihovi ekscentriciteti su različiti. Jasno je. a to je bilo lako otkriti pomoću promatračkih metoda koje su upotre­ bljavali astronomi antičkog svijeta. dane su u prvoj koloni ta­ blice 2. iz koje je vidljivo da je staza Zemlje manje eliptična nego bilo kojeg drugog planeta. Do sada ništa nije bilo rečeno o kretanju Mjeseca. Osim toga. ali on nije bio ispravno protumačen. kao i nagibi ravnina njihovih staza. Ovi mali utjecaji uzrokuju male nepra­ vilnosti na stazama planeta. Odgo­ varajuće vrijednosti ekscentriciteta (e) za sve planete. kretali su se po kružnim stazama oko Sunca s jednoli­ kim brzinama. U prvom su stadiju imali jednostavnu sliku. Zato je u antičko doba već bilo raspo­ loživog materijala za eliptički karakter Zemljine staze. bile su dvije stvari trećeg stadija finoće koje su također bile na­ dohvat antičkim astronomima. Razlika iznosi oko sedam dana. Ovo su bile finoće u kretanjima Zemlje i Mje­ seca. kako ćemo vidjeti. ostaje činjenica da se planeti međusobno privlače gra­ vitacionim poljima upravo takvim ka­ kvo je na njih utjecanje polja Sunca. koje su bile poznate u staro doba.0484 0. U prvom grubom stadiju možemo zamisliti da . U ovom stadiju treba da spo­ znamo da staze planeta nisu ni prave elipse.0068 0. Tablica 2 ekscentrici. orijentacije njihovih glavnih osi su sve različite. Nepravil­ nosti drugog stadija su bile dostižive antičkom svijetu koji to. odnosno Merkur.dužina nagib prema tet staze perihela stazi Zemlje 0. a još veća u slučaju Merkura. Zbog eliptičnosti staze Zemlje. Svaka staza je određena posebnom ravninom. koje ravnine drugih planetskih staza zatvaraju s ravninom staze Zemlje. da ima bitnih razlika izme­ đu naša dva stadija finoće. kolebanja u udaljenosti od Sunca su sasvim stvarna u slučaju Marsa. Zato prolazimo iz jedinstvenosti prema krajnjoj nepravilnosti. Mada je istina da je Sunčevo gravitaciono dje­ lovanje mnogo veće nego djelovanje svih planeta zajedno.0558 130° 27' 101° 34' 334° 35' 13° 2' 91° 29' 1° 51' 1° 18' 2° 29' 3° 24' planet Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Daljnja važna točka u ovom dru­ gom stadiju finoće je u tome da se sta­ ze planeta ne nalaze u istoj ravnini. put od proljeća kroz točku A do jeseni nešto je veći nego put od jeseni kroz točku P do proljeća. Kutove. U drugom stadiju profinjenja mora­ mo uzeti u obzir činjenicu da su staze drugih planeta također eliptične. Staza planeta oko Sunca bila bi elipsa samo ako bi se moglo komple­ tno zanemariti cjelokupni gravitacioni utjecaj osim utjecaja Sunca.3 vidimo da smjer perihela glavne osi staze Zemlje zatvara kut od 101° 34' sa smjerom K. iznoseći gru­ bo plus ili minus 10% i plus ili minus 20%. za Mars. Iz slike 3. Ova nepravilnost postaje još izražajnija kada prijeđemo na treći stadij finoće. nije iskoristio. Odgovarajući kutovi za druge planete dani su u drugoj koloni tablice 2. Za antičko doba je bila sreća da ove fine nepravilnosti u kretanju planeta nisu otkrivene s promatračkim instru­ mentima. a tu ponovo možemo opisati situaciju u tri stadija. koji je prosuđen iz položaja zvijezda na nebu. U drugom stadiju nema ništa jedinstveno kod staza planeta. naime. u kojoj su u suštini svi planeti imali iste karakteristike. osim Venere.0933 0.2056 76° 13' 7° 0' 0. ali su jedna prema drugoj 74 nagnute za vrlo male kutove. jer bi inače problem planet­ skih kretanja u kompletnim detaljima bio sasvim nepristupačan. nalazimo u trećoj koloni tablice 2.0167 0.zimi udaljuje od njega (ljeto i zima su ovdje uračunati u sjevernu hemisferu).

0549 i da ravnina staze zatvara kut od 5° 9' s ravninom Zemljine staze. To zaista nije tako. koji su razmi­ šljali o svom položaju u svemiru. Polu-kut 1 stošca je upravo 23 /2°. (Ovo je prikaza­ no na slici 6. je­ dnostavno zbog toga što je Mjesec tako blizu Zemlji. U stvari. U ovoj jednostavnoj slici staza Mjeseca je maleni krug u usporedbi s krugom Zemlje oko Sunca. Također možemo zamisliti da je ravnina Mjesečeve staze paralelna s ravninom staze Zemlje oko Sunca. A ovo se može vršiti svake godine. Domi­ nirajući gravitacioni utjecaj na Mjesec dolazi od Zemlje. kojemu je vrh u centru Zemlje i čija je os okomi­ ta na ravninu staze Zemlje. a ovo je mnogo više nego bilo kakve vjerojatne pogreške mjerenja. a to je kut za koji je os Zemlje uvijek nagnuta prema ravnini staze Zemlje. a ne od Sunca. njegova velika masa uzrokuje vrlo ozbiljne perturbacije ili poremećaje na stazi Mjeseca. sa ekscentričnosti od 0.3. došli su do zaključka da je Zemlja središte svijeta. pa i s pomoću samo primitivnih instrumenata. Prema tome. Ali. polagano okreće naokolo. a ne Sunce. poglavlju. one su tako uočljive da su stvarno bile u dohvatu antičkom svijetu. Ovo uzrokuje da se pra­ vac SK. mnogo veće nego bilo kakve perturbacije koje gravitaciono polje jednog planeta pro­ izvodi na stazi drugog planeta. Budući da se u svakom trenutku može odrediti ravnina ekvatora Zemlje sa znatnom točnosti. također se mijenja pravac presjecišta ravnine ekvatora Zemlje i ravnine staze Zemlje. Točno je Nacrtani kamen na dnu ove grčke vaze s crvenim likovima žena. Osim toga. Ovo znači da se polovi nebeske sfere. perturbacije na stazi Mjeseca. Zato se pravac SK može točno odrediti. više su zamjetljive nego perturbacije na stazama planeta. Već smo rekli da Zemljina os rotacije uvijek zadržava stalni smjer u prostoru. može se također odrediti s pristojnom pre­ ciznošću trenutak u godini kada se Sunce nađe u ravnini ekvatora Zemlje. o kojima je raspravljano u 1.000 godina.000 godina. Os se polagano kreće oko stošca. premda je Sunce ne­ usporedivo dalje. recimo na nekoliko lučnih minuta. naći ćemo da ono stvara mnogo veće razlike u kretanju Mjeseca nego što se javljaju u kretanjima planeta. Prijeđimo sada na fine detalje kreta­ nja Zemlje. što je bio sasvim prirodan za­ ključak. 75 . što će reći finoće trećeg stadija. jer se za stolje­ će pravac SK okrene približno za 11/2°.se Mjesec kreće po kružnoj stazi polu­ mjera 400 000 kilometara čiji je cen­ tar u centru Zemlje. Kada dođemo do trećeg stadija fi­ noće. U drugom stadiju moramo uzeti u obzir činjenicu. poglavlju. Stari narodi. u kojem moramo uzeti u obzir više od jednog gravitacionog polja.) Vrijeme koje je potrebno da os jedanput obiđe oko stošca iznosi oko 26. označuje "pupak svijeta" u Delfiju. da je staza Mjeseca eliptična. polagano mijenjaju s vremenom. učinak mora stvarno postati uočljiv čim se usporede promatranja od sto i više godina. Ako se sada pravac SK polagano okreće s vre­ menom. opisujući kompletnu rotaciju za oko 26. Doista. označen na slici 3.1 u 6. radijus staze Zemlje je oko 370 puta veći od radijusa staze Mjeseca.

a apogej afelu. Perigej odgovara perihelu. a zvijezde su tako daleko udaljene.3 se mora simetrično odraziti. Odgovor je pokazan u crtežu desno.4. za prve astronome bilo je prirodno da se sma­ tra da je Zemlja centar. na primjer. Kako ovo vidi promatrač na Zemlji? Zbog pojednostavljenja.4 Uzmemo li da je Zemlja centar.5 Primjer refleksne simetrije. a Z je nepomično. što će reći da je cijela krivulja okrenuta za 180°. Slika 3. u kojem je Sunce centar Sunčeva sustava. kako je gore prikazano. Nalijevo uzimamo da je S nepomičan. Slika 3. naravno.5. Nadesno se S kreće. Zato se poja­ vilo pitanje kao što je opisano na slici gore. uzmemo Zemlju da miruje. tako­ đer. crtež lijevo daje kre­ tanje Z kako ga je odredio promatrač smješten u S. Točka na slici 3. može smatrati da se Venera kreće 76 .6.6 (lijevo) Staze Venere i Zemlje. ali s reflektivnom sime­ trijom. stazi potpuno sličnog oblika kao na slici 3. Ovo je opće svojstvo za bilo kakvu vrstu oblika krivulja. Kada gledamo sa Zemlje. slika 3. ali za čovjeka sposobnosti Hiparha to je bilo unutar granica pro­ matranja. Pogledajmo sada sliku 3. Mo­ žemo smatrati da se Sunce okreće oko Zemlje po kružnoj stazi. sada se zove perigej. da se one pojave u istom smjeru bez obzira da li ih gledamo sa Zemlje ili sa Sunca. gdje je Sunce najbliže Zemlji. Važnost refiektivne simetrije može se najjasnije razumjeti pomoću zamišlje­ nog primjera pokazanog na slici 3. gdje su staze Venere i Zemlje ponovo pokaza­ ne u uvjetima heliocentričnog sustava. Slika 3.3 moramo izraditi sliku 3. ali u reflektivnoj simetriji. a to je jednostavno zato jer je smjer K povezan sa zvjezdanom pozadinom. a ne Sunce. tada umjesto slike 3. ako uzmemo da je Zemlja nepomični centar. gdje se Sunce kreće po stazi oko Ze­ mlje. Godišnja doba su također označe­ na na slici. isti kao što je bio i sa Sunca. gdje imamo potpuno sli­ čnu krivulju.3. Ako. Do sada smo sve promatrali s da­ našnjeg stajališta. a Z da se kreće. da efekt nije velik za period od nekoli­ ko stoljeća.4.7 (desno) Staze Venere i Sunca. ako uzmemo da je Sunce nepomični centar. Ali. dok se. a točka najveće udaljenosti se zove apo­ gej. vratimo se na naš prvi stadij profmjenja i uzmimo u obzir slučaj gdje su staze krugovi. smjer K je.Slika 3. koje se kreće oko drugog tijela S. Tu imamo tijelo Z.

kao što je na slici 3. Sunca i Venere u određenom trenutku. pa se prema tome cijela kružna staza Venere kreće zajedno s njom.8 Staze Zemlje i vanjskog planeta.Slika 3. a drugi krug ima polumjer jednak polumjeru staze vanjskog planeta. Tako je kretanje Venere sasta­ vljeno iz dva dijela: kretanje po krugu oko centra S i kretanje centra kruga. Primedba skenera: "prosto ko pasulj" :p 77 . Prvi dio slike 3. po kružnoj stazi oko Sunca. Kretanje ovakve vrste zove se kretanje po epiciklu ili epicikličko kretanje. U slikama 3.7. a vanjski planet kruži oko Sunca koje se također kreće. a odgovarajuće stranice ovih trokuta su paralelne jedna prema drugoj.6 i 3. Slika 3. Do sada smo razmatrali samo kre­ tanje Venere. Ali se sama točka S sada kreće.9 Staza tog istog planeta. gdje je Sunce označeno točkom S. Sunce se sada okreće oko Zemlje po kružnoj stazi. Slika 3.9 pokazuje njihove staze u geocentričnom sustavu. jasno je da je drugi krug veći od prvoga.7 crne točke označu­ ju položaje Zemlje. kako je to prikazano na slici 3. Što se događa kad prijeđemo iz heliocentričnog na geocentrični pogled s obzirom na kre­ tanje planeta koji je udaljeniji od Sun­ ca nego naša Zemlja. Trokuti ESV imaju točno isti oblik u oba slučaja. ako uzmemo da je Zemlja centar.8 i 3.8 poka­ zuje staze Zemlje i vanjskog planeta u heliocentričnom sustavu. Mala slika nago­ vještava kako se ekscentrični krug na većoj slici može pretvoriti u epicikl. planeta koji je bliži Sun­ cu nego naša Zemlja. Dok prvi krug ima polumjer je­ dnak polumjeru staze Zemlje. I u slikama 3.9 crne točke predstavljaju po­ ložaje Zemlje. Sunca i datog vanjskog planeta u određenom trenutku. Tro- Slika 3.10 Slika epicikla istog vanjskog planeta.7. ako uzmemo da je Sunce nepomični cen­ tar.

Opisani tip. oni su iste veličine. jer je metoda potpuno ista. pa se jednom okrene za period koji je jednak periodu vanjskog planeta oko Sunca. C je točka na ovom kru­ gu. Pre­ ma tome je ZC jednak polumjeru staze vanjskog planeta.9.7. kako je po­ kazano na slici 3. Mala slika daje bazu za promjenu. Kreta­ nje vanjskog planeta se sada pokazalo Slika 3. na primjer.za period kretanja Zemlje oko Sunca. dok se vanjski pla­ net kreće oko malog kruga u periodu koji je jednak periodu kretanja Zemlje oko Sunca. Povucimo liniju kroz Z paralelno sa SV i liniju kroz V paralelno sa SZ. pa se ove nove linije presijecaju u C. Povucimo liniju kroz Z pa­ ralelnu sa SO i liniju kroz O paralelnu sa SZ.12 Ako razmotrimo sliku svih epicikala planeta. a njihove odgovaraju­ će stranice su paralelne. a nije jednak polumjeru staze Zemlje. Uzmimo. a OC je jednak polu­ mjeru staze Zemlje. Sada nije teško uvidjeti. Ovo nam dozvolja­ va da konstruiramo epiciklički prikaz kretanja vanjskog planeta. slučaj pokazan na slici 3. dok je OC paralelno sa SZ.9.9. pa znači da je polumjer tog kruga jednak polumjeru staze vanj­ skog planeta.10 pokazuju položaje Zemlje. 78 . Sada nacrtajmo krug čiji je centar Zemlja.11. pa se dvije nove linije presijecaju u C. Linija ZC je jednaka dužini polumjera staze Venere. Sunca i vanjskog planeta i epiciklički centar C koji odgovara istom trenutku položaja planeta prikazanom na slici 3. čiji je polumjer jednak polumjeru staze Zemlje. pokazan za Veneru na slici 3. C će predstavljati Sunce samo za unutarnje planete. Zato je SOCZ paralelogram poka­ zan na drugom crtežu u slici 3. pa prijeđe kompletnu rotaciju. pa se zato jedanput okrene za godinu dana . poznat je kao ekscentrični kružni prikaz. Na sličan način može se epiciklički prikaz. Crne točke na slici 3. kao u drugom crtežu slike 3. Sada uzmimo C kao centar i oko njega nacrtajmo krug.7 kao epiciklički prikaz. da se pre­ dodžba ekscentričnog kruga može pretvoriti u epiciklički krug i obratno.9 linija ZC paralelna sa SO. a prolazi kroz O i C. koja je jednaka periodu kretanja Ve­ nere oko Sunca. a onaj u slici 3.kuti ESO su slični u oba slučaja. kao epicikličko kretanje u kojem se C kreće po velikom krugu za period koji je jednak periodu kretanja vanjskog planeta oko Sunca.10 *. zamijeniti ekscentričnom kružnom predodžbom.7.11 Na ovoj je slici ekscentrični krug uzet kao epicikl Venere.10.što će reći . dok S pokazuje položaj Sunca za vanjske planete. Ovo je zato jer je u drugom crtežu slike 3. koji je prikazan na slici 3. prikazan na slici 3. Zato se točka C kreće Slika 3.

gdje je mehaničkim putem istovremeno izvedeno kretanje planeta za period od sedamnaest godi­ na.Slika 3. a također i projekcije kretanja planeta Jupitera i Saturna. 79 . Planet se kreće suprotno od smjera kazaljke na satu od X do linije ZA„ a zatim u smjeru kazaljke na satu natrag do linije ZA2. Ova je fotografija načinjena u Munchenskom planetariju. Fotografija pokazuje prividne petlje u stazama planeta Merkura. Složenost ovog primje­ ra objašnjava zašto su kretanja planeta predstavljala astronomima antike gotovo nerješiv problem.13 Prividno kretanje planeta kako se vidi sa Zemlje. Venere i Mar­ sa.

.

nere.10 za planete koje se nalaze bliže Sun­ primjenjuju na sve planete koji se na­ cu nego Zemlja. trijebljena u svim slučajevima. n. Slična se konstrukcija. Dva broda nalaze se na A2 ovisi o polumjeru staze planeta i o desnoj i lijevoj strani diska Zemlje. Ovo je Saturn. Očito je da kut A1Zsvođenu preko Zemlje. ali iz razloga obja­ Linija CV je jednaka dužini polumjera šnjenog u matematičkom dodatku ove staze Zemlje i zato načini kompletnu knjige.matrač na Zemlji stvara oblik pokazan tpuno ekvivalentne. primijeni na slučaj planeta je na slici 3. pojava koju vidi pro­ ukazao da su te dvije predodžbe po. astronomi su dugo vjerovali da Sunce napravi Općenito. dodžbu umjesto epicikličke. bez jasnog saznanja tvrdili da su to Zaista. koji je djelomično uzimao počne kretati u smjeru kretanja ka­ u obzir eliptični karakter staza pla. druga. Egipatski brzini kojom se on kreće po toj stazi.koja je jednaka udaljenosti od P do C. a neki protnom od kretanja kazaljke na satu. Zbog neuspjeh za Merkur pojavio se upravo toga je kretanje Venere sastavljeno iz upotrebe epicikličke predodžbe. kretanje je Ptolemej proveo točno istu konstru­ oko centra C. u kojima smjer planeta okrene Ova egipatska rezbarija na kamenu iz V stonjegovo kutno kretanje. unutarnje planete. pokazuje Nut. kao za druge planete.13. neki su podu­ ne kreće ravno unaokolo u smjeru su­ pirali samo jednu predodžbu. Ona pokazuje da se pra­ rojatno bilo mnogo manje jasno o toj vac povučen od Zemlje prema planetu stvari nego Ptolemeju. Za laze dalje od Zemlje. Kasnije ćemo vidjeti da je Ptolemej kreće okolo u smjeru koji je suprotan došao do oštroumne konstrukcije za smjeru kretanja kazaljke na satu sve preinačenje epicikličke predodžbe na dok ne dođe u položaj ZA1 kada se takav način. 81 . vanjske planete Sunce se ne nalazi u Ova se stvar dugo razmatrala. dok se konstrukcije slične kla predstavlja položaj Sunca samo konstrukcijama na slikama 3. ni jedan Bilo je sigurno shvaćeno za vanjske planet se ne kreće jednostavno oko planete. gdje je SV jednako po­ kciju za Merkur. njena na Veneru. Ovaj rotaciju za točno jednu godinu. planet u X slijedeći put slike iste stvari. kreće se na takav način da se je Ptolemej jasno spoznao ekvivalen­ linija povučena od njega prema Zemlji tnost za slučajeve Venere i Merkura. Bilo je neke sumnje da li 3. Zbog kretanja po epiciklu. e. Drugima je vje­ na slici 3.13.12.oko Zemlje u vremenu koje je jedna­ neta tako dalekih kao Mars. Linije kao ZA1 Prethodna slika: i ZA2 . nije izrađena za Merkur. a vrijeme kretanja je jednako pe­ Ako je epiciklička predodžba upo­ riodu Venere. boginju neba. Jupiter i ko kretanju Venere oko Sunca.zaljke na satu sve do ZA2 Poslije toga ponovo nastaje kretanje u suprotnom smjeru od kretanja kazaljke na satu sve do slijedeće petlje. što je veći polumjer epicikla nevidljivi put svake noći od zapadnog do isto­ u usporedbi s polumjerom većeg kručnog horizonta u brodu niz rijeku. vljanja za slučajeve Veneru i Merkura. Zaista. a vrijeme kreta­ uzimajući ekscentričnu kružnu pre­ nja oko C iznosi jednu godinu. lumjeru staze Zemlje. Metoda je vrlo dobro primije­ pokazano u drugom crtežu slike 3.9 i 3. tada centar C epiciMerkura. čkog i ekscentričnog kružnog predsta­ a označena je znakom S. jer C nego na pravcu koji je povučen kroz je bilo sumnje da li su prvi astronomi Z paralelno sa CP. kao što očigledno. zovu se staci­ ljeća pr. preonarni smjerovi. jer je Ptolemej sasvim jasno Zemlje. na udaljenosti od Z razumjeli jednaku vrijednost epicikli. njegova kretanje C oko manjeg kruga koji ima bi metoda također bila uspješna i za polumjer jednak polumjeru staze Ve­ Merkur.11. Da od dvije komponente: prva.

Razvitak u Grčkoj i Me­ zopotamiji nije bio istovremen. ako bismo mogli primjerno odmjeriti pouzdanost prvih razvitaka. Neugebauer. a naročito Mjesec. što je omogućilo da se otkriju 82 . astronom iz Seleukije na rijeci Tigris. pisac je sklon da ukaže da su metode rada dviju grupa bile sasvim posebne i da glavne karakteristike gr­ čkog načina mišljenja nisu bile pre­ uzete od babilonskih astronoma. babilonski astro­ nomi promatrali su položaje planeta. . koje su dolazile s Bli­ skog istoka. upozorava da bi. mnogo toga što se prethodno pripisivalo Grcima. mnogi su radovi. Ovo znači da je kut mnogo veći za Mars nego za Jupiter. prije Babilonaca moguće je da su Sumera- ni posjedovali znatnu količinu prilično profinjenih astronomskih podataka. moći ćemo razumjeti za­ što je problem kretanja planeta stvorio takvu dominantnu temu stare astro­ nomije. jalnu u Mezopotamiji. vjerojatno preneseni iz Mezopotamije. kut je veći za Veneru nego za Merkur. Premda je bilo mno­ go toga učinjeno za razvoj astronomi­ je u Indiji i u Kini. dok je u Babiloniji u to vrijeme astronomija već imala snažan razvitak. Zbog razlike u trenucima njihovih najvećih dostignuća. sa znatnom preci­ znošću. kao na primjer. Sigurno je grčka astronomija 1000 godina p. također.ga. koju je proučavao Seleuk. Štaviše. Na­ protiv. koje treba pamtiti. Slično. Mezo­ potamija je u svojoj fazi maksimalnog dostignuća vjerojatno imala prednost prvenstva od pet stoljeća. to je veći kut A1ZA2. heliocentrična teorija Aristarha. n. a bit ćemo. e . trebalo prenijeti na Babilonce. a drugu u Grčkoj. a veći je za Jupiter nego za Saturn. naovamo izazvale znatne odjeke u Mezopotamiji. godine p . kut koji kaže kad je planet retrogradan. Drugim riječima. oko 130. obavljeni tamo. Općenito o drevnoj astronomiji Drevna astronomija je imala dvije žarišne točke. n . posve je sigurno da je tada grčka astronomija bila pod utjecajem ideja. bila sasvim beznačajna. n . Premda tu ima istine. na primjer. e . u boljem položaju da ocijenimo oštroumnost mnogih pokušaja da se nađe zadovo­ ljavajuće rješenje. izgleda vjerojatno da su grčke ideje iz III stoljeća p . Nedavno se zaista tvrdilo daje Hiparh. e. Moja je vlastita slutnja da je rad Babilonaca bio gotovo numerički. sigurno dobio svoje rezultate od Ba­ bilonaca i da su ih oni već uglavnom imali pripremljene. S ovim uvodnim napomenama.

I tako je neospornost modela. a zatim korištenje otkrivenih pravilnosti da se predskažu budući položaji Mjeseca i planeta.pravilnosti među njihovim promatra­ njima. a one su korištene u pre­ dviđanju budućih položaja. Slično. Uvjerenje da su Grci prvi shvatili astronomske probleme u obliku geo­ metrijskog modela bazirano je na lo­ gičkom zaključku. davalo je mogućnost starim astronomima da jedno od ova dva kretanja upotrijebe kao bazu za kalendar. odnosno. koje će predstaviti stvarno promatrane položaje planeta.Prethodna slika: Ali. Kasnije su pokušali usavršiti geometrijsku predodžbu.. kojeg su oni prihvatili. zatim su one prilagođene raznim matematičkim formulama. Postoji i odsudna razlika između babilonskih i grčkih metoda pristu­ pa. smatrali da Sunce. . Mjesec. e. matemati­ ku i opće znanje. bila ili potvrđe­ na ili nepotvrđena. oni su shvatili kretanja nebeskih tijela u vidu geometrijskog modela. n. planeti i zvijezde ne nastavljaju svoja prividna dnevna kružna kretanja poslije zala­ za na zapadu. Pravilnosti su bile otkrivene empirički. n. čini se jasno da sami Babilonci nisu rješavali geometrijske modele. Malo je grčkih geometrijskih prilaza pro­ blemima astronomije preživjelo neizmi­ jenjen oblik u ranom i srednjem kršćan­ skom svijetu. Nadesno je talijanski rukopis iz XV sto­ ljeća u kojem je umjetnik pobrkao ime astronoma Ptolemeja s Ptolemejem iz egipatske dinastije. e. bilo tko ne može postaviti razbori: geometrijski model ukoliko se ne može odgovoriti na pitanja o privremenom boravku zvijezda i planeta kada su oni iznad i ispod horizonta. . kad oni zađu ispod horizon­ ta. mogli prihva­ titi slične primitivne predodžbe ako je bilo valjanijih koncepcija u Babiloniji. a učinci njiho­ vih kretanja po tim su stazama izraču­ navani i zatim uspoređivani s proma­ tranjima. Netko će pitati. Godinama su prepisivači unosili pogreške i iskrivljavali originale. Umjesto gledanja na problem kao na neku šifriranu zbirku. Grčka metoda bila je potpuno ra­ zličita. Budući da su egipat­ ska astronomija. što znači da se oni ne nastavljaju kretati po svojim dnevnim kružnim stazama ispod Zemlje. Ako netko traži samo algebarske formule. Znamo da su naj­ stariji Grci. teško je vjerovati da su Grci VIII stoljeća pr. U Egiptu se smatralo da Sunce prevaljuje svoj put od zapada prema sjeveru i natrag do istoka u jednom čamcu po rijeci. tada je sasvim nepotrebno da se rješava pro­ blem gdje su planeti kad se ne vide. Vjero­ valo se da se oni kreću ispod Zemlje preko sjevera sve dok ponovo ne dođu do određenih točaka na istoku iz kojih izlaze. u VIII i VII stoljeću p. matematika i opće znanje bili uglavnom slabi u odnosu na babilonsku astronomiju. Planeti i Mjesec su uzimani da se kreću po određenim geometrijskim stazama. S tim u vezi moramo se podsjetiti da Moderna fotografija pomrčine Sunca: Mje­ sečev disk pokrio je Sunce. Činjenica da Sunce i Mjesec imaju iste prividne promjere i činjenica da se kretanja obaju tijela mogu grubo uklopiti u ciklus godišnjih doba. da li planeti i zvi­ jezde nastavljaju svoja kretanja ispod horizonta po stazama koje će ih pono­ vo dovesti do točaka gdje oni izlaze.

To­ čno predviđanje kretanja Mjeseca bilo je od životne važnosti zbog obrade zemljišta. Uskrs. Prema Grcima. jer utvrđeni materijal. A. a posebno predvi­ đanja kretanja Mjeseca i određivanja datuma novog Mjeseca (Mlađaka) zbog kulturnih zbivanja. nije bilo potrebno iznad svega drugoga da se budući položaji Mjeseca točno predvide. Ne može se tvrditi da je ovaj pogled sigurno točan. Mjesec nije bio najinteresantniji slučaj. Nume­ rički. god. Babi­ lonci nisu mogli odrediti stazu Mjese­ ca potrebnog stupnja točnosti. a i dan-danas je datum za jednu od glavnih kršćanskih svetkovina.) Slučaj Mjeseca je upravo onaj u ko­ jem je geometrijski prilaz bio sasvim nemoguć ako se tražila visoka točnost. Zaista. a lako se mo­ gao dešifrirati i čitati. Vjerojatno njihova zanimanja u astro­ nomiji nisu jednostavno bila usmje­ rena prema geometrijskim idejama uopće. Ovo ne znači da su sami Babilon­ ci vjerovali u apsurd poput onoga da se Sunce vozi u čamcu oko horizonta. predstavljalo gotovo najviši domet astronomije na Bliskom istoku. ako je ovo bio njihov prilaz. Mjesec je bio tako važan u mezopotamskoj kulturi da je izabran kao osnova za kalendar usprkos svim praktičnim teškoća­ ma složenog primjera. n. Mjesec pojavljuje između svoje dvoje "djece" . koji je na raspolaganju. empirički prilaz problemu bila je samo njihova nada. n . fazama i pomrči­ nama Mjeseca tokom II stoljeća p. nije dovoljan da se odredi povijest drevne astronomije u najsitnijim detaljima. Postoji poseban razlog zašto je baš tako. u drugu ruku. na kojeg su gledali kao na najvažniji problem. e. Prema njima. (Stari zavjet vrvi od prikaza svetkovina i obreda pove­ zanih s Mlađakom. Jasno je da je kretanje Mjeseca postalo važno u životu Mezopotamije i okolnih područja. Na ovom se međašnjem kamenu iz 1100. lako je uvidjeti zašto je isti način mišljenja bio vjero­ jatno primijenjen na planete i zvijezde. Ovo je upravo problem gdje je numeričko-logični pristup dao bolje rezultate od geometrijskog pristupa. posebno s obzi- . je VIII stoljeće p . oni su mnogo kasnije rješavali problem zapletenosti u kretanju Mjeseca. e . pr n. jer je to slučaj u kojem je potrebno pri­ mijeniti naš treći stadij profinjenosti.Venere (lijevo) i Sunca (de­ sno). Bez pomoći gravitacione teorije.Babilonska tablica za pisanje sadrži detalj­ ne podatke o položajima. e. dobiven od prvog Uštapa ili punog Mjeseca koji se poja­ vljuje poslije proljetnog ekvinocija.

Postoje samo dva momen­ ta u godini kada Sunce izađe točno u istočnoj točki i zađe točno u zapadnoj točki . određena kao interval između uzasto­ pnih prolaza Sunca preko nebeskog ekvatora. doznalo se iz nekoliko tisuća pločica dobivenih iskapanjima. ovo bi bilo značajno kad bi bilo neke veze između dužine dana. zapažamo da oni ima- 85 . imala univerzalniju upotrebu i čovječanstvo bi imalo manje briga u postizanju jednog osje­ tljivog kalendara. U kojoj je mjeri Mezopotamija sudjelovala. također. kao što je bila heliocentrična teorija Aristarha. Ako uzmemo grubu vrijednost. što je. U stvari. naravno. Apsurdno je da je Mjesec uvelike komplicirao situaciju.78 sekundi. bilo mnogo razloga da se upadne u zamku uzimajući neku rijetku vezu koja postoji između Mje­ seca i Sunca. Ali. koje su od najve­ ćeg zanimanja za današnji nazor. Kada gledamo Sunce i Mjesec na nebu. a ovo se može smatra­ ti vrlo nezamjetljivom reprezentaci­ jom misli i aktivnosti civilizacije koja se pružala nekoliko tisuća godina. prosječna dužina sinodičkog mjeseca je 29 dana. Godišnja doba i kalendar Čim je čovjek prešao iz nomadskog života u ratarstvo. bili sačuvani. U slučaju grčke civilizacije pojavile su se razne poteškoće. prosječno vrijeme između dvaju uza­ stopnih pojava novog mjeseca ili ušta­ pa je oko 29 1 / 2 dana. Prema današnjem mi­ šljenju. U toku pada gr­ čke nauke u rimsko doba. što znači da se on u 27 1 / 3 dana vrati u potpuno isti položaj u odnosu na pozadinu zvijezda. poznavanje trajanja godišnjih doba postalo je najvažnije. zaista. odrediti smje­ rovi zapada i istoka jednostavno pro­ matrajući Sunce u bilo kojem danu u godini. prema starim shvaćanjima. Osim Ptolemejeva Amagesta. Tada dvanaest sinodičkih mje­ seci imaju 360 dana. vrlo malo je preživje­ lo originalnih rukopisa velikih grčkih učenjaka.rom na obrazloženja. oni koji su kopirali bili su manje intelektualne snage nego prvobitni grčki učenjaci. a ekvinocij koji je dolazio poslije zime bio je prikladan za određivanje trenu­ tka proljetne sjetve. Ali je. Da Zemlja nije imala satelita. veći­ nom upravo one ideje o kojima imamo najmanje sigurnih podataka. a katkada su. bez preciznih poznavanja ovih vrijednosti. što je približno dužina godine. ili neka bolja. ova bi metoda. samo su oni pogledi Grka. 365 dana. Mjesec se oko Zemlje okrene u oko 271/3 dana. a pravi period od 271/3 dana siderični mjesec. Zato se mogu. Dne­ vno kretanje Sunca određuje smjer juga bilo kojem promatraču smješte­ nom bilo gdje na sjevernoj hemisferi. Na raspolaganju je bilo vrlo je­ dnostavno pravilo koje proizlazi samo po sebi iz prethodnog poglavlja. Zato su se pojavila očigledna izobliče­ nja. dužine sinodičkog mjeseca i dužine godine. a najvjerojatnija prava prvenstva su bila krivo porazdijeljena. Zato se pojavila mučna situacija da su one grčke ideje. Pokušaj rekonstrukcije u preostalom dijelu ovog poglavlja mora se zato sagledati u svjetlu koje upozorava. Međutim. 5 sati. 48 minu­ ta i 46. bili potpuno tupi. Ovo uzrokuje da Mjesec treba da napravi više od jednog cijelog kruga da dođe direktno u pravac sa Suncem.proljetni i jesenski ekvinocij. Razlika nastane zbog kretanja Zemlje oko Sunca.0 sekundi. preživjele su samo preko slučajnih pri­ mjedaba u rukopisima drugih naroda. Morao je biti poznat točan trenutak sjetve. mo­ žemo zaokružiti sinodički mjesec na 30 dana. 44 minute i 2. Drugi period od 29 1 / 2 dana nazvan je sinodički mje­ sec. Neshvatljive teorije. shvatljivi u prvim stoljećima kršćanske ere. uvjet da dođe do nastanka novog ili punog mjeseca. 12 sati. Postojeći tekstovi su kopije originalnih tekstova. dok je dužina godine.

Na gornjoj slici je sabor. u cilju uvođenja novog gregorijanskog kalendara koji je i danas u upotrebi Britanija je tek 1752. premda je imao sistem prostih i prijestupnih godina. prihvatila ovu reformu kalendara." 86 . Parola izgrednika je bila: "Vratite nam naših jedana­ est dana. kalendar Julija Cezara već je pokazivao veliko odstupanje s godišnjim dobima. pa se poseban dan mora dodavati godini od vremena do vremena. Do godine 1582. Tada je razlika između starog i novog kalendara iznosila 11 dana.Zemlja ne prijeđe svoju stazu oko Sunca za okrugli broj dana. kojeg je sazvao papa Grgur XIII. Ova slika Hogartha prikazuje izgred u doba reforme.

Ova je promjena bila odmah prihvaćena u svim katoličkim zemljama. Ne samo da je bila kriva. Ovo je upravo poznati sistem prijestupne godine. ne samo da je vodila prema pomaku gotovo deset dana u računanju vremena proljetnog ekvinocija. računa kao 15. naravno. ali su grčka crkva i većina protestantskih naroda odbili da pri- 87 . metonički ciklus. ovaj je ka­ lendar morao izgledati kao značajna pojava.6 godina. kada su gruba promatranja ukazala da ima dvanaest lunarnih mjeseci u godini. najjedno­ stavniji sistem bi trebalo da ima tri kalendarske godine sa po 365 dana. ona je dodavana nepre­ kidno stoljećima nakon uvođenja tzv. Premda ovo nije naročito velika razlika. go­ dine razilaženje iznosilo oko 10 dana. Mjesec je izgubio svoju važnost u određivanju godišnjih doba. Ova pretpostavka. Julijanskog kalendara. Zemljoradničke potrebe nisu mo­ gle. pa je 1582. ovo je vjerojatno bio pouzdan usmjerač puta mezopotamske astronomije. tolerirati progresivnu pogrešku od deset dana na godinu u računanju trenutka proljetnog ekvino­ cija. Nadalje je bilo podudaranja između perioda Mjeseca i menstrual­ nog perioda žena. Ovdje bi bilo zgodno da se pridoda nekoliko riječi o konstrukciji kalen­ dara. ali što je on izgubio u praktičnoj važnosti. ona je kraća od ove vrijednosti za 11 minuta i 14 sekundi. Na sreću. nego je. poglavlju. Daljnja je nesretna podudar­ nost daje 19-godišnji metonički ciklus bio vrlo blizu 18. jer je on stvarao važan element u njihovu sistemu predviđanja pomr­ čina. u računa­ nju datuma Uskrsa i to se pokazalo u podjeli kruga na 360°. kojeg je prvi uveo Julije Cezar 45. četvrtu.ju gotovo isti prividni promjer. li­ stopada 1582. Ali. To se pokazalo. da su za praktične svrhe godi­ šnja doba bila jednostavno određena iz prividnog kretanja Sunca. (O tome će biti riječi detaljno u 6. ali su stari astronomi ovo smatrali najvećom važnošću. sa po 366 dana. na primjer. Zato se datumi sve više i više razilaze iz godine u godinu. dobio je u mističnom smislu i ispunio je mjesto u kulturnim religijama na­ roda Bliskog istoka. Tako. Kao što smo već vidjeli. Ovo znači da se kalendarska go­ dina ne može slagati s astronomskom godinom. također. godine. Ovo je otkriće pokazalo kako funkcionira mjesečev kalendar sa povoljnom to­ čnošću. postavila namjere ljudi na potpuno krivi put. razumljivo. Kako astronomska godina ima približno 365 1 / 4 dana. periodu za koji se okrenula ravnina staze Mjese­ ca.) Postojanje posljednjeg peri­ oda sigurno je bilo poznato Babilon­ cima. listopa­ da 1582. premda sa­ svim prirodna. osim ako broj dana u kalendarskoj godini nije uvijek isti. papa Grgur XIII na­ redio je da kalendar bude ispravljen za deset dana na taj način da se dan 5. a jednu. ne samo kroz stoljeća. nesklad je bio tako oči­ gledan. Kalendar mora dijeliti 19 go­ dina u dvije cjeline: 12 godina u jednoj sa 12 lunarnih mjeseci. nego kroz milenija. To je bila zabluda koje se nismo oslobodili do naših dana. Prema tome. bilo je sa­ svim prirodno da se ovo uzme kao gla­ vna pravilnost u ponašanju fizikalnog svijeta. godine prije nove ere. Za praktične svrhe je važno da godišnji kalendar sadrži potpuni broj dana. Danas znamo da je to puka slučajnost. pokazala se pogubnom. Da bi ovo ispravio. trajanje astronomske 1 godine nije točno 365 / 4 dana. 235 sinodičkih mjeseci su gotovo jednaki ili odgovaraju trajanju 19 godina. a 7 godina u drugoj sa po 13 mjeseci u svakoj go­ dini. A iz ovog razloga mezopotamski astronomi su bili očito spremni da pribjegnu raznim smicali­ cama kako bi nastavili da Mjesec kori­ ste za kalendarske svrhe. Kako su i 12 i 7 bili brojevi pose­ bnog mističnog značenja. Gotovo je sigurno da su Babilonci otkrili tzv.

Dužina 88 . Ali bi me­ za praktično mjerenje vremena. nakon izuma pouzdanih krovremena dana. jatno nije stvaralo veliku nevolju. da antički svijet bila zadovoljavajuća. sam promišljen pokušaj da se prave nisu mogle podijeliti vrijeme u iskoristi Hiparhov prijedlog čini se da jednake dijelove. koju baca štap. budući da je bilo društvene prednosti za jedinicu vremena koja je bila duža blizu podneva nego ujutro i uvečer. odrazujući vrijeme kretanja u kojem nebo pokazuje da se okreće. a da se nikako nije mo­ Dužina sjene. nego im je ona dobrodošla. Engleska nije išla ukorak s većinom zapadne Eu­ rope sve do 1752. 1800. 2300. U ovoj povezanosti značajno je da. pa zato točnost karata nije raznim vremenima. pojavile su se karte s izvan­ života. a pravilo kaže da. Ali u polaganom tempu nometara. koje je obično točno unutar če­ mrčinu Sunca na taj način da se isto­ tvrtine sata.znaju papinu naredbu. a i poslije. godine. bilo odbačeno jedanaest dana iz godine. jer vladamo određivati. tna pogreška. itd. uzme dužinu sjene kao mjeru vreme­ na. predloženo je da neke godine. Ovo se odrazilo u kartama nja se tokom dana ali se ne mijenja u jednakom odnosu. zaista. sjene se mijenja brže poslije svanuća i upravo prije zalaza nego oko podneva. kako toda dala točnije rezultate od onih koji smo već vidjeli. kada je na osnovu zakona koji je donio parlament. vrijeme brže prolazi ujutro i uvečer nego u podne. ne samo u antičko doba. ali se pojavilo odstupanje. ove na­ sreću. 1900. mije­ gla otkriti. Ovo nije izgleda bilo je bio spetljan. To je značilo da se jedan aspekt mjerenja vremena. Na ne­ ma današnjim standardima. Nama longitude nisu mogle sistematično je danas teško shvatiti. dobiva nejednaki sistem. ubrzo da se longitude ili dužine velikog broja razvije subjektivno prosuđivanje vre­ mjesta mogu ustanoviti koristeći po­ mena. Metoda nije mogla. ako netko dugo godina. kojeg su oni imali. imao jednu zna­ Poznavanje godišnjih doba samo je čajnu omašku. jer se jedanaesti dan nagomilao od 1582. Da bi se osiguralo od ponovne po­ jave slične poteškoće. Novi kalendar s ovim profinjenjem poznat je kao Gregorijan­ ski kalendar. ne samo da je nisu bili svjesni. Tako. 2100. tako ako odredimo prelaženje vremena prema omjeru promjene. jer pomrčina ne počinje istovremeno u svakoj točki Sunčani i vodeni satovi služili su uzduž puta sjene Mjeseca. bit će uzeta kao prijestupna godina samo ona kod koje su prve dvije znamenke djeljive sa četiri. kada su bili pronađeni logično pouzdani vo­ deni satovi. Prije kraja XVIII nije imao prikladnu metodu mjerenja stoljeća. 2500. 2200. Teško je vjerovati da ljudi nisu bili subjektivno svjesni ove razlike. striktnu istodobnost. njihovih nedostataka u točnosti pre­ samo kad bi se pažljivo izvela.. naprotiv. bilo je posvećeno mnogo pažnje da se osigura da oni ne mjere vrijeme približno jednakim načinom. naravno. to im vjero­ rednom točnosti. sada ne budu prijestupne godine. Još je nedostatak točnosti satova. dati dovoljno za najpraktičnije svrhe. koje bi bile prijestupne u sistemu Julijanske godine. Bila je načinjena zna­ namjerno. Sasvim različito od su bili prethodno na raspolaganju. nego sve do Vrijeme dana Newtona. A u antičko je doba pro­ dobno odrede trenuci u svim mjesti­ suđivanje vremena ovakve vrste bilo ma. gdje broj godine svršava sa dvije nule. Onaj Hiparh je dao oštrouman prijedlog tko se privikao da ne nosi sat. Vjero­ jatno je. oni se odrazuju u vladanju dužine sjene. Te su godine 1700.

On je postavio čudnu hipotezu da je Ze­ mlja zakrivljena prema sjeveru i jugu. Bez sumnje je. učeniku Sokratovu.Oblik i veličina Zemlje S vremenom su se ljudi počeli ba­ viti širinom i dužinom. također. Ova predodžba jasno postavlja problem kao . Parmenid. n. na­ stavljajući svoje kružne staze preko neba. a da ni jedna zvijezda ne zađe ispod horizonta.dok je sfera oblik. Tom se prilikom sjena na Mjesecu vidi stalno okrugla. što ne bi bio slučaj u svim prilikama da Ze­ mlja nije kugla. na primjer. Premda ovakav ar­ gument nije bio tako dobar kao pra­ vi argument kojeg je Parmenid iznio. Mjesecom i planetima kad oni zađu ispod zapa­ dnog horizonta. Suncem. ne vide se sve iz Grčke. a u isto vrijeme da sačuva staru narodnu mitologiju da područje smrti leži vrlo daleko na zapad. da kugla ima potpunu simetriju i da zato Zemlja. dok se. bio je prvi koji je smatrao da Zemlja ima sfernu površinu. koji je bio okružen velikim oceanom. Promatranja koja su pobila konce­ pciju o Zemlji kao ploči pokazala su da zvijezde. Prvu ideju o tome kako je Zemlja zakrivljena dao je Anaksimandar. formirajući površinu kao što je cilin­ dar. zvijezde koje se stalno vide. Od tada pa nadalje svi su Grci vjerovali da je Zemlja kugla a. mora biti kugla. Ovakva je predodžba bez sumnje objavljena u djelima Homera i bila je očito prihvaćena sve do VI stoljeća prije nove ere. tj. da se oni nastavljaju kretati po kružnim stazama kako bi se ponovo pojavili na istoku. Kako smo već vidjeli. nisu uvijek iste. naprotiv. sljedbenik Pitagore. Ova hipoteza mu je omogućila da objasni mijenjanje izgleda zvijezda u Grčkoj i Egiptu. U Grčkoj se vidi zviježđe Velikog Medvjeda kako se cijelo okreće oko pola. pojavit će se krajnje uspješan i konačan argument. u Egiptu moglo vidjeti da on uroni u pijesak pustinje. Prema prvim Grcima. kao centar svemira. Platonov argument je bio filozofski i dapače slab: da je kugla najidealniji oblik ti­ jela. ako se promatraju iz raznih širina. Prema Teofrastu. Zemlja i Mjesec nađu pribli­ žno u istom pravcu. Platonovo snažno posredovanje uči­ nilo je da se ideja utemelji. Često.što se događa sa zvijezdama. Ideja o Zemlji kao sferi ili kugli nije bila općenito prihvaćena sve do Plato­ na. polusferna kupola neba bila velika pomoć da se dođe do ideje o Ze­ mlji kao kugli. 89 . gdje je razlika sadr­ žana u suštini u geografskoj širini. Ali ovo vjerovanje nije bilo univerzalno tokom cijelog grčkog perioda. Ova su promatranja jasno pokazala da je na sličan način zakrivljena površina Ze­ mlje. čini se da je prvo vjerovanje bilo. a Pitagora je postao potovo legendarni junak. dobiva podršku iz činjenice da je pružila jednostavno tumačenje o tome šta se događa sa zvijezdama. iznad kojeg je bila polusferna kugla neba. palo u sebe . da sva nebeska tijela kruže u nekom liku oko horizonta preko sjevera. Mjesec prolazi kroz sjenu koju baca Zemlja. a Zemlja između njih. poslije sto ili više godina. koja se jednom pojavi. U Egiptu. Suncem. jer su u njihovo vrijeme pogledi pitagoraca bili vrlo poštovani. e. kada dođemo do Ari­ stotela. A ideja. (Kasniji tumači prve ere kršćanstva dali su priznanje za ovaj veliki korak samom Pitagori. Zemlja je imala oblik kružnog diska. da bi se kasnije ponovo pojavili na istoku. ali da je ravna prema istoku i zapadu. Već su vjero­ vali da Zemlja ima sferni ili približno sferni oblik. kada se Sunce. Mjesecom i planetima po­ slije njihova zalaza na zapadu. On je dokazivao da bi tijelo svakog drugog oblika osim sfernog ili okruglog. koji bi ostao prirodno u ravnoteži. i njegov je argument za sferni oblik Zemlje bio neoboriv.) Par­ menid je živio krajem VI i početkom V stoljeća pr.

Sunce u Syeni je u zenitu. dok je prava vrijednost tog nagiba u njegovo doba bila 23°43'.56 posto. koja se iznosi upravo 1/50 Zemljinog opsega. ili jedna pedesetina opsega Zemlje. razlika u geografskoj širi­ ni između ova dva mjesta iznosi 7° 12'. on je mjerio nagib ekvatora Zemlje prema ekliptici. ali je na sreću nadoknađivanje pogreške napravljeno u geografskoj širini Ale­ ksandrije. Ja sam. i premda ta knjiga nije preživjela. a to je samo malo više od 0. nastao je problem određivanja njene veličine. e. nego nešto izvan te točke za 22'. Na osnovu ovoga mo­ žemo očekivati pogrešku od pet posto u Eratostenovu konačnom računu. koju je on upotrije­ bio. ekvato­ rijalni oko 12 680 kilometara. Prema tome. Ali pogre­ Slika 3. U stvari. ako je Aleksandrija bila točno sje­ verno do Syene. što znači da je Sunce točno u zenitu ili iznad glave. Ovom meto­ dom dobio je Eratosten vrijednost od 12.50. naravno. Također je bio prigovor da tičnost. Zato.14 ška koja bi se pojavila iz ovoga. Sli­ jedeći je korak bio da se odredi udalje­ nost od Syene i Aleksandrije.12 560 kilometara. Ako se oba mjesta nalaze na istom meridijanu. što znači da je pogreška iznosila samo oko 0. Eratostenova vrijednost bi bila mnogo manja od ovog iznosa. pojavila kod određivanja kuta. godine p. (Današnja vrijednost je 23°36'. U Aleksandriji u istom trenutku Sunce zatvara kut s vertikalom od 7° 12'.) je Eratosten napisao knjigu posebno o ovoj metodi i samom određivanju. Na dru­ gom mjestu imamo nezavisan dokaz točnosti Eratostena kao promatrača. iznosi jedan posto. ako usporedimo zan da danas mnogi ljudi sumnjaju u s Eratostenovom vrijednosti od 7° 12'. pa razlika u geografskoj du­ žini iznosi oko tri stupnja. ilustrirana je na slici 3. bilo obuhvaće­ no da je udaljenost od Syene do Ale­ ksandrije bila izmjerena s punom to90 . stvarna razlika Rezultat Eratostena je tako preci­ ovih gradova je 7°5'. Metoda.1 lom kut od 7°12 '. Erato­ sten je znao da u podne na dan ljetnog solsticija vertikalni štap u Syeni (Asuanu) ne baca sjenu. njega. Zato potpuna pogreška. a najznačajnije određivanje u antičko doba bilo je ono koje je načinio Eratosten. A ovaj je upravo . ili jednog pedesetog dijela opsega kruga.Sa saznanjem da je Zemlja kugla.14. vrijednost koja je samo oko 112 kilometara manja nego današnja vrije­ dnost Zemljinog promjera. samo Kad je podne. polarni promjer iznosi oko 12 640 kilometara. Zato u doba Eralostena Sunce nije bilo potpuno točno iznad glave u doba ljetnog solsticija. činje­ nica da je ona bila napisana pokazuje da je Eratosten metodu dobro zamislio i izveo s najvećom pažnjom. n. a je iznos razlike kosinusa tri stupnja od istovremeno u Aleksandriji zatvara s vertika­ jedinice. ako se usporedi sa 12 670. On je znao odrediti kut kojeg čini os Zemlje sa ravninom staze Zemlje oko Sunca. što je Eratosten uzeo kao sigurno. Sve bi ovo. ne vidim nikakav ra­ Ovo reducira pogrešku na oko jedan i zlog da posumnjam u njegovu auten­ pol posto. Vrije­ dnost koju je on dobio iznosila je 23°51'. Zemljin promjer daje vrijednost koju dobijemo kada podijelimo produkt: između 50 i izmjerene udaljenosti i 'Pi'. Na prvom mjestu znamo da Aleksandrija ne leži točno na sjeveru od Syene. udaljenost između njih posto.) Stvarna geografska širina Syene je 24°5'. vjerojatno oko 230. jer Zemlja nije točno okrugla. promjena koja je nastala zbog finih detalja u našem trećem stadiju profinjenja o čemu je prethodno raspra­ vljano.

Heraklidova velika ideja je bila odbačena. Filolaj je bio suvremenik Sokrata. tri razne jedinice. naći ćemo ideju ponovo oživljenu i razvijenu. On je naučavao da glavno djelovanje u sve­ miru mora dolaziti iz njegova centra i da zato glavno djelovanje ne može doći iz Zemlje. Udaljenost je bila izmjerena u jedini­ cama stadija. bilo pojedinaca koji su to shvaćali. a živio je nešto prije Platona. Platon o ovome nije imao svoje mišljenje niti ga je imao Aristotel. a Aristarh. koji je živio u II stoljeću nove ere.čnošću. za ideju da se centar sistema može očitovati uplivom na cjelinu. ustanovili udaljenost unutar granice od jedan posto. Njihov tobožnji prigovor je bio da. koji bi protumačio privi­ dnu dnevnu rotaciju neba. kako ćemo vidjeti. ali Filolaj nije postavio Sunce u centru sistema. n. e. olimpijski stadij od 185 meta­ ra i kraljevski egipatski stadij od 210 metara. Na žalost. a iznosio je oko 157 metara. premda je. e. Prvi korak u pravom smjeru načinio je Filolaj. Kozmologija Grka Prvi korak u shvaćanju neba nije vjerojatno teži od prvog koraka prema uočavanju Zemljine sferičnosti. Na nesreću. kao što je Egipat. dok smo došli do Hiparha i Ptolemeja. kao mi danas. koji se upotrebljavao u mjerenju udalje­ nosti putovanja. on je za­ mišljao da je centar sistema gigantska vatra koju od nas skriva Zemljino tijelo. I Hiparh i Ptolemej su imali razloga za odbaciva­ nje ideje da se Zemlja okreće. pa je još jednom nebo. filozof Pitagorejske škole. a o tome se postavilo pitanje. Je­ dnostavno je zamijetiti da se dnevno kretanje zvijezda preko neba pojavljuje zbog rotacije Zemlje. ali ovi ljudi nisu nikada bili sposobni da uvjere svoje suvremenike. bile su tada u upotrebi: putni stadij. Heraklida. Hiparh II stoljeća pr. e. a to izgleda gotovo fantastično. a ovo uspo­ ređuje s nezavisnim prigovorom da je Eratosten dobio udaljenost od pro­ fesionalnih teklića . koji je najviše radio na svom djelu sredinom slijedećeg stoljeća. Plinije navodi da je Eratosten upotrebljavao putni stadij. Ovo ne izgleda na kraju ni nevjeroja­ tno. Samo. jer Zemlja nije u njegovu cen­ tru. i Ptolemej. premda je nemoguće reći da li su oni osjeti­ li njenu snagu. koje su nosile ovo ime. Grčki svijet kao cjelina nije nikad došao do ove spoznaje. on ga je zamišljao kao disk koji postaje vruć od brzog prolaza zraka kroza nj. bio je zadnji velikan. Filo­ laj je zaslužio priznanje iz dva razloga: prvi. tada bi tijelo bačeno u zrak naprosto palo iza mje­ sta iz kojeg je bačeno.procedura koja izgleda prirodno sasvim dovoljna. a ne Zemlja.. Heraklid je pripadao IV stoljeću pr. preuzelo dnevno kretanje. Umjesto njega. da bi stoljećima specijalni tekli­ ći u ravnoj zemlji.. Drugo bi stanovište (da je Eratosten upotrijebio olimpijski stadij) ukazalo da su teklići načini­ li pogrešku od oko 17 posto u svojim određivanjima udaljenosti. Ovo bi ukazivalo da bi se Zemlja morala kretati oko centra. jer se prenošenje važnih vijesti u Egiptu moralo održavati preko profesional­ nih teklića više od dvije tisuće godina. Na prvi po­ gled netko može pretpostaviti da je ovo bio prvi korak prema heliocentričnoj teoriji. Apolonij je bio najveći matematički astronom III stoljeća pr. vjerojatno je bio pod njego­ vim utjecajem. kada dođemo do drugog giganta grčke astronomi­ je. 91 . n. Heraklid se oslo­ bodio čudnog pojma centralne vatre i jednostavno je uzeo da se Zemlja vrti oko svoje osi. To je moglo biti samo izgovor za odbacivanje ideje koju oni nisu voljeli. ako se Zemlja vrti. Premda je ovo bila fantastična ideja pre­ ma našem današnjem shvaćanju. a drugi za spoznaju da bi se kretanje Zemlje oko centra moglo odraziti u suprotnom kre­ tanju zvijezda. n.

što takva nije bilo kretanja koja nisu bila izraže­ teorija ne može protumačiti prividno na krugovima. Mjeseca i Zemlje. krivulju. Merkura. dopuštene u njihovim shemama.13 pokazuje prikrivala potrebu za fizikalnom teori­ kako se sa Zemlje vide katkada kreta­ jom.Možda je vredniji razlog za odbaci­ u epiciklima na slikama 3. smione sve dok ne dođe do druge stacionarne pretpostavke grčkih astronoma.10. Veliki problem u pripisiva­ mo takav pogled. Jupitera. stazama. Da svladaju svoje fizikalno materijalni će se svijet manifestirati neznanje. kao što je prikazano gore. Možda. no što se može i zamisli­ ti. zatim dose­ dimenzionalno tijelo. možemo imati više Tada se to nije moglo suviše uvjer­ simpatije prema Grcima ako se sjeti­ ljivo naglasiti budući da Grci nisu ima­ mo da današnji učenjaci očekuju da li fizikalnu teoriju gravitacije. zamjenu Platonova pojma sličnim. moramo se podsjetiti nju bilo kojem jednostavnom geome­ da je on trajao sve do Keplerova doba. Brojevi pokazuju sfere: nevidljivu. pa nisu fizikalni zakoni imaju eleganciju i si­ imali pojma zašto se planeti kreću po metriju. kao Prvi ozbiljni matematički pokušaj shvaćanja složenosti kretanja planeta 92 Ovdje je podjednostavljen moderni dijagram koji se katkada označuje kao "grčka" ideja sistema sfera.7 i 3. . ali Kombinacije kružnog kretanja su bile dubljim pojmom. oni su smiono pretpostavi­ ovim kvalitetama. Re­ fijom simetrije. tako krug ima gne stacionarnu točku. čno odbacio pojam kružnog kretanja. ona se također slagala sa filozo­ nja planeta u suprotnom smjeru. kretanja pomoću staza planeta. trijskom obliku kretanja planeta bilo a tek je Kepler s teškom mukom kona­ je da se dobije opis ovih retrogradnih. štaviše. nego su među­ sobno povezane kao kompas na stožeru. Sunca. Slika 3. Saturna. koju je Platon razložio dovito se pravac od Zemlje prema pla­ za slučaj sfera. sve­ točke od koje ponovo počinje kretanje mir bi izgledao potpuno bezakonsko u suprotnom smjeru od smjera kazalj­ mjesto. Upravo kao što sfera netu okrene u suprotnom smjeru od ima najveći stupanj simetrije kao tro­ kretanja kazaljke na satu. nastavi kretanje u direktnom smjeru Bez prilično jednostavne. ali vanje ideje da se Zemlja vrti. Premda danas ne simpatizira­ ke na satu. Venere. Ova hipoteza nije samo kretanje planeta. ako oni i ne očekuju. Marsa. Eudokso je zamišljao da polarne osi njegovih idealnih sfera nisu međusobno paralelne. Imamo jednostavnu li da su sva kretanja planeta kružna. zvijezda. također. od koje krene najveći stupanj simetrije za zatvorenu suprotno u smjeru kazaljke na satu. Teorija Eudoksa je bila istovre­ meno složenija i suptilnija.

nja planeta. Njegova sfera svake serije kreće se na isti na­ teorija se pojavila u vrijeme koje je čin kao sfera zvijezda. on se ograničio na po­ šćen na najbližoj sferi. poslije njega.10.neta poput onih koji su već prikazani kta nagiba staze planeta prema stazi na slikama 3. nego imaju razne položaje.7 i 3. kristalnih sfera: Mjesec je bio pričvr­ Umjesto toga. strukturu. a ona je sigurno potpu­ ročito u Eudoksova učenika Kalipa. Polarne osi raznih sfera nisu planete u jednu divovsku mehaničku paralelne.bi trebalo da mijenja svoj sjaj. Sunca i Mjeseca. i tako zikalnu suštinu sferama Eudoksa. Eu­ jus (OC) malog kruga mora biti jednak 93 . bilo je potre­ zde. Često se govorilo. Treća sfera je pričvršćena ozbiljnu pogrešku pridodavajući fi­ na drugu sferu na sličan način. donekle ma­ da protumači određeno kretanje ne­ glovito. on je bio u mogućnosti da pri­ uvijek jednako udaljen od Zemlje i ne kaže mijenjanje smjerova planeta.načinio je veliki grčki matematičar Eu. na primjer. Ova je priča. Dok Mjesec egzistenciju.dokso se izgleda nije bavio pokušajem dokso. Konačno. njegova teorija automatski kad je sjajniji nego kad je slabog sjaja. Matematički problem je teorija Eudoksa.spojiti posebne serije sfera za razne u sferu. nastala je te­ Na ovakav način dolazi do vrlo slože­ orija s fantastičnim brojem od pedeset i pet sfera. one su bile i Sunce imaju seriju od tri sfere. ili Sunce. Prema tome. Prema teoriji Eudoksa. A da se razjasne kretanja Saturn) i posljednja sfera za sve zvije­ planeta u svim detaljima. Mars. Sasvim lomično njihova retrogradna kretanja. Mars ima katkada veći sjaj. Za razliku od mezopotamskih Sa stajališta današnje heliocentriastronoma prije njega i za razliku od čne teorije. nih kretanja najunutarnjije sfere. serije sastavljena iz ranijih vjerovanja i teo­ sfera su se postepeno proširivale. na­ rije Eudoksa. Venera. je očito da Mars mora biti bliže Zemlji Nadalje.Bilo je pokušaja da se protumači ova ju ležati u ravnini kretanja Sunca oko pojava. čini se. zahtijeva da smjerovi planeta ne mora. Druga krajnja označavalo starost Platona i prve go­ sfera je pričvršćena svojim polovima dine zrelosti Aristotela. ili ova ga je pogreška prisilila da pokuša Mjesec pričvršćen je na najunutarnji. Prema njemu. pa nalazimo na posljednju sferu i može se slobo­ njeno puno prihvaćanje u rukopisi­ dno vrtjeti oko osi koja prolazi njenim ma Aristotela. a katkada Koliko je u tome uspio Eudokso? U slabiji. vidimo da u slici 3. koje je prvobitno tre u Zemlji. planete (prema ka njihovih kretanja u geometrijskim redu Merkur. bila predložio Eudokso. Položaj ima neku analogiju sa žiro Poslije Aristotela bila je odbačena kompasom. a zatim su se kušaj tumačenja općih karakteristi­ nizale sfere za Sunce. Sve su ove sfere imale svoje cen­ bno dodati još sfera. Posljednja stavljanje kretanja planeta. a redom. planet. Ona je sasvim dobro bio da se izaberu polarne osi. Mars je stvari. Jupiter i izrazima. Drugim riječima. pa su grčki kozmografi pristu­ Zemlje. zašto. pla­ samo matematičko sredstvo za pred­ neti imaju svaki po četiri. da su "Grci" vjerovali u sistem beskog tijela u određenom trenutku. nije nikada namjeravao svoje sfere za­ U Eudoksovoj teoriji samo se zvije­ misliti kao da imaju stvarnu fizikalnu zde kreću u jednoj sferi. Prema tome. dje. njihove tumačila promjenu smjera planeta. no obrnuta od teorije koju je iznio na Čini se sasvim jasnim da Eudokso razmatranje Eudokso. on je pošao pili epicikličkom prikazu kretanja pla­ na neki način prema tumačenju efe. Zemlje.10 radiHiparha i Ptolemeja. točke pričvršćenja i kretanje sfera na ali nije mogla protumačiti zašto pla­ takav način da prikažu opažena kreta­ neti mijenjaju sjaj. Ali je Aristotel načinio polovima.

u crtanju slike 3. Ali on je postavljen na liniji ZC. Prema tome. a da radijus ili polumjer (CZ) velikog kruga mora biti jednak polumjeru staze našeg vanj­ skog planeta.15 nju odnosa njihovih polumjera. da se C treba kretati oko Zemlje u potpuno istom periodu Slika 3. sve što mi trebamo jest odnos OC prema CZ. i ako uzmemo da vrijeme koje je potrebno da se mali krug jednom okrene bude jednako vremenu za koje se Zemlja jednom okrene oko Sun­ ca. koji su prvi upotrijebili epicikličku predodžbu kretanja planeta. na primjer.7. ako uzmemo da vrijeme koje je potrebno da se jednom okrene veliki krug odgovara vremenu koje je potre­ bno da se Mars jedanput okrene oko Sunca.15. koja je na raspolaganju na slici 3. Ovo zahtijeva dva podudaranja: prvo. Ali ova informacija nije potrebna ni za razumijevanje promje­ ne smjerova.7 nije bilo neposrednog uvjeta da Sun­ ce bude u centru malog kruga.16 Slično je kod crtanja ekscentričnog kruga kretanja vanjskog planeta. Odatle nije bilo odmah jasno ljudima. Stari astronomi nisu Sunce metnuli u centar epicikla po kojem se kreće Ve­ nera. nego opet na liniji ZC. tada će epiciklički prikaz jednako predstaviti opaženo kretanje Marsa. nego samo o postavlja­ Slika 3. Ipak. I tu Sunce nije postavljeno u centru većeg kruga. Tamo radi­ jus ili polumjer kruga sa centrom u Z može imati razne vrijednosti. ne ovisi o postavljanju prave skale dvaju krugova. S i C moraju uvijek biti na jednom pravcu.10. Potpuno slična razmatranja pri­ mijenjena su na slici 3. Sunce i centar malog kruga budu na pravcu. da Sunce mora biti u centru epicikla. Drugim riječima. ni za razumijevanje promjene relativne uda­ ljenosti Marsa. bilo je jasno predosjećanje da točke Z. 94 . Za ove svrhe. ali je potrebno da odnos polumjera velikog kruga prema polumjeru malog kruga bude točan. točnost prikazivanja. Zatim. Bilo je bitno da Zemlja. Marsa. kao što su na slici 3.radijusu staze Zemlje.

Ako uzmemo da je ZS jednako ZC. (Razlika između slike 3. Ako prihvatimo drugi zaključak. Ali je Slika 3. koje je napisano u Egiptu između 331. naravno.7 izrađena iz prvobitnog poznavanja heliocentrične teorije. da bi točka S trebala biti u točki C. Slika 3.15 je izra­ đena iz promatranja. pr. e.18 Pitanje. Tychonovu siiku svijeta. Na gornjim dijelovima ovih strana je dio astronomskog papirusa. nastala je samo iz pro­ matranja i iz teorije: slika 3.15 i slike 3. pa možemo napraviti epicikle za sve planete. Vjero­ jatno je da je ova podudarnost navela Heraklida da polumjer kruga Sunca treba uzeti da bude jednak polumjeru kruga na kojem se kreće centar epicikla Venere . . nazvan "Nauča­ vanje Leptinusa" ili "Umijeće Eudoksa".7.17 se pojednostavljuje pa se dobiva heliocentrični sustav svijeta. i 111. relativan je po­ jam. S i C budu po­ redani početno u istom smjeru. god. n. kreće li se Sunce oko Zemlje ili se Zemlja kreće oko Sunca.17 Slike epicikala i ekscentričnih krugova su ekvivalentne.kao S. kao što je poka­ zano na slici 3. tada dobivamo tzv. i drugo.7. da Z.) Epiciklički prikaz kretanja Merku­ ra mogao bi se popraviti ili dopuniti na pravcima Heraklidova ukazivanja upravo na isti način kao što se mogla dati epiciklička slika za Veneru.to će reći. Poznat je po brojnim di­ jagramima za razna tumačenja. dok je slika 3. slika 3.

također. naime udaljenost od Sunca do planeta (udaljenost SO) mora uvijek biti jednaka udaljenosti ZC. On je jasno spo­ znao da se slika svijeta.16. ako prihvatimo da se Ze­ mlja kreće oko Sunca. Zato otkriće heliocentričnog pogleda. Ovo je jasno ako se vratimo slici 3. jer je relativno pitanje da li se Sunce kreće oko Zemlje ili se Zemlja kreće oko Sunca. Ali je Aristarh otišao dalje od ovoga. ako se Zemlja zaista kreće oko Sunca. a prema tome planet održava konstantnu udaljenost od Sunca. drugog možemo mjeriti. a samo se Sunce kreće po stazi oko Zemlje.Slika 3.20 Aristarh je smatrao da se Zemlja ne kreće oko Sunca po krugu. slika koju će Tycho Brahe prihvatiti gotovo dvije tisuće godina kasnije. jer se tada ne bi moglo protumačiti različito trajanje godišnjih doba. kao na slici 3. Ovo je takozvana Tychonikova slika svijeta. Slika 3. On je. tako da Sunce padne u točku C. može još pojednostavniti.18.16. Na osnovu ovoga došli smo u si­ tuaciju u kojoj se svaki planet kreće po stazi oko Sunca. ako ne postavimo daje polumjer kruga Sunca (udaljenost SZ) jednak polumjeru epicikla (OC). Sada je moguće da se učini isti korak kao što je učinio Heraklid u svojoj slici kretanja unutarnjih pla­ neta. tada je sve što možemo reći da linija SZ mora biti paralelna sa OC. postoji samo jedno tumačenje zašto se pozadina zvijezda ne mijenja tokom godine: zvijezde moraju biti vrlo daleko od nas. Budu­ ći da je nedostajalo poznavanje prave skale krugova na slici 3. što je poka­ zano na slici 3. upravo kao slučaj na slici 3.17. Još postoji neosporivo svjedočan­ stvo jednog od njegovih suvremenika. nije bilo tako lako u slu­ čaju vanjskog planeta kao što je bilo u slučaju Venere i Merkura.19 Kad je Mjesec u kvadraturi. koje je dolazilo jednostavno iz promatranja. Napomene Arhimeda također po­ kazuju da je Aristarh učinio daljnji značajni korak.17. i tako da planet zadr­ žava stalnu udaljenost od Sunca. Mjesec i Zemlja. Kritični detalj je nestao.9 može prevesti u vrstu opisanu na slici 3. prikazana na slici 3. ostvario da se opis kretanja jednog vanjskog planeta kao što je na slici 3.15. 96 . prije nove ere. Ari­ starh je koristio ovaj slučaj da odredi odnos udaljenosti Sunca prema udaljenosti Mjese­ ca. trebalo je još samo dokazati da Sunce mora biti na pravcu CZ. koji je Aristarha uveo u heliocentrični pogled na svijet vjerojatno oko godine 260. kao što je na gornjoj slici situacija bila još nemoćnija za vanjske planete. Protumačiti se može samo ako se Sunce na­ lazi izvan centra. Arhimeda. Može­ mo samo nagađati na koji je način on uspio da načini ovaj značajni korak. Moguće je uzeti polumjer kruga Sunca da je jednak udaljenosti od C do E. upravo onako kako je pokaza­ no na slici 3. On je došao do sazna­ nja da.9. tada se može pokazati kako se svi planeti kreću oko Sunca.10. Tu. I. poznat nam je jedan kut u trokutu kojeg sačinjavaju Sunce. Vjerojatno je ostvario jednakost epicikličke i ekscentrične kružne predodžbe o kojoj se raspravljalo prije u ovom po­ glavlju.

Jednostavan račun općeg reda u veličini Sunčevog susta­ tada određuje odnos udaljenosti Sun­ va. Nedostatak u Aristarhovoj metodi. Ali bi takvo prisvajanje uništilo točna. kut SZM. On nije opsežno izložio što je baca Zemlja kad se stere preko svoje argumente u knjizi.20. naravno. lako mogao ustanoviti uda­ ljenost Sunca će se utrostručili. što je on bio svjestan da prividnim polumjerom Mjeseca. ali su ona bila dovoljno točna za već usklađenu jednostavnost heliocenAristarhovu svrhu. svatko se njegova teorija. kako je oko četiri ili pet milijuna kilometara. Kasnije ćemo vidjeti da točno procijenjen. Izgleda da je Aristarh svoju teoriju je bilo relativno lako. ili dapače ranije ju zatvarati pravi kut. Nadalje. on je smatrao da bi ako bi tatu. a njegov je račun. izračunata uda­ Mjeseca. pokazao da je Sunce vesti. gledano sa Zemlje. ca prema udaljenosti Mjeseca. Ranija su određivanja bila manje ci 3. Uzimajući Eratostenovu vrijednost a polovina u mraku). lako je izračunati uda­ bi to bilo. tada je kut izmjeren je ova procjena bila grubo manjkava. ca po kružnoj stazi? Ova bi se teškoća Na ovaj se način može dobiti vrlo točna u trajanju godišnjih doba mogla protu­ vrijednost. Na primjer. nego oko točke koja unutar jedan posto od točne vrijedno­ je nešto udaljena od Sunca. mora­ polumjera Zemlje. je bio oko 895/6°. ipak je bilo naro­ se mjeriti. gledano sa Mjeseca. pa možemo Mjeseca uvijek ima kružni oblik. baziran na kvadrature Mjeseca. pokazano na slici 3.19. u E netočan. Već smo napomenuli da godišnja ći ovo i poznavajući Mjesečev prividni doba imaju nejednako trajanje. kao na sli­ sti. Kut SMZ je Premda je ovo bilo mnogo manje od poznat kao pravi kut. ako se Zemlja kreće oko Sun­ ljenost Mjeseca u polumjerima Zemlje. Sunčevog sustava. Aristarh je Ustanovljivanje mjerila Sunčevog su­ stava 97 . u i manje točnije vrijednosti. jer oblik Mjeseca nije striktno oko dvadeset puta dalje od nas nego kružan. kut SZM može stvarne vrijednosti. Aristarh tom trenutku Sunce. a kut MSZ može se prema čito korisno za ustanovljivanje nekog tome izračunati.Poznavajući udaljenost Mjeseca u polumjerima Zemlje. on je tada tako­ Aristarh je također načinio sjajan đer znao udaljenost Sunca. Poznavaju­ ma. može otkriti odnos polumjera Zemlje jednostavno ne bi slagala sa činjenica­ prema polumjeru Mjeseca. Ako trenutak kvadrature nije što je Mjesec. Na primjer. napor da se odredi pravo mjerilo u bilo je moguće izračunati polumjere Sunčevom sustavu. mogla postavio na razmatranje samo u pro­ se ustanoviti za vrijeme pomrčine Mje­ seca. Pre­ slučaju daje vrlo velike razlike u-rezulma tome. Mjesec i Zemlja je izračunao da je udaljenost Sunca stvaraju pravokutni trokut. Vjerojatno je ređujući prividni polumjer ovog kruga s to bilo zato. trične slike svijeta. kako je postavljena. Ovo je teško pro­ ovom mjerenju. Zašto kutni promjer. Već smo ustanovili da rub sjene bni uzorak. Aristarhov rezultat Ustanovljivanje udaljenosti Mjeseca bio bi gotovo točan. našao je Aristarh vrijednost u teškoći poznavanja točnog trenutka od 87°. a ako ljenost Sunca. nalazi se. Prema tome. a oko stotinu godina kasnije mačiti pretpostavkom da se Zemlja ne dobio je Hiparh vrijednost koja je bila kreće oko Sunca. a i mala pogreška u ovom ali Aristarh nije bio toga svjestan. Nadalje. smjerovi Sunca i Zemlje. Mjereći koja je korištena. On je pokazao da staza svih poznatih planeta izražene u u trenutku kad je Mjesec u kvadraturi jedinicama udaljenosti Zemlja-Sunce. pola nje­ Zato je Aristarh prvi određivao mjerilo gove površine osvijetljeno od Sunca. (kada je. ako je izmjereni kut mogao odrediti apsolutnu udaljenost bio 89° umjesto 87°. Uspo­ opravdano pitati zašto.

u grčko doba razilaženja od jednostavnog kružnog kretanja nisu bila tako napadno upa­ dljiva. ako je netko bio primo­ ran da preuzme kretanje po epiciklu za Mjesec. ali nije bila prilagođena drugom stadiju. jer je epicikl mogao oponašati efekte eliptičnog kretanja u prvoj aproksima­ ciji. Možemo se na­ dati. Njegovo se kretanje moglo prilično dobro predstaviti epiciklom. zašto ne bi također i za planete? Izgleda da su ovo bili uzroci koji su sprečavali Aristarha da forsira svoje heliocentrične poglede. Dapače. Grci. Za nju bi bilo potrebno razbiti staru ideju o kružnim kretanjima i prijeći na eliptična kretanja. Da nema Mjeseca. pokušali su strane. Istina je da na tako daleke objekte. Sigurno je da su ovo bili glavni razlozi koji su sprečavali i učenjake poput Hiparha i Ptolemeja da prihvate takve nazore. a sada smo vidjeli zašto heliocentričnu teoriju. najko­ risnija će teorija biti odbačena ako su protivne činjenice upoznate u prera­ nom stadiju. ocjenjivanje proma­ nazvati geometrijskim ekvivalentom tračke situacije postalo je sve više i više numerologije Babilonaca. Ali. Zato je Grcima izgledalo kao da se Mjesecu mora dopustiti da se kreće po epiciklu a. A ovaj korak Grci nisu bili sposobni da naprave. svijet Ranije smo napomenuli da su Hi. dapače. parh i Ptolemej odbacili veliku Heraklidovu ideju o rotaciji Zemlje i prihva­ tili staru ideju o dnevnoj rotaciji neba. Konačno. Na kraju. u antičko doba. a ovo je bilo upravo ono što je bilo protiv Aristarha. kada Mjesec nije vidljiv na nebu. efekti koji se pojavljuju u drugom stadiju profinjenja relativno su mali ili su se smatrali takvima u grčko vrijeme. Značajno je da poslije Aristarha ima­ Poslije Aristarha grčka se astrono­ mo dvije sasvim suprotne tendencije. pa je grčka astronomija prešla ovakav razvoj je sasvim jasan. Da je grčka astronomija ostala u prvom stadiju profinjenja pet stoti­ na godina na ovaj ili onaj način posli­ je Aristarha. tako da je heliocentrična teorija mogla postati stalno uvedena.je trebao da čeka gotovo dvije tisuće 98 . nema teorije koja bi protu­ mačila sve činjenice i. a današnji astronom. u drugi stadij profinjenja. ne bi nastojao da prove­ de sve svoje najdelikatnije radove za vrijeme od pola mjeseca. ideje Grka su se kretale stalno da opišu fenomene koji su bili presve dalje i dalje od ispravne slike svijeta. Razlog za precizno. Njegova je slika svijeta bila divno pri­ lagođena prvom stadiju profinjenja. u svom zanimanju. koju je pronašao Aristarh. razvoj astronomije bio bi mnogo lakši. S atronomskog se gledišta pokazalo gotovo zlokobno da naša Zemlja posje­ duje satelit. nisu prihvatili astronomi koji su slije­ dili poslije njega.morao znati da smjerovi planeta ne leže općenito u ravnini staze Zemlje i je­ dnostavnost njegove teorije bi također djelomično bila poremećena zahtjevom da ravnine staza raznih planeta nisu u podudarnosti. bilo je relativno lako uočljivo da se Mjesec ne kreće oko Zemlje pravilno po kru­ žnoj stazi. S mija razvijala pravcima koji se mogu praktične strane. kao što su planeti. komplicirani za njih. Ali ovo nije točno za Mjesec. s teorijske kao Babilonci prije njih. Ovdje imamo značajan primjer koji nam pokazuje kako nije uvijek dobro znati suviše o stvarnim činjenicama. U početku ovog poglavlja vidjeli smo da se nepravilnosti pojave čim se udaljimo od prvog stadija profinjenja i krenemo prema drugom. Ovo ne bi trebalo biti do­ slovno shvaćeno kao opravdanje da se činjenice zanemaruju. tada bi povijest astronomije od poče­ tka nove ere do našeg doba mogla biti potpuno drugačija. da se protivne činjenice neće po­ javiti sve dok to ne ustanove vrednije teorije. U naj­ ranijim stadijima nije bilo problema u pokušaju da se izravnaju sunča­ ni i mjesečev kalendar.

Prije nego završimo ovo poglavlje omogućavajući nam da razumijemo reći ćemo nešto kratko o radu Hipar. njegove oštroumne konstrukcije pobuđuju naše divljenje dnost heliocentrične teorije. matematički uspo­ montiranjem stupnjeva složenosti koji ređena sa stvarnom situacijom. nije bilo uvjeta da se centri epi­ ja da je propustio bilo šta od bitnosti cikala moraju kretati po svojim krugo­ da razumije preostala poglavlja ove vima jednolikom brzinom.godina prije no što je Kepler uspio da datnim stupnjevima slobode Ptolemej ostvari drugi stadij profinjenja. Na nesreću su ha i Ptolemeja. Ovaj rad se odvijao ove konstrukcije obično opisane na na osnovi pretpostavke da sva kre­ način koji ih prikazuje svojevoljno i tanja moraju biti sastavljena iz kru­ neprivlačno.šta one stvarno znače. 99 . Predmet gdje je glavna konstrukcija. tj. A Kepler je imao karakteristike eliptičnog kretanja. Planeti su se još situacijom za eliptično kretanje. sa su uzimani u obzir. Ovo je jednostavno zato jer su opisane sa sasvim nedostatnom žnih kretanja . tri stotine godina prije njih. a će Ptolemejevi zaključci biti izneseni centri epicikala su se kretali oko kru­ pojednostavljeni u slijedećem pogla­ gova.u suštini je to slična matematičkom pozadinom. u izrazima prema ovom uvjetu postaje zadovoljen kružnog kretanja. Osim prijeći preko ovog dodatka bez osjeća­ toga. Dok uvijek kretali oko kružnih epicikala. ali se nije tražilo da centri krugo­ vlju. S ovim do­ knjige. onaj tko nije matematičar. Premda znamo da on nije bio na prednost što je živio u vrijeme kada je Nikola Kopernik snažno izrazio vrije­ dobrom putu. uvode­ je bio u mogućnosti da prikaže mnoge ći eliptično kretanje. može va budu točno u centru Zemlje. Ovdje su pretpostavka koju je iznio Eudokso one dane u dodatku na kraju knjige.

koji su obasuli Profinjeni detalji. Ovo bi bio iznenađuju­ posebno knjiga Geneze. Povećavanje rascjepa između završetka VII stoljeća teolog Beda je istočne i zapadne Europe. nastanjena dalje od nje (treća zona je a kao posljedica je ovih rukopisa što tropski pojas). Nasuprot tome. a ni Europa nije bila Grka. Sada Biblija doslovno tumači: stvarno posebno Ptolemej. bili su nepoznati u srednjo­ prema tome poricali prvo veliko otkriće vjekovnoj Europi. Osim toga. Laktancije i Kosmas. bilo je malo ili uo­ uzme da je Zemlja ravna. postoji nebeski svod koji odjeljuje gor­ premda samo u arapskim prijevodi­ nje vode od donjih. sv. pa čili Grke. Odmah nakon naći. onemogućile su da neće biti za budućih četrnaest stotina oni prihvate bilo kakvu razboritu sli­ godina. nakon zalaza na zapadu.4. On spominje imperija. ispod horizonta sve dok ne dođu u po­ Kopernik: Da me se napadne iskri­ ložaj za ponovni izlazak na istoku. prva knjiga ći iskaz s obzirom na to što su Afriku Starog zavjeta. Tako na­ pće nije bilo razumijevanja za bilo što lazimo komentatore kao što su bili osim za grube astronomske činjenice. Posljednji grčki pisci. larnoj predodžbi pojam o ravnoj Zemlji kao što je bilo u doba Noe. dijelio gornje i donje vode. da značajnog napretka u astro­ nesreću izreke u Bibliji. Oko IX stoljeća sferičnost Zemlje i Ovakvi iskazi samim Židovima nisu grčke poglede o kretanju planeta još škodili. Tokom stoljeća stvari su se Razloge za dugi zastoj nije teško polagano poboljšavale. Augustin. budući da padu. nikad nije bio prošao treću zonu i našao ljudska bića osobito zainteresiran za astronomiju. Nebo je bilo nebeski svod koji je godina. sadrži naivno astro­ oplovili Feničani u službi egipatskog nomsko posuđivanje od drugih naro­ kralja Nehoa prije više od deset tisuća da. Drugim riječima. vljenjem odlomka iz Biblije. Židovski narod. a ne ju svoje staze krećući se preko sjevera Zemlja. poglavlje KOPERNIK I KEPLER Luther: Budala bi preokrenula sve nje gruboj predodžbi da zvijezde i Sun­ o astronomiji. mijenja­ Jehova naredio da Sunce stane. koji je živio krajem IV i Vjerojatno ništa više ne bi iznena­ početkom V stoljeća i koji nije tretirao dilo Grka Ptolemeja nego da je bilo re­ grčku znanost s omalovažanjem. ponovo se čitaju. Međutim. ovo je trebalo naglasiti. dovelo je do gotovo komple. zadnje je Istina je da je bilo manje članova utočište nekoga koji prisvaja pravo o Crkve bez predrasuda. Takve je nastavio je da živi sve do XV stoljeća i predodžbe bilo lako prihvatiti ako se kasnije. ali na čeno. gore na nebu postoji još jedan ocean jer je malo ljudi bilo upoznato s općim koji se u trenutku upozorenja može pregledom grčke astronomije. U Bibliji čitamo da je ce. koji su toliko namu­ porugom ideju o Zemlji kao kugli. ali da nije potre­ tnog uništenja grčke znanosti na Za­ bno govoriti o Antipodima. kao "nebeski nomiji poslije njegova djela Almagest svod i gornje vode". U popu­ izliti potpuno na Zemlju i potopiti je. kao što je bio stvarima koje ne razumije. koji je ozna­ bio sklon da razmotri ideju po kojoj bi čen propadanjem i padom Rimskog Zemlja mogla biti kugla. čiji su rukopisi nitko nije čuo ili čitao o nekome koji je popunili opseg Biblije. ma. nalazimo vraća­ u takvom umnom stanju da za sebe 100 . ali u rukama rane Crkve oni jednom je naširoko prihvatio napre­ su gotovo kompletno uništili znanost. dni dio Crkve.od njih nastanjene. a povezan s porastom kr­ zone Zemlje navodeći da su samo dvije šćanstva. ku svijeta.

ti­ pična je za taj period.Pogled zapadnog kršćanstva na svemir bio je dugo opterećen starim naivnim židovskim astronomskim rukopisima. nacrtana u XIV stoljeću. 101 . Slika svemira Piera di Puccia. Od grčkog doba pa sve do Kopernika Europa nije postigla neki napredak u kozmologiji.

Prednost je religiozne ra­ znovrsnosti što zabrana jedne ideje od religioznih faktora na nekom mjestu ne uključuje zabranu te ideje od dru­ gih faktora na drugom mjestu. Unutar same Crkve bilo je znakova revolucije. znanstvena revolucija u Europi nastala je u velikoj mjeri kao rezultat dugog perioda tokom kojeg su se grčke ideje postepeno ponovo uvodi­ le u zapadnu Europu. što se pokazalo prilično do­ bro. Početkom sadašnjeg tisućljeća Arapi su postali duboko zainteresirani za finije detalje kretanja planeta. Ipak je Bacon . za više od sto godina. Međutim. U ovome su oni vje­ rojatno bili potpomognuti i ohrabreni čistoćom pustinjske klime. poput Engleza Rogera Bacona. Prem­ da je Kopernik bio obavezan provesti opomenu unutar svoje vlastite Crkve. naravno.odredi takve detaljne činjenice. a vjerojatno od njih Arapima. astronomski se duh odr­ žavao u drugih naroda. Tome Akvinskog. To je bila cijena prihvaćanja Biblije doslo­ vno i u potpunosti. Vjerojatno su politička raznovrsnost Europe i nakon reformacije njena religiozna raznovr­ snost pomogle da dođe do toga. Poštovanje koje se razvilo prema radovima Aristotelovim u godinama koje su prethodile 1500. prirodno. Neodoljivo privlači da se razmotre uzroci velike znanstvene eksplozije u Europi odmah poslije 1500. Ovdje je potrebno tumačenje. Ovo je pomoglo da se oslabi dugotrajni autoritet Ptolemeja i da se ljudi prihvate istraživanja dru­ ge teorije. vjerovao u Eudoksove sfere. Oni su naučili zamr­ šene teorije Ptolemeja i ustanovili da one ne objašnjavaju činjenice koje su oni pronašli. otvo­ reno su tražili raskid sa starim ideja­ ma. uprkos velikoj složenosti sistema krugova i sfera koje su upotrebljavali. Ponovno otkriće grčkih autora.jedan od osni­ vača eksperimentalne znanosti .možda 102 . on se nije bojao da se sukobi s Lutherom. samo jedan dio grčkog učenja koji je pobudio skolastičku pa­ žnju. Zapreka je bila u tome što je Kopernik imao pre­ veliko povjerenje u njihovu točnost. zofa. godine. Svakako. Pomoć se sastojala u tome što je arapski utjecaj u Španjolskoj veoma poticao da se Europa zainteresira za promatračku astronomiju. izazvalo je veliki interes. Vrijeme koje je razdvajalo Ptolemeja od arapskih astronoma bilo je sasvim ne­ sposobno da daje točna predviđanja. pogotovu za djela Aristotela. u odnosu na godinu ili dvije. a astronomija je bila. Jer. drugačije od obiju poznatih antičkih teorija. Treba se podsjetiti daje Aristotel. kako ćemo vidjeti kasnije. polazeći od po­ znate situacije. da odrede gdje će se planeti naći u nekom kasnijem času i osiguraju da predviđanja mnogo ne odstupe. Njihov promatrački rad bio je i pomoć i zapreka budućem razvoju astronomi­ je. posebno u originalnom grčkom jeziku. Baklja je naj­ prije prešla Indijcima. S teo­ rijske strane oni su pokušali da usa­ vrše Ptolemejevu teoriju. Sada Arapi proučavaju i teorijske i praktične aspekte astronomije. značilo je da se pored teorije Ptolemeja sada počinje razmatrati i teorija homocentričnih sfera. koji je živio prije otkrića teorije epicikličkog kretanja planeta. Već je u XIII stoljeću Aristotel bio podignut iznad svih filo-. predviđanja su postajala sve netočnija. veliki Kopernikov rad ne bi uopće nikad bio publiciran u Njemačkoj tokom egzistencije pro­ testantizma. kad su se uzimali duži perio­ di vremena. manjkavost teorije postala je potpuno očevidna. Ali. Ptolemejeva teorija je bila izrađena da po­ mogne astronomima. franjevačkog redovnika. Ljudi. premda je sam Bacon bio izoliran da napravi veliki korak koji se prostire otvoren svakome sve od vremena Aristarha. ali bez uspje­ ha. eksplozije u kojoj je Kopernik igrao tako istaknutu ulogu. koji su postali strastveni promatrači neba. prema pisanju sv.

U srednjem vijeku astronomija je uglavnom cvala u muslimanskim zemljama. Slika gore desno predstavlja Ulagha Bega. Sredina: crtež pokazuje položaj i veličinu velikog zidnog kvadranta. 103 . Lijevo: opći pogled. istaknutog promatrača XV stoljeća iz Samarkanda. Oni su također uvidjeli da se mnoge činjenice ne slažu s teori­ jama. Ovi promatrači proučavaju Ptolemejeve teorije. Astronomi istanbulske zvjezdarnice. Desno: pogled na kvadrant. Rekonstrukcija zvjezdarnice u Samarkandu.

i među Grcima. a ne da se vrti Sasvim je očevidno. kad netko pre­ cijeli ostali svijet. One su također postale široko nego Zemlja da bi načinile kompletnu rasprostranjene u brojnim zemljama rotaciju u 24 sata. Ovi faktori. tijela bačena prema gore zaostaju. kako je izgledalo pred kraj srednjeg vijeka. lje. A vjerojatno je ovaj gleda Kopernikova djela. Ptolemej je odbacio predodžbu o Kako je on došao do ove odlučne Zemlji kao rotirajućem tijelu koja se zamisli? Kopernik je bio sigurno izvan­ zasnivala na tome da.Tovin. na nesreću. ne možemo ga uo­ tiji kao Regiomontanus. izgleda da bi jasna njem. izgleda da su osigurali teme­ pretpostavka s kojom je pošao Koper­ lje na kojima su osnovani izvanredni nik pokazala kako je on smatrao da znanstveni razvoji u stoljećima koja je fizikalno najrazumljivije pretposta­ su slijedila. i gibanje gore i do­ Sredinom XV stoljeća astronomi. rodno mjesto Kopernika. zajedno s ciznih podataka koji bi nam govorili o naveliko poboljšanim fizikalnim zna­ njegovim idejama. Knjige su bile napisane svoje osi. Pred kraj XV vo jače razletjeti na komadiće kada bi stoljeća originalne grčke ideje bile se vrtjela. što dolazi ocima u XIII i XVIV stoljeću. da on posje­ početak njega vodio malo-pomalo pre­ duje mnogo bolje razvijeno fizikalno ma njegovoj velikoj teoriji o kretanju znanje nego njegovi grčki prethodni­ planeta. ali je bilo značajnih ljudi ra. Vrlo je vjerojatno da Kopernik je odbacio takvu primjedbu su Europljani XV i XVI stoljeća posje­ dokazujući ispravno da tijelo bačeno u dovali bolji razvoj fizikalnih shvaćanja 104 . najbolji primjer općeg umnog nemira i zrak posjeduje dva osnovna nezavisna vrenja koja su se razvijala među misli­ kretanja: kružno kretanje. Kopernik je odgovorio da bi tako da su isticale grčke ideje i bile se i sfera zvijezda morala neusporedi­ potpuno pristupačne. nje gore i dolje. privikli su se čiti na tijelu. uočavamo samo kreta­ na finije detalje Ptolemejeva sistema. s različitim političkim i religioznim Premda. Na argument da bi se koji je sada uzet iz grčkog. od rotacije Zemlje. jer bi se udaljene zvijezde su gotovo kompletno ponovo otkri­ morale gibati mnogo većom brzinom vene. nemamo pre­ shvaćanjima. ako Zemlja roti­ redan čovjek. Budući da mi sami sudjelujemo u kao što je bio J o h a n n Miiller. pozna­ kružnom gibanju. viti da se Zemlja vrti. ci. a ne iz lo­ Zemlja razletjela ako bi se vrtjela oko ših prijevoda.

Bez ovakvih ta­ likoj žurbi otputovao u Italiju. u vrijeme srednjeg ne 1500. medicinu. dobili su veliku sjeveroistočnu Europu . čnih jezika bio je naročito važan. gradnja ve­ na jedan od glavnih centara europskih likih srednjovjekovnih katedrala pred­ učilišta.Kopernik i (desno) Lukas Watzelrode. jer Nicolaus Koppernigk. upisao se na sveučilište u Kra. od kojeg je naučio nego oni s kojima su se susretali grčki elemente praktične astronomije. je u Europi tokom nastupajućih sto­ Kako se dolikovalo mladom čovjeku. bu jednostavnih matematičkih prora­ Kopernik je očigledno ustanovio da čuna. matematiku. na sveučilište u Bologni. Godi­ graditelji. i ostao u Italiji daljnjih pet go­ ću bio uvelike usporen. dina. jednostavno zato jer skog učio astronomiju i matematiku. kao mlinovi jedeće 1501. nije bio ovisan o grubim sistemi­ ologiju. te­ ljeća. Na primjer. njegov stric. nagovor svoga ujaka biskupa Lukasa Takvi strojevi su tražili široku upotre­ Watzelrodea. koji mu je mnogo poma­ gao u razvoju i školovanju od drevnih Grka.ideja koje je objavio u svom De revo- 105 . u XV stoljeću bito prikladna. Godine 1491. Nadalje. koji su bili sasvim sigurno teži Maria da Navara.kojih je Kopernik došao do velikih kowu. jer je nekoliko mjeseci su bile sastavljene točne tablice trigo­ nakon imenovanja za kanonika u ve­ nometrijskih funkcija. sada u blica promatrački bi rad u XVI stolje­ Padovu. Studij klasi­ Ptolemej. godine naglo se vratio u na vjetar i na vodu. Za vrijeme tih deset godina koje najveći astronom-promatrač tog sto­ je proveo u Italiji studirao je pravo. gdje je kod Alberta Brudzew. ljeća riješeno mnogo malih praktičnih on je nakon nekih pet godina prešao problema. gdje stavljala je veliki broj praktičnih pro­ je neko vrijeme studirao pod vodstvom blema. a već sli­ vijeka. poznat po­ mu je omogućio da čita radove velikih koljenjima kao Kopernik. rodio se u grčkih astronoma na njihovu jeziku. astro­ ma mjernih instrumenata koje je imao nomiju i klasične jezike. mehanički uređaji. praktičnu i ekonomsku važnost. što je dovelo do prvih matemati­ je intelektualna atmosfera Italije oso­ čkih tablica.u Frombork. otputovao je u Rim. Tycho Brahe. dok gdje je bio postavljen za kanonika na su za Grke bili malo više nego igračke. II 1473. Kao na primjer. Malo znamo o koracima pomoću Tovinu na Visli 19.

duboku impresiju. a kasnije natrag u Frombork. C označuje centar. tanja Zemlje. Već smo Vrlo je vjerojatno da su ove ideje ili spomenuli da je bio impresioniran njihove klice zaokupile Kopernika već činjenicom kako je mnogo lakše pre­ za vrijeme studentskih dana. Prema Ptolemeju. zu centru epicikla Merkura i Venere. Sasvim je si­ na. Dio s kojim se mora duži­ na Cl množiti da se dobije dužina CS. ali je prona­ položaj Sunca. bio je da pronađe sliku kretanja planeta koja bi bila jednostavnija od Ptolemejeve i bolje se slagala s promatračkim činjenicama. nadalje. Zbog toga. bilo je moguće podijeliti koje su se odnosile na rad Kopernika planete u dvije grupe: Merkur i Venera divlja travestija činjenica. postavljajući Iz onoga što je rečeno. 106 . Kopernik se nalaze bliže Suncu nego Zemlja. prema Ptolemeju. na ova pitanja moglo odmah odgovori­ ona bi morala da postigne najmanje ti ako se pretpostavi da Zemlja kruži onoliko koliko i teorija Ptolemeja. Njegova veličina leži u činjenici da se sukobio s teškoćama koje su uzrokovale da Slika 4. bit će prika­ Zemlju treću po redu po udaljenosti zano da su općenito prihvaćene ideje od Sunca. a S uspio. da bi nova heOpet. Ali zašto? nima Aristarha. godine i otišao najprije u Hepretpostaviti da je Zemlja jedino tije­ ilsberg. Zato. lo u svemiru koje se ne kreće. Kopernik je sasvim sigurno znao mišljenja Heraklida i Aristarha. skladu s promatranjima njegova doba. jer tada ove neobične po­ ovaj veliki zadatak trebalo je da Koper­ jave postaju jednostavno odraz kre­ nik živi povučeno. nije dao jednostavnu kružnu predo­ Tada je bilo lako vidjeti zašto su obje džbu kretanja planeta. On nije mogao ji 1506. vanjski planeti se gibaju po svojim bilo manje zadovoljavajuće njegovim epiciklima u istom periodu u kojem suvremenicima nego što je bilo u da­ se Sunce giba oko Zemlje. pa je bio naročito oduševljen da je otkrio kako su drugi prije njega došli do spoznaje da se Zemlja giblje. kako ćemo vidjeti. trebalo bi zadovoljiti zahtjeve iz pret­ Zašto? hodnog poglavlja koje smo prozvali Kopernik je morao uvidjeti da bi se drugim stadijem profmjenja. Samo tpostaviti da se Zemlja vrti nego pre­ tako je moguće razumjeti zašto je on tpostaviti da se cijela sfera zvijezda napustio svoju srodnu okolinu u Itali­ dnevno vrti oko neba. u čijim bi se centrima nalazilo Sunce. a Mars. Jupiter i Saturn dalje od Zemlje. Čim je uglavnom da bi živio kao intelektualni ideja o kretanju Zemlje bila prihvaće­ pustinjak do kraja života. On nije bio na­ grupe morale biti različito tretirane u ivčina da ne bi opazio poteškoće s ko­ teoriji Ptolemeja. Bilo je najvažnije da jima se susreo Aristarh i koje su uzro­ su se retrogradna gibanja planeta lako kovale da se napusti heliocentrična teorija u korist epicikličke teorije. Samo u ovom nije ekscentričnošću. Za­ protumačila. A za oko Sunca.lutionibus orbium coelestium. datak.1 su Hiparh i Ptolemej napustili helioModerna slika staze planeta s velikom centričnu teoriju. neobični dio uloge Sunca u teoriji gurno shvatio da bi opisivanje planetPtolemeja sigurno je morao načiniti skih staza kao jednostavnih krugova. Sunce je bli­ liocentrična teorija bila prihvatljiva. kojeg je sam sebi postavio. jest šao sustav koji je bio gotovo za dlaku u ekscentricitet staze.

nešto prije dolaska Kopernika na studij medicine u ovaj grad. Mnogi poznati eukiidski dijagrami potpuno pokrivaju zidove. 107 . gdje je Kopernik počeo proučavati astronomiju i ma­ tematiku u vrijeme kada je Kolumbo prvi za­ koračio u Novi svijet. Lijevo: Predavanja iz anatomije u Padovi.Gore: Geometrijska soba u Krakowu.

točnost od C do Sunca.Na slici 4. najprije ćemo dobro pogledati ali da zanemarimo sve koji sadrže e2. mogao je preteći potrebno da ih smatramo kao krugove Keplera. a zatim za Mars (0.2 imamo Ptolemejevu 2056). su vrijednosti mnogo manje od jedan. položaj kad je on najudaljeniji od Sun­ bilo bi nam potrebno 10% točnosti. na kraju knjige. slije­ konstrukciju koja je spomenuta u de Saturn i Jupiter s ekscentricitetom prethodnom poglavlju i još potpunije oko 0. nalaze se u tablici u prethodnom i Kopernika iste. ali ne s kvadratima.bolja od 1% . se mogu smatrati krugovima. Zanemarujući a da su zanemareni članovi drugog i utjecaj drugih planeta. Ovo daje mnogo bližu sa Suncem. Na slici e3 itd.0167 i na objašnjena u matematičkom dodatku kraju Venera sa 0.0068. Kako se vidi u tablici.metrijske su konstrukcije i Ptolemeja ka.Da nije bio loše sreće. Slika 4. ca. u jednom od žarišta. staza je elipsa viših redova. pri svakom razmatranju. Može se reći da je računanje 4. One uključuju efekte poglavlju.2 Ptolemejeva konstrukcija staze planeta. znači da su sve Udaljenost od C do Sunca S ponovo je staze planeta slične kružnicama. ali ne one drugog reda.0933). Neka se planet P giba Činjenica da su sve vrijednosti od e oko kruga polumjera a i sa centrom C. mnogo manje od jedan. kada je on najbliže Suncu. treba slike s jednostavnim krugom. geo­ svih planeta. aproksimaciju pravoj stazi nego upo­ Točka I predstavlja položaj planeta. sve članova prvoga reda ekscentriciteta. današnju sliku staze planeta. Vrijednosti za e za staze dajući to s današnjeg stajališta. Udaljenost od C do S (Sunce) dobiva se kao produkt polumjera (a) i ekscen­ tričnosti. Ovdje se L kreće oko K u istom odnosu kao AP u slici . zatim Zemlja sa 0. S. one jednaka udaljenosti od C do točke A.3 Odgovarajuća Kopernikova konstrukcija. upravo Značenje točke A je u tome da se ravna kako ih smatramo kada pogrešno upu­ linija povučena od A do Pokrene okolo ćujemo na Kopernikovu sliku. C je centar elipse.05. Ako je a dužina dok je uključenjem članova ekscen­ linije od C do I. U našim raču­ Da bismo ocijenili Kopernikovo po­ nanjima moguće je da uključimo boljšanje slike kretanja planeta s kru­ sve članove koji sadrže veličinu e. Zai­ produkt a x e. koji se kreće po provedeno za prvi red ekscentričnosti. Zato nije ravnomjerno. govima. svojoj stazi oko Sunca. dok se pravac od C do P Slika 4. tada se e zove ekscen. poznate u doba Koperni. Ekscentricitet je najveći za Merkur (0. u prvoj gruboj aproksimaciji. a točka H Da smatramo stazu Marsa kružnicom. Gle­ tricitet staze.1 imamo planet P. a a x e je udaljenost tričnosti.stvarno oko 1/4%. Udaljenost od C do S je sta.

koji ima centar u K .2.3 u biti je Kopernikova kon­ strukcija. Ali L nije sada po­ ložaj planeta. Gore je njegova studijska soba. giba se po ma­ lom epiciklu sa centrom u L. Usprkos tome. A je Ptolemejev punctum aequans. Obje su slike Kopernik je znao da su rezultati heliocentrične teorije u skladu s proma­ tračkim činjenicama. Prema tome. dok se L jednom okrene po glavnom krugu.2 je ovdje nacrtana na bazi heliocentričkog gledišta. U Ptolemejevoj teoriji točka S nije dana kao Sunce nego kao Zemlja. Na slici 4.) Slika 4. ali udaljenost S od K (centar velikog kruga) sada je za polovinu veća od udaljenosti od C do S na slici 4. planet P napravi dva okreta na epiciklu.3 pojavila se sasvim razli­ čita konstrukcija. S je ponovo položaj Sunca.2. L se sada giba jednoliko oko kruga. polumjer L do P je jedna polovina pomnožena sa a x e. Dolje: usnuli grad Frombork. slika 4. P planet.točno za isti iznos za koji se pravac A do P okrene u slici 4. (Rotacije se odnose na stalne smjero­ ve određene po smjeru neke posebne zvijezde. a pravac od L do P okrene se okolo dvaput.2. slika 4. Udaljenost od K do L je ponovo a. konstrukciji Ptolemeja. To će reći. Naravno. jedna polovina pomnožena produktom a x e. . dok se pravac LK okre­ ne jedanput.2 još je u biti konstrukcija Ptolemeja.ne okreće ravnomjerno. S matematičkog je gledišta potpuno točno ekvivalentna slici 4.

ekvivalentne eliptičnom kretanju na slici 4. Kopernik je slici 4. koju smo upravo iznijeli. Kopernik je uočio važnost prvog od ovih zahtjeva. ovdje je bila samo jedna pogreška za koju bi se Kopernik mogao okriviti. Točka K je različita za svaki planet i mora se odrediti iz promatranja. Ova pogreška je čudna pogreška. gotovo sto godina kasnije. Desno je odlomak iz uvodnog prikaza Kopernikove teorije što ga je napisao Rheticus.3 dosljedno za sve planete.2.3 i nije teško da se posta­ ve vjerojatni razlozi zašto je on tako po­ stupio. Bitna karakteristika teorije je u tome. da odredi neznatne razlike ravnina staza planeta. 110 . To će reći da je on pronašao točku K za stazu Zemlje i smatrao da je točka S za sve druge staze identična s ovom točkom. Dalje desno je naslovna stranica Kopernikova djela: Knjiga VI. dok su pogre­ ške Keplera. Odbacujući dvije tisuće godina staru predrasudu da se Zemlja uopće ne kreće.2. on bi dobio teoriju koja bi se potpuno slagala s promatranjima dobivenim u njegovo vrijeme.1 gdje su zanemareni članovi drugog i viših redova ekscentričnosti. Udalje­ nost od L do P ne treba posebno odre­ diti. (Na slici 4. bile mnogobrojne. isto vrijedi i za polumjer kruga KL. to­ čka S mora biti ista za sve staze pla­ neta. dnevnu rotaciju. Međutim. još je ovdje bio pridodao jedno posebno značenje nekoj posebnoj točki. go­ dišnje kruženje oko centra K i. na neki način potekla iz druge pogreške. određeni položaj svakog pla­ neta u jednom određenom trenutku vremena. drugo. Uprkos tome.3 dao prednost nad slikom 4. ali je on načinio čudnu pogrešku na drugom. on joj je već pripisao razna gi­ banja: prvo.3 i polumjeri KL i LP okreću se jednoliko. Njegova jedina po­ greška je bila u zanemarivanju člano­ va drugog reda ekscentriciteta. Sve što je trebalo da on napravi sastojalo se u korištenju podataka. tj. Kako smo upravo napomenuli. treće. kako je to kasnije učinio Ke­ pler. jer mu je izgledalo ne­ prirodno da se polumjer CP na slici 4. vjerojatno bi izbjegao svoje dvije pogreške. jer je ova udaljenost jednaka 1/3 udaljenosti od K do S. Možda je ova značajna pogreška. a to mora biti Sunce. Kopernik je skupo platio svoju sklo­ nost za kompliciraniju konstrukciju. po- Slika 4. Umjesto da je za S uzeo Sun­ ce. koja je povezana sa stazom Zemlje. jer je u svim drugim pogledima Kopernik bio sasvim jasan da Zemlji treba oduzeti svaku važnost kao centru. da je upotrijebio kon­ strukciju 4. Kopernik je dopustio epicikl slike 4. Da je dao prednost konstrukciji na slici 4. U posebnom slučaju Zemlje.2 ne bi smio okretati jednoliko okolo. Jedan daljnji detalj je potrebno odrediti iz proma­ tranja. Ovo bi mu dalo kompletnu teoriju. da nađe točku K za svaku stazu i dužinu polumjera KL za svaku stazu. teorija bi se mogla upotrijebiti za izračunavanje budućih položaja. Gdje je točno bila konstru­ kcija točke P za neki određeni datum? Kad bi ovo bilo određeno za svaki pla­ net.) Kako su stvari pokazale.4 Kopernik je zamišljao da se Zemlja kreće oko središta K kao njihalo s utegom obje­ šeno u točki N. načinio je pogrešku u svim sluča­ jevima osim u pretpostavci da je S to­ čka K za stazu Zemlje. da je točka S ista za sve planete.

Prema tome.4. Potrebno je 26 000 godina da os Zemlje načini jedan potpun okret.4. budući da točka N nije bila tako daleko kao zvijezde. pokazano na slici 4. a to je upravo fenomen precesije. leži u ne­ pojmljivoj sporosti precesije. Zato je Kopernik smatrao da Zemljina os ro­ tacije mora imati protu-kretanje. tada bi nebo imalo vrlo polaganu rotaciju. kad je Zemlja bila u E1 . Zatim je došla poteškoća u doka­ zivanju. Kopernik je vjero­ jatno smatrao da bi se ovo gibanje u to­ likoj mjeri razlikovalo u usporedbi s br­ zinom dnevne rotacije Zemlje i njenim godišnjim kretanjem da bi predstavlja­ lo neznatnu razliku njihovih brzih gi­ banja.4 zajedno s nekim kompenzirajućim kretanjem. suprotna godišnja kretanja. os rotacije je bila usmjerena u smjeru pravca E1N. koje bi poravnalo učinak pokazan na slici 4. Dajući promjenu u smjeru osi Zemlje. On se stalno okreće. Učinak kretanja je bio da se Zemljina os dnevne rotacije uvijek usmjeri u nepomičnu točku N. Kopernik se suočio s drugim dugo­ ročnim problemima koji su povezani sa stazom Zemlje. kad je u E2 .1 stalNaslovnica Kopernikova djela: Knjiga VI. Ako je to tako. Ovo se nije slagalo s promatranjima. možda. Kopernik bi vjerojatno odgovorio da se ona sasvim ne kompenziraju i da je nedostajanje precizne kompenzacije razlog pojave precesije. Zašto nije jednostavno postavio polagano kretanje rotacione osi Zemlje kao uzrok precesije? Zašto uvoditi dva velika. uočit ćemo da pravac od S do K nije striktno stalnog smjera.4. zašto bi ova dva kretanja točno kompenzirala jedno drugo. netko može pravilno pitati. polarna os Zemlje bit će usmjerena u raznim smjerovima u odnosu na zvjezdanu po­ zadinu u raznim trenucima godine. Odgovor. a E1 E2 E3 E4 i E5 je niz točaka na stazi Zemlje.3 na slučaj Zemlje. protu-kretanja. os je usmjerena u smjeru E2N i tako dalje. kao na slici 4. Možda protu-kretanja točno ne poravnavaju ljuljanje pokazano na slici 4. Ako primijenimo sliku 4. N je nepomična točka. . To će reći da se pravac I do H na slici 4.trebu da se protumači pojava precesije. Kasniji su pisci kritizirali Kopernika za neprirodnost uvođenja ovog Odlomak iz uvodnog prikaza Kopernikove teorije što ga je napisao Rheticus. Kopernik je predočio kretanje oko cen­ tra K kao gibanje utega pričvršćenog za konopac koji je obješen na nepomičnu točku.

Iz toga razloga nije uveo pravilni epiciklički prikaz kretanja Ze­ mlje. Tako nalazimo kom­ pliciran prikaz točke K i nepotrebna kretanja posljednja dva planeta. Tako je Kopernik dao bolju teoriju nego Ptolemej.3 jedna­ ko za sve planete. Lijevo: Staze planeta. tj. Lako je vidjeti da mu je to izgledalo komplicirano. bolje slagala s činjenicama. to jest položaj Sun­ ca. Ako želi­ mo pogledati kroz prste. Ovi su bili iluzorni. treće gibanje za objašnjenje precesije. U stvari. možemo reći da bi Kopernik trebalo da zaboravi na vibracije.3 usvo­ jila u cjelini za slučaj Zemlje. godišnje kretanje oko kruga s centrom u K (slika 4. Ove su pogreške prisilile Kopernika da uvede različite polagane vibracije u svoju sli­ ku staze Zemlje. te smatrali da pojava precesije nije stalna. Sva su mu ova kretanja nametnula promatranja. Sve se ovo moglo izbjeći da se slika 4. jer su se pojavili iz promatračkih pogre­ šaka. kao što su promjene u ravnini staze. Zato je njegova slika kretanja Zemlje sadržavala: dnevnu rotaciju. kretanje po malom epiciklu s centrom u L. Ali. uzimajući točku 5 za sve slučajeve istu. da zaboravi na precesiju i na upotrebu konstrukcije slike 4. kako ih je opisao Kopernik u svom velikom djelu: De revolutionibus orbium coelestium. Ovakav efekt je već bio otkriven uspo­ ređivanjem promatranja Grka s pro­ matranjima arapskih astronoma. sporu pro­ mjenu u smjeru pravca od K prema S i različite vibracije u stazi. pa je ovo izostavljanje zahtijevalo da se dodaju komplikacije kretanjima Merkura i Venere.no vrti zbog utjecaja drugih planeta. kad se uzmu u obzir neznatne razlike između ravnina staza raznih planeta. Dolje: Giese. Sada dolazi prava nezgoda. Pored ovog potpuno ispravnog djelovanja iz usporedbe grčkih i arapskih promatra­ nja. sve one prolaze kroz Sunce. također. U Kopernikovoj teoriji sve one prolaze kroz točku K staze Zemlje. protestantski biskup kojem je djelo najprije poslano . Posebno je bolje slaganje s činjenicama. posebno pogrešaka u arapskim promatranjima. nego se. drugi dugotrajni efekti su bili ta­ kođer izvedeni.3). U Ptolemejevoj teoriji ravnine staza svih planeta prolaze kroz Zemlju. što je navelo Kopernika da je za stazu Zemlje uveo polagano kretanje točke K. pa se premišljao da doda još jedno kretanje iz teorijskog razloga. Nije bila samo jednosta­ vnija u svojoj geometrijskoj konstru­ kciji. Tako su mislili da ra­ vnina staze Zemlje oscilira.

0000 1. Apsolutna udaljenost se tada nije mogla naći. Za primjer Zemlje je udaljenost od K do S (slika 4.3763 0. a u vezi su sa čudnim novim hipoteza­ ma iznesenim u ovom djelu: da se Zemlja kreće. Praktički problem. Upozorenje čitaocu na hipotezu iznesenu u ovom djelu. Ovi ijudi smatraju da je nauka bila ustanovila činjenice oda­ vna i da one ne smiju biti prepravljene. vjerojatne ali ako one pružaju takve metode računanja koje daju podatke što se podudaraju s promatranjima. Svi proračuni udaljenosti.3 smatrajući ovu točku nepomičnom točkom reterencije za sve druge staze planeta. Ali ona su bila toliko precizna koliko je trebalo Koperniku.0000 1. izrađeni su u jedinici udaljenosti od K do L u slučaju Zemlje. a da je Sunce nepokretno u centru svemira. tada. Ako.2028 9. dokazao da to nije predgovor Kopernika. To su bila razmatranja koja su za­ okupila Kopernika poslije njegova po­ vratka u Frombork.3) pri­ bližno 1/40 udaljenosti od K do L. on je samo neznatno pogriješio. u jedinici srednjeg polumje­ ra staze Zemlje. Ona su izvede­ na bez velikih napora. kao što je KL ili SK ili LP. a zatim supstituirati tako određenu točku s točkom S na slici 4.7233 1. Neki su komenta­ tori kritizirali njegova promatranja da su bila fragmentarna i nekompletna. za budućnost kao i za prošlost.5237 5. koje će mu omogućiti izračuna­ vanje ovih kretanja iz osnovnih principa geometrije.premda je Kopernik griješio. tj. dok nije Kepler 1609.7193 1. bio je određiva­ nje točke K za stazu Zemlje.2192 9. on mora zamisliti i izra­ diti takve hipoteze. Autor ovog djela je potpuno izvršio svaku od ovih dužnosti. ogorčenih glasinama koje se već šire.1743 danas 0. a njihova to­ čnost se može procijeniti usporedbom s današnjim vrijednostima. Istina je 113 . Dužnost astronoma je da sakuplja zabilješke o kretanjima nebeskih tijela s marljivošću i preciznošću. Ta­ kva pogreška u Kopernikovu sustavu bila je samo oko 2% Ptolemejeve.3871 0. Mnogi su mislili da je taj pre­ dgovor napisao Kopernik. naći će da autor nije ništa učinio što zaslužuje predbacivanje. Promatranja Ptolemeja i Arapa nisu bila dovoljno kompletna za Koperniko­ vu svrhu i on je zato morao sam obaviti razna promatranja. Sigurno ima učenih ljudi. Ove hi­ poteze nisu nužno istinite ili.5198 5. Još je pre­ ostalo da odredi K za druge planete i također da odredi dužinu pravca KL za svaki slučaj.0000 ] ) planet Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Kopernikova vrijednost 0.5388 Početna stranica štetnog predgovora koji je dodao Osiander (prijevod je dan niže dolje). jer je bio ne­ potpisan. Ali. koji mu se postavio. on ne može naći prave uzroke ili hipotezom objasniti dobivene podatke. ako oni žele razmotriti pitanje temeljito. tada je Kopernikovo dosti­ gnuće izvanredan uspjeh. to je Ako uzmemo u obzir da je ovo prva relativna skala staza planeta koja je dobivena. Podaci za usporedbu dani su u slijedećoj tablisrednji polumjer staze (uspoređen sa srednjim polumjerom staze Zemlje [= 1. dapače.

tako je dine uputio u Frombork. Kopernik. i točne procjene vjerske razdraženosti Nova teorija se brzo pročula i iza­ doba u kojem je živio. Vjerojatno je vidio sasvim jasno što Rheticus je shvatio Kopernikovu ide­ bi mu donijela takva publikacija . go­ i priprosti život u Fromborku. znanje za svoja velika otkrića. Lijevo je portret Tycha. nije teško vidjeti prirodan . Premda je bio zajedljiva za teoriju. kojemu je tada bilo 67 godi­ Konačno mu je u zadnjoj godini ži­ na. zvala je vruće rasprave.mno­ ju pa je napisao preliminarni izvještaj. U Wurttembergu se mladi pro­ pokazuju Kopernika kao čovjeka žustra fesor Rheticus naročito interesirao i jasnih odluka. bio je spreman na kompro­ kojima je pokušao pobiti Koperni. no nije ra­ žala Italija za intelektualnu slobodu zumio detalje.da je njegova odluka nastala iz jasne pernikove teorije u odnosu na Grke. naročito na Fragmentarni podaci koje imamo jugu. Kao što je bio spreman kovu teoriju. pa je put koji je izabrao neće napustiti. Zbog toga se 1539. Poslije niza predavanja u karaktera. Kopernik ga bio voljan da radije žrtvuje svoje životno je primio srdačno i dozvolio mu da djelo nego proganjanje svoje vlastite Cr­ proučava novo djelo. ipak je vidio prednost da žrtvuje ugodnosti što mu ih je pru­ heliocentrične predodžbe.koja kojem je dao naslov Primci navratio de bi ga gotovo sigurno dovela do inkvizici­ libris revolutionum Copernici. Vjero­ cira svoju teoriju.mise u životu. Slijedeće godine kve.koji je za Kopernika bio sasvim protiv publiciranja. go jasnije nego je to uvidio Galilei . 114 . prelaze u deset godina bez potrebe da primi pri­ godišnjem periodu jednake polumjere. jatno kao rezultat posjeta Rheticusa.jest mjerilo usavršenja Ko.Kopernikova teorija potakla je promatranja. Bez sumnje je sam uvidio i znao da izvještaj izazvao veliku senzaciju. i epicikli i deferenti. Premda Činjenica da Ptolemej nije načinio taj nemamo jasnog uvida zašto se odlučio korak . pritiskan sa svih strana da publi­ vota publicirana njegova teorija. Ovaj je je. da je Ptolemej mogao dobiti slične re­ S današnjeg stajališta izgleda ču­ zultate da je postavio hipotezu da svi dno da je Kopernik bio voljan raditi tri­ krugovi. pa je u XVI stoljeću Europa imala prvog stvarno velikog promatrača Tycha Brahea. a gore njegova vla­ stita slika svijeta.

Na zidovima su slike Tycha i nekih njegovih instrumenata. gdje se nalazio njegov veliki kvadrant. 115 .Crtež prostorije u Uraniborgu.

116 .

aneks. Desno je karta otoka Hven. koju je za Tycha Brahea izgradio jedan njemački arhitekt. Ispod svoda nalijevo je Tychova najveća nebeska sfera. Ispod ovog presjeka je presjek Stjoerneborga. Najveći broj instrumenata nalazio se ispod zemlje.Zvjezdarnica Tycha Brahea Gore na preth. smatrajući da će to biti epohalno u skandinavskoj arhitekturi.strani je zvjezdarnica Uraniborg. Presjek zvjezdarnice Uraniborg (gore) pokazuje gdje su bili smješteni najvažniji instrumenti.strani je Stjoerneborg. 117 . gdje se vide položaji glavnih instrumenata. da bi bili zaštićeni od vjetra. što ga je Tycho dao izgraditi kada mu je slava omogućila da zaposli mnogo pomoćnika. Dolje na preth.

koja je izašla 1609. Giese i Rheticus su odmah znali da predgovor nije napisao Kopernik. jer su bili upoznati s publiciranjem. kojeg je sam napisao a nije potpisao. tako je Tycho Brahe bio prvi koji je dosegao veličinu Hiparha kao astronom pro­ matrač. ali da to ne znači da je ta hi­ poteza istinita ili vjerojatna. Giese je odmah povjerio publiciranje Rheticusu. koji je dao djelo štampati u Nurnbergu. pa je sve to iznio u svojoj knjigi o Marsu. da li je nova teorija u mogućno­ sti da najtočnije prikaže promatranje kretanja planeta. godini. ali su svi ostali vjerovali u to gotovo tri četvr­ tine stoljeća. godine u 70. 118 . kojih je bilo više nego mnogo. morao je Rheticus napustiti Nurnberg i preuzeti profesorsko mjesto u Leipzigu pa je prepustio nadzor nad štampanjem luteranskom teologu iz Nurnberga Andreasu Osianderu. Na slici dolje je neuspio Keplerov po­ kušaj da poveže staze planeta sa siste­ mom pravilnih tijela upisanih u sferu kugle. Na nesreću. Upravo kao što je Kopernik bio prvi Europlja­ nin od grčkog doba veličine Aristarha i Ptolemeja u teorijskom području. prvi stvarno izvan­ redni astronom promatrač. išlo se za tim. pa je izgledalo da su to riječi samog Kopernika. Tada je Kepler pronašao pravog autora. Izuzimaju­ ći samo diskusije bez pravog temelja. pomoću svog kolege u Nurnbergu. U predgo­ voru se kaže da se hipoteza o kretanju Zemlje može iskoristiti da se objasne činjenice. Zato je teorija dala novi impuls za promatranja i u zadnjoj četvrtini XVI stoljeća pojavio se u Dan­ skoj Tycho Brahe. Slijedeće stoljeće je bilo ispunjeno intenzivnim kontroverzija­ ma o Kopernikovoj teoriji. prije nego što je štampanje dovršeno. šaljući ga Gieseu. odnosno njegovo ime. Na ovaj je način Osiander pokušao umanjiti ve­ ličinu i snagu najvećeg naučnog djela koje se pojavilo od grčkog doba. godine. biskupu od Kulma. Osiander je iskoristio priliku i u knjigu je dodao predgovor. Kopernik je umro 1543.povjerio je publiciranje svog velikog djela protestantima.

Sa­ svim odvojeno od svojih promatranja planeta. ne po­ stoje. njegov je promatrački rad postavio veliki spomenik ljudskim nastojanjima. Premda je Tycho bio bez sumnje sasvim naivan u ovoj stvari. jer s njima ne može uspostavi­ ti isti fizikalni kontakt. Zaista. nego su bile pogreške promatra­ nja. Njegovi prigovori nisu bili u vezi s vjerskom pobožnošću. a da zadovolji svoje predrasude. na primjer. da vibracije.Tycho je bio istinski protiv Kopernikove teorije. na primjer. Na primjer. Ovo je vjerojatan uzrok Tycho Braheovih prigovora Kopernikovoj teoriji. Iz Presjek kroz originalni Kepierov sistem kocaka upisanih u kugle. On daje slabo usporedive vrijednosti sa stazama planeta Keplerov originalni dijagram sfera i upisa­ nih pravilnih tijela. Ova psihološka značajka vodi promatrača do sumnje o realnosti stanja. kad se gleda fotografija nebe­ skog objekta. ne možemo direktno osjetiti kretanje Ze­ mlje. niti je dio precesije nepravilan. On je pokazao. a ne postoji. 119 . ravnina staze Zemlje nije podložna promjenama. Našao je. Tycho je došao do raznih za­ ključaka koji su mogli uzrokovati veli­ ku uzbuđenost u XVII stoljeću. bilo je potrebno da postavi teoriju da se Ze­ mlja ne kreće. koje su mučile Koperni­ ka. Do kra­ ja svog života nije mogao uvidjeti da je takozvana nova teorija točno ista kao Kopernikova teorija. Čini se da su prije proizašli iz jedne karakte­ ristike koja je značajna za gotovo sve velike promatrače: da svijet kako ga oni vide ima neposredniju emocionalnu re­ alnost nego kako ga vidi običan čovjek. Na osnovu ovog promatračkog materijala Kepler je načinio odlučne korake. koja zaista ulazi u oko ili teleskop. a još mnogo više nego kako ga vidi te­ oretičar. koje su tako uznemirile Kopernika. naši osjećaji nam govore da Zemlja miruje. Ovo je dalo dovoljno dobre rezultate da ohrabre Keplera da se time bavi. da je moguće izgraditi takvu teoriju u kojoj bi se svi planeti osim Zemlje kretali oko Sunca. a da se svemir okre­ će oko nje. točno kao u Kopernikovoj teoriji. Ovaj mistični odnos između opažača i objekta izgleda da se pojavio samo kao rezultat svjetlosti. ali da samo Sunce kruži oko Zemlje.

. Uraniborgu i njegovom starom upravitelju Tychu. (Nadgrobni spomenik Tychu Braheuu Pragu) Kepler je zahtijevao da se dadu istaknuta mjesta Koperniku.120 Na naslovnoj strani.

iako one da­ nas izgledaju fantastične. Keplerov se tempera­ njima pokaže način kako su se formi­ ment nije mogao složiti s Braheovim. bit će dobro da Keplerove ideje objasnimo detaljnije jer. dao je jasan opis Kopernikove teorije.svojih promatranja kometa 1577. vrijednosti srednjih polumjera i vrijednosti ekscentriciteta staza planeta. nego samoodržanje nemaju posebne oznake. go­ dine Tycho je prvi napomenuo da se nebeska tijela mogu kretati po krivulji koja nije kružnica.3. Njegov prvi rad. otkriva nešto o čudnom traženju prirode Keplerova mentalnog sastava. Johann Kepler. koji se pojavio 1596. S obzirom na drugo. Već smo napomenuli. Njegova promatra­ nja nove zvijezde (supernova) iz 1572. XII 1571. Prvo. Sa 18 go­ dina se upisao na sveučilište u Tübingenu. Iz zahvalnosti mačenje zašto polumjeri i ekscentrici. a ne tablice Tychu. Kepler je mnogo naučio radeći kao Tychov smatrao da on mora dati uvjerljivo tu­ pomoćnik zadnje dvije godine živo­ ta svoga upravitelja. Drugo. u ovome i prethodnom poglavlju. ove vrijednosti ga ni bogatstvo. osim da se s mu je načelo. Njegov pokušaj da se poveže s ovim sasvim nepotrebnim problemom bio je naj čudniji. gdje se kroz predavanja Mästli­ na upoznao s Kopernikovom teorijom. S obzirom na prvu točku. koji za svoj rad mnogo duguje Tychu Braheu. rali planeti i kako su se oni razvijali usprkos tome bio je uvijek spreman polaganim dinamičkim promjenama da se pokori promatranjima te je t i ć a m a milijuna godina. poka­ zujući njene prednosti nad Ptolemejevom. rodio se u Wurttembergu 27. Prema Nadgrobni spomenik Tychu Braheu u Pragu. Na ploči gore piše: Ni sna­ dnašnjem mišljenju.2 i 4. godine bila su tako točna da su podaci i danas dragocjeni. vje­ rojatno je Kepler u to vrijeme spoznao ekvivalentnost konstrukcija pokaza­ nih u slikama 4. privukle su Keplerovu pažnju kroz cijeli njegov ži­ vot i bez sumnje su bile pokretačka sila prema njegovim velikim otkrićima. 121 .Kepler je posvetio svoje Rudolfinske teti imaju upravo ove vrijednosti. druge. godine. To bi bila jedinstvena teorija. Mysterium Cosmographicum. gotovo sto godina poslije Kopernika. On se njome odmah oduševio i odlučio da sav svoj život posveti astronomiji. zanimljiv je iz dva razloga.

Određivanje stvarne staze planeta Marsa pomoglo je Kepleru da se istakne kao veliki otkrivač. 122 . Gore su dvije od nekoliko stotina stranica proračuna koje su ovaj važan rad ostavili u vječnu baštinu.

Zamislite kocku kojoj je izvana opisana kugla. Zatim nacrtajte kuglu unutar kocke i tako redom. Na taj na­ čin ćemo dobiti niz kugli različitih po­ lumjera. Sada zamislimo da polumjeri ovih kugli imaju iste odnose jedni pre­ ma drugima kao što ih imaju polumjeri planeta. Tada ćemo imati neprirodno i misteriozno tumačenje zašto polumje­ ri staza planeta imaju posebne vrije­ dnosti, što ih u stvari imaju. Takva je bila baza Keplerove zamisli. Pogledaj­ mo kamo ga je ona povela. Niz sfera ili kugli, koji su izračunani na ovaj način, nije se uopće slagao s polumjerima staza planeta. Ovo je pri­ sililo Keplera da promijeni ideju u deta­ ljima, a ne u principu. Umjesto upisi­ vanja druge kocke unutar druge kugle, na njeno je mjesto upisan tetraedar. Zatim je unutar tetraedra upisana tre­ ća kugla. Unutar treće kugle upisan je dodekaedar, a četvrta kugla unutar nje­ ga; unutar četvrte sfere došao je ikosaedar. Petoj kugli je dodan oktaedar, pa na kraju dolazi kugla unutar oktaedra. Kako se odnose polumjeri ovih sfera s relativnim polumjerima staza planeta? Vrijednosti su pokazane u prvoj koloni donje tabele, a izražene su jedinicama polumjera staze Zemlje.
planet Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Keplerova vrijednost 0,56 0,79 1,00 1,26 3,77 6,54 Kopernikova vrijednost 0,38 0,72 1,00 1,52 5,22 9,17

Slaganja nije bilo, pa je to bilo do­ voljno da potakne neumornog Keple­ ra. Slijedeći korak je bio, da se svaka kugla zamijeni s dvije kugle. Uzeo je za svaki planet dvije kugle, manja kugla predstavlja najmanju vrijednost uda­ ljenosti planeta od centra, a najveća kugla odgovara najvećoj udaljenosti

planeta od centra. Po ovoj slici imamo dvije kugle za Saturn, zatim kocku unutar unutarnjije od dviju kugala: slijede dvije sfere ili kugle za Jupiter sa tetraedrom unutar unutarnjije i tako dalje. Premda i sada slaganje s promatranjem nije bilo dobro, Kepler nije bio obeshrabren. Postavio je sebi pitanje, što je centar? Da li je zaista centar Zemljine staze, kako je Kopernik pretpostavio, ili je centar Sunce. Ovdje imamo tipičan primjer Keplerovih metoda. Tokom cijelog svog živo­ ta napravio je najmanje tri pogreške na svaki ispravni korak koji je poduzeo, ali su ti ispravni koraci bili tako golemi da su uvelike prevagnuli pogreške. Ovim opaskama, koje su se odnosile na Keplerov način mišljenja, moramo dodati daljnju značajnu karakteristiku. Nikad se nije zadovoljavao s osrednjim slaga­ njem između teorije i promatranja. Ako se teorija ne bi točno prilagodila unu­ tar područja promatranja, trebalo je potražiti druge mogućnosti. Koliko god su prvotna računanja tražila mnogo vremena i napora, ona su se imala za­ vršiti. Upravo kako su Keplerovi uspje­ si prevagnuli njegove pogreške, tako je karakteristično da se uvijek pokoravao promatranjima, koja su prevagnula ne­ obične plodove njegove svojevrsne nestvarnosti. Kod proučavanja svoje ideje o tije­ lima i kuglama zapazio je da je Kopernik drugačije tretirao slučaj Zemlje od drugih planeta. To je podbolo Keplera jer, ako je Kopernik ovdje pogriješio i ako bi se Zemlja tretirala na isti način kao i svi drugi planeti, njegova bi se neobična teorija mogla bolje uskladiti s promatranjima. Zato se Kepler dao na određivanje točne staze Zemlje. Za ovo su mu bila potrebna najtočnija proma­ tranja, pa je odlučio da postane pomo­ ćnik Tycha Brahea. Velika udaljenost od Graza, gdje je Kepler živio, do Dan­ ske možda bi ga spriječila da otputuje Tychu, ali na sreću se Tycho posvađao s mnogim ljudima u Danskoj i bojeći se

123

da mu ne uzmu njegove instrumente je bio svjestan da se ovaj sustav samo napustio je Dansku 1597. godine i na­ neznatno razlikuje od Kopernikova selio se u Češkoj pred kraj XVI stoljeća. sustava. U svojim kasnijim radovima Kepler je u međuvremenu pobjegao iz on se savjesno držao obećanja. Graza zbog religioznih progona i došao Tako se Kepler sam latio zada­ u Prag u siječnju 1600. godine. Tako tka određivanja prave staze Zemlje u se Kepler lako mogao povezati s Tyc- odnosu na Sunce. Radeći na ovome hom - lako s geografskog gledišta. Ali postavio je jednu odlučnu pretpostav­ to povezivanje za Keplera nije bilo lako ku, koja je na sreću približno zadovo­ s ljudskog gledišta jer, kako je sam pri­ ljavala: tj. da je planet, kada je u istom mijetio, Tycho je čovjek s kojim nitko smjeru sa Suncem (u odnosu na po­ ne može živjeti bez izvrgavanja najve­ zadinu zvijezda), tada uvijek jednako ćim uvredama. Zato nema većeg doka­ udaljen od Sunca. Ova je pretpostavka za, koji pristaje Keplerovom karakteru, približno točna za određeno vrijeme, nego da je poslije 25 godina svoje velike takva kakvu su obuhvaćala promatra­ planetarne tablice Tabuli Rudolphinae nja Tycha Brahea. posvetio uspomeni Tycha Brahea. Na slici 4.5 S predstavlja Sunce, a Kepler nije dugo gutao uvrede, jer M položaj Marsa. Izaberimo niz trenu­ je Tycho umro 1601. godine ostavlja­ taka kada je smjer od S prema M uvi­ jući Kepleru žetvu svojih promatranja. jek isti, a kako smo rekli, udaljenost Bez ovih bi promatranja Kepler teškom od S do M je uvijek ista. Jer je vrijeme mukom došao do pravih staza plane­ ophoda Zemlje različito od vremena ta. Na svojoj samrtnoj postelji Tycho je ophoda Marsa, Zemlja neće općenito zaklinjao Keplera da ne zaboravi su­ biti u istom položaju kada Mars bude stav koji je on zastupao, da se Sunce u istom položaju. Zato dobivamo niz okreće oko Zemlje, a da se svi ostali položaja Z2 Z3 Z4 itd. za Zemlju. Kad planeti okreću oko Sunca. Kepler je je Zemlja u položaju Z1 promatranja obećao da to neće zaboraviti, premda daju i kut između MS i SZ i također
Slika 4.5 Kepler je izabrao niz trenutaka, kada je smjer S prema M (od Sunca prema Marsu) bio isti. Kod svakog izabranog trenutka položaj Zemlje (Z) je bio različit. Položaji Z2 Z2 itd. označuju markirani dio Zemljine staze.

Zvjezdarnica u Pragu gdje je Kepler radio.

124

kut između MZ1 i Z1S. Prema tome, kutovi trokuta su poznati, tako da se omjer udaljenosti od S do M i od S do Z1 može izračunati. Određujući ovo za svaki položaj Zemlje Z1 Z2 Z3 itd., Kepler je dobio odgovarajuće vrijedno­ sti Zemljine udaljenosti od Sunca na raznim položajima ili točkama njene staze, što je udaljenost od S do Z , od S do Z2 i tako redom. Na taj način on je mogao ucrtati stazu Zemlje unutar točnosti koju su dala promatranja. On je našao da je to Ptolemejeva konstru­ kcija koja je dana na slici 4.2. Napomenimo da je ta konstru­ kcija ispravna za članove prvog reda ekscentriciteta. Jer je ekscentričnost staze Zemlje vrlo mala, članovi drugog reda (članovi s kvadratom na e) bili su premaleni da bi bili otkriveni proma­ tranjima Tycha Brahea. Zato je Kepler dobio za Zemlju konstrukciju koja je identična Ptolemejevoj. Budući da je
Dolje je Keplerov prikaz staze Marsa. Iscrtkana linija označuje stazu. Sunce se nalazi kod n, jednom od žarišta elipse.

Ptolemejeva konstrukcija, kako smo vidjeli, potpuno ekvivalentna Kopernikovoj konstrukciji na slici 4.3, pokaza­ la se ispravnom Keplerova slutnja da je ovdje Kopernik načinio pogrešku. Ako staza Zemlje odgovara Ptolemejevoj konstrukciji, možda ona odgo­ vara i svim stazama ostalih planeta. Zato je Keplerov slijedeći korak bio da upotrijebi konstrukciju slike 4.2 za sve planete, ali, naravno, s različitim smjerovima za pravac od S prema C i s različitim vrijednostima za ekscentricitete staza (što će reći, s različitim vrijednostima za odnose udaljenosti SC prema udaljenosti CP). Sada je Ke­ pler popravio dvije Kopernikove pogre­ ške. On je dodao Zemljinom kretanju epicikl i ispravno je ustanovio da Sun­ ce nije središte glavnog kruga Zemlje nego centar svih staza planeta. Ako uzmemo u obzir da je Ptoleme­ jeva teorija vladala gotovo 1400 godiSlika 4.7 Kada planet prijeđe od P1 do P2 on opisuje površinu P1SP2. Uprkos dvjema pogreškama u izradi Kepler je došao do točnog rezul­ tata: da je površina proporcional­ na vremenu koje je proteklo od P1 do P2 .

Slika 4.6 Elipsa predstavlja stazu planeta. Oko nje je opisan krug. S označuje Sunce, a P položaj planeta. Kepler je otkrio da je udaljenost SP uvijek jednaka Cl - eCI cos(QCI).

125

na i da je Kopernikova teorija postoja­ katkada daju položaje Marsa gotovo la gotovo 100 godina, moglo se očeki­ točno, ali su se na nekim drugim po­ vati da će ta nova slika vrijediti neko ložajima odstupanja od 8' ponovo po­ vrijeme. U biti je Kepler ponovo otkrio kazala. Vjerojatno je da većinu ljudi da su eliptična kretanja planeta ispra­ takva odstupanja ne bi mnogo intere­ vna za prvi red ekscentričnosti, pa se sirala. Oni bi bili zadovoljni s činjeni­ moglo očekivati da je to veliki međaš com da teorija daje približno ispravna u astronomiji. Ironija sudbine je tada predviđanja. (Zaista je situacija za sve htjela da se nova slika nije zadržala druge planete bila mnogo bolja, osim ni godinu dana. Vlastita promatranja za slučaj Merkura, za kojega proma­ Tycha Brahea, koja su omogućila Ke- tranja nisu bila potpuna.) Ali, Kepler pleru da ispravi Kopernikovu teoriju, nije bio čovjek koji bi prešao preko sama su pokazala da Keplerova slika takvih pogrešaka. Upravo kako se on ne predstavlja točno kretanje Marsa odlučio da nađe pravu stazu Zemlje, po njegovoj stazi. U slučaju Marsa sada se odlučio da nađe pravu stazu udaljenost od C do S je gotovo 10% Marsa. Kepler se ovim određivanjem udaljenosti od C do P. Kako smo vidje­ pokazao kao veliki otkrivač, a ne samo li, slike 4.1. i 4.2. nisu identične kad kao korektor dviju pogrešaka u Koperse uzmu u obzir veličine ekscentricite- nikovom radu. ta s drugom potencijom; a član s kva­ Prije nego promotrimo Keplera dratom ekscentričnosti daje razliku od u ovoj ulozi, bit će dobro da se kaže 1/400. Ovo znači da Keplerova teori­ malo o konstrukciji na slici 4.5. Kako ja daje položaj Marsa s pogreškom od je bilo moguće da se zna da je pravac 1/4%. Prema tome, stvarni se položaj od S prema M uvijek usmjeren u sta­ Marsa može razlikovati od izračunatog lan smjer za svaku točku Z Z Z 1 2 3 položaja za oko 8 lučnih minuta, a ova itd.? Jednostavno, poznavajući ophorazlika se nalazi unutar područja to­ dno vrijeme Marsa i uzimajući sigur­ čnosti promatranja Tycha Brahea. no da su točke Z 1 Z 2 Z 3 itd. uzete Naravno, Mars nije uvijek izvan iz određenog broja Marsovih godina. izračunatog položaja. U točkama I i H Zatim, kako su se izmjerili kutovi u u slici 4.1, na primjer, pogreška je bila trokutu SMZ? Kut SZM je bio dan iz sasvim drugačija od one kad se Mars neposrednog promatranja. Kut SMZ nalazio u nekom srednjem položaju se također mogao odrediti neposre­ svoje staze. U stvari, izračunavanja dnim promatranjem, uzevši da je zvi-

Odlomak iz Keplerova Sommniuma, najrani­ jeg ili jednog od najranijih radova naučne fikcije. U ovom je pothvatu Kepler opisao rizike leta u svemir. Čovjek može biti odba­ čen uvis, kaže on, kao kod eksplozije puščanog praha. On bi prema tome bio ošamućen, dok bi svoje ruke i noge trebalo da zaštiti kako ne bi bile otrgnute.

jezda, prema kojoj je usmjeren pravac SM, poznata unaprijed; sve što je bilo potrebno da se učini, bilo je da se iz­ mjeri kut između zvijezda u smjeru od Z prema M i onih u smjeru od S pre­ ma M. Potrebna informacija, tj. smjer prema kojem je pravac SM usmjeren, mogla se dobiti pod pretpostavkom da se jedna od točaka Z 1 Z 2 Z 3 itd. nala­ zi na pravcu SM, što će reći, ukoliko je jedna od točaka koje su izabrane u opoziciji Marsa. Došli smo do Keplerova određivanja prave staze Marsa. Metoda, kojaje isko­ rištena, bila je složena u svim detalji­ ma; ali je njen princip bio jednostavan da se izvede rad koji je prikazan na sli­ ci 4.5 za veći broj smjerova pravca SM (udaljenosti Marsa od Sunca u raznim trenucima). Staza Zemlje je ista za sve slučajeve, a ovo dopušta da udaljeno­ sti od S do M budu neposredno uspo­ redne u raznim slučajevima. Rezultat je pokazao da staza Marsa ima oblik simetričnog ovala, kako je pokazan na slici 4.1, a Sunce se nalazi na velikoj osi ovala. Ovalu je lako opisati krug,

kao što je na slici 4.6, a za bilo koju točku P ovala može se naći odgovara­ juća točka Q na krugu. Ako povučemo pravac okomit na veliku os ovala, Q je jednostavno točka u kojoj ovaj okomiti pravac siječe opisani krug. Poslije mnogih pokušaja i krivih početaka, Kepler je konačno načinio značajno otkriće, da je udaljenost od Sunca S do planeta P uvijek dana, bez obzira gdje je planet bio na svojoj stazi, slijedećim jednostavnim odno­ som. Udaljenost SP je uvijek jednaka udaljenosti CI smanjenoj za produkt CI i nekog stalnog broja, kojeg može­ mo označiti sa e i cosinusa kuta QCI. Ovo možemo mnogo kraće napisati u formi: SP = CI - e,CI cos (QCI). Ovo je relacija za točku na elipsi sa Suncem S u jednom od njenih žarišta. Veliki je problem bio na kraju riješen. Planeti se kreću po elipsama, a Sunce se na­ lazi u jednom od žarišta elipse. Tako je princip kretanja po krugo­ vima konačno bio odbačen. Možda su pri poduzimanju ovog odlučnog koraka Kepleru pomogla TycKepler označuje kraj jedne ere. Pre­ teča moderne astronomije, on je bio povezan i s astrolozima. Napravio je ovaj horoskop za velikog pustolova Wallensteina, ali je to učinio s upozo­ renjem da se astrološka predviđanja ne mogu prihvatiti a da se ne uzme u obzir karakter čovjeka.

Područje zvukova koje je Kepler pridavao planetima, a zasnovao na njihovim brzinama i ekscentričnosti njhovih staza.

127

hova promatranja kometa iz 1577. go­ obrnuto njihovim udaljenostima od dine, o kojima smo već govorili kako je Sunca s matematičkom pogreškom sam Tycho napomenuo da mu izgleda u ocjenjivanju površine pokazane na da se komet ne kreće po kružnoj stazi. slici 4.7. Obje pogreške se međusobno Da postavimo fizikalna otkri­ poništavaju. Kepler će, u stvari, otkriti ća Galileja i njegovih sljedbenika u svoju matematičku pogrešku, ali za­ ispravnom svjetlu, bit će dobro da čudo neće uočiti da je s njom bila po­ zaključimo ovo poglavlje s još nekim vezana druga pogreška. Do kraja svog neobičnim Keplerovim predodžbama. života on je vjerovao da brzine planeta Da protumači zašto planeti kruže oko opadaju obrnuto sa svojim udaljeno­ Sunca, postavio je hipotezu da Sunce stima od Sunca. Bila je čudna stvar da zrači neku vrstu upliva, a zračenje bi se ovaj zaključak nije mogao upotrije­ bilo slično djelovanju žbica na kotaču. biti od planeta do planeta, nego samo Zbog vrtnje Sunca žbice pritištu pla­ za isti planet na raznim daljinama od nete, gurajući ih oko gotovo kružnih Sunca. Činjenica da periodi obilaska staza. Zato je Kepler vjerovao da su planeta oko Sunca ne ovise o kvadra­ uzroci kretanja planeta sile koje dje­ tu njihovih udaljenosti, pokazala bi luju pod pravim kutovima na smjer od Kepleru da njegova zamisao nije bila Sunca do planeta. U slijedećem ćemo ispravna. Nasuprot tome, Kepler je ot­ poglavlju vidjeti da pravo fizikalno tu­ krio najznačajniji odnos između perio­ mačenje kretanja planeta ovisi o sili da obilaska planeta i njihovih srednjih koja nije poprečna na smjer od Sun­ udaljenosti od Sunca: on kaže da je ca do planeta, nego uzduž tog smje­ kvadrat perioda proporcionalan kubura. Zatim je Kepler vjerovao da Sunce sima udaljenosti. zrači nejednako u svim smjerovima Druga izrazito čudna zamisao Kei samo uzduž ravnina staza planeta. plera je bila da period ophoda Merku­ Ovo ga je dovelo da vjeruje kako utje­ ra oko Sunca mora biti u istoj relaciji caj Sunca opada s povećanjem udalje­ s iznosom rotacije Sunca, kao period nosti ili jednostavno da je ona obrnuto ophoda Mjeseca oko Zemlje, kao iznos proporcionalna udaljenosti. Gravitaci­ rotacije Zemlje. Ovo znači da bi se Sun­ ona teorija, naravno, zahtijeva da sila ce trebalo jedanput okrenuti oko svo­ kojom djeluje Sunce opada obrnuto s je osi za oko 27-mi dio perioda opho­ kvadratom udaljenosti. da Merkura, koji iznosi oko 88 dana; Čudna je anomalija da je Kepler, prema tome, Sunce bi trebalo da se radeći po ovoj netočnoj osnovi, ipak jedanput okrene oko svoje osi rotacije došao do potpuno ispravnog rezultata, za oko 3 dana. Galilejevo otkriće Sun­ tj. da planeti opisuju iste površine u čevih pjega dovelo je do prvog određiva­ jednakim vremenima. Na slici 4.7 to­ nja rotacije Sunca, a ono je neposredno čke P1 i P2 predstavljaju dva položaja pokazalo da je ovo neobično shvaćanje planeta, a osjenčanu površinu zatva­ bilo vrlo daleko od pravog. raju pravci SP1 SP2 i luk P1P2 staze Kepler nije nikada napustio ideju planeta. Zatim, osjenčana površina je o kocki, tetraedru itd., jer je razvio je­ upravo proporcionalna vremenu koje dnu novu čudnu teoriju, koja se oči­ je proteklo dok je planet došao iz Pl to mnogo bolje slagala s činjenicama. do P 2 Dvostruka površina, dva puta Smatrao je da planeti emitiraju neku veće vrijeme: Čini se da je razlog za­ vrstu harmonije analogne muzičkim što je Kepler došao do ovog ispravnog tonovima, gdje bi jakost tona bila zaključka bio u tome što je on kom­ proporcionalna brzini planeta. Upo­ binirao fizikalnu pogrešku pretposta­ trebljavajući poznatu veličinu staza vljajući da se brzine planeta smanjuju planeta, njihovih ekscentriciteta i

128

njihovih perioda, on je dobio sistem tonova. Planeti Merkur i Mars imaju pri­ lično veliko područje tonova, jer su njihovi ekscentriciteti relativno veliki. Ovo znači da oni imaju relativno velike promjene svojih udaljenosti od Sunca, i zato, prema Kepleru, velike promjene u svojim brzinama i emisijama tonova. S druge strane. Venera ima vrlo mali ekscentricitet, pa se vrlo malo mije­ nja njena udaljenost od Sunca. Zato Venera emitira isti ton. Naravno, nije bilo slučaja da su se izračunati tonovi precizno slagali u frekvenciji s muzi­ čkim tonovima koji su ovdje prikazani. Može li ovo dolaziti od pogrešaka pro­ matranja? Smatramo da su dobiveni tonovi točno takvi kakvi bi trebalo da budu na prikladno tempiranoj skali i da zatim iz ovih unesemo maksimal­ ne i minimalne udaljenosti planeta od Sunca. Kako se slažu rezultati uspo­ ređeni s promatranjem? Odgovor je pokazan u slijedećoj tablici, gdje su vrijednosti afela (maksimalna udalje­ nost) i perihela (minimalna udaljenost) uspoređeni; prvo je dano po Keplerovoj harmonijskoj teoriji, a drugo po stvarnim promatranjima koja je izveo Tycho Brahe.
afel
harmonija perihel

Slaganje je zapanjujuće dobro - za­ panjujuće, jer ideja nema fizikalnog značaja. Sasvim odijeljeno od njegovih znanstvenih aktivnosti, Keplerov život je vrlo interesantan. Već smo napo­ menuli čudnu kombinaciju sitničavih razlika do promatranja s najdivljijim spekulativnim fantazijama. Pravedno je da se kaže kako je Kepler imao da­ leko veći respekt za činjenice nego što ih ima prosječni učenjak, i da je bio, također, prilično čudniji od prosječnog učenjaka. Ovim značajnim karakteri­ stikama treba dodati vrlo buran život - skrb za ženu, vjersko proganjanje, obranu majke koja je okrivljena kao vještica, i pisanje koje je moglo vrlo lako biti prva znanstvena fantastična priča. Ovim kvalitetama je Kepler po­ stao gotovo idealna studija za biografa pa je o njemu i njegovu radu napisano mnoštvo studija.

planet

Afel

Tycho Brahe perihel

Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Satum

0,476 0,726 1,017 1,661 5,464 10,118

0,308 0,716 0,983 1,384 4,948 8,994

0,470 0,729 1,018 1,665 5,451 10,052

0,307 0,719 0,982 1,382 4,949 8,968

129

5. poglavlje TEORIJA GRAVITACIJE

Veliki rad Keplera na stazama pla­ da neprekidno gibanje strijele uzroku­ neta bio je izveden tokom prvih pet go­ je zrak koji je slijedi straga, gurajući je dina XVII stoljeća. Veliki rad Newtona konstantno. Ovaj neobičan pojam nije na teoriji kretanja planeta izveden je našao potporu u Europi XIII stoljeća. nekih 80 godina kasnije. Golemo po­ Pretpostavimo da je strelica izbačena dručje umnoga rada razdvaja Newto­ nasuprot vjetru, što tada? Kasnije, na od Keplera, jedno područje ljudske kada su se pojavili topovi, moglo se misli mnogo veće nego ono koje je raz­ postaviti još jedno pitanje: da li vjetar također gura topovsko tane? dvajalo Keplera od Ptolemeja. Ovakva pitanja nisu mogla naći Sve do Keplera astronomi su sebi postavljali relativno skroman cilj - da odgovor, sve dok nije došao povoljan ispravno opišu kako se kreću planeti. trenutak u XVII stoljeću. Već smo spo­ Oni su bili zadovoljni s geometrijskim menuli široki ponor između polumiopisivanjem staza planeta. Ali, zašto se stičnih predodžbi Keplera i fizikalnu planeti kreću po takvim stazama? Po­ sigurnost učenjaka nekih 70 ili 80 go­ sebno, zašto se planet kreće po takvoj dina kasnije. Ukoliko se ova velika promjena eliptičnoj stazi, a ne po nekoj drugoj može pripisati jednom čovjeku, to se krivulji? Ovo je problem kojeg je New­ mora pripisati Galileu Galileju. ton riješio u svom najznačajnijem djelu Kada usporedimo rad ova dva čo­ Principia. Razlika između vrste proble­ vjeka, teško je vjerovati da su Galilei ma kojeg je Kepler uzeo kao zadatak, i Kepler bili suvremenici. Galilei je bio i vrste problema kojeg je Newton uzeo Sedam godina mlađi od Keplera, a ro­ kao zadatak, jest razlika između kidio se u Pizi 1564. godine. Galilejev rad nematike i dinamike. U kinematici se je bio u suštini moderan u svom nači­ jednostavno opisuju staze uzduž kojih se kreću planeti. U dinamici je cilj da nu, dok je u mnogim pogledima Kepler se protumači zašto se tijela gibaju po u suštini bio srednjovjekovan. Kepler je, može se reći, zaključio jednu eru, svojim stazama. dok je Galilei otvorio novu eru. Razlika Dinamika je bila mnogo teža, tako između ova dva čovjeka pojavila se iz da ni Grci nisu načinili u njoj bilo ka­ razlike načina mišljenja, koji je dobro kav napredak. Osnovna je poteškoća poznat u današnje doba, ali koji nije davanje precizne definicije za silu. Je­ tako jednostavno prepoznat početkom dan neodređen kvalitativan pojam sile, XVII stoljeća. Galilei je bio po svom in­ naravno, pojavljuje se u svakodne­ stinktu eksperimentalni fizičar, dok je vnom životu. Riječ sila često upotre­ Kepler bio matematički teoretičar. Rabljavamo u običnom govoru ali, kada točno sila djeluje, a kada ne? Aristotel je dao naoko uvjerljiv odgovor, ali je bio potpuno kriv. Rekao je da sila djeluje uvijek kada se tijelo giba. Čim sila prestane djelovati, tijelo se prestane gibati. Prividna istina ovog zaključka može se vidjeti guranjem au­ tomobila po ravnoj cesti. Čim ga pre­ stanemo gurati, on stane. Ali, kako je s letom strijele? Aristotel je pretpostavio Na sljedećoj stranici: 130
Nešto manje od stoljeća dijelilo je Newtonov rad od Keplerovoga, premda su intelektualne snage rasle u to vrijeme ne­ zadrživim tempom. Galileo Galilei je bio tem on XVI dalekozo i lano n je dlje ukazao toljeća i dinamici ih. hGal IG lina koji lejev m, jeg široke jUpotrebom u iva ad lk đ trebljava mogućnosti na p p jih omat tdalekozora lu je G e dao č lilejev rada odel vi je

131

zlika se jasno pokazala u njihovu drža­ Obje metode pristupaju osnovi za nju prema otkriću teleskopa nekog ni­ napredak u znanosti, ali početkom zozemskog optičara. Galilejeva reakcija XVII stoljeća je Galilejeva metoda bila je bila trenutna, pa je odmah konstru­ posebno potrebna. Znanost je postala irao teleskop za sebe, a da nije suviše zrela za pojavu eksperimentalnog fizi­ razmišljao o načinu njegova djelovanja, čara. Ovo je bilo polje na kojem se na­ nego je usmjerio svoj instrument u predak mogao najlakše postići. Keplenebo da pogleda kako izgledaju Sun­ rova razmišljanja o stazama planeta, o ce, Mjesec, planeti i zvijezde. Kepler, uzrocima njihovih kretanja oko Sunca na drugoj strani, latio se izrade optičke i o njihovim relativnim razmacima, teorije teleskopa; ali ga nije načinio, jer nisu bila korisna, jer tada fizika nije je bio, kako je sam rekao, nespretan u bila dovoljno razvijena da omogući te­ takvim stvarima. Razlika je još mnogo oretičaru da se uspješno uhvati ukoveća ako uzmemo u obzir da se prije štac s ovim problemima. Zaista, bilo izuma teleskopa Kepler pridružio kao je potrebno pola stoljeća napretka u asistent Tychu Braheu. fizici prije nego se ovo moglo ostvariti. Sve ovo ne govori da je Kepler ma­ Bit će dovoljan jedan primjer. Kepler nje cijenio promatranja nego Galilei. U je postavio teoriju da je odnos perioda stvari, on ih je više cijenio. Galilei ne rotacije Zemlje prema periodu obila­ bi nikad vjerovao u finije promatračke ska Mjeseca oko Zemlje isti kao odnos detalje pomoću kojih je Kepler izveo perioda rotacije Sunca prema periodu eliptične staze planeta. Razlika između ophoda Merkura oko Sunca. Prema teoretičara i eksperimentatora je dale­ ovoj teoriji, period rotacije Sunca iznosi ko od toga da bude razlika u stupnju oko tri dana. Svojim teleskopom Galilei njihovih odnosa prema promatranjima. je ustanovio da Sunce u stvari ne rotira U stvari, sasvim je lako naći teoretičare za tri dana, nego za 27 dana. Ovo je koji više cijene promatranja od samih odredio promatranjem pjega na Suncu, promatrača, kao što je Keplerov slučaj. koje se gibaju od zapadnog ruba Sunca Razlika je u instinktu. Keplerov instinkt prema njegovu istočnom rubu, jer se je bio da sazna kako radi teleskop; Ga- Sunce vrti oko svoje osi. lilejev je bio da izradi teleskop. (Otkriće pjega na Suncu, usput,

132

Gore: Galilejevi crteži Sunčevih pjega pri­ kazani u njegovu djelu Delle Macchie Solari. Desno: Niz fotografija, snimljenih na Mt Wilsonu 1947, pokazuje kako se uslijed rotacije Sunca pomiču pjege s jednog kraja na drugi kraj Sunčeva diska.

nije prvi objavio Galilei, nego Cristoph Sunca nije točno okomita na ravninu Scheiner. Razlog za to je bio što se Gali­ staze Zemlje. lei suzdržavao objaviti svoja promatra­ Galilejev životni rad i njegov lični nja Sunčevih pjega gotovo dvije godi­ karakter možda se najbolje može pri­ ne, vjerojatno zato što je želio da bude kazati opisivanjem jednog njegova ek­ apsolutno siguran da su pjege stvarno sperimenta. Prema Aristotelovoj fizici, povezane sa Suncem, a ne da su je­ tijela koja padaju imaju težinu, a ona dnostavna mala tijela između Zemlje i koja ne padaju, nemaju težinu. Zrak Sunca. Od pamtivijeka su se vrlo veli­ ne pada pa zato nema težinu. Galilei je ke pjege morale vidjeti na disku Sunca izašao na kraj s ovom stvari na krajnje prostim okom, tako da teleskopsko ot­ jednostavan način. Mjehur je napunio kriće Sunčevih pjega nije stvarno nji­ zrakom, začepio ga i izvagao. Zatim ga hovo prvo otkriće; ali su promatranja je probio, pa je zrak izašao i ponovo prostim okom uvijek pripisivana pro­ izvagao. Težina kod drugog vaganja je lazima tijela ispred Sunca. U jednom zapaženom slučaju smatralo se da je bila manja nego kod prvog, što je po­ planet Merkur došao između Zemlje i kazalo da je zrak koji je izašao imao te­ Sunca.) žinu. Izgleda jasno, da je Galilei postavio Korist koju je Galilei dobio iz svojih kao neko pravilo, da je gotovo sve ono promatranja pjega na Suncu, iznena­ dila je sve njegove suvremenike. Ne što su prethodne generacije rekle o fi­ samo da ih je upotrijebio da odredi vri­ zikalnom svijetu bilo neispravno. Nje­ jeme rotacije Sunca, nego je ustanovio gova tehnika je bila da izabere bilo koje da one nisu apsolutno tamne. One su rasprostranjeno mišljenje, da izrazi su­ tamne samo zbog toga što ih uspoređu­ mnju u njegovu vrijednost i da ispla­ jemo sa svijetlim okolnim područjima nira eksperiment da ga provjeri. Motiv diska Sunca. On je također ustanovio za prihvaćanje ove tehnike je vjerojatno da su pjege ograničene na ekvatorijal­ bio u tome što se Galilei sigurno rado­ ni pojas Sunca, jer se rijetko nalaze na vao šokovima i iznenađenjima što su heliografskim širinama većim od 30°. ih uzrokovala njegova otkrića. Jasno je Galilei je čak ustanovio da os rotacije da je bio mnogo sretniji kad je eksperi-

Scheiner je objavio otkriće Sunčevih pjega prije nego je na njih upozorio Galilei. Na slici se vidi kako je on dobivao obrnute slike Sunca pomoću dalekozora na neprozirnom zastoru.

133

On jeustanovio da Mjesec nema glatku površinu. godine. otkrića da se sva tijela. On je bio otvoren i pošten. on je vjerojatno osjetio mogućnost izlaza iz napete atmosfere na sveučilištu u Padovi na širi život izvan ove sredine. Kada je Galilei primio vijesti o izu­ mu teleskopa. On je vidio sjene što ih planine i krateri bacaju osvijetljeni Suncem. kako su uvjeravali filozofi. a naroči­ to se zapažaju kružni bedemi kratera. koja su se počela kretati na isti način. Smatralo se da teška tijela brže padaju na zemlju nego lakša tijela. a iznad svega nije mogao trpjeti glupane. najavljuje prvi utje­ caj teleskopa na istraživanje neba. kroz koje prolaze razna tijela. do­ veo je Galileja do otkrića od najveće va­ žnosti. Tamo ima planina i dolina. prirodno. ali je zato bio vrlo popularan među studentima. pomoću dalekozora koji je sam nedavno izmislio. Galilei je predavao pred najvećim mogućim auditorijem. neobične i izvanredne prizore. kod bezbrojnih zvijezda stajačica. Galileo Galilei patricij firentinski profesor matematike na sveučilištu u Padovi. Ovo je otkri­ će imalo vrlo značajno mjesto u Newtonovoj teoriji gravitacije. u istom gravitacionom polju. a osobito filozofa astronoma. sve da je Galilei bio prijazan i trpeljiv. Dok su njegove ko­ lege mogle skucati nešto više od kvoru­ ma studenata na predavanjima. On je uperio svoj prvi jednostavni instrument ne samo na Sunce nego. do krajnje nepopularnosti 134 među njegovim kolegama na sveučilištu u Padovi. Neznatne razlike koje su postojale. a pomoću . i na Mjesec. Galilei je jednostavno pustio nekoliko tijela raznih težina iz velike visine pred nosovima svojih ko­ lega. Galilejeva metoda rada sumnje. Objavljeno 1610. nastavljaju kre­ tati po identičnim stazama. ra­ zdražljiv i podrugljiv. bez obzira na njihove različite mase. Ovo bi bilo dovoljno da se u sveučilišnoj atmosferi steknu mnogi neprijatelji. ment opovrgao staro ustaljeno shvaća­ nje nego kad ga je potvrdio.ZVJEZDANI GLASNIK Otkrivši velike. kao i ovdje na Zemlji. koji ih je nedavno opisao i odlučio da im dade ime Medičejske zvijezde Venecija 1610 Naslovna strana. Sva su tijela gotovo istovremeno udarila u tlo. kod maglica i četiriju gornjih planeta koji se polagano okreću oko Jupitera na raznim daljinama i periodima za koje nitko prije nije znao od autora. štaviše. ek­ sperimenta i ismijavanja dovela ga je. planete i zvijezde. također. s prijevodom Galilejeva Sidereus Nuncius. Galilei je točno pripisao razli­ čitim efektima otpora zraka. a on nije bio ni jedno ni drugo. a oko četiri stoljeća kasnije je bilo kamen temeljac Einsteinove opće teorije relativnosti. na površini Mjeseca. Jedan eksperiment koji je vjerojatno započeo s motivom "da ismije" samou­ vjerene školovane ljude oko sebe. koji izazivaju poštovanje svakog čovjeka.

Iste godine. koji je došao do zaključka da se to ne može postići.Ove stranice iz Galilejeve knjižice pokazuju mnogo "novih" zvijezda koje je otkrio prvi teleskop. pogledi na satelite bi bili isti iz svih dijelova Zemlje. Zami­ sao je bila dobra. a ne o promatračkom problemu. On je ustanovio da Venera pokazuje faze ili mijene poput Mjeseca. Budući da je Jupiter tako daleko od Zemlje. Prije 1610. godine. što omogućava određivanje geografske dužine. Ona je Galileja podigla iz prilično uskogrudne atmosfere sveučilišnog života do polo­ žaja gdje je mogao govoriti na jednakoj nozi ili gotovo jednakoj s knezovima i Kardinalima. u kojoj je knjiga objavljena. brojne audijencije s papom. isto onako kako se planeti gibaju po stazama oko Sunca. Ova su otkrića bila objavljena u Knjizi Sidereus Nuncius. koji se gibaju po staza­ ma oko centralnog masivnog planeta. preselio se u Firencu. Jedna interesantna ideja. a od kojih je on mogao zatražiti. Galilei se s tim nije složio. Položaji ovih satelita se mijenja­ ju iz dana u dan zbog njihova kretanja oko Jupitera. koju je Galilei razvio u to vrijeme. Plejade (Vlašići). On je ustanovio da planet Jupiter ima četi­ ri mala satelita. Galilei je smatrao da se njihovi položaji mogu unaprijed izraču­ nati. koja je izdana u Veneciji u ožujku 1610. pa je Keplerovo mišljenje bilo ispravno. desno. pojas i štit Oriona (lijevo) bio je poznat kao grupa od samo devet zvijezda. Zato se. Galilei je bio silno impresioniran čestim vezama između svojih teleskop135 . ali se ovdje radi o teorijskom problemu. a i dobiti. može izmjeri­ ti vrijeme opaženog rasporeda satelita i usporediti ga s predviđenim položaji­ ma satelita u katalogu. kao grupa od samo sedam zvijezda. Problem je bio upućen Kepleru. njih je bio u mogućnosti da izračuna visine planina i da pokaže kako se one mogu usporediti s ovima na Zemlji. Potpun uspjeh ovisi o tome da li su budući položaji satelita izračunati s dovoljnom preciznošću. nastala je iz njegovih promatranja satelita Jupi­ tera. Knji­ ga je izazvala veliku senzaciju. gdje je predavao darovitim slušaocima iz svih dijelova Europe. s bilo kojeg dijela Zemlje. kao što se unaprijed mogu izra­ čunati položaji planeta koji se gibaju oko Sunca. Nalije­ vo je kopija jednog Galilejeva teleskopa.

) Galilei je bio tako impresioniran jednostavnošću i finoćom Koperniko­ ve slike uspoređujući je sa složeno- . da jedno­ liko pravocrtno kretanje laboratorija nema učinka na događaje koji se zbi­ vaju unutar laboratorija. Već smo napomenuli u prethodnom poglavlju da je teorija Tycha Brahea. a ne Tychovu sliku. Tycho Brane je vjerovao da bi se. ali nije smio reći da se Zemlja stvarno kreće. a predstavlja ga sva­ ki jednoliko gibajući laboratorij. Sa svoga novog visokog položaja Galilei je sebi postavio zadatak da uve­ de Kopernikov sustav u Italiji i time u cijelom katoličkom svijetu. bio je izabran novi papa. pa je ovaj efekt premali da bi se zamije­ tio početkom XVII stoljeća. Ovo je kamen temeljac specijalne teorije relativnosti. po kojoj se svi planeti osim Zemlje gibaju oko Sunca. U slijedećem pogla­ vlju doći ćemo do značenja Bradleyjeva otkrića aberacije. Galilei je odmah otišao u Rim i u nizu sastanaka s papom zala­ gao se za prihvaćanje Kopernikove te­ orije. bio prema njemu prijateljski naklonjen. Urban VIII. To je pokušao u svojoj glasovitoj knjizi Dialogo.skih promatranja i Kopernikove teorije o kretanju planeta. kao kardinal Barberini. na primjer. U početku su ga prijateljski opo­ minjali da ne uči i ne zastupa ideju o kretanju Zemlje. kada mu je bilo gotovo 60 godina. Dokaz za Kopernikovu teoriju se može dati. nju Crkva smatra nepotvr­ đenom. Kopernikovoj teoriji. ali je na drugoj strani gotovo sigurno da je protestantska reformacija ukazala papskim područjima da je potrebna odlučna obrana Crkve i njenih dogmi ukoliko se želi zadrža­ ti jedinstvo. bio je slobodan da to smatra hipotezom. Na jednoj strani su zdrav razum i racional­ nost ukazivali na prihvaćanje Kopernikova sustava. ako se teško tijelo baci s tor­ nja. Fizičar i danas upotrebljava Galilejev sistem referencije. kretanje Zemlje će prouzročiti vrlo mali efekt na putanju tijela koje pada. što je dovelo do početka njegove nesretne borbe. a ne vice versa. Deset godina se Galilei zgražao nad ovim ograniče­ njem. Ali. Galilei je odbacio ovaj prigovor i upozorio da se ne javlja takav efekt ako je tijelo bačeno s jarbola broda koji se kreće po glatkoj površini vode. Osim toga. morao uočiti efekt ako se Zemlja kreće. on je dobro započeo. To se javlja iz činjenice da se Zemlja vrti. ali ne onako kako je to iznio Galilei. a samo se Sunce giba oko Zemlje. uvijek moguće smatrati da Zemlja miruje pod uvjetom da napusti­ mo običnu euklidsku geometriju. ali Galilei.prigovor koji bi takvo kretanje pokazao padanjem tije­ la. Galilejev eksperi­ mentalni rad je pokazao kako su bili potpuno bez temelja prethodni prigo­ vori o kretanju Zemlje . (Prema teoriji relativnosti je. Zatim. Takvi slučajevi su bili sistem Jupiterovih satelita i faze Venere. osjetivši kolebanje u Crkvi. tako da se točka na površini Zemlje ne pomiče pravocrtno. stvarno po­ tpuno ekvivalentna. Galilei nije imao uopće nikakav dokaz. tada možemo pokazati pomoću aberacije da se Zemlja mora gibati oko Sunca. nego po zakrivljenoj stazi. Ovo je također zahtijevalo odbacivanje Kopernikove teorije. ukoliko se odnosi na prividna kretanja planeta. Njegov neuspjeh da to postigne je predobro poznat. U stvari. koji je bio 136 učenjak. naravno. nije uopće mogao prihvatiti takav zaključak. Ovo zahtijeva da pri­ hvatimo Kopernikovu sliku. Imam utisak da je Crkva sa žaljenjem prihva­ tila ovaj zaključak. Međutim. Papa je istaknuo da Kopernikova doktrina nije službeno proglašena krivovjernom. (U stva­ ri. pa nije potrebno da se ovdje posebno opiše. kako bi je dokazao. ako ostanemo vjerni euklidskoj geo­ metriji. Ovo je ponukalo Galileja da se vrati u Firencu i da se da na posao. On je vjerovao da se položaj nikad ne može oslabiti prihva­ ćanjem istine.) Ovdje je Galilei našao klicu za još je­ dno veliko fizikalno otkriće. koji je.

kako je prethodno izračunano. Bilo je prirodno da će se Crkva suprotstaviti ovom ruganju. koje je bilo službeno uvedeno u zapisnik. Uostalom. Podupirali su ga isusovci i papin tajnik na isti način kao što su ga podupirali širi krugovi koji su mogli procijeniti zdrav razum na kojem je bazirana cijela diskusija. Galilei je potpuno krivo prosudio razloge koji su tada djelovali na odlu­ ke Crkve. Galilei je napisao svoju knjigu u potpuno nekompromisnom stilu. Na dan 9. Kada se pojavilo prvo izda­ nje knjige Dialogo. na njegovo zaprepaštenje. Naravno. Sada. Na dan 8. bilo je primljeno s općim odobravanjem. Pred njim se našla samo alternativa. ispitujući ponovo svoje vlastite argumente. puta koji je uzeo Giordano Bru­ no nekoliko godina ranije. Niže je stranica iz bilježnice. Za Galileja je bila sreća da je njegov slučaj ispitivala posebna komisija. da prizna pogrešku i traži milost. Sasvim je vjerojatno uvidio. Ali je situa­ cija bila takva da zdrav razum u to vri­ jeme nije odgovarao politici Crkve. sumnjivo je bi li se išta ostvarilo uzimanjem mučeničkog puta. a to mu je. Možemo procijeniti Brunove kva­ litete uspoređujući neke od njegovih ideja s onima Keplera. da je emotivno osjećao kako ona mora biti istinita. Najzapadniji je izgledao da će okultirati. Zato se takva situacija nije mogla ignorirati. prethodno nevidljive za svakoga. Me­ đutim. Mnogo je bilo napisano i za i pro­ tiv Galileja zbog ovakve njegove odlu­ ke. ako je želio da izbje­ gne mučenje. osim da u takvim slučajevima porekne autoritet Crkve. pa je Galilei bio oso­ bno upozoren na to. nisu u stanju da procijene si­ tuaciju. . ovo je navedeno pro­ tiv njega. bilo je jasno da se nije mogao logički braniti. Oni se nisu mogli vidjeti bez teleskopa. no na njegovu nesreću bilo mu je uručeno upozorenje sedamna­ est godina ranije. siječnja bili su ovako 0* * * Oni su zato bili direktni. a najbliža zvijezda Jupiteru bila je pola veličine od druge i približavala joj se. siječnja bilo je oblačno. Uvjeravao je kako njegova knji­ ga ne zastupa ideju da se Zemlja kreće. sugeriralo da postavi obrambenu liniju. možda.šću Ptolemejeve slike. a u odsutnosti uvjerljivog fizikalnog ar­ gumenta. Drugih noći one su se pojavljivale jednake veličine i udaljenosti. Gore je prijevod nekoliko prvih redaka. njegova je knji­ ga bila tako jasno napisana s emoci­ onalnom naklonošću za Kopernikovu teoriju. Iz ovoga proizlazi da postoje 3 lutajuće zvijezde oko Jupitera. Meni se čini da svi oni koji nikada nisu bili ugroženi neposrednim muče­ njem. a općenito je poznato da je on tako i postupio. siječnja 1610. Kepler je vje­ rovao da su sve zvijezde ograničene na jedan udaljeni omotač. da je takva obrana imala malo izgleda za uspjeh. Jupiter se vidio u mom te­ leskopu sa tri zvijezde ovako: istok * * 0 * zapad. Nasuprot tome. koji je deNa dan 7. Ali. Desetoga sam ih ponovo vidio ovako: * * 0. a ne retrogradni. Na dan 11. koju je Galilei napisao o satelitima Ju­ pitera. a ne Sveti oficij. njegova metoda diskusije je stvarno iznosila malo više od ismija­ vanja kompliciranosti Ptolemejeva su­ stava. osudu i smrt. da oni stvarno ne dokazuju kretanje Zemlje. siječnja oni su bili postavljeni ovako: * * 0.

a to nije sušti­ na racionalnog mišljenja. Giordano Bruno je Može se reći. Da je Crkva prihvatila njegov Dialogo. da je Galilejeva životna povijest svemir. ali je nije prvi uveo. Ovakve ideje. odbijajući da odbaci svoje heretičke poglede na svega.beo samo tri kilometra. smatrajući da prostor može biti neizmjeran. U ovom radu on se vratio blizu Firence do kraja života. a ne završila s razdobljem njegova kućnog pritvora. bez početka i kraja. kao što su bila promatranja Tycha Brahea. dok je Bruno smatrao da su one tijela kao Sunce i da se zato nalaze u enormnoj udalje­ nosti od nas. ali su ona bila kvalitativne vrste i nisu predstavljala mnoštvo preciznih podataka na kojima bi se mogle bazirati teorije. pernikove doktrine te je bio stavljen u koja predstavlja Aristotela. godine. mjesta hodočastili da ga vide. Može se također reći da bi racionalni način mišljenja trebao biti u mogućnosti da sam trijumfira. drugi su prije njega koristili eksperimente da ispitaju ideje. a to je najznačajnije od umro mučeničkom smrću. Ovaj pojam je proširio do neizmjernosti. Galilei nije stvarno izumio teleskop. Godine 1600. Oslijepio je u posljednjoj godini svoje osmogodi­ šnje konfirmacije. pa su mnogi ljudi iz raznih sukob s Crkvom. premda mu je svojim proma­ tranjima dao odlučan motiv za njegov 138 . Njegova posljednja izjava na sudskom procesu bila je: "Ja očekujem vašu osudu s manje straha nego vi. bez potrebe za mučeništvom. a da svemir može biti vječan. Spaljen je u Rimu 1600. koje su značajne za naše doba." To vrijeme je zaista došlo. dovele su ga na lomaču. ali je njegov ispitiva­ čki duh ostao zdrav. ali je Brunovo mučeništvo vjerojatno malo tome pridonijelo. Primao je na Kopernikovu teoriju i tako došao u posjetioce. Galilei bi bio spominjan u povijesti kao izvanredan učenjak. Utemeljio je eksperimentalnu metodu. On je načinio važna astronomska ot­ krića. Ptolemeja kućni pritvor u svojoj ladanjskoj kući Kopernika. Doći će vrijeme kada će svi vidjeti ono što ja vidim. Mučeništvo sadrži suprotsta­ vljanje emocije emociji. započela. iako ne kao jedan od najvećih. Posljedica sudskog procesa je bila da je Galilei bio primoran odreći se KoNaslovna stranica prvog izdanja Dialogo.

sumnjivo je da li je on mogao postići mno­ go mučeništvom. vjerujem sada i s božjom pomoći ću vjerovati i ubuduće u sve ono što vjeruje. 139 . Prisižem. Ali. koji su donijeti i proglašeni protiv sličnih delikvenata. sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence. Galileo. Istina je da su Tycho Braheova promatranja bila na raspolaganju samo Kepleru. a dolje je prijevod tog dokumenta.. lično pristupivši pred sud i na koljenima pred vama. koja dodirujem svojim rukama. a da Zemlja nije središte i da se kreće. Javno opozivanje mu je dalo osam godina života koje je iskoristio za polaganje temelja dinamike. Tako mi Bog pomogao i ova Sveta evanđelja koja. proklinjem i mrzim spome­ nute zablude i krivovjerje. koju sam ispravno shvatio. ali da je i Galilei imao pristup do njih. go­ tovo je sigurno da on ne bi bio čovjek koji bi se latio sitničavog. Ukoliko se ogriješim o bilo koje od mojih navedenih obećanja i zakletvi (a to ne dao Bog). imaju­ ći pred svojim očima nepovrediva Evanđelja. Nadesno je dio doku­ menta u kojem se on pod prisegom i prokletstvom odrekao svojih krivih uvjerenja. glavni inkvizitori u cijelom kršćan­ skom svijetu protiv krivovjerne izopačenosti. Zato. zamornog ra"Ja. te općenito svaku i bilo k oju drugu zabludu. godini. premda mi je ova Sveta inkvizicija su­ dbeno naredila da potpuno napustim lažno mišlje­ nje da je Sunce središte svijeta i da se ne kreće. krivovjerje i sektu protivnu Sv. što ih nalažu i propisuju sveta pravila i drugi opći i posebni propisi. također. prijavit ću ga ovom Svetom uredu ili. u svojoj 70. spomenutu la­ žnu znanost i. a Zemlja da nije središte svijeta i da se kreće. On je. inkvizitoru ili ordinariusu onoga mjesta u kojem se bu­ ­­­ naiazio. da ne podržavam. usmeno ili pismeno. ni usmeno ni pismeno. točnije. Kako god gledali na Galilejevu odluku. ja sam napi­ sao i štampao knjigu u kojoj sam se bavio tom već odbačenom naukom i navodio razloge s mnogo argumenata njoj u prilog. iskrenim srcem i nehinjenim uvjerenjem odričem se. želeći da uklonim iz pameti vaših uzoritosti i svakog vjernog kršćanina tu snažnu sumnju. tj." Galilei se odlučio za opoziv. i obećavam da ću vršiti i držati se u potpunosti svih pokora koje su mi bile ili će mi biti nametnute od ovog Svetog ureda. najuzorniji i najprečasniji kardinali. takve stvari zbog kojih bi na mene mogla pasti slična sumnja. pismom. nakon što mi je bilo rečeno da je ta znanost u protivnosti sa Sv. ali ukoliko budem upoznao nekog krivovjernika.razvoj kao naučnog instrumenta. i bio sam smatran vrlo sumnjivim s krivovjerja. Zaklinjem se da ubuduće neću nikada više ni reći ni tvrditi. zaklinjem se da sam uvijek vjerovao. crkvi. što propovijeda i naučava Sveta katolička i apostolska crkva. prešutio veliko Keplerovo otkriće eliptičnih staza planeta. ne branim i ne naučavam na bilo koji način. podvrgavam se svim pokorama i kaznama. a da nisam donio nika­ kvo rješenje. da sam držao i vjerovao da je Sunce središte svijeta i nepomično. također.

a da se ne sklize odmah jasna. da bi se ona kotrljala lemog otkrića do kojeg je Galilei došao naprijed i natrag. Galilei čki između nepomične točke i utega u je. Da li će lopta doseći istu To mu je ukazalo da njihalo može dati visinu na obadvije sirane? Galilei je na­ odličnu metodu za mjerenje vremena. neće biti u mogu­ njihalu. amplitude njiha­ trenutak samo manje strmiju stranu. U stvari. Ovo navodi da vladanje utega ne ovisi o postojanju . neovisno o kutu njiha. banja i činjenicu da tijela koja započnu Ovo je pokazalo da je kretanje utega gibanja na sličan način u istom gravi­ njihala amo-tamo bilo stvarno sasvim tacionom polju imaju identične staze. Ako nastavimo smanji­ vakuumu. kao mladić. inače više ne bi 140 njihala kod dna njegova njihaja osta­ ne nepromijenjena. pretpostavimo da je strmija na ja. Galilei je ponovo posvetio pažnju visinu koju. će se lopta kotrljati beskonačno. ali je to bilo izvan područja vati strminu. bez izgubi iz vida zdjela i da se upita. Oni bi bili vjerojatno unutar zdjele. na nesreću. Na kraju je potrebno objašnjenje.kugle. šao da će se to ostvariti. koja ima oblik kuglinog zaboravljeni i ponovo otkriveni nekog odsječka. Posljednja je karika u lancu razmi­ ako brzina utega njihala na najnižem šljanja. osim posljednjeg go­ stvo. To će reći. ali će zbog sma­ žavanja njihanja njihala prema ovom njene strmine stvarna udaljenost biti otporu. Ne možemo uzeti u obzir uda­ koje se uteg popne ne utječe promje­ ljenosti na ploči koje bi bile usporedive na dužine konopca ako brzina utega s polumjerom Zemlje. pa Galilei nije manje strma. naravno. Zamislio je njihanje njihala u veća nego prije. ovo očito vri­ jedi samo ako je ploča vrlo ograničene Galilei je ustanovio da na visinu do veličine. tako da će se lopta kotrljati beskonačno. la postajale su postepeno manje i ma­ Ako načinimo da ova strana bude još nje zbog zračnog otpora. koju je Galilei smislio. uteg bi dosegao istu visinu. lopta će nastavili da dosi­ mogao naći zadovoljavajući način odr­ že istu visinu kao prije. što je učinio nu. Zamislimo za Međutim. nezavisno od špage. U Padovi. imat će potpuno isto svoj­ kasnijeg datuma. otkrio je da je vri­ Pretpostavimo sada da zdjela nije jeme koje je potrebno njihalu za jedan načinjena kao dio unutarnje površine potpun njihaj. pod pretpostavkom da je kut mali. U svakodne­ vnom životu možemo zamislili hori­ zontalnu ploču u kojoj je privlačenje gravitacionog polja Zemlje u svakoj to­ čki okomito na ploču. Što će se dogoditi ako smanjenje strmosti dosegne nulu? Odgovor je. lopta će se kotrljati sve njegove eksperimentalne tehnike. zaista. stepeno ne oslabe gibanje. u svojim posljednjim godina­ pokušavajući da dosegne odgovarajuću ma. mjer. da se dijelu ostane nepromijenjena. On je uočio da je samo onda ćnosti da dosegne. uvijek Sada. da Hooke u Engleskoj. visinu sve dok trenje i otpor zraka po­ Galilei se uvijek zanimao za njihalo. načinio dva velika otkrića u trenutku kada špaga dođe u vertikal­ zametku . visina koju uteg dosegne uvijek ista. a dalje i dalje u horizontalnom značenju problem održanja njihanja njihala nije prije nego postigne odgovarajuću visi­ bio riješen na jednostavan način sve do nekih 70 godina kasnije. dosežući uvijek istu tokom kućnog pritvora. jednoj strani. što obzira na dužinu špage koja je bila pri­ će se dogoditi ako pustimo da se kugla čvršćena na nepomičnu točku. ako je uhvatio špagu u nekoj touvjeti su isti kao prije. Ali. koja se ko­ ali važnost ovih dvaju otkrića nije bila trlja naprijed i natrag.čunanja koje je proveo Kepler.relativnost uniformnog gi­ ni položaj. Na pri­ kotrlja po horizontalnoj ploči. Kugla.

Ako ma kojoj se zakrivljenost Zemlje može prestaneš gurati svoj auto. Svojom ploče. Zato su Italija kcije do koje smo stigli kod ovog rezul­ i Španjolska. Ako jedna "stranica" po­ stane horizontalna. ukoliko uopće nema sila ili ukoli­ kvog logičkog sistema dinamike. koja je Iz ovoga možemo lako dati odgovor do tada bila centar intelektualnog ra­ na pitanje koje je bilo postavljeno go­ zvoja. nije bilo moguće definirati i mjeriti kojoj se kotrlja lopta. za dnji stupanj apstrakcije je uklanjanje Italiju i cijeli katolički svijet. mogao slijediti brzi razvitak tehnologi­ Napomenimo razvojne stadije apstra­ je XVII i XVIII stoljeća. zanemariti. ja. stranice zdjela se razlikuju u nagnutosti. lejeva otkrića. . ju sile na loptu u smjeru njenog kreta­ Zato je bilo nemoguće doći do bilo ka­ nja. napredovala je vratolomnom brzinom. Razvitak znanosti je u veli­ zontalnom pločom. Ovo načinjena. za koji kretanje tijela odstupa od konstantnosti. A sve dok se nije moglo Već smo uklonili njihalo i zdjelu iz definirati stanje u kojem je sila jedna­ problema. što u prirodi ne vidimo pra­ ta u svakoj točki na ploči. Ali. bilo je otkriće koje je svijet čekao dvije tisuće godina. ali to na ploču . Počeli smo s njihalom. Od tada pa na dalje znanost o dinamici Kugla.lopta će nije uopće bilo razumljivo sve do Galise kotrljati bez kraja.okomite na nju . on će stati. Iz ovog razloga nalazimo veliki brzinom i konstantnim smjerom. koja se kotrlja bez sklizanja u zdjeli. mjeri se sila koja djeluje na tijelo. zatim smo značajnu ulogu u proširivanju polja uklonili špagu i zamijenili je zdjelom. Ovo veli­ ko otkriće Galileja u vrijeme njegova kućnog pritvora. Sada možemo ukloniti Ze­ ka nuli ili stanje u kojem sila ne djelu­ mlju i razmotriti apstraktnu ploču po je. koju zami­ presudom Crkva je zaista zaustavila slimo u području prostora gdje uopće napredak znanosti tamo gdje je bila nema sila. Ukoliko ne djelu­ sile na bilo kakav kvantitativni način. osnovna točka je bila ali sile još uvijek djeluju na njega. Međutim. Za­ ne samo za znanost nego. Zatim smo uklonili koj mjeri prenesen na protestantske Zemlju da konačno uklonimo i ploču. zemlje (Francuska je bila iznimka. u Engleskoj. djeluje sila na tijelo? Odgovor je: uvi­ jek kada se tijelo ne giba konstantnom brzinom i pravocrtno. Stupnjem. Prema tome vocrtna kretanja tijela. nego na udaljenom otoku izvan tovo na početku ovog poglavlja: kada kontinentalne Europe. ču ograničene veličine u odnosu pre­ pa tijela ili miruju ili se kreću. a čovjekova saznanja. ko ima sila koje samo djeluju okomilo Galilei je također ispravno ocije­ na ploču. Što će se dogoditi? Čestica dovoljno jaka da nametne svoje odlu­ će se i dalje kretati s jednolikom brzi­ ke. A to je zato što Galilejev rezultat obuhvaća samo plo­ na sva tijela koja vidimo djeluju sile. lopta će se kotrljati bez kra­ nio važnost Kopernikova izlaganja. Razmotrimo česticu. Ovo definira pri­ sustvo sile. a brzina će joj biti konstantna. ali će ku­ Razlog zašto se trebalo tako dugo gla uvijek pokušati da dosegne istu visinu čekati na očito jednostavan rezultat je na obje strane. vlada se na isti način. Dok su sve sile normalne nam danas izgleda razumljivo. znanstveni razvitak ne u Italiji. također. kugla se kotrlja neo­ graničeno u istom smjeru. koje su do tada odigrale tata. a s propadanjem znanosti nije se nom i po svom prvotnom smjeru. jer Ovo na kraju daje zaključak da se tijelo u njoj katolicizam nije imao potpunu na koje ne djeluje sila giba konstantnom vlast). postale slabe i nakon toga smo zamijenili zdjelu hori­ nazadne.vrijedilo da je gravitaciona sila okomi­ u tome.

Sila koja djeluje na tijelo izmje­ rena je stupnjem kojim se tijelo odvoji od kretanja u pravcu kod stalne brzine. sila se može na­ 2 pisali kao m V r. kroz prostor. r polumjer kruga. a da se smanjuje obrnuto s dužinom špage. a to znači.Prije nego prijeđemo na Newtonovu revoluciju. a ne poprečno. Upravo smo vidjeli da se sila koja dje­ luje na tijelo mjeri stupnjem za koje tijelo odstupi od pravocrtnog kretanja i stalne brzine. na primjer. Ovdje imamo tijelo koje se kreće po krugu pod utjecajem sile koja se pre­ nosi po špagi. Zato u bilo kojem trenutku sila koja djeluje na uteg mora uvijek biti usmjerena duž špage. ako želimo imati kretanje po krugu istog polumjera i iste brzine. proporcional­ no se promijeni i sila. Huygens je (gore) otkrio kako da se izmjeri sila koja je potrebna da održava kretanje tijela u krugu. Pričvrsti teški uteg na jedan kraj špage. Napeta špaga može pre­ nositi silu samo po njenoj dužini. Razmotrimo poseban slučaj kada se tijelo kreće po krugu. bit će dobro da razmotrimo važan korak koji je ostvario Huygens. tada će biti potrebna dvaput veća sila nego je prethodno bila. gdje je V brzina utega po krugu. Uzimajući ova tri rezultata zajedno. imamo dvostruku količinu materijala u utegu. Osim toga. Pravilo: sila je jednaka masi tijela pomnožena kvadratom njene brzine podijeljene s polumje­ rom kruga. 142 . prema centru kruga. tako da dru­ gi kraj špage predstavlja centar kruga. Posve je isto da li se sila prenosi uz konopac ili. pa za­ vrti uteg da opisuje krug. a m količi­ na materijala u utegu. Kakva sila djeluje na njega? Vrlo je­ dnostavan pokus omogućuje nam da se uhvatimo s problemom. po­ put gravitacije. Huygens je ustanovio da se veličina sile povećava s kvadratom brzine utega. Ako. ako se količina mate­ rijala u utegu promijeni.

mora bili proporci­ On je također približno točan za pra­ onalna sa 1 r2. ili A m2 r2. koju od sada deklariramo kao rit uvjet da se i m1 i m2 moraju pojaviti gravitaciona sila. po­ la koje se giba u gravitacionom polju služiti za satelite planeta .Što se dogodi ako odstranimo špagu mamo slučaj dvaju tijela vrlo različitih i postavimo jako masivno tijelo u cen­ masa. F. nego slučaj dviju čestica uspo­ tru kruga? Ukoliko masivno centralno redive mase. Zbog toga sama promatranjima za pojedini slučaj. može odmah dobiti. koja se očituje djelovanjem ga privlači. da se sila mora sadržavati faktor m. možemo pisati jednadžbe. da veličina te koji se kreću po kružnim stazama. Iz ove dvije jednadžbe možemo izvesti Neka je m masa utega. 143 . koja je prethodno nastala u špagi. Pretpo­ Sada razmotrimo gravitacionu silu stavimo na trenutak da je G poznato pa između dvije jednake čestice . ne ovisi o masi tijela nego o početnom za slučaj Mjeseca. gravita­ staviti gibati oko centralnog tijela. dobi­ Uzmimo u obzir treći Keplerov za­ je se P2 = 4r3pi2 G M. koje ciona sila. kojeg je opisivao uteg. vidimo da period P ne može Očito je. koje je potrebno da se uteg G osigurava da se uključi bilo koji još jedanput okrene oko kruga je 2rpi V. Ako također uzmemo ve planete koji se gibaju po ne sasvim u obzir Galilejev rezultat da staza tije­ kružnim stazama. sila gravitacije. jest 2rpi. On će. točno onako kako se gibao m1 na m2 može se napisati A x m2 : r2 kad je bio pričvršćen za kraj špage. Kombi­ može izračunati produkt G x M iz gornje nirajući ova dva uvjeta. Ovo je sada treći kon. centra žavati još neke neodređene faktore. ako su veličine P i r određene ovisiti o masi m utega. Ovo Jednadžbi F = m V2 r možemo do­ će reći da se A može napisati kao pro­ dati drugu jednadžbu.gdje ne­ razmotrimo određivanje P i r za planete. uteg će se na­ onoga što smo do sada rekli. tada A mora sadržavati faktor ml. uvjetu. centralnog tijela s velikom masom. da je kvadrat od P proporciona­ Keplerov zakon primjenjiv za plane­ lan kubusu od r. Ova se jednadžba može rekli sila F je jednaka G x m M x r2. a M masa cen­ treću jednadžbu. također. preuzima napetost u izrazu za F s jednakim značenjima. možemo pisati P = 2rpi V. a razmak između njih neka je r. gdje veličina a vrijeme. neodređeni faktor. Neka su njihove mase m 1 tijelo privlači uteg prema sebi silom F i m 2 . ma oblik G x m1 x m2 : r . Ako nazovemo ovu dužinu vremena Vratimo se formuli za P2 za slučaj periodom P. Vidimo. Iz onoga što smo do sada eliminirana. gdje veličina A može sadr­ mo veličinu G.na primjer. napisati u obliku P = 4r mpi2 F. Ubacivanjem ovoga u izraz za P2. u kojoj je brzina V tralnog tijela. Iz koja je jednaka m V2 r. Dužina ophoda dukt G + m1 pa izraz za F sada popri­ 2 kruga. privlačenja. tada se masa M. Ako sada postavimo razbo­ Sila F. A ako na neki način odredi­ 2 F = A m r .

ako je G poznat. poništava se nepoznati G. (Slika kompletne zvjezdarnice je nalijevo. Period P je bio. Udaljenost između dva grada je bila određena mjerenjem smjerova Marsa sa svakog kraja bazne linije točno u istom trenutku.Sljedeća strana pokazuje Ljudevi­ ta XIV u posjetu Francuskoj aka­ demiji znanosti koju je osnovao sredinom XVII stoljeća. Poznavajući r i P. Kepler je uočio ovu činjeni­ cu. Vidjeli smo u trećem poglavlju da je Aristarhovo određivanje udaljenosti Sunca. Sila privlačenja između dvije čestice je produkt G x m1 x m2 podije­ 2 ljen sa r . P predstavlja period ophoda Mjeseca oko Zemlje. naravno. Period P je poznat. da je Kepler dao ovu vrijednost kao najnižu granicu. Vratimo se našim dvjema česticama mase m1 i mase m2. dok je stvarna vrijednost oko 150 milijuna kilometara. Ali je bilo moguće izvesti iz slučaja Zemlja i Mjesec potpuno isti argument. On je rekao da Sunce mora biti najmanje udaljeno 24 milijuna kilometara. r i M u obliku G M = 4r3pi2 P2. a ne njihove apsolutne vrijednosti koje su predstavljene u našoj jednadžbi sa r. sada. Ako je. gdje je jedna od strana trokuta bila udaljenost između Pariza i Cayennea. me­ đutim. Meto­ da nije mogla dati sasvim točan odgo­ vor. Kroz de­ sni prozor vidi se Pariška zvje­ zdarnica koja se tada gradila. dalo rezultat koji je bio daleko premalen. jer je udaljenost između Pariza i Cayennea bila vrlo mala u usporedbi 144 s udaljenosti Marsa. Za određivanje vrijednosti G bila je potrebna drugačija metoda. tako da je u to vrijeme bio poznat samo pro­ dukt G x M. koju je osnovao Ljudevit XIV sredinom XVII stoljeća. Mora se reći. Veličina G nije bila poznata u XVII stoljeću. ali je i njegova vrijednost premala.) Članovi novoosno­ vane Akademije izvršili su prvo znatno ispravno određivanje udaljenosti Marsa i Sunca. poznat s dobrom točnošću još u doba Grka. pa se zato produkt G x M može odrediti. masa M Sunca se lako dobiva. Još je Hiparhu r bio poznat s točnošću unutar 1%. Prvu dovoljno točnu procjenu prave skale Sunčeva sustava dobili su člano­ vi francuske Akademije znanosti. Napišimo sada ponovo jednadžbu koja povezuje P. Ipak je dobivena vrijednost bila točna unutar 10%. Oni su odredili udaljenost Marsa jednostavnom triangulacijom. Zatim je bilo jednosta­ vno trigonometrijskim putem odrediti udaljenost od Marsa do Zemlje. ali je bio poznat samo odnos polumjera staza planeta. a određivanje r je mnogo lakše nego je to bilo za slučaj planeta. a r predstavlja polumjer staze Mjeseca. veličina G ista u oba slu­ čaja. gdje je r razmak između njih. Tako se produkt G x M mogao odrediti za slučaj Zemlje. Ona je iznosila oko 24 milijuna kilome­ tara. U našoj jednadžbi sada M predstavlja masu Zemlje. Račun pokazuje da je masa Sunca oko 300 000 puta veća od mase Zemlje. Pretpostavimo da smo smislili eksperi- . tada jednostavno podijelimo pro­ dukt G x M za Sunce s produktom G x M za Zemlju. S relativno visokom točnošću je bio po­ znat Tychu Braheu. može se izra­ čunati desna strana ove jednadžbe. Prema tome. a ostaje omjer između mase Sunca i mase Zemlje kao poznati broj. premda značajni korak za ovo vrijeme.

145 .

projektil će kružiti oko Zemlje kao satelit. on je. 146 . okrenuli cijelo pitanje da bismo pitali kakva je opća priroda Newton (desno) nije samo formulirao zakon univerzal­ ne gravitacije. pokazao da spljoštena elipti­ čna staza zadovoljava zakon gravitacije upravo tako dobro kao i kružnu stazu. a njena veličina je G x M x m : r2 gdje je r udaljenost dvaju tijela u datom trenutku. koje ćemo označiti sa M. do sada nepozna­ ta veličina G će biti određena. U stvari. Sila koja djeluje na malo tijelo usmjerena je prema velikom tijelu. opremljeni ovom formulom.ment u kojem je sila privlačenja stvar­ no izmjerena za dvije čestice poznate mase i poznatog razmaka među njima. kada je nastupilo prvotno kretanje na neki posebni specifični način? Prije nego po­ kušamo odgovoriti na pitanje. vrijedno je spomenuti korake razmatranja koji su nas doveli do njega. ovakav eksperiment se nije mogao izve­ sti u XVII stoljeću. a da staza neće biti krug ako se kre­ tao na neki drugi način? Formulirajmo problem preciznije. a G je konstan­ ta. Imamo tijelo velike mase. koje ćemo označiti sa m. Zatim smo. Do sada smo razmatrali samo jedno­ stavne slučajeve planeta ili satelita koji se kreću po kružnoj stazi oko glavnog tijela. Prvo smo iza­ brali jednostavan slučaj kružnih staza da bismo odgonetnuti formulu za gra­ vitacionu silu. Izbacivanjem iz po­ trebne visine i potrebnom br­ zinom. Da li je potrebno da staza bude kružna? Može li biti da se slučaj kružne staze javlja samo ako se planet ili sa­ telit prvotno gibao na svojstven način. Izjednačimo li izmjerenu vrijednost sile s našom formulom. Kakva će biti staza mase m. Trebalo je čekati sve do gotovo početka XIX stoljeća kada ga je izveo Henry Cavendish. i tijelo male mase. također. Newtonov dijagram pokazuje kako projektil izbačen pri ra­ znim brzinama s velike visine iznad Zemlje poprima razne putanje.

Cambridge. gdje se njegov matematički genij prvi put pokazao. 147 . gdje je stanovao.Desno: Posjed Woolsthorpe gdje je Newton započeo svoj rad na gra­ vitaciji za vrijeme velike Kuge. tako izraža­ jan za njegov karakter. i strogo pravilan vrt. Gore: Trinity Colle­ ge. Desno u prvom planu je zgrada.

Konačno. Danas sve više i više efektne. Ali. posljedica zakona gravitacikretanja započela na poseban način. U trećem stadiju. slijedeći Newtonovo pitanje. ima 1685. tada će U 3. nja od kružnica takva da se staze pla­ Prema tome je Newton pokazao da je neta mogu smatrati gotovo kružnim zakone koje je Kepler otkrio empirički elipsama. a masivno tijelo M će se nalaziti stadija profmjenja. i koji je promatran 1680. U prvom stadiju se u jednom od žarišta elipse. ono će se staza zadovoljava zakon gravitacije okretati oko masivnog tijela i konačno upravo poput gotovo kružne staze. mogla odgovoriti na postavljeno Bilo je prirodno. vo kružne. zašto se planeti u stvari kreću Prvi se pojavio iz načina na koji su po stazama eliptičnim. ali su se one pojavile iz potpu­ čovjeka sposobna da odgovore na naše no drugačijih razmatranja. pa tako izvesti način na koji su se kaže da matematika i znanost posta­ oni nastali? Poslije razmatranja proble­ ju teži i teži što više znamo o njima.eli­ sivanje staza planeta može dati sa tri psu. Ali u XVII stoljeću. Ovo žavao dva dijela. koje su goto­ planeti započeli kretanje: drugi je bio. Newton je došao do zaključka da se je pogrešno jer. imamo ideje o tome kako su nastali U XVII stoljeću bila su možda dva planeti. na izbacivanja m manja od ove. Ako tijelo m izbacimo pokazuje da vrlo spljoštena eliptična s dovoljno velikom brzinom. Sada vidimo da se svjetlo Nena naš problem navodi samo da će wtonove teorije proširilo na staze koje staze planeta biti eliptične. Odgovor je. mogu li se dapače jedna osoba na tisuću milijuna ona izračunati unatrag. ako je brzi­ tijelo počelo kretati. postati najsloženiji. u kojem moguće izvesti matematički iz zakona se međusobni utjecaji planeta uzima­ gravitacione sile. U drugom stadiju su odstupa­ ne na svojoj stazi u jednaka vremena. se izgubiti u vrlo velikoj udaljenosti . po gotovo kružnim stazama. ko­ nije ni pokušao riješili problem. ton je problem riješio između 1680. provesti. poglavlju smo vidjeli da se opi­ tijelo oblikovati zatvorenu stazu . staze mogu smatrati običnim kružni­ malo tijelo m će opisivati iste površi­ cama. stotinu. kako ćemo pitanje: Newton i Leibniz.staze planeta ili satelita na kojega dje­ na način koji je zahtijevao da se kreću luje gravitaciona sila. diferencijalnim i in­ đer ovise o načinu na koji je sustav tegralnim računima. kao i glavni utjecaj Sunca. matematičar koji se prvenstveno nije Ima li nebeskih tijela čije staze nisu zanimao za astronomiju. Često prijed. Neznatna Opremljena s prikladnom matemati­ odstupanja od kružnog gibanja tako­ čkom tehnikom. Imajući mogućnost izraču­ žda bi jedna osoba na sto milijuna ili navanja kretanja planeta. Newton je ustanovio da komet.u Stupanj eliptičnosti staze jednostavno neizmjernost . prije nego je otkriće. New­ meti. godine. staze planeta se moraju smatrati sta­ zama koje se neznatno mijenjaju s vre­ Budući da nam Newtonov odgovor menom. godine. možemo zahtijevaju sva tri stadija profinjenja. tj. da se nastavi dalje razmatrali ova tehnika bila na raspolaganju. Njegov odgovor je sadr­ vrlo spljoštenu eliptičnu stazu. 148 . dnostavnog slučaja kružne staze. a ne o takvim mističnim uzro­ osoba na oko tisuću ili možda jedna na cima koje je Kepler zamišljao. pa zbog toga približno kružne? Odgovor je da. vjerojatno bi jedna nastao. umjesto una­ bila kadra odgovoriti na pitanje. tehnike s kojima su u stvari. a kasnije iskustvo je učenjaci opremljeni da ih riješe postaju potvrdilo njegovu oštroumnost. pitati. koji je dobiven iz je­ ju u obzir. premda problemi mogu tako enormno računanje ne bi moglo. da su njihova prirodno. mo­ ovo pitanje.od njega po stazi koja je ovisi o prvotnom uvjetu pod kojim se poznata kao hiperbola. Leibniz je bio vidjeti u posljednjem poglavlju. To ma.

Godine 1682. predvi­ dio njegov povratak. Dio Bayeuxove tapiserije na slijedećoj stranici. Crtež pokazuje krajnju eliptičnost staze Halleyjeva kometa. uspoređenog s gotovo kružnom sta­ zom planeta. kako se vidio iz Londona godine 1759. Halley je vidio isti komet. prikazuje kako je kralj Harold gledao pojavu neobične zvijezde samo kao jednu slutnju nesreće. gotovo točno. izračunao njegovu stazu i.Prije Newtona se smatralo da je sasvim nemoguće predvidjeti kretanje kometa. 149 . Gornja slika prikazuje njegov slijedeći povratak.

Gravitaci­ ona teorija je pokazala da je sila. Newton je izračunao vrijeme koje je potrebno za kretanje oko stošca i do­ bio gotovo točan rezultat.po kružnoj stazi. a na njih ćemo upozoriti ponovo u slijedećem poglavlju. kako smo već vidjeli u 3. Iznenađujuća je stvar da nije po­ trebna poprečna sila po opsegu kruga da se održi gibanje planeta. Ovo gibanje osi zove se precesija. Bilo je još ne­ znatnih odstupanja između promatra­ nja i računa. Jedan njen potpuni okret oko stošca traje 26 000 godina. kojom Mjesec i Sunce djeluju na nju uzrokuje neznatno okretanje osi Zemlje. Dovolj­ no je. Za kraći vremenski period. samo radijalna sila usmjerena od planeta prema Suncu. Newton je uzeo u obzir gravitaciono djelovanje Zemlje i Sunca na Mjesec. to je krajnje važno. Ona je spljošteni sferoid. Ideja. Nekoliko puta smo u prethodnim poglavljima imali povoda da upozo­ rimo na precesiju. nekoliko godina. Os ko­ nusa ili stošca je okomita na ravninu staze Zemlje. Os rotacije Zemlje nije okomita na ravninu staze Zemlje. gravitaciona sila. koja ulazi u problem. koju su podržavali kontinentalni . Newton je otkrio da je to poslje­ dica činjenice što Zemlja nije idealna kugla. On je usta­ novio da se gotovo sve nepravilnosti u kretanju Mjeseca. Newton je počeo u potankosti ispi­ tivati slučaj kretanja Mjeseca. da je glavni dio do sada tvrdokornog problema o kretanju Mjeseca riješen. koji uzima u obzir djelovanje više gravi­ tacionih polja.je. jer je u ovom slučaju treći stadij profinjenja. koje su zadavale brige astronomima antike. ali se za duži vremenski period uočava da se os giba oko konusne površine. A ovo okretanje uzrokuje da se os rotacije Zemlje pomiče oko stošca. čiji je polarni promjer oko 43 kilometra ma­ nji od ekvatorskog promjera. može se smatrati da je smjer osi Zemlje ostao nepromijenjen. Vratimo se od ovog trećeg stadija profinjenja na jednostavan slučaj kre­ tanja planeta oko Sunca . Os rotacije Zemlje se kre­ će oko stošca na takav način da uvi­ jek prolazi kroz vrh stošca. a polovina kuta stošca iznosi 231/2°. Jer Ze­ mlja nema oblik kugle. da je potrebna sila da održi gu­ ranje planeta po njihovim stazama ideja. za trenutak. treći je samom Newtonu postavio zadatak kojeg je istraživao računom. poglavlju. mogu pro­ tumačiti novom teorijom.

matematičari. ali to nema važnosti jer se m poništava u oba računanja. mo­ rala je veličina G biti ista. jer je masa Zemlje M sigurno bila ista. Budući da je nađeno da je produkt u oba slučaja ista. kao što je bio Huygens . Ostaje da se razmotri jedan detalj: da se prihvati da je veličina G ista za sve slučajeve . U prvom slučaju ona će predstavljati polumjer staze Mjeseca. Od tog je doba astronomija krenuia u novu eru. u dobi od 23 godi­ ne. 151 . godine. sve daljnje znanstvene spoznaje potvrdile su ovu kolosalnu ideju. Ako znamo početne uvjete nekog susta­ va. S nekim ogradama. Pri­ vidno nedokučiva šikara. 1687. može izračunati buduće stanje. Pored ovog ispitivanja konstantnosti vrijednosti G. iznenada je nestala. a u drugom slučaju ona će predstavljati polumjer same Zemlje. U ovom je radu Newton prvi put pokazao da su fenomeni fizikal­ nog svijeta dostizivi da se precizno izračunaju.ona je konstanta. Ovo je bila znanost o dina­ mici. da su tijela pala vertikalno na tlo. (Masa m će ta­ kođer biti različita u oba slučaja. Newtonovo veliko djelo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ugledalo je svjetlo dana. udari o površinu Zemlje.) Iz ovoga slijedi: ako je poznat omjer vrijednosti od r u oba slučaja. dobit ćemo vrijednost produkta G x M za oba slučaja. vratio iz Cambridgea u svoje rodno mjesto Woolsthorpe u Lincolnshireu zbog izbijanja kuge. jer je očito samo radijalna sila uzrokovala Desno: Naslovna stranica Principia. Već smo spomenuli veliko Galilejevo otkriće da staza tijela u gra­ vitacionom polju ne ovisi o masi tijela. biti različita u oba slučaja. New­ ton je već iskušavao ovu kariku u lan­ cu dokaza kada se. koje se odnose na današnje razvitke u kvantnoj teo­ riji. Istina je da Newton nije pokazao da su svi prirodni fenomeni dostupni matematičkom istraživanju. on je sma­ trao da je područje fenomena dovoljno široko da se čovječanstvo uvjeri o općoj tvrdnji: ako netko poznaje kompletno sadašnje stanje stvari. a pred njima se otvorila nova staza. nego se također koristila za pronalaženje brzi­ ne kojom tijelo. može se izračunati njegovo kasnije ponašanje. s kojom su se dotada mučili učenjaci. U njemu je Newton prvi pokazao da su pojave fizikalnog svijeta dostupne preciznim proračunima. Formula G x M x m : r2 nije se koristila samo za određivanje vremena ophoda Mjeseca oko Zemlje na način kako je gore opisano.mogla se sada potpuno odbaciti. zatim period ophoda Mjeseca oko Zemlje i brzina kojom tijelo koje pada s po­ znate visine udari u površinu Zemlje. Lijevo: Izvod iz zapisnika Kraljevskog društva. Ovo je bilo godine 1665. međutim. Veličina r će. Dvadeset i dvije godine kasnije. ovaj je oštroumni dokaz također po­ kazao vrlo jasno da je Mjesec vezan za svoju stazu radijalnom silom. a ne po­ prečnom ili transverzalnom silom. koje vertikalno pada. Veličina M predstavlja masu Zemlje u oba sluča­ ja.

tada bi bilo moguće da se pomo­ rac opskrbi s jednim godišnjakom. (Gore je njegov prvi model iz 1735. planeta i njihovih satelita. bilo je sato­ va s njihalom. Danas. osim ako ste imali podatak o vremenu koji se odnosi na neki standardni meridijan na Zemlji. Ako ste pali padobranom na neku zabačenu. Na primjer. i mnogo zamršenije detalje kretanja unutar Sunčeva sustava.kao način utvrđivanja vremena na nekom standardnom meridijanu. Zato je bilo prirodno da ljudi usmjere svoju pažnju na upotrebu kretanja planeta i njihovih satelita . Najbolje je rješenje bilo omogućeno pomoću Harrisonova pomorskog kronometra. Naj­ jednostavnije je razmotriti svaki ovaj glavni razvitak posebno. mogli ste isto tako lako odrediti svoju geograf­ sku dužinu kako ste odredili geograf­ sku širinu. . koji je započeo početkom XVIII stoljeća i trajao sve do sredine XIX stoljeća. Ako ste imali takav podatak. Treći: oni počinju s proučavanjima izvan Sunčeva sustava u šira svemirska prostranstva. Drugi: oni koriste Newtonovu matematičku teoriju da bi protumačili ne samo izrazite karakteristike kre­ tanja planeta nego.) Ali sve do pojave kronometara problem geografske dužine davao je veliki impuls da se detaljnije proučavaju kretanja Mjeseca. potrebno je samo odrediti vi­ sinu Sunca u podne.koji se mogu vidjeti istovremeno iz mnogih dijelova Zemlje . a dolje Kendalova kopija njegova četvrtog modela iz 1759. ali u XVIII stoljeću nije bilo takvo sredstvo na raspolaganju. Njegova je ideja bila da se za ovu svrhu iskoriste sateliti Jupitera. s primjedbom kapetana Cooka o njegovoj pouzdanosti. uvidjet ćete da vam je sasvim nemoguće izračunati svoju geografsku dužinu. Razli­ ka od jednog sata između dva vreme­ na odgovara razlici od 15° geografske širine. recimo po griničkom vremenu ili denovskom Neodgodiv praktični problem na početku XVIII stoljeća bio je da se nađe način određivanja ge­ ografske dužine na moru. Godine 1714. poglavlje RAZDOBLJE POSLIJE NEWTONA Napredak u matematici i fizici to­ kom Newtonove ere je bio tako velik da je astronomima trebalo sto pede­ set godina da u potpunosti iskoriste te rezultate. Ako bi netko unapri­ jed precizno izračunao položaje ovih mjeseci. Drugim riječi­ ma. britanski su pomorski kapetani predali peticiju Donjem domu tražeći rješenje za pro­ blem određivanja geografske dužine na moru. pretpostavimo da je u vaše podne griničko vrijeme bilo 9 ujutro. to znači da se nalazite tri sata istočno od Greenwicha. Kako smo vidjeli u 2. vaša geografska dužina bi bila 45 stupnjeva istočno od Greenwicha. Ali je određivanje geografske dužine mnogo teže. tj. Položaji zvijezda i planeta Razdoblje poslije Newtona počelo je s jakim naglaskom na praktičnoj upotre­ bi astronomije. Vi treba da nađete samo 152 trenutak podneva u svom položaju i usporedite ga s vremenom koje je tada bilo registrirano u Greenwichu. Prvi: oni posti­ žu mnogo veću točnost u mjerenjima položaja zvijezda i planeta nego ikada ranije. s kojima su bili poravnani na početku putovanja. Istina. Njihova se ostvarenja za vrijeme tog perioda. mogu praktično podijeliti u tri dijela. možete lako primiti signale griničkog srednjeg vremena (GMT).6. a vama nepoznatu točku na površini Zemlje. da se oni nisu mogli koristiti s pouzda­ njem da će pokazati isto vrijeme kao satovi u matičnoj luci. godine. poglavlju. meridijan zvjezdarnice u Greenwichu. također. ali je valjanje i ljuljanje broda izazivalo tako velike pogreške. godine. Gotovo sto godina ranije Galilei je razmišljao o istim stvarima. gdje će ti podaci biti prikazani tabelarno u nekom standardnom vremenu. ukoliko imate radio-prijemnik. određivanje geografske širine je relati­ vno lako. iz sata u sat za nekoliko mje­ seci.

153 .

Kada je ovaj problem iznesen pred Ali se sudbina našalila jer. koje su prihvatljivom točnošću podjednako uvjerljiva razloga. drugi. Pomorac bi tada bio u mo­ Sam je Newton pokušao izračunati bu­ gućnosti da promatra položaje mjese­ duće kretanje Mjeseca. Takva je računanja bna promatranja s palube broda koji stvarno izveo Tobias Mayer. ali je projekt propao iz dva metode. U ovom bi slučaju pomo­ sposobnim da održava točno vrijeme na rac promatrao zvijezde koje se nalaze moru za duži vremenski period. ovo se nije riješilo sve do Euleskih tijela ne mogu promatrati kada ra. on je zamislio sličan. a koji se pokazao ma Mjeseca. pokazalo se nepojmlji­ je tablice izdao u prikladnom obliku za vo teško obaviti računanja koja traži određivanje geografske širine na moru. Prvi. koji je pronašao nove matematičke je oblačno. koja se pojavila u Ga. mehanički izum načinio ovu metodu Ako bi netko izračunao unaprijed gdje zastarjelom. Naš Mjesec se stalno koristi kao astronomski sat. da se položaji nebe­ Zaista. ali mu je to bilo ci. Nedostatak je jedino taj problem zadao glavobolju. kronometar ispitivao je tadašnji kra­ Druga poteškoća. upravo Newtona. Mayeu blizini Mjeseca i. načinio je kronometar kojeg mogao pripremiti godišnjak o kretanji­ ne regulira njihalo. tada bi se Harrison. 154 . takav astronomski godišnjak. saznao standardno vrijeme.vremenu. ali je­ kad je poslalo moguće da se Mjesec dnostavniji način. Bilo je to 1752. koji je svo­ se valja. koristeći mjesečev rov mjesečev sat i Harrisonov pomorski godišnjak. godine. je ove sheme bio. Međutim. sve do XVIII stoljeća bilo je teško i izraditi tablice i izvršiti promatranja s broda koji se ljulja. Mjesečevim salom 40 godina prije nego se do loga došlo. pronađe u godišnjaku iste položaje tako teško te je sam izjavio kako mu i očita standardno vrijeme.ljevski astronom Nevil Maskelyne koji lilejevoj ideji.je ustanovio da Harrisonov kronometar wtonovoj pa je zbog toga proteklo nekih daje bolje rezultate. računanja budućih kretanja Mjeseca bilo je nemoguće da se izvedu potre­ postale praktične. pojavila se također i u Ne. John će Mjesec biti iz sata u sat. jedan je pomiče u odnosu na pozadinu zvijezda. geografska dužina se mogla naći iz promatranja položaja Jupiterovih mjeseci i kori­ štenjem tablice koja je imala popis vremena ovih položaja u poznatom mjestu. Engleski izumitelj. bilo je moguće odrediti geografsku du- U teoriji.

Ovaj je rad. Prvi kraljevski astronom. jedna od dviju točaka u kojoj 155 . a iznosila je jednu lučnu minutu. poglavlju.žinu s točnošću unutar četiri lučne mi­ nute. koja je bila dana za mjesečev sat. problem mje­ sečeva sata bio je povjeren novoustanovljenoj zvjezdarnici u Greenwichu.oko šest puta točnije od to­ čnosti koju je postigao Tycho Brahe. John Flamsteed. koji smo obradili u 1. Njegova je odluka bila da se iznos podijeli jednako za obje metode. nekih četrdeset godina ranije. Da ocijenimo važnost Bradleyjeva otkrića. kronometrom je krajnja pogreška bila samo oko jedne lučne minute. dok je najveći dio od te polovine za mjesečev sat primila Mayerova udovica. To je bilo pošteno. smatrao je da bi najbolje mo­ gao pomoći projektu ako izradi točnu kartu zvjezdane pozadine preko koje prolazi Mjesec. Prije nego mo­ žemo izraziti dužinu zvijezde. izrastao u izvanrednu astronomsku važnost. Samo je bilo sumnjivo da je od pola nagrade. moramo odrediti neku početnu točku na nebe­ skom ekvatoru od koje ćemo započeti mjerenje. načinio značajno otkriće koje je uvelike pomoglo nasta­ nak današnje astronomije. koji je Flamsteed započeo kao nešto potpuno sporedno. Maskelyne se bio suočio s prilično osjetljivim ljudskim problemom. Tamo smo vidjeli. jer je u nastavljanju programa mjerenja točnog položaja treći kraljevski astro­ nom. da u je­ dnom sistemu možemo smatrati po­ larnu os nebeske sfere kao produže­ tak osi rotacije Zemlje. Euler dobio vrlo malo. moramo po drugi put promo­ triti problem definiranja položaja na nebeskoj sferi. a Maskelyneu je dano da odluči kako će se novac razdijeliti. Britan­ ska vlada je stavila na raspolaganje na­ gradu od 20 000 funti onome tko riješi problem geografske dužine. a da ekvator nebeske sfere leži u ravnini koja s tom osi zatvara pravi kut. U ekvatorskom sistemu za početnu točku izabrana je proljetna točka (K). James Bradley. On je za ovu namjenu odredio položaje za skoro 3000 zvije­ zda s točnošću od oko 10 lučnih se­ kunda . U doba peticije pomoraca.

ova druga pojava ne bi po­ stojala. Međutim. koja je izveo pomoću prstena. Ovo se precesiono kretanje javlja jer Zemlja nije idealna kugla. Vrijeme koje je potrebno za jednu kompletnu precesiju osi Zemlje iznosi oko 26 000 godina. kad postanemo zainteresirani za položajne točnosti od deset sekundi ili još bolje.ravnina staze Zemlje oko Sunca (ekliptika) siječe nebeski ekvator. pored ove jednakomjerne precesije. pogla­ vlju.ne. Dužina ove vremenske skale je značajna. Uspoređenje je pokazalo da se položaj Sunca u ekvinocijima. Uprkos mnogo manjoj masi. pa je zato od godi­ ne do godine kretanje vrlo polagano. i prolje­ tna točka se konstantno mijenja. Situacija je ilustrirana na slici 6. To će reći. Doista. postoji mnogo manje kre­ tanje koje varira iz godine u godinu. rotaciona os se u godini dana pomakne za kut od nekih 20 lučnih sekunda. Je li to tako? Odgovor je . Može­ mo uzeti za period od nekoliko mjeseci da se Mjesec kreće po stazi koja je po­ kazana na slici 6. Mnogo godina poslije Hiparha nitko nije mogao objasniti zašto se mijenja smjer polarne osi Zemlje. Pravac OA je povučen okomito na ekliptiku. Ali za duži period moramo uzeti u obzir činjenicu da se pravac OB pomiče oko OA i da je peri­ od precesije 18. a tu je činjenicu uočio veliki grčki astro­ nom Hiparh. Zemljin po­ larni promjer je oko 43 kilometra manji 156 nego njen ekvatorski promjer. Očito je da se ravnina staze Mjese­ ca mijenja iz godine u godinu. koja je ravnina kretanja Zemlje oko Sunca. Razmotrimo situa­ ciju pokazanu na slici 6. nema poteškoće da se ta kore­ ktura uzme u račun. Zbog ove promjenlji­ vosti postoje odgovarajuća kolebanja . znatno promijenio za period od oko 2000 godina.ravnini koja se kreće u suprotnom smjeru s obzirom na os OA slike 6. Ali jednom. u odnosu na zvjezdanu pozadinu. s podacima koje su sakupili sta­ riji babilonski astronomi. tada je dovoljno da se i ne uzme u obzir mijenjanje smjera polarne osi Zemlje.2. Dapače. kao što su bili Flamsteed i Bradley. opisanog u 2. Newtonova teorija gravitacije daje kompletno objašnjenje pojave. To znači da se i nebeski ekva­ tor također mijenja. Ali je staza Mjeseca nešto malo nagnuta prema ekliptici a nije ni stalna u odnosu na Zemlju i ekliptiku. Smjer polarne osi Zemlje se stalno mijenja. a ovo uzrokuje da se efekt privlačenja Mje­ seca na Zemlju mijenja također iz go­ dine u godinu. Hiparh je ovo vjerojatno ustanovio uspoređujući svoja vlastita promatranja ekvinocija. U svim našim prethodnim diskusi­ jama smatrali smo da je smjer osi ro­ tacije Zemlje nepomičan u odnosu na vrlo udaljene objekte u svemiru. Ali. a ovaj kut se zadržava za vrijeme kretanja osi rotacije. ako hoćemo da postignemo dana­ šnje standarde točnosti. Mjesec se kreće samo približno u ravni­ ni . os rotacije se pomiče oko OA na isti način kako se pomiče os rotacije zvrka oko vertikalnog smjera.1. Ako bi ravnina kretanja Mjeseca oko Zemlje bila u ravnini kretanja Zemlje oko Sunca. Budući da je glavni učinak precesije sasvim jednak iz godine u godinu. Ovo uzro­ kuje gravitaciono privlačenje Sunca i Mjeseca. moramo uzeli u račun mijenjanje standardne pola­ zne točke.2. Ako nismo zainteresirani za promatranja koja su izvršena u dugom vremenskom periodu i ako nismo za­ interesirani za vrhunsku točnost. Mjesec igra veću ulogu nego Sunce u ovom savija­ nju zbog toga što nam je mnogo bliži. gdje je pravac OB povučen okomito na ravninu staze Mjeseca.1.6 godina. moramo sa­ svim sigurno uzeti u račun neznatne promjene iz godine u godinu. U stvari. a OA je ponovo povučen okomito na ekliptiku. koje nastoji da savije os Ze­ mlje što uzrokuje precesiono kretanje. Zemaljska os rotacije zatvara kut od približno 231/2° s ovim pravcem.

Dolje: ista soba u doba Flamsteeda.Gore: današnji izgled osmorokutne sobe u Greenwichu. Iz ove sobe je Flamsteed bilježio projekciju Mjeseca na pozadinu zvijezda nasuprot kojima se Mjesec kreće. 157 . Nalijevo je zvjezdana karta iz njegova Atlas Coelestis. Flamsteed je unio položaje gotovo tri tisuće zvijezda s točnošću unutar deset sekundi. sada muzej.

a u tom se zdu. godine. Odgovor je ispravan ako pu­ drugo u Laplandiji. izvršena su mjere­ koji veže S1 sa zvijezdom. . Obratite ze Mjeseca (i efekt privlačenja pažnju kako se centri ovih nizova Mjeseca na Zemlju).1 OA je okomito na ekliptiku. ali tako da se nja nečuvene točnosti u mjestima koja zvijezda i oba otvora nalaze na istom su bila vrlo udaljena. između ova dva položaja. jedno u Peruu.3 pustilo se svjetlo zvije­ gla. Pre­ tragova. nazvan nutacija. situacija postaje drugačija. za 13 000 godina kroz pukotinu S1 . a u intervalu življava zimu. Saznanje važnosti odstupanja Ze­ zde kroz pukotinu S1 . OB se pomiče oko OA.4. Vrijeme jedne potpune vrtnje iznosi oko 26 000 godina. Prije napuštanja problema precesije.2 Precesija uzrokuje polagano OB je okomito na ravninu Mje­ pomicanje centra oko kojeg zvi­ sečeve staze. a svaki U ovoj potrazi za točnosti u mjere­ kompletni ciklus ovih kolebanja traje nju položaja zvijezda i planeta. nanesena dva niza zvjezdanih a period iznosi 18. Bra­ 18. zbog toga što Zemlja nije idealna ku­ Na slici 6. jer svjetlost treba određeni trenutak vrijedno je napomenuti da za duži pe­ vremena da dođe od S1 do S2 . je kolebanje (nutaciju) u odnosu na precesiju slike 6. Os rotacije U tom slučaju ćemo postaviti pukotinu Zemlje prijeđe polovinu precesionog S2 izvan pravca koji povezuje S1 i zvije­ ciklusa za 13 000 godina. Drugačija. OA je okomito na jezde prividno kruže. Situacija je jasnije prikazana na dva To će reći da dio staze Zemlje. jedan iz 1907. ma tome se mijenja ravnina sta­ a drugi iz 1941. Bradley je prvi otkrio ovaj dley je načinio još jedno otkriće. Pojavilo se sad mlje od idealnog sfernog oblika potaklo pitanje: gdje se mora postaviti drugi je veliki interes u geodeziji.6 godina. vremenu ljeto i zima potpuno zamijene. a za to riod vremena precesija uzrokuje velike vrijeme se S2 pomaklo u odnosu na S1 promjene godišnjih doba. Os ro­ tacije Zemlje pomiče se oko OA upravo kao što se os vrtnje vrha pomiče oko vertikalnog smjera. pa je bilo moguće kotine miruju ali.1. a južna hemisfera ljeto. godine. a pravcu.5.ot­ Vidjeli smo da se precesija javlja kriće pojave aberacije. prisjećajući se da se svjetlost kre­ francusku Akademiju nauka i u godi­ će pravocrtno? Odgovor je: na pravcu nama poslije 1735.6 godina. Ovdje su ekiiptiku. Napose je otvor S2 da svjetlo također prođe kroz cijeli problem oblika Zemlje zaokupio S2. koje efekt. U drugom crtežu puls će biti dio gdje sjeverna hemisfera pro­ svjetlosti sada dolazi do S2 . gdje sada crteža na slici 6. zna ispravni oblik Zemlje. ako se oni kreću u da se prvi put u ljudskoj povijesti sa­ smjeru poprečnom na smjer zvijezde. je imalo dalekosežne posljedice .u iznosu precesije osi Zemlje. 158 Slika 6. Ovo uzroku­ razlikuju. Na prvom crtežu ima­ sjeverna hemisfera proživljava ljeto a mo puis svjetlosti koji upravo prolazi južna hemisfera zimu. pukotine S1 i Slika 6. kako je pokazano na slici 6.

a prema tome i kretanje te­ leskopa. Slika 6. Za zvijezde koje se nalaze u ravnini staze Zemlje. Da to nije tako možemo vidjeti iz slike 6.Slika 6. Tako za svaku zvijezdu aberacija varira tokom cijele godine. a zato i kretanje teleskopa bit će tada preko smjera prve zvijezde. S i S tako da svjetlo sa zvijezde prođe kroz oba.6 Slike 6. aberacija uvijek 159 .6. kretanje je sada u smjeru druge zvijezde. a s druge strane. pa će. koja veže Sl i S2 . kada se Zemlja pomakla do točke P na slici 6.5 Svjetlo i oba otvo­ ra kreću se kona­ čnim brzinama. Zamislimo S1 kao objektiv teleskopa. neće biti kretanja teleskopa pre­ ko smjera zvijezde.4 gdje vidimo da linija. Za zvijezde koje se ne nalaze u ravnini staze Zemlje. potpuno preko smjera zvije­ zde. U stvari. Situacija je najkompliciranija kod mijenjanja smjera kretanja Zemlje. aberacija je nekad nula a nekad ma­ ksimalna. kad se uzme u obzir problem usmjeravanja teleskopa u zvijezdu. ST mora ležati izvan te linije za iznos koji daje gornja formula. kako je prikazano. Slika 6. Na primjer. Kad je Zemlja u poka­ zanom položaju. Zato tamo neće biti aberacionog efekta. Pra­ vac koji prolazi kroz S1 i S2 predstavlja os teleskopa. doći do pojave aberacije. zatvara nezna­ tni kut prema smjeru koji veže S1 sa zvijezdom. S2 su se pomakle. Ako je stupanj nagiba uvijek isti za sve zvijezde. Kada je Zemlja u P. slučaj je obrnut.4 i 6. Kretanje Zemlje. Ako usmje­ rimo teleskop prema prvoj zvijezdi. Slika 6. Vidimo da ova os mora biti neznatno nagnuta da bismo opazili zvijezdu od smjera koji bi bio upotrije­ bljen da nema kretanja teleskopa. izno­ sila bi oko 20 lučnih sekunda. da se može promatrati druga zvijezda.4 Ako se otvori mogu kretati u smjeru poprečnom na smjer zvijezde. ovaj aberacioni efekt ne bi imao praktičnu važnost. Zato vidimo da aberacija ne otklanja smje­ rove zvijezda na jednaki način. situacija je potpuno obrnuta. S2 se mora tako smjestiti. Ovaj zaključak je važan. S2 mora ležati na pravcu koji povezuje S i zvijezdu. pa je efekt aberacije maksimalan. Ali je stupanj po­ ravnanja raziičit.5 tumače zašto os telesko­ pa obično mora biti poravnana kada se promatra zvijezda. nagnutost teleskopa. U ovom je slučaju kretanje Zemlje. koja se nalazi u smjeru kretanja Ze­ mlje. pa tu neće doći do pojave abe­ racije.3 Postavljanje dvaju otvora. Ako se otvori ne kreću poprečno na smjer zvijezde. Tu imamo Zemlju u posebnoj točki na njenoj putanji oko Sunca. da se za isto vrijeme po­ makne od prvog do drugog polo­ žaja za koje svje­ tlo prijeđe udalje­ nost S1 do S2. a S2 kao okular. a nula za prvu. poslije četvrt godine. Sada pretpostavi­ mo da smo usmjerili teleskop u drugu zvijezdu. Vratimo se slici 6. maksimalni iznos bit će za drugu zvijezdu.6.

160

Preth.: Stranica iz knjige početkom XIX stoljeća pokazuje zenitni instrument koji je James Bradley upotrebljavao za svoja mno­ gobrojna promatranja. Gore: Fotografija dijela instrumenta (sačuvan u Greenwichu) i Dolje: dio zabilježaka načinjenih tokom jednog od Bradleyjevih promatranja.

postoji. Razmotrimo, na primjer, zvi­ jezdu koja se nalazi u smjeru okomi­ tom na ravninu staze Zemlje. Kad se teleskop uperi u takvu zvijezdu, kreta­ nje Zemlje je uvijek poprečno na njen smjer tokom cijele godine. Da ponovimo, kretanje Zemlje iskrivi slike zvijezda na nebu. Iskrivljenje vari­ ra kroz cijelu godinu, a također i prema kutu što ga doglednica zatvara s ravni­ nom staze Zemlje: iskrivljenje općenito iznosi oko 20 lučnih sekundi. Ovo je bilo značajno Bradleyjevo otkriće. Ako se držimo obične geometrije, izbjegavajući komplikacije koje su spo­ menute u početku, u 1. poglavlju, tada pojava aberacije daje uvjerljiv dokaz da se Zemlja kreće oko Sunca - vrsta do­ kaza za kojim je Galilei uzalud tragao. Vidjeli smo da u pomanjkanju takvog dokaza, sustav Tycha Brahea, u kojem se uzima da se Sunce okreće oko Ze­ mlje a svi drugi planeti oko Sunca, daje tako dobar opis kretanja planeta kao i Kopernikov sustav. Ali sustav Tycha Brahea ne može objasniti aberacije koje je Bradley promatrao. Zato mora­ mo prihvatiti Kopernikov sustav. Međutim, usput se može upozoriti da današnja teorija relativnosti do­ pušta da smatramo Zemlju kao cen­ tar svega, ukoliko želimo da se oslo­ bodimo obične euklidske geometrije. Ali, ako ustrajemo da je Zemlja nepo­ mična, treba da daleko prekoračimo složenosti Ptolemejeve predodžbe ili Tychove predodžbe da bismo objasnili pojavu aberacije. Jasno je da se ova pojava ne bi ja­ vila kad bi svjetlost putovala besko­ načnom brzinom, jer bi svjetlost tada prešla od pukotine S1 do pukotine S2, na slici 6.3, prije nego bi same puko­ tine imale vremena da se pomaknu. Zato je aberacija pojava koja ovisi o konačnoj brzini svjetlosti. Zaista, kut iskrivljenja, pokazan na slici 6.4, je­ dnostavno je odnos brzine poprečnog kretanja pukotina prema brzini same svjetlosti. Ovo izbacuje neposredno pi161

tanje; što je brzina svjetlosti? Klasično tome koliko je udaljen Jupiter od Ze­ određivanje je djelo danskog astrono­ mlje. U stvari, zastoj je jednostavno ma Olafa, ili Olausa, Romera, koji je udaljenost Zemlje od Jupitera podije­ 1675. godine bio cijenjen, čija princi­ ljena s brzinom svjetlosti. Ukoliko je pijelna nesigurnost proizlazi iz neto­ zastoj potpuno isti za dva uzastopna čnog poznavanja prave veličine staze trenutka pomrčine - tj. ukoliko je uda­ Zemlje. Slijedi opis Romerove metode. ljenost od Zemlje do Jupitera potpuno Slika 6.7 pokazuje stazu satelita ista - tada je ispravna naša metoda Io, najunutarnjijeg od četiri velika sa­ mjerenja ophodnog vremena satelita telita Jupitera, koje je prvi otkrio Ga­ Io. Ali, ako se udaljenost između Jupi­ lilei. Njegova udaljenost od planeta je tera i Zemlje mijenja od jedne do druge sasvim slična udaljenosti Mjeseca od pomrčine, jasno je da će naša metoda Zemlje. Mi smo u mogućnosti da vidi­ biti sasvim netočna, jer će iznos zasto­ mo Io, jer se zraci Sunca reflektiraju s ja biti različit u dva slučaja. njegove površine, ali ga za vrijeme nje­ Zato se postavlja pitanje, da li se gova prolaza kroz sjenu koju baca sam udaljenost od Zemlje do Jupitera mi­ Jupiter ne možemo vidjeti. Pretposta­ jenja ili ne mijenja tokom vremenskog vimo, sada, da želimo odrediti vrijeme intervala između dvije uzastopne po­ trajanja obilaska satelita Io oko Jupi­ mrčine. Odgovor glasi da se ona mora tera. Očita bi metoda bila da se odredi mijenjati ako se Zemlja kreće prema trenutak ulaska satelita u sjenu Ju­ Jupiteru ili se udaljuje od njega. Slika pitera. Tako možemo reći da interval 6.8 pokazuje da se situacija u ovom vremena između uzastopnih ulazaka pogledu mijenja kroz cijelu godinu. određuje vrijeme ophoda satelita oko Kod točaka A i C na stazi Zemlje, Ze­ Jupitera. Ali, je li ovo potpuno ispra­ mlja se kreće poprečno na smjer Ju­ vno? Da to ocijenimo, moramo najde­ pitera, a udaljenost Zemlje od Jupite­ taljnije proučiti što se događa kada ra se tada ne mijenja znatno između izvršimo naša promatranja. dvije uzastopne pomrčine satelita Io. U trenutku ulaza satelita u sjenu, Ali, kada je Zemlja u D, udaljenost se prestane se reflektirati svjetlo s nje­ sigurno skraćuje, što znači da ćemo gove površine. Posljednja zraka svje­ potcijeniti vrijeme između uzastopnih tla putuje prostorom od Jupitera do pomrčina. Kad je Zemlja u B, nastaje Zemlje, lako da se prekid osvjetljenja suprotna situacija: udaljenost se tada na Zemlji registrira samo nešto ka­ sigurno povećava, što znači da ćemo snije od stvarnog prekida. Ali, koliko precijeniti vrijeme između uzastopnih dugo nakon prekida? Odgovor ovisi o pomrčina.
Slika 6.7 Očit način da se nađe kako dugo Io treba da jedanput obiđe svoju stazu, sastoji se u mjerenju intervala između dvaju uzastopnih događaja kad se on kreće u sjeni Jupitera. Slika 6.8 Kad je Zemlja u D, udaljenost između Ze­ mlje i Jupitera se smanjuje, a i vrijeme izme­ đu uzastopnih pomrčina lo-a. Svjetlo, koje se kreće konačnom brzinom, treba manje vremena do nas, pa mi prema tome potcjenjujemo vrijeme između dvije pomrčine. Kada je Zemlja u B, slučaj je obrnut.

162

Godine 1675. Olaf Romer iskoristio je produženja i skraćenja prividnih perioda satelita Jupitera da odredi brzinu svjetlosti. Slika prikazuje Romera za svojim meridijanskim instrumentom 1689. godine. 163

Slika 6.9 Budući da ravnina staze Venere nije identi­ čna s ravninom staze Zemlje, rijetko se do­ gađa da se Zemlja, Sunce i Venera nađu na pravcu. Takve pojave daju povoljnu priliku za mjerenje udaljenosti Venere od Zemlje.

Slika 6.10 Lakši je način da se odrede kutovi iz kojih je planet promatran s dva položaja, čiji je razmak izmjeren u istom trenutku, i provede jednostavni trigonometrijski račun. Ali je u XVIII stoljeću bilo teško ustanoviti istovremenost.

Romer je ustanovio da su prividni periodi kretanja Jupiterova satelita skraćeni kada se Zemlja kreće prema Jupiteru, a produženi kada se Zemlja udaljuje od Jupitera. I, zaista, iz izno­ sa skraćenja i produženja on je bio u mogućnosti da odredi brzinu kojom se kreće svjetlost. U stvari, neznatni dio promijenjenog perioda staze je napro­ sto omjer brzine kretanja Zemlje pre­ ma brzini svjetlosti. Romer je izmjerio neznatno skraćenje perioda satelita, a poznavajući približno brzinu kretanja Zemlje, bio je u mogućnosti da odredi brzinu svjetlosti. Na taj način je on po­ kazao njenu enormnu vrijednost - oko 300 000 kilometara u sekundi. Njegovi suvremenici su skeptično gledali na do­ biveni rezultat, pa nije bio šire prihva­ ćen sve do Bradleyjeva otkrića pojave aberacije. A ta pojava daje jedno neza­ visno mjerenje brzine svjetlosti koje se sasvim podudaralo s Romerovim rezul­ tatima. Kako se obavilo ovo nezavisno mjerenje, možemo vidjeti ako se pono­ vo vratimo na sliku 6.4. Kut aberacije, pokazan na slici, određen je točno u istom omjeru kao neznatno skraćenje

perioda kružnog kretanja satelita Jupi­ tera, tj. omjerom između brzine kreta­ nja Zemlje i brzine svjetlosti. Matematika Sunčevog sustava

Danas možemo logički očekivati od svakog mladog inteligentnog studenta i đaka da zna da je udaljenost od Zemlje do Sunca oko 149 000 000 kilometara; ali najveći astronomi klasičnog doba nisu znali ovu važnu činjenicu. Sve do Newtonovih dana. ova je udaljenost bila poznata samo unutar pogreške od 30%. Tako su se kroz cijeli dugi spor između Kopernikovih i Ptolemejevih sljedbenika, kao i rada Keplera, Gali­ leja i Newtona, uzimali u obzir oblici i relativne veličine planetskih staza, a ne njihove prave ili apsolutne veličine. Daljnji napredak u poznavanju mno­ gih preciznih detalja u Sunčevu susta­ vu ovisilo je uglavnom o određivanju apsolutnih veličina. Ovo je bio problem sve dok ga nije riješio drugi kraljevski astronom Edmund Halley, kako se oslovljavao tokom svog službovanja od 1720. do svoje smrti 1742. godine.

Metoda određivanja skale Sunče­ va sustava, koju je pronašao Halley, prikazana je na slici 6.9. Tu je staza Venere i Zemlje. Budući da se Venera kreće mnogo brže po svojoj stazi nego Zemlja, često nastaje situacija kada se Sunce, Venera i Zemlja nađu približno u istom pravcu. Međutim, nikad neće doći do potpunog poklapanja centra Sunca, Venere i Zemlje, jer ravnina staze Venere nije identičan s ravninom staze Zemlje. Pri svakom kruženju oko svoje staze Venera siječe ravninu staze Zemlje u dvije točke. Ako se u jednom od ovih slučajeva dogodi da Zemlja bude u zgodnom položaju na svojoj stazi, moglo bi doći do približne podu­ darnosti. Kod takvog rijetkog događaja Venera se projicira kao jedna tamna okrugla kapljica na disk Sunca, ako se usporedi sa svijetlom Sunčevom pozadinom. Promatrač na Zemlji zato vidi tamnu pjegu koja se kreće preko
Britanski učenjaci, 1807-1808. Potpisi su posta­ vljeni redoslijedom kao i njihovi potpisnici na sli­ ci, uključujući Cavendisha, Maskelynea, Josepha Banksa i Williama Herschela, svih koji su igrali ista­ knutu ulogu u razvitku astronomije

Nade­ sno. godini.Prolaz Venere 1769. 166 . karta zaljeva označuje tvrđavu Venera i rt Venera. Planovi za promatranja prolaza Venere bili su provedeni u 1761. Gore su Cookovi brodovi u zaljevu Matavie. godini Sir Joseph Banks i kapetan Cook izvršili su promatranja s Tahitija. U 1769. i u 1769.

pokazuje efekt koji bi nastao od paralakse za vrijeme ulaska i izlaska planeta kod prolaza 1769. izrađena prije ranijeg prolaza. godine.Gore: Lalandova karta. Dolje desno: kamp u tvrđavi Ve­ nera. pre­ ma zamisli umjetnika. godine. 167 . Desno: glavna promatračka mje­ sta 1769. Dolje: Sir Joseph Banks pokazuje teleskop urođenicima Tahitija.

a i za kasniji povoljan prolaz Međutim. Prema tome ih te­ leskopi mogu pokazati bez nejasnoće. Ako znamo veličinu staze Zemlje oko Sunca i stazu Mjeseca oko Zemlje.može odrediti ako ilustriranom na slici 6. i 1882. mogu se smatrati poznatima.10. godine. mogu se širina bili su ostvareni tokom 1761. Kroz teleskop se oni pojavljuju kao prave točke svjetla. matranja Venere u istom trenutku i s Halleyjevi planovi za promatranje udaljenosti između dviju stanica na prolaza Venere s raznih geografskih Zemlji A i B točno izmjereni. S kutom u samo izmjerimo razlike između trasa s A i kutom u B. trebalo je leyjevo doba je bilo poznato da će se čekati XIX stoljeće kad su pomno pri­ takva rijetka kombinacija okolnosti premljeni podaci za pogodne prolaze dogoditi 1761. koja Veneru kako prolazi preko Sunca na je spriječila da se položaj planeta na dvije različite trase. Zato će dva promatrača na Ze­ promatranja su razočarali.metoda za daljnje pokušaje. Prva dva od ovih faktora Venere. Nevolja se mlji vidjeti s raznih geografskih širina pojavila zbog Venerine atmosfere. U Hal. 168 . Aparaturom nadesno. što ovisi o veličini Suncu odredi s dovoljnom točnošću. Ovo omogućuje promatračima da na­ prave vrlo točne proračune apsolutne skale Sunčeva sustava. godine. o geografskim širinama promatrača i stvarnoj veličini Sunče­ Prije napuštanja metode prolaza va sustava. Newtonov zakon univer­ zalne gravitacije omogućuje nam da odredimo kolika je masa Sunca uspoređena s masom Zemlje.u odnosu na prijašnje. 1874. ali ca nije isti za sve promatrače na Ze­ uprkos svim oprezima.Sunčeva diska. godine. rezultati ovih mlji. Prvi čovjek koji je to načinio bio je Henry Cavendish (na sljedećoj stranici). . označenim sa W. pa nema razloga da se čeka na Asteroidi. ova bi se vrlo jednostavna 1769. interesantno je da se upita. on je izmjerio otklon malih visećih ku­ glica (x) prema velikim poznatim utezima. Dok se zašto se nije dala prednost mnogo je­ treći faktor . pojavljuju se kao izdužene kapljice. poboljšanje naravno. moramo najprije ustano­ viti gravitaciono privlačenje nekog standardnog komada materijala. a ta pojava kretanja. same Zemlje. nastaje od kretanja Zemlje iznosi 20% do 30%. Da se iskoristi ova i Venere po njihovim stazama. Pripremanja je bio izvršio tadašnji kraljevski astro­ Halleyjeva zamisao je nastala iz nom George Airy u suradnji s Kra­ okolnosti da prolaz Venere preko Sun­ ljevskim astronomskim društvom. prikazani na ovoj fotografiji. oba poznata kod pro­ potrebnom točnošću. Da odredimo ove mase u apsolutnom značenju. Rezultat je dao prave dimenzi­ metoda mogla izvesti u bilo koje vri­ je Sunčeva sustava s točnosti od 5% jeme.pravi odnos veličina u dnostavnijem geometrijskom sistemu Sunčevu sustavu . lako izračunati druge veličine trokuta.

oni se pojavljuju kao svijetle točkice. jer se Mars mogao upotrijebiti umjesto Venere. moguće je pomoću Newtonova zakona univerzalne gra­ vitacije pouzdano odrediti bez pote- 169 . pa je zato lakše odrediti definirane točke na njegovoj površini prema kojima će razni pro­ matrači direktno svojim teleskopima izmjeriti kutove. Mars nije planet pokriven oblacima. ali se neki gibaju izvan ovog područja. jer bi prisustvo Sunca prije naškodilo nego koristilo ovoj me­ todi. Planetoidi. koji dolaze blizu Zemlje. Danas se. Razlog za napuštanje ove jednosta­ vne metode je bio u tome što u Halleyjevo doba nije bilo načina određivanja istovremenosti za promatrače A i B. a ovo osigurava dvije daljnje prednosti. Ali. Za ovu svrhu asteroidi imaju veliku prednost pred planetima. Uspoređujući veličinu Zemljine sta­ ze oko Sunca s veličinom staze Mje­ seca oko Zemlje.10 može se upotrijebi­ ti. Jednostavna trigonometrijska metoda slike 6. tako da nema mogućnosti za dvosmislenost u postavljanju telesko­ pa nekoliko promatrača. Najveći mali planet nije veći od Mjeseca. Međutim.1%.prolaz Venere. a najmanji su veliki kao gromade kamenja. on se nalazi na noćnom nebu. a ukoliko se ovo ne bi načinilo s velikom točnošću. Kada je Mars nama najbliži (na udaljenosti od oko 55 mi­ lijuna kilometara). osigurali bi veću mogućnost za određi­ vanje skale Sunčeva sustava. Do sada ništa nije rečeno o malim planetima ili asteroidima. metodu bi pokvarile pogre­ ške zbog kretanja Zemlje i Venere. a ne­ koliko ih se posve približe Zemlji. može odredi­ ti udaljenost Sunca s točnošću znatno većom od 0. Nije trebalo dugo čekati na prolaze Venere. promatranjem asteroida. s pronalaženjem pouzdanih mehani­ čkih satova. dok se Venera u svojoj najbližoj udaljenosti nalazi uz samo svijetlo Sunce pa ju je zato mnogo teže promatrati. situacija se sasvim izmi­ jenila. Zbog svojih malih ve­ ličina. Veći­ na se kreće po stazama koje se nalaze između staza Marsa i Jupitera.

Takvo je mjerenje prvi načinio Henry Cavendish krajem XVIII stolje­ ća. Ako znamo veličinu i oblik staze sate­ lita i vrijeme ophoda. i određivanje masa svih planeta sa sa­ telitima. možemo izraču­ nati masu planeta iz Newtonove teorije gravitacije. godine pokazuju kako je najprije mislio da je otkrio "neobičnu magličastu zvijezdu ili možda komet". jer je gravitaciona sila direktno proporcionalna masi. Ali. A ovo opet traži poznavanje apsolutne skale Sunčeva sustava. mogu se odrediti direktnim promatranjima.30 14. da ne samo odre­ đivanje mase Sunca nego. Zbog toga je do­ šlo kao bomba.35 95. Na ovaj način je bilo ustanovljeno da Sunce ima masu go­ tovo dva milijuna milijuna milijuna milijuna milijuna kilograma. može­ mo također usporediti masu Sunca s masom nekih standardnih komada materijala. ukoliko on ima najmanje jedan satelit. moramo znati i udaljenost planeta od Zemlje. Detalj s Herschelova portreta (desno) podsjeća na njegovu že­ lju da nadjene ime svom otkriću po svom patronu. u cilju da odredimo apsolutnu veliči­ nu staze. komadom koji teži jedan kilogram. Možemo odrediti masu planeta na sličan način.58 17. Dva od tri njegova podatka 170 koja trebamo. Zato slijedi. malo bi se astronoma tog vre­ mena tome usprotivilo. ime Mars Jupiter Saturn Uran Neptun masa (Zemlja = 1) 0. škoća odnos mase Sunca prema masi Zemlje. ovisi o poznavanju apsolutne skale Sunčeva sustava.11 318. koji je upravo opisan.Fridrih Veliki je bio rekao da je sve ono što je važno u znanosti već otkriveno. kada je William Herschel otkrio novi planet. Slijedeća tablica daje podatke dobivene kombinacijom direktnog pro­ matranja planeta i određivanja apso­ lutne skale Sunčeva sustava. Saturn oko 95 puta veću. Ovom solidno ustanovljenom apso­ lutnom veličinom astronomi su mogli odrediti mase pet planeta sa sateliti­ ma. Njegove zabilješke za ožujak 1781. Pri­ je nego napravimo takvu usporedbu. moramo biti u mogućnosti da izmjeri­ mo gravitaciono privlačenje ili gravita­ cionu snagu našeg malog komada ma­ terijala. Uran približno 15 puta veću. Georgeu III. također. Tako je dobiveno da je masa Sunca oko trećinu milijuna puta veća od mase Zemlje. S obzirom na velike napretke ere poslije Newtona. oblik staze i vrijeme ophoda satelita oko planeta. usporedimo masu Sunca s komadom materije kojim se može rukovati u laboratoriju. Jupiter ima masu približno 320 puta veću od mase Zemlje. a Neptun malo iznad 17 puta veću. Ako želimo ići dalje u uspoređivanju. Mars ima masu za oko 11% mase Zemlje. nasuprot ovim velikim planeti­ ma. Ovo je omogućilo da se usporedi gravitaciona snaga standardnog ko­ mada materijala s gravitacionom sna­ gom Sunca a. recimo.26 .

jer te geometrijske forme imaju prirodnu jednostavnost i pro­ finjenost. kao što je bila elipsa.Više smo puta u prethodnoj disku­ siji upozorili na fine detalje Sunčeva sustava. dobiti oštrouman i dalekosežan dokaz Newtonove teorije gravitacije. staza se točno ne zatvara u sebe. Problem određivanja staza planeta s velikom preciznošću očito je jedna od nedostiživih teškoća. prouzrokoane ovim malim složenim efektima. Rezultatom rada ovih ljudi problem je bio u velikoj mje­ ri briljantno riješen. pripadaju finim detaljima Sunčeva sustava. Kakvi su to fini detalji? U ra­ nijim poglavljima smo govorili o staza­ ma planeta koje su isključivo određe­ ne gravitacionim poljem Sunca. Oni se kreću po najkompliciranijim stazama koje bi se mogle logički pretpostaviti iz Newtonova zakona gravitacije. U stvari. na kojeg su matematičari u drugoj po­ lovini XVIII stoljeća i u prvoj polovini XIX stoljeća usmjerili svoju pažnju. također. Njegovu se imenu moraju pridodati imena dvo­ jice velikih francuskih matematičara. Platon je mislio da sva kretanja moraju biti po kružnicama i pravcima. Na ovom slučaju ukazat ćemo na odlučnu razliku pogleda današnje znanosti i geometrijskog mišljenja kla­ sičnog doba. Istina je da je masa Sunca tako velika u uspore­ dbi sa svim masama planeta zajedno da gravitaciono polje Sunca dominira kretanjima planeta i istina je da su njihove staze gotovo prave elipse. poslije jednog kruženja oko Sunca. A sada. Ovo je bio veliki problem nebeske mehanike. Ptolemejevo i. Ali one to nisu. ako se ovi fini detalji mogu matematički prikazati i dokazati da se slažu s promatranjima. a kreću se raznim stazama. iznoseći analizu svog pro­ matračkog materijala. ne gibaju u izoliranom gravitacionom polju Sunca. Očito je da ćemo. Ime Eulera je već spomenuto. u stvari. Oni su. Perturbacije na stazama. Za Keplera je bio udarac što je našao tako kompliciranu krivulju. Lagrangea i Laplacea. dapače. podložni gravitacionim utjecajima drugih planeta. Ali se planeti. tako da se njihovo udruženo gravitaciono polje stalno preinačuje i nikad se točno ne ponovi. jer su svi pla­ neti u neprekidnom kretanju. Vidjeli smo da su ove staze elipse i da se Sunce nalazi u jednom od žarišta. Promatranja po­ kazuju da se planeti u stvari ne kreću striktno po eliptičnim stazama. kada 171 . Kopernikovo opisivanje kretanja plane­ ta bilo je potpuno u obliku krugova.

Ovaj 6-metarski dugi tele­ skop reflektor imao je otvor od 30 centimetara. Desno: Odlomci iz dnevnika Karoline Herschel u kojima je opisano kako su ona i njen brat radili u to vrijeme. i teleskop koji je upotrebljavao za mnogobrojna promatranja neba tokom 1780-tih godina. blizu Windsora. 172 .Gore: Herschelova kuća u Datchetu.

bilo je golemo zadovoljstvo što se mnoge zamršenosti planetskih staza mogu potpuno pro­ tumačiti u vrlo jednostavnim oblicima zakona gravitacije. ovisi o masi Venere. a iznos poremećaja koji se javi.slučaj Neptuna. Ni jedan od ovih planeta nema satelite. U gornjoj tablici planetskih masa nisu dane vrijednosti za masu Merku­ ra i za masu Venere. kolebanja koja se odnose na precesiju rotacione osi Zemlje. ali ono što se nadamo i što očekujemo. ne može primi­ jeniti. U svim drugim primjerima mase su satelita tako male. U današnjoj znanosti ne mislimo da bi kretanje materije bilo jednostavno i elegantno. Ako sada odredimo vrlo točno stazu Mer­ kura ili Zemlje i. Mjesec ima masu oko 1/80 mase Zemlje. Umjesto toga. Već smo razmatrali jedan takav važan utjecaj. Uprkos postojećim smetnjama i povećanju kompliciranosti. ako uzmemo u obzir sve efekte što ih uzrokuju svi planeti poznate mase. u usporedbi s 173 . a masa Merkura je oko 5%. jesu jednostavni i elegan­ tni zakoni. o kojem je raspra­ vljano u 5. mase se moraju odrediti iz analize gravitacionih učina­ ka koje ovi planeti vrše jedan na dru­ goga ili na Zemlju. koja je opisana gore. Vene­ ra uzrokuje slabe poremećaje na stazi Merkura. Na primjer. svi izgledi jednostavnosti i elegancije nestaju. poglavlju. Prema tome. naravno. Ona je određena iz načina i veličine kojim Mjesec utječe na kreta­ nje Zemlje. Na ovakav se način određuje masa Venere. tj.uzmemo u obzir fine detalje kretanja planeta. Samo se u jednom drugom slučaju upotrijebila slična metoda da se odredi masa satelita . učenjaci XVIII i XIX stoljeća su bili oduševljeni kad su ustanovili da su se njihovi komplicirani proračuni odrazili u prirodi. tada se još preostali poremećaji mogu pripisati Veneri. Iz ovakvih proračuna je ustanovljeno da je masa Venere oko 82% mase Zemlje. tako da se je­ dnostavna metoda određivanja mase. kao Jupiter i Saturn.

22-metarskim Schmidtovim tele­ skopom na planini Palomar. da je najde­ taljniji današnji katalog neba načinjen instrumentom identičnog otvora po­ put najvećeg Herschelova teleskopa. Hersche­ lova ostvarenja su manje pripadala njegovim teleskopima nego njegovoj metodi rada i njegovu razumu. Herschel ni u snu nije pomislio da je to novi planet. Povijest njihovih otkrića je jedno od najvećih dostignuća doba poslije Newtona. a najveći je bio refle­ ktor s promjerom od 1. Interesantna je pojava da ima samo šest drugih satelita u cijelom Sunčevu sustavu koji su usporedivi s masom Mjeseca. obično s ciljem da iz­ mjere njihove položaje. Noću je čitao knjige iz matematike i astronomije i proma­ trao nebo. jer su neki sateliti premali da izazovu bilo kakve mjerljive perturba­ cione efekte. Uran i Neptun. Zanimljiva je slučajnost. Bio je otkriven zakon gravitacije. koji se nalaze u tablici planetnih masa. Međutim. III 1781. a pri kraju XVIII stoljeća su to smatrali ispravnim zaključkom. godine. da se bilo kakvi utje­ caji nisu mogli opaziti. tj. spadaju među najteže u teoriji gravitacije. On je sistematski istraživao nebo. Njihovi su se proračuni slagali s po­ javama u prirodi. Jupiter ima četiri od šest . Saturn i Neptun imaju po jednoga. dok je Herschel pretraživao nebo 18-centimetarskim teleskopom reflektorom. jer oba ova planeta imaju mnogo satelita. Otkrivač je bio William Herschel. koji ovdje dolaze u obzir. promatranih sve većim teleskopima. jer se ona vidi u teleskopu u obliku odre­ đenog točkastog diska.22 metra. gi­ gantski otvor za prilike XVIII stoljeća.četiri koja je otkrio još Galilei. prošao je preko neobično sjajnog obje­ kta. godine odjeknulo kao bomba na samozado­ voljni znanstveni svijet. Fridrih Veliki je rekao da je sve zna­ čajno što je bilo u znanosti već otkri­ veno. Dok su drugi astronomi usmjeravali svoje teleskope u poznate i unaprijed odre­ đene objekte. Međutim. . Glavna je tema njegova astronomskog života bilo istraživanje svih nebeskih objekata. učitelj glazbe u Bathu. upotrebljavajući za prvo vri­ jeme samo mali teleskop koji je kupio. Herschel je bio istraživač. on je uskoro izradio cijelu seriju teleskopa. Metoda se sastoji u prouča­ vanju gravitacionog djelovanja jednog satelita na staze drugih. Ljudi su naučili kako da izračunaju zamršena kretanja planeta i njihovih satelita. Bilo je sigurno da nije zvijezda. Zato nije čudo da je otkriće novog planeta 1781. 1. da bi mogao bilo šta pronaći. dajući koncerte. a proraču­ ni. No ova metoda neće odrediti mase svih satelita. Ovo je moguće za slučaj Jupitera i Saturna. Zato se moraju upotrijebiti perturbacione metode. Izrađivao je popise objekata. 174 Herschelova sklonost za izradu velikih stvari pokazala se u veličini orkestara i u veličini njegovih teleskopa. Njegov je život tamo bio vrlo aktivan. Dana 13. a vodio je i oratorije koji su u to vrijeme imali veli­ ki orkestar i zbor. svirajući orgulje u crkvi. nisu uopće bili poznati u Newtonovo vrije­ me. Dva planeta. za otkriće Urana nije tre­ bao osobito veliki teleskop.masama planeta.

Tako Ta dvojica su bili J o h n Couch je krajem XVIII stoljeća novi planet Adams. U stvari. ali nisu uo­ nije završeno. prirodno. Herschel nazvao novi planet Georgium Šta je uzrokovalo ove poremećaje? Sidus. ski astronom Barnabas Oriani. Treći horizontalni niz simbola u našoj tablici pokazuje usporedbu staza planeta. valo da će se kretati. Kada se prvi put posumnjalo da se još jedan planet nalazi iza Urana. što je svima poznato. 175 . oko godinu dana kasni­ Ali tokom druge četvrtine XIX sto­ je. odstupanja su Herschelu je odmah ukazalo počast bila mala. kada je našao računskim putem da ljeća postepeno su rasle sumnje da se se novi objekt nalazi iza Saturna i da Uran ne kreće po označenoj stazi. ali su ona bila prilično izvan Kraljevsko društvo u Londonu. Odstupanje Urana od njegova jući mu penziju koja mu je omogućila očekivanog položaja iznosilo je oko 20 da se posveti astronomiji. Samo su se dva Nekoliko takvih promatranja izvršio je matematičara prihvatila problema koji francuski astronom Lemonnier. iz dobivenog teorijskog Razne tablice. Petersburga. Kralj je područja da bi se mogla uzeti kao po­ postao njegovim zaštitnikom. Kao se kreće po kružnoj stazi oko Sunca. koje su dale ove budu­ položaja potražiti nepoznati planet te­ će položaje. neta. njegova staza poznata. ukazao Lexell iz St. Posljednji niz simbola pokazuje usporedbu staza koje su ustanovljene iz stvarnih promatranja (i nacrtane u dijagramu). ona se pokazala mnogo manjom. Na njegovu planetarnu priro­ izračunata je i staza po kojoj se očeki­ du bio je. u stvari. jer su više voljeli ime Uran. mladi diplomant St. Ova je proizašao iz nastalih razmatranja. efekt uzrokuje promatrana odstupa­ Ovaj uspjeh Herschel je postigao nja na stazi Urana! Otkriće samog svojom metodom rada. bila sasvim prirodna. kako su očekivane iz Bodeova zakona.pa je najprije mislio da se radi o novom bio otkriven. učenjaci su očekivali da će njegova staza biti približno tamo gdje pokazuje Bodeov zakon. koje su poticale Adamsa da traži drugi planet. što još udaljeniji planet čiji gravitacioni ga je predložio Bode. iz njih je bilo moguće masu i položaj hipotetičnog novog pla­ predvidjeti njegove buduće položaje. zatim. a takva su razmatranja čili njegove neobične karakteristike. nije na­ Možda Uran nije najudaljeniji planet u išlo na odobravanje svih astronoma na Sunčevu sustavu! Možda postoji neki svijetu. J o h n Col- Memorandum na prethodnoj stranici navodi da se ne očekuju perturbacije u stazi Urana. dodjelju­ greška. a kometu. izradio je ugledni talijan­ leskopom. koja je ukazala Urana otvorilo je ljudskom mozgu mi­ na činjenicu da su i drugi astronomi sao da omeđenje Sunčeva sustava još mnogo puta opazili Uran. Iz su prethodna promatranja imala ve­ danih odstupanja u stazi Urana treba­ liku vrijednost u izračunavanju staze lo je naći čisto teorijskim računanjem novog planeta. Zauzvrat je lučnih sekundi. imenom koje.

Ali. jer su mnoge zvijezde nama zaklonjene relativno gušćim oblacima prašine. otvor izgleda poput prozora koji gleda u daleki prostor. Herschel je koristio ovaj instrument u popisivanju neba u najsitnijim detaljima i u studiji Mliječnog Puta.22-metarskog reflektora . Herschel je upozorio da se Mliječni Put u području između Škorpiona i Labuda dijeli u dvije grane. prema Herschelu. Nadesno je današnja fotografija maglice Sjeverna Amerika u Labudu koja pokazuje stanovita tamna područja gotovo bez zvijezda.George III je odobrio ukupno 4 000 funti za izgradnju ovog 1. 176 .najvećeg Herschelova teleskopa. Ovo se pojavljuje.

.

zahtjeva koje su postavi­ kraljevskom astronomu Sir Georgeu li njegovi podupiratelji. ali kvom dijelu svoje staze da je bilo mo­ je Leverrier tražio da se zove Neptun. Francuzu su zahtjevi za prvenstvo Oni su pretpostavili da se Neptun po­ Adamsa na tom radu mirisali na pla­ korava jednom empiričkom pravilu. otkriće u Parizu. ako je bilo kri­ net na nebu.otkrivača Urana. Herschelovi su pogledi o Suncu bili vrlo naivni. Svoje rezultate je poslao bri­ autentičnost Adamsovih zahtjeva ili. Challisu. je godine. Krivicu. Obojica su postavili vrlo nepouzda­ Tek je poslije ove objave znanstve­ ni svijet bio upoznat s radom Adam. jer bi trebalo Leverrier je provodio stvari s mno­ uzeti u obzir neobično složene ljudske go većom djelotvornosti. gotovo odmah. i francuski astro­ vljen u nekom priznatom znanstve­ nom Urbain Jean Leverrier. On je zamišljao pjege na Suncu (de) kao rupe u vatri ovojnice. Adams je nom časopisu? Štaviše. Galle je za Na veliku sreću. Herschel je bio u mogućnosti da ukaže na smjer ovog kretanja s iznenađujućom točnosti. U ovoj slici on je prikazao glavni volumen Sunca (AB) kao krutu stijenu. Reverrendu J. gijat. bridgeu. već slijedećeg rješiv. čunima. bilo je blizu istini. a astronomu berlinske zvjezdarnice mišljenje Airyja i mnogih drugih astro­ J. G. vrijednosti i točnosti Adamsova rada Mnogo je bilo napisano u ovom ne­ pa se nisu žurili da potraže novi pla­ sretnom sporu. i smjesta poslao vijest kasnije. kroz koju je moguće vidjeti kamenu unutrašnjost. Galleu. Neptun je bio na ta­ novi planet predlagao ime J a n u s . IX dogodio 75 godina prije ili 75 godina 1846. opkoljenu vanjskim ovojem vatre (PF). bolje reći. Zašto njegov rad nije bio obja­ poznatom kao Bodeov zakon. Svoje rezultate je poslao sam Adams je bio pretjerano šutljiv.nu pretpostavku u svojim računima. 178 . vice. 23. inače bi napori pa je pod tim imenom objavio njegovo i Adamsa i Leverriera bili osuđeni na neuspjeh. kao što je sin Airyju i direktoru zvjezdarnice u Cam.legea. nije lako ustanoviti. sa. Ova Sam Adams nije sudjelovao u diskusi­ su dvojica bila skeptična u pogledu jama koje su nastale u ovom sporu. Da se slučaj dana po primitku rezultata. godine. Pravilo Maskelyne i Lalande su mjerili prividno kretanje zvijezda koje nastaje kao posljedica stvarnog kretanja Sunčeva sustava kroz prostor. Nasuprot ovome. štaviše. Cambridge. Koristeći ova mjerenja. Sir J o h n Herschel. Na slici se Sunce kreće prema Apeksu. tanskim astronomskim stručnjacima. problem bi zaista bio nerješiv. Bilo je eleme­ radio gotovo pet godina na svojim ra­ nata jakog konzervativizma i. Leverrier ih je završio za dvi­ taštine u držanjima Airyja i Challisa. o svom otkriću Leverrieru. jedno bi pismo prvi započeo izračunavanjima i prvi ih u štampi bilo dovoljno da se ustanovi završio. Galle je pronašao novi noma da je problem matematički ne­ planet. Prema tome se zvijezde prividno kreću prema Antiapeksu. možda nastanjenu. guće riješiti problem. Dok je Adams i znanstvene vrijednosti.

100. Nedavno je R. itd. Spor je u biti bio samo jedan dio mnogo veće rasprave započete u doba Newtona i nastavljene do našeg sto­ ljeća. Ali se pokazalo da su njihova računanja Neptunove staze i njegovih budućih položaja potpuno kriva. godine Piazzi ot­ krio mali planet Ceres koji je ispunio prazninu gotovo perfektno. tada bi izvo­ đenje njihovih proračuna bilo mnogo jednostavnije i s mnogo većim stu­ pnjem točnosti. Zbog sretne okolnosti. U stvari. go­ dine. Skepti­ ci ukazuju da se za svaki dani konačni niz brojeva uvijek nađe neko pravilo koje će se dobro prilagoditi nizu. Prva Newtonova rasprava o kretanju Mjeseca dovela je Edmunda Halleyja do vjerovanja da se period re­ volucije Mjeseca oko Zemlje promije­ nio od babilonskih vremena. za Veneru 3. Ako izračunate polumjere planetskih staza izrazimo jedinicama. Adams i Leverrier su se ponovo sukobili oko finih detalja na stazi Mjeseca. Adams je došao na scenu 1853. jer je staza Ceresa imala vrijednost 27.9. koji je problem prora­ dio detaljnije. Drugi je dio rasprave povezan s ime­ nom Laplacea. 10. broj je nula. kada je on bio otkriven. Brojevi dobiveni na ovaj način formiraju niz 4. u doba Adamsa i Leverriera. Ovi se bro­ jevi napadno podudaraju s Bodeovim nizom. Pojavila se zato sumnja o potpunoj ispravno­ sti Newtonova zakona gravitacije. umjesto oslanjanja na Bodeov zakon. znatno manje od 388. 28. U stvari. 15. Lyttleton u vrlo interesantnom članku ukazao.6 jedinica. jer on ne pruža objašnjenje takve pojave.7 jedini­ ca. Adams i Leverrier pretpostavili da je staza Neptuna kružnica. jer na tom mjestu nije bio poznat nikakav planet.2 itd. 7. kako se pokazalo. Za svaki se planet najpri­ je napiše četiri. Za Zemlju 6. 10. koliko je tre­ balo očekivati po Bodeovu zakonu. Slijedeće primjedbe Delaunayja u 1864. A. I danas su astronomi podijeljeni u mišljenjima. Doista. Ovog puta je većina francuskih učenjaka podupirala Adamsa. Nakon spora s Neptunom.je izraženo slijedećom jednostavnom formulom. Predviđena veličina staze je bila 169 jedinica. tada će polumje­ ri planetskih staza formirati slijedeći niz: 3. da li ovo blisko poduda­ ranje ima neko dublje fizikalno znače­ nje ili je to samo koincidencija. najunutarnjiji planet. 52. koji je zaista. 196 i 388. nije bio poznat planet Uran. 7. staza Neptuna ima vrijednost 300. Devet godina kasnije. kada je publicirao članak u ko­ jem je tvrdio da je Laplaceova raspra­ va o tom problemu nepotpuna i da ponovno pažljivo ispitivanje obnavlja neslaganje između promatranja i te­ orije. Laplaceova su računanja ispunila prazninu između teorije promatranja. pokazalo se da se iznenađu­ juće dobro prilagođuje mjestu iza Saturna koje je predvidio Bodeov zakon. 16. nitko nije sumnjao u Bodeov zakon.2. kojima je polumjer staze Zemlje izražen sa 10. ova pogre­ ška nije utjecala na položaje Neptuna koje su izračunali Adams i Leverrier za godinu 1846. da su. dok je Bodeova hipotetska vrijednost iznosila 28 jedinica. Kada je njemački astronom Johann Elert Bode prvi predložio ovaj zakon 1772. Ali je 1801. Zato je Adamsu i Leverrieru izgle­ dalo potpuno prirodno da pretpostave da se njihov novi planet također poko­ rava Bodeovu zakonu. bio u pravu. godine. Možda je bio najuspješniji ulazak u tablicu između Marsa i Jupitera. a zatim doda broj koji je različit za svaki planet: za Merkur. Ali. godini komentiraju spor izme179 . bila su dva očigledno vrlo dobra razloga za prihvaćanje njegove vrijednosti. Poslije Venere se broj jedno­ stavno podvostručuje. Mars 12.7 jedinica. dok su promatranja dala vri­ jednost 191. pokazujući da za­ kon gravitacije nije pogrešan. U Bodeovo vrijeme je ovdje bila evidentna praznina.

izrađena od velikog broja pojedinih fo­ tografija. za koje je Herschel mislio da su prozori prostora. upotrijebljene na karti. Tamne pukotine. smještene su u području ravnine Mliječnog Puta. poglavlju). Koordi­ nate. galaktičke su širine i dužine (slučaj [4] u 1.Panoramska fotografska karta Mliječnog Puta. 180 .

181 .

To su bila tri elementa različite vrste. tvore cije­ li efekt. možemo izračunati udaljenost bliske zvijezde. Ali i svi argumenti izne­ seni protiv Adamsova članka nisu bili točni. i učenjaku XIX stolje­ ća izgledalo bi nevjerojatno da se oni mogu korisno povezati. da je teškoća dolazila od za­ nemarivanja učinka trenja Mjesečevih plima i oseka. Prvo. ali su dola­ zili do izražaja elementi nove revolucije u astronomiji. koja je bila pro­ glašena sumnjivom i netočnom." De launay je zaključio izjavom da je Adamsova analiza. . prodor izvan Sunčeva sustava. . Kako se vrijednosti dobivene iz Marsa i Ze­ mlje dobro slažu. "Publiciranje Adamsova članka stvarno označuje značajan korak naprijed. što će biti opi­ sano u posljednjem dijelu ovog pogla­ vlja. Posljednji dio priče nastao je u na­ šem stoljeću. uvelike iscrpio. o kojima ćemo diskutirati u detalje u 7. Sredinom XIX stoljeća veliki se val znanstvenog razvitka. sada je poznato da efekti plime i oseke ne nastaju samo u oceanskim vodama nego. bliske zvijezde će prividno opisati male godi­ šnje oscilacije u odnosu na nepomičnu poza­ dinu udaljenih zvijezda. koji je počeo s Newtonom. nije sasvim ista kao vrijednost dobive­ na iz perturbacije staze Merkura. poglavlju. da i poslije uzimanja u obzir gravitacionih efekata svih pla­ neta (uzimajući masu Venere dobive­ nu iz njenog učinka na Zemlju i Mars) Zbog godišnjeg kretanja Zemlje oko Sunca. Ako možemo izdvo­ jiti i mjeriti tu oscilaciju. Friedrich Wilhelm Bessel postao je prvi čovjek koji je odredio udaljenost zvijezde. Već smo naglasili da Venera nema satelita. Ovo znači. a insistiranje s kojim su pred­ stavljeni i podržavani izazvalo je po­ tpuno suprotan efekt od očekivano­ ga. . kada se suda­ raju s kontinentima Zemlje. bila priznata kao točna. jednu cijelu revoluciju u ovoj grani teorijske astro­ nomije. došlo je do daljnjeg rada na finim detaljima kretanja pla­ neta. a da je vrijednost dobivena iz staze Merkura neispravna iz nekog ra­ zloga. također. dobivena iz perturbacija staza Marsa i Zemlje. kada se prvi put spo­ znalo.đu Leverriera i Adamsa. Godine 1838. to je logično da se smatra da su ova određivanja sasvim točna. Marsa i Merkura. Zato je njegov rezultat bio vrlo napadan . Najprije se mislilo da oceanske plime i oseke. došlo je do značajnih otkri­ ća na polju elektriciteta i magnetizma. treće. Astronomi XIX sto­ ljeća su bili suočeni sa zbunjujućom činjenicom da masa Venere. Međutim. i u unutarnjem materijalu Zemlje. koji ćemo sada razmotriti. drugo. pa je jedini praktični način da se odredi njena masa promatranje efekata koje ona stvara na stazi Zemlje. igraju­ ći važnu ulogu u rješavanju ovog sta­ rog nesklada. kao rezultat rada Sir Geoffreyja Taylora.

pokazujući kvalitativno da su one okupljene oko neke ravnine.ostaje još neka neobjašnjiva smetnja u stazi Merkura. nije bilo razloga misliti da su osobito udaljene od nas. ravnine Mliječnog Puta. Herschel je najprije za­ ključio da su to jata zvijezda. ali da sadrže svijetlu tekućinu protka­ nu u prostoru između zvijezda. Najznačajnije proročanstvo. Ovo je ukazi­ valo da maglice uopće nisu zvijezde. Druge su velike grupe vrlo udaljenih zvijezda. Neumorni napori da se prona­ đe taj planet su propali. To je ostalo neobjašnjeno sve dok nije Einsteinova opća teorija rela­ tivnosti pokazala da Newtonov zakon gravitacije zaista nije potpuno točan. Ako je to tako. tj. Posebno zanimljiva su bila jata zvi­ jezda i maglice. koji se posebno bavio problemom svjetlosti sredinom XVIII 183 . koji nisu smješteni jako daleko od nas. Kasnije je napustio ovu ideju. Lambert. matematičar. pokazao da je nesklad sumnje realan. Herschelova su brojanja maglica na raznim dijelovima neba ukazala da maglice teže da izbjegnu Mliječni Put. Maglice su bezoblične mase svjetla. ali da se nalaze u tako velikim daljinama da se teleskopom ne mogu vidjeti rastavlje­ ne na zvijezde. ustanovio je da su maglice sigurno usko povezane s određenom centralnom zvijezdom. kada je postalo jasno da maglice i jata zvijezda pokazuju značajnu ra­ zliku u raspodjeli. Leverrier je mislio da ova smetnja nastaje od još neotkri­ venog planeta koji mora biti još bliži Suncu. nakon analize cijelog pro­ blema. Prema tome. Brojio je zvijezde u raznim podru­ čjima neba. Dok su zvjezdana jata okupljena oko Mliječnog Puta. Prodor izvan Sunčeva sustava Glavni Herschelov cilj pri konstrui­ ranju sve većih teleskopa bio je u pre­ gledavanju neba u sve većim detalji­ ma. Pred kraj XIX stoljeća je američki astronom Simon Newcomb. dao je J. H. Sada znamo da su obje ove ideje o prirodi maglica djelomično točne. koje se odnosi na prirodu ovih uda­ ljenih grupa. Neke su od njih zaista svijetli oblaci plina. Međutim. iz finih detalja Sunčeva sustava došao je odlučan dokaz nove teorije koja je drastično izmijenila naš pogled što se odnosio na prostor i vri­ jeme i koja nam danas omogućuje da se uhvatimo ukoštac sa svim proble­ mima svemira.

koje se nalaze u istom smjeru u kojem 184 . Godi­ ne 1800. ljudi su imali točno i precizno znanje o pojavi gravitacije. Ova pukotina nije stvarna. Lambert je tvrdio da su maglice obične gigantske nakupi­ ne zvijezda koje se nalaze daleko izvan granica Mliječnog Puta. ona se javlja iz relativno gustog oblaka prašine. prividno cijepa u dvije grane. Za veliki broj maglica ovo je ispra­ vna predodžba. Ali je Herschel mislio da su pukotine stvarne rupe u prostoru i vjerovao da se kroz njih vidi daleki prostor. Herschel je uočio da se Mli­ ječni Put. bile potpuno nerazvijene. ali su njihove ideje. Zašto bi se to događalo ako su one daleko izvan Mli­ ječnog Puta? Odgovor: oblaci prašine i plina su koncentrirani blizu ravnine Mliječnog Puta. mora postojati sistematsko privi­ dno kretanje zvijezda na nebu: zvijezde. Gledajući unatrag.stoljeća. one koje su se odnosile na druge grane fizike. On je smatrao da zvije­ zde Mliječnog Puta tvore jednu veliku skupinu i da se te zvijezde okreću oko zajedničkog centra. djeluju kao magla i pokrivaju udaljene objekte koji se nalaze direktno izvan njih. koju je većina profesi­ onalnih astronoma odbila da prihvati sve do druge ili dapače treće dekade XX stoljeća. Lambert je postavio začudo oštroumnu kvalitetnu sliku struktu­ re svemira. Tobias Mayer je već upozorio da. upravo onako kako se sami planeti kreću oko Sunca. ako se Sunce kreće. tako da se Sun­ ce i planeti kreću zajedno oko centra. vidimo da su se takve pogreške i netočnosti javljale iz pomanjkanja fizikalnog znanja. Temelji za skepticizam su se pojavili iz Herschelovih proma­ tranja da većina maglica izbjegava ra­ vninu Mliječnog Puta. u području između zviježđa Škorpiona i Labuda. Značajni kontrast između iskrivljenju i naivnosti možemo vidjeti u druga dva pogleda u Herschelovu radu. koji pokriva mnoštvo zvijezda što se nalaze iza njega.

moraju se prividno ra­ astronoma ne bi mogla znati o kojoj se zmicati jedna od druge. on je katalogizirao preko 300 000 Herschel je mogao odrediti smjer Sun­ zvijezda sjeverne hemisfere. Instrument koji je prvi poslužio da se izmje­ re udaljenosti zvijezda. jer inače dva U daljnjem prodiranju u prostor Slika 6. Mjerenja su obavili Maske. koje zvijezdi radi. 185 . moraju Flamsteed je izmjerio gotovo 3000 zvi­ prividno sakupljati. velikog broja zvijezda.se Sunce kreće. godine. Bilo je nužno potrebno pridodan joj je katalog od 6 milijuna da se sastavi katalog točnih položaja najsvjetlijih zvijezda. Najsmješnije je dišnjeg rada. i 1862. Veličina je imao predodžbu o Suncu koja nam Argelanderova ostvarenja naročito se se danas čini potpuno besmislenom. Projekt je ostvaren nakon 50-gokamenitu unutrašnjost. U svom pionirskom radu se nalaze u suprotnom smjeru. U svom malo. Očekivano kretanje jezda.izdanom između 1852. neba prvi je iznio David Gill 1886. Astronomi su počeli masovno prou­ je sadržavala 100 milijuna zvijezda. pa je po­ čeva kretanja s iznenađujućom točno­ stavio osnov za kataloge koje upotre­ sti. a čavati zvijezde. instaliran u Oxfordskoj zvjezdarnici 1848. hladna. koja područja nastanjena ljudima. Međutim. na kojem su surađivale od svega što je vjerovao da su hladnija brojne zvjezdarnice na cijeloj Zemlji. Nadesno je de­ talj okulara i presječeni objektiv. vrlo latio još ambicioznijeg zadatka. Lijevo je heliometar. ističe činjenicom da je ono ostvareno Smatrao je da je unutrašnjost Sunca bez upotrebe fotografije.11 Kako se presječeni objektiv upotrebljavao da bi stvorio dvije slike iste zvijezde. Herschel bljavaju današnji astronomi. dok se one. bio je heliometar. go­ što nam omogućava da vidimo tamnu dine. ali je Mayer smatrao da je ipak znamenitom Bonner Durchmusterung. na drugoj strani. a koristeći ova mjerenja ne. izmjerljivo. a da su pjege na Suncu mje­ Ideju o izradi fotografske karte sta gdje je vanjski ovoj vatre prekinut. godi­ lyne i Lalande. naravno. Rezultat je bio: zvjezdana karta. Friedrich Argelander se kasnije je bilo iz godine u godinu.

Prodiranjem dalje u prostor pono­ vo se nametnulo pitanje koje je muči­ lo astronome više od dvije tisuće go­ dina: kako su daleko zvijezde? Među drugim razlozima grčki je astronom Hiparh odbacio heliocentričnu sliku svijeta Aristarha iz Samosa na osnovu zaključka da bi se. Kreta­ nje Zemlje. astronomi su se uvijek nadali da će moći otkriti tu promjenu. osnivač velike Pulkovske zvjezdarnice u blizini Lenjingrada. Herschel je mogao pokazati da se ove dvije zvijezde zaista okreću jedna oko druge po sta­ zama koje su očekivane. Oko četvrt stoljeća kasnije. najsjajnija zvijezda u zviježđu Bliza­ naca. jer se i zvijezde kreću. da postoje sistemi koji sadrže i više zvijezda. On je pokušao izmjeriti paralaksu. Ali prije pojave fotografije. Pre­ ma ovoj će se pozadini relativno bliska zvijezda pomicati iz tri razloga. Da napravimo takvu separaciju. Zatim se fotogra­ fije mogu izmjeriti u slobodno vrijeme i separirati oscilatorno kretanje. da li stvarno postoji takvo kretanje. ali da je nije lako opaziti jer su zvijezde od nas vrlo dale­ ko. jer se samo Sunce kreće. Za dovoljno udaljene obje­ kte možemo smatrati da predstavljaju stvarno nepromijenjenu pozadinu. siste­ matsko proučavanje dvojnih zvijezda. kako su one nazvane. sva su . Tako imamo jednu oscilaciju nanesenu na stalni smjer. Herschel je sebi postavio zadatak da otkrije. Da ovo postigne. sve dok se nisu otkrili ovi efekti. Našao je mnogo više sluča­ jeva gdje je par zvijezda bio vrlo blizu jedna drugoj nego što bi se očekivalo na osnovu same koincidencije. bilo je po­ trebno da promatra da li se položaji dviju zvijezda mijenjaju iz godine u godinu u odnosu na pozadinu koju formiraju udaljenije zvijezde. kako je nazvana. tada se udaljenost zvijezde može lako odrediti trigonometrijskim računom. Uspoređujući svoja promatranja ovih dviju zvijezda s promatranjima koje je prethodno izvršio Bradley. Ovo je ukazivalo da se mnogi takvi paro­ vi moraju sastojati od zvijezda koje su stvarno povezane jedna s drugom tako da jedna kruži oko druge. a iz­ mjerom te promjene. Herschelova vrijednost od 342 godine ne razlikuje se mnogo od današnje vrijednosti. ako se Zemlja kre186 će oko Sunca. Danas se jednostavno fotografski snime zvijezde nasuprot svojoj pozadini u razna vre­ mena tokom godine. Prvi je. morale pojaviti godišnje promjene položaja zvijezda. zaključio je da je Aristarhova zamisao kriva. i treći. rastavi se u malom teleskopu u dvije svijetle zvijezde slabijeg sjaja. upozoravamo da su prva dva efekta si­ stematski. s mukom bi se riješio teži problem paralakse. Ako se treći od ovih efekata može osloboditi od druga dva. Kako nije zapazio takve promjene. a ot­ krio je aberaciju i nutaciju jer. a naš je pro­ blem da izdvojimo oscilaciju. Svojim radom je potvrdio da zakon gra­ vitacije vrijedi izvan Sunčeva sustava i da je on zaista univerzalni zakon. Kad je Kopernik oživio Aristarhovu ideju. biti na kraju izmjerena. S razvojem sve preciznijih instru­ menata. uzrokuje da položaj zvijezde izvede jednu godišnju oscilaciju. u drugu ruku. Rad Jamesa Bradleyja je dao početak ovoj nadi. poraslo je vjerovanje da takva promje­ na mora postojati. drugi. Problem se može formulirati na sli­ jedeći način. Ta­ kođer je postalo jasno da dvojne zvije­ zde nisu rijetkost. kao što Ze­ mlja kruži oko Sunca. uveo je Friedrich Wilhelm Struve. Mnogo je radova druge polovine XVIII stoljeća bilo motivirano nadom da će ova paralaksa. što će reći da oni uzrokuju da se zvijezda pomiče uzduž stalnog puta u odnosu na udaljenu pozadinu.Herschel je pokazao da Newtonov za­ kon gravitacije vrijedi i izvan Sunčeva sustava. Vrijeme po­ trebno za jedan potpuni ophod moglo se izračunati. mogla bi se lako izračunati i udaljenost te zvijezde. jer se Zemlja giba oko Sunca. Castor.

heliome­ kako je pokazano na slici 6. Njena udaljenost je manja od dini. donje polovine objektiva. udaljenosti Besselove zvijezde. Služeći svojoj namjeni. Neposredno poslije vnini teleskopa. To između zvijezde koja je uzeta u obzir i je najsjajnija zvijezda u zviježđu Cenvećeg broja zvijezda stajaćica na poza­ taurus. Tada se lako može dokazati da je naš traženi kut naprosto razmak odijeljenih dviju polovina objektiva po­ dijeljen sa žarišnom dužinom telesko­ pa kojeg smo upotrijebili. dosad nepoznate. dije­ je primijenjeno njihovo uvijek rastuće limo sliku naše zvijezde u dvije jasno poznavanje ovog predmeta. To će reći. što teleskop morao okretati da bi kompen­ iznosi oko 106 bilijuna kilometara. pomoću ko­ metar je teleskop refraktor s prereza­ jih bi se mogle izmjeriti mnogo veće nim objektivom. micanje dviju polovina leće objektiva. nomi su izmjerili udaljenost mnogih Udaljenosti zvijezda najprije su iz­ drugih zvijezda paralaktičkom meto­ mjerene pomoću izvanrednog instru­ dom. da svaka zvijezda načini dvije slike. Zato je prvi uvjet jedeće je godine Thomas Henderson bio da se teleskop jednoliko i točno vrti. Ovo je zahtijevalo montiranje niti. Bila je to zvijezda 61 187 . da bismo razumjeli upotre­ pomaka dviju polovina objektiva. Uskoro su teleskopi mogli se pojave u žarišnoj ravnini. koji niti samo na relativno bliske zvijezde. uskoro je. razdvojene točke svjetla. a druga od grafija postala upotrebljiva. Sli­ zirao rotaciju Zemlje. Pre­ bu instrumenata u današnjoj astro­ tpostavimo sada da želimo mjeriti kut nomiji. potrebno je najprije vidjeti što između neke poznate zvijezde i neke su učenjaci naučili o prirodi svjetlosti referentne točke u pozadini. je tako nazvan jer je bio namijenjen Morale su se otkriti sasvim nove te­ problemima vezanim za Sunce. kada će biti određena skala Mliječnog odvojene za razmak koji ovisi o veličini Puta. jer pomicanje stvara dvostruke slike koje je zastario. Ali se ova metoda može primije­ menta.11. jedna je točno pratiti objekte. oko 4 koje je trebalo osvijetliti u žarišnoj ra­ godine svjetlosti. U godinama koje su slijedile. Ali. a kod prikla­ dnog postavljanja dviju polovina obje­ ktiva možemo namjestiti da su naše dvije slike odvojene točno za istu uda­ ljenost kao što su i zvijezda i referen­ tna točka. nisu oko 11 godina svjetlosti. Ovo tar je brzo postao neupotrebljiv. uskoro je foto­ nastala od gornje polovine. u zvjezdarnici Cape dobio udaljenost Drugi je bio u potrebi mjerenje kutova najsjajnije zvijezde južne hemisfere. astronomija ušla u novu eru. poznatog kao heliometar. To znači da se do koje svjetlost putuje 11 godina. Helio­ hnike. Kako su mjerenja precizna. Sve je to Pulkovo izmjerio udaljenost zvijezde bilo vrlo teško i nije uspjelo sve do go­ Vege. Kod mi­ od Newtonova doba naovamo i kako jenjanja položaja (I) u položaj (II). a njena je udaljenost iznosila pom. A to omogućava po­ udaljenosti. astro­ tovo sredine XIX stoljeća. a ove su se niti morale ovih mjerenja je Struve u zvjezdarnici pomicati pomoću mikrometra. Pomoću ovakve naprave njemački je astronom Friedrich Wilhelm Bessel obavio prvo mjerenje zvjezdane dalji­ ne u godini 1838.mjerenja morala biti načinjena telesko­ Cygni. zaista. ili udaljenost se mogla načiniti brzo.

slici 7. nastaviti put u staklo. na­ na osnovu Newtonove predodžbe? Mo­ stavljaju kretati pravocrtno sve dok ne žemo reći da je upadna zraka niz česti­ udare na ekran kod C. Zbivaju se dvije stvari: dio svje­ od C do D. menata. došlo je na ksije i refrakcije. koji su prihvatili ova­ kvu predodžbu uočili da ona postavlja ploči prema ekranu. koje je upravo prošlo uz rub rupe kod A. kao na se gibaju pravocrtno. ako kažemo da je na neki način svjetlo Newtonovi neposredni nasljednici nisu uspjelo obići ugao. potrebno vrlo se onog trenutka kada se uzelo u ra­ malo znanja o prirodi svjetla. dovoljno mu je da svjetlo sti iz takvog izvora kreću se u suštini zamišlja kao niz vrlo brzih čestica koje paralelno jedna prema drugoj. Kako možemo protumačiti ovaj čestice. dok stavno objasniti Newtonovom predo­ drugi dio nastavi put u staklo. Međutim. Sve zrake svjetlo­ je i refrakcije. Nešto svjetlosti prolazi kroz Newtonova predodžba o svjetlosti. dogodi se ne­ odbiti natrag u zrak. današnje kvantne teorije. zbog čega se neke B. Sve se ovo može vrlo jedno­ tlosti se reflektira natrag u zrak. dok one. a svjetlo. dok druge uđu u staklo i Pretpostavimo da se veličina rupe ili kreću se u smjeru propusne zrake. ako se promjer otvora reduci­ Smatrao je da čestice djeluju u nastu­ pima. šlo je na ekran u C. Ideja. stica bude reflektirana ili propuštena? veličina se svijetle pjege CD na ekranu smanjuje točno onako kako možemo Newton je odgovorio na ovu zago­ očekivati na osnovu Newtonove predo­ netku na potpuno neobičan način. 188 . ali je ovo nešto što ovo uočili: a kroz cijelo XVIII stoljeće i naše čestice ne mogu načiniti. Ali. svjetla na ekranu postaje veća. uključujući fotografski aparat. nastavljaju da se kreću sve dok ne odbiju natrag u zrak u smjeru reflekti­ udare na ekran kod D. Svijetla pjega na prilikama. dok će u drugim što sasvim suprotno. Ovo bila je neobično proročanska s gledišta možemo pokušati da protumačimo. Tako vidimo površinu koja zraku svjetlosti koja pada na površinu je osvijetljena na ekranu. što će se dogoditi? smo se sada suočili s vrlo zamršenim pitanjem. tako da će se čestica katkada ra na mali dio milimetra. Ali otvora AB smanji. džbe. u stvari.7. Svjetlo. koje je Najprije promotrimo zakone refle­ upravo prošlo uzrub kod B. Što odlučuje da pojedina če­ Dokle god otvor ostane dovoljno velik. ako otvor na nepro­ katkada činiti jednu stvar. poglavlje OPTIČKI INSTRUMENTI I PRIRODA SVJETLOSTI Katkada iznenađuje činjenica da je poteškoćama koje su se suprotstavlja­ za izradu nekih važnih optičkih instru­ le Newtonovoj predodžbi o svjetlosti. pod identičnim okolnosti­ ekranu se tada počinje povećavati po­ ma.2. da u novo. Možemo reći da se zraku. Na slici 7. do­ nekoliko neugodnih problema. koje ca koje se kreću kroz zrak i udare na su upravo prošle uz rub otvora kod staklenu površinu. tako da imamo očigledno parado­ identičnim okolnostima čestica može ksalan rezultat da. koje su upravo prošle uz rub jednostavni eksperimentalni rezultat otvora na neprozirnoj ploči kod A.1 vidimo ekran u D. rane zrake. Ovo je. a u drugo zirnoj ploči postane još manji. površina vrijeme nešto sasvim drugačiju stvar. da se one i više impresionirani stalno rastućim kreću stalno pravocrtno. tako da imamo reflektiranu zraku i propusnu džbom o svjetlosti. ali rupu AB na jednoj inače neprozirnoj su i on i drugi. jer se u u IX stoljeću oni su postajali sve više Newtonovoj predodžbi tvrdi. Jedna od ovih poteškoća pojavila teleskop i mikroskop. Ukoliko zmatranje pitanje: kako svjetlo putuje je netko upoznat sa zakonima refleksi­ iz udaljenog izvora. a proteže se stakla.

dok se druge od njega odbijaju 189 . on je ta­ kođer pretpostavljao da čestice djeluju u nastupima. kako se vidi iz gornje definicije.1 Bez takve pretpostavke teško je protu­ mačiti zašto neke čestice od ove upa­ dne zrake ulaze u staklo.Newton je zamišljao svjetlo kao struju čestica koje se kreću pravocrtno. Slika 7. Ali.

tada će vrh ili tjeme i dol težiti da se ponište i tu će biti malo ili nikakvog poremećaja.Cestice ili valovi? Dok ne možemo dozvoliti česticama mogućnost da obilaze uglove. Ovo znači da. moramo upozoriti na najmanje jedan odnos u primjenjivanju analogi­ je s vodenim valovima. ali ako vrhovi valova iz P dođu istovreme­ no sa dolovima valova iz Q. Slika 7. točke gdje se va­ lovi poništavaju . Ako se vrhovi dvaju valova nađu u istom trenutku u nekoj točki. OC. Ali. gdje se deblje linije sreću s obalom. Pretpostavimo da su P i Q potpu­ no slične pukotine u valobranu. Prema tome. Točke na ekranu. Tako u svim točkama uzduž OC ima izrazito visokih tjemena i izrazito niskih dolo­ va.3 pokazu­ je niz valova koji napreduju prema va­ lobranu. Tako je svaka točka svijetle pruge mjesto gdje . Ovo su linije mirne vode. možemo to dozvoliti valovima. u kojima valovi u velikom broju rastu i padaju. Novi valovi putuju vani iz točke P na supro­ tnoj strani valobrana. kao na slici 7. u B i D. Dolovi valo­ va dolaze također istovremeno. i to radijalno. kroz pukotinu prolazi poremećaj.5. Svaka će točka na suprotnoj strani valobrana sada doživjeti poremećaje i iz P i iz Q. kako je pokazano na slici 7. nastat će naročito veliki val. Ako su one na­ činjene šire. zid . Eksperimentalni pokus dat će odgovor na gornji problem.recimo. vrhovi valova iz jedne pukotine u valobranu dolaze istovremeno s dolovima valova iz druge pukotine. Ako valovi dosegnu valobran. u točkama A. Sjajnost na ekranu je ono u čemu je prava analogija rasta i pada vodenih valova. a da je točka O točno u sredini između njih. koji ima vertikalnu pukotinu u točki P. Potpuno isto vrijedi uzduž drugih deblje označenih radijalnih linija iz O. tada će i pruge biti šire. za­ visi o fazi valova.4. kako se može vidjeti na slici 7. tako da uopće nema poremećaja. Jednostavno ovisi o veličini pukotina kod P i Q. Drugim riječima. između ovih linija nalaze se druge linije koje su tanje. Ovo je upravo ista vrsta pojave koja na­ staje kada se baci kamen na mirnu po­ vršinu vode.6 sa svjetlošću iz udaljenog izvora. pokazuje smjer prvotnog kretanja vala.gdje dol iz jedne pu­ kotine dođe istovremeno s tjemenom iz druge . ali će između ovih točaka. Pretpostavimo da imamo dvije vertikalne pukotine u valobranu. Uzduž ovih. Širina pruga u slici 7. Prije razmatranja potrebnog poku­ sa razmotrimo još neke pojave valova na vodi. mnogi su Newtonovi nasljednici nagovještavali da se neki oblici kretanja valova mogu povezati s prirodom svjetlosti i da ideja o česticama svjetlosti može biti potpu­ no neispravna. a jedna od njih. način na koji svjetlo putuje kroz vrlo male otvore. Tada. na kojoj su urezana dva paralelna proreza ili pukotine u to­ čkama P i Q. Mo­ žemo također zamijeniti valobran s ne­ prozirnom pločom. U bilo kojoj točki uzduž OC vrhovi valova iz P i Q dolaze istovremeno. pretpostavi­ mo sada da imamo obalu unutar va­ lobrana. a pove­ zujući to s onim što su oni znali o uobičajnim valovima na vodi. C i E. valovi će biti vrlo visoki i vrlo niski. Na ekranu ćemo vidjeti da smo dobili niz svijetlih traka ili pruga. a obalu možemo zamijeni­ ti ekranom. Ali.7 nije nastala od rasta i pada valova. U stvari. možemo zamijeniti prvobitne vodene valove lijeve slike 7. Eksperiment pokazuje da se potpuno analogan fenomen pokazuje u slučaju svjetlosti.pojavljuju se tamne. ako postoji druga zapreka iza valobrana .poremećaj iz P će doći do zapreke na široko područje i neće biti jednosta­ vno omeđiti centralnu pjegu kod C koja se nalazi direktno nasuprot P. voda ostati mirna. Iz O možemo povući veći broj radijalnih 190 linija. valovi koji su dolazili jedan za drugim zaobilazili su ugao.6. Takva situacija je ilustrirana u slici 7. Da kompletiramo sliku.7. Što će se dogoditi u pojedinoj točki. pojavljuju se svijetle. kod P i kod Q.

11. kao što se to može vidjeti na slici. Slika 7. Kod B i D voda je gotovo mirna.Slika 7. Slika 7.2 Teorija čestica objašnjava pona­ šanje svjetlosti pri prolazu kroz mali otvor. Slika 7.3 (prva desno) Može se. stranica. nastat će povećanje vala kad se nađu istovremeno dva tjemena. međutim.6 Ovaj presjek kroz dio slike 7. C i E na unutrašnjoj stranici zaštitnog zida valobrana valovi rastu i pa­ daju. a niske doline. Ali teorija čestica ne može protumačiti kako svjetlost može doprijeti do krajeva zasto­ ra.5 pokazuje da kod točaka A.4 (posve desno) Ako postoje dvije pukotine. a po­ ništenje vala kad se istovremeno susretnu tjeme i dolina vala.5 Uzduž OC i drugih zbitih linija pojačanje proizvodi visoka tjeme­ na. nakon prolaza kroz usku pukotinu vaiobrana. 191 . Slika 7. protumačiti kako valovi dopiru do krajeva zastora. Uzduž svjetlije označenih linija poništavanje prozvodi efekat gotovo mirnoće. sva­ ki iz drugog izvora.

Što je šire razmaknuće pr­ vobitnih valova. posebno. Vratimo se za trenutak ponašanju vodenih valova. gdje upotre­ sastoji od valova s istim određenim bom ekrana možemo promatrati odvo­ stalnim razmakom od jednog valnog jene boje. kako je zove­ mo.a to znači o njenoj valnoj dužini. Ona se sastoji od cijelog niza različitih valova s raznim valnim dužinama. Po­ sebno. Plava svjetlost se pojavljuje tjemena do drugoga. Ako se razmaci između val­ nih tjemena prvobitnih valova nalije­ vo od valobrana promijene. tada će se također promijeniti na obali točke A. jest mješavina čistih boja.6. Ovaj razmak je na jednom kraju. Ako zraka svjetlosti. crvena na drugom. B. C. plava se svjetlost jače otkloni nego crvena. pažljivo mjereći udaljenosti između pukotina u valobranu. poglavlju. Na ovaj način može promatrač na obali odrediti udaljenost između uzastopnih tjemena prvobitnih valova. Tako se ovim jednostavnim žuto svjetlo približno 1/2000 dio mili­ uređajem odvojilo običnu bijelu svje­ metra. Da svjetlo zaobiđe uglove. za ove dvije. koja se sastoji od raznih boja. i to gija udaljenosti između tjemena prvo­ na takav način da se mogu separirati bitnih valova nalijevo od valobrana? pri izlazu na drugoj strani prizme. veća će biti udaljenost od A do B do C itd. različit za razne boje.. možemo izračunati razmaknuće prvobitnih va­ lova. Ovo Odgovor je: boja. Zaista. Obična bijela svjetlost. U slučaju čiste boje. poglavlju. dobit ćemo također mjesta pojačanja (pokazuju se kao svi­ jetle pruge) i poništenja (tamne pruge). kod pojamilimetra. stalna se uda­ ljenost između valnih tjemena zove razumljivim imenom valna dužina. Slika 7. Međutim. bez potrebe da gleda izvan valobrana. U stvari. Kut za koji se zraka svjetlosti otkloni pri ulazu u staklenu ploču ovisi i o pri­ rodi samog stakla i o boji svjetla. Svaka se čista boja je pokazano na slici 7. kako možemo vidjeti na slici 7. ovi se razni valovi mogu separirati na način koji je spomenut u 2. različite će se boje pri svjetlosti i kakva je. 192 . udaljenosti koja razdvaja obalu od valobrana i udaljenosti izme­ đu točaka A i B. ona mora biti manja od 1/100 milimetra. a za crveno svjetlo oko 1/1600 tlost u dugine boje. U stvari. Prema svakidašnjim standardima ovo bi očito bilo sasvim izuzetna uska pukotina koja objašnja­ va zašto ne uspijevamo vidjeti kako svjetlo obilazi uglove.7 Ako pustimo svjetlo kroz vrlo usku pu­ kotinu na zastor. padne na sta­ Kakva je analogija s ovim u slučaju klenu prizmu. analo­ prolazu kroz prizmu različito lomili. D i E. kako smo već vidjeli u 1.se valovi visoko uspinju i nisko pada­ ju. potrebno je da širina pukotine na ne­ Slika 7. Za plavu svje­ a ostale boje spektra se nalaze između tlost je oko 1/3000 dio milimetra. dok je svaka točka tamnog podru­ čja mjesto gdje nastaje interferencija valova i nastoje da se ponište.8 prozirnoj ploči ne bude mnogo veća Kut pod kojim se lomi zraka svjetlosti ulazeći u plo­ od razmaka između tjemena vala svje­ ču stakla ovisi o boji svjetla .9. B i C itd.8. kako je pokazano na slici 7. tlosti.

dok sve ostale boje upija. Kako žarulja ne emitira svjetlo je­ dne boje. je­ dnostavno pustimo bijelo svjetlo kroz komad žutog stakla. vodene kapljice u atmosferi imaju funkciju sličnu funkciji prizme u našoj slici. Ža­ rulja L ima valjkast izvor označen sa S.) "Valobran".10. dobit ćemo kontinuiranu prugu svjetlosti. ali su preostale valne dužine dovoljno slične jedna drugoj za svrhe našeg ekspe­ rimenta. Upravo onako kako naš pro­ matrač na obali može saznati o val­ noj dužini originalnih valova s druge strane valobrana iz položaja točaka A. upo­ trijebit ćemo još jednostavniju meto­ du. na slici 7. Mijenjanjem filtera promijenit će se udaljenosti između pruga.6 ovisi o valnoj dužini originalnih vode­ nih valova s vanjske strane valobrana. Upravo kao što udaljenost između točaka A i B. a zatim ra­ čunskim putem dobivanje valne dužine. Da lije moguće. 193 . a budući da pruge za razne boje pa­ daju na različita mjesta. tako ovdje može­ mo izračunati valnu dužinu svjetlosti mjereći udaljenosti između susjednih pruga. ako želimo dobiti žuto svjetlo. razdvajajući običnu bijelu svjetlost Sunca u njene sastavne boje.7.7 ovisi o valnoj dužini svjetlo­ sti. pruge su šire razmaknute. Tako umje­ sto dobivanja serija jasno određenih svijetlih traka kao u slici 7. Što će se dogoditi ako ponovimo ovaj eksperiment bez upotrebe filtra? Tada ćemo imati pruge koje će se for­ mirati iz svih boja koje emitira žarulja. Pruge interferencije Slika 7. koji je označen sa D.ve duge.9 Zbog ovog razloga možemo upotriebiti staklenu prizmu da izdvojimo oojedine boje.10 Na slici 7. ureza­ ne oštricom noža. To znači da su dvije pukotine u našem valobranu poslužile da se odvoje boje koje su bile u prvotnoj svjetlosti što ih je emitirala žarulja. na slici 7. bit će plavkasta. a mjesta gdje pada­ ju crvene pruge. Mjesta gdje padaju plave pruge. Ovaj filter propušta samo neke valne dužine.6. Na pri­ mjer. (U praksi. pomiješane u bijeloj svjetlosti. projicirajući ih na zastor. se mogu vidjeti direktno postavljaju­ ći oko neposredno iza ove fotografske ploče. "Rešetka" nam omogućuje mje­ renje razmaka između pruga.. Mala disperzija valnih dužina još ostane poslije prolaza kroz filter. s prikladnim rasporedom pukotina u valobranu. sastoji se od jedne obične foto­ grafske ploče na kojoj su pukotine. B. Sve što treba da napravimo jest da pustimo svjetlo kroz filter. tako da pruge raznih boja padnu u pravilan red umjesto Slika 7. a najmanje kod plavoga. ra­ zmaknute oko pola milimetra. tako i udaljenost između pruga na slici 7. Sve se ovo može lako pokazati jednostavnim eksperi­ mentom pokazanim na slici 7. B i C itd. da se odvoje razne boje koje emitira žarulja na si­ stematski način. nijedan filter ne daje čistu boju. Ovaj nam rezultat nudi izazov. Ali pruga neće biti očito jednako obo­ jena. C itd. bit će crvenkasta. svijetle pruge jedne boje mogu pasti na tamne pruge koje pripadaju drugoj boji. mora se upotrijebiti filter F. Ako želimo odvojiti samo jednu posebnu boju od svih drugih boja od kojih se sastoji bijela svjetlost. Što je duža valna dužina.7 razmak između svijetlih i ta­ mnih pruga ovisi o valnoj dužini svjetlo­ sti. Pru­ ge su najviše razmaknute kod crvenog svjetla. Žuto staklo do­ zvoljava samo žutom svjetlu da prođe skroz.

U stvari. uspjet ćemo separirati svjetlo u sasta­ vne boje. jednu do druge. U drugim smjerovima valovi interferiraju jedan s drugim. I eksperiment i račun pokazuju da po­ stoji jednostavno pravilo za poveća­ vanje udaljenosti između uzastopnih pruga. sasvim bez tamnih pruga. Umjesto da svjetlost prolazi kroz šipke. pove­ ćavaju se također i same pruge. Međutim. Ako možemo načiniti da praznine između uzasto­ pnih pruga postanu veće u usporedbi sa širinama samih pruga. Premda mnogo kompli­ ciranija. moramo imali veliki broj pukotina u našem valobranu. kako je pokazano na slici 7.13 Difrakciona rešetka se osniva na princi­ pu koji je poslužio na slici 7. tako­ đer. ja­ sno. vladaju se kao valovi koji su prošli kroz usko razmaknute pukotine. gdje ovi smjerovi udare na naš ekran. Zamislimo na trenutak pruge koje su nastale od jedne boje.12.11. Ako je "rešetka" s mnogo zbitih uskih pukotina. upravo kao u slučaju prizme. umjesto svjetla jedne posebne valne dužine. Slika 7. nego da. Slika 7. Međutim.12 Valovi. možemo dobiti uske svijetle tra­ ke za svaku boju. bez opasnosti da se one pokrivaju. raspršeni iz niza sipki usko posta­ vljenih. da su svijetle trake mnogo uže od tamnih. tako da još postoji opasnost pokrivanja. rešetku osvijetlimo sa strane pa do­ bivamo djelotvorno separiranje boja. može se postići da svijetle trake raznih valnih dužina 194 .9. ponovo imamo svijetle trake. imamo tamne trake.11 Pruge raznih boja ne padaju na isto mje­ sto. U nekim smjerovima valovi iz svih pukotina pojačavaju je­ dan drugoga. jer se tjemena nekih valova nađu isto­ vremeno s dolovima drugih. situacija je u principu točno ista kakva je bila prije. tada će. na nesreću. da leže jedna preko druge bez ika­ kva reda? Ako možemo ovo napraviti. Događa se. međutim. gdje ovi smjerovi udare na naš ekran. mi ćemo uspjeti da napravimo instru­ ment poznat kao optička rešetka. Ovo je upravo stanje koje želimo posti­ ći. Ako sada uzmemo svjetlo sastavlje­ no od svih boja. Rješenje problema je pokazalo da ne samo što moramo izrezati pukotine vrlo blizu jednu drugoj. Da to postignemo. sada imamo valove koji se šire iz velikog broja pukotina. biti mnogo lakše da se postavi niz pruga različitih boja jedna uz drugu. što je pokazano na slici 7. jednako razmaknuti žljebovi na staklu služe kao "kolčići". potrebno je samo povući dvije pukotine u našem valobranu jednu bliže drugoj no što su bile prije.Slika 7. upravo onako kao u slu­ čaju dviju pukotina i.

vrijedno je upozo­ riti da se sličan fenomen pojavi ako umjesto valobrana s mnogim pukoti­ nama koristimo seriju kolaca. koje Desno: Prvi stroj koji je vukao linije i osiguravao njihove jednake razma­ ke na staklu. koja ma 5000 linija na 2. pokazana na slici 7.9. a da se potpu­ no ne ispune tamna područja. kako se vidi mikroskopom. Ovaj se rezultat jasnije vidi kod svijetlih pruga koje padnu na vanjski rub ekrana. 195 .11. a ne prizmi kod dobivanja spektara. je kompliciraniji i za razu­ mijevanje i da se eksperimentalno pro­ izvede nego što je jednostavna disperzi­ ja u prizmi. Metoda se sastoji u tome da se na ravnoj staklenoj površini ureze veliki broj jednako razmaknutih linija. Prije nego napustimo razmatranje optičkih rešetaka. Pretpostavimo da želimo razdvojiti svjetlo dviju različitih boja. Prizmom je moguće razdvojiti dvije valne dužine koje se razlikuju jedna od druge za oko 1/10 000.padnu jedna do druge. Zato može biti čudno zašto astronom daje prednost optičkoj rešetki. kako je već prikazano. Dolje: Rešetka.tako malim kao što je 1/1000 000 . Prizma je relativno grubi uređaj za razdvajanje. jer zataji mnogo prije nego optička rešetka. Doista. kao što je prikazano na slici 7. optičkom rešetkom valne du­ žine koje se razlikuju za vrlo mali iznos od 1/100 000. re­ cimo blizu točke A na slici 7. problem po­ staje vrlo težak. Raspored disperzije svjetla. ako su one vrlo sličnih valnih dužina.11. Valovi se raspršuju od kolaca pa interferiraju ili se pojačavaju točno na isti način. Ova nam činjenica uvelike pomaže da praktično izradimo optičku rešetku. svaka poznata metoda razdvajanja svjetla zataji prije ili kasnije ako valne dužine postanu go­ tovo jednake. prikazan na slici 7. zada­ tak razdvajanja je lagan ali.12. Da se separiraju valne dužine s još manjim razlikama . Ukoliko su one vrlo različitih valnih dužina. Na dnu: Difrakciona rešetka razdvaja boje mnogo djelotvornije nego prizma. nego kod onih blizu centra kod C.54 cm.potre­ bno je upotrijebiti vrlo specijaliziranu opremu koja nas ovdje ne zanima. Razlog je u tome što optička rešetka separira boje mnogo djelotvornije nego prizma.

12.13.se izvlače na staklu dijamantom ili ne­ kim drugim tvrdim predmetom.15 Ona može. U današnje doba rešetke se izrađuju na aluminiziranim staklenim površina­ ma umjesto na metalnim zrcalima. protumačiti kako ta­ kva leća skuplja svjetlo iz S u žarište O. Sada možemo usporediti valnu pre­ dodžbu svjetlosti s Newtonovom pre196 Slika 7.16 Valna teorija tumači kako svjetlo iz S do lazi do pravog žarišta u O1 . Usjekline na staklenoj ploči sada raspršuju valove svjetla upravo onako kao na slici 7.12.54 centimetra na površini metalnog zr­ cala.11. kako je pokazano na slici 7. On je 1882. Slika 7. Slika 7. tvrde slitine bakra i kositra. vidimo da je dobiven spektar. Kao što smo vidjeli. valna teorija može protumačiti fokusiranje pravilno konveksne leće. tako da se mnogo manje svjetla gubi u tom procesu nego što se izgubi kod mreže na neobrađenoj staklenoj površini. umje­ sto da pustimo svjetlo kroz kolčiće. Slika 7. Da se dobije takav rezultat. Prema tome. a to je uspjelo Rowlandu gotovo do savršenosti. glavni su uvjeti dobre rešetke da linije budu što bliže jedna drugoj i da budu jednako razmaknu­ te. potre­ bno je da poslije svake usjekline stroj podigne dijamantni nož i pomakne ga za određeni razmak koji regulira mali rotacioni vijak. centar izlazećeg vala vidi se u O1 . Veliku pažnju treba posvetiti osiguranju da li­ nije budu precizno jednako razmaknu­ te jedna od druge. ali sada. a raspršeni valovi pojačavaju jedan drugoga u nekim smjerovima kao i na slici 7. imamo na raspola­ ganju osnovni instrument koji se zove spektroskop. Rowland. on u današnjoj astrono­ miji igra značajnu ulogu. Pri­ sutnost aluminija uzrokuje da usjekli­ ne daju mnogo jače raspršavanje. Točnost urezivanja optičke rešetke je tehnički problem koji se smatra vrlo teškim. A. koji je bio spo­ soban da izvuče 15 000 linija na 2. Gledajući svjetlo. One će tada izgledati kao kolci na slici 7. Ovo je posebno važno pri promatranju vrlo slabih astronomskih objekata. sta­ klenu ploču osvijetlimo sa strane. godine uspješno konstrui­ rao stroj za urezivanje. Vijak mora biti gotovo perfektno izrađen.17 Konkavna leća naglašava sferni oblik vala iz S.14 Ako uzmemo da valovi putuju polaga­ nije kroz staklo nego kroz zrak. a najznačajniji pionirski rad na ovom polju načinio je H. također. koje je ra­ spršeno u ovim smjerovima.

ili mijeniti kad on izađe na desnu stranu. Možemo li obja­ centralni dio leće. optička rešetka djeluje .u O1 na slici poprimi konvergentni sferni oblik.dodžbom čestica. to je upravo Slika 7. kako je pokaza­ ža šire područje potrebnih objašnjenja no. slučaju. u okviru valne predo­ Sve dok je zastoj u centru leće dovolj­ džbe svjetlosti? Ako se to može. polaganije u staklu nego u zraku.15. rubovima leće. valovi se skupljaju. sve zadovoljavajuće objašnjenje konstru­ dok ne dosegne leću. centar izlaznog sfernog vala da val putuje polaganije kroz staklo leži nalijevo od S i kažemo da ima virnego kroz zrak. pokazan na slici 7. Valna predodžba također objašnjava potrebu izrade leća od izvan­ rednog optičkog stakla. U ovom Postavimo vrlo važnu pretpostavku. kao predodžba daje razumljivo objašnjenje što bi se dogodilo. vidjeli smo u 2. Ovdje imamo potpuno sticama. izlazni val će se promi­ poglavlju. valna nam pre­ vi vala moraju putovati duže kroz sta­ klo nego drugi dijelovi. ako je zastoj nedovoljan. Međutim. Zato je jasno da se sve osnovne je vrlo jednostavno shvatili. Ako leća nije napravlje­ na jednoliko. ako se pri­ karakteristike djelovanja leća mogu sjetimo kako se šire valovi na vodi u objasniti i s valnom predodžbom svje­ koncentričnim krugovima kad bacimo tlosti i s predodžbom svjetlosti kao če­ kamen u vodu. Vidjeli smo da valna brzini kojom val putuje kroz staklo.18 ona konvergencija koja tvori svojstvo U žarišnoj točki O svi mali valovi povećavaju jedan drugoga. ako u sta­ kako svjetlost zaobilazi ugao i kako klu ima mjehurića zraka.17. na primjer. oblik vala će se pro­ sniti svojstvo fokusiranja teleskopa. Značajno je da valna predodžba vrlo poništavaju jedan drugoga u P. val će izaći modificiran. Oni fokusiranja leće. Na drugoj strani.objašnjenje. što uzrokuje da početni sferni ska u leću.17 bude jače ispravno.14. umjesto širenja. Prema valnoj predodžbi. Zbog zastoja kroz kcije i rada teleskopa. Upravo na sličan način možemo ra­ koje ne može dati predodžba česti­ zumjeti fokusiranje svjetlosti iz izvora ca. Centar divergencije sfernog dio vala upravo toliko da osiguramo vala nadesno od leće mora zato ležati da pri izlaženju nadesno od leće val bliže leći nego točka S . uzimajući da svjetlo putuje suprotnu situaciju: u ovom slučaju. oblika. pojedine leće. Budući da neki dijelo­ tuelno žarište u točki O1 Slično. jer je potrebno da ne bude nekontroliranih promjena u 197 . prikazanu na slici 7. putujući u smjeru alnom žarištu. Tada ćemo imati situa­ strelica. tada no velik u usporedbi sa zastojem na još vrijede svi zaključci dobiveni u 2. također. ciju. Ovo 7. možemo zadržati centralni naglašen. pa valna teorija očito pru­ jeniti u konvergentni. ako je razmak OP dan gornjom jasno ističe potrebu za ispravnim obli­ formulom kovanjem leće. Kod njih su umjesto da budu poredani u paralel­ veći zastoji na rubovima leće nego u nim ravninama kako su bili prije ula­ centru. tjemena valova dodžba omogućuje da shvatimo dje­ bit će zakrivljena kada izlaze iz leće. a svjetlo se neće sakupiti u re­ gdje se niz valova. ali još sfernog Pogledajmo najprije sliku 7. pa se u tom slučaju neće sastati u jednoj točki. S. susreće s konveksnom lećom. valovi neće izaći u sferičnoj formi. Val svjetlosti poglavlju da predodžba čestica daje iz S kreće se radijalno prema vani. Ukoliko je leća načinjena oblik vala iz S na slici 7. nego Newtonova teorija čestica.16. lovanja konkavnih leća.

Zamisli­ mo jedan teleskop usmjeren prema udaljenoj zvijezdi.Sada se javlja zanimljivo pitanje. 1. Prema Newtonovoj predodžbi. osnovno je da centar drugog bude udaljen od centra prvog za uda­ ljenost koja je jednaka ili veća od uda­ ljenosti od P do O. jer ima zanimljivu primjenu na razlučnu moć teleskopa.18. Ovo pitanje možemo riješi­ ti koristeći pojednostavljenje koje je prvi otkrio Huygens. Na slici je uređaj koji je upotrijebio Foucault da bi to dokazao. Da se dva svijetla kruga dobro razdvoje jedan od drugoga. kao što su staklo ili voda. Ako sada želimo da nađemo kakav se poremećaj pojavio u nekoj točki P blizu O. Ukoliko se ovaj drugi krug dobro ne razlikuje od pr­ vog kruga. mi neće­ mo dobiti samo svijetlu točku. Možemo napisati ovaj rezultat na ne­ znatno različit. Slika druge zvijezde u žarišnoj ravnini bit će također svijetli krug. Doista. ali ekvivalentan na­ čin. bit će ekran taman. Prema valnoj predodžbi. U slici 7. a po našoj formuli ovo je upravo jednako omje­ ru valne dužine svjetlosti podijeljene s promjerom leće i pomnožene s bro­ jem 1.14. sve dok ne dosegnemo udaljenost jednaku OP od centra ovog svijetlog kruga. Da se izračuna "buduće". 198 . Ovo će biti "sadašnje" stanje stvari.22 F / D . U slučaju oka.18 imamo sferni val koji izlazi iz leće.22 koji je blizu jedinici. Svi se ti dopunski valići putem zbrajaju sve dok ne dođu do O.22. Buduće vlada­ nje vala može se odrediti najprije iz uzimanja položaja vala u sadašnjem trenutku i smatrajući da se dopun­ ski valovi šire iz svih točaka sada­ šnje valne fronte. nego kroz zrak. Ako ponovo pogledamo na sliku 7. Ovo znači da kut između smjerova dviju zvijezda mora biti najmanje jednak kutu označenom na slici 7. Ovu kompliciranost je vrijedno pri­ hvatiti. a D je promjer leće. Slijedeća je pretpostav­ ka da ima još jedna zvijezda koja se nalazi sasvim blizu prvoj zvijezdi. Ako su dvije zvijezde rastavljene pri manjem kulu nego što je ovaj. gdje je val­ na dužina svjetlosti o kojoj se radi. Drugim riječima. tj. Evo nekoliko primjera koji sadrže ovu činjenicu. moramo izračunati kako su svi ovi dopunski valići utjecali jedan na drugoga sve dok nisu došli do to­ čke P. da li val proizvodi neki poremećaj u točkama blizu O. zamislimo nove valiće da se šire kako je pokazano. promjerom D i ponovo pomnožena s brojem 1. ako postavimo ekran u žarišnoj ravnini teleskopa. pa nećemo imati sigurnu potvrdu njihove odvojenosti. možemo opravdano pitati. F je udaljenost od leće do O. neće biti poremećaja u P ako je udaljenost OP veća od valne dužine svjetla po­ množena s omjerom udaljenosti F i Slika 7.18. Kut između ove linije i osi leće gotovo je jednak omjeru OP i F. pa je očito da će se pove­ ćati u O.19 Valna teorija svjetlosti je održiva samo ako svjetlost putuje sporije kroz medijum. Ljudsko oko i teleskop imaju istu primjenu. Spojimo točku P s centrom leće. teleskop nam neće pokaza­ ti da postoji druga zvijezda uopće. njihove će se slike rasplinuti. slika zvijezde se formira točno u određenoj točki žarišne ra­ vnine .22 puta valna du­ žina podijeljena s otvorom teleskopa.točki O na slici 7. nego kružni disk svjetla. Račun pokazuje da će se svi dopunski valići poništavati u točki P kada udaljenost od O do P dana for­ mulom OP = 1. žarišne točke. jer će se dva kruga fuzionirati.

koje počinje rotaciju u položaju 2. premda svjetlo treba vrlo malo vremena da prijeđe od R do M1 i ponovo natrag. koje nikada ne prestaje. Ali korištenjem telesko­ pa. prema valnoj predodžbi. Pokus je stvarno izveo Foucault 1850. Takav je eksperiment bio zaista nađen.jednu lučnu minutu. nadvladava pri­ rođeni nedostatak ljudskog oka . ona bi bila veća u zraku. Oprema. Ova nas razmatranja jasno podsje­ ćaju da teleskop nije potpuni sakupljač svjetlosti. bez pomoći. Ako se prisjetimo da je valna dužina samo oko 1/2000 dio milimetra. lomi prema okomici. U stvari.19. teorijski je moguće razlučiti dvije zvi­ jezde pri kutu od 1/4 lučne sekunde. sprečava da se u praksi postignu razlučne moći velikih teleskopa. tako da. Zbog toga su načinjeni pokušaji da se nađe odlučan pokus. Slijedi fokusiranje kroz leću L na ravninu zrcala R. koje udari na ravnu staklenu površinu. koje prolazi kroz zrak i pada na staklenu ploču. ali sada s rotirajućim zrcalom R. Vidjeli smo da je valna teorija održiva samo ako je ispravno da valovi svjetlosti putuju sporije kroz medijum. R nije sasvim u istom položaju u kojem je bilo prije. vrijedi samo ako svjetlost putuje brže kroz staklo nego kroz zrak. kao što je staklo. nego kroz zrak. koji bi ko­ načno dao ocjenu između Newtonove i valne predodžbe. da ono nije sasvim u položaju 1. zrcalo R se brzo vrti. Newton je objasnio ovu činje­ nicu pretpostavkom da njegove čestice ili kuglice dobivaju na brzini kada uđu u staklo. Dokazivao je da staklo pri­ vlači čestice tako da svjetlo. a povećanje brzine bi bilo potpuno u smjeru okomice na staklu. godine. Ovo se može ispitati mjerenjem brzine svjetlosti koja prolazi kroz kruti ili tekući medi­ jum. dobiva veću brzinu. Svjetlo iz izvora S prola­ zi kroz malu rupu. na drugoj strani. da­ pače i poslije izvođenja eksperimenata Fresnela i Thomasa Younga.promjer D je vrlo mali . brzi­ na bi bila veća u gušćem medijumu. To će reći. također. Teleskopom na Mt.koje ne može. Sukob između dviju teorija Newtonov ugled je bio tako velik da su mnogi ljudi još odbijali da prihvate očevidnost valne prirode svjetlosti. pokazana je shematski na slici 7.pod normal­ nim okolnostima oko 2 milimetra. poglavlju je rečeno da je Tycho Brahe uspio odrediti položa­ je zvijezda istog reda točnosti . Prema Newtonovoj predodžbi. Palomaru. treperenje zvijezda. eksperi­ menata kakve smo mi upravo razma­ trali. Ne- wtonova predodžba. ni u najjasnijim i najmirnijim noćima. Međutim. U 2. On. svjetlo se reflektira na zrcalo M1 koje služi da vrati odmah svjetlo na­ trag na R. dotle dok svjetlo nači­ ni ovaj dvostruki put. teorijsko je razlučivanje oko 1/40 lučne sekun­ de. koju je on upotrijebio. Podsjetimo se da se svjetlo. pa je usporediti s brzinom kojom se ona kreće kroz zrak. Dio svjetla udari na polusrebreno zrcalo G i refle­ ktira se u oko kod točke E1 . To je red točnosti koji su ostva­ rivali najbolji promatrači prije otkrića teleskopa. uzro­ kovano prolazom svjetlosti kroz atmo­ sferu Zemlje. koji ima otvor od 50 centimetara. Kad je R u položa­ ju 1. Lako je vidjeti da će ovo uzrokovati da smjer kretanja čestica postane bliži okomici nego što je njihov smjer bio tokom prolaza kroz zrak. Zatim dio svjetlo­ sti prolazi kroz poluposrebreno zrcalo G. Zato R skrene zraku svjetla na leću L po nešto različitoj stazi. razlučiti dva obje­ kta što leže približno u istom smjeru. U ovom slučaju je svjetlo poslano prema zrcalu M2 umjesto prema M1 Udalje199 . lako je izra­ čunati da pod normalnim okolnostima ljudsko oko nije u mogućnosti da razabire dva objekta koji su razdvojeni pri kutu manjem od oko jedne lučne mi­ nute. Pokus se ponovi. koji ima otvor od oko 500 centimetara.

Slika 7. Slika 7. To je lako pokazati postavljanjem plovka na po­ vršinu vode. Od tada. Ako svjetlost putuje brže kroz vodu nego kroz zrak. kako zahtijeva Newtonova predodžba. 7. Ovo se prostorno uređenje mjeri valnom dužinom (Ł). Visina valova opada prema granicama valnog toka. Prvo. Ako je u jednoj točki val na vrhu. postoji prostorna relacija između kretanja gore i dolje u raznim točkama.Sl. do trenutka njenog najvećeg trijumfa. do kraja XIX stoljeća. Ovo je ilustrirano na slici 7. a zbog toga se ovo svjetlo vraća na leću L ponovo po stazi.20. Možemo početi s pokušajem da ra­ zumijemo malo jasnije pojam vala. Ovdje dolazimo do najvažnije stvari. Svjetlo se ponovo reflektira od zrcala G u naše oko.voda se kreće gore i dolje. S vremenom se cijela pro- 200 . Ali. nitko nije ozbiljno vjerovao u Newtonovu predo­ džbu.22 Valni tokovi su uvijek konačne dužine. udaljenosti između dva­ ju susjednih tjemena ili dva susjedna valna dola. ali sada u E2 . ako svjetlost putuje po­ laganije kroz vodu. tada će se točka E2 nalaziti desno od E1 . nost između R i M 2 je potpuno ista kao udaljenost od R do M1. ali najprije slijedimo valnu predodžbu još dalje. 8 označuje valnu dužinu. tako da svjetlo prolazi kroz vodu da bi došlo od R do M2 a također da bi se vratilo od M2 do R. Ne njiše se svaka točka samo za se nego. svakako djelomično. na New­ tonovu predodžbu.20 U svakoj točki vala postoji jedan titraj.21 Kretanje plovka pokazuje da titraj u bilo kojoj točki treba isto vrijeme za koje se cijeli val pomakne za udaljenost jednaku valnoj dužini. a ovom dolu slijedi zatim drugi vrh u C itd. tada će u susjednoj točki on biti dolje. malo različitoj od one izvorne ko­ jom je prolazila na svom putu od izvo­ ra do R. također. razvoj u XX stoljeću nas je prisilio da ponovo mislimo. Kako ćemo vidjeti kasnije. Vrhu ili tjemenu u A slije­ di dol u B. Zrcalo se R vrti točno istom brzinom kao u prvom pokusu. ali između R i M2 je cijev s vodom (T). Foucault je ustanovio da se E2 u stvari. kako zahtijeva valna predodžba. tada će se točka E2 nalaziti lijevo od E1 . razne točke imaju jedan uređen odnos. itd. Drugo. u svakoj njegovoj točki postoji njihanje . nalazi desno od E1 pa je prema tome obranio valnu teoriju. Vo­ deni val ima tri osnovna svojstva.

Razmotrimo ih obrnutim redom. sigurno putuje iz tog izvora na takav način da ga u jednom kasnijem trenutku može primiti uda­ ljeni promatrač. val je gore. i s vremenom se cijela prostorna slika kreće. 201 . Visine valova se postepeno smanjuju prema krajevima. kao što se može vidjeti na slici 7. Prema tome su ova tri osnovna svoj­ stva valova: u svakoj točki mora biti nešto što titra (u slučaju vodenih valo­ va to je gibanje vode gore-dolje).21. čovjek koji je pokazao da je veličina koja titra u valu svjetlosti električno polje. Svjetlo sigurno ima sposobnost da se rasprostire. uzro­ kujući da se jedan konačni niz valova sam rasprostire. pomiče od svog najvišeg do svog najnižeg položaja i natrag. jednostavno zato što se svjetlost kreće velikom brzinom. jednako :V. Ako je brzina kretanja vala V. uzeto iz djela Maxwella: Treatise on Electricity and Magnetism.stoma slika kreće onako kako je poka­ zano na slici 7. koje je potrebno da se val po­ makne za . na danom mjestu. Dolje: James Clerk Maxwell. tada je vrijeme. Prije nego se odlu­ čimo da prihvatimo valnu predodžbu svjetlosti. nizovi valova su uvijek konačne dužine. A u nekom kasnijem oni su je već prešli. U nekom trenutku valovi još ne dosegnu neku točku. Valovi se šire prema vani . bilo bi logično da se upitamo ima li svjetlost ova tri svojstva. kao kad bacimo kamen u mirni ribnjak. U jednom trenutku.22. postavljen na vodi. Posljedica ovog kre­ tanja je njihanje svake odvojene točke. emitiran iz nekog izvora. a u kasnijem trenutku on je dolje. Ovo je vri­ jeme za koje se plovak.oni stvarno putuju prema vani po vodi. zatim postoji relacija između stanja ovog ti­ tranja u raznim točkama. jedan pravi­ lan niz vrhova i dolova. Treće je svojstvo valova na vodi da oni uzrokuju potpuno širenje niza va­ lova. Ali Gore: Dijagram linija jakosti u uzbu­ đenom polju. U stvari. Svjetlosni signal. Vrijeme potrebno za potpuno njihanje u svakoj točki je jednostavno vrijeme potrebno valu da prijeđe uda­ ljenost koja je jednaka valnoj dužini. Pri malim udaljeno­ stima mi nismo svjesni vremena koje je potrebno svjetlosnom signalu da dođe do nas.

20. U utorak film nije bio tako dobar. film je bio nešto bolji. je­ dna organizacija koja se kreće naprijed. Gornja siika iz 18. dok je u četvrtak film bio tako loš da toga dana nitko nije išao u kino. Na ovaj način je oscilaciju proizveo broj ljudi koji su do- 202 . da li svjetlo predstavlja oscilaciju svake pojedine točke. ona se jednostavno giba gore-dolje. prostornu relaciju koja je izraže­ na u nizu pravilno poredanih vrhova i dolova. Me­ đutim. Ali. Dolje je tip torzione vage koju je upotrebljavao Coulomb za for­ muliranje zakona sile između elektri­ čnih naboja. stvar koja titra je sama voda. Dok svjetlo može pu­ tovati kroz područja. U ponedjeljak je film bio dobar pa je posjećenost ki­ nima bila vrlo velika. Kad se ovo shvati. razmo­ trimo ponešto fantastičnu poredbu. dok u ponedjeljak nije prispio tako izvrstan film da je posjećenost po­ novo bila najveća. a ako predsta­ vlja. Svaki dan se u prvom gradu na cesti daje novi film. svjetlo. pa je posjećenost bila još manja. U sluča­ ju vode. Ali kretanje materijalnih čestica nije osnovno stanje za opstanak vala. što to titra? Ovdje postoji bitna razlika. Materijal­ ne čestice vode se kreću na ovaj način izražujući titranje. U srijedu je film bio još lošiji. Da to bude jasnije. postaje relativno lako da se uvi­ di razlika između svjetlosnog vala i vo­ denog vala. treba na tisuće godina da putuje kroz prostor da bi došlo do nas. pa se poboljšanje nastavilo i u subotu i nedjelju. Sama voda se ne kreće naprijed. stoljeća prikazuje eksperiment da bi se poka­ zao značajan efekt stvaranja elektrici­ teta trenjem. kako je nacrtano na slici 7. gdje u biti nema materijalnih čestica.Mnogi je pionirski rad o magnetizmu elektricitetu trebalo da bude načinjen prije no što se shvatila priroda valova svjetlosti. emitirano s daleke zvijezde. Ali kre­ tanje same vode i kretanje vala uopće nisu slični. U nekoj državi su gradovi izgrađeni na jednakim daljinama uzduž duge ra­ vne ceste. pa je posjećenost bila nešto slabija. u petak. pa se zato na ovaj način ne može prenositi oscilatorno gi­ banje. ona se stvarno kreće gore-dolje. Sasvim je moguće da postoji nešto što oscilira u svakoj točki bez bilo kakvog pomicanja čestica uopće. Val je jedna struktura. Tako se nastavlja­ lo iz tjedna u tjedan. Svjetlo ta­ kođer ima i drugo svojstvo naših va­ lova.

prikazi­ vao najbolji film ponedjeljkom.lazili u kino svakog dana. Iz dana u dan filmovi. deveti grad i tako redom. Ovaj val naše fanta­ zije također ima prvo svojstvo vode­ nog vala. I tako se to nastavljalo iz grada u grad. 203 . koji su bili prikazivani u prvom gradu. jedna organizacija nekog oscilatornog svojstva od točke do točke. dostavljač je nastavio prenošenje slijedećeg dana u treći grad. prikazivao utorkom. Posjećenost je svakog ponedjeljka bila najveća. tako da se film. imali su vrh posjećenosti utorkom. kao kod vodenog vala. A poslije prikazivanja filma u drugom gradu. šesnaestom gra­ du. i tako re­ dom. slani su uzduž ceste po dostavljaču. I priliv nov­ ca u blagajnama je također bio takav. a najlošiji u subo­ tu. osmi grad. a dol posjećenosti petkom. Val ove usporedbe jasno pokazu­ je drugo i treće osnovno svojstvo vo­ denog vala. Ukratko. Udaljenost od prvog do osmog vala određuje valnu dužinu ovog sustava. dok sam val prijeđe za jedan dan udaljenosti između gradova koje su jednake. devetom. ovdje oscilira broj ljudi koji posjećuju kino iz dana u dan. koje su nosioci oscilacije. a najmanje petkom jer se sve ponavljalo jedan dan kasnije nego u pr­ vom gradu. s pomakom od jednog dana izme­ đu susjednih gradova uzduž ceste. Tako je u trećem gradu najbolji film bio prikazivan srijedom. val je jednosta­ vno kretanje strukturalne organizaci­ je. Jasno je da se u prvom. pe­ tnaestom gradu i tako redom. Drugi grad. mogao prikazivati u uto­ rak u drugom gradu. dok su u drugom. a svakog četvrtka najmanja. sasvim Najdramatičniji oblik izmjenjivanja supro­ tnih naboja. da je i u drugom gradu bilo oscilacije u po­ sjetima kinu. Ali ovdje sigurno nema materijalnih čestica. Tu je najviše posjeta bilo utorkom. osmom. koji se prikazivao u ponedjeljak u prvom gradu. a dol posjećenosti četvrtkom. viđen iznad Moskve. koji se mogu promatrati na Zemlji. Zato su prvi grad. i tako redom. Ovo znači. imali vrh posjećenosti ponedjelj­ kom. jer ima nešto što oscilira u svakom gradu.

nezavisnog od toga što može biti oscilatorno svojstvo. Kako je Maxwell mogao doći do ispravnog odgovora. Ali. Ono postoji u ma­ teriji i vakuumu. Oni su mu. On je smatrao da njegova teorija ima neki nedostatak kad se ne može dovoljno prilagoditi koncepciji etera. smještenu na sto­ žeru ispod žice što je povlači. Najve­ ći matematičari XIX stoljeća radili su na ovom problemu. Kako ovo mo­ žemo dovesti u sklad s valnom predo­ džbom svjetlosti? I najveći učenjaci su bili tako sme­ teni kad se postavljalo ovo pitanje. on bi se gotovo uvijek pokazao neispra­ vnim. Tako smo pokazali da titranje ne za­ htijeva kretanje čestica. uvijek kada su ra­ čuni pokazali neki novi rezultat. a sam je bio obuzet predrasudom u korist podređene koncepcije? Odgovor je u tome. Ironično je da James Clerk Maxw­ ell. Oni su bili opsjednuti ide­ jom da svaka oscilacija nužno sadrža­ va premještanje čestica. štaviše. Mislilo se da se svjetlost sastoji iz ti­ tranja ovog elastičnog krutog tijela. ali će samo naboj koji se kreće proizvesti magnetsko polje. on je do kraja svog života pokušavao tumačiti svo­ ju teoriju na prisutnosti etera. kao što su to radili Gauss. Očito je da to nije bilo kruto tijelo u običnom smislu riječi. koju je upotrebljavao da bi pokazao efekt. koji je riješio zagonetku u trećem kvartalu XIX stoljeća. praznom prostoru. Danas znamo da se ove dvije vrste . ali učenjaci XIX stoljeća nisu mislili tako. Maxwell je uzimao rezulta­ te golemog broja eksperimenata i njih pretvarao u matematički oblik. U XVIII stoljeću je već bilo pozna­ to da postoje dvije vrste elektriciteta.Oersted je prvi dokazao da sva­ ki naboj proizvede električno poije. a računanja titranja ovog krutog tijela obavljala su se na gotovo jednak način kako su se obavljala računanja u slu204 čaju svakidašnjeg krutog tijela. koji ima direktna struja na iglu kompasa. nije mogao ja­ sno razumjeti dublji smisao svog vla­ stitog rada. dali i ime . po­ jam. nismo pokaza­ li u čemu se sastoji titranje svjetlosti. kao u slučaju vala na vodi. Danas nam nije potrebno shvaća­ nje oscilacije kao premještanje čestice i čestica. bit će potrebno da se vratimo natrag i pogledamo postignuti razvitak u drugim granama znanosti.eter. da su vjerovali u postojanje idealnog krutog tijela koje ispunjava cijeli pro­ stor. učenjaci i mate­ matičari su se još uvijek držali pojma eter. Couchy i Riemann pokušali da riješe problem. Sada se pojavilo zanimljivo povije­ sno pitanje. što je Maxwvell radio na rezulta­ tima eksperimenata umjesto da je ra­ zvijao čisto matematičku koncepciju. Na ovaj način su Gauss. koji je potpuno smeo ljude u pe­ riodu od sto godina. Premda je dobio ispravan odgovor. koji bi se mogao potvrditi eksperimentom. jer su bili opsjednuti idejom da je za titranje vala nužno potrebno pre­ mještanje čestica. odgovor koji je zahtijevao opće odbacivanje etera. Gore je model aparature. Oni su dobro znali da se svjetlost može kretati kroz prostor gdje imade nedovoljno čestica da budu no­ sioci takvih oscilacija. Riemann i Couchy. Prije nego prijeđemo na ispitivanje rje­ šenja Maxwella. Uprkos tome. Konačno je Einstein raspršio pojam etera. nego su oni smatrali da se ono ne može zamijetiti nikakvim osjetima.

Slika prikazuje jednu od soba Faradayjeva laboratorija. Snaga pritiska ovisi o snazi polja. vidjet ćemo da je jedna dobila preobilje jedne vrste naboja a. Ali. a kosa veli­ kim brojem druge vrste. umjesto da se i jedan i drugi drže odvojeno. koji omogućuje dvama različitim tipovima naboja da se ponovo izmiješaju. Električna polja se mogu zamisliti kao nešto što gura električne naboje i pokušava ih pokre­ nuti kako bi započeli kretanje. On se može naj­ bolje shvatiti pomoću novog pojma . Ovo je jednostavno ekstremno brz prijenos naboja između oblaka i zemljišta. Potpuno je isto ako kažemo da drugi naboj stvara električno polje koje reagi­ ra na prvi naboj. Faraday je po­ kazao da se električno polje može oroizvesti iz magnetskog polja pod uvjetom da se magnetsko polje mi­ jenja s vremenom. Na primjer. Prvi naboj stvara električno polje po Coulombovu zakonu. Pod tim imenom se podrazumijeva električno polje koje može postojati u nekom području pro­ stora bez obzira da li u tom području ima ili nema materije. Na ovaj način dobiva­ mo mehaničku silu koja djeluje na oba 205 . Naboji stvaraju električna polja. a Coulomb je otkrio način na koji oni to postižu. Isto se dogodi ako brzo skinemo najlonsku košulju. dok zrak oko njih ima obilje drugog tipa naboja. a proto­ ni drugu. tako da se jedan tip izmjenjuje s dru­ gim. češalj će postati nabijen velikim brojem jedne vrste čestica. ako se češljamo. koju možemo promatrati na Zemlji. one sa sobom nose i svoje naboje. To će reći. Oblak ostane samo s jednim tipom naboja enormne količine. I jedno i drugo su općenito promjenljivi od to­ čke do točke. a ono iza­ ziva mehaničku reakciju na drugi naboj. Ako trljamo površine dva­ ju materijala. oni će pokušati da se ponovo pomiješaju. kada kapi vode počnu padati kao kiša. a zrak je suh. Što se događa u olujnom oblaku? Kapi vode imaju obilje jednog tipa naboja. Možda je najdramatičniji oblik takve mješavine. Ova se količina povećava sve dok električne sile između oblaka i zemlje ne postanu tako velike da proizvedu munju. naravno.električno polje. kojeg nose bazične vrste čestica od kojih je izgrađena materija. Magnet se mora kretati. Elektroni nose jednu vrstu. elektriciteta pojavljuju iz dva različita tipa naboja. Pred kraj XVIII stoljeća Coulomb je otkrio zakon sile koji djeluje između električnih naboja. druga će površina imati pre­ obilje druge vrste. ako ih imamo odvojene. a smjer pritiska ovisi o smjeru polja. tako da su u početku ova dva tipa naboja podnošljivo pomiješa­ na. Možemo zamisliti reakciju između dvaju različitih naboja na slije­ deći način. udarac munje. Ovo je lako opaziti u brojnim svakodnevnim iskustvima. Dva različna tipa naboja se privlače.

pa otada ono počinje rasti može izraziti preciznim matematičkim sve dok ne postane snažno poput onog koje je bilo usmjereno udesno. koje je usmjereno udesno i broj naboja. bolje. a ne premještanje materijalnih put u jednom smjeru.Heinrich Hertz Jednom je već pokazano da su veličine koje titraju u vatu svjetlosti električno ili magnet­ sko polje. Nasuprot. nazvan je nastavi rasti sve dok ne postigne istu električna struja. Budući da se naboji nalaze u elek­ ovoga. ako Za daljnji trenutak vremena razvije se su oni suprotnog tipa. lijevo usmjereno polje počinje tričnom polju. električne 206 . ali još pokazuje udesno. mehaničke sile teže da ih udalje ali. koji se kreće. a drugi put u čestica. poslije čega se ponovo pojavlju­ nisu na neki način zadržani. ili. ne padne na čkoj sili pa će se početi kretati ukoliko nulu. jer je veličina koja titra kod vala polje oscilira u svakoj točki unutar svjetlosti. ako je ono dena da ima pedeset takvih titraja u jednolično i stalno. elektrona duž žice. Ali. dok u Sjedinjenim Ameri­ stalni tok uzduž žice. jedna od veličina. koje je usmjere­ teže da ih približe. Gore su njegov oscilator ili odašiljač. To se upravo događa snagu kao prethodno desno orijentira­ kada struja teče po žici. To je ono što zo­ čkim Državama standardna frekvenci­ vemo istosmjerna struja. i njegov rezonator ili prijemnik. po­ lako shvatiti prije sto godina. da je električno polje najprije usmjere­ Ali je ovo bio pojam koji se nije mogao no udesno. Poslije oblikom. U bilo kojoj danoj točki zamislimo električno polje. kao u slučaju valova na vodi. Coulombov zakon se no ulijevo. Sla­ trajne struje još nisu bile karakteristične bljenje se nastavlja sve dok konačno za svakidašnji život. Unutar žice no polje. kada trilje slabi. Ovo električno po­ Naša električna mreža je tako izve­ lje je paralelno sa žicom a. također. suprotnom smjeru po žici. a to je načinio Gauss. naboja. ne nestane električno polje u točki. elektroni će imati sekundi. ja ili broj titraja u sekundi iznosi 60. žice. Da se stvo­ Ovo nam daje početak uvida u Maxwri takvo osciliranje u smjeru kretanja ellovo rješenje problema prirode svje­ elektrona. Heinrich Hertz je umjetno proizveo valove raznih valnih dužina. mehaničke sile slabo električno polje. potrebno je da električno tlosti. Ovim se zatvorio jedan krug postoji električno polje koje stvara tok -jedno titranje električnog polja. oni su podložni mehani­ slabiti sve dok. Kako vrijeme protječe. Imamo titranje polja u joj elektroni struje izmjenično: jedan­ točki. a veliki je polje. Ako su oba naboja istog tipa. što je izmjenična struja s kojom Ovdje imamo vrlo različit pojam o se najviše susrećemo u svakodnevnom titranju od onoga koji je dan kod vo­ životu? Izmjenična struja je ona u ko­ denih valova.

U ovom znače­ renje Faradayja. može uzroko­ je relaciju između električnog polja i vati njihovo kretanje. pošao od pogre­ eksperimenata. Maxwell je uspio stoljeća.struje koje su proučavali učenjaci poče­ tkom XIX stoljeća. Tek je je sasvim novo. Ovo je bilo nešto što Može li se započeti s magnetskim po­ se moralo primijeniti u svakoj točki. jer je Faraday. jer električno polje. Oersted je pokazao da. Maxwell stalno električno polje iz stalnog ma­ nije pronašao direktnu relaciju izme­ gnetskog polja. Jer u slučaju isto­ lik Maxwellovom vlastitom izražavanju smjerne struje stalno električno polje rezultata Oersteda i Amperea. Poslije Oerstedova otkrića Ampere je izveo niz važnih eksperimenata koji su omogućili Maxwellu da nađe matemati­ čku jednadžbu po kojoj se može preci­ Maxwell i Hertz su utrli put za radio. struju u žici ako žica i magnet osta­ Uvođenje vremenske promjene bilo nu u nepromijenjenom odnosu. Samo kada je svaka čno polje. a naboji koji se magnetskog polja potpuno nezavisnu kreću. bile su istosmjerne. cije u tome što je promjena s vreme­ To znači da su oni pokušavali stvoriti nom postala vrhunski važna. zaista. je li moguće i suprotno? ta bilo zavojnice. Električno lja u nekoj točki. stvorit će magnetsko od neposrednog prisustva bilo magne­ polje. što ga Ova fotografija. pokazuje prvu Marconijevu napraviti za stalne struje i magnetska radio-instalaciju. Ovo je Faradayjev prin­ Sada je bilo lako uvidjeti da je s cip indukcije. pa je i stvar stalna i ništa se ne mijenja s vre- 207 . Magnetska polja nisu bila nešto novo za znanost. nastalo u žici. Kada je Maxvell pregledao Faraday­ električnim poljem moguće stvoriti magnetsko polje. treba pomicali. ljem i stvoriti električno polje? Rješenje bez obzira je li ili nije u toj točki ko­ ovog problema je bilo krunsko ostva­ mad žice ili magneta. snimljena pred kraj stvara stalna struja. magnet­ sko će polje nastati samo ako se on kre­ će. jer se prije Oerstedova otkrića smatralo da nastaju samo kod magneta. Oko 1820. dok naboj stvara električno polje bez obzira da li se kreće ili ne kreće. zno izračunati magnetsko polje. to je također bilo na­ šne pretpostavke. otkrio koje djeluje na naboje. polja ono što je Gauss već napravio za naboje i električna polja. ali se na ovakav način đu električnog polja i magnetskog po­ problem nije mogao riješiti. Ali. Na taj način je elektri­ nezavisne suštine. nikada nećete stvoriti do trenutka vremena. kao i Gaussovoj generalizaciji Coulombovih svi drugi u to vrijeme. Nova se stvara stalno magnetsko polje. nego način na koji polje se može stvoriti iz magnetskog se električno polje mijenja od točke polja samo ako se to magnetsko polje do točke prostora i odnos po kojem se mijenja s vremenom. godine je Oersted otkrio da takva stalna istosmjerna struja stvara magnetsko polje. Pokazalo se da elektri­ Faraday došao na ideju da se magnet čno i magnetsko polje nisu odvojene. struja potekla. Ako imate ma­ magnetsko polje mijenja od trenutka gnet i zavojnicu. Do ovog se rješenja nju je nova relacija koja je bila nalik nije došlo lako. pa su relacija sada razlikovala od stare rela­ svi pokušavali preokrenuti situaciju. jev rad s matematičkog gledišta. ili struje.

godine. a ne o intenzitetu. može dati mnogo puta veću osjetljivost. 208 . kao u slici 7. možemo separirati. Slika 7. struje elektro­ na svake boje mogu udariti na razne točke na filmu ili ploči za registraciju.24. Ovaj rendgenski snimak načinjen je 1897. koji koristi postav slike 7. pred kraj 19. Ali. ali ovog puta razne boje padaju na razna područja li­ stića. ali postav.valne dužine do stotine i tisuće puta kraće nego valovi plave svjetlosti. proizvedene apsorpcijom svake boje. Danas poznajemo još mnogo kraće valove u gama-zrakama atomskih eksplozija. Slika 7. a dio upija ili apsorbira. sto­ ljeća otkrivene su X-zrake (rendgenske zrake) . Ako elektrone. Slika 7 25 Ovakav je postav.23 Bijela svjetlost se raspršuje pomoću prizme. je­ dnostavniji.24 Bijela svjetlost se ponovo raspršuje. a samo svjetlo određene boje prolazi kroz otvor S na metalni listić. Metal reflektira dio svjetlo­ sti. kod kojeg raspršena svje­ tlost pada direktno na film za registraciju. postaje potencijalno jednak teleskopu od 760 centimetara koji upotrebljava jednostavniju napravu. Brzina kojom se elektroni emitiraju ovisi samo o boji svjetlosti.U početku su se duži valovi lakše proi­ zvodili nego kraći. Apsorpcija uzroku­ je da elektroni budu izbačeni iz metala.24. Teleskop od 76 centimetara.

a Maxwellova jednadžba pokazuje da električno polje ima potpunu stru­ kturnu organizaciju vala. kažemo ulijevo. koji je omo­ gućio učenjacima da konačno izbace neugodan eter u kojem su tako dugo glibila njihova razmišljanja. jednostavno mislimo da električno polje ima svoju maksimalnu snagu u određenom smjeru. tj. a nova je jednadžba. koje je odre­ đeno prvom jednadžbom (Gaussovom jednadžbom). U prijašnjem obliku je ova jednadžba povezivala magnetsko polje s tokom stalne istosmjerne struje. dok treća jednadžba. Sada je došao rezultat. Gaussov mu je omogućio da odredi električno polje od niza naboja. Električno polje. Trebalo je paziti da se ne unese u jednadžbe ništa što bi kvarilo njihovo slaganje s eksperimentima Coulomba. u stvari. vidi se da su oba polja nerazmrsivo povezana zajedno. ako više volite. Zašto je svjetlost ograničena na područje val­ nih dužina između približno 1/3000 i 209 . jedna­ džbom kojom je on sam predstavio eksperimente Oersteda i Amperea. kada kažemo da ono ima dol. matematičko se neslaganje nije moglo tolerirati. Na prvi pogled bi se pomislilo da teorija svjetlosti vrijedi samo za ogra­ ničeno područje valnih dužina. Kada su nove jednadžbe primijenjene na va­ kuum. koje je određeno drugom jednadžbom. izvedena iz Faradayjevih rezultata. novi izraz jednosta­ vno iščezava ne dajući doprinos ispod utvrđenih uvjeta i zato nije kvario sla­ ganja s Oerstedovim i Ampereovim ek­ sperimentima. Takva je bila situacija. pokazivala relaciju između električnog polja i vremensku zavisnost magnetskog polja. Osim toga. ako je poznato jedno. prenošeni valovima. Situacija je sada imala zadovoljavajuću simetriju. magnet­ sko polje. a ovi su povezani međusobno u smjeru kreta­ nja svjetlosti. a sigurno nema titranja zamišljenog etera. Maxwell je imao na raspolaganju tri različita ma­ tematička rezultata. kažemo udesno. ustanovljeno je da su električno i ma­ gnetsko polje bili. nisu se u svim slučajevima slagali s trećom jednadžbom. njegova vlastita jedna­ džba mu je omogućila da odredi ma­ gnetsko polje nastalo od toka struje. Nemo­ guće je da se magnetsko polje mijenja s vremenom bez pojave odgovarajućeg električnog polja. jednadžbom koja je izve­ dena iz Faradayjevih eksperimenata. U posebnim trenucima postoje analogije s valnim tjemenima i valnim dolovima. tada su polja nezavisna jedno od drugoga. dobivena od Faradayjevih rezultata. Oersteda i Amperea ili Faradayja. Veličina koja titra u svjetlosnom valu je elektri­ čno polje. mislimo da električno polje ima svoju maksimalnu snagu suprotnog smjera. Druga jednadžba sada povezuje magnetsko polje s vremenskom pro­ mjenom električnog polja. Možete izabrati oboje jer. Kada je Maxwell razmotrio ova tri rezultata za­ jedno.menom. Maxwell je ustanovio da može po­ stići suglasnost uvođenjem novog izraza u drugu od jednadžbi. može se odrediti drugo iz Maxwellovih jednadžbi. Stvar koja titra u svjetlosnom valu u stvari je sposobnost da se guraju električni naboji. povezuje električno polje s vremenskom promjenom magnetskog polja. ili. Kad kažemo da u odre­ đenom trenutku val ima vrh u odre­ đenoj točki. Naravno. električno polje. za koje smo našli da ih ima svjetlost. našao je da su oni matematički nespojivi. pa se Maxwell dao na posao da modificira jednadžbe na takav način da se postigne slaga­ nje. ali kada nastaje promjena s vremenom. a da ti valovi imaju sva svoj­ stva svjetlosti. Maxwell je sada vidio da mora u nju uvesti izraz koji zavisi o mjeri kojom se električno polje mijenja s vremenom. i magnetsko polje. gdje nema ni naboja ni struje. Nema kretanja goredolje kao kod vala na vodi. Ovdje je bio odgovor na pitanje o prirodi svjetlosti.

Zaslon pokazuje svijetle linije.28 Vrući plin. 1/1500 dijela milimetra? Maxwellova teorija ne daje odgovor na takvo pita­ nje. a nedavno smo se upo­ znali i s gama-zrakama koje nastaju u eksplozijama atomskih oružja. para­ lelne s otvorom. proizvedene na gornji na­ čin. Slika 7. koje imaju valne dužine 100 do 1000 puta kraće od pla­ ve svjetlosti.26 Svjetlost iz vrućeg plina prolazi kroz otvor raspršuje se pomoću prizme i zatim pada na zaslon. Odmah se pojavilo pitanje. da li se mogu proizve­ sti umjetno u laboratoriju nove valne dužine s kojima se još nije eksperi­ mentiralo? Iz tehničkih razloga je bilo u početku lakše proizvesti duge valove nego kratke. i. koje su pale na mjesta što odgovaraju karakterističnim bojama a koje atomi plina emitiraju. Dio spektra što ga proizvodi plinoviti natrij Dvije jake linije (žute) su takozvane D linije. U slijedećim godinama. Pri prolazu kroz hladniji plin nešto se svjetlosti apsorbira. i u predviđanju postojanja mnoštva novih zračenja koja tada bisu bila po­ znata nauci.27 Spektralne linije. također.Slika 7. a razlog zašto smo rekli da je svjetlost ograničena na vrlo usko područje nalazi se u tome što su naše oči osjetljive samo za to usko područje valnih dužina. Kvantna teorija svjetlosti Ironija je da su se u valnoj predo­ džbi pokazale pukotine u trenutku 210 . da u biti postoji neograničeno područje valnih dužina u prirodi. U vrije­ me kada je Maxwell dao svoju teoriju. Tokom cijele povijesti čovjeka vjero­ jatno nije dano ovakvo značajno pre­ dviđanje. prihvaćamo.28. Ove zrake su naprosto zračenja s valnim dužinama oko milijun puta manjim od onih u običnoj svjetlosti. Teorijska otkrića Maxwella i pionirski rad Hertza postavili su osnovu današnje radio-tehnologije. Tako vidimo da je Maxwell uspio ne samo u obja­ šnjenju prirode svjetla nego. koji sadrži slobodne elektrone. također. Zato svjetlost kod izlaska ima manjak tih posebnih boja. Pred kraj XIX stoljeća bile su otkrivene X-zrake ili rendgenske zrake. nekoliko godina poslije iznošenja Maxwellovih rezulta­ ta. zaista. Slika 7. U teoriji nema ništa što bi spreča­ valo mogućnost postojanja valova koje god dužine. duge valne dužine je načinio Heinrich Hertz. nisu bile poznate u prirodi ni vrlo duge ni vrlo kratke valne dužine. bile su ot­ krivene kraće valne dužine. kao i atome. Tako apsorbirano svjetlo ima iste diskretne boje kao što bi imao hla­ dniji plin emitiran pod uvjetima kao na slici 7. emitira svjetlo s kontinuiranim spek­ trom. Ako prihvatimo Maxwellovu teoriju.

23. U najvećem broju slučaja ko­ njena od zasebnih jedinica i da su te je­ riste se fotografske ploče. da se ne može koristiti oko da svjetla. ono će proizvesti svijetlu tlost sastoji od samo malo kvanta. ali se u po­ dinice različite za razne boje.28 raspršeno i pa­ tron sa svoje površine. jer imaju male energije. Linije odgova­ svjetlost od mnogo kvanta. ali. pokazane Slično. je boja svjetlosti ista. (Treba se sjetiti da u svim tkiva. Razmotrimo situaciju pokazanu na dok oni koji izgrađuju x-zrake imaju slici 7. Iz ovih se oblaka vezu s konstrukcijama i izradama da­ elektrona izbacuju pojedini elektroni našnjih astronomskih instrumenata. jer. Ovo otkrije njihovu svjetlost koju skuplja je jaki dokaz da je "bijela" svjetlost nači­ teleskop. Oni koji sačinjavaju ultramože objasniti što se događa kada na­ ljubičasto svjetlo imaju veću energiju staje apsorpcija svjetlosti. a ne o njenom intenzitetu. najkraća valna dužina najveća kvan­ Može se dokazati eksperimentom da tna energija. Zato su za svjetlost jedne boje. Kažemo da atom metala apsorbira kvant. Zato kvanti koji sačinja­ je apsorpcija uzrokovala izbacivanje iz vaju x-zrake i gama-zrake imaju tako metala nabijenih čestica. dok je emisija svakog elektrona individualni proces koji se odnosi samo na jedan kvant. kvanti koji sačinjavaju crveno na slici 7. pa je najveća za plavu svjetlost. Zato kažemo da svi kvanti koji izgrađuju plavo svjetlo imaju pojedinačno veću energiju nego Svjetlo koje emitira površina Sunca. Slika 7.) Mnogi nebeski objekti koje astronomi Iznenađujuće je da brzina s kojom žele da proučavaju. gdje se dio valna dužina igra u valnoj predodžbi: reflektira od metala.29 je u stvari spe­ ktar Sunčeve svjetlosti svjetlo imaju pojedinačno veću energi­ 211 . boje.29 kao rezultat apsorpcije on emitira elek­ Ako je svjetlo slike 7. kada metal apsorbira svjetlost. Ove su česti­ velike energije da oštećuju biološka ce elektroni. ukoliko raju bojama koje apsorbiraju atomi hla­ dnijeg plina. One su pale na ekran koji ima pu­ Drugi ekstrem su radio-valovi koji kotinu kod S tako postavljenu da samo imaju najmanje energije. Slaba se svje­ dne na ekran. kvanti radio-valova su relativno normalnim atomima ima relativno neškodljivi. prostran oblak elektrona koji okružu­ Kvantna teorija ima neposrednu ju malu tešku jezgru. nego oni koji sačinjavaju plavo svjetlo. kvanti koji izgrađuju crveno svjetlo. Ova svjetlost ulogu u kvantnoj teoriji svjetlosti kakvu padne na metalnu foliju. jaka pozadinu i tamne linije. Kvanti koji izgrađuju gamavljena pomoću prizme u svoje sastavne zrake imaju najveću energiju uopće. prolazi kroz slične procese. Nazovimo sljednje vrijeme nastoji raditi s elektrosada ove jedinice kvantima i opišimo apsorpciju svjetlosti kvantima. elektroni uvijek emiti­ rani istom brzinom i energijom. a najmanja za crvenu.njenog najvećeg trijumfa. a dio apsorbira. a da Slika 7. Međutim. svjetlo određene boje prolazi kroz nju Ukratko. energija emisije elektrona se mijenja kako se mijenja boja svje­ tlosti. ubrzo ju nego oni koji sačinjavaju infracrvese pokazalo da valna teorija sama ne no svjetlo. tako su stvarno se elektroni emitiraju ovisi samo o boji slabi. kvantna energija igra istu na drugu stranu ekrana. pojedini se kvanti ne razlikuju.28. gdje je bijela svjetlost rasta­ još veću.

24. ako možemo držati odvoje­ no elektrone plave svjetlosti od onih cr­ vene svjetlosti itd. mogu se kanalizirati u isti smjer da bi stvorili električnu struju.. energija se gubi pri sudaru ato- .23. u drugim slučaje­ vima. kada se takvi sudari dogode. Ako se oslobo­ dimo pukotine i dozvolimo da sve svje­ tlo padne na katodu. Često. S mijenjanjem položaja pukotine mo­ žemo urediti da svjetlost raznih boja padne u katodu. mogla bi se napraviti oko stoti­ nu puta osjetljivija nego naprava koja upotrebljava jednostavan film.24. Iznos svjetla.60 metara. kako se ona obično zove. Međutim. Ovo znači da će teleskop s otvorom od samo 76 centimetara biti potencijalno jednak teleskopu otvora od 7. a ne neposredno preko svjetlosti. prikazan na slici 7. Kad oni napuste metalnu foliju ili katodu. možemo postići da odvojene struje udare na razne točke filma. osim u kratkim trenucima sudara. umjesto da brojimo pojedine elektrone. Na taj način moguće je precizno reći kako su plave ili kako su crvene zvijezde.nima koji nastaju pri takvom procesu. kako je pokazano na slici 7. kao na slici 7. Ako možemo na neki način spriječiti sve ove elektrone da se pomiješaju. Raspored. Svrha je svega ovoga da nam ova­ kva naprava omogući proučavanje objekata s mnogo slabijom svjetlošću. kao na slici 7. naprava pokazana na slici 7. inače. tako da se sjaj zvije­ zde s obzirom na jednu posebnu boju može izmjeriti. Do sada smo raspravljali samo o apsorpciji svjetlosti. Na ovaj način danas astronomi mjere prividne sjajeve zvijezda. Na taj način možemo dobiti sliku na filmu preko posredovanja elektrona. Što se događa kada materija emitira ili isijava svje­ tlo? Razmotrimo jednostavan slučaj toplog plina u kojem su pojedini atomi odvojeni. Ili.23. Istraživanje je sada usmjereno na još ambiciozniju napravu. kako ćemo vidjeti u kasni­ jim poglavljima. također otvara i druge mogućnosti. atomi se vladaju kao kugle bilijara: one se odbijaju i kreću u dru­ gim smjerovima. U stvari. a da pri tom ne gube energiju. elektroni će biti izbačeni iz katode od 212 svjetla svih boja. a jakost takve struje može se izmjeriti velikom preciznošću. mo­ žemo ih uzeti kao jednu cjelinu. a astronomi mogu dobiti mnoštvo informacija iz takvih mjerenja. može se točno izmjeriti ako izbrojimo elektrone koji su emitirani s metalne površine.25. primljen od slabog svemirskog objekta.

Na slici 7. Kako svaki tip atoma ima svoje karakteristične svijetle linije. prolazeći kroz prizmu.27). Ispra­ vnom aparaturom možemo iskoristiti ovu činjenicu. ova metoda analize ima dva nedostatka. to studij ovih linija daje odličnu metodu kemij­ ske analize.26 prolazi svjetlost iz vru­ ćeg plina kroz pukotinu i zatim se. Vidjeli smo kako razni tipovi ato­ ma emitiraju samo svoje karakteri­ stične boje. a i zvjezdane površine emitiraju na taj način kontinuirano područje boja. kad se baci u vatru. dok će nam naša analiza reći od kojih se tipova atoma ona sastoji. U ovim se potonjim sudarima emitira kontinuirano područje boja. Njegova altazimutalna montaža je prikazana crtežom. Ovo su takozvane D linije. da bismo odredili kakve vrste atoma ima emitirajuća svjetlost. Slijedeća fotografija pokazuje dio spektra kojeg stvara vruća natrijeva para. koje su pale na mjestima koja odgovaraju pojedinim bojama što ih atomi vrućeg plina emitiraju. Neki od natrijevih atoma u soli su isparili. Pri isparivanju probe uništili smo nje­ nu prvotnu strukturu tako da. tako da će doći do sudaranja ne samo između atoma nego i između elektrona i atoma. da se odrede relativne pro­ porcije raznih tipova atoma. emitira žuto svjetlo. u spektralnoj analizi je teško. a poslije međusobnih sudaranja oni emitiraju jake žute D linije. možda. Drugo. sve što je potrebno da načinimo jest da je ugrijemo i isparimo te ispitamo svjetlo koje emitira vrući plin. Sudarima se atomi aktiviraju ili pobuđuju a pobuđeni atomi tada emi­ tiraju jedan ili više kvanta svjetlosti. a boja im je žuta. Ako se plin dovoljno ugrije. Ove su linije poznate kao spektralne linije (sli­ ka 7. Na njemu nećemo vidjeti kontinuirani niz boja. nećemo uo­ pće ništa znati o načinu na koji su ovi atomi bili vezani u spojeve. Desno: pogled iz kontrolne sobe. Poseban tip atoma je sposoban da emitira samo kvante određenih boja koje su karakteristične za njega. paralelnih s pukoti­ nom. svi elektroni bit će oguljeni od atoma. ali ne i nemoguće. Ostaje da se vidi. Pažlji­ vim studiranjem nastalih svijetlih lini­ ja možemo točno reći kojih atoma je bilo u kemijskoj probi. On ima dvije izrazito jake li­ nije. 213 . rastavlja na sa­ stavne boje koje se mogu promatrati na ekranu.Lijevo: Pogled na 80-metarsko zrcalo radio-teleskopa u Jodrell Banku. neki. nego veliki broj svijetlih linija. ili. ma. To objašnjava zašto šaka obične soli (natrijev klorid). Međutim. Ako želimo znati kakvih atoma ima u datoj kemijskoj probi. kako je moguće da materija emitira svjetlo s kontinuiranim područjem boja.

pred­ plin ako bi bio podložan eksperimen­ stavlja snažan dokaz da se ovo odi­ tu pokazanom na slici 7. U prvoj slici imamo emisiju svije­ ra kvant. on smanji broj valića za jedan. Ako se sada ovo svjetlo rastavi Newtonovoj predodžbi o česticama.29. nego manje ili više stavljenu u smjeru istok-zapad. 214 . fotosfere predstavljaju hladniji plin. koje on emitira. je.je odvojeni valić. Zatim. pa pušteno je da prođe kroz hladniji plin pri prolazu svjetla iz fotosfere kroz ove koji se sastoji od jednostavnih atoma. Kada uzimamo Spektar s tamnim crtama na slici 7.29 ima posebno značenje. To znači da se velikim brojem kvanta. emitira svjetlost slobodno gibaju. Tako apsorbirano svjetlo ima Ono što smo saznali o emisiji i točno iste boje koje bi emitirao hladniji apsorpciji svjetlosti od materije. montiranu na 300 metara ći da svjetlost ima odijeljenu strukturu. dugu tračnicu u smjeru sjever-jug. pokazuju prvu gigantsku je Newton bio u pravu. ali slojevi koji se nalaze iznad nim područjem boja. Površina Sunca. Svaki od njih situacija pokazana na slici 7. imat to ne znači da moramo potpuno na­ ćemo situaciju opisanu na slici 7.28 imamo vrući no pojavila na Suncu. kretnu radio-antenu. suprotno. Svjetlo s kontinuira­ svih boja.29 odgovaraju suprotnim situacija­ tva pojedinih valića. dugu 450 metara. u drugoj imamo tamne spektralne lini­ kada atom apsorbira kvant svjetlosti. imamo posla s ktar Sunčeve svjetlosti. tamnih linija koje se pojavljuju wtonovom značenju. ali pomoću prizme i uhvati na ekran. slike 7. One su valići po­ ovakve vrsti mogu se promatrati maglice vezani na najfiniji način. možemo zamisliti da hladnog plina. jeg plina.27 je svjetlo u cjelini izgrađeno od mnoš­ i 7. Ovo jasno grava kroz posredovanje pojedinih za­ znači da će poslije izlaska iz hladni­ sebnih jedinica poznatih kao kvanti.28 stvar. Prema tome.26. a svi se posebni valići povezuju na takav način da daju svoj­ Ove fotografije Milliard opservatorija.Lijevo na slici 7. To je spe­ u obzir obično svjetlo. pustiti valnu predodžbu i vratiti se s Nasuprot jednoj kontinuiranoj svije­ oduševljenjem Newtonovoj predodžbi. Premda Cambridge. Opremom nepovezane čestice. jeg plina svjetlo biti bez ovih posebnih Zato je ovdje potrebno da se vratimo boja. pretpostavljaju­ radio-antenu. Kada atom emiti­ ma. nastale procesom apsorpcije. poveća se jedan broj valića tlih spektralnih linija vrućeg plina. plin koji sadrži elektrone i atome što se poznata kao fotosfera. Bolje je da poje­ na mjestima koja odgovaraju određe­ dine kvante zamislimo kao odvojeni nim bojama što su ih apsorbirali atomi mali valić. tloj pozadini imat ćemo mnogo tamnih jer kvanti nisu lokalizirali čestice Nelinija. i nepo­ on nije bio u pravu sa svojom idejom. hladnije slojeve plina dolazi do apsor­ Nešto svjetla apsorbiraju atomi hladni­ pcije te se pojavljuju tamne linije. stva valne predodžbe svjetlosti. dok koji sastavljaju svjetlost. po­ One nisu odvojene. Da bismo todaleko 5 milijardi godina svjetlosti. Ovo je bitna točka.

svaki metal može dati površi­ nu koja će reflektirati radio-valove. .da su očigledna svojstva valne predo­ džbe. a već se planira izrada Radio-astronom može mjeriti i kartirati rajoš većih. radio-zrcalo će pa. bez velikog rizika bi lomila radio-valove. čkoj i ima promjer zrcala 100 metara. morali bismo prodrijeti du­ boko u današnju fiziku . pono­ vo ostvarena ukoliko je vrlo velik broj kvanta s kojima radimo. logičan problem jedno optičko zrcalo se mora načiniti s konstrukcije radio-teleskopa je sličan tolerancijom od oko 1/10 000 dio mili­ konstrukciji običnog optičkog telesko­ metra. To znači da se zrcala i teleskopi reflektori mogu izgraditi za radio-valove. dati istu točnost fokusa s tolerancijom Kada radio-valovi prolaze kroz tvari. jer nema jedno­ prekoračenja potrebne tolerancije. oni od 2. Zr­ cala ne moraju biti načinjena približno Radio-astronomija tako točno kao zrcala za optičke tele­ Kako je struktura radio-vala jednaka skope. dio-zrcala mogu načiniti enormno veća Neobično je teško da se izradi leća koja nego optička zrcala. označuju snagu radio-emisija na frekven­ Op.08 centimetara. petnaest puta veći promjer od najvećeg optičkog zrcala. Potrebno je samo upozoriti na konačan rezultat . prev. ima dobra fokusna svojstva. kako je odredio Maxwell. postoje praktičke razlike. u osnovi na isti način na koji optička zrcala fokusiraju svjetlost. Radio-teleskopi imaju konačno veliku prednost s konstrukcionog gledišta.čno razumjeli kako se ovo povezivanje odigrava.875 m) za podru­ optičkih zrcala stvarno većih nego što čje neba vidljivo iz Cambridgea. U takvim teleskopima zrcala služe da fokusiraju radio-valove. Zato se rase ne vladaju na isti način kao svjetlost. (Najveći na svijetu izgrađen je dio-intenzitet raznih područja neba u bilo i postavljen 1970. kod Bonna u Njema­ kojoj valnoj dužini. Konture na donjoj karti. premda još ne postoje refrakcioni radioteleskopi. Da.) Ali nema planova za izradu ciji od 160 megacikla (1. Nasuprot tome. Međutim. Ali. Zrca­ stavne tvari koja bi jednako djelovala na lo radio-teleskopa u Jodrell Banku ima radio-valove kao staklo na svjetlost. kao kod vala svjetlosti.zadatak koji leži izvan namjene ove knjige.54 do 5.

U ramontažu je isto kod svih zvjezdarnica. koju strane. da svaki promatrač.pokreće se teleskop u njegovo kompli­ dio-zrcala postavljaju mehaničke pro­ cirano dvostruko kretanje. Osim na nesreću daje mnogo manje infor­ toga. Palomaru. što se događa radio-valovima posli­ ali bi tehnika.je onaj na Mt. S druge slučajeva to je pisač. mogu pripraviti za mjer. naravno.li u vidnom polju imamo jedan. da ih ne možemo direktno vidjeti okom kao što je zrcalo u Jodrell Banku. nitko na to nije težine za slučaj radio-instrumenta. posebnih poteškoća oko gradnje ekva­ najavljuje teške probleme raspodjele torijalnih montaža. Odgovor tako velika zrcala bolje je koristiti alta. jedno oko bleme različite od onih koji se susreću vertikalne osi. umjesto Tako je problem kretanja altazimutalnog snimka jednog područja neba. mora prije obaviti dosa­ veliki broj svijetlih objekata. koju su oni iskoristili.) upotrebom automatskih mehanizama Enormno veća veličina i težina ra.10 radio-teleskopa. a prev.je da ih pokupi mala antena smješte­ zimutalni tip montaža. Za niti ih možemo fotografirati. dajući napetost altazimutalne montaže potrebno da se direktno proporcionalnu signalu. kod ekvatorijalne montaže je po­ nužno mora prihvatiti radio-astronom. Kalifornijskog tehnološkog instituta. postoje daljnje poteškoće. potrebno kretanje za ekvatorijalnu macija nego optička fotografija. kako nema tako prikladna za optičke teleskope. sakupi teleskopa mnogo kompliciraniji nego sve svjetlo u jednu jedinu svijetlu pjekretanje ekvatorijalnog teleskopa. je njihova sakupljanja u žarište? Očito bila vrlo teška za znatno veća zrcala. Prijemnik Podsjetimo se iz 2. koji upotrebljava altazi. kao da jedan optički teleskop. To kata dani u ekvatorijalnom sustavu. dva ili mutalni postav. Upravo je dno aritmetičko pretvaranje da bi našao ovakvo stanje nesigurnosti kod radiosmjer u koji treba uperiti svoj teleskop teleskopa. Ovi su problemi bili riješeni za slučaj Vidjeli smo da radio-teleskopi saku­ 27-metarskog zrcala radio-teleskopa pljaju ili fokusiraju radio-valove na sli­ kojeg upotrebljavaju radio-astronomi čan način kao optički teleskopi svjetlo. Velika težina sili konstruktora da nog teleskopa moguća je samo upotre­ izbjegne montažu radio-teleskopa ka­ bom ovih današnjih uređaja. Ova tehnika. jer obavlja potrebna metara. dio-teleskopu zrcalo sakuplja valove u bez obzira na geografsku širinu. poglavlja da je kod pojačava radio-signal. Ali. ekvatorijalna montaža. Osim gu. jer su u totalnom sjaju svih objekata koji se na­ katalozima položaji astronomskih obje­ laze unutar vidnog polja teleskopa. koja je optičke instrumente ali. (U SSSR-u je Automatski kompjuter je spasio već izrađen i montiran teleskop veći od situaciju kod velikih altazimutalnih Mt. pa nam onemogućava da prosudimo. On nam jednostavno daje kako bi promatrao određenu zvijezdu u totalni radio-sjaj svih objekata u svom vidnom polju. a drugo oko horizontal­ pri konstrukcijama optičkih telesko­ ne. kako bi se đaje za registraciju . a prima ih prijemnik. Konstrukcija velikog altazimutal­ pa. Smješten je na Kavkazu. određeno vrijeme. na u žarištu. gdje oni tanje potrebno za altazimutalnu monta­ žu ovisi o položaju promatrača i razlikuje stvaraju samo jedan napon. Slični se kvu imaju optički instrumenti Na pri­ uređaji. koji teleskop neprekidno pomiče i po verti­ se zatim koristi da aktivira neke ure­ kalnoj i po horizontalnoj osi. aritmetska računanja vrlo brzo. Op. 216 . obraćao pažnju. dok kre­ cjelini. osim o toga. a zatim su odvedeni ka­ belima do radio-prijemnika. trebno kretanje samo oko jedne osi. Palomarskog a ima promjer od 6. To nam ništa ne bi reklo. To je tako se od jedne do druge geografske širine.u najvećem broju kompenzirala rotacija Zemlje.

nije lako postići oboje. a. a dnom. moguće je napra­ lji način upotreba kraćih valnih duži­ viti radio-kartu. To nam onemo­ ovih razloga. Zbog polja radio-teleskopa. Radio-zrcalo služi da Mogli bismo pomisliti da je rješenje sakupi u žarište sve radio-valove. Da dobijemo bolju onoga u Jodrell Banku. kako optičko zrcalo sakupi svjetlost u jer teškoća s kojom se suočio radiožarište.dužine mnogo veće nego u optičkom dio-astronom može dobiti više informa­ slučaju. operira na valnoj dužini od 3 metra.principu. ograničenje je mnogo jače cija o nebu. Oni vidno polje određeno veličinom zrcala. Je­ paziti samo gradnjom velikih zrcala. traže takve teleskope gdje bi se potpu­ veće zrcalo. potrebno je izraditi radio-astronomi u Cambridgeu. nije samo u tehnici nego u određuje valnu dužinu na kojoj radio. Jasno je da nas dio-sjaj neba se smanjuje svugdje gdje ne sprečava samo tehničko neznanje valna dužina postaje kraća. osobito kartu. pomnožene da prime kraće valne dužine. no žrtvovala sloboda kretanja. Nemoguće je razdvojiti ne. spodjeli radio-intenziteta preko neba. na primjer. vno. ako vih smjerova manji od razlučne moći se prijenosna antena i prijemnik urede dane valnom dužinom (A). Osim toga. a to je najviše što ruju da će se veći detalji na nebu za­ jedan radio-teleskop može učiniti. Točno isto ograničenje će teleskop dati više informacija o ra­ javlja se i u slučaju radio-teleskopa.Naša formula pokazuje da se takvim šćenju kraćih valnih dužina potrebno s teleskopom mogu razlučiti dva objekta većom točnošću izraditi zrcalo a. To znači da je potrebno konstrui­ radio-teleskop koji bi imao zrcalo pro­ rati teleskop s još većim zrcalom. 217 . ali bi se Sve se ovo odnosi samo na rad ra. Među onima koji traže veća zrcala.22 i podijeljene s promjerom otvo­ se vidno polje teleskopa. jer je pri kori. Iz naše diskusije o optičkom teleskop operira? Odgovor je. pa je potre­ u određivanju detalja unutar vidnog bno da se mjere sve slabiji signali. Ima onih koji vje­ razna vidna polja. koja pokazuje relati­ na. stvarni ra­ o ovom ograničenju. bez obzira na njenu boju.Usmjeravajući radio-teleskop u Danas postoje dva shvaćanja među razne dijelove neba.zauzvrat dobio efektivni promjer gotovo dio-teleskopa s jednom određenom fantastično velikih dimenzija. promijenit će se odgovarajuća valna dva objekta kada je kut između njiho­ dužina kojom teleskop operira. On može izgraditi teleskope izraženo. možemo istražiti radio-astronomima. vjeruju novi teleskop koji ima manje vidno po­ da se nikad neće moći izgraditi pokretni lje. veće je zrcalo teže izraditi unutar Vidno polje radio-teleskopa odlučuje tražene točnosti. jer je mjera od oko 150 do 300 metara. ali samo nema jedinstvenih pogleda. precizniju. žine ne predstavlja rješenje problema radio-astronoma. valnom dužinom. manje vidno polje. posebna teleskopu treba da se podsjetimo da antena i prijemnik koji koristi priku­ postoji prirođeno ograničenje razlučne pljene radio-valove. kad se potpuno pregleda nebo s ima i onih koji vjeruju da je za to najbo­ danim teleskopom. ra­ sa sve većim zrcalima ili može koristi­ dio-teleskop otvora od 60 metara koji ti sve kraće valne dužine. U tom slučaju ra teleskopa. vni radio-sjaj raznih predjela. reducira sa 1. nara­ koji moraju biti razmaknuti za oko 3°. a budući da su u ovom slučaju valne Tako postoje dva načina na koje ra. Ako se oni promije­ moći teleskopa. Što to astronom. upravo vrste radio-fotograflje. Razmotrimo. sama redukcija valne du­ gućuje struktura radio-valova. bez ovih problema u pronalaženju neke obzira na njihovu valnu dužinu. Na nesreću. Drugi. ali to nije točno. Neki traže stupnjem točnosti određenim vidnim teleskope reflektore konstrukcije poput poljem teleskopa.

a po­ atmosfere. do lju­ fotografska ploča. poglavlje ROĐENJE MODERNE ASTRONOMIJE Prije stotinu godina astronomi su Ovo je ograničenje određeno raznim se bavili samo položajima. najkraće valne dužine. neka i prodru kroz atmo­ raznih valnih dužina. danas je to jedno od žine od oko 5000 angstrema. Takvi atomi ima­ ograničen na područje između 3000 i ju enormnu snagu apsorpcije pri ovim posebnim valnim dužinama.29 (str. ali fotografske ploče nisu osje­ ki različiti tip atoma emitira samo linije tljive u području od 10 000 angstrema i zbog toga ih ne možemo otkriti. Fizikalnu stru­ čenja u n u t a r ovog područja. Pa ipak. Kada je snaga pojedi­ područje od 4000 do 8000 angstrema. u čast velikog njemačkog učenjaka sferi Sunca. koje zovemo angstremi. Dvije su linije u spektru Sun­ unutar ovog područja. jer odgovarajuća se linija pojavi kao širo­ najviše svjetla koje emitira Sunce pada ka crta. bičaste. škom adaptacijom. koje se zovu Fraunhoferove lini­ sudarom elektrona s atomima u fotoje. 10 000 angstrema. Duža valna zračenja u po­ sebno dvama rezultatima: sposobnosti dručju od 10 000 angstrema također izrade spektroskopa. Ova revo­ pno zračenje kraćih valnih dužina ne lucionarna promjena pripada u velikoj dolazi do naših teleskopa. dok je snaga apsorpcije različita žine jednaka jednom deset milijun.000 temperaturi i o raznim valnim duži­ 000). a ne slučajem. 218 . s maksi­ kturu zvijezda poznavali su malo ili go­ malnom emisijom koja se pojavljuje u tovo ništa. žuta svjetlost da tamne linije u spektru Sunca jako oko 5000 a crvena oko 6000 angstre­ ma.za razne atome. koji može rastaviti nailaze na teškoće da se probiju kroz svjetlo što dolazi iz udaljenog izvora u njegove komponente. Može karakterističnih valnih dužina. Znamo daje svije­ gim poprečnim uskim tamnim linija­ tla kontinuirana pozadina proizvedena ma. koji se može fotografirati s od atoma kalcija koji su izgubili jedan uobičajnom astronomskom opremom. ona. ali trati ili fotografirati. dok su tamne linije na­ Fraunhofera koji ih je prvi otkrio. da se protegne područje osje­ Sunca može se bez poteškoća proma­ tljivosti dalje od 10 000 angstrema. 199). najveće valne dužine. blizu valne du­ time bave. Ove linije nastaju ktar Sunca. stale od pojedinih atoma koji se nalaze Valne dužine su obično izmjerene u hladnijim plinovima iznad atmosfe­ u jedinicama. od svojih elektrona. Sunce emitira najviše zra­ masama nebeskih tijela. Cjeloku­ prvih zanimanja astronomije. ovisi o tom dijelu jednog milimetra (1/10. kada je jaka. jer se ono mjeri rezultatima čovjekovog sve većeg apsorbira u plinskom omotaču naše i većeg poznavanja prirode svjetla. On sadrži kon­ je danas takva oprema mnogo manje tinuiranu svijetlu pozadinu boja od podesna za praktičnu upotrebu nego crvene. nog atoma slaba. spektar oprema. i saznanju da sva­ sferu. Ljudsko oko je osjetljivo samo za variraju u širini. Ovi atomi apsorbiraju upravo one po imenu švedskog fizičara Andersa valne dužine koje i njih karakterizi­ Angstroma. re. Zapravo je spe­ ca naročito široke. se upotrijebiti posebna foto-električna Kada je otvor spektroskopa osvi­ jetljen Sunčevom svjetlošću. Ova je Dio spektra Sunca pokazan je na svijetla pozadina ispresijecana mno­ slici 7. a nisu imali ni namjeru da se žutom dijelu spektra. Sve ovo uzrokuje oko 4000 angstrema. Plava svjetlost ima valnu dužinu nama za isti atom.8. koje se sastoje iz atmosferu. također. odgovarajuća linija a ovo je najvjerojatnije određeno biolo­ se pojavi kao uska crta. Angstrem je jedinica du­ raju. kretanjima i uzrocima.

pokazuje da zvijezde imaju mnogo elemenata koje nalazimo i na našoj Zemlji. 219 . proizvedenima u zvjezdarnici. William Huggins iz Londona upotrebljavao je svoj 20-centimetarski refraktor snabdjeven spektroskopom (u svijetlom krugu) za dobivanje spektara zvijezda. Uspoređi­ vanje sa spektrima. U 1860.Kroz rad prvih spektroskopista čovjek je dobivao prvi uvid u sastav zvijezda.

Kod sva­ kog tipa broj iza slova označuje podtip. prepoznavanjem njihovih linija.o temperaturi i gustoći plinovitog materijala koji proizvodi spektralne linije. Zato se svjetlo pojavljuje plavije promatra­ ču nego nekom drugom koji se giba zajedno s izvorom. Kraće su valne dužine kod svih spektara na lijevoj strani. kada se izvor kreće prema promatraču. idući od 0 (najtoplije) do M (najhladnije). interval vremena između prispjelih uzastopnih tjemena je manji nego interval vreme­ na između emisije uzastopnih valova iz izvora. Razmotrimo izvor svjetlosti koji se kreće prema promatraču. oni će bili nešto Spektri 0. može­ mo zaključiti o kojim se atomima radi. Prva nam govori vrlo mnogo o fizikal­ nim stanjima na površinama zvijezda . zbijeniji nego u slučaju da je izvor ne­ pomičan. Treća. B. upravo tako možemo dobiti i spektre zvijezda. pa će se svjetlost promatraču pojaviti nešto plavije.Što kažu spektralne linije Kao što smo dobili spektar Sunca. Proučavanje njihovih odlika glavna je grana današnje astronomije koja daje tri široke struje informacija. budući da razni atomi imaju različite karakteristične linije. slijedi da razmak između valnih tjemena mora biti manji nego što bi bio da je izvor nepomičan. F. Drugim riječima. G. sjećajući se daje svjetlost slijed tjemena i dolo­ va. Pretpostavimo da je V brzina s kojom se izvor kreće prema promatraču. To znači da tjemena dođu do promatrača s progresivno kraćim vremenom. ovaj sistem podjele je također pokazivač tem­ peratura zvijezda. pažljiva studija valnih dužina u koji­ ma su nađene linije daje važna upori­ šta za određivanja kretanja zvijezda. K i M zvijezda. Druga nam govori o kemiji zvi­ jezda jer. najprije napomeni­ mo da je vrijeme. a t vrijeme između emisije uzastopnih . A. sma­ njuje se razmak od jednog tjemena do slijedećeg. Da ovo uočimo. koje je potrebno da određeno valno tjeme dođe od izvora do promatrača. To znači da je valna dužina postala nešto manja no što je inače. a duže na desnoj. Ako tjemena jedna za drugim do­ laze do promatrača. jednako udaljenosti između izvora i promatrača podijelje­ no s brzinom svjetlosti. U prikazanom nizu. Iz ovih razmatranja možemo izvesti jednostavnu matematičku formulu. Najprije pogledajmo posljednju to­ čku. Ali. Budući da valovi prolaze pored promatrača s konstantnom brzinom svjetlosti.

je tada obrnuta. bile valna dužina . Tada se u vre­ ke vlaku. posebno temperaturu i gustoću materijala u kojem se formi­ raju spektralne linije. formiraju dominirajući izgled. Potpuno ista razmatranja je jednak V x t/c. Do njega dolaze zbijeniji valo­ vi nego što bi bili da je izvor valova nepo­ element. Ovo je bio te­ strukturi naše galaktike. Umjesto smanjenja uzastopna bi valna tjemena također valne dužine. vodika. Stupanj za koji se pove­ x t prema promatraču. ćava visina tona. jednadžbom. Ove se dvije grupe zovu B i O tip zvi­ jezda. Takve zvijezde su Ovaj izvor svjetlosti (prikazan točkom kod poznate kao zvijezde A tipa. a i naše se žak i ambiciozan program kojem su se ideje o svemiru također osnivaju na astronomi približili tek nedavno. Uzmimo da je nepomaknuta u proučavanju kretanja galaktika. a da je pomaknuta val­ su dvije vrsti informacija što su ih pi­ na dužina . pokazuje dominantne mičan. točno ovisi o našoj Zato drugo valno tjeme treba ma­ jednadžbi. Postoji grupa zvijezda.grupa u kojoj linije najjednostavnijeg od svih elemenata. tada je proporcional­ oniri današnje spektroskopije očekiva­ ni pomak valne dužine jednak . To udaljuje od promatrača. Promatraču kojem se izvor svjetlo­ podijeliti u dvije grupe. Ona se može primije­ U prvoj etapi postalo je jasno da se niti potpuno i na valove na vodi i na spektri zvijezda mogu klasificirati u zvučne valove. oni su Iz ove jednostavne jednadžbe mno­ se nadali da će odrediti kemijski sa­ go znamo o kretanjima zvijezda i o stav samog materijala. helij. oni su se nadali da će dobivamo jednostavnu jednadžbu odrediti fizikalna stanja na površina­ ma zvijezda. prema tome koje pojma valnog kretanja. za iznos koji upozoriti. kada se izvor tada se vrijeme reducira za V x t/c. Iz iskustva se su u njima linije dominantne.valnih tjemena u izvoru. ovo je upravo iznos za Ostavljajući na stranu pitanje po­ koji se reducira valna dužina propor­ maka valne dužine. kada se kreće s brzinom V. Prva. nje vremena da dođe do promatrača Ostaje još jedan detalj na koji treba nego prvo valno tjeme: tj. li dominiraju linije normalnog neutral­ nog oblika atoma helija ili dominiraju linije nastale od atoma helija koji su izgubili jedan od svoja dva elektrona. F 221 . svjetlost se pojavljuje linije u spektru. Ove se zvijezde mogu plavija. vrijeme je proporcionalno redu­ mak prema crvenom dijelu spektra. imamo produženje val­ trebala t vremena da dođu do proma­ ne dužine za iznos koji je dan istom trača ali. a li da dobiju od proučavanja spektara on mora biti jednak V/c. jer se općenito izvodi iz nekoliko širih grupa. koji je sada važan cionalno. Tako da. gdje je c brzina svje­ vrijede kada se izvor svjetlosti (ili zvu­ tlosti. ka) udaljuje od promatrača. cirano za V/c. Postoje zvi­ centra najmanjeg kruga) kreće se prema jezde u kojima drugi najjednostavniji promatraču. ovoj jednadžbi. dobivamo po­ će reći. Druga. prema tome da sti udaljuje. Već smo spomenuli da su vrlo jake linije nastale od atoma kalcija u atmo­ sferi Sunca. Prema tome zvijezda. kada se vlak kreće prema menu t izvor pomakne na udaljenost V promatraču. svjetlost će se pojaviti crvenija. Prema tome. Postoji zna da se povećava visina tona pištalj. Situacija Ako je izvor svjetlosti nepokretan.

također sličnog spektra koji se može A. jer su hladnije od okolnih područja. naravno. M je tip hladniji razlika. iznesena vih linija i veliko se obilje linija metala.vrlo je široko. (Ovo su temperature na po­ sada razmatrali nastale iz tempera­ vršinama zvijezda. jer K tip ima spektar Svakodnevno promatranje nam go­ sličan spektru Sunčevih pjega. i u potklase. Tu su kalcijeve linije jače od vodiko. opaziti u Suncu. Da pokrije širinu područja od 11 000° do 35 000°. slijedeće grupe: A. a M zvijezde najhladnije (na svjetla. one su tamne crvene ili od tipa O do tipa M također samo zbog usporedbe s okolnim po­ temperaturni niz. Kako nije poželjno da hovim unutrašnjostima su enormno miješamo zajedno efekte temperature i veće. ima općenito oko tri tisuće angstrema. R i S. dobit ćemo spektar Sunče­ da je to točno za G i K niz. kako ćemo kasnije vidjeti. također može dati klasifikaciju posebno od željeza počinje pojavljivati. po bojama . Veličina ovih čestica ju prosječno temperaturi od 12 000°. Zatim dolaze B i A tipa. G. nećemo se obazirati na detalj­ peraturno područje za neke grupe .tip zvijezda. i to kalcija podjednako jake. B. grupe premjestiti u slijedeći red: O.da spektralna klasifikacija. stvarnosti. Sun­ vori da toplija vatra emitira plavije svje­ čeve pjege nisu tamne zato što svjetlo tlo. B tip jezde. Ovo su M zvi­ ći način: O tip iznad 35 000°C.na primjer . F tip od 6000 grupe: M. bilo jasno prvim spektroskopistima. poglavlju napomenuli Ova područja od B0 kod 35 000°. uvedeno je 10 podtipova. moramo Slijedeća su grupa zvijezde K tipa. u kojima su linije vodika i zvijezda pogrešne ili iskrivljene. F.) Temkemije. pa da prostor između zvijezda sadrži fine preko B1 B2 B3 itd. dok K odgovara spektru Sun­ vodika postale znatno oslabljene. Druge glavne grupe slično su podi­ One uzrokuju da se plava svjetlost jeljene u potklase. a neredovito terstelarne prašine nego bliže zvijezde se pojavljuju u A grupi. Već smo u 7. Linije metala. Zato je naš niz zvijezda od plave do iz njih uopće ne dolazi. Da to postignemo. više što su dalje od nas. K i M. B. do B9 odgovara­ čestice prašine. F. G. a proučavanjem jače raspršuje i apsorbira nego crve­ spektra zvijezde astronom može klasi­ na. gdje su O zvijezde dručjima iz kojih dolazi znatno više najtoplije. K tip da ove podjele proizlaze iz kemijskih od 3600° do 5100°. dok su razlike koje smo do od 3600°. Zato su promatrane boje 222 . Vidjeli smo vih pjega koji se razlikuje od normal­ da G odgovara normalnom Sunčevu nog spektra Sunca u tome da su linije spektru. Ova­ čevih pjega a. crvenoj. N.B niju podjelu M zvijezda. O. Iz ovog razloga nije odmah zvijezde sa spektrom nalik Sunčevu. Zato imamo zvijezde . temperature u nji­ turnih razlika. K. Međutim. Lako je pokazati područja. izgleda do 7500°. Zvijezde kla­ ili linije koje nastaju od atoma metala. Ako isključimo svjetlo okolnih svojim površinama). se O su relativno rijetke. Spektroskopisti su podijelili ove od oko 11 000° do oko 35 000°. pjege su tamne kva je situacija kod zvijezda K tipa. trima u kojima se pojavljuju linije mo­ temperature su stvarno obuhvaćene lekula i atoma i gdje su molekularne u spektralnu klasifikaciju na slijede­ linije zaista dominantne. pa su dok se linije metala općenito slabo po­ zvijezde O tipa crvenije zbog efekta inkazuju u B i O grupama. postoje zvijezde sa spek­ Prema današnjim istraživanjima.počevši od plave prema Ove su zvijezde G tipa. a nijedna se također su izrazite u zvijezdama F tipa. također. gore. od njih ne nalazi u našoj blizini. A tip molekularne zvijezde u četiri odvojene od 7500° do 11 000°. Zato nam se svjetlost iz dalekog ficirati zvijezde ne samo u glavne. šire izvora pokazuje crvenija nego što je u grupe nego. Konačno. G tip 5100° do 6000°. M.

Međutim. nego Zemlja. U potklasi F0 linije vodika su još jače od linija kalcija. sada imamo vrlo dobru sliku o kemijskom sastavu Sunca. Nismo zadovoljni s kvalitati­ vnom kemijskom analizom zvijezda. Kod zvijezda G i K temperature se mogu procijeniti na točnost do 200°. koji je uzet kao osnovno mjerilo u raspravama o relativnoj rasprostranje­ nosti atoma. 223 . Atomi vodika su oko deset puta brojniji od atoma helija. kalcij i metali poput nikla i kroma. kada je rad profeso­ ra Henryja Norrisa Russella sa sveu­ čilišta u Princetonu jasno pokazao da se sastav zvijezda razlikuje u jednom bitnom pogledu od onoga na Zemlji. helij i druge lake pli­ nove kao što su kisik. a kod tipa O na oko 5000°. želimo da znamo koncentracije raznih elemenata. pa slijede ugljik i dušik. Horizontalna skala je logaritam­ ska.Razmotrimo zvijezde F. Dok se atomi helija jako odupiru da proizvode spektralne linije. Ali mi želimo znati mnogo više od toga. pa aluminij. koje se nalaze u spektrima zvijezda. silicij. kalcijevi atomi to čine vrlo rado. počevši od ugljika do Komparacija rasprostranjenosti atoma različitih elemenata na Suncu (prva traka u paru) i na Zemlji (druga traka u paru). Upravo je na taj način pokazano da zvijezde sadrže sve osnovne elemente koji su nađeni na Zemlji. oko deset puta manje od kisika. s linijama koje stvaraju razni tipovi atoma u laboratoriju. štaviše i kod relativno niskih tempe­ ratura. Sposobnost astronoma da klasificira zvijezde u ove podgrupe. Najprije moramo znati vrlo točno zvjezdane temperature. i kod visokih tempera­ tura. kod tipa B unutar 2000°. Zvijezde sadrže u neusporedivo većoj proporciji vodik. Cijeli se problem kemijske struktu­ re zvijezda još aktivno istražuje i mno­ go ostaje da se načini prije nego kom­ pletiramo njenu sliku. sumpor. 1 označuje 101. 2 označuje 102 tako dalje. Poslije ovih. Ako prođemo duž niza. dušik i neon. Trebalo bi da samo usporedimo spektralne linije. štaviše. dolaze magne­ zij. dolazi daljnja teškoća koja nam govori da se razni atomi jako ra­ zlikuju u sposobnostima stvaranja spektralnih linija. dok je u potklasi F 8 situacija obrnuta. omogućuje mu određivanje temperatura zvijezda s velikom točnosti. Sve se ove prirođene razlike između različitih vrsta atoma moraju uzeti u obzir. Slijedi pitanje o kemiji zvijezda. Od ostalih su kisik i neon najobilniji elementi. Prvi je veliki korak načinjen prije tridesetak godina. a zatim željezo. zaista je baziran na relativno jakim linijama kalcija i vodika. Ako želimo samo saznati koji su atomi pri­ sutni u raznim zvijezdama. Zato imamo situaciju da grupa la­ kih elemenata. dok su atomi vodika i helija oko tisu­ ću puta brojniji od atoma svih drugih elemenata zajedno. Cijeli niz potklasa F0 F1 F2 itd. a takva je majstorija pre­ mašivala sposobnosti prvih radnika na tom polju. a kad ovo utvrdimo. nalazimo da linije vodika slabe u usporedbi s linijama kalcija. Relativne rasprostranjenosti su baždarene u skladu s elementom si­ licijem. kod zvijezda tipa A unutar 500°. problem bi bio relativno jednostavan. a kod toga se pojavljuju poteškoće.

U toku svog rada Lockyer je otkrio u Sunčevu spektru lini­ je koje je prouzrokovao neki dotada ne­ poznati element. postoje zvijezde s vrlo malom koncentracijom običnih metala . Na drugoj strani. čine oko 1/5% mase Sunca. srebro i uran su gotovo zanemarujući. što znači da se odmah ra­ spada u druge elemente. godine Sir Nor­ man Lockyer pomoću spektroskopa otkrio prisutnost dotada nepoznatog elementa na Suncu. što je odavno nestao.barija. ako ga je i bilo. U slijedećem poglavlju još ćemo detalj­ nije razmotriti ovo pitanje a. također. Detaljnije. polovica ostatka Gravira iz Lockyerove knjige Kemija Sunca pokazuje aparaturu koju je upotrijebio za određivanje podudaranja spektralnih lini­ ja Sunca i iinija metala. na primjer. europij. lukove s osnovicama koje su se spu­ štale u fotosferu. silicij i obični metali. itd. prema Ramsayjevu diktatu. Desno je faksimil zabilježaka.helij . recimo za dvadeset milijuna godina. Postoje i zvijezde s visokom koncentracijom rijetkih zemalja. barij. Koncentracija ostalih elemenata. Činjenica je da Sunce ima prorijeđenu vanjsku atmo­ sferu iznad fotosfere. Na Zemlji ga još nije nitko našao iz jednostavnog razloga. Istraživanje površine Sunca Jedan je od prvih trijumfa spektroskopije. Pod tim bi okolnostima i zna­ tna količina potpuno nestala. živa. Trajanje poluživota njegova najduže živog izotopa jest oko dvije stotine tisuća godina. što je već bilo potvrđeno direktnim promatranjem za vrijeme potpunih pomrčina Sunca. Jedan je od značajnih LockyePred kraj XIX stoljeća Sir William Ramsay pronašao je da ovaj element . Elementi iz kojih je sastavlje­ na Zemlja. što ukazuje da je proizveden u nekoj formi nuklearne transmutacije. Većina zvijezda. ima sličan sastav kao Sunce. čini nešto više od 1% mase Sunca. koje vidimo na nebu.neona. postoje zvijezde s abnormalno visokom koncentracijom nekih naro­ čitih elemenata . kad je 1868.zvijezde u kojima je propor­ cija željeza. To su bile protube­ rance. stroncija ili cirkonija. magnezij. To znači da se polovica svake dane koli­ čine raspada u druge elemente u dvije stotine tisuća godina. Tehnecij je nađen u nekim zvije­ zdama. Promatrači su tada vidjeli luku slične strukture u ovoj vanjskoj atmosferi. napravljenih na dan otkrića. u slijedećih dvije stotine tisuća godi­ na. tj. 224 . To je element tehnecij. Tehnecij je prirodno nestabilan. kao kositar. samo 1/100 od one koja je na Suncu. i cijeli problem razlikovanja zvijezda u njihovim kemijskim sastavima. ali sada znamo da su neke izrazito različite. Jedan tip zvijezda sadrži element koji uopće ne postoji na Zemlji.postoji i na Ze­ mlji.

granu poznatu kao fizika niskih temperatura. što je i odgovaralo jer ga je našao na Suncu. ima čisto visoko temperaturno svojstvo. Kod tih promatranja on je pronašao jednu li­ niju u spektru. helij se mijenja iz plinovitog stanja u tekuće pri nižim temperaturama nego bilo koja druga supstancija. koji su još nepoznati ili još nisu otkri­ veni na Zemlji. ako nastavimo da idemo dalje u Sunčevu koronu. kojem je on dao ime helij. jer nastane značajna si­ tuacija ako krenemo iznad fotosfere. On je ukazao da novu liniju stvara potpuno "novi" element. prije nekih četrdeset godina. U tom po­ dručju nastaju tamne Fraunhoferove linije Sunčeva spektra. kao plin na povr­ šinama B zvijezde ili O tipa zvijezde? Odgovor se sastoji u tome. Dugo je vre­ mena porijeklo ovih linija bilo zavijeno u misterij. Najprije temperatura pada. Edlen je pronašao u labora- . Ali mali iznos svjetlosti. Vidjeli smo ranije da helij ne stvara rado spektralne linije. Jasniju predodžbu jednog visokog temperaturnog svojstva možemo do­ biti razmatranjem spektralnih linija vanjske korone Sunca. osim pri viso­ kim temperaturama. što je ovdje gustoća plina premala da bi omogući­ la emitiranje vrlo mnogo svjetlosti. (Korona je veliki halo koji okružuje Sunce i koja se sama pokazuje tako veličanstveno za vrijeme potpune pomrčine Sunca. švedski fizičar B. neki su mislili da ove misterio­ zne linije stvaraju neki drugi elementi. Posljednjih nekoliko godina XIX stoljeća je Sir William Ramsay otkrio prisutnost helija u nekim radioakti­ vnim materijalima na Zemlji. Edlen. helij stalno nastaje iz radioaktivnih materijala u kori Zemlje i stalno odla­ zi u atmosferu Zemlje. Otada je helij u tekućem obliku otvorio potpuno novu granu fi­ zike. U stva­ ri. zbog kojeg nastaju linije he­ lija u spektru. Usput. Zatim se situ­ acija preokrene. Na visini od nekih 6 do 8 hiljada kilometara iznad fotosfe­ re temperatura raste od 5000° do 100 000° i više. godine nije ga se uspjelo dobiti u teku­ ćem stanju. koja nije odgovarala ni jednoj karakterističnoj liniji što su ih davali u laboratoriju do tada poznati elementi. Problem je riješio. Sjećajući se Lockyerova otkrića helija. što ga ona emi­ tira. na danjem svjetlu. Pa kako su spek­ tralne linije helija nastale na Suncu? Odgovor: vanjska atmosfera Sunca je zaista vruća. Njegova je to­ čka ključanja -269°C i sve do 1908.rovih doprinosa spektroskopiji otkri­ će da se spektri protuberanci mogu promatrati i onda kada Sunce nije po­ mračeno. jer učenjaci u laboratoriju nisu našli ništa što bi bilo njima sli­ čno.) Pa zašto ovaj topli plin ne stvara mno­ go plave svjetlosti.

koji ovisi o refleksiji elektromagnetskih va­ lova od ovog sloja. ne bi bio moguć. To je područje ionosfere Zemlje. koji se nalazi na visini od 96 kilometara. i to se nastavlja sve dok temperature ne pre­ korače 1000°. što će reći da atomi postaju ionizirani. plinovi atmosfere apsorbiraju x-zrake koje emitira korona Sunca. posljednji se dijeli u dva dijela: F1 i F 2 . Bez ovih zračenja ne bi bilo ionosfere. a zatim nosfera ima dva glavna sloja. ali se na visini od nekih 24 ki­ lometra počinje ponovo povećavati. Vidjeli smo da. temperaturu. koje dosegnu u visokoj Slično je ako se udaljujemo od povr­ atmosferi. pa su podvrgnu­ ti snažnim sudarima. da ionizaciju u F sloju stvaraju zračenjem helijeve linije koje se pojavljuju na valnoj dužini blizu 500 angstrema. padne natrag na normalnu zemljišnu Zatim. zove E sloj. ako se udaljujemo još više. ali čiji su atomi izgubili znatan broj elektrona. željeza i kalcija. Na primjer. idući dalje od po­ vršine Sunca prema vanjskoj koroni. Temperatura najprije pada. Temperatura opada do visine od oko 16 kilometara. kada se nedavno usta­ novilo pomoću raketa. U E sloju. Iošine Zemlje. jedna najsvjetli­ ja linija se javlja od atoma željeza koji je izgubio 13 elektrona. glavnina ionosfere Zemlje nastaje od zračenja koja emitira topla atmosfera Sunca. Razlog zašto postoje atomi u takvom stanju u Sun­ čevoj koroni jest vrlo visoka tempera­ tura koja tamo vlada. a drugi F sloj. Postoje slične inverzije kada idemo dalje od površine Zemlje. postoji inverzija temperature. Ova apsor­ pcija uzrokuje da se elektroni odvajaju od atoma. Zatim dalje pada. temperatura nekih 96 kilometara iznad površine naglo raste. Prema tome. jedan se počinje rasti. Glavni F sloj se nalazi na vi­ sini između 192 i 320 kilometara.toriju da su ove linije nastale od dobro poznatih elemenata. 226 . a radio-prijenos na duge udaljenosti. ali na prema Sunčevoj koroni. a Ako se udaljujemo od Sunčeve po­ na visini od nekih 56 kilometara ona vršine. Bilo je iznenađenja. Zemlje počinje ponovo rasti. temperatura najprije opada. Postojanje ovih linija u spektru korone najsigurniji je dokaz da su u njoj temperature ek­ stremno visoke.

227 . a drugi crtež pokazuje tipični oblik kada je aktivnost pjega kod minimuma. Prvi crtež desno pokazuje tipični oblik korone kada je aktivnost pjega kod maksimuma. II 1952. Oblik koro­ ne ovisi o fazi 11-godišnjeg ciklusa Sunčevih pjega.Ova fotografija Sunčeve korone snimljena je u Su­ danu za vrijeme pomrčine 25.

godine. godine. poglavlju smo vidjeli kako je Galilei upotrijebio pjege na Suncu da izmjeri period rotacije Sunca i dobio je vrijednost oko 27 dana.Nešto ionizacije također nastaje u našoj atmosferi na visinama mno­ go nižim od sloja E. njemački apotekar. Varijacije u vremenu rotacije između ekvatorskih i polarnih područja iznose do tri ili četiri dana. Ra­ zvojem ciklusa ovi se slojevi pomiču prema ekvatoru. Carrington i Sporer su oko godine 1860. jer su sva razmatranja donosila suprotnu situaciju. gdje nastaju u po­ javama poznatim pod imenom Sunčev bljesak. a manje ili više su simetrično raspo­ ređene između dviju Sunčevih hemi­ sfera. na oko 40°N i 40°S. Pojave pjega na Suncu mogu biti u fazi maksimuma sto puta veće nego u fazi minimuma. Na kraju ciklusa oni dolaze gotovo do ekvatora. pa je dobro da se nešto kaže što astronomi znaju o pje­ gama. jedan na sjevernoj hemisferi. raste i nastaje. On je to obja­ vio 1843. Izgleda da i ovo nastaje od x-zraka sa Sunca. Prve pjege novog ciklusa ponovo se pojave na širinama 40°N i 40°S. Individualna pjega započinje svoj život. za­ služan je za otkriće da se na Suncu periodično pojavljuje maksimalni i minimalni broj pjega.1. Našli su da Sunce najbrže roti­ ra na ekvatoru. Prošlo je već stotinu godina. Problem je izvanredno zanimljiv. kao mnogostruke male tamne mrljice. Nekoliko godina kasnije R. Schwabe je za periodičnost pjega na Suncu našao vrijednost od 10 go­ dina. druga na istoku. a ovaj je značajni rezultat još neobjašnjen. u vezi s periodičnosti Sunčeve aktivno­ sti. Ove tvrde x-zrake dolaze iz područja fotosfere. Gotovo se sve pjege javljaju na širinama manjim od 40°. Wolf je našao vrijednost 11. a Sir William Herschel je već smatrao da su neki događaji na Zemlji. Prve pjege slijedećeg ciklusa pojavljuju se na širinama od oko 40°N i 40°S. Pjege se obično pojavljuju u parovima. a s porastom širine pe­ riod rotacije postaje progresivno duži. Sva naša očekivanja su bila Dijagram pokazuje raspodjelu Sunčevih pjega na raznim heliografskim širinama (vertikalna skala) od 1933. a drugi na južnoj hemisferi. što je blizu današnjoj vrijednosti. ali obično nestaju na oko 5°. U 5. koja može iznositi desetke tisuća kilometara do stotine tisuća kilometara u promjeru. Schwabe. Mjesto raspodjele pomiče se stal­ no prema ekvatoru Sunca kad aktivnost počinje. U svakom danom trenutku pje­ ge su obično raspoređene uzduž dva sloja. Zatim se ove mrljice zgusnu u tamnu pjegu. Ponavljaju­ ći Galilejeva promatranja još pažljivi­ je. jedna je na zapadu. a u doba maksimal­ ne aktivnosti njihove su širine obično između 15° i 20°. kao rast žita. Na početku svakog novog ciklusa slojevi se nala­ ze u svojim najvećim udaljenostima od ekvatora. koji može trajati od jednog dana do nekoliko tjedana. 228 . Bljeskovi su jako povezani s pjegama na Suncu. pokazali da period rotacije Sun­ ca nije potpuno isti za razne Sunčeve širine. do 1947. ali je već pred kraj XVIII stoljeća Horrebow objavio da se pjege na Suncu vjerojatno javljaju po zakonu periodiciteta. ali su u ovom slučaju x-zrake znatno kra­ će valne dužine nego one koje emiti­ ra korona.

na gornjoj sli­ ci. 229 . Mrljice mogu kasnije postati velike pjege. Ako pjege postavimo na liniju jednog meridijana (prvi cr­ tež). jedna je gotovo uvijek zapadno od druge. one koje su u blizini ekvatora povećavat će svoje duljine (longitu­ de) mnogo brže nego one udaljenije od ekvatora (drugi crtež).U svakom paru pjega.

sudarajući se me­ đusobno. one udare na vanjsko magnetsko polje Zemlje. godine. Početkom našeg stoljeća George Ellery Hale je došao do značajnog otkri­ ća. To stvara dva važna efekta. Na prvi pogled bi ne­ tko pomislio da je tok struje u vodu jednostavno prekinut. a to je ono što treba da urade električne centrale preko svog prekidača. Brojevi na vertikalnoj skaii označuju Wolfove reiativne brojeve koji se dobiju ako se jedna pjega broji kao jedinica. a u slučaju jake struje. Ovo uzrokuje tzv. Ona se rasipa u obliku pražnjenja. Ovo nas ponovo vraća na pitanje Sunčevih bljesaka. U prekidačima se pojave snažne iskre zbog pražnje­ nja. Ona se mora nekako rasipati. a također i s više ili manje stacionarnim česticama. Pretpostavimo da je presječen vod visoke naponske mreže. 230 . koje Ze- Grafikon pokazuje aktivnost Sun­ čevih pjega od 1750. a to su Sunčevi bljeskovi. udruženih s jakim magnet­ skim poljima. Ovo je bio prvi direktni dokaz postojanja magnetskih polja u jednom astro­ nomskom problemu. može na­ stati ozbiljno oštećenje generatora u električnoj centrali. Sada. dok ih obavijaju pla­ menovi toplijih plinova. do 1950. kažemo struje. Drugi. magnetsko polje posjeduje veći iznos energije. Tako­ đer. jer postoje situacije u kojima se poni­ štavaju magnetska polja. kao i na Zemlji. Upotrebljavajući složene spektroskopske metode. Pjege su jezgre relativno ohlađenih plinova. Ovdje. fotografije korone Sunca. u trenu. magnetske bure. a zemaljska će nam analogija pomoći da razumijemo što to može biti. Sve se to može objasniti na slijedeći način. izgleda da pri procesu sudaranja nastanu vrlo brzi elektroni. ukoliko se ne poduzmu adekvatne mjere. Struja nastoji da i dalje teče i. postoji također i ma­ gnetsko polje. Ako se dogodi da se Zemlja nađe na stazi ovih zraka čestica. pokazuju da se iz površine Sunca pojavljuju snažna magnetska polja u okolni prostor. Iz tog razloga. nedavno. golemi broj vrlo brzih čestica napušta Sunce u obliku zraka. a ova pražnjenja rasipaju energiju magnetskog polja. a svaka grupa pjega kao desetica. električne centrale koriste uređaje koii odmah prekinu tok struje. Gdje postoji struja. Ova energija ne prestaje po­ stojati kada dođe do prekida voda. Pomicanje protuberanci i njihovih struktura također snažno ukazuje na prisutnost ma­ gnetskih polja koja izviru iz podnožja protuberanci. Teleskopska fotografija Sunčevih pjega snimijena iz balona na visini od 24 kilometra iznad Zemlje. proizvode vi­ soko energetske x-zrake koje stvaraju najnižu ionizacionu zonu u atmosferi Zemlje. U toku pražnjenja elektroni i atom­ ske jezgre ubrzavaju se do velikih br­ zina. Sasvim odijeljeno od pjega. magnetska polja su počela igrati do­ minantnu ulogu u gotovo svim astro­ nomskim razmatranjima. ove vrlo brze čestice. Ali nam isku­ stvo pokazuje da to nije tako. zbiva na Suncu. otkrio je prisutnost jakog magnetskog polja u pjegi. Slično se. Prvi. snimljene za vrijeme potpunih pomrčina. izgleda. energija koju imaju ta po­ lja ne nestaje iznenada.da se Sunce polaganije vrti na ekva­ toru.

.

uzrokuju da se uobičajene atom­ Ukratko. ali za najveći dio pražnjenja nema Desna gore fotografija prikazuje nekih posebnih karakteristika. Izgleda da se na taj način formirao prvi put ušla u astronomske probleme vanjski pojas van Allenove radijacije. Sma­ upravo sadrže takve vrlo brze elektrone tramo da magnetska polja igraju va­ koji su uhvaćeni u magnetsko polje žnu ulogu pri postanku tamnih pjega. što smo saznali o tim pjegama. da se ugrije atmosfera Sunca na vrlo Činjenica je da magnetska polja visoku temperaturu. polaritet slabih magnetskih polja u fotosferi. danas većina astronoma ske linije u spektru dijele u nekoliko smatra da atmosfera Sunca dobiva komponenata. Oni na gigantsku protuberancu u obliku taj način proizvode veliku toplinu ne petlje na rubu diska Sunca. gije iz podfotosferskih područja izvan trebajući manje od jedne sekunde za same fotosfere. gdje se u procesu rasipanja poja­ Ona pokazuje položaj. Djelova­ tako veliku kakvu proizvode bljeskovi. Sunčev blje­ resantniji i najkorisniji razvici pojavili sak je ekstremni primjer takvog proce­ sa. Tako usporedbi s dostignućima drugih gra­ proizvedena magnetska polja izlaze iz na astronomije? Čini mi se da odgovor fotosfere u atmosferu Sunca. Ono dobiva Fotografija Sunčeva diska snimljena energiju od kretanja materijala ispod je 18. nije neumjesno da pitamo vno otkriveni pomoću umjetnih satelita. dije daju astronomi. nalazeći svoje staze u ovisi o našem poznavanju magnetskih polja. Zemlje. poslije njihova pronalaska u pjegama Van Allenovi pojasovi radijacije. gnetsko polje je prenosilac energije i u tome je njegova važnost. Već smo vidjeli da postoji uvjerljiv one formiraju slojeve oko Sunca i za­ dokaz da je vanjska atmosfera Sunca što se ovi slojevi pomiču prema ekva­ ekstremno topla. naučili smo svako okolno skakutanje. neda­ na Suncu. zašto stvaraju neobičnu polarnu svjetlost. VII 1953. nje i struktura protuberanca čvrsto gdje se vrlo brze čestice izbacuju sa ukazuju na prisutnost magnetskih Sunca u prostor. ali sasvim dovoljnu polja koja se pojavljuju kod njiho­ vih korijena iz unutrašnjosti Sunca. ca. Proučavanje aktivnosti na površini Znamo da je materija ispod fotosfere Sunca u stalnom konvektivnom Sunca i njenih odnosa prema Zemlji kretanju . pa ih je zbog toga svoju energiju iz konvektivnog kreta­ moguće otkriti upotrebom složenih nja koje se odvija ispod fotosfere. pa zagrije u kotlu. Ovo kretanje mora pro­ je sakupljen golem broj promatranja. Možemo jedino reći janju Sunčevih bljeskova pomoći će da se nalazimo pred krajnje rijetkim i nam da shvatimo odgovor koji najra­ složenim procesima čija su objašnje­ nja vrlo zapletena. Prethodna diskusija o nasta­ to još ne znamo. gdje do­ ne može biti osobito radostan. Osim toga. Zašto pjege rastu i padaju u periodu od 11 godina. Ma­ spektrografskih metoda. izvesti magnetsku energiju na trošak što je sav ovaj veliki napor postigao u svoje vlastite mehaničke energije. intenzitet i vljuje kao toplina. bez obzira na Sunčeve Mnogo od toga što znamo i što vje­ pjege. Iza nje je magnetska fotosfere i prenosi je u atmosferu Sun­ karta Sunca napravljena istog dana. ovi elektroni iznenađujuće malo. Najinte­ lazi do procesa rasipanja.mlja zarobljava. Njihajući se naprijed i natrag jer ona sudjeluju u prenošenju ener­ između sjevernog i južnog pola Zemlje. Budući da su magnetska polja magnetskom polju Zemlje. ali još nismo pitali toru kad je ciklus u toku? Odgovor na zašto.vrsta kretanja vode kada se detaljno se provodi već sto godina. rujemo o površini i atmosferi Sunca 232 .

233 .

To se zbiva. također. tako pretjerana svemir­ izgubili što se nisu interesirali za šire ska istraživanja mogu ponovo stvoriti probleme. snimljene 4. Upra­ važnost za britansku astronomiju. a ima pro­ Kako gravitacija ne prestaje djelovati mjer zrcala 2. jer je gravitacija 234 .) kada lopta dodirne tlo. Ova razmatranja imaju posebnu kom posljednjih stotinu godina.planet je u ravnoteži.50 metara. Pravci istraživanja koje su situaciju u kojoj se glavni problemi započeli ljudi poput Herschela bili su mogu izgubiti iz vida. Ovo žalosno zvijezde. dbe na mjestu. godine. jer za promatranje Sunca nisu bili potrebni veliki instrumenti. jer Herschelovog. posebno u SAD i vuče loptu prema dolje. vo kako je krivi osjećaj vodio britanske Pojavom spektroskopije i interesa za astronome da napuste šire astronom­ Sunce. nog angažiranja na istraživanju Sun­ ca. Ovo vrijedi za SSSR. Britanija ne posjeduje teleskop trašnjost. bez sumnje bio slab u usporedbi s drugima u astronomiji. prev. VI 1946.su se nedavno. a cijeli naš koji su bili postavljeni u Britaniji to. a koje. dok se ova knjiga štam­ vljuju kada istražujemo njegovu unu­ pa. naravno. u našem povećanom Niz fotografija jedne eruptivne protu­ razumijevanju važnosti magnetskih berance. da Zemlja pritišće loptu prema gore A važnost koja se sada pridaje istraži­ silom jednakom onoj kojom gravitacija vanjima u svemiru. možemo napustiti po­ pa u Britaniji u posljednjih pedeset vršinske pojave na Suncu i razmotriti godina nije izgrađen teleskop znatnijeg neke privlačne probleme koji se poja­ otvora. ona će pa­ Engleskoj je izrađen i veći teleskop od sti natrag na zemlju. Op. Da dokažemo kako su ove primje­ napušteni. imaju primje­ pomanjkanje posljedica je prekomjer­ nu na svemir u širini. britanski su astronomi mnogo ske probleme. zašto lopta ne Sve to ima važno značenje. Herstmoneuxu u Engleskoj. Ovdje ćemo se susresti s s otvorom koji bi bio jednak velikom pojavama koje su općenito važne i za Herschelovu teleskopu. On je montiran 1968. učavanja aktivnosti površine Sunca. procesa. (U međuvremenu u Ako bacite loptu u zrak. jer su nastavlja padati sve dok ne dosegne istraživanja u svemiru nastavila pro­ centar Zemlje? Odgovor je. Sada. u mnogome je slična putovima sve materijale na Zemlji. Treba reći da ono nema tako veli­ ku važnost da bi se zanemarile ostale Unutrašnjost Sunca grane astronomije. Ali je napredak kao cjelina Mali krug iznad prve slike pokazuje Ze­ mlju u istoj skali. u je prema dolje vuče sila gravitacije.

Na prvi pogled razlika nije vrlo velika. po­ trebni su tako strahoviti tlakovi. Već je u XVII stoljeću Robert Boyle ustanovio da tlak plina raste s gustoćom a. može se na jedno­ stavan način izračunati gravitacija na njegovoj površini. Tlak. temperaturi i prirodi čestica iz kojih je sastavljen plin. tlak je direk­ tno proporcionalan s njom. Kako Sunce sadrži mnogo više materijala nego Zemlja. kako je to zamišljao William Herschel. A. a da bi ono odoljelo ovoj velikoj težini gornjih slojeva. ukoliko gustoća nije prevelika. a grčko slovo p (ro) za gustoću. oko 1 kilopond na kvadratni centimetar. Ova otkrića možemo pisati u obliku jednostavne jednadžbe. Ovo je poznato kao Boyleov zakon. U XVIII stoljeću je J. pa zato i njego­ vu pravu veličinu. ako ne bi bilo tlaka unutar njih. izmjerena od apsolutne nule. No. Tlak koji održava ravno­ težu na morskom nivou. podvostručena. tlakovi su u njegovoj unutra­ šnjosti odgovarajuće veći. Oni bi također pali pod djelo­ vanjem gravitacije. otkrića XIX sto­ ljeća. kako je Sunce mnogo teže nego Zemlja. koja su se odnosila na prirodu plinova. pogla­ vlju smo vidjeli da se masa Sunca može odrediti iz kretanja planeta.u svakoj točki izjednačena s pritiscima koji postoje kroz cijelo tijelo Zemlje. ali ona postaje sve zna­ čajnija kada prodiremo u unutrašnjost Sunca. jest takozvani normalni atmosferski tlak. u unutrašnjosti Sunca nema mogućnosti opstanka krutih ili tekućih tijela. Već su fi­ zičari XIX stoljeća shvatili da obična kruta i tekuća tijela mogu odoljeti tla­ ku do izvjesne granice. T za temperaturu. težina gornjih slojeva postaje sve veća što se pribli­ žavamo središtu. milijune puta je veći. U 235 . Ako uzmemo P za tlak. Slijedeće je pitanje: pod kojim se uvjetom tlakovi održavaju. Dobiva se oko tride­ set puta veća gravitacija nego što je na površini Zemlje.ako se podvostruči gustoća i tlak će se podvostručiti. ovisi o tri stvari: gustoći. koji postoji u plinu. Tlak koji postoji u središtu Zemlje. Tlak u sre­ dištu Sunca je oko sto tisuća milijuna puta veći od tlaka na morskoj razini na Zemlji. Poznavajući masu i veličinu Sunca. što će reći . može­ mo pisati jednadžbu: P = A x p x T. Charles pokazao da postoji slična direktna proporcionalnost između temperature i tlaka: ako je temperatu­ ra plina. Ovo jednako vrijedi i za atmosferske plinove. tlak će se također po­ dvostručiti. Ra­ zmotrimo ove tri stvari. Također znamo daljinu Sunca. Prema tome. Kako smo ovo saznali? U 6. pokazala su da bi potrebne tlakove dali plinovi kad bi bili dovoljno vrući. Ista razmatranja vrijede i za Sun­ ce ali. Zbog toga ne mogu odoljeti onim tlakovima koji mo­ raju postojati u unutrašnjosti Sunca.

koncentraciju raznih tipova atoma u njemu. s visina gdje je "štetni sloj". a i mnogih drugih zvijezda. eliminiran. koje vjerojatno postoje unutar Sunca. a i elektroni se. stanje u kojem su ti atomi. Ipak je jedan od njih. jezgre atoma se slobodno kreću samo bez svojih elektrona.gotovo prije sto godi­ na. što može prou­ zročiti da se rascijepaju. kreću slobodno. Fotografije pokazuju pripremanje za lansiranje i stvarni uspon za vrijeme leta u rujnu 1957. J. iznenađujuće dobro pogodio odgovor na drugi dio problema . koji inače normalno obilaze oko teške jezgre atoma.koji se odnosio na stanje pod kojim atomi egzistiraju u unutra­ šnjosti Sunca . Kako smo već vidjeli. i to iz balona bez ljudske posade. dolazi do silnih sudara između atoma. također. znamo kemijski sastav Sunca. proizveden od Zemljine atmosfere. Homer Lane. ali ova informacija nije bila na raspolaga­ nju prvim istraživačima. 236 . Da odredimo konstantu A. Crtež pokazuje montažu teleskopa. potre­ bno je da znamo dvije stvari: prvu ke­ mijski sastav plina . godine. Tako se plin u unutrašnjosti Sunca sastoji iz dviju Američki astronomi su zadnjih godina dobi­ li jasnije fotografije Sunčeve površine nego ikad prije. To se slaže s pogledima današnje fizike. Atomi se ci­ jepaju u smislu odstranjenja njihovih elektrona. Prema tome. Lane je smatrao da pri vrlo viso­ kim temperaturama. dru­ gu.našoj jednadžbi je A konstanta koja ovisi o prirodi čestica od koje je plin sastavljen.

možemo iskoristiti našu for­ mulu da izračunamo njegov tlak. u stvari. možemo odrediti veličinu A. relativno mali. Zato mo­ žemo upotrijebiti našu jednadžbu da dobijemo opći uvid o temperaturi T unutar Sunca. znamo gustoću i temperatu­ ru plina. možemo upotrijebiti istu formulu da izračuna­ mo temperaturu. Kako se točno prenosi energija iz središnjih područja Sunca prema fo­ tosferi? Toplina putuje po metalnoj ši­ pki od toplijeg kraja prema hladnijem vođenjem. Znajući ovo i znajući relativne količine raznih atoma i stupnjeve do kojih su oni izgubili svoje elektrone. što znači da se tople čestice metala ne kreću po metalu nego se nji­ hova toplina jednostavno prenosi na hladnije čestice. znamo također općenito gustoću D. a upravo zbog manjih temperatura ne postoji otjecanje topline u velikoj mjeri iz unutrašnjih područja prema povr­ šini. Kako je u unutrašnjosti Sunca mnogo toplije nego na površinskim područjima. ali mora biti u podru­ čju od deset milijuna stupnjeva. iz našeg zaključka o gravitaci­ ji. Ovo nam obja­ šnjava zašto je Sunce svijetli objekt. Sada možemo. ili. Jer. što će reći da re­ zultat ne može biti ni manji ni veći od tri puta. dok tijelo poput Mjeseca ne emitira svjetlost. Ali račun pokazuje da Pogled s letećeg teleskopa na Sunčevu površinu (lijevo) pokazuje svijetle pjege (stupove vrućeg plina koji se diže) . znamo li masu i veličinu Sun­ ca. nego sjaji zbog toga što je osvijetljeno od Sunca. Ukoliko. No nije tako grub da bi bila velika odstupanja. Osnovna je ra­ zlika između planeta ili satelita na je­ dnoj strani i zvijezda na drugoj strani u tome što je unutar planeta ili sate­ lita tlak. tamo mora doći do silnog istjecanja topline prema fotosferi. Račun je grub u tom smislu. Konstanta A je određena razmatra­ njem u zadnjem paragrafu. koji mora postojati unutar Sunca. jer nam ne daje preciznu tem­ peraturu. Srednja fotografija je primjer konvekcije proizveden u vrućem tankom sloju. Zato temperature unutar planeta i satelita ne treba da budu tako visoke kao unutar zvijezda. pa ga mogu dati kruta i tekuća tijela. također. Dana­ šnja je vrijednost dobivena preciznijim računom: blizu 15 milijuna stupnjeva u središtu Sunca. 237 . Grubi račun pokazuje neposredno da ona mora iznositi oko deset mili­ juna stupnjeva. desna fotografija pokazuje primjer konvekcije u vrućem dubljem sloju. znati opći tlak P. ako znamo tlak i gustoću. jer toplina u materiji uvijek struji iz po­ dručja više temperature prema podru­ čju niže temperature. potreban za izravnanje sile teže.vrsta čestica koje se kreću slobodno i odvojeno: golih atomskih jezgri i elek­ trona. Druga nalikuje granulaciji Sunca.i tamnija područja (mase hla­ dnijeg plina koji se spušta). Temperatura može biti malo niža ili malo viša.

jer je to prelagan proces. kao što se prenosi očekivati da se prilagode gornjoj je­ energija od Sunca do Zemlje. Zašto ti vođenjem. pri vrlo visokim temperaturama neće Izračunata temperatura u središtu je se pojaviti znatna razilaženja sve dok sasvim blizu 10 milijuna stupnjeva. vladajući se kao plin na Zemlji. ili oko 50 puta veća od gu­ stavna formula za tlak vrijedi bilo gdje stoće destilirane hladne vode na povr­ u unutrašnjosti Sunca. primjenljiv samo Danas se može pokazati da se struja ako gustoća nije prevelika. a s tim i vrijednost kon­ mnogo veće gustoće nego što smo mo­ stante A. a to pri istim gustoćama unutar Sunca ili je kretanje toplih čestica. Ove visoke temperatu­ 1869. Slika 8. U stvari. godine Karl Schwarda je tlak plina direktno proporciona­ zschild otkrio plan da se to postigne. Ako poznajemo masu zvijezde kao i prosječni polumjer zvije­ zde slične mase.konve. kcijom. Astronomi 19. To će reći. 238 . Vrijednost energije duboko u unutrašnjosti Sun­ zakona u zemaljskom laboratoriju si­ ca zaista ponaša prema jednadžbama gurno prestaje pri gustoćama od 50 koje je dao Schwarzschild. Homera Lanea tamo vladaju. Vratimo se sada strujanju energije S ovim se pojavilo pitanje. koje je iz unutarnjih područja Sunca prema bilo sve do prije četrdeset godina ne­ njegovoj površini. = A x p x T izračunati strukturu Sunca. Odgovor bi trebalo naći u ekstre­ Prvo matematičko proučavanje mno visokim temperaturama koje strukture Sunca J. ne bi zakon također prestao vrijediti Druga mogućnost je konvekcija. Možemo li s pravom smatra­ ljeća bili su svjesni mogućnosti da se ti materiju s tako visokim gustoćama dio ili cijela energija prenosi zračenjem plinovima? Ako možemo. sto­ riješeno. da je Boyleov zakon. gustoća ne dođe do 1000 grama na Gustoća je oko 50 grama na kubični kubični centimetar. lan njegovoj gustoći. god. možemo izračunati njen apsolutni sjaj. Eddington (gore) je otkrio ovu povezanost i 1924.se na Suncu ne može toplina prenosi­ grama na kubični centimetar. stavci da se energija iz središta Sunca stvarajući materiju vrlo velikih gusto­ prenosi upravo na taj način . Ako poznajemo kemijski sa­ Zato je Boyleov zakon primjenljiv na stav Sunca. koji nam kaže je.1 Odnos masa-sjaj. Dio rukopisa prikazan je desno. Tek je 1906. Zato naša jedno­ centimetar. godine osnivalo se na pretpo­ re odvajaju elektrone od jezgri atoma. objavio to ot­ kriće.ća. kako izračunati efekt radijaci­ se. je li logično a ne konvekcijom. moguće je pomoću formule P gli na prvi pogled očekivati. Problem dnostavnoj formuli za tlak? Sjetimo je bio. kao kod gri­ unutar zvijezda? janja vode u kotlu. šini mora.

kako su pretpostavlja­ li prvi istraživači na ovom polju. Zato je pri diskusiji o stru­ kturi Sunca potrebno pažljivo razmo­ triti i zračenje i konvekciju. a iz ovog će razloga izljev ener­ gije iz unutarnjih područja biti manji. Ona će ovisiti o masi zvijezde i njenoj veličini. konvekcija postaje va­ žna u bližim površinskim slojevima. veća će zvijezda biti manjeg sjaja od manje zvijezde. Ako su dvije zvijezde je­ dnake mase ali različitih polumjera. prilo­ žene dolje. a time i tlak. Teorija i promatranja se danas slažu. Drugim riječima. . Pri sretnoj okolnosti događa se da polumjer ne ulazi u računanja s osjetljivim značenjem. gravitacija će biti manja u zvijezdi ve­ ćeg polumjera. Zato očekujemo da zvijezde veće mase budu svjetlije od zvijezda male mase. Ne treba da se zadovoljimo samo s opisanim kvalitativnim načinom prije­ nosa energije unutar Sunca. veća je i gravitaciona sila. Ovo zahtijeva da i temperature kod ve­ ćih masa budu veće. kako ćemo uskoro vidjeti. Ovo su bile ideje koje je Eddington podvrgao računu. Što je veća masa zvijezde. Ovo se razmatranje odnosi ne samo na Sunce nego i na bilo koju zvijezdu. ali prije nego dođemo do toga. Na primjer. iz kojih je mogao izvesti vrijednost za sjaj iz mase i po­ lumjera.da se energija prenosi zračenjem a ne konvekcijom. moramo pogledati pionirski rad koji je u ovoj oblasti astronomije obavio Eddington. Re­ zultat takvog računa nam može reći o sjaju Sunca. određen iz stvarnog promatranja za zvijezde takve mase. Moguće je provesti kvantitativan račun. Bez nekog bitnog gubljenja točnosti može se izo­ staviti precizno određen polumjer i zamijeniti ga prikladnim prosječnim vrijednostima koje su promatrane. kao Lane. To je zaista tako. a zbog tih većih unutarnjih temperatura bit će i veći tok zračenja iz unutrašnjih područja prema površini. Zato će unutrašnji tlak i unutarnja temperatura biti također manji. jednostavno ubacimo u naš račun pro­ sječni polumjer. što možemo provjeriti promatranjem. Ovo su važni faktori. kako nam pokazuju fotografije. On je dobio mate­ matičke formule. Utjecaj polumjera zvijezde na njen sjaj može se također razmatrati na sličan način. Premda je ovo točno za duboku unutrašnjost. jer određuju ja­ kost gravitacije. ali nepoznatog polumjera. Temperatura u njenom središtu neće biti nužno ista kao u Suncu. potreban da joj drži ravnotežu. ako želimo odrediti sjaj po­ znate mase.

Ovo je skala veličina koja traži neko objašnjenje. Vertikalna skala nali­ jevo predstavlja sjaj (L).1. gdje krivulja daje rezul­ tate računanja. tj. da bi­ smo naglasili kako se radi o totalnom zračenju koje emitira zvijezda. Razlike veličina između dviju zvije­ zda je mjera njihovih razlika u sjaju. Razlika u sjaju jedne veličine odgovara približno faktoru 2. Ali. Izmjereni . Zato je moguće da se izračuna sjaj za svaku vrijednost mase. Pravi sjaj zvijezde uključuje cjelo­ kupno zračenje koje ona emitira. ako je razlika za pet veličina. a to je razlog da se ona lako ne napušta. ali to nije lako.512. Dvije zvijezde s istim pravim sjajem mogu imati sasvim različite prividne sjajeve. Sve svjetlo ne prodire do nas kroz plinove atmosfere Zemlje. Ukoliko uzmemo poznati sjaj neke zvi­ jezde i damo joj neku izabranu stal­ nu veličinu. Zato su privi­ dni sjajevi i prividne veličine različite od apsolutnih sjajeva i apsolutnih ve­ ličina. dok horizon­ talna skala na dnu predstavlja masu (M). veličina A je za jednu ve­ ličinu manja od veličine B. Zato možemo govoriti o bolometrijskom sjaju ili bolometrijskoj apsolutnoj veličini. ako je zvijezda A 2. jer se ne nalaze na jednakim udaljenostima od nas.7. Skala ima povijesnu vezu još od Hiparha i Ptolemeja.512 puta sjajnija od druge. Ali je situacija kompliciranija za skalu sjaja. Ovaj pojam proizlazi iz činjenice da. To će reći. Postoji jedna druga vrsta veličina koju moramo spomenuti. Veličine koje pokazuju prave sjajeve zvijezda. ali to neće utjecati na rezultat. tako da svjetlija od dviju zvi­ jezda ima manju veličinu. a s ovim su izborom sve druge veličine određene.512 5 puta). jedna je 100 puta sjajnija od druge (ili 2. ako se dvije zvijezde razlikuju za jednu veličinu jedna je 2. koju ćemo zvijezdu izabrati kao naše mjerilo i kakvu ćemo joj dodijeliti veličinu? Netko bi očeki­ vao da se izabralo Sunce i da mu se dodijelila veličina O ili. pa se riječ bolometrijski katkada uključu­ je da označi taj pojam. možda. Eddingtonovi rezultati su prikazani na slici 8. ni naše oko ni naše fotografske ploče nisu osjetljive na cjelokupnu svjetlost koja dolazi od nje. koji su ovdje sporedni. Napomenimo da veličine idu prividno neprikladnim načinom. Pogodno je da se uzme za jedinicu mase M masa Sunca. Prividni sjaj zvijezde je sjaj koji nam se prikazuje na nebu. tako da se vrije­ dnosti u masama Sunca lako očitaju iz slike. kada promatramo zvijezdu. iznos zračenja koji one stvarno emiti­ raju. Masa (M) je nanesena logaritam­ ski. S današnjeg stajališta skala veličina mora bili točno definirana.U svakom datom primjeru stvarni će se polumjer vjerojatno razlikovati od prosječne upotrijebljene vrijednosti. Suncu je dodijeljena veličina 4. 1. možemo također dati vri­ jednost veličina svih drugih zvijezda poznatog sjaja. U stvari.512 puta svjetlija od zvijezde B. iz povijesnih ra­ zloga. Njih treba razlikovati od prividnih sjajeva zvijezda. poznate su kao apsolutne veliči­ ne. Prema tome.

Krivulja se površinskom temperaturom između odnosi na izračunate vrijednosti bo. jasno pokazujući opću točnost fizikalnih zamisli na kojima su bazirani proračuni. međutim. a ultravioletni sjaj se odnosi na još je korak da se načini korektura s obzi­ rom na dio zračenja zvijezde koji nije kraće valne dužine. varira obrnuto proporcionalno osjetljivo za ljudsko oko. Od onog što vidimo. plavi sjaj. Astronomi udaljenost svake zvijezde koju želimo uzimaju u obzir ovu činjenicu pripi­ istražiti. Ako je poznata udalje­ nost. Računanje je potrebno biven na taj način? Ako je upotrijeblje­ da se uzme u obzir dio svjetlosti koji se na fotoelektrična tehnika. moramo odrediti pravu stazu. Ovo daje apsolutni bo­ izravnih promatranja. 241 . a djelomi­ čno računom. oko kojeg se vrte obje zvijezde. polumjeri i mase zvijezda Kako se astronom hvata ukoštac s problemom određivanja sjajeva. Slaganje između teorije i promatranja je izvanredno. nije teško odrediti njihove apsolutne mase. daje relativne mase dviju zvijezda. Stvarna se atmosferu i za koje naši instrumenti pogreška pojavljuje iz procjene udalje­ nosti i iz konačne korekture s obzirom nisu osjetljivi. a kružići na bolometrijske sjajeve pojedinih zvijezda.2 Prividna staza je staza kako je vidi­ mo projiciranu na ravninu okomitu na smjer doglednice. Iz svega ovog je jasno da se bolo­ bio uključen u naše izabrano područje metrijski sjajevi ne mogu odrediti iz valnih dužina. Na tre­ Slika 8. Za zvijezde s dijagram sjaja (slika 8.oko 4000° i 20 000° ova je korektulometrijskog sjaja. na primjer. koja se temelji na godišnjem kretanju Zemlje. Sjajevi. poglavlju. U slučaju vizuelnog ke. da stupanj sjaja. kojeg mi žina je približno ono područje koje je vidimo. o kojima ćemo disku­ tirati u slijedećem poglavlju. bila je opisana u 6. Metoda za određi­ vanje udaljenosti najbližih zvijezda. za vizuelno ovih iznosom svjetlosti što ga zvijezda područje. polu­ mjera i masa zvijezda? Da se odredi pravi sjaj zvijezde. plavi sjaj se s kvadratom udaljenosti izvora svje­ odnosi na područje valnih dužina koje tlosti) daje apsolutni sjaj za područje su manje od onih kod vizuelnog sja­ valne dužine o kojoj se radi. mo­ područje valnih dužina upotrijeblje­ žemo ponovo pogledati Eddingtonov nih pri promatranjima.1). Za udaljenije zvijezde. definirajući svaki od valnih dužina. Omjer dužina udaljenosti do težišta. potrebno je znati njenu udaljenost. Sada. Tada jednostavan račun (baziran sjaja određeno područje valnih du­ na činjenici. treba upotrijebiti druge metode. ili di prividni sjaj za određeno područje ultravioletni sjaj. Oni se određuju lometrijski sjaj zvijezde. da se odre­ sujući im vizuelni sjaj. paralaktička metoda. Slijedeći je korak. Posljednji ja. Koliko je točan konačni rezultat do­ djelomično iz promatranja. netočnost izgubio jer nije mogao proći kroz našu promatranja je vrlo mala.sjajevi ne mogu po svojim svojstvima nutak ćemo pretpostaviti da znamo biti bolometrijski sjajevi. Ovo mora biti izvedeno naj­ emitira unutar određenog područja točnije upotrebom fotoelektrične tehni­ valnih dužina. kada smo se upoznali sa zna­ na zračenje koje nije bilo uključeno u čenjem skala. koje su korištene.

Mogu se pojaviti pogreške od 100% u našoj procjeni sjajeva ovih zvi­ jezda iz pogrešaka u samom korekcionom faktoru. oko te točke okreću se zvijezde. pa je sada lako izračunati polumjer R. koja je vrlo ograni­ čena. iz sistema koji sadrže dvije zvijezde. dogoditi. naravno. pogreške koje se pojavljuju iz mjerenja udalje­ nosti neće biti tako velike. a T temperatura. ako su se one gibale jedna oko druge. Pogledajmo kako je jedan takav promatrač počeo raditi na jednom idealnom slučaju. U povolj- . To je tzv. Ukoliko ne uzmemo u obzir vrlo udaljene zvijezde. da su iznosi pogrešaka suprotnog značenja pa se poništavaju. Dje poznato precizno. Naš slijedeći problem. dogoditi da se ove dvije vrste pogrešaka pojave u najvećem iznosu. poglavlju smo vidjeli kako je Herschel otkrio postojanje takvih sistema i kako je ustrajnost astronoma Struvea dala rezultate u određivanju staza po kojima se dvije zvijezde kreću oko zajedničkog ležišta. Period može trajati mnogo godina. ali se može.ra razmjerno točna.moguće ga je na ovaj način odrediti. Premda se obje zvijezde dvojnog su­ stava kreću u odnosu na sliku udalje­ nih zvijezda. težište. vrtjela se. Ali za zvijezde vrlo visoke površinske temperature i za zvijezde vrlo niske površinske tem­ perature korekcioni su faktori nepo­ uzdani. određivanje polumjera zvijezde. a T se može odrediti iz spektralnog tipa zvijezde o kojoj je riječ prema opisanom načinu u ovom poglavlju. čiju pre­ ciznu vrijednost znamo iz fizike. Većina je našeg znanja o masama zvijezda. tj. koja ih je povezivala. postoji jedna točka koja se nalazi između njih i koja je gotovo uvijek nepomična u odnosu na uda­ ljenu pozadinu. Poslije Struvea su mnogi entuzijasti promatrali dvojne zvijezde. određuje peri­ od ophoda. D je konstanta. R polumjer. dobivena iz binarnih sistema. u kojoj je L sjaj. Može se. tako da je pogre­ ška u mjerenjima udaljenosti gotovo potpuno zanemariva. gotovo je riješen ukoliko znamo njen apsolutni bolometrijski sjaj i njen spektralni tip. a vrijeme za koje se linija jedanput okrene okolo.i njegovih nasljednika . Mnogo je teže odrediti mase zvi­ jezda nego njihove sjajeve ili njihove polumjere. Sjaj. On je vidio dvije zvijezde dvojnog sustava odvojene jednu od druge na nebu. polumjer i površinska temperatura su povezani jednadžbom L = D x R2 x T4. ali s dovoljno strpljivosti prvog promatrača . L se može odrediti iz razma­ tranja u prethodnim paragrafima. U 6. također. Za­ mišljena linija.

Spektralne linije prve zvijezde pomaknute su prema piavom dijelu spektra. Dijagram pokazuje promjene sjaja jedne pomrčinske dvojne zvijezde. a spektralne linije druge zvijezde poma­ knute su prema crvenom dijelu. lako je izračuna­ ti prosječnu udaljenost između dviju zvijezda za cijeli period ophoda. te­ žište dijeli pravac u dva dijela. Poznavajući oblik staze i njenu pravu skalu. ako su prva promatranja načinjena dovolj­ no točno. naravno.3 Kad se jedna zvijezda dvojnog sistema kreće prema nama.4 Ako se staza približno nalazi u smjeru doglednice jednog dvojnog sistema. Ovo je zamršena stvar ali. Lijevo su spektri Mizara. moramo znati udaljenost dvojnog sustava. tako da možemo vrlo lako odrediti omjer ovih dijelova. a manji pad nastaje kada svjetlija pokrije slabiju. određuje samo omjer masa. tada nam se niti približuju niti udaljuju. projekcija na ravninu koja je okomita na doglednicu. Zbog toga su linije cijelog sistema udvostručene. naša jednadžba glasi: U ovoj jednadžbi je prosječna uda­ ljenost izmjerena u jedinicama pro­ sječne udaljenosti između Zemlje i Sunca. Ovo. ostaje još jedna stvar. Kako već znamo masu Sunca.već opisana u 6. Da odredimo apsolutne mase zvijezda. Ovaj rezultat. prosje­ čnu udaljenost između S1 i S2 i peri­ od ophoda. Ako. zajedno s našim prethodnim određiva­ njem omjera masa dviju komponena- Slika 8. Tako možemo izračunati njihove mase iz njihovih brzina i ophodnog vreme­ na. tada će zvijezda periodi­ čno pokriti jedna drugu. Promatranja položaja dviju zvijezda i kroz cijeli period ophoda ne daju pravu stazu dvojnog sustava. Linije u spektru su superponirane. na primjer.2. a jedan je . što će reći. Postoji nekoliko na­ čina da se to postigne. On nam govori da je omjer masa dviju zvi­ jezda prema masi Sunca jednak omje­ ru kuba prosječne udaljenosti između njih prema kvadratu perioda ophoda. to se može postići pomoću pažljivog računanja i pune ustrajnosti. težište dijeli pravac na omjer 2:. tada zvijezda bliže težištu ima dva puta veću masu od dalje zvijezde. poglavlju. druga se udaljuje od nas. u astronomskim jedinicama. u bilo kojem tre­ nutku imamo dvije zvijezde i njihovo težište na jednom pravcu. U stvari. 243 . Određivanje apsolutnih masa povlači za sobom sasvim druga razmatranja.paralaktička metoda . Tako je naš slijedeći problem: rekonstruirati pravu stazu. Ako označimo S1 i S2 dvije zvijezde. U svim drugim slučaje­ vima vidimo projekciju prave staze na pozadinu neba.nim slučajevima je pomicanje težišta u odnosu na pozadinu udaljenih zvi­ jezda tako neznatno da ga za svrhe našeg idealiziranog slučaja možemo zanemariti. upotrijebimo treći Keplerov zakon. a iz tog omjera možemo odre­ diti omjer masa dviju zvijezda. Kada je to postignuto. period ophoda je dan u godinama. Da bismo odredili pravu skalu staze. osim u slučaju kada je doglednica okomita na ravninu staze sustava. Kad zvijezde prijeđu daljnju četvrtinu puta. Tako. Veći pad nastaje kada sla­ bija zvijezda pokrije svjetliju. naša će nam jednadžba dati zajedničku masu zvijezda S1 i S2 u apsolutnom iznosu. kao na slici 8. dvojne u zviježđu Velikog Med- Slika 8.

s područja su Mliječnog Puta. Zvijezde koje su ovdje nanesene kao primjer. na kojem su apso­ lutne vizuelne veličine zvijezda (vertikalna os) nane­ sene prema njihovim spektralnim tipovima.5 Hertzsprung-Russellov dijagram.Slika 8. 244 . relativno blizu Sunca.

a koristeći omjer masa. slučaj gdje je kut gotovo jednak nuli. možemo odrediti njihove pojedinačne mase u apsolutnom iznosu. 245 . Možemo reći sada ovako: kada pro­ matramo pomrčinski efekt. jer obje zvi­ jezde imaju točno iste periode. Staze bliskih sustava. iz Keplerova zakona se može dobiti zaje­ dnička masa obiju zvijezda. tzv. o čemu smo diskutirali na poče­ tku ovog poglavlja. jedan je od dvojice koji su nezavisno pronašl značajan dijagram. kasnije će se ona udaljavati od nas i obratno. zajedno s periodom ophoda. spektroskopske dvojne. Obje zvijezde stvaraju spektralne linije. možemo saznati da li se radi o dvojnom sustavu. određuje apsolutnu veličinu staza. a druga udaljuje od nas. Rijetko kada možemo prijeći dalje. U ovom se slučaju doglednica nalazi gotovo u ravnini staze. U nekim slučajevima su zvijezde dvojnog sustava tako blizu jedna dru­ goj da se ne mogu razdvojiti ni vrlo velikim teleskopom.ta. određuje njihove pojedinačne mase u apsolutnom iznosu. nastat će pomak linija prema plavom dijelu spektra kod prve zvijezde.4 imamo tipični slučaj promjene svjetla koja nastaje u je­ dnom takvom pomrčinskom sustavu. ovi se efekti mijenjaju pri kruženju jedne oko druge jer. U takvom slučaju poznavanje brzi­ na obiju zvijezda na njihovim stazama. Kada se spektralne linije komponenata mogu odvoje­ no razlikovati. Ako se jedna zvije­ zda kreće prema nama. 1929. Henry Norris Russell iz Princetons. Međutim. Russell je također izra­ dio jedno od prvih opsežnih određivanja relativne rasprostranjenosti atoma raznih elemenata u Suncu. Otkrivanjem ovih varijacija možemo zaključiti radi li se o dvojnom sustavu. tj. kao na slici 8. Zato pomaci spektralnih linija variraju od trenutka do trenutka. nastaje pomicanje spektralnih linija. Ovo pokrivanje uzrokuje promjene jakosti svjetlosti koje primamo iz sustava. nego u sustavu gdje su one jako razmaknute. gdje su one relativno blizu jedna drugoj. u kojem se ovaj kut može odrediti vrlo točno. a u izvjesnim će trenucima jedna zvijezda proći ne­ posredno ispred druge i pokriti je. Ovo odmah daje omjer masa dviju zvijezda. a kod druge pomak prema crvenom dijelu spektra. Ukoliko jedna zvi­ jezda nije enormno svjetlija od druge. Zatim. Postoji jedan poseban slučaj. Ovo mora biti tako. Često je jednostavnije odrediti re­ lativne mase komponenata u dvojnom sustavu. dobiven iz odnosa brzina. jer u većini slučajeva moramo neizbje­ žno ostaviti nepoznat kut između doglednice i ravnine staze obiju zvijezda. gotovo su uvijek kružnice. Na slici 8.3. jer je omjer brzina jednak omjerima veličina obiju staza. možemo sigurno uzeti da je kut između doglednice i ravnine staze jednak nuli. relativno je laka stvar da se odrede brzine obiju zvijezda na njihovim stazama. prikazan na pretho­ dnoj stranici. ako se jedna sada kreće prema nama. a jer se kreću jedna oko druge. dok su u jako razmaknutim sustavima često vrlo izdužene elipse.

Još više je ogra­ ničen broj zvijezda za koje. polumje­ re. one ne predstavljaju totalnu emisiju zračenja sa zvijezde nego samo zračenje koje je ograničeno područjem valnih dužina. Broj zvijezda za koje također imamo prilično točno određene udaljenosti i za koje zato znamo sjajeve. potrebno je da vidi­ mo što znamo. apsolutne vizuelne veličine odgovaraju više direk­ tnim promatranjima nego bolometrijske veličine.teoriju giganata i patuljaka. Koji je razlog za diferenciranje položaja zvijezda na Hertzsprung-Russelllovu dijagramu? Prije nego pokušamo odgovoriti na ovo pitanje. ali za razliku od bolometrijskih veličina.5. One su poznate kao supergiganti. Russellova je bila ideja da su prvobi­ tne zvijezde. jedan dublji od drugoga. koju je predložio Henry Norris Rus­ sell. polumjera i masa zvijezda? Prije nego li odgovori­ mo na ovo pitanje. F. Dublje uleknuće očito nasta­ je kada slabija zvijezda prolazi ispred svjetlije zvijezde. Još od Kanta. sjajeve i polumjere. Ovo su zvijezde veli­ kih polumjera. Sada se podsjetimo da je zvjezdani spektralni tip mjera njegove površinske tempe­ rature a. (Kako smo već vidjeli. kada su poznati površinska temperatura i sjaj. Na vertikalnoj osi nanesene su apsolutne vizuelne ve­ ličine. Njihov prikaz. Na primjer. polumjer se može lako odrediti. također imamo to­ čno određenu masu. a K i tip M nadesno. G. danas poznat kao Hertzsprung-Russeilov dijagram. Te dvije glavne karakteristike istakle su Hertzsprung-Russeilov dijagram za zvijezde u blizini Sunca. da najprije pogledamo predložene teorije . Zvijezde. još je znatno ograničen. pa A. većina je učenjaka smatrala da zvijezde nastaju procesom kondenzacije iz difuznog plina u međuzvjezdanom prostoru. Danas zaista znamo da takva plinovita materija postoji i da se nove zvijezde iz nje neprekidno formiraju. a za sve njih zna­ mo približne površinske temperature. da se ne može uzeti kao baza za razmatranje svojstava zvijezda kao cjeline.) Na horizontalnoj osi di­ jagrama naneseni su spektralni tipovi. prikazane u dijagramu. njezin polumjer se može naći ukoliko načinimo korekciju iz njene vizuelne veličine u njenu bolometrijsku veličinu. Za ovo se moramo osloniti na srednji i prikla­ dni broj grupa za koje znamo spektralne tipove. Hertzsprung-Russeilov dijagram Kakve zaključke možemo izvući iz našeg poznavanja sjajeva. Ova posljednja grupa je zaista tako mala. prikazan je na slici 8. kada je poznat položaj zvijezde na Hertzsprung-Russellovu dijagramu. Postoji jaka koncentracija zvijezda oko spektralnog tipa K i apsolutnih vizuelnih veličina oko O. N.Vidi se da postoje dva uleknuća kri­ vulje promjene svjetla. slabije uleknuće na­ staje kada svjetlija zvijezda prolazi ispred slabije zvijezde. kao i površinske temperature. a vjerojatno i prije. a na­ laze se relativno blizu Suncu. Metodu prikazivanja ovih zvijezda pronašli su nezavisno jedan od drugo­ ga E. prije nego su se konačno kondenzirale. Zato. Hertzsprung iz Leydena i H. bile velike i difuzne i da su imale niske površinske temperatu- 246 . vrlo sjajne zvijezde s vizuelnim veličinama od -8 i spektralnim tipovima F i G mogu se naći. pored svih ovih drugih stvari. poznate kao giganti. počevši od tipova O i B nalijevo. bit će najbolje. iz područja su Mliječnog Puta. Russell. Na raspolaganju su nam spektri za veliki broj zvijezda. Ako se nanesu zvijezde iz još udaljenijih dijelova Mliječnog Puta. naći ćemo da su neke od njih pale na sasvim različita mje­ sta. Izrazita karakteristika raspodjele zvijezda u dijagramu je koncentracija prema pravcu koji se proteže od de­ snog dna prema lijevom vrhu.

Njegova je bila ideja da zvijezde naj­ prije dođu na glavni niz na gornji lijevi ugao.re. pa se zvijezde po­ novo kreću ulijevo. od takve su važnosti da im se mora dati posebno poglavlje. Da li se novozgusnute zvijezde. u stvari. Situacija za gigante je potpuno suprotna od one koju je predviđao Russell. zvije­ zde nastavljaju evoluciju prema dolje. Svako proučavanje ove kontroverzi­ je ili svaka buduća diskusija o Hertzsprung-Russellovu dijagramu dovest će do pitanja koja su vezana s nukle­ arnom fizikom. pomakle iz glavnog niza ude­ sno. kretanje udesno može se zaustaviti. Novoformirane zvijezde će se sigurno pojaviti u de­ snom dijelu dijagrama a. one se ponovo sa­ žimaju. Neke se od ovih ideja podudaraju s današnjom teorijom. a zatim se spuštaju po dijagra­ mu prema desnom uglu dijagrama. a ne ulijevo u dijagramu. koja nailaze na velike matematičke poteškoće. kreću po nje­ mu dolje? Gube li one. Na pitanje što određuje naročiti položaj koji zvijezda zauzme na glavnom nizu. gubeći masu neprekidno. kako ćemo vidjeti u slijede­ ćem poglavlju. kao rezultat nuklearnih procesa. ali ovakvo gledište općenito nije prihvaćeno. to će se zvijezda nalaziti na višem položaju na glavnom nizu. što je veća masa. Do sada je dobro ali. To znači da se giganti kreću udesno. Rus­ sell je otišao korak dalje. koje su došle na glavni niz. mase? Ova stara Russellova pretpostavka do­ vodi do kontroverznih situacija. ako nastave kondenziranje. 247 . Zato. moraju se kretati nalijevo sve dok ne dođu na glavni niz. prema Russellovu shvaćanju. nastalih unutar njih. To će reći. Smatrao je da poslije dolaska na glavni niz. a pogotovu ne izvan SSSR-a. poste­ peno kretali prema glavnom nizu. poslije proširenja u gigante. Predmeti koji se sada pojavljuju. O ovim problemima se nastavlja­ ju istraživanja. a njihova se površinska tempe­ ratura pri tome sažimanju povećava. Ovo bi bio uzrok što one leže na de­ snoj strani u dijagramu. Međutim. koje su nekad bile na glavnom nizu. Mnogi svjetski astronomi vjeruju da posto­ ji gubitak mase. ako se one zgusnu. ko­ jeg je on smatrao kao položaj zvijezda normalne kondenzacije. ove novozgusnute zvi­ jezde nisu giganti. Pokazalo se da su se gigantske zvi­ jezde. ovi bi se gigan­ ti. Russell je odgovorio da je to njezina masa.

koja pada na površinu Sunca izvana. iz dva razlo­ ga. Činjenica je da Sunce emitira više energije u jednoj sekundi nego što bi je čovječanstvo potrošilo u cijeloj svojoj povi­ jesti. Prvi. Budući da je gravitaciono polje Sunca mnogo jače od gravitacionog polja Ze­ mlje. Totalna energija. Na sličan način će se osloboditi toplina ako kamen padne na Sunce. Umjesto uzimanja kiše materijala. kako se ova silna proizvodnja energije može podržavati milijunima godina. veliki dio ove se energije pretvori u to­ plinu. da se energija proizvodi pomoću gravitacije. smanjuje. bila bi dovoljna da održi potrošak od jednog kilovata nekog električnog uređaja u vremenu od 10 000 milijuna milijuna godina. Tako ideja da Sunce dobiva svoju energiju iz bilo kakvog kemijskog pro­ cesa izgaranja. a taj je golem. Čak bi i silniji oblici kemijskih izgaranja. kamen dobiva na brzini i energiji tokom svog pada a. Sunčeva energija predstavlja neprekidni tok energije. Budući da je sada obu­ hvaćen cijeli materijal Sunca. poglavlje ZVIJEZDE KAO TERMONUKLEARNI REAKTORI Vrlo sićušni dio energije Sunca koji padne na Zemlju . Može li to objasniti porijeklo energije koju Sunce stalno zrači u pro­ stor? Odgovor mora biti ne. a ne jedi­ no na njegovoj površini. Istina je da bi. koji padne na Sunce.oko 100 000 puta je veći nego sva energija upotrijebljena u svjetskim industrija­ ma. tada bi se oslobađala energija na njegovoj cijeloj površini. može modificirati ako se uzmu u obzir oba prigovora. mora biti napuštena. a mi ih nismo registri­ rali. a energija bi se oslobo­ dila na isti način kao prije. ali neprekidno. U XIX stoljeću su učenjaci Kelvin i Helmholtz predložili rješenje koje je objasnilo na koji način Sunce može proizvesti svoju enormnu energiju za period mnogo veći od dvije tisuće go­ dina. koja odlazi iz njegovih unutrašnjih po­ dručja. kada udari u tlo. ako uzmemo da je stezanje vrlo polagano. snimljena u vodikovoj svje­ tlosti. kamen će poprimiti mnogo veću brzinu i on će prema tome osloboditi mnogo veću količinu topline pri uda­ ru. Privučen dolje gravitacijom Ze­ mlje. Sigurno je da ona nije proizvedena bilo kojim uobičajnim procesom izgaranja. na cijelu njegovu površinu pada ne­ prekidna kiša tijela iz svemira. energija koja bi se mogla dobiti Ova fotografija Sunca. Drugi. 248 . koju Sunce emi­ tira u jednoj sekundi. na pri­ mjer. dali Suncu ener­ giju za samo nekih dvije tisuće godi­ na. Drugim riječima: energija. kako smo vidjeli u pret­ hodnom poglavlju. možemo pretpostaviti da se cijelo Sunce nezna­ tno. ako postoji bilo kakva struja tjelesa. a moći ćemo ga najlakše razumjeti ako razmotrimo što se do­ gađa s kamenom koji padne s visokog tornja. Ali se osnovna ideja. moramo ih otkriti današnjim instrumentima. Tokom XIX stoljeća učenjaci su se pitali. Njihovo tumačenje se zasniva na gravitaciji. Sunce bi se na taj način polagano stezalo kao jedna cjelina. Da je Sunce vatra običnog ugljena. koju Sun­ ce emitira u jednoj sekundi veća je od cjelokupnog iznosa energije koju je čovječanstvo potrošilo u cijeloj svojoj povijesti. ono bi se pretvorilo u pepeo za oko tisuću godina. energija dobivena od svakog kilograma materije bila mnogo manja od energije koja bi se dobila od sva­ kog kilograma materije ako bi pala na Sunce izvana.procijenjen na peti dio od sto milijuna milijuna . Razmotrili smo kako se ovaj silan iznos energije otprema iz unutrašnjo­ sti Sunca. stalna kiša meteorita. Sada pretpostavimo da umjesto jednog kamena. daje utisak strahovite snage. kao oni koji se pojavljuju kada se spajaju vodik i kisik u vodu. pa je jasno da moramo tražiti izvor energije unutar Sunca.9. ali još nismo pitali kako je ona proizvedena.

249 .

Ono bi kod polaganog stezanja oslobađalo energiju. mo­ ramo ponovo tražiti objašnjenje za ovu 10 000 puta veću snagu.brahiopodi. Da bismo shvatili odakle se pojavila ova velika razlika. Nuklearni su procesi po proizvodnji energije oko sto milijuna puta snažni­ ji od kemijskih procesa. Ovu su teoriju iznijeli Helmholtz i Kelvin. iz fosilnih ostataka znamo da je Sunce moralo sijati snagom kakvom danas sjaji najmanje milijardu godina. Ona bi sigurno zadovoljila u objašnjenju neprekidnog emitiranja golemih količina energije Sunca za mnogo tisuća godina. Ali iz geo­ loških podataka znamo da do toga nije došlo. po ovoj teoriji. Takvo obja­ šnjenje zaista imamo na raspolaganju. moramo razmotriti nuklearnu fiziku i kemijske procese. da su mjerni uređaji antičkog doba bili jednaki današnjima. promjer Sunca bi se vidno smanjio za period od nekoliko milijuna godina. Ovakvo je stezanje vrlo malo. Na primjer. Račun pokazuje da bi. ali s obzirom na ono što su pokazali fosilni ostaci. ali potro­ šnja jednog kilograma najefektivnijeg nuklearnog goriva održala bi u radu istu grijalicu oko deset tisuća godina. bila bi oko 10 000 puta veća od one koja bi se mogla proizvesti najsnažni­ jom kemijskom reakcijom. bilo bi sasvim nemoguće da se otkrije tako malo stezanje poput ovoga. Ako bi se energija Sunca dobi­ vala iz kemijskih izgaranja. ali ono. Iz fosila je poznato da su neke vrste životinja . ona se ne bi mogla održavati više od dvije tisuće godina. a za prijenos problema iz kemije u nuklearnu fiziku može se reći da simbolizira ulazak u njenu najsuvremeniju fazu. Uprkos tome što bi teorija Helmholtza i Kelvina bila ispravna. ostale relativno nepromijenjene u posljednjih stotinu milijuna godina.na takav način zaista bi bila enormna. također. U stvari. ideje Kelvina i Helmholtza mogle su objasniti izvor energije 10 000 puta veći od bilo kojeg oblika kemijskog izgaranja. Ovo može objasniti silnu proizvodnju ener­ gije za nekoliko milijuna godina. koja bi bila nemoguća da je Sunce promijenilo svoj promjer u većem izno­ su za vrijeme tog perioda. Štaviše. izgaranje jednog kilograma običnog kemijskog goriva proizvodi samo toliko energije da održi u radu od oko jednog sata grijalicu od 1000 vata. Keivin (lijevo) i Helmholtz (do njega) iznijeli su pretpostavku da se cijelo Sunce polagano steže. 250 . jer bi se za vrijeme koje je prošlo od invazije Rimljana na Britaniju do danas Sunce steglo samo za oko 80 ki­ lometara. Ukratko. Ovo je uvjerljiv dokaz stalnosti fizikalne okolice na Zemlji. na primjer. da objasni poznatu produ­ kciju energije. ako zamislimo Sunce kao divovski termonuklearni reaktor. pretpostavlja da se Sunčev promjer za taj pe­ riod mora uočljivo stegnuti. redukcija promje­ ra Sunca iznosila samo oko 50 metara godišnje. Zato je jednostavno neodrživa ideja da ne­ znatno stezanje Sunca može objasniti energiju koju ono zrači. a i neki gušteri.

Zato nastaje višak energije koji se na kraju pojavljuje kao topli­ na. Ipak. Lijevo je fosil primitivne lingule koja je živjela prije 400 000 000 godina. ali najpri­ molekula obične soli koja se sastoji samo od jednog atoma natrija i jednog je pogledajmo kako djeluje nuklearno atoma klora. Ponovo imamo privlačenje izme­ vljaju dva postojana oblika električnog đu čestica. klearno polje direktno utječe na dvije Ove su grupe nazvane molekulama. pa sve do vrlo komplici­ privlačenje. situacija je još. Pokazalo se da su sile izme­ uzrokuje ni gravitaciono polje ni elek­ đu atoma u najvećem dijelu privlačne. doći će. trično polje. Ovo je. ovisi o tome kako su A. a to znači energiju pri približavanju. atomi polje zvijezda koje su daleko nekoli­ opet razdvoje. proizvesti sva­ ka privlačna sila. to znači. Sile koje kontroliraju kemijske pro­ cese u prirodi su električne. u stvari. kao kasnije moramo razmotriti. izvor kemijske energije. Pri padanju kamen dobiva energiju. nego nuklearno polje. u principu. Slično ubrza­ nje s kojim se kao posljedica dobiva energija može. pa ih ima ih od jednostavnih struktura.Gravitaciona. Situacija bitka energije. 251 . Nu­ zbog čega oni teže da se vežu u grupe. Koja je od njih. ali sada to privlačenje ne naboja. ca. a dok je gravitaciona sila između dva tijela uvi­ jek privlačna. On se pojavljuje iz privlačnih električnih sila i u principu je sličan izvoru energije kamena koji pada. Ra­ zlika se pojavila iz razlike u prirodi sile što uzrokuje privlačenje. oni ostanu zajedno u spoju molekule. Kada je električna sila između ato­ go zbog gravitacije i onda kada su vrlo ma privlačna. Jedino ako zamislimo Sunce kao snažni termonuklearni reaktor. električne sile između njih mogu biti ili privlačne ili odbojne. Među­ tim. privlači ako se približavaju jedan drugome. u mjerljivoj vrijednosti gravitaciono Ako se. Sunce. jer se ubrzava prema središtu Zemlje privla­ čnom silom gravitacije. na primjer. atomi najprije dobivaju brzinu. Dolje je lingula koja još živi u Tihom ocea­ nu. poslije približavanja. a zatim pri odvajanju gube brzinu i energiju. Ako se stvarno Sunčev promjer mnogo mijenjao bilo bi nemoguće za bilo koju formu života da osta­ ne relativno nepromijenjena mnogo milijuna godi­ na. a vrste čestica. pa dolazi do kompenzacije gubitka energije. ne dolazi do takve kompenzacije gubi­ tka energije. znamo nešto što to pobija. koji predsta­ ista. možemo protumačiti kako ono stalno emitira energiju kroz dugi period vremena. kada dođemo do nuklearne tijela izgrađena od elementarnih česti­ energije. polja električna i nuklearna Vratimo se za trenutak padajućem kamenu koji smo razmatrali u kon­ tekstu Kelvin-Helmholtzove teorije. protone i neutrone. jer se atomi više ne raz­ dvajaju. srećemo ih u biološkim organi­ zmima. atomi dobivaju brzinu udaljena. prema tome. koji mogu sadržavati oko mili­ klearne sile i električnih ili gravitacio­ nih sila. Dva tijela privlače jedno dru­ jun pojedinih atoma. naravno. do gu­ ko godina svjetlosti od nas. elektrona i protona. kada dođe do kemijskog spajanja. Postoji osnovna razlika između nu­ ranih.

Kod gravitacio­ nih sila. ne može doći do takvog poništenja samo zato što gravitaciona polja. jer se ona u osnovi sasto­ je od istog broja protona i elektrona. Slika 9. a ne elek­ trična. Nuklearna sila postaje sasvim zanemarivana ako je razmak znatno veći od ovoga. kao zvijezde. koje su uvijek privlačne.približe sasvim blizu jedan drugome. ali sila između dva elektrona ili između dva protona je odbojna. Sila između elektrona i protona je pri­ vlačna. Prema tome. negativni naboj (-) koji imaju elektroni i pozitivan naboj (+) koji imaju protoni. Prema tome. dominiraju pojavama na velike udaljenosti. Dvije se naelektrizirane čestice i dalje privlače ili odbijaju i kada se njihova među­ sobna udaljenost povećava. bila to dva protona. dobit će brzinu zbog djelo- Jezgre najobičnijih izotopa osam najla­ kših elemenata. Ve­ lika tijela. pa zato privlačna i odbojna djelovanja nastoje da se ponište. djelu­ je samo ako su te dvije čestice razma­ knute najviše oko jedan deset-bilijunti dio centimetra.1 Usporedba između dobivene energije.je ista i kod električnih sila. što će reći.čestica na koje djeluju nukle­ arne sile . električne sile djelu­ ju na velike udaljenosti na potpuno isti način kao gravitacione sile. Sasvim drugačije od električnih sila ili gravitacionih sila. Ali je njihovo dugo područje efektivnosti u astronomiji prikriveno iz vrlo jednosta­ vnog razloga. da se za svako podvostručenje razmaka djelotvornost sila smanjuje za jednu četvrtinu svoje vrijednosti. Točno je da se djelovanje sile smanjuje ako se udaljenost između njih povećava. 252 . ako se protoni i ne­ utroni . ali je zato ona silno privlačna za razmake unutar tog reda. ali se ona ne prekida potpuno. slabo su nae­ lektrizirana. Ona opa­ da obrnuto s kvadratom udaljenosti između njih. proizvedene sakupljanjem jednog grama od devet različitih kemijskih elemenata. dva neutrona ili jedan neutron i jedan proton. Već smo napomenuli da postoje dvije vrste električnog naboja. nuklearna sila je djelotvorna na samo vrlo male udalje­ nosti. Nuklearna sila između dvije če­ stice.

Ukoliko je temperatura helija. Vertikalna izoliramo učinak nuklearne sile od os predstavlja. Pri­ sutnost protona u jezgrama očituje se u privlačenju električnom silom okol­ Lijevo: strukture dvaju različitih izotopa nih elektrona. Protoni i neutroni privučeni nuklearnim sila­ ma koji se spajaju u trajnu struktu­ Nuklearna energija ru analognu molekulama. tada je nukle­ godina. kada nja sadržan je na slici 9. Dimenzije oblaka oko jezgri nekog obi­ čnog atoma su preko deset tisuća puta veće od dimenzije jezgri. Protoni. 253 . kada protoni i neutroni formiraju je­ Prije nego prijeđemo dalje da vidimo zgre atoma. jezgre atoma su jedno­ Treba još upozoriti na broj česti­ stavno sastavljene strukture protona ca koje su prikazane za jezgru sva­ i neutrona. zato izme­ dena spajanjem jednog grama željeza? đu njih djeluju privlačna nuklearna Odgovor na ovo i druga slična pita­ sila i odbojna električna sila. nasuprot. Ho­ dnog neutrona i jednog protona. U stvari. broju protona u jezgri. a svaku moguću stabil­ kog elementa na našoj slici. Desno: strukture dvaju različitih vrlo velika. Razni izotopi istog elementa ma zvijezda. Jezgre brojem elektrona koji okružuju nje­ atoma moraju biti vrlo male u uspo­ govu jezgru.1. Neutroni nemaju električni naboj. u nuklearne sile. To znači da ni i neutroni vrlo blizu jedan drugome djelovat će nuklearna sila između njih i povezati ih u jedinstvenu strukturu. rizontalna os predstavlja broj protona Kako su sastavljene strukture koje i neutrona koji se moraju spojiti da bi stvaraju neutroni i protoni? One su formirali jezgru elementa o kojem se nukleusi ili teške jezgre atoma. Atomi privučeni električnim oblik atoma ima broj elektrona jednak silama i koji se spajaju u molekule.vanja nuklearne sile. samo onda kada su proto­ brojem protona u jezgri. dužinu vremena za koju pro­ arna sila između dva protona ista kao izvod nuklearne energije može održa­ sila između dva neutrona ili između je­ vati električnu peć od 1000 vata. jezgre elemenata. električna sila je dovolj­ imaju isti broj protona i isti broj elektrona. u jedinicama od deset učinka električne sile. na da veže elektrone uz jezgru. tako velik iznos nuklearne energije proizve­ da između njih djeluju samo privlačne den spajanjem jednog grama kisika. a ovo je određeno brojem redbi s veličinama cijelih atoma zbog protona u jezgri. Zašto elektroni okružuju jezgre obi­ čnih atoma? Zbog električnih sila. Ali. na primjer. kao u centralnim područji­ izotopa litija. Ali taj dobiveni iznos va­ kakve su to strukture. jer. razmotrimo ove rira s brojem čestica koje izgrađuju dvije vrste čestica koje tu sudjeluju. normalni neutralni reakcije. Kako je. oslobađaju Vidjeli smo da se energija dobiva nuklearnu energiju. na drugi način. Kemijska nu kombinaciju ove vrste susrećemo svojstva nekog atoma određena su među kemijskim elementima. ima­ usporedbi s energijom koja je proizve­ ju pozitivni električni naboj. Zato su kemijska kratkog područja djelovanja nuklear­ svojstva konačno određena isključivo ne sile. oslobađaju kemijsku energiju. uvijek Oni se razlikuju samo u broju neutrona u uz pretpostavku da nema elektrona u njihovim jezgrama. Rečeno radi. Ova je situacija okolnom oblaku nego da su protoni potpuno analogna slučaju kemijske u jezgri.

koji imaju isti broj pro­ Sada možemo vidjeti zašto slika 9. mora biti ispaljen vrlo točno pre­ ka da se formira magnezij. Bez te velike početne oslobađanja energije. Ovdje je prikazana temperatur­ kada jezgra sadrži sve više i više proto­ na skala kod koje se formiraju jezgre na. Pretpostavimo da dodamo tri Da odgovorimo na ova pitanja. mali. Da takav neutron može biti zarobljen od Slično. Iz ovog razloga izgra­ zdeset ili toliko otprilike. koji sadrže veći broj pro­ dobivena energija polagano opada. učinak električnih sila na ener­ mnogi elementi imaju dva ili više razli­ giju. Međutim. imati još u suštini identična energija ponovo smanjuje. Kada se neutron našem dijagramu. dolazi te. raznih elemenata. nego suprotnim procesom: ci­ brzinu da bi svladao odbojnu električnu jepanjem. A jasno Izgradnja teških jezgri zahtijeva veće je da će ova odbojna sila postajati jača temperature nego izgradnja lakih je­ zgri. ali se vrijednosti. To su razni izotopi dok je broj neutrona i protona u jezgri istog kemijskog elementa. dnja atoma. tona i neutrona. Ova sila. doći će do osloba­ doda jezgri. na primjer. ako dodamo dvije jezgre uglji­ jezgre. tj. U stvari. ramo imati na umu da djeluju elektri­ kako se ugljik nalazi iznad helija u čne i nuklearne sile. Uvjeti. lazi do točke gdje je dobivena energija Proizvedena energija raste s brojem uslijed privlačne nuklearne sile manja neutrona i protona koji sastavljaju je­ od izgubljene energije uslijed odbojne zgru.1 tona ali različit broj neutrona u svojim pokazuje maksimum nakon kojeg se jezgrama. što brzine. Do­ je dobivamo spajanjem jezgra željeza. dobivena energija će biti manja nego u slučaju neutrona. Poslije toga. Ako. Tako dugo kemijska svojstva. tj. našoj slici. daje manje energije Zašto se do ovog broja dobiva maksi­ nego izgradnja atoma željeza. za elemente koji sadrže relativno do oslobađanja energije. ukoliko broj protona u je­ top. Ako ih fuzioniramo. jednostavno zato jer je proton izgubio brzinu za vrijeme svog leta zbog odbojne električne sile. nastaje znatno sma­ Slika pokazuje da najviše energi­ njenje energije koja se oslobađa. jer inače nikad neće doći opet energiju. Tu ne dobivamo energiju nego on mora imati vrlo veliku početnu fuzijom. teže jezgre. potrebni malo neutrona i protona u svojim je­ za dobivanje protona jezgri još su stroži. Štaviše. mum energije? Zašto ona ne raste sa Naša nam slika također omoguću­ sve većim brojem neutrona i protona je da odgovorimo na druga važna pi­ koji se dodaju jezgri? tanja. a situacija vrijedi za sve lakše elemen­ neutron postao zarobljen od jezgre. Ali je situacija obratna za riti da dođe u područje nuklearne sile. relativno je nevažan. ako upadni proton bude dosegao jezgru i bude zarobljen od nje. električna sila. jer je magnezij na višem u usko područje djelovanja nuklearnih položaju u dijagramu nego ugljik. dane u sve više čestica. dobiva­ Ne samo da se on mora točno usmje­ mo energiju. mo­ jezgre helija da bismo dobili ugljik. đanja energije ovim procesom fuzije. ne sudjeluje električna sila.će dva atoma. Ovo je zato. dobit ćemo ma svom cilju. on će se jednostavno odbiti prije nego dođe unutar područja nuklearne sile. doći će do koji su već u jezgri. zgrama. odnose na najobičniji izo­ Međutim. koja se oslobađa dodavanjem čitih izotopa. ako je ispaljenje točno. 254 . na izotop koji je najviše raspro­ zgri postane tako velik da se povećava stranjen na Zemlji. razbijemo silu koja postoji između njega i protona jezgru urana na dva dijela. sve dok taj broj ne dosegne še­ električne sile.

Protoni formiraju sirovi materijal iz ko­ jeg se grade helijeve jezgre. sumpor ili kalcij. dušik i neon. a dio služi da se proizvodi stalni porast temperature u unutra­ šnjosti. Kako odbojne električne sile postaju veće kad su jezgre veće. Budući da se jezgra helija sastoji od dva protona i dva neutrona. Odakle dolazi ova velika početna br­ zina? Stvara je visoka temperatura u unutrašnjosti zvijezde. a to je i kod svih drugih zvijezda u vrije­ me njihovih formiranja. potrebne su temperature od oko deset milijuna stupnjeva. treba da se podsjetimo da se novoformirane zvije­ zde pojavljuju nadesno u dijagramu. Zato očekujemo da će se prve nuklearne reakcije pojaviti unu­ tar onih novoformiranih zvijezda. ali iz vrlo kompliciranih razloga. Normalni ne­ utralni vodik ima jezgru koja se sastoji od samo jednog protona i vanjske "lju­ ske". a za izgradnju željeza temperatura mora biti oko tri tisuće milijuna stupnjeva.se ova dva dijela nalaze u dijagramu iznad urana koji je uzet u obzir prije cijepanja. Zbog visoke temperature elektroni su odvojeni od protona. ali unutar zvijezda vodikovi atomi ne postoje u neutralnom obliku. moguće je da se proton pretvori u neutron. Zaista. Ovaj dio Russellove te­ orije sasvim odgovara ideji Kelvina i Helmholtza. inače oni ne bi mogli doseći jezgru. potrebne su temperature u po­ dručju od tisuću milijuna stupnjeva. U fizici postoji opće pravilo. U prethodnom poglavlju smo vidje­ li da su pretežno najrasprostranjeniji atomi unutar Sunca vodikovi atomi. nastoji to spriječiti. reakcije u kojima se formira helij. kako se zgušćuju. otku­ da su došli neutroni? U stvari. a time i više temperature da se izgradi teška jezgra nego lakša. Da se izgrade magnezij. on označuje zvijezde koje su se počele vladati kao termonuklearni reaktori. Dio se ove energije zrači u okol­ ni prostor. a slično. Nuklearni procesi u glavnom nizu zvi­ jezda Napomenuli smo. Drugim riječima. kao što su ugljik. koja djeluje na njih to­ kom njihova puta. a tokom tog stezanja raste njihova unutrašnja temperatura. Kako će nam sve ovo pomoći da odgovorimo na pitanja o HertzsprungRussellovu dijagramu. Za vrijeme svog formira­ nja i zgušćivanja zvijezda zaista do­ biva energiju od svog gravitacionog polja. da bi izgradnja lake jezgre u težu jezgru dodavanjem protona zahtijevala da protoni moraju imati velike početne brzine. Da se izgradi najjednosta­ vnija laka jezgra. tj. formirajući plin u kojem se elektroni i protoni slobodno i nezavisno kreću jedan od drugoga. očito je da će biti potrebne veće brzine. Najprije uzmimo jednostavniji slu­ čaj. a te su. a ona se sastoji od samo jednog elektrona. jezgra helija koja se sastoji od dva protona i dva neutro­ na. potrebnih da se potakne proces za dobivanje energije. netko može pitati. silicij. kreću se ulijevo sve dok ne dođu do glavnog niza. jer odbojna električna sila. traži temperatu­ re od oko sto milijuna stupnjeva. koja su ostala bez odgovora na kraju prethodnog po­ glavlja? Što se tiče Russellove teorije o gigantima i patuljcima. da će materija uvijek težiti da postigne svo- 255 . Očito je da će prve nuklearne reakcije biti one koje zahtijevaju naj­ niže temperature. zbog tih visokih temperatura. kako smo upravo vidjeli. upotrijebljena je riječ termonuklearni proces. Izgradnja drugih običnih lakih jezgri. slobo­ dan neutron se spontano promijeni u proton i druge čestice. u kojima se helijeve jezgre sastavljaju iz sastavnih čestica. Zašto se zvijezde prestanu kretati ulijevo kada dođu na glavni niz Hertzsprung-Russellova dijagrama? Odgo­ vor: glavni niz označuje zvijezde u ko­ jima počinje produkcija helija.

Vidjeli (U stvari. Proton i elek­ od jednog protona i jednog neutrona. ona imati veće energetsko crtežima je pokazan glavni pro­ stanje nego kad bi bila sastavljena iz ces pri kojem se u unutrašnjosti protona i neutrona. pravilo iz fizike. javljaju unutar jedne novoformi­ rane zvijezde. Na go protona. energetsko stanje nego što je imala prije. Deuterij dobiva proton. trina. koje se ne interesiraju. zbog slabe povezanosti cesa koji bi bili na raspolaganju. Jedan od ta dva postaje neu­ poznata kao antineutrino. mogu doći do jezgre željeza. formirajući jezgru. sadrže i protone i neutrone. već smo napomenuli da će se jedan ili više protona pretvo­ Sudarom dvaju protona jedan riti u neutron. pretvoriti u neutrone dovoljna je da protumači kako je. sadrži dva protona. dnog neutrona. a to su detalji koji nas Prve nuklearne reakcije. polazeći samo od Sudarom dviju ovakvih jezgri protona. formira u termonuklearnim reaktoridrugi ovisi o načinu na koji se čestice povežu zajedno. sastavni dio teške vode. Formira Važna činjenica da se protoni mogu se jezgra lakog izotopa helija. proizvedeni na taj način. unutar nekih zvijezda. pozitron i neutrino.) Kada se neutrone pri pokušaju da izgradimo slobodni neutron spontano pretvori u jezgru koja se sastoji samo od dva proton. elektron i treću česticu.je najniže moguće energetsko stanje. može se najbolje milijuna stupnjeva. on postiže tron. a to je jezgra te­ od prvotnog neutrona. Sada je važno da će. Jedan se razlog Ali. osim s materijom nećemo dalje razmatrati. tron zajedno imaju nešto manju masu Ona se zove deutron. Neutrino. upadni elektroni ne umjesto negativan naboj. na materiju i ne igra nikakvu ulogu u pa nastaje jezgra od dva protona i je­ proizvodnji energije unutar zvijezda. jesu one u kojima ako izgradimo jezgru koja sadrži mno­ se helijeve jezgre sakupljaju. zato masu (a time i manju energiju) od ne­ će atomi s takvim jezgrama imati ista utrona. kako se obični ili normalni helij nalazi u odbojnim električnim silama. Ovo je jezgra helijeva tako da ga više nećemo spominjati. moguće izgraditi jezgre koje izbacuju se dva protona i formira obična helijeva jezgra. jezgra sastavljena potpuno od svojstva kao obični atomi helija čije protona ne bi imala manju energiju od jezgre sadrže dva neutrona i dva pro­ jezgre sastavljene od podesne mješavi­ tona. kojeg emitira proton pri pre­ temperature u području od tri tisuće tvaranju u neutron. pa se ovdje možemo zaustaviti da vidimo 256 . kod nižih tem­ opisati kao elektron koji ima pozitivan peratura od ove. najniži se oblik emisijom jednog elektrona i antineuenergije javlja kada se formira željezo. kako smo zaključili iz naše smo da se neutron mijenja u proton diskusije o slici 9. Jezgra zato postiže niže postane neutron te nastane deuterij (teški vodik). (Antine­ Deutroni. imaju i nešto manju energiju. utrino nema gotovo nikakvog utjecaja mogu zatim pokupiti još jedan proton. S obzirom na opće Sunca izgrađuju jezgre helija. kao tome što nema drugih fizikalnih pro­ i antineutrino. kako dolazi do te promjene. ne protona i neutrona. Premda ona sadrži samo je­ Premda sam proton ima manju dan neutron. Slično. koja je protona. koja se sastoji niže energetsko stanje. gdje vladaju Pozitron.) izotopa. jer djeluju Protoni se već počinju mijenjati u jake odbojne električne sile.1. kad se proton pretvara Razlog zašto se sva materija u svemiru u neutron nastaju također dvije česti­ ne poveže u jezgre atoma željeza jest u ce. a to kaže da oni škog vodika.

jer pretvorba može nastati na razne načine. Zato je cjelokupna energija. njegova jezgra.ma zvijezda? Odgovor je nešto kompli­ ciran. Druga je mogućnost da laki berilij. Spajanjem protona s obi­ čnom jezgrom ugljika nasta­ je jezgra lakog dušika. U unutrašnjosti Sunca je glavni proces onaj u kojem se su­ daraju dvije jezgre ovog lakog helija. što će reći. ali uzbuđenog stanja. Treći izvor energije dolazi od dodavanja protona deuteriju. dijelom u obliku zračenja. a dijelom u obliku topline. Dva protona. Ovo je rješenje vrlo starog pitanja. postavili smo nepre­ kidnu liniju reakcija. Ovo je jezgra izotopa litija koji stvara vitalnu komponentu vodikove bombe. Unutar Sunca se većina njihovih giba­ nja izgubi u sudarima s drugim česti­ cama. koja je na raspolaganju. ali. gibaju se velikim brzinama. Tada se elektron i pozitron uzajamno unište proizvodeći kvant zračenja. Ova jezgra dobiva još jedan proton i postaje jezgra obi­ čnog kisika. a vjerojatno ovaj drugi proces prevladava u unutrašnjo­ sti Sunca. Jezgra se oslobađa takvog stanja izbacivanjem dvaju protona i dvaju neutrona (što zajedno predstavlja jednu jezgru helija). u obliku topline. To je jezgra običnog helija. Prema tome. izbačena u za­ dnjoj fazi. Još jedan proton spaja ovu strukturu. U drugim se reakcijama emitira manje energije. rezultat nji­ hove fuzije je nova jezgra koja će imati četiri protona i dva neutrona. Dok je svaki od njih sadržavao po dva protona i jedan neutron. a njihova se energija kretanja odrazi u općem porastu kretanja svih čestica. Izotop dobiva drugi proton i nastaje jezgra običnog du­ šika. U prvoj fazi. 257 . Rezultat je teška jezgra dušika. jedan se od njih pretvori u neutron pri čemu se emitira jedan pozitron. Jedan proton u takvoj stru­ kturi postaje neutron. Jedan od četiri protona se može pretvoriti u neutron stvarajući jezgru s tri proto­ na i tri neutrona. počevši samo od protona do običnih helijevih jezgri. ovaj oblik nije stabilan. pa stabilitet može postići na jedan od dva načina. U glavnom nizu zvijezde s masama većim od mase Sunca imaju visoke unutar­ nje temperature. može izbaciti dva protona pa nastaje jezgra od dva protona i dva neutrona. Crtež poka­ zuje jedan nuklearni proces koji se tada događa. Rezul­ tat je teška jezgra izotopa ugljika. kada se sudare dva protona. ali jedan proton prelazi u neutron. a energija se stvarala u nekoliko faza duž linije. Ovaj pozitron se brzo veže s jednim od elektrona koje sretne na svom putu. kako nastaje Sunčeva energija. U ovom se procesu također emitira kvant zra­ čenja. Tako preostaje jezgra običnog ugljika. Ovo je laki oblik elementa berilija.

unutra­ snažnije nego što se gibaju unutar je­ šnja temperatura je viša unutar gla­ zgre normalnog atoma kisika. 258 . Ukoliko proton dobiva daljnji proton pa daje normalni ima dovoljno veliku početnu brzinu da oblik dušika (sedam protona i sedam svlada odbojnu električnu silu između neutrona). nuklearne re­ do formiranja običnog stabilnog kisika. se krećemo od Sunca prema gornjem tj. pa dolazi visokih temperatura. Desno: najmasivnija zvijezda na gornjem dijelu glavnog niza. na). ali samo značenje unutar Sunca. da postoji niz je vjerojatnija. jest jezgra teškog izotopa zračenja. mnogo dijagrama. Laki izotop ca nisu dovoljno visoke da omoguće dušika (sedam protona i šest neutro­ najkompliciranije nuklearne procese.2 (gore) Lijevo: zvijezda s masom približnoj masi Sun­ ca. masu od Sunca. U nezasjenjenim područjima prijenos se vrši zračenjem. Međutim. akcije vrste koju smo upravo opisali Ili. u stanju je silne uzbuđenosti. Ova stru­ perature preniske da dadu protone ktura zarobljava još jedan proton. Ali jezgra kisika. Rezultat. ovako for­ zvijezda glavnog niza povećavaju ako mirana. U ovom procesu je ta­ sada sastoji od sedam protona i osam kođer proizvedena energija u obliku neutrona. struktura koja se izotopa dušika. Kod tih kretanje čestica zračenjem. vnog niza zvijezda ako one imaju veću Mogu se pojaviti dvije mogućnosti. ali se reakcija u kojoj je proton dodat jezgri jedan proton u jezgri brzo pretvori u ugljika stvarajući zato jezgru lakog neutron. pokazalo se. Posljednja jezgra na s jezgrom ugljika. koji je nastao iz ugljika. jer su tem­ u vrlo maloj koncentraciji. i dva neutrona). što se precizno može Uzbuđenost jezgre mogla bi smiriti reći: one su sjajnije od Sunca. izmijeni Kao primjer najkompliciranijeg pro­ se u teški izotop ugljika (šest protona cesa možemo smatrati sudar proto­ i sedam neutrona). pa potrebnih početnih brzina. Poslije izbaciva- Siika 9. se zato formira jezgra s osam protona vidjeli smo u prethodnom poglavlju i osam neutrona.Temperature u unutrašnjosti Sun­ proizvodnja jezgri helija. Ovaj normalni oblik dušika sebe i jezgre ugljika. osam protona i osam neutrona se lijevom kutu Hertzsprung-Russellova gibaju snažno unutar jezgre. dušika. da izbaci jezgru helija (dva protona nastaju u velikom opsegu. Drugim riječima. a konačni je rezultat koja nije postojana. može se pojaviti zatim stekne još jedan proton. Ova druga mogućnost U stvari. tako da se u najvećem procesa koji počinju s formiranjem broju slučajeva formira jezgra kisika dušika iz ugljika. izotopa. Zasjenjenja označuju po­ dručja gdje se energija prenosi uglavnom konvektivnim putem. To je jezgra normal­ da se temperature u unutrašnjosti nog kisika. koji se zaista nalazi u Ovakvi procesi nemaju neko veliko plinovima atmosfere Zemlje.

proizveden iz nuklear­ de pretežni dio svoje energije preko nih reakcija. pomiješati manje ili više ugljiko-dušikovog ciklusa. vode do interesantnih razli­ ma. kako se on zove.dnom poglavlju.2. jer su temperature u jeg vladanja plinova u atmosferi Sun­ masivnijim zvijezdama znatno veće ca. ovaj ugljiko-du. helij. pa se njihovi polumjeri naizmjence povećavaju i sma­ njuju. U visoke. Možemo reći.nja jezgre helija. Ako se sve više i više vodika Slika 9. dok se u neosjenčanim dijelo­ tome koncentracija helija raste više u vima prijenos energije obavlja potpuno centralnim područjima nego bilo gdje zračenjem. Sunčeva tipa (lijevo na slici 9. osim za zanemarujući dio.ostane tamo. Zato se u masivnoj zvijezdi. Ova je činjenica omogućila da astrono­ mi upotrijebe cefeide za određivanje udaljenosti objekata u svemiru. a on je mnogo važniji kod ska područja Sunca. Sve zvijezde. pa prema kcijom. Suncu. a na zračenje dolazi iz unutrašnjosti. i to na način kako je ovdje pokazano.4 (desno) Promjenljive zvijezde cefeide pravilno pulziraju.2. Ovo je ilustrirano na slici 9. 259 . konvekcija je u gornjim slojevima. proizve­ den u toplim centralnim područjima. a dva potpuno različita slučaja. u zvijezdi Sunčeva tipa helij energija se prenosi uglavnom konve. dok kod zvijezda Sunčeva tipa ži da se proizvede serija reakcija. je. a zračenje izvan sre­ ugljik djeluje kao katalizator. kako je pokazano. da blizu središta.3 (lijevo) Samo u konvektivnom području zvijezde stvara se helij nuklearnim reakcijama ujednačenim miješa­ njem. jer temperature nisu dovoljno ma. osim u vanjskim dijelovi­ čeva tipa. Kemijski sastav takvih zvijezda postaje sve više i više neujednače­ nim. od kojeg je sivnim zvijezdama imamo konvekciju započeo cijeli proces. drugdje. gdje i nastane. koje leže na U konvektivnom području zvijezde gornjem dijelu glavnog niza. proizvo­ sav će se helij. Zaista. a ne pre­ jednoliko. što je. Različiti načini proizvodnje energije potpuno izmiješa u unutarnjim dijelo­ u masivnim zvijezdama (ugljiko-duši. To uzrokuje da se takve zvijezde kreću prema desnoj strani Hertzsprung-Russellova dijagrama. o kojem smo diskutirali u pretho­ nego u Suncu. ko jednostavnijih procesa kakvi su u pokazanoj na slici 9. gdje je proizvodnja helija zanemaka u njihovim unutarnjim struktura­ rujuća. Zato.2) nema koje možemo opisati kao zvijezde Sun­ miješanja. ostaje struktura koja koji se prenosi kondukcijom. a kraju se sam ponovo pojavi. zvijezda velike mase nego u unutra­ u velikoj mjeri uzrok najkomplicirani­ šnjosti Sunca. šikov ciklus. Ali u zvijezdi kov ciklus) i u zvijezdama male mase. Imamo sadrži šest protona i šest neutrona. Period oscilacije je u direktnoj vezi s apsolutnim sjajem zvijezde. U ma­ to je normalni oblik ugljena. predsta­ vlja glavni proces proizvodnje helija u Evolucija iznad glavnog niza zvijezdama koje su dva puta masivnije od Sunca. da pokrenu nuklearne reakci­ osjenčanim dijelovima svake zvijezde. vjerojatno. On slu­ dišta. Slika 9. Oni Zato postoji drugi način proizvo­ prenose energiju konvekcijom u vanj­ dnje helija.vima konvenktivne kore. Zbog toga kod zvijezda Sunčeva tipa helij ostaje tamo gdje je proizveden.

koncentracija vodika u Sunca. Zvijezde koje počinju da se kreću jednolikosti kemijskog sastava. da se zvijezda kreće udesno u Hertzsprung. zvijezde koje se nala­ zde postaje izrazito nejednolik. danom u pretho­ središtu Sunca je pala na oko 30%. Ali danas. Ovo su zvijezde koje pulsira­ slici 9.pretvara u helij. One ulaze u područje dijagrama je sastav još isti. poslije nekih 5 mi­ tko žive. Ovo se zaista već dogodilo s na­ kreću se manje ili više direktno ude­ šim Suncem. U vanjskim dijelovima sno. onakav kakav je bio koje označuje tzv. kemijski sastav zvije­ glavnom nizu. Takve pri stvaranju Sunca u oblaku plina: su zvijezde rijetke. djelomično jer ih koncentracija vodika je bila oko 70% je malo nastalo. a to objašnjava zašto nema ni­ jedne u dijagramu. Nijedna nije nađena u blizini lijardi godina. tj. prolaze kroz podru­ Russellovu dijagramu. Zvijezde. pa 260 .3. supergigante.udesno nešto niže. a djelomično jer kra­ mase. Opće karakte­ čje označeno kao cefeide. ze u gornjem lijevom uglu dijagrama. koje su visoko na ju u potpuno pravilnim periodama. Posljedica je ove stalno rastuće ne­ dnom poglavlju. promjenljive ristike ovog kretanja prikazane su na zvijezde.

koja je prikazana na slici 9.4. Tokom ekspanzije polumjer se povećava i do 10% od svoje srednje vrijednosti.5 (gore) Gdje se energija proizvodi i kako se ona prenosi u zvijezdi predstavlja veli­ ku fazu njenog razvoja. godine Miss Leavitt s Harvardske zvjezdarnice. Premda su cefeide odigrale značajnu ulogu u posljednjih 60 godina. 261 . Ali mi možemo. M 31. ali možemo izmjeriti njen privi­ dni sjaj. Za­ tim. To znači da se takve zvijezde mogu upotrijebiti kao pokazivači udaljenosti. Američki astronom Harlow Shapley prvi je ovo upotrijebio za određivanje udaljenosti. Slika 9. Označena zvijezda blizu centra je ce­ feida s periodom od oko 18 dana. poznavajući apsolutni sjaj i privi­ dni sjaj. Slika 9. Relaciju izme­ đu perioda i sjaja kod cefeida otkrila je 1913. Na slici je u momentu najvećeg sjaja. izmjeriti period njene promjene sjaja. Njihovi položaji označuju njihove staze razvoja. onako kako je prikazano na slici 9. Iz naše krivulje.se njihovi polumjeri naizmjence šire i stežu. također. možemo vrlo lako izračunati udaljenost zvijezde. koja je iz Južne Amerike promatrala cefeide u Magellanovim Oblacima.4. Lijevo: dio vanjskog područja velike spiralne maglice u Andromedi. Metodu nije teško shvatiti. Pretpo­ stavimo da želimo odrediti udaljenost neke cefeide.6 Zvijezde iz jata Hyada smještene u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. Udaljenost nam je nepo­ znata. možemo jednostavno očitati apsolutni sjaj. a ne njen apsolutni sjaj. Period promjene sjaja kod cefeida direktno je povezan s njenim apsolutnim sjajem. i premSlika 9.7 (desno) H-R dijagram zvijezda jata Messier 67.

8 raspodjelu zvijezda u Hertzsprung. kada znamo veličine. da se sve više i više helija dodaje glavnom nizu. a izgleda uglavnom od helija. Račun pokazuje da nema znaka kretanja udesno sve dok je koncentra­ cija vodika u krajnje središnjim dije­ lovima iznad nule. U prethodnom poglavlju smo ustanovili da giganti nisu novoformirane zvijezde.7 pokazuje lomično zato. 262 .ima unutrašnju jezgru. Zvijezde se kreću udesno. jer se vodik iscr­ da one postaju promjenljive kada pro­ pio nuklearnim reakcijama. Zvijezda se nalaze samo u jednom dijelu Hertz. S vremenom zvijezda uđe u fazu prema gore. tj.3. nego da su one zvijezde koje se kreću od glavnog niza udesno. a djelomično zato što evolucije. kako je Russell prvotno smatrao. zvijezdama velikog polumjera. a to opet uzroku­ no zadovoljavajući način objasni uzrok je evoluciju u području giganata. koje se kreću ulijevo. još koje uzrokuje prekid proizvodnje ener­ nitko nije u mogućnosti da na potpu­ gije u tom području. a porast je­ niže polovine glavnog niza teže da se zgre helija iznosi oko 30% od njene približe i sakupe u jednom dijelu po­ cjelokupne mase. Zato. naći ćemo putove evo­ površini jezgre koja zato stalno raste u lucije ne samo udesno. jer se povećava kon­ centracija helija u njihovim centralnim područjima. Ove su zvijezde mnogo broj­ lucione staze. jer ima i onih koje mogu pa­ sti u područje giganata. onom koji je ispunjen gigan­ dvaju dobro poznatih jata nanesenih tima. Ovo uzroku­ počinju svoje putove sve niže i niže na je. U stvari. uspon. U stvari. prikazane na slici 9. deset puta većim od Sunca bliske zvijezde teže da se koncentriraju (10) i sto puta većim od Sunca (100). Slika 9. Na slikama 9. izvan laze putem koji započinje na glavnom jezgre još ima vodika koji okružuje je­ zgru predstavljajući sada glavnu pro­ nizu. Situ­ promjene njihova sjaja. što je broj zvijezda koje ispunjavaju nižu polovinu glavnog zvijezde jata M 67. dje­ jezde Hijada. Ovdje imamo nepo­ niza mnogo veći od broja zvijezda na sredni promatrački podatak za oblike gornjoj polovini. to je iscr­ pljivanje vodika iz središnjih područja. dok slika 9.6 pokazuje zvi­ nije nego supergiganti ili cefeide. Ali. Kada promotrimo zvijezde koje za­ dukciju energije zvijezde. kojima smo raspravljali u prethodnom Položaji zvijezda označuju njihove evopoglavlju. koja se sastoji sprung-Russellova dijagrama. Ovo tumači Slika 9. nego također i masi.5. o u Hertzsprung-Russellov dijagram. na glavnom nizu ili blizu glavnog niza ili u području giganata.7 vidimo zvijezde dručja. U prethodnom poglavlju vidjeli smo je vrijeme potrebno za evoluciju mno­ da poznavanje spektralnog tipa zvije­ go duže za slabije zvijezde. kako je dan u vu dijagramu za zvijezde s polumjerima jednakim prethodnom poglavlju. svi putovi iz giganta u svojoj evoluciji. Sada smo opravdali ovo stajalište. zde sadrži i poznavanje njene površin­ zvijezde u okolici Sunca nisu srednje ske temperature. Ove zvijezde acija je opisana na slici 9.da je o njima napisan niz teorija.6 i 9. Zato. a završava daleko udesno.Krivulje pokazuju položaje u Hertzsprung-RusselloRussellovu dijagramu. gdje relativno polumjeru Sunca (1).

znamo također njen polumjer. Njihova je karakteristika pomanjkanje vodika i pojačavanje sjaja.) Prema tome. stalno izba­ cuju materijal sa svojih površina. Zvije­ zde u horizontalnom ogranku imaju razvoj­ ni stupanj divova. koji su se odvijali u dubokoj unutrašnjosti zvijezde. što je takvo izbaci­ vanje materijala u prostor tako snažno da se može potpuno osloboditi gravi­ tacione sile. a T površin­ sku temperaturu. Razlika je u tome.što će postati u budućnosti . kad se to dogodi. gravitacija na njegovoj površini je mnogo slabija nego na površini Sunca . a treća povezuje točke gdje je polumjer sto puta veći od Sunca.položaj zvijezde u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. Pomoću toga može se polumjer zvijezde izračunati iz jednadžbe L = D x R2 x T4. Uzevši da je dosta vanjskih slojeva otpalo. Zemlja bi se mogla nala­ ziti i u unutrašnjosti Sunca kad bi on bio gigant. Promatrački materijal je zaista pokazao da gigantske zvijezde. znamo i njenu po­ vršinsku temperaturu i apsolutni sjaj. 263 . Štaviše. druga veže točke gdje je polumjer deset puta veći od Sunca. Slika 9. Budući da takva zvijezda ili gigant ima golem polumjer. gdje se odigravaju nuklearni procesi. bit će postepeno otkrivena.9 Zvijezde kuglastog jata M 3 smještene u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. pa uzrokuju izbacivanje materijala u još veće uda­ ljenosti nego što je to u slučaju Sunca. Slika 9. Tako je moguće da se nuklearni procesi. (Sjetimo se da u ovoj jednadžbi L označuje sjaj. a također i supergiganti. Iz toga vidimo da su giganti zaista zvijezde s vrlo velikim polumjerima. Mire i Betelgeuse. Vidljivo je da krivulja povučena za polumjer od sto polumjera Sunca prolazi preko po­ dručja giganata na dijagramu. D konstantu. R polumjer. Da je Sunce gigant .nešto između 10 000 i 100 000 puta. pojave na površini zvijezde. Zato vanjski slojevi zvijezda neprestano otpadaju. poglavlju. unutrašnja područja. A jednom. Jedna povezuje točke gdje je polumjer svake zvijezde jednak polu­ mjeru Sunca. kada znamo položaj zvijezde u HertzsprungRussellovu dijagramu. Iz tog su razloga uznemirenosti na površinama takvih zvijezda slične uznemirenostima ka­ kve su sada na Suncu. Polumjer staze Zemlje je nešto veći od 200 polu­ mjera Sunca.Zemlja bi se nalazila relativno blizu njegovoj povr­ šini. one postaju Veličine staza prvih četiriju planeta uspo­ ređene s veličinama dviju gigantskih zvi­ jezda.8 pokazuje tri krivulje na­ nesene na Hertzsprung-Russellov di­ jagram. spomenute u 8.

a zatim neon. i 1931. Do­ minantna raspodjela u spektru takvih zvijezda normalno dolazi od molekula cirkonijeva oksida. Ovdje imamo primjer. godine. Kako ovo nastaje? Vidjeli smo da zvijezda. Sjetit ćemo se da zvijezde spektralnog tipa M imaju površinsku temperaturu nižu od oko 3 600°. o kojoj se raspra­ vljalo u prethodnom poglavlju. kisik i neon. 1926. Očito je da ove zvijezde imaju veliku koncentraciju ugljika na svojim površinama. koji je bio gore naglašen. a pri takvim temperatura­ ma počinju djelovati nove interesan­ tne nuklearne reakcije. Ako se zvijezda razvija i nastavi da se kreće udesno. razvija unutarnju jezgru koja je sastavljena uglavnom od helija. koji je nastao iz vodika. sni­ mljene na Mt Wilsonu 1922. Račun poka­ zuje da ona dosegne oko 100 miliju­ na stupnjeva ako dođe do područja giganata. . stvarajući važne nove elemente kao što su ugljik. To su zvijezde kod kojih su vanjski slojevi odstra­ njeni procesom. da više temperature u n u t a r zvijezda znače još kompliciranije nuklearne reakcije. omogućava heliju. Pogledajmo neke dokaze proizvo­ da nuklearnih procesa i vidimo što oni sadrže. 264 Nova. Kod prve ta­ kve reakcije tri se jezgre helija (svaka sa dva protona i dva neutrona) spoje u jezgru ugljika (šest protona i šest neutrona). temperatura u n u t a r jezgre stalno će se povećavati.predmet promatranja pomoću spektroskopske tehnike. A proizvo­ dnja ugljika objašnjava zašto na ne­ kim zvijezdama možemo opaziti veće koncentracije ugljika. povećala je enormno sjaj tokom 1918. a ne sadrži vodik. u zviježđu Orla. Slijedećim dodavanjem daljnjih jezgri helija nastane najpri­ je kisik. ali u klasi giganata postoje neke zvijezde u čijim spektrima dominiraju linije nastale od molekula ugljika. opisanim ranije. Situacija koja se javlja u unutrašnjosti gigantskih zvijezda pri temperaturama od oko 100 milijuna stupnjeva. da se sam spaja. Ove fotografije. ako se kreće udesno prema području giga­ nata na dijagramu. po­ kazuju širenje plinovitog omotača oko nove zvijezde.

snimljenoj 5.Plinovi izbačeni iz Nove Persei u 1901. kako se vidi na gornjoj fotografiji.08-metarskim daleko­ zorom Hale na Mt Palomaru. 265 . godini formirali su maglicu.

9 pokazuje primjer jata zvi­ rala. Smatra se da se godina . nije je od svega što neke imaju tehneOva su razmatranja. kisik ili nenormalno obilje stroncija. oni spajaju s mnogo težim jezgrama. a za zvijezde u ovoj konačnoj fazi na.površinskog materijala u prostor to­ konij. formiraju teški elementi kao kositar. vo. cink i tako do stroncija. tokom kojeg zvijezde postignu veći cirkonija. olovo. još se širi i zbog toga. Željezo je primjer takve jezgre.koje Pri ovakvim temperaturama ove ne­ se zovu S zvijezde. Da li se zvijezda i dalje razvija na­ prisutnima u manjim koncentracija­ kon što dođe u područje giganata? ma za vrijeme kada se zvijezda formi­ Slika 9. Drugim riječima. Njih također ne može itd. Na ovaj se način atomi želje­ račune koji bi bili na raspolaganju za postepeno pretvaraju u atome sve za takve zvijezde. Očito je da je tehnecij nastao ne­ apsorbirati ni prvobitni vodik. kisik i neon. Cirus maglica.Kao nusprodukt helijeve fuzije. Tehnecij nije pronađen na Zemlji kazana promatranjima. 266 . jest zapažen u nekim zvijezdama . zbog raspadanja proto­ stvara ugljik. Astronomi su jer je nestabilan. bakar. oštro se okreće prema lije­ budu pretežno apsorbirane od neutro­ vo. cijeloj zvijezdi. Do sada nemamo pouzdane utrona. U jezda. možda. U području giganata na vodika može pojaviti ili kao rezultat dijagramu možemo promatrati zvijezde nuklearnih reakcija ili odbacivanja u kojima posebno obiluje stroncij. nego cijeli niz ne­ grani". svoje porijeklo vuče iz sli­ čnog događaja. ponovo. Najznačaj­ kom stadija giganta. Materijal izbačen iz nje kreće se enormnom brzinom formirajući pozna­ tu Crab maglicu (lijevo). prikazana na 1%. da jezgre teže da ovoj slici. javlja se re­ na u neutron. zatim vjerujemo kako je ovaj povratak ulije­ nikal. jer je davno . do­ cij. uzrokovan pomanjkanjem vodika u barij. u kojem takva daljnja evolu­ prethodnom poglavlju smo vidjeli da je cija gotovo sigurno postoji. sada veličine 640 bilijuna kilometara. Takav se gubitak ove rezultate. ali koji nije zabilježen. štaviše. go­ dine. cir.tokom posljednjih sto tisuća već davno istrošen. Ovo je tako malo. cirkonija neon. koji on se mijenja. u molibden. na desnoj stranici. itd. koja je zasjala 1054. u kojoj se oslobode neutroni. a također sadrže utrone ne apsorbiraju ugljik. a ni helij. Ali tehnecij akcija. rijetke zemlje i. ali postoji razlog da težih elemenata: najprije kobalt. Za sto tisuća godina našli zvijezdu koja se nalazi daleko Astronomi Daiekog istoka vidjeli su supernovu. one ne pokupe se kaže da pripadaju "horizontalnoj samo jedan neutron.u nuklearnim reakcijama. barij i rijetke zemlje. Konačna početna koncentracija željeza iznosila faza evolucionog puta. U nekim slučajevima se sjaj nego u početku svoje evolucije. a ne samo u unutra­ Postoje očiti promatrački dokazi za šnjim područjima.

.

Kod oko 1000 mili­ kroz koje zvijezda prolazi od početka juna stupnjeva ugljik i kisik. pokazanog gramu. silicij. postoje teorijski razlozi u njegovu središtu. va postignute u fazi giganta. Ovo je klasa eksplodirajućih na slici 9. Tokom posljednjih devet stoljeća ka ekstremno je velika. proizvede­ povratka ulijevo. unutrašnje temperature patuljka je stanje smrti zvijezde do koje mogu se podići na 1000 milijuna stu­ će doći sve zvijezde. zatim ugljik i dušik. sastavljena je od izba­ ta. Termonuklearni reaktor je mrtav. liko izgrađuju naša tijela. kroma. da spektakularna klasa ne sadrži nikakve tragove vodika. travioletno i zato se ne uspijeva probiti vanadijuma. U kasnijim stadijima. pnjeva. kakve su evolucione promjene nuklearne reakcije. Stanje bijelog vratka ulijevo. .Za to su potrebne temperature više od sprung-Russellovu dijagramu imaju 3000 milijuna stupnjeva. zde koje leže daleko nalijevo u Hertz. Superno­ te od svake do sada spomenute . Tako je gusto zbijen materijal Osim toga.ulijevo u dijagramu. magnezija. pa dok ne dođe do ni tokom faze giganta. polumjer je. Bijeli patuljak je karakterizi­ goleme količine materijala izbacuju ran vrlo malim sjajem i vrlo je malog van brzinama od oko 1600 kilometa­ promjera. kroz plinove atmosfere Zemlje. Pri ovom stadiju počinju nove Ali. pratilac milijuna milijuna kilometara. dio je vjerojatno apsorbiran u plinovi­ Već smo rekli kako. Svjetlo emitirano pri ta­ sko stanje koje je. pa kom. škoća koja stoji na našem putu. tako velika da izbačeni se materijal nastavio kretati se ne može uopće usporediti s pozna­ enormnom brzinom sve do sadašnjih tim stvarima na Zemlji. argon i kalcij. termonuklearni reaktori zvijezda Tako naši teleskopi mogu malo otkriti izgrađuju razne lake elemente: najpri­ o onome što se događa u zvijezdama je helij. po­ kvim temperaturama je uglavnom ul. godi­ je materijal sabit unutar bijelog patulj­ ne. gustoća na koju vidjeli kineski astronomi 1054. leži daleko nalijevo u dija­ zvijezda dođe do kraja puta. što se dogodi kada astronomi. titana. a čija atmosfera vo sigurno. u stvari. rediv s polumjerom jednog većeg plane­ pokazana niže. A zbog tog čenog materijala supernove koju su vrlo malog polumjera. iako se one kre­ da su bijeli patuljci zvijezde koje su do­ ću ulijevo u Hertzsprung-Russellovom šle do kraja svoje evolucije. zvijezda. Poznata Crab maglica. počevši s vodi­ ma koji se nalaze između zvijezda. Izgleda goto­ se materijali upotrebljavaju u izgra- 268 . uspo­ ra u sekundi. nikla. To je pote­ što su magnezij.bijele va je zvjezdana eksplozija u kojoj se patuljke. od kojih supernova predsta­ promatranju klase zvijezda vrlo različi­ vlja najsnažniji primjerak. jedan kobalta i bakra. koje su stvarno promatrali Ako se zapitamo. Zvije­ Ali. Već smo napomenuli da su kojima su prestali termonuklearni pro­ temperature od 100 milijuna stupnje­ cesi. moramo tražiti odgovor u zvijezda. nata. kako smo vidjeli. počinju se sami stanja bijelog patuljka? Ispravan je spajati. Sirijusa. koji uve­ visoke površinske temperature. još nije došlo do produkcije željeza. ovi fragmentarne dokaze.temperature koje vjerojatno prekora­ materija padne u svoje najniže energet­ čuju 100 000°.9. tokom po­ a ostaci se sada hlade.stignuto s produkcijom željeza. da bi u običnoj ku­ za vjerovanje da temperatura unutar tiji šibica težio nekoliko tona. takvog kao što je Saturn. zatim kisik Ali mi imamo neke interesantne koji dišemo. Jasno je zvijezda nastavlja rasti. Samo onda vrlo visoke površinske temperature kada se ostvare takve temperature.još ne znamo. najjednostavnijim od svih eleme­ zato nikad ne dosegnu Sunčev sustav. proizvodeći takve elemente kao odgovor . Jedan dobro oblika maglice koja ima opseg od 64 poznati bijeli patuljak je Pup. zvijezde u dijagramu.

proizvedeni samo pri fantastično visokim tempe­ raturama unutar zvijezda. gdje ćemo razmotriti strukturu i porijeklo Mliječnog Puta s posebnim naglaskom na porijeklo Sunčeva sustava. 269 . Postoji još jedno pitanje. a i običnih metala. Kako da takvi elementi. koji formiraju vrlo velike dijelove Zemljine kore. a na njega nije odgovoreno. kao željeza i bakra koji su u svakodnevnoj upotrebi. počevši samo s vodikom. Može­ mo ići i dalje i pitati o porijeklu samog vodika? Ovo je mnogo dublje pitanje pa ga moramo ostaviti po strani sve do posljednjeg poglavlja.dnji teških elemenata: magnezija i si­ licija. koje pri­ pada ovom poglavlju. Vidjeli smo kako je mogu­ će da se pokaže porijeklo svih eleme­ nata. formiraju našu Zemlju? To je predmet koji mora­ mo odgoditi za slijedeće poglavlje.

Kretanje duž linije doglednice može se stvarno odrediti iz pomaka spektralnih linija zvijezde. U praksi. a druga je siječe. Modernom tehnikom je moguće u velikoj mjeri proširiti mjerenja popre­ čnih kretanja. Najveće udaljenosti su tako velike da se ne mogu izmjeriti trigono­ metrijskim metodama. a u nekom kasnijem trenutku u točki S2. Zbog toga su astronomi prisiljeni da se pomažu s poznavanjem kretanja po doglednici. također. Stvarno se poprečno kretanje pokazuje samo u vrlo polaganoj promjeni smjera zvije­ zde. koji bi usmjerio svoje napore ovakvom zadatku. Prema tome. Uzimajući zbog jednostavnosti da je Zemlja nepokretna. da započnemo? U 8.1 pokazuje zvije­ zdu čije je kretanje sastavljeno iz dvije komponente. Kretanja su složena i ne uključuju samo kretanja u smjeru doglednice. nije uvijek moguće. Kada bismo mogli izmjeriti promjenu. sigurno bi dobio priznanje buduće generacije.2. onda. Slika 10. a nespretnost je u du­ gom čekanju između mjerenja. Ovo povećava praktične probleme. linije su pomaknute prema crvenom kraju spektra. Na žalost. Teleskopi nisu potpuno krute struktu­ re. može­ mo biti potpuno sigurni u to. jedna je linija doglednice od Zemlje. potreban interval vremena iznosi 50 godina. jer će u dužem intervalu vremena biti veća promjena kuta i bit će lakše mjeriti tu promjenu. Ako je kreta­ nje takvo da se objekt udaljuje od nas. zvijezda se nala­ zi u nekom trenutku u točki S1 . Takav program traži upornu strplji­ vost i odricanje. ona. Takvo kretanje uzrokuje pomak spektralnih linija. tko se god upusti u takav program. spojnica Zemlja-zvijezda mijenja svoj smjer. Ovo se može vidjeti iz slike 10. oni se polagano savijaju. ukoliko bismo zaista pokušali da to prove­ demo. jer bismo bili obavezni da ra­ dimo s instrumentima starim preko 50 godina. a u praksi je uvijek moguće uzeti u obzir kretanje Zemlje oko Sunca. ali je poprečno kretanje mno­ go teže odrediti. takva je procedura teška i nespretna. Međutim. Možemo poći od pitanja: kako su astronomi uspjeli da izmjere dimenzi­ je i odrede kretanja unutar Mliječnog Puta. jer se ono ne odrazuje na spektralnim linijama. direktno prema ili direktno od zemaljskog promatrača.10. Svaki mladi astronom. iz praktičnih razloga. uključuju poprečna kre­ tanja . spriječili bismo bilo kakvo po­ boljšanje razvoja teleskopa za potrebe mjerenja. Poprečna kretanja se katkada mogu izvesti iz teorijskih 270 . poglavlju smo vidjeli da astro­ nomi imaju pouzdanu i točnu metodu za određivanje brzine kretanja bilo kojeg objekta direktno prema Zemlji ili od Zemlje. mogli bismo izra­ čunati poprečno kretanje zvijezde. poglavlje STRUKTURA NAŠE G A L A K T I K E Možda se možemo najbolje približiti problemu planetske formacije ako naj­ prije pogledamo što je poznato o stru­ kturi i sastavu naše galaktike kao cje­ line. ako se nama približa­ va. Ali. Možemo li biti sigurni da je stupanj savijanja isti danas kao što je bio prije 50 godina? Ako upotrijebimo isti dalekozor.kretanja preko doglednice pro­ matrača. Iz ovih razloga su raspoložive procjene kretanja zvijezda preko dogle­ dnice relativno slabe kvalitete i u sva­ kom slučaju su ti podaci raspoloživi za relativno bliske zvijezde. mora obavezno poći od činjenice da će čekati oko 50 go­ dina da bi mogao koristiti rezultate. one su pomaknute prema plavom dijelu spektra. To je bio i ostaje grandiozni zadatak. Kako. Ali. nema pouzdane metode određivanja kretanja preko linije do­ glednice. da se koristi isti teleskop jer. Poteškoća je u vrlo maloj promjeni kuta. galaktike koja se sastoji od nekih 100 000 milijuna zvijezda. koje posjeduje manji broj učenjaka.

Gore: mnoštvo zvijezda u dijelu Mliječnog Puta, fotografirano 1,22-metarskim Schmidtovim daleko­ zorom. Zadatak mjerenja dimenzija i kretanja unu­ tar galaktike sastavljene od oko 100 000 milijuna zvijezda bio je i još je uvijek golem zadatak.

Slika 10.1 Samo se radijalna komponenta zvijezde može mjeriti pomoću po­ maka njenih spektralnih linija.

Slika 10.2 Poprečno kretanje očituje se samo u po­ laganom mijenjaju smjera doglednice od Zemlje do zvijezde.

271

preračunavanja, ali ona u većini osta­ ju nepoznata. Da bismo odredili strukturu naše galaktike, moramo imati metode za određivanje udaljenosti zvijezda i nji­ hovih kretanja. U 6. poglavlju smo vi­ djeli da možemo izmjeriti udaljenosti najbližih zvijezda paralaktičkom meto­ dom - direktna trigonometrijska me­ toda koja ovisi o kretanju Zemlje oko Sunca. Ovo kretanje uzrokuje nezna­ tnu godišnju oscilaciju u smjeru sva­ ke zvijezde. Ako se ovaj sićušni učinak može izmjeriti, tada se udaljenost zvi­ jezde može lako odrediti. U praksi se ovo može načiniti s prihvatljivom to­ čnosti samo za oko 10 000 zvijezda, onih 10 000 koje su u našoj blizini, a unutar udaljenosti manjoj od 100 godina svjetlosti ili oko 960 milijuna milijuna kilometara. Premda je ovo samo mali uzorak u usporedbi sa 100 000 milijuna zvi­ jezda cijelog Mliječnog Puta, dovoljan je da dozvoli astronomima da ustano­ ve još uspješniju metodu za mjerenje mnogo većih udaljenosti. Kada nam je poznata udaljenost zvijezde, možemo lako izračunati apsolutnu veličinu, po­ znavajući prividnu veličinu a, naravno, uvijek možemo odrediti i njen spektralni tip. Zato svaku od zvijezda za koju raspolažemo s dobrom trigonometrij­ skom udaljenosti možemo nanijeti u Hertzsprung-Russellov dijagram. Naš primjer od 10 000 izmjerenih udalje­ nosti zvijezda je dovoljan da odredi niži dio glavnog niza sa znatnom točnosti, premda nema dovoljno mjerenja za zvi­ jezde u gornjem dijelu glavnog nizu da nam omogući da opišemo taj dio niza s adekvatnom točnosti. Poznavajući tako niži dio glavnog niza, možemo to iskoristiti da odredi­ mo udaljenosti mnogo širih uzoraka zvijezda. Razmotrimo zvijezdu koja je tako daleko da se ne može izmjeriti tri­ gonometrijskom metodom, ali koja je uprkos tome dovoljno blizu da može­ mo odrediti njen spektralni tip. Pretpo-

stavimo da je njen spektralni tip sličan spektralnom tipu Sunca. Ovo zahtijeva da zvijezda leži na glavnom nizu ili vrlo blizu glavnog niza, jer je njen apsolutni sjaj nalik apsolutnom sjaju Sunca. Po­ znavajući apsolutnu veličinu zvijezde, možemo odrediti njenu udaljenost, jer možemo izmjeriti njenu prividnu veli­ činu. Udaljenost svake zvijezde, koja padne na niži dio glavnog niza, može se odrediti na taj način, ukoliko je njen spektar točno poznat.

Na slijedećoj stranici prikazani su Veliki i Mali Magellanovi Oblaci. Opažajući promjenljive zvijezde tipa cefeide u Malom Oblaku, čije se zvijezde pra­ ktički nalaze na istoj udaljenosti od Zemlje, Miss Leavitt je mogla pokazati da je odnos između periode i prividne veličine isti kao i odnos između periode i apsolutne veličine. Prema tome, izmjeri­ mo li udaljenost jedne cefeide, možemo odrediti udaljenosti drugih, direktno mjereći njihove perio­ de i prividne veličine. Metodom mjerenja pomoću glavnog niza (koji je izrađen iz metoda trigonome­ trijskih paralaksa), astronomi su odredili udalje­ nost nekoliko cefeida. Prema tome, druge cefeide na velikim udaljenostima, ako su svijetle zvijezde mogu se upotrijebiti za mjerenje prostranih dimen­ zija naše galaktike. Donja slika na slijedećoj stra­ nici pokazuje Mali Magellanov Oblak, dobiven iz negativa što ga je snimila Miss Leavitt.

272

273

Premda je ova metoda velika i dobi­ vena trigonometrijskom metodom, ona nam ne omogućava da protegnemo mjerenja udaljenosti daleko u prostor, jer na nesreću ona služi za relativno slabe zvijezde - one koje leže na nižem dijelu glavnog niza. Da dobijemo još uspješniji sistem mjerenja, moramo se ponovo vratiti cefeidama, koje smo ukratko spomenuli u prošlom pogla­ vlju. Tamo smo vidjeli da cefeide služe kao pokazivači udaljenosti, jer postoji značajan odnos između njihovih apso­ lutnih veličina i njihova perioda pro­ mjene sjaja. Ova relacija je prikazana na slici 9.4, a ovdje ćemo postaviti pi­ tanje, kako je dobivena ova slika. Prva promatranja Miss Leavitt bila su obavljena u Magellanovim Oblaci­ ma, u kojima ima veći broj cefeida, s različitim periodima promjene sjaja. Mali Magellanov Oblak sadrži mnogo manje prašine, koja zaklanja i apsorbi­ ra dio svjetlosti zvijezda, od Velikoga i zato daje promatraču bolju mogućnost točnijeg određivanja prividnih veličina cefeida. Miss Leavitt je usporedila iz­ mjerene prividne veličine cefeida s nji­ hovim periodima. Zatim je nanošenjem prividnih veličina na jednu os grafiko­ na, a periode na drugu os, dobila kri­ vulju sličnu onoj na slici 9.4. Sada mo­ ramo uzeti u obzir da su Magellanovi Oblaci vrlo mali u usporedbi s njihovim udaljenostima od Zemlje. Zato možemo smatrati da se i Mali i Veliki Oblak (ali ne oba zajedno) nalaze u biti na istoj udaljenosti od nas. Prema tome je rela­ cija između prividne veličine i apsolu­ tne veličine ista za sve njih. Jasno je da postoji slična relacija između prividne veličine i perioda, kao što postoji izme­ đu apsolutne veličine i perioda. Sada, ako uzmemo cefeide u svrhu određivanja udaljenosti, moramo zna­ ti relaciju između apsolutne veličine i perioda, a ovo nije dano iz promatra­ nja Magellanovih Oblaka, iz jednosta­ vnog razloga što ne znamo udaljenost Oblaka iz direktnih mjerenja. Sve što

znamo za početak jest to da su oni vrlo udaljeni od nas. (Smatra se da su njihove udaljenosti preko 100 000 godina svjetlosti.) Da pretvorimo rela­ ciju između prividne veličine i perioda u relaciju između apsolutne veličine i perioda, moramo odrediti udaljenost najmanje jedne cefeide, jer ćemo samo tako znati relaciju između prividne veličine i apsolutne veličine za tu cefeidu. Zatim, jer za sve cefeide mora vrijediti relacija između prividne veli­ čine i perioda, pokazanog na slici 9.4, postat će fiksirana skala apsolutne ve­ ličine na ovoj slici. Ali, kako možemo odrediti udalje­ nost najmanje jedne cefeide, sjetivši se da ni jedna nije tako blizu da je može­ mo izmjeriti točnom trigonometrijskom metodom? Na sreću su otkrivene cefei­ de u kuglastim jatima zvijezda. Zvijezde u jatu se u biti nalaze na istoj udalje­ nosti od nas, a njihova udaljenost nije vrlo velika. Tako, ako možemo odredi­ ti udaljenost bilo koje zvijezde u jatu, odredit ćemo i udaljenost cefeide, jer je ona član jata. Ovo je bilo sretno ostva­ reno u nekoliko slučajeva, koristeći metodu mjerenja glavnog niza, koja je bila opisana gore. Odatle znamo uda­ ljenosti šačice cefeida, koje omogućuju da se odredi točna skala krivulje na slici 9.4. Tek sada, kada je određena prava skala krivulje, ona se može upo­ trijebiti za određivanje udaljenosti na način opisan u 9. poglavlju. Važnost metode se nalazi u ovome: cefeide su svijetle zvijezde, pa se zato mogu promatrati u velikim udaljeno­ stima. Osim toga, promjena njihova sjaja je pojava koju je lako uočiti. Zato se one mogu upotrijebiti za određiva­ nje mnogo većih udaljenosti od onih koje može dati metoda glavnog niza. Sada možemo vidjeti da postoji cije­ li lanac metoda mjerenja udaljenosti. Do sada smo spomenuli četiri karike. Prva je mjerenje udaljenosti unutar Sunčeva sustava, posebno udaljeno­ sti od Zemlje do Sunca. Ovo je fun-

274

damentalno mjerenje, jer veličina Zemljine staze formira osnovni podatak u trigonometrijskoj metodi mjerenja udaljenosti bližih zvijezda. Ova trigonometrijska metoda - paralaktična metoda - druga je karika u lancu. Metoda glavnog niza, čija je skala određena pomoću trigonome­ trijske metode, treća je karika. I sada imamo četvrtu kariku - metoda cefeida - čija je skala određena pomoću metode glavnog niza. Svaka slijedeća karika omogućuje mjerenja sve većih i većih dubina prostora, a svaka kari­ ka ovisi o prethodnoj. U posljednjem poglavlju dodat ćemo daljnje dvije ka­ rike iza cefeida. Ove su daljnje karike potrebne samo onda kada gledamo u svemir dalje od naše galaktike i ra­ zmatramo udaljenosti izvan Mliječnog Puta. Za sada će biti dovoljne četiri karike u našem lancu. Oblik, veličina, kretanje i sastav Prije gotovo dvije stotine godina bilo je jasno Thomasu Wrightu, mornaru iz Durhama, a i Williamu Herschelu, da je Mliječni Put pločaste strukture, a da se Sunce i Sunčev sustav nalaze unu­ tar te pločaste strukture. Ali bez po­ moći mjerenja, s kojim današnji astro­ nomi raspolažu, prvi su istraživači bili sasvim nemoćni da odrede veličinu ci­ jele strukture, precizni položaj Sunca

unutar nje i opću prirodu kretanja zvi­ jezda. Sve su ove stvari bile predmeti spekuliranja, ali su neka nagađanja bila začuđujuće blizu cilju. Prije dvje­ sta godina J. H. Lambert je naslućivao da se sve zvijezde galaktike kreću oko zajedničkog centra u Sunčevu susta­ vu. Ova je ideja bila ispravna. Zvijezde se zaista kreću oko zaje­ dničkog centra, tj. centralne izbočine naše galaktike. Opće karakteristike sadašnje slike naše galaktike pokazane su shemat­ ski na slici 10.3 i 10.4. Prva daje bočni izgled, a druga gornji ili donji izgled, a često se to kaže pogled sa strane i po­ gled sprijeda. Iz slike 10.3 vidimo da se Sunce nalazi gotovo na rubu galakti­ ke. Njegova je udaljenost od centra oko 25 000 godina svjetlosti. U centralnim područjima galaktike iščezava pločasta struktura. Ona je zamijenjena određe­ nom izbočinom, koja ima debljinu oko 10 000 godina svjetlosti. Područje izbo­ čine je poznato kao jezgra galaktike, a važna je karakteristika ove jezgre u velikoj gustoći zvijezda, jer je gustoća znatno manja u vanjskim pločastim područjima. Detaljnije, vjerojatno je da gustoća zvijezda postaje vrlo velika bli­ zu krajnjeg centra galaktike. Sunce se giba po gotovo kružnoj stazi oko centra galaktike, a brzina kretanja mu iznosi oko 240 kilometa-

Slika 10.3 Shematski izgled galaktike sa strane.

Slika 10.4 Shematski izgled galaktike sprijeda. Spi­ ralna struktura predstavlja položaje jako svijetlih zvijezda, nedavno formiranih iz međuzvjezdanog plina.

275

ra u sekundi. Ovo kretanje na Zemlji ne zapažamo, jer je zajedničko i Suncu i svim planetima. Najveći dio drugih zvijezda se također kreće oko centra po gotovo kružnim stazama. Relacija između brzine na ovim stazama i uda­ ljenosti od centra prikazana je na slici 10.5. Vidi se da brzina raste do maksi­ muma kod udaljenosti od oko 15 000 godina svjetlosti od centra. Poslije toga ona polagano opada. Sunce se nalazi na dijelu krivulje koji opada. Slika 10.5 ne pokazuje brzine za zvijezde jezgre, tj. za zvijezde koje se nalaze na udaljenosti manjoj od oko 5000 godina svjetlosti od centra. Ra­ zlog za ovo vjerojatno leži u kretanjima zvijezda unutar jezgre koja nisu jedno­ stavna. Takve se zvijezde vjerojatno ne kreću oko centra po kružnim sta­ zama. Neke zvijezde, koje se nalaze na udaljenosti od centra kao naše Sunce, kreću se zaista po stazama koje nisu ni približno kružne. Ove su zvijezde poznate kao zvijezde trkačice; ime je nastalo iz činjenice da su one blizu Suncu i da se kreću velikim brzinama u odnosu na Sunce. Ovo se svojstvo pojavilo iz razlika u stazama Sunca i ovih zvijezda. To ne znači da ove zvi­ jezde imaju posebno velike brzine na svojim stazama; njihove se staze razli­ kuju u obliku. Razlika između oblika njihovih staza i staze Sunca je prika­ zana na slici 10.6 dolje.

Do sada smo se bavili samo zvije­ zdama galaktike ali, kako smo napo­ menuli u ranijim poglavljima, između zvijezda se nalazi plin, a on je tako­ đer važna komponenta galaktike. Plin sadrži i fine čestice prašine - prašine koja uzrokuje smetnje zaklanjanjem, na što je upozoreno u 6. poglavlju. O kemijskom sastavu ove prašine znamo vrlo malo ili ništa, ali mnogi astronomi vjeruju da se ona većinom sastoji od čestica leda. Poslije otkrića prisutno­ sti interstelarne materije astronomi su upoznali njene efekte, koji su im omo­ gućili da izmjere dimenzije naše gala­ ktike s dovoljnom točnošću. Premda prašina svoju prisutnost lako pokazuje, plin je osobito teško otkriti. Uprkos tome, taj plin stvara spektralne linije u spektru udaljene zvijezde. Ove su linije tamne, kao i Fraunhoferove linije u spektru Sunca (vidi stranicu 199), koje su proizve­ dene u biti na sličan način. Sjetimo se da su Fraunhoferove linije nastale zbog toga što svjetlost s neprekidnim područjem boja, emitirana iz fotosfere, prolazi kroz hladniji plin koji se nala­ zi iznad fotosfere; atomi unutar ovog hladnog plina tada apsorbiraju svjetlo svojih vlastitih valnih dužina, tako da su ove pojedine valne dužine nestale kada svjetlost dođe do Zemlje. Slična situacija nastaje sa svjetlom udaljene zvijezde, kad ono prolazi kroz interste-

Slika 10.5 Odnos između udaljenosti zvijezda od centra gala­ ktike i brzina na njihovim stazama oko tog centra.

Slika 10.6 Staze Sunca i zvijezde koja ima veliku brzinu kre­ tanja na stazi

276

Strelice s označenim stupnjevima pokazuju galaktičke dužine. 277 . ima radijus od oko 10 000 svjetlosnih godina. Imena se odnose na tamne i svijetle oblake vodika. Krug.Neka karakteristična područja naše galaktike u okolici Sunca otkrivena modernim promatranjima. u čijem se centru nalazi Sun­ ce.

Atomi unutar plina apsorbi­ tranja T. jer su mjerenja na sjevernom vodik mora biti u mnogo većem opsegu nebu obavili Nizozemci. Ukoliko atomi postoje sami elektrona da je njihova apsorpciona za sebe. Većina međuzvjezdanog plina je nije vodika i helija. jer se prije 25 godina Radio-metoda ima nedostatak: ne otkrilo slabo zračenje vodika. gdje su Hladni plin vodika ne može se otkri­ atomi natrija i kalcija izgubili toliko ti optički. Premda su linije natrija i kalcija bile Slika 10. ukoliko atomi nisu poveza­ snaga izgubila svaku važnost. Ovu su kartu izradili nizozemski gov najglavniji sastav. ali on neće biti osobito vih atoma u ovim površinama je bila uočljiv kod zvijezde čiji spektar već sa­ oko milijun puta veća nego koncentra­ drži tamne linije koje su načinili atomi cija atoma natrija i kalcija. Koncentracija vodikonatrija i kalcija. plinu. zašto nema zaista vrlo hladna s temperaturom od linija natrija i kalcija u spektru takvih 100° apsolutne skale. nalazi se u njihovim visokim kojoj je točka taljenja leda na 273°. nego . Već smo vidjeli da spektar zvije­ ovako vruć. Najprije se natrija i kalcija u njenoj vlastitoj atmo­ pomislilo da je sav međuzvjezdani plin sferi. ali danas znamo da su ta­ zda visoke površinske temperature. da su one nastale ne može otkriti prisutnost neutralnih od atoma natrija i kalcija koji se nala­ vodikovih atoma u međuzvjezdanom ze u međuzvjezdanom plinu. plih površina vodika s temperaturom Efekt je posebno naglašen za atome od oko 10 000°. B kve tople površine vodika relativno ri­ i O tip zvijezda. a karakteristična je tamne linije natrija i kalcija u svjetlu valna dužina linije blizu 21 centimetar. no to može radio-astronomija.) površinskim temperaturama. kako je određena radio-metovjezdanog plina.vodika. Razlog. Zato optička astronomija thur Eddington. tj. da suradnji. a na južnom u sastavu međuzvjezdanog plina nego nebu Australci. Dunhama na zvjezdarnici Mt raju svjetlo onih valnih dužina koje su Wilson otkrila su zatim prisutnost to­ i za njih karakteristične. natrij i kalcij.larni plin. udaljenih zvijezda s visokom površin­ tako da ona pada u područje radio-vaskom temperaturom. tj.7 pokazuje kartu raspodjele važne u otkrivanju prisutnosti međuz. kao što su atomi i australski radio-astronomi radeći u vodika i helija. Ispravno tuma­ lova i zato se može otkriti samo radiočenje njihove prisutnosti je dao Sir Ar­ teleskopima. one nisu otkrile nje­ dom. Proma­ može otkriti molekule vodika. sadrži u biti samo li­ jetke.vodik može emitirati toga je bilo sumnjivo kada su nađene spektralnu liniju. (To je skala na zvijezda. Zbog ni u molekule . Najprije se spoznalo.

a mjerenja na južnom nebu australski astronomi.Slika 10. u bli­ zini Sydneyja u Australiji . Mjerenja na sjevernom nebu izvršili su nizozemski astronomi. Na ovoj stranici je nizozemski radiodalekozor kod Dwingelooa. dok je na suprotnoj stranici dalekozor Mills Cross.7 Karta prikazuje raspodjelu i gustoću neutralnog vodi­ ka u galaktici.

nešto većih ener­ gija. Kozmičke zrake se sa­ stoje od čestica . Ako su molekule zaista nevažne. Prem­ da se njegova struktura još nije odre­ dila. Zato je naša karta ne­ kompletna. dok drugi vjeruju da su one sasvim nevažne. ona će se sama ra­ sporediti na način kakav je pokazan na slici 10. Ovaj magnetski mjehur služi za za­ državanje kozmičkih zraka. postoje neke stvari o kojima treba nešto reći.8. Magnetska polja i kozmičke zrake Teško je očekivati da magnetsko polje ispunjava našu galaktiku. Slika 10. tada će cjelokupna masa plina biti odgovarajuće veća. Silnice unutar međuzvjezdanog pli­ na izgleda da su poravnate uglavnom Slika 10. 8 Željezne strugotine otkrivaju linije sila u magnetskom polju u šipka­ stom magnetu. Pogled na unutrašnjost kru­ žne građevine CERN-ovog 28-milijardnog elektro-voltnog izmjeničnog napona protonskog sinhrotrona. Čini se da su silnice ugla­ vnom poredane paralelno s galaktičkom ravninom. Sjetimo se iz 7. 280 . Druge vjerojatno izlaze iz jezgre formirajući halo koji okružuje cijelu razdiobu zvijezda. u drugu ruku.9 posto brzine svje­ tlosti. Kada željeznu pilovinu postavimo u blizinu magneta. Tu važnost ne možemo ocijeniti. da se prisutnost magnetskog polja pokazuje efektom koji se očituje na naelektrizi­ rano tijelo koje se kreće.uglavnom protona . jer ne obuhvaća raspodje­ lu molekularnog vodika. Ovdje su protoni ubrzavani do 99. Ako se. Smjer silnica u bilo kojoj točki je jednostavno smjer magnetskog polja. poglavlja. Astronomi se vrlo razilaze u svojim pogledima na to pita­ nje. tada cjelokupna masa međuzvjezdanog plina iznosi samo dva ili tri posto od cjelokupne mase zvije­ zda.samo neutralne vodikove atome koji se nisu vezali. pokaže da su važne.9 Shematski prikaz magnetskog polja galaktike. neki vjeruju da su molekule glavni sastav plina. Magnetsko polje je najlakše zamisliti pomoću magnetskih silnica.

a njegova gustoća mora biti zadrži kozmičke zrake.uglavnom protoni plina mora sigurno biti mnogo manja . Takve zrake. tim. a ovaj magnetski mjehur služi da pnjeva . ne znači da od njih imaju. Kako protoni kozmičkih zraka treba tražiti u većem imaju daleko veće mase od elektrona.veću energiju. postoji razlika. Prije . za vrijeme bljeskova. Neki od gustoće plina diska.9. da on mora zahvatiti cijeli ovo nije cijela priča. Kad se ovaj plin zgusnuo. brzina rotacije se povećala u tom opsegu da buduće sažimanje nije moglo ići prema osi rotacije nego samo paralelno sa smjerom rotacije.7. pa će ga oni zaobići. Tako magnetsko po- Slika 10. relativno niska.njihovi su zaobilasci strmi. Ovo bi protumačilo izgled slike 10. ali bi izgledalo.vjerojatno više od milijun stu­ rom. a njegova temperatura je pokazano shematski na slici 10. ji . Plin slike 10. pni međuzvjezdani plin ograničen na ona zrači energiju.7 re­ koji potpuno okružuje zvijezde. pa će se i one naći u zaobiMeđutim. stvara Sunce vjerojatno lumena. relativno da je on mnogo veći zbog golemog vo­ niže energije.sa snažno velikim energijama. 281 . Neki vjeruju da je on usporediv dovoljavajuća teorija o porijeklu ko­ s masom plina diska. njih će otkloniti magnetsko a da umjesto slobodnog putovanja u polje. dok je plin unutar mjehura ili Zato je cijela galaktika vjerojatno oba­ haloa veoma vruć i ima visoku tempe­ vljena ogromnim magnetskim mjehu­ raturu . Oni sma­ staju elektroni i pozitroni visoke ener­ traju da se kozmičke zrake stalno pro­ gije. broju pojava. Ako ove čestice imaju električne izvode u zvijezdama koje eksplodiraju. Još ne postoji sasvim za­ plina. neredovito se sudaraju sa vjeruju da se glavna produkcija pojavi halo plinom i pri takvim sudarima na­ u eksplozijama supernovih. štaviše. Silnice vjerojatno mjehur prikazan na slici 10.10 Većina astronoma vjeruje da se galaktika formirala iz gi­ gantskog oblaka plina koji se lagano okretao. Mnogi astronomi i fizičari svjetlosti.9. čak takvim snažnim volumen haloa neuporedivo veći nego strojevima koji nam stoje na raspola­ volumen diska. veće energi­ je cjelokupna masa halo plina manja je nego što ih podijelimo protonima od cjelokupne mase plina diska. Među­ izlaze iz jezgre galaktike u golemi halo. a oštriji zaobilasci disk galaktike. Ne postoji opće slaga­ ganju na primjer u CERN-laboratoriju nje među astronomima o masi halo u Ženevi. kao na slici 10.3. zvijezde kao Kozmičke zrake visoke energije. jer je u laboratoriju. Ali. Odluka o ovim raznim njihovi će otkloni biti mnogo slabi­ shvaćanjima ostaje za budućnost. kako lativno je gust. Protoni ko­ prostor izvan galaktike ostaju ulovlje­ zmičkih zraka su također električne ne u velikom magnetskom mjehuru.paralelno s ravninom galaktike. Kada Čini se nevjerojatnim da je cjeloku­ električna čestica načini zaobilazak. drugi smatraju zmičkih zraka. Sunce ne mogu biti principijelni izvor koje se kreću brzinama blizu brzini produkcije. niska. postoji sumnja da porijeklo lasku magnetskog polja. Premda gustoća halo Ovo su čestice . naboje. čestice.

.

(Postoje također elektroni koji se giba­ ju u međuzvjezdanom plinu u disku galaktike. Slika 9. Crtež nalijevo dolje pokazuje opću raspodjelu kuglastih jata u odnosu na galaktičku ravninu. Konačno je vrtnja postala toli­ ka da više nije bilo moguće sakupljanje prema osi vrtnje. brzina se rotacije postepeno povećava­ la. od vrlo brzih pozitrona i elektrona.3. Slika 10. Ovo se zračenje pojavljuje na valnim dužinama koje ne daje spektralne lini­ je. koji se kreću u najvećem dijelu u magnet­ skom mjehuru što okružuje galaktiku. Formiranje galaktike Velika većina astronoma vjeruje da je galaktika formirana iz oblaka plina vrlo velikih dimenzija.: kuglasto jato M 13 u zviježđu Herkula. Međutim. Zato naša galaktika nije samo emiter svjetlosti. Ukupna masa zvijezda u halou iznosi samo 10% od mase zvijezda u disku.11 Položaji zvijezda jata NGC 188 u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. nego. sigurno s pro­ mjerom od nekoliko stotina tisuća svjetlosnih godina. može se izračunati.lje uzrokuje da protoni i dakako lakši elektroni i pozitroni zrače. a ne optički astronomi.) Elektroni. U početku se oblak polagano vrtio ali. Krajnji je rezultat bio diskasta struktura koju smo vidjeli na slici 10. 259) pokazuje vrste evolucionih putova. uzrokujući postepeno spljoštavanje oblaka. jer putuju po zbijenijim krivuljama. Tada je bilo moguće samo zgušnjavanje paralelno s osi ro­ tacije. kako je na slici 10. a ona je dobivena iz energije koju stvaraju nuklearni pro­ cesi unutar njih.10. ali su elek­ troni i pozitroni mnogo efektivniji. na primjer. u stvari. kako se zgušnjavao. potrebno da se prijeđe po datoj pu­ tanji. cijelo područje valnih duži­ na spada u područje radio-valova. koji emitiraju. Ovakva se jata nalaze uglavnom u galaktičkom halou i sadrže zvijezde koje su se formirale u ranijem stadiju kondenzacionog procesa u galaktici. i emiter radio-valova. ta vrijednost varira od jedne do druge galaktike. Cjelokupno radio-zračenje galaktike je slabije oko sto tisuća puta nego optička emisija. koje zvijezde slijede na dijagramu. 283 .3 (str. ali je radio-emisija iz ovih komponenata znatno slabija od onih u halou. Tokom ovog perioda zgušnjavanja samo se mali broj zvijezda formirao. Radio-valovi dolaze Preth. vje­ rojatno su nastali iz kozmičkih zraka. također. Zato zračenje koje emitiraju elektroni u halou galaktike nužno moraju otkriti radio-astronomi. Takvo računanje za ovu putanju pokazuje da je NGC 188 staro oko 15 milijardi godina. a slijedeća slika je fotografija tog jata. a oni su opet dobiveni iz zvijezda pri­ likom eksplozija supernove zvijezde. Pretežni dio svjetlosti do­ lazi sa zvijezda. a vri­ jeme.

284 .

fotografija Orionove maglice pokazu­ je golema tamna područja koja se sastoje od gustih oblaka plina i prašine. Ali je velika masa plina dosegla diskast oblik slike 10. Međutim. Slično je jedan dio plina ostao u halou. Ovo je orijaški oblak pli­ na koji se širi. bit će moguće vidjeti da li on sadrži novoformirane zvijezde. očeki­ vat ćemo da je početni oblak plina sa­ državao malo teških jezgri. možemo očekivati da u zgusnutijem plinu bude i teških jezgri. za kojeg vjeru­ jemo da danas predstavlja halo. Katkada se zvijezde haloa nađu u jatima. NGC 6611. morali nastati pri takvim reakcijama. To su globularna jata. Zbog toga su se željezo i kalcij. od ko­ jih je jedan primjer pokazan na foto­ grafiji na suprotnoj stranici. Preth. koji se izrazito pokazuju spek­ trima nekih zvijezda. U ovom stadiju počelo je brzo formiranje zvijezda. Ova slika formiranja galaktike je kvalitativna. pa ćemo zato očekivati da u spek­ trima prvih zvijezda budu samo trago­ vi željeza i kalcija.3 prije zgušnjenja u zvijezde. postavimo određe­ ni test. Ako je naša slika o formiranju galaktike pouzdana. Ove su zvijezde nađene u halou galaktike. formirajući tako međuzvjezdani plin diska. U kasnijem stadiju. Međutim. a njihova je cjeloku­ pna masa oko 10% od masa diska zvi­ jezda. Premda je formiranje zvijezda u našoj galaktici počelo prije 15 milijardi godina. ali nije sigurno da je ispravna. 285 . Tek kada oblak postane prostraniji. kad su se formirale već mnoge zvijezde i bilo je vremena da nastanu takvi ele­ menti. jer su takve zvijezde nastale u unutrašnjosti zvije­ zda. Na toj osnovi zvijezde haloa bi sadržavale manje koncentracije takvih elemenata nego zvijezde diska. u Orionovoj maglici se gotovo sigurno još odvija taj proces. U 9. To zna­ či da možemo očekivati kod zvijezda koje su se formirale u kasnijem stadiju prisutnost veće koncentracije željeza i kalcija. vjerojatno kao rezultat zračenja novoformiranih zvijezda. poglavlju smo vidjeli da su svi elementi.one sada okružuju glavnu strukturu galaktike. nastali u termonuklearnim reaktorima unu­ tar zvijezda. osim vodika. malo je ostalo plina koji se nije zgu­ snuo u zvijezde.

.

Sličnom će se procedurom za sliku 9.Hijade. Najsjajnije poznate zvi­ jezde trebaju samo oko milijun godina da kompletiraju svoje evolucije. U prethodnom poglavlju.3. a vrlo jednostavan argument dokazuje da se zvijezde još formiraju.11 imamo položaje na Hertzsprung-Russellovu dijagramu jato NGC 188.ili.7. Kako možemo promatrati takve zvijezde . da je vodik osnovna baza iz koje su sa­ građeni svi drugi elementi. Ovo je emisiona maglica. Sunce nije bilo među prvim formiranim zvije­ zdama u galaktici.ne veliki broj . Osim potvrde gornje opće slike formiranja galaktike. naravno. U takvoj maglici gustoća vodika je mnogo puta veća nego u međuzvjezdanom plinu. Dalje o tome nećemo raspravljati. Vremena evolucije su najduža za zvijezde koje su relativno najniže na glavnom nizu i slijede puta­ nje udesno i gore. opisane u prethodnom poglavlju. Stijene Zemljine kore i meteoriti nam govore.7. Za trenutak ponovo po­ gledajmo slike 9. Međutim. to još ne dokazuje da je ta slika ispravna. foto­ grafirana 5. ovo promatranje također daje snažnu potvrdu o onome što smo rekli u prethodnom poglavlju. da su se ova dva jata formirala u raznim epohama. Rezul­ tati dvaju računa se sigurno neće sla­ gati. Ako izračunamo Prethodna slika: Maglica Lagun u zviježđu Strijelca.6 i 9. Razlog je. za koje se vjeruje da je jedno od najstarijih u galaktici. da bismo mogli odgovoriti na tra­ ženo pitanje. dobit ćemo starost jata M 67. 287 . kako je stara naša galaktika? Tehnike promatranja i proračunavanja.7 vidjeli smo primjere stvarnih jata zvijezda. jer bi nas to dovelo na nesigurne pozicije. Vidimo da iscrpljivanje vodika iz centralnih područja zvijezde uzrokuje kretanje zvijezde iz glavnog niza udesno. Računom se može pokazati da se zvijezda kreće duž putova ove vrste. jer će najstarija grupa dati starost galaktike.6 odrediti starost grupe zvijezda . Slijedi da je potrebno odrediti niz grupa zvije­ zda. a računanjima se također može odrediti koliko dugo traje evolucija. dok je nekoliko takvih evolucionalnih pu­ tova pokazano na slici 9. Jer.Ovo očekivanje je potvrdilo pro­ matranje. Sunce i Sunčev sustav su mnogo mladi. postoji mogućnost da se formiraju nove zvijezde. mora se dodati da. Na slici 9. Ako imamo sreću da uključimo u računanje grupu zvijezda koja se formirala u najranijoj fazi povi­ jesti galaktike. Ra­ čun pokazuje njegovu starost na oko 15 milijardi godina. omogućuju nam da to pitanje drži­ mo u vlasti. postoje i drugi načini da objasne malu koncen­ traciju željeza i kalcija u halou zvijezde. evolucioni put. dobit ćemo najbližu vri­ jednost starosti same galaktike.3.6 i 9. Na slici 10.08-metarskim dalekozorom Hale. 9. što je trećina starosti same galaktike.slijedi da su se one formi­ rale unutar posljednjih milijun godina.3 učinila je jasnim da zvijezde na gornjem dijelu glavnog niza prolaze svoju evoluciju u relativno kra­ tkom vremenu. prem­ da se ovo promatranje slaže s onim što smo očekivali na osnovu naše slike for­ miranja galaktike. naša ra­ sprava o slici 9. da je starost Sunčeva sustava oko 5 milijardi godina. možemo pitati o vremenu koje je tre­ balo da protekne da bi se sve ovo zbi­ lo . Ovo je odgovor na naše pitanje. jer ta vrijednost mora biti blizu starosti galaktike. jer je ono relativno mlada zvijezda. M 67 je starije od grupe Hijade. Za zvijezde na gornjem dijelu glavnog niza vrijeme je mnogo kraće nego za zvijezde u donjem dije­ lu glavnog niza. Koncentracije izmjerene u nekim halo zvijezdama iznose 1% od koncentracije koja je nađena na Sun­ cu. Formiranje zvijezda Budući da je u galaktici još prisu­ tan plin u disku. Vraćajući se na našu opću sliku. prikazan na slici 9.

Najgušći se Sunce neprekidno zgu­ šnjavalo iz rotirajućeg obla­ plin se pojavljuje u vanjskim podru­ ka plina. ci. Za­ jezda u sadašnjem trenutku. Gotovo što je Orionova maglica. a to kva mjesta nepravilno razbacana oko uzrokuje da se oblak širi. Zato. to unutrašnjost ovih oblaka gdje se for­ još ne znači da tamo nema zvijezda. Ovakva je situacija u čja brže hlade od drugih. smještene se zvijezda stvarno ne pojavi. plina je najbrže. Sunce. Sada čjima prema unutra. Okolna šine. koja vjerojatno igra Razlog zašto ne vidimo doslovno tako vitalnu ulogu u formiranju mole­ formiranje novih zvijezda nije teško kula. tovo sigurno još odvija. Ova prašina. gdje se čestice prašine nalaze između kad vrlo sjajna zvijezda počne zrači­ Zemlje i zvijezda. u brže. Oni su previdjeli jednu stvar: dručju disk koji će se gibati snagu hlađenja prašine i molekula u oko Sunca. pa je u takvom na. Zbog velike svaka fotografija Mliječnog Puta poka­ količine prašine ne možemo vidjeti zuje izrazito tamna područja. Zato izgleda da se zvijezde u halou slabo ili nikako formiraju. Neka se lokalna podru­ đanje zvijezda. jer Čini se vrlo vjerojatnim da tamo nema plina i prašine. sasvim je tim. Zbog ovog efekta hlađenja prašina stadiju zaista nedavno promatrano ra­ nije jednolika. hlađenje Orionovoj maglici. imala bi zvijezda koja nastaje iznosio dva puta više nego temperaturu plina od oko 10 000°. a zbog toga je na takvom području u kakvom se nalazi njegovu ekvatoru izbočina postajala sve veća i veća. Na takav način i pretopao da se dopusti formiranje se formiraju veće gustoće unutar kojih oblaka poput onih u Orionovoj magli­ može početi formiranje zvijezda. mira zvijezda. pa nastaje formi­ je plin u halou galaktike prerijedak ranje gustog oblaka. u hlađenju plina a i u postanku razumjeti. Čestice prašine u međuzvjezdada je formiranje zvijezda. Dogodi se da pojedini atomi udare jun godina. Jednom. koje je zapo­ nom prostoru vjerojatno igraju važnu čelo prije 15 milijardi godina i koje sa­ ulogu u povezivanju atoma u moleku­ svim jasno ide sve do posljednjih mili­ le. nije jednoliko rasprostranje­ gustim oblacima plina i prašine kao na u međuzvjezdanom plinu. Računanja Zbog toga su astronomi vjerovali da pokazuju da će tada plin međuzvjezdani plin ima takvu tempe­ formirati u ekvatorskom po­ raturu. molekule ispare s površina česti­ očito da se takav proces formiranja go­ ca prašine.Očito bi bilo nerealistično pretpostaviti plinu. pa ćemo prirodno razmotriti lo­ područja tiskaju plin hladnijim podru­ kaciju i porijeklo takvih oblaka. Nove zvijezde se rađaju u zvijezda. polarni promjer. i zabiju se u površine čestica prašine. prije sto tisuća godina. nje­ gov je ekvatorski promjer đenja. okrećući se brže čjima galaktike. Činjenica da su ta­ ti. Gdje je prašina najgušća. jednostavno rečeno. pokazuje sasvim jasno da postaje još rjeđi. recimo. Zato oblak galaktike. Ako ne bi bilo hla­ činu planeta Merkura. iznenada prestalo. Ipak. Tlak unutar hladnog Nužno stanje za formiranje zvijezda područja opada i postaje manji nego je postojanje gustih oblaka plina i pra­ tlak u okolnim područjima. Moramo čekati sve dok one su. drugim riječima. što nam omogućava prašina nije jednoliko rasprostranje­ da vidimo kroz njega. ona brzo ugrijava okolni plin. Zvijezde se ne formiraju ni u jezgri galaktike. Oblaci su vjerojatno formirani iz Kad se zgusnulo na veli­ procesa hlađenja. 288 . premda Ovo ih dovodi do kontakata što im stvarno ne vidimo formiranje novih zvi­ omogućuje spajanje u molekule.

Vrlo je vjerojatno da je magnetsko gativno. tj. ne­ zde. Ovo uzrokuje pro­ rotaciju. ali ona vrijedi samo u međuzvjezdanom plinu prvotno sla­ pri posebnim okolnostima. Zato na naše pita­ dnostavnim zgušnjavanjem prvobitnih nje možemo odgovoriti dvojako: poziti­ silnica koje su ispunjavale međuzvje. Zato. Da gnetsko polje postoji unutar međuzvje. Ona su nastala je­ magnetskog polja. Valne dužine linija iz ovih di­ Svi međuzvjezdani oblaci koje proma­ jelova koji se gibaju prema nama nešto tramo imaju neko vrtložno kretanje. koje se ponašaju kao elastične žice opremljene zaokretnim momentom vežući Sunce i disk (kasnije formiran od diska između Sunca i pla- 289 . zvijezde. jer raste gustoća do goleme vrije­ mnoge zvijezde zaista pokazuju vrlo dnosti kada se zvijezda formira. bo. Pri započinjanju kondenza. da mnoge zvijezde imaju sasvim zdani plin iz kojeg su se formirale zvije­ sigurno snažna magnetska polja i. da za druge nema dokaza o polje Sunca nastalo na taj način. nu karakteristiku. Vidjeli smo da ma­ Sada su se pojavila dva pitanja.12 Samo izbacivanje diska plina neće pro­ tumačiti zašto Sunce rotira sporije nego što bi očekivali iz njegove teorije formi­ ranja. onih područja koji se udaljuju od nas koji se stisne u zvijezdu.vno. cionog procesa rotacija je mala i re­ postoje drugi slučajevi.li sve zvijezde imaju magnetska polja zdanog plina.Očekivali bismo da zvijezde dobiju rotacije. Razmotrimo najprije jezde.mnogo stotina kilometara u sekundi oblaka plina: magnetsko polje i veliku da se dosegne vrijeme formiranja zvi­ brzinu rotacije. imati također nešto su povećane. Smatra se da udaljenosti i primijenili Babcockovu su zvijezde formirale svoja magnetska metodu. Ovo kretanje uzrokuje Sada razmotrimo drugu naslijeđe­ neznatno pomicanje spektralnih linija. a. koju očekujemo da koje dolaze iz raznih dijelova površine zvijezde posjeduju. magnetsko polje. Ako zvijezda rotira. ne bismo otkrili prisutnost polja na ovaj način.mogu proizvesti proširenje spektralnih denzacionog procesa povećava i brzina linija ali. Ona mogu dugovati svoje neki će se dijelovi njene površine giba­ porijeklo stanjima unutar prvobitnog ti prema nama. Tumačenje je moguće s magnet­ skim silnicama. ako je magnetsko polje skih polja zvijezda. ako o ovim drugima vodimo Slika 10.širenje spektralnih linija. lovi udaljavati. a drugi će nam se dije­ plina iz kojeg se Sunce zgusnulo. Babcock je i magnetski intenzitet do odgovarajuće pronašao metodu otkrivanja magnet­ veličine. a su smanjene. Ra­ prisutnosti magnetskog polja. raste snažna magnetska polja. silnice ovog polja se zgušnjava­ tacije? Odgovor je na prvo pitanje da ju. Na nesreću. polje proizvedeno unutar zvijezde ako bismo promatrali Sunce iz velike može biti vrlo snažno. Ako se povećava gustoća i da li sve one imaju velike brzine ro­ plina. koji također lativno nevažna. brzu rotaciju. nije smo vidjeli da Sunčevo magnetsko Mjerenje rotacije zvijezde mnogo polje igra značajnu ulogu u mnogim je lakše nego mjerenje jakosti njenog pojavama koje promatramo na povr­ magnetskog polja. dok valne dužine linija iz to znači da će svaki dio takvog oblaka. šini Sunca. Na primjer. a račun pokazuje brzine od dva važna svojstva od svog roditelja . ali se porastom kon.

Izvjesne zvijezde. Ali ovu teoriju nisu prihvatili astronomi. zajedno s masama planeta. što ukazuje da je porijeklo planetarnog materijala sa Sunca. kada bismo sve planete pokupili i smjestili u unutrašnjost Sunca. moramo pokazati da postoji neka veza između zvijezde i diska .veza . koji leži izvan glavnog tijela zvijezde i kreće se oko nje po kružnoj stazi. a to se sla­ že s našim očekivanjima. njegova brzina rotacije još više povećati. Kako je došlo do tog bježanja? Vo­ dik i helij su najlakši plinovi. iz je­ dnog važnog razloga. Zato je vrlo vjerojatno da su naša očekivanja u vezi s rotacijom zvijezda u principu ispravna. koji imaju velike koncen­ tracije vodika i helija. Ovdje imamo neslaganje s onim što smo na prvi pogled očekivali. možemo postaviti unutar Sunca. jer se ne bi moglo objasniti zašlo ih nema na Uranu i Neptunu. kao naše Sunce. A to je upravo ono što naši raču­ ni o formiranju zvijezda traže. ali da je rotacija Sunca i drugih zvijezda mala na gla­ vnom nizu. U ovom slučaju vodik i helij su morali u nekom stadiju pobjeći iz periferije Sunčeva sustava. S vremenom se stislo na polumjer pla­ neta Merkura. ako se sav prvobitni planetarni ma­ terijal postavi unutar Sunca. moguće je da odredimo stu­ panj rotacije zvijezde. Kompli­ cirani računi pokazuju da bi u ovom stadiju plin napustio brzo-vrteća ekva­ torijalna područja i formirao disk koji se kreće oko Sunca i leži izvan njega. Da bismo objasnili opadanje rota­ cije. Ovo ćemo najbolje razumjeti ako ukratko razmotrimo kemijski sastav planeta. Pleona ima zaista veli­ ku brzinu. U stvari. koja je imala sličnost s ovim razmatra­ njima. Daljnja razmatranja ukazuju da će se. Prije više od sto godina Laplace je postavio teoriju o postanku planeta. što je uzrokovalo formiranje sve veće i veće izbočine na ekvatoru. Zato su ovi pli­ novi jednostavno pobjegli u prostor. Sastavi Jupitera i Saturna su slični Suncu. njegova će se 290 brzina rotacije povećati gotovo tisuću puta. pa je njegov ekvatorski promjer postao gotovo dva puta veći od polarnog promjera. Zvijezde koje leže visoko na gla­ vnom nizu. izgleda da imaju upravo takav disk plina. Zbog toga nastavimo naše razma­ tranje o formiranju zvijezda. Jedan je primjer Pleona. koje leže visoko na glavnom nizu i zaista imaju brze rotacije. pa nastali disk sigurno ne sadrži cijelu priču. uprkos bezna­ čajnosti njihove cjelokupne mase u poređenju sa Sunčevom masom. ali zvijezde na donjem dijelu glavnog niza rotiraju vrlo polagano. a da se planeti mogu zatim formirati iz materijala diska. pa je utjecaj Sunčeva gravitacionog polja na granici sustava slab. Smatrao je da zvijezda koja na­ staje može formirati prstenove upravo na takav način. Kad je tek formirano Sunce nastavilo svoju kon­ denzaciju. najunutarnjijeg plane­ ta Sunčeva sustava. član Vlašića ili Plejada. posebno početkom ovog stoljeća. nastavilo se i ubrzavanje rotacije. Kako da objasni­ mo ovu kontradikciju? Odgovor navo­ di na direktno razmatranje cijelog pro­ blema planetne formacije. brzi­ na rotacije Sunca znatno povećala.računa. Ako masu ovih "izgubljenih" plinova. ona bi se povećala gotovo sto­ struko. rotiraju brzo. ali nema objašnjenja zašto dolazi do smanjenja brzine rotacije. Porijeklo planeta Iznenađujuća je stvar da bi se. da bi bila prenesena na vanjski sustav planeta. A pouzdanost ovih računa potvrđuju promatranja. Veliki vanjski planeti Uran i Neptun sa­ drže vrlo malo vodika i helija u odnosu na najveće unutarnje planete. Ovo nastaje zbog velike uda­ ljenosti planeta od Sunca. Samo se tvrdi da zvijezda izbacuje disk plina. Jupite­ ra i Saturna.

silnice će biti zapletene. Još iz Faradayjova vremena znamo da se magnetske silnice ponašaju na razne načine. budući da se prostor između njih po­ većava? Za odgovor se moramo vratiti ja­ kom magnetskom polju. da takva udaljenost odgo­ vara udaljenostima planeta Jupitera i Saturna za amonijak. pa ulaze u materijal diska. To bi također dovelo do promjene smjera kretanja Tritona. da magnetske silnice nasta­ vljaju povezivanje materijala diska s materijalom Sunca. prelaze prostor između Sunca i diska. ali ne i za vodu. Usta­ novljeno je. ono što gravitaciono polje Sunca ne može spriječiti. Triton. njegovo zra­ čenje ima važan učinak. usprkos poveća­ vanju udaljenosti između njih. olova i urana. lako je pokazati da one teže ne samo da oslabe rotaci­ ju Sunca. a ne planetom. U 8. Sunce moglo biti poveza­ no s vanjskim diskom plina? Kakav bi utjecaj bio između Sunca i diska. Premda Sunčev gravitacioni utjecaj ne sprečava kon­ denzaciju ovakvog tipa. vjero­ jatno je. to bi također objasnilo zašto se sam disk udaljuje i kako se planeti. 291 . magnezija. nego. Sjećajući se da se one ponašaju kao napete elastične žice. može na nekom dijelu staze oko Neptu­ na naići na Plutona. Magnet­ ske silnice izlaze iz Sunčeva ekvatora. jer bi snažni gravi­ tacioni učinak samog Sunca spriječio bilo kakav proces sakupljanja unutar diska. na primjer. jest formi­ ranje malih tijela. Takve žice povezuju Sunce s vanjskim diskom i mogu odigrati ulogu otpremača okretanja. koji su for­ mirani iz njega. ali još nismo razmatrali pitanje formiranja planeta iz materijala diska. Takve se česti­ ce formiraju kao kapljice u oblacima zemaljske atmosfere.koja prenosi vrtnju zvijezde na disk. Takav jedan susret će toliko ubrzati Plutona da mu omo­ gućuje bijeg. Crtež pokazuje kako sadašnji satelit. neće se formirati ni vodene kapljice ni kapi amonijaka ako je plin prevruć. To ne bi samo objasnilo opadanje. barija. Kakav je prvi korak? Sigurno je da nije bilo jednostavno sakupljanje pli­ novitog materijala. silicija i običnih metala u vrlo malim količinama kosi­ tra. sile materijal diska da se udaljuje od Sunca. također. Kako je. mogu nalaziti u tako velikim udaljenostima od zvijezde ro­ ditelja. ugljika. a možda i tekućih.12. koje je bilo prisutno pri kondenzaciji Sunca.atome kisika neona. samo ako se plin u disku kreće stalno sve dalje od Sunca i hladi sve više. Tako se mogu stvoriti iz diska Sunčeva mate­ rijala čestice ovih elemenata ili kombi­ nacija ovih elemenata. žive. kao što se vidi na sli­ ci. nego također . Do sada imamo objašnjenje kako Sunce može razviti vanjski disk plina i kako taj disk može smanjivati rotaciju Sunca. poglavlju smo vidjeli da Sunce ne sadrži samo atome vodika i helija. Kamen spoticaja oko prihvaća­ nja Laplaceove teorije bio je u tome da astronomi sve do nedavno nisu mogli pokazati prirodu takve veze. dušika.vrlo mnogo manjim po­ stocima . Na primjer. Tako dugo dok Sunce rotira brže od diska. Plutona možemo smatrati odbjeglim sa­ telitom Neptuna. Kad se disk plina odvoji od Sunca. doći će do stadija kad će se voda i amonijak početi kondenzirati. Situacija je pokaza­ na u ravnini na slici 10. poput napetih elastičnih žica. zato. čestica unutar plina. Ali.

Fotografija tumači kako je bilo lako da prvi promatrači zamijene Sunčeve pjege s pro­ lazom Merkura preko Sunčeva diska. najunutarnjiji i najmanji planet može se vidjeti na disku Sunca. Zemlje i se postepeno nagomilavati. 292 .Prema tome. Ako je djelovala sila koja je amonijaka u području sadašnjih sta- Merkur. njihov neobičan sastav načnoj fazi su se ova tijela spojila u . tri karakteristike međusobno tijesno S vremenom su se unutarnji pla­ povezane. planetarni plinovi se kre­ polagano smanjivala rotaciju Sunca. pa će upravo zbog toga tamo doći smo danas našli u Suncu. silicij i željezo. koji je još bio na raspolaganju. Marsa. koje su zaostale. tj.bilo je premalo če­ bitnom planetarnom materijalu. U ko­ planeta: prvo. u vodi oceana i u i željezo planeta nalaze relativno blizu ugljikovu dioksidu.usporedive s Mjesecom. čestice iz plina relativno visoke tempe­ nalazimo danas. Jupitera i Saturna. činjenica da područje ispunjeno mnoštvom malih oni leže blizu Suncu. Konačno. u dušiku rature: ovo objašnjava zašto se stijene Zemljine atmosfere. Sada možemo lako predočiti niz Već smo vidjeli da je kondenzacija događaja. Vidimo da su ove tijela. Prve dvije su direktno kom­ neti sakupili u tijela sa znatnim gra­ plementarne jedna drugoj: unutarnji vitacionim poljima. Razmotrimo sada velike planete. Ovi elementi imaju svojstvo da su ga je bilo malo na raspolaganju. da bi moglo doći do kondenzaci­ od Sunca. počele su ljenostima Merkura. i treće. Suncu. nji­ do djelomične kondenzacije. asteroida ili planetoida. sada zauzeta od unutarnjih Ali bi se čestice stijena i metala lako planeta. Ako su se oni kretali kroz je amonijaka.a koje te koji su bili relativno rijetki u prvo­ je iz staze Marsa . Čestice stijenja nostima unutarnjih planeta . Jedan udarac objašnjava tri nastao je veći broj tijela znatne veli­ značajne karakteristike unutarnjih čine . Ovo je hove male mase. i zbog toga bliže Suncu. Na graničnom području što je magnezij. male čestice stijena i metala kondenzirale pri višim temperaturama su se kondenzirale iz plina i zaostale. elemen­ kondenzacije stijena i metala . U stvari. jer lu. one dok je glavni dio plinova nastavio da se već mogu kondenzirati na udalje­ se udaljuje od Sunca. ću sve dotle dok dosegnu blizinu ovih planetarni plinovi su se kretali brzo staza. drugo. područja. izno­ stica da se formira planet znatne veli­ seći u masi oko 1/10%. točno koliko čine.činjenica je da oni sadrže vrlo visoku šačicu unutarnjih planeta koje danas koncentraciju takvih elemenata kao poznajemo. a glavna se masa planeti su male mase jednostavno zato planetskih plinova pružila do podru­ jer su oni sastavljeni od elemenata koji čja velikih planeta. su bili prisutni u maloj koncentraciji Gravitaciona polja unutarnjih planeta u prvobitnom planetarnom materija­ nisu mogla da zahvate mnogo plina. Mali se njihovi kruti oblici kondenzirali kao iznos. na primjer. Venere.na uda­ i metala.

promjeru i sastavu .u fazi srpa. Dok je ona neprekidno obavl­ jena plaštem neprozirne atmosfere.gotovo blizanka Zemlji u masi.Ova reprodukcija jednog od najbo­ ljih novijih crteža Marsa. pokazuje vidljive kara­ kteristike planeta. Venera . astronomi još ne mogu reći je li nje­ na površina slična Zemljinoj. 293 . koju je izra­ dio dr de Vaucouleur s Harvardske zvjezdarnice. čini se da je oluja žute prašine prohujala preko njego­ ve površine.

Merkur sadrži više me­ iznio Lyttleton. dok Mars sadrži gli satelit Neptuna. jer Merkur na u jednom bitnom pogledu. lazi otuda. veći od promjera Neptuna. Pluton. označen su imenima. kad unutarnjih planeta. ostali iz područja Urana i kilometara ili 40%. su ova primitivna tijela lako privukla što ovisi o njegovu položaju na stazi. ako ca. tako da ga je mnogo ostalo i bilo antičko doba nisu uočili da se radi o zahvaćeno gravitacionim utjecajem istom planetu. samo 116 dana. Ima malu masu i nije izgleda da sadrže istu proporciju sti­ sličan Uranu i Neptunu. jer. Merkur Kod Merkura se zapažaju faze nalik fazama Mjeseca.za Jupitera i Saturna ostvarena. koje su tako za jutarnju pojavu. Apolon količine vodika i helija. tako sa znatnim gravitacionim poljima. Njegov stvarni period kada se disk plinova udaljio od Sun­ kretanja oko Sunca je 88 dana. vodik i helij nisu više bili pod utje­ isključimo Plutona. onim unutarnjih planeta. (Na originalnoj karti mnogi od ovih "kanala". ako ih usporedimo s Merkur je lako vidljiv objekt sa sjajem. Merkur se te čestice amonijaka formirale su tijela nalazi gotovo u ravnini ekliptike. ali ćemo najprije ne­ što reći o fizikalnim karakteristikama "Karta" Marsa koju je izradio Percival planeta. moramo smatrati planetom. Kada se takve povoljne prilike po­ kuje se od formiranja Jupitera i Satur­ jave. on izvrši jedno kompletno dovoljno velike da su gravitacionim si­ kretanje . jer je ovdje situ­ Kada je Merkur ispred Sunca. veće količine plina.za na je nestala u svemirski prostor. a manje stijenja. Satelite Na sljedećoj. Zemlje ili Marsa. koji je usporediv sa sjajem zvijezde SiFormiranje Urana i Neptuna razli­ rijus. počevši od najunutarnjijeg. Uzgred. veća nego gustoća ostala tri unu­ unutarnjih planeta. veća proporcija metala nego kod Ve­ Još jedan planet. jer se Merkur nala­ zi unutar staze Zemlje i sjaji od refle­ 294 la inteligentna bića. a bilo ih puta veća od mase Mjeseca. Zato najizduženija elipsa. vidimo acija bila sasvim različita od one kod ga na istočnom nebu prije zore. Dok su mijenja svoj položaj vrlo brzo. je dovoljno da Uranu i Neptunu dadu unutarnja gustoća Merkura je. pa ga uopće ne više stijenja. godine. njegova je staza cajem gravitacione sile Sunca. većina mase pli­ ponovnog položaja ispred Sunca . vidimo ga na zapadnom sav gurnut iza staza Jupitera i Satur­ nebu. Ova velika gustoća do­ like imaju Jupiter i Saturn. ali ne onolike ko­ tarnja planeta. što je u sastavu Merkura Postoji još nešto da se spomene. a njegova masa četiri ili pet pile njihove prvobitne jezgre. Ove su plinove zaista poku­ Mjeseca. Gledaju­ prve prvobitne kondenzacije postale ći sa Zemlje. izvučeni kao savršene geometrijske linije. dolazilo do takvog zaključka iz oskudnih promatračkih podataka koji su bili na raspolaganju. Loweli je mislio da su ispresijecane kanale na Marsu izradi­ Merkura. Ju­ Pod najpovoljnijim okolnostima piter i Saturn. nešto poslije zalaska Sunca. To su bile velike ili Merkur za večernju pojavu. U na. dole: ćemo razmatrati. Dali su mu ime Hermes prvobitnih planeta. a manje metala. kao metan i ugljični Njegov promjer je okruglo 4800 monoksid. Pluton je možda odbje­ tala. i. pa da se pojavljuje prije ili poslije Sunca. . su samo plinovi. Lowefi 1901. nalazi se iza nere. formirale tijela s velikim masama.od položaja ispred Sunca do lama privlačile plin. Kru­ ktirane Sunčeve svjetlosti.) Tada je malo ljudi. Venera i Zemlja staze Neptuna. Plin diska nije bio je iza Sunca. a sada još manje. kako je jenja i metala. izgle­ mnogo veće mase nego što su mase da. Ali. treba da se iskoriste.

Zemlje. onemogućuju da saznamo je li Venera djelomično pokrivena oceanima. postojat će više vodene unutarnju gustoću. koja ovise o tome. također. jer možemo vidjeti nje­ govu površinu. sili da zaključimo ra. da li je njena površina slična površini kada su oni neprekidno podvrgnuti in- Merkur ima malo atmosferskih pli­ nova. ovo se pitanje ne može riješiti direktnim promatranjem. ako su oblaci kođer vidi prije izlaza i poslije zalaza vrlo hladni. ako su oblaci i područje iznad černjem nebu. kada se pojavljivala na ve­ njih. ne možemo očekivati da Sunca. tada nas činjenica. i Fosforos. izgleda. A ovi oblaci ne samo da zaklanjaju pogled. To se otkriće može interpretirati na dva različita u cijelom planetarnom sustavu. ima gotovo istu ratura -75°. a vjerojatno i isti pare nego što je nađeno. nalazi bliže ka. Venera Ako je njihova temperatura vrlo viso­ Venera se. Ukoliko je tempe­ u masi i promjeru. Ona je samo neznatno manja ozbiljnu poteškoću. i. tako da je polovi­ na planeta neprekidno osvijetljena. oni. nalik površi­ ni Mjeseca. Postavlja se zbog toga pitanje mogu održati tako nisku temperaturu. Tokom posljednjeg stoljeća Schiaparelli je pokazao da je Merkurov period rotacije isti kao period njegova kretanja oko Sunca. pa je atmosfera rijetka. kao rezultat promatra­ nja balonima u Sjedinjenim Ameri­ čkim Državama. poput Merku­ neznatni dio vode. Na nesreću. što nam omogućava da dobro vidimo njegovu površinu koja je. da je otkriven Suncu nego Zemlja i. Zato Mer­ kur ima najtoplije i najhladnije mjesto . kada se po. a druga neprekidno u mraku. u njoj otkrivena ne­ znatna količina vode. a ne one ispod . jer je Venera neprekidno pokrivena bi­ jelim oblacima. možemo lako odrediti rotaciju. tada će sva voda biti smrznuta. a nedavno je. ona također pokazuje faze. također. Ona se ta­ malo vode. Međutim.Hesper. koje da bi na Veneri zaista moglo biti vrlo su nalik fazama Mjeseca.) javljujivala u zoru. a. To znači da je katkad vidimo nađemo mnogo vode u oblacima. za koju se temperaturu oblaka Venere odlučimo. Poznato je da atmosfera Venere sa­ drži velike količine ugljičnog dioksida. Kako oblaci sastav. načina. ali na večernjem nebu poslije zalaza Sun­ je mnogo leži ispod njih. Za nju su Grci imali dva imena koja leži iznad oblaka. Ova druga interpretacija nailazi na Venera je gotovo bliznakinja Ze­ mlje. (Očito je da ca a katkada na jutarnjem nebu prije možemo promatrati sadržaj atmosfere zore.njih vrlo hladni.

296 .

tenzivnom grijanju sa Sunca? U stva­ Mars ri. Zato se Mars nalazi na koja bi ugrijala oblake. godine od Donata Cretija prikazuje astronome kako promatraju Jupiter. Mora­ čestica ugljičnog dioksida. se riješiti vrlo jednostavno. U gornjem dijelu slike nacrtan je Jupiter kako se vidio njihovim dalekozorom. sastavljena od finih krutih Marsova atmosfera vrlo rijetka. ne bi došlo do apsorpcije. Niže je današnji crtež Jupitera u boji. nalazi u istom smje­ čja. Ako se ovako noćnom nebu kada je nama najbliži. satelita. Odluku izme­ Mjesec prostim okom. dok Mars treba gotovo Zemlja dvije zemaljske godine da se jedanput Fotografije Zemlje su načinjene tek okrene oko Sunca. ono bi bilo samo sićušni satelit Saturna. sa crvenom pjegom i jasno vidljivim satelitima. Ako sve čestice. a ne da je apsorbiraju. One nam daju najbolji prikaz a Marsova os rotacije je nagnuta pre­ ma ekliptici za gotovo isti kut prema Zemlje kao planeta. Ovaj crtež Saturna prikazuje veličanstveni sistem prstenova koji mu daju najupadljivi­ ju vizuelnu karakteristiku.: ova slika iz oko 1700. a ispod njih mo se podsjetiti da je pogled na Mars bi se nalazili oblaci vodene pare. oni bi to mogli i održati kad bi imali Marsova je staza izvan Zemljine. Zato. a ostatak za razliku od Venere koja se. sove rotacije 24 sata 37 minuta i 23 sekunde. Premda impresi­ vni. tog najmasivnijeg planeta u Sunčevu sustavu. Kada U tom slučaju bi se dio upadnog svjetla je najbliži. pa svojstva da odbijaju i propuštaju Sun­ zato kod njega nikada nećemo vidjeti čevu svjetlost. oni su sasvim nebitni. 297 . Marsov dan je go­ nedavno pomoću raketa i iz umjetnih tovo jednak dužini zemaljskog dana. događa. Na taj kroz bolji teleskop pod najpovoljnijim način bi Venera mogla imati oceane okolnostima još slabiji nego pogled na poput onih na Zemlji. đu ove dvije pretpostavke dat će skora Promatranje raznih površinskih predjela pokazuje da je trajanje Marbudućnost. zapravo. reflektirao natrag u prostor. problem prirode oblaka može To je povoljna okolnost za astronoma. ru sa Suncem. kad je bi prošao kroz oblake u niža podru­ najbliža Zemlji. Preth. metnemo u je­ dno tijelo. nalazi se u opoziciji Suncu. iz kojih su oni napravljeni. faze kao kod Merkura i Venere. Oblaci bi a ona postaje još bolja ako se zna da je bili magla.

Ovaj bi se efekt mogao otklo­ ska okolina oskudna i primitivna za niti programom. To je pokazatelj da gotovo sve imaju vota. Iz onoga što znamo o ke­ je rekao da mu Mars ostavlja utisak mijskom sastavu atmosfere Marsa. Smatrao je da nije pame­ ve temperature isključuju mogućnost tno izvući pouzdane zaključke iz tako života. vot nije monopol našeg malog planeta. postoji velika vjerojatnost da ži­ Marsu. Na drugoj je strani bio E. Ne možemo reći ni da Marso. Prije nekih pedeset godina bilo je Gotovo sve tisuće milijuna zvijezda male dosta suprotnih mišljenja ima li na mase u Mliječnom Putu imaju sporu rota­ Marsu ili nema nekih viših formi ži­ ciju. Ovo posljednje odnosilo se na efekt tanki sloj inja. Moguće je da život postoji na Mar­ treperenja u našoj atmosferi. s čijim se stajalištem da­ sti postavljaju pitanje. ali je on ograničen na niske forme dozvoljava da promatramo fine deta­ bilja. Barnard na Marsu. čija je cijela površina obojena ne bismo mogli zamisliti takvu mo­ nježnom bojom na kojoj su tamni de­ gućnost. Atmosfera Marsa vjerojatno talji obojeni sivom bojom pomoću gru­ sadrži male količine vode i ugljičnog be četke. Općenito govoreći. "kugle. a cijela fizikalna i kemij­ čnosti. koja je proizvela mrvasti ili dioksida. a možda nešto veće količine prugasti i snopasti efekt u tamnijim dušika. i dodao da tokom zime na svakoj hemisferi. Kako uvjeti koji omogućuju život na ispresijecan mrežom linija ili kanala. koji su bili viđeni u ne mogu biti duboke. na jednoj stra­ formirane svoje vlastite planetarne siste­ ni.područjima". ali se "nitko ne može točno odrediti čudnu one tope tako brzo kada dođe ljeto. 298 . Zemlji nisu tako specijalni kako se nekad koje su izgradila inteligentna bića na vjerovalo. Ove slično­ Barnard. Percival Lowell. da složenost detalja. Bijela polarna kapa se razvija škrte vizuelne predodžbe. postoji li život nas većina astronoma slaže. temperature lje na Marsovoj površini s velikom to­ su preniske. Vjerojatno je to trenutku najveće stabilnosti". koji ne su. E. podržavao je shvaćanje da je Mars me. koji je izradio Martin Schwarzschild u SAD.ekliptici kao os Zemlje. Pokušat će se bilo kakvu bujniju floru i faunu.

Ima. Sami se slojevi mijenjaju promjenljivi od onih na Jupiteru. a glavnu podjelu na dva brzo bi se sukobili s krutim ili tekućim vanjska prstena je prvi zapazio Cassimaterijalom. koji aktivnih materijala. promatrajući ih dosta plitka. dimo kao nebesko tijelo. Osim ovih promjenljivih karakte­ a polarni predjeli zeleni. godinama. manje su izražajni i manje s ekvatorom. ali pojasovi.tri plosnata kon­ Glavni sastav Jupiterove atmosfe­ centrična prstena. Najpoznati­ denzacije malih tekućih čestica. Njegova povr­ šina pokazuje različite detalje i vrlo je Saturn bogata bojom. Privlačno je pretpostaviti da unutar je od vode. metana i. Takva bi mogućnost objasnila komešanja.pomoću balona podići veći teleskop na velike visine i otuda izvršiti promatra­ nja Marsa čime bi se uklonili efekti ze­ maljske atmosfere. godine. posebno električne bure Već i u malom teleskopu Jupiter vi­ koje se po svoj prilici tamo pojavljuju. Sigurno je većina unu­ ni pred kraj XVII stoljeća. Ova je poja­ su stanja bila različita u oba slučaja. boje. Oni zahva­ energije . dinom XIX stoljeća Bond prvi zapazio a značajna je karakteristika ovog vodi­ slabi najunutarnjiji prsten. mnogo manje crvene i smeđe vima. helij. koja promatramo na njego­ voj površini. varirajući u širinama i broje­ također. ka da postoji u obliku kovine. mo­ ovog masivnog planeta postoji izvor žda. Sve su te karakteristi­ ma. a ima i nijansi zelene. područja oko ekvatora su žuta. Zaista. konfiguracijom magnetskog polja -jer Za oko je najupadljivija karakte­ se čini da Jupiter ima snažno magnet­ ristika Saturna njegov veličanstveni sko polje. manje-više paralelnim površini. u naravi su vrlo krhki. Mnogo 299 . obično ima četiri takva sloja. ova su izvede konvektivno kretanje u teku­ dva vanjska planeta vjerojatno slična ćem kovinastom vodiku. Jupiter do značajnih i snažnih električnih efekata. amonijaka. kao urana.možda koncentracija radio­ ljuju velike mase vodiku i heliju. Tek je sre­ trašnjosti iz krutog ili tekućeg vodika. Vjerojatno je vrlo vi­ Uran i Neptun se uglavnom sasto­ soka. U cen­ Premda su oni vizuelno vrlo uočlji­ tralnom području postoji gušća jezgra. va vjerojatno povezana s unutarnjom jer je atmosfera Saturna hladnija od strukturom samog planeta . metan i amonijak. Boje su kod ristika. vjeroja­ ciju oko koje su se sakupljali vodik i tno kristale leda. Takav karakterizira Jupiter i Saturn. Galilei nije Račun pokazuje da je ova atmosfera prstenove vidio jasno. vi. sistem prstenova . U stvari. s dominantnom crvenom i smeđom. koja se nalaze u re je vodik i helij. ugljičnog monoksida. Detalji Saturn je vjerojatno sličan Jupite­ se neprekidno izmjenjuju kako planet ru u svim osnovnim karakteristika­ rotira oko osi. Jupiter također ima na svojoj oba planeta vjerojatno nastale od kon­ površini i drugih značajki. koji bi doveo jezgrama Jupitera i Saturna. opaženi na njegovoj ke u slojevima.možda s atmosfere Jupitera. Pri prodiranju u Jupiter 1610. unutrašnjost Jupitera se može ponašati kao golemi dinamo koji stvara veliko i snažno magnetsko po­ lje. Ništa nije poznato o temperaturi Urari i Neptun unutar Jupitera. Oni predsta­ koja predstavlja prvobitnu kondenza­ vljaju rojeve sićušnih čestica. ravnini ekvatora planeta. čija ja od njih je crvena pjega. iz već izvor energije može poslužiti da se pro­ spomenutog razloga.

naravno. Međutim. Ovdje imamo očit dokaz važnosti sile povezivanja u smanjivanju brzine rotacije nebeskog tijela koje je izbacilo disk plina. Njihov broj u Mli­ da izbace disk plina u biti na isti na­ ječnom Putu iznosi oko 100 milijardi. Ako je ova teorija ispravna. mnogo posebnih zahtjeva za opstanak To se može objasniti na vrlo zadovo­ života. polagana rota­ Zemlja stekla Mjesec procesom zaro­ ciona brzina Sunca. ne Ako želimo znati koliko drugih zvijezda. čin kao Sunce. . ali ovdje nije bilo magnetske sile povezivanja. pa zato planeti nisu smanjivali brzinu rotacije.isparili dalje Ovom zapanjujućem zaključku od diska. također imaju planetarne je vjerojatnije da su nastali od svojih sustave. 300 . izgleda da su stečeni na Ključna točka u teoriji porijekla ovaj način. četiri Galilejeva satelita Jupitera.se ne može reći o njihovom izgledu. posebno vodu. jer je jako mlje od Sunca. kao što su na nastankom i postojanjem planeta. na gotovo isti način koliko mnogo zvijezda polagano rotira. koji su potakli žda i nešto čestica stijenja i metala. Urana i Neptuna. a mo­ pitanje. upadljivom razlikom takvo gledanje na problem. Formiranje planeta smanjivalo Uzmimo. na koji su oni nastali od Sunca. Međutim. život ovdje na Zemlji. udaljenost Ze­ je brzinu rotacije Sunca. gravitacione Zato naš zaključak ukazuje da postoji sile planeta nisu bile tako snažne kao vjerojatno oko 100 000 milijuna plane­ Sunčeve. na primjer. mogu objasniti na ovaj način. Saturna. Vidjeli smo da je bljavanja. koje je po­ između sustava planeta i sustava sa­ sljedica našeg neznanja. na neki način Sakupljanjem ovih čestica nastali su osobitost Sunčeva sustava. lih masa imaju takve sustave. Na prvi pogled izgle- magnetsko polje snabdjeveno silom povezivanja između Sunca i diska pli­ na koji je ono odbacilo. ali će ovo razmatranje razbiti ljavajući način.pro­ ces pri kojem privlačna sila planeta prisiljava tijelo relativno male mase da kruži oko njega. bilo bi prirodno da razmotrimo roditelja planeta. Oni predstavljaju male zelenkaste diskove. ili se oni sateliti velikih planeta. a njihove boje više nalikuju bojama Saturna nego Jupitera. Zato su se najlakši plinovi tarnih sustava unutar naše galaktike. Također je vjerojatno da je planeta jest. telita. Prvi je proces zarobljavanja . Smatramo da stvarno sve zvijezde ma­ Veliki planeti. Sateliti planeta Cjelokupna rasprava o svim deta­ ljima Sunčeva sustava zauzimala bi mnogo prostora. Ovdje ćemo spome­ nuti samo jedan: porijeklo satelita pla­ neta. kako bi povezala planete s njihovim okol­ nim diskovima plina. jer su oni objekti koji se ne mogu razlu­ čiti ni pomoću velikog teleskopa. diskovi plina ne bi bili odgurani daleko od svojih rodi­ telja planeta pa bismo zato očekivali da se sateliti nalaze relativno blizu svojim roditeljima planetima. A to i nalazimo. Ovo je uzrokovalo one polagano rotiraju. ostavljajući iza sebe krute i možemo dodati jedno zapanjujuće tekuće čestice. kad su se formirali. mogu smatrati sasvim uobičajenima i Izgleda da magnetska polja nisu za onih 100 000 milijuna slučajeva? igrala onu ulogu u formiranju satelita Na prvi pogled izgleda da je potrebno koju su igrala pri formiranju planeta. jasno je da se gla­ ova polagana brzina rotacije objašnje­ vni sateliti velikih planeta. Mnogo osim Sunca. Mali sateliti veli­ Brojnost planetarnih sustava kih planeta Jupitera.obilje vodika i helija . Jesu li uvjeti. jer sve rotirali su vrlo brzo. Možemo odvojiti dva različita proce­ sa.

301 . Ako bi odgovor bio: da. Prvobitno Sunce je bilo znatno slabije nego danas. ono bi samo zaustavilo prebacivanje života iz mora na kopno.da da je posebno prilagođena da daje ispravnu temperaturu za biološke pojave ovdje na Zemlji. Možda je najodlučniji detalj stanja ovdje na Zemlji količina vode u ocea­ nima. Već smo vidjeli da su astronomi aktivno istraživali problem oceana na Veneri. Ovo je samo mali dio cjelokupne mase Zemlje. tako da planet koji je bio u početku predaleko od centralne zvijezde. Mali stjenoviti i željezni plane­ ti. veliči­ ni i kemijskom sastavu Zemlje. ako postoji gruba proporcionalnost između iznosa vode i iznosa kontinen­ talnih stijena. Dušik se vjerojatno kondenzirao u materijal iz kojeg se Zemlja formirala kao amonijev klorid. Zamršeni detalji kondenzacije planeta još su nepoznati. nije bila ne­ bitna. jer su ti elementi nađeni u svakoj zvijezdi. cijela bi površina Zemlje bila po­ plavljena. Vidjeli smo da zvijezde sa starošću postaju svjetlije. situacija u pogledu kemije planeta. poput Zemlje i Venere. Ako je to tako. Ovo vjerojatno ne bi zausta­ vilo pojavljivanje života. tada može dio stijenja doći iznad nivoa vode. moguće je da postoje velike količine vode unutar Zemlje. Kakva je slu­ čajnost da se planet nalazi na pravoj udaljenosti od svog roditelja zvijezde? U stvari. ne znamo. može kasnije dobiti potrebnu temperaturu za razvoj živo­ ta. ugljik je vjerojatno dobiven iz ugljičnog monoksida. U tom slučaju bi nestala i posljednja koincidencija. Osim toga. potrebna za razvitak ži­ vota na Zemlji. Koliki je iznos vode na povr­ šini Zemlje dovoljan za ovaj slučaj. koja je slična po masi. Zbog toga bi nužno morali postojati oceani i kopno. slučajnost je sasvim velika. Nadalje. Ovo se upravo dogodilo na Zemlji. tada bi postojala veli­ ka vjerojatnost da golem broj planeta unutar naše galaktike ima uvjete da održava život kakav je ovdje na Zemlji. kisik je bio sadržan u vodi. a da je taj dio samo malo veći. Prvobitna Zemlja nije bila prehladna da spriječi mogućnost života. Kroz cijelu povijest Zemlje sjaj Sunca se povećao za 5% od svog prvobitnog sjaja. ali je njena temperatura mora­ la sigurno biti znatno ispod optimalne vrijednosti. uvijek će se nalaziti u unutarnjem pojasu svakog planetarnog sustava iz istog razloga. to se vidi sada. jer centralna zvijezda nema stalan sjaj. Ugljik. dušik i kisik uvijek će biti pri­ sutni među prvobitnim planetskim plinovima.

Ovi elektroni skreću sa svojih staza dje­ lovanjem magnetskih polja što prodi­ ru u halo. ali ne zato što su one slabe. nego zato što ih naša atmosfera ne propu­ šta. ili zvijezde koje su u razvoju krenule od glavnog niza u Hertzsprung-Russellovu dijagramu prema području giganata. Zapravo. Priložene fotografije pokazuju neko­ liko galaktika raznih strukturnih obli­ ka. Plavilo vanj­ skih područja dolazi od zvijezda koje su toplije i koje su se tek formirale od plina i prašine. Ovi haloi emitiraju X-zrake. HubbleAndromedina maglica . tom toplom plinu što okružuje galaktike. ono je slabo u usporedbi s drugim slučajevima koje ćemo kasnije opisati. pa zato vanjski dijelovi Andromedine maglice na fotografiji imaju plavkasti izgled. kao slaba svijetla mrlja. obojenje Andromedine maglice (i naše galaktike kad bismo je gledali iz takve udaljenosti) dolazi od prisutnosti plina i prašine u vanjskim predjelima i zbog njihove odsutnosti u unutarnjim predjelima. elektrone koji se kreću gotovo brzinom svjetlosti. na donjem kraju gla­ vnog niza. 302 . pokazana je na priloženoj fotografiji. U svemiru postoje i druge skupine. Andromedina maglica je posebno zanimljiva. najviše svjetla što dolazi iz centralnog dijela. Žućkasto svjetlo centralnog dijela do­ lazi od starih zvijezda s niskom povr­ šinskom temperaturom. jer je vrlo slična našoj ga­ laktici. jer ono što mi vidimo samo je svijetli centralni dio galaktike. pa ih ne možemo vidjeti našim teleskopi­ ma. pa svjetlo iz centralnog dijela ima žućkastu boju. poglavlje GALAKTIKE I ŠIRENJE SVEMIRA Vidjeli smo da je naše Sunce član jedne goleme skupine zvijezda. emitiraju gigantske zvijezde koje imaju nisku površinsku tempera­ turu. prosu­ đujući po zemaljskim standardima. Daleko od centralne izbočine. strani 180. dio koji je na priloženoj fotografiji žute boje. Žućkaste je boje. Zbog toga se central­ na područja sastoje gotovo sasvim od starih zvijezda. To znači da se u ovim područjima zvije­ zde ne formiraju. a također i u Andromedinoj. koja se može usporediti s našom po veličini i masi.) Ovo je glasovita galaktika u zviježđu Andromede. ili jezgre kako je astronomi zovu. pa uopće ne dolaze do naših tele­ skopa. Prema tome. Njen položaj je pokazan na karti. kad je promatramo prostim okom. na. emitiranje radio-valova iz Androme­ dine maglice vrlo jako. One leže na gornjem kraju glavnog niza i plave su boje. Premda je. Ovi valovi prodiru kroz našu atmosferu. Ono što obična optička fotografija Andromedine maglice ne može poka­ zati jest otkriće iz nedavnih godina . Izgleda kao spljoštena kružna ploča sa centralnom izbočinom. koja izgleda. Najbliža. lako je doći do Andromedine maglice. Razlog zašto je ne vidimo kružnu jest u tome što je prema nama nagnuta. leži daleko od centralnih područja. ima znatno novoformiranih zvi­ jezda.najbliža naku­ pina zvijezda koja se može usporediti sa našom galaktikom u veličini i masi. koje su mnogo masivnije od na­ šeg Sunca. Zaista je nalaz radio-astronoma omogućio naše znanje o halou.11.da su Andromedina maglica. naša galaktika i druge vrlo slične najveće galaktike okružene haloima vrlo toplog plina. a to skretanje uzrokuje da oni emitiraju radio-valove. Najviše plina i prašine u našoj ga­ laktici. S ove kar­ te. pa ih radio-astronom može uhvatiti. Klasična metoda klasificiranja ga­ laktika pripada američkom astronomu Edwinu Hubbleu (1889-1953). (Nekoliko relativno manjih skupina nalaze se u neposrednoj okolici naše galaktike. kao Sunce. kao vodiča. skupi­ ne koju zovemo galaktika. druge galakti­ ke. Halo također sadrži ekstremno energetske elektrone.

.

izgleda.5-metarskim dalekozorom. U spiralama s ravnom prečkom magnet­ ske i rotacione sile nastoje da se izje­ dnače. a SB spiralne s prečkom. Klasična metoda klasifikacije galaktika potječe od američkog astronoma Edwina Hubblea. Oznake uz E. ali imaju izbočenu centralnu jezgru.ova klasifikacija. Dva su niza spiralnih oblika bazi­ rana na tome ima li spirala ili nema ravnu centralnu prečku. ali spiralne se razlikuju od eliptičnih u tome što sadrže znatne količine plina i prašine. Svaka je označena prema Hubbleovom sistemu klasifikaci­ je. a ne eliptičnoj. Razlog zašto neke galaktike imaju takve prečke a druge nemaju. ali se vjeruje da je to u vezi s uzaja­ mnim djelovanjem između efekata ro­ tacije i efekata magnetskog polja. sastoji se od tri niza. Kod spiralnih galaktika struktura je jače naglašena kad je jezgra mala.galakti­ ke koje se. Zaista je cijela spiralna vrsta slična jako spljoštenoj eliptičnoj galaktici. Smatra se da su kod galaktika s prečkom rotacione i magnetske sile podjednake. Eliptične galaktike s većim brojem imaju veću spljoštenost. na drugom su kraju galakti­ ke vrlo spljoštene. . premda je po­ znato da naša galaktika pripada spiral­ noj klasi. Na jednom kraju eliptičnog niza imamo gotovo kružne oblike . S i SB označuju razliku u podgrupama. snimljenih na zvjezdarnici Mt Wilson 1. Ispod njegove fotografije dijagramski je prikazan njegov sistem. E ozna­ čuje eliptične galaktike. sastoje od divovskih zvijezda. nije potpuno shvatljiv. eliptične gala­ ktike. Galaktike na kraju ovog eliptičnog niza donekle su slične izgledu naše galaktike. Na ovoj i na slijedećoj stranici nalazi se devet fotografija galaktika. međutim spiralama bez prečke prevladavaju rotacione sile. ukoliko se to odnosi na opći izgled. dok kod normalnih spiralnih gala­ ktika dominiraju rotacione sile. Prvi je niz bez spiralne strukture. S spiralne. bazirana na tome da li galaktika ima ili nema spiralnu stru­ kturu.

u tome što se struktura galaktika ne ma zato što on nema primjetnu spiral­ formira iz slučajnih efekata. Značajno je za Hubbleovu klasifi­ ktike E 0 mogu imati neznatnu rotaciju. O za one gotovo cija pokazuje vrlo jasno da veće gala­ kružne. također.U Hubbleovu sistemu klasifikacije nove i prašinu. spirali zato što je on najspljošteniji od Stupanj rotacije. primjer je fizikalnog faktora. kako se ju po svoj prilici. sa svrhom da jetkim pojavama. koja ipak nastavlja sa stupnje­ takvog povezivanja s tipom galaktike vanjem tipova. Ali. ako uzmemo u se ukaže na relativnu važnost cen­ račun veliki broj manjih galaktika. ali je on. te određeni broj gala­ sve su spiralne galaktike bez prečke ktika koje uopće ne pokazuju izrazitu označene sa S. Stezanje S ili SB označeno je zvao nepravilnima i smatrao ih je ri­ kod obiju sa a. nego iz nu strukturu. odgovaraju Bilo je neke nesigurnosti u pogledu takvoj raspodjeli. Sa­ Dakako jedna S° galaktika slična je je­ svim je jasno da niz eliptičnih galaktika dnoj Sa galaktici iz koje se nazire sla­ od E0 do E7 jest niz čija je karakteristi­ ka povećavanje rotacije. a 7 za one najspljoštenije. Kuglaste gala­ ba spiralna struktura. u svakom slučaju. spljošteniji od tipa E 7 . Sam Hubble je podupirao ideju fikacije. mogu panj rotacije zbog jake spljoštenosti. Ovaj povezuju­ posebnih primjeraka. koju galaktike posje­ svih eliptičnih. svrstati u njoj. ktike. Hubbleova klasifika­ ju oblik spljoštenosti. duju. . Ustanovljeno je da ga­ koje znamo da postoje. Premda su astronomi povezanosti ova tri niza galaktika: S. b ili c. sličan izravnavanja raznih fizikalnih faktora. Nepravilne u tom sluča­ razvijenu spiralnu strukturu. dok brojevi uz slovo označu­ Uprkos tome. premašuju one mamože vidjeti na donjim fotografijama. Posljednje je Hubble na­ sa SB. koje je on promatrao. tada dobivamo laktike s većom jezgrom imaju slabo drugi odnos. Dublji smisao je ći tip S° sličan je eliptičnim galaktika. slovom E. izuzimajući neke nizove kojoj je dao oznaku S°. nedavno iznijeli drugačiji sistem klasi­ SB i E. sivnije galaktike koje imaju pravilno Eliptične galaktike je Hubble označio izražene strukture. kaciju da se otprilike 97% svih većih dok galaktike E 7 imaju naglašen stu­ galaktika. Među izuzecima ima Situacija kod posljednjeg tipa pojavlju­ nekoliko eliptičnih koje posjeduju pli­ je se u svim spiralnim galaktikama. za tralne jezgre. a sve spirale s prečkom strukturu.

.

postoji stalna tendencija da razdiobe novih svijetlih zvijezda. kojim mogu proći galaktike da prijeđu iz jednog tipa u drugi. Činjenica je da kod ispitivanja ra­ spoloživih podataka o prisutnosti ne­ kog stupnja evolucije nailazimo na težak problem. Poznato je da je spiralna struktura u galaktikama u uskoj vezi s prisutnošću plina i prašine. snimljena 1. koje se formi­ raju unutar plina. Ova galaktika u zviježđu Sculptora s ozna­ kom NGC 253 predstavlja posebnu podgrupu Sc galaktika. Međutim. Jedna će galaktika postati eliptična. da kod galakti­ ka postoji neprekidna revolucija. jer su prvobitni uvjeti bili različiti u oba slučaja. na gornjoj slici. Na zanimljiv put. Kako vanjski dijelovi galaktike mnogo spo­ rije rotiraju nego unutrašnji dijelovi. to je ne­ sumnjivo važna komponenta priče. po­ kazuje tip Sc galaktike u zviježđu Troku­ ta. Po ovoj osnovi nema razloga da vjerujemo kako galaktika mijenja svoju strukturnu formu s vremenom. Negativ iste galaktike. Najprije pogledajmo to kod spirala. a i u istom iznosu i kod Andromedine maglice. Jedini je mogući zaključak da su sada opažene osobine bilo koje ga­ laktike bile samo djelomično određene prvobitnim uvjetima. možemo uzeti suprotno sta­ jalište. Iznos plina i prašine unutar galaktike mora se mijenjati s vremenom. budu protegnute na spiralnu strukturu. ističe karakteristično razvijene spiralne krakove. Sada stupanj rotacije galaktike predstavlja faktor koji može pokazi­ vati vrijeme proteklo od formiranja galaktike. fotografija. Ova bi se promjena morala odraziti u omjeru u kojem su formirane nove zvijezde i u stupnju isticanja spiralnih struktura. da tokom svog života galaktike prelaze iz jednog tipa u drugi. ukazali su prije nekoliko godina 307 .22-metarskim dalekozorom sistema Schmidt.Preth. U ovom slučaju su krakovi razgraničeni oblacima prašine i svjetlošću zvijezda. tada će se niz strukturalnih formi jednostavno odraziti u različitim uvjetima porijekla. a druga spiralna. Danas se misli da plin i prašina sadrže oko 5% ukupne mase naše galaktike. Ako su svi svrsishodni fizi­ kalni faktori bili prisutni pri rađanju galaktika. Stvarni iznos bliži je vrijedno­ sti 10%. Premda ovo nije cijela priča o tome kako nastaju spiralne forme.

snažni izvor radio-valova. a druge spiralne. predstavlja sudar između dviju galaktika. U takvom sudaru obje galaktike mogu izgubiti svoje plinske komponent što bi značilo da se ubuduće u njima ne bi mogle formirati zvijezde. možda.308 NGC 5128. . jed kuglaste. Slika.

Lyman Spitzer i pokojni Walter Baa. možda na račun uni­ mnogo slabiji nego prije. zvoljava da uzmemo u obzir jedno od One će tada biti vrlo slične galakti. kako ga je se mogu sudariti jedna s drugom. verzalnog plinskog medija koji ispu­ kad se ona promatra iz velike daljine. Kod mija je pokazala da su masivne elipti­ ovakvih galaktika promatrač će vidjeti čne galaktike sigurno takvih struktu­ samo mnogo svjetlije unutrašnje dije­ ra koje nisu mrtve. jer su po njoj eliptične ne sudara on će postati tako vruć da galaktike neizbježno slabije i manje će. otići u prostor masivne nego spiralne galaktike koje napuštajući potpuno svoje roditelje: su se sudarile. teško mogu zapaziti vanjski dijelovi. Zato poslije sudara ptičnim galaktikama velike mase. Sakupljeni podaci love. Za promje­ đer pokazivalo da se ni jedna nova zvi­ nu spiralnih galaktika u gigantske eli­ jezda ne formira u vanjskim dijelovima ptične galaktike potrebno je zamašno takve galaktike. slično isparavanju. da su pretpostavili da su S 0 galaktike zaista promjene još drastičnije nego što su ih mogle nastati na taj način. radio-astrononalazi u vrlo velikoj udaljenosti. drugo. trebalo je reći da su naj- Na fotografiji de­ sno pahuljasti objekt blizu centru prikazuje sudar galaktika. a nalaze se u zviježđu Labuda. jih spiralnih galaktika. 309 . Na taj način moguće je da protnu situaciju. koji će se njemu pokazati upravo u zadnjih nekoliko godina pokazuju kao da posjeduju karakteristike jedne da su najjači radio-izvori upravo u eli­ eliptične galaktike. njava prostor između galaktika. Kod ocijenio promatrač na Zemlji. Ovo nam do­ postepeno nestajati. To znači da se.dvaju svojstava. de. Ovo je najsnažniji izvor radio-valova poznat do danas. Od vremena na vrijeme galaktike Na taj način promjena tipa. Ali mači porijeklo galaktika tipa S 0 . koje su vjerojatno obje spiralne. ali su će situacija za njihove plinske kompo­ istraživanja posljednjih nekoliko godi­ nente biti sasvim različita. nije fun­ takvog sudara galaktike će glatko pro­ kcija vremena. jer se njihove jako Ova ideja vjerojatno ispravno tu­ razmaknute zvijezde neće sudariti. To je tako­ zamišljali Baade i Spitzer. Činjenica pokazuje su­ galaktike.su galaktike postale eliptičnog tipa. pa su Baade i Spitzer mjena tokom vremena ili. ći jedna kroz drugu. One su plinske komponente. To između udaljenih spiralnih galaktika ne znači da su sve takve galaktike jaki promatrač može dobro procijeniti koje radio-izvori. Ni u jednoj se od dva do pet puta sjajnije od najsjajni­ njih neće ubuduće formirati zvijezde. a mase su im tako da će njihova spiralna struktura gotovo deset puta veće. da nema pro­ kama tipa S0. čiji bi dijelovi postali povećanje mase. Plin u je­ na jasno pokazala da ona ne tumači dnoj galaktici sudarit će se s plinom najznačajnije primjerke galaktika eli­ druge galaktite i kod očekivane brzi­ ptičnog tipa. jer se naročito ističu dvije galaktike pri sudaru izgube svoje gigantske eliptične galaktike. Prvo. a Dok još nije sigurno koji je od ovih mogu se i ne zapaziti ako se galaktika dvaju pogleda ispravan.

.

Jasno je da masivne eliptične galakti­ ke igraju među njima najvažniju ulo­ gu. oko tri do četiri puta slabije nego dominirajuća eliptična galaktika. Možda bi bilo korisno da rezimira­ mo ono što smo do sada iznijeli. nacrtano u mnogo manjoj skali. Situacija među zvijezdama unutar galaktike je drugačija jer. u odnosu na svoje veličine. dok su galakti­ ke. svoje veličine. ja­ vljaju u skupinama. Male grupe sadrže oko 10 članova. Prostor je s njima posut. Na osnovu njihovih vidljivih strukturnih Dolje na prvoj slici vidi se naša lokalna grupa galaktika projicirana na ravninu Mliječnog Puta. One kontroliraju situaciju unutar pojedinih grupa. Jedno posve drugačije opažanje po­ kazuje da gigantske galaktike također igraju dominantnu ulogu među dru­ gim galaktikama. Njihovi razmaci unutar pojedine gru­ pe mogu biti prilično mali. jer one teže da se okupe u grupama. tada će se susjedna zamišljena galaktika nalaziti na udaljenosti od 20 metara. cijela je naša lo­ kalna grupa reducirana na malu točku u centru slike. Na drugoj slici. One se. To pokazuje jaku prisutnost aktivnih fizikalnih procesa u galaktikama E tipa. Značajno je za malu grupu galakti­ ka da u njoj dominira gigantska eli­ ptična galaktika. Drugi oblici su galaktike. relativno blizu jedna drugoj. Veće točke predstavljaju skupine galaktika koje imaju više od 50 galaktika. ako zamislimo zvijezdu s promjerom od jednog metra. također. Iz takvog su izvora emisije radio-valova milijun puta većeg inten­ ziteta nego iz naše galaktike ili iz Andromedine maglice. Zamislimo da jedna galaktika ima promjer jedan metar. To je još jedan dokaz da su velike eliptične galaktike akti­ vne. gotovo da se galaktike dodiruju. U pro­ sjeku je udaljenost između susjednih galaktika samo oko stotinu puta veća nego veličina jedne individualne gala­ ktike. Postoje slučajevi gdje su galaktike još zbijenije. dok veće grupe mogu sadržavati i nekoliko tisuća.: Pojedine zvijezde galaktike su jako udaljene jedna od druge. Zvijezde su vrlo jako razmaknute u odnosu na Preth. Male okrugle pjege i objekti s "bodljikama" su zvijezde.snažniji radio-izvori uglavnom prona­ đeni među klasom masivnih eliptičnih galaktika. koje imaju veći broj čla­ nova. tada će se susjedna zvijezda nalaziti na uda­ ljenosti od 20 000 kilometara. Sve ostale takve male točke predstavljaju skupine koje broje manje od 50 galaktika. Fotografija pokazuje skupinu u zviježđu Sjeverne Krune. Male su grupe daleko brojnije od velikih grupa galaktika. Najviše članova ta­ kve grupe obično sačinjavaju spiralne galaktike. dok su galaktike rela­ tivno vrlo blizu jedna drugoj. U centrima nekih grupa. Do sada ništa nije rečeno o raspodjeli galaktika u pro­ storu. 311 .

Svijetli centralni trak je spektar galaktike u kojem se vide odgovarajuće linije. Širenje svemira Galaktike se prividno razvlače po prostoru unedogled. a ne da su to samo slučajne promjene. Važan zaključak: jesu li svi glavni fizikalni faktori bili određeni u doba nastanka galaktike ili su galaktike u procesu stalne promjene s vremenom. a linije su pomaknute prema plavom dijelu spektra. Veća udaljenost galaktike. slici crte u svakom pravo­ kutniku predstavljaju položaje H i K linija u spektru koji je napravljen u la­ boratoriju na Zemlji. za koji se udaljenosti Na ovoj fotografiji jasne okrugle to­ čke su zvijezde koje se nalaze u na­ šoj galaktici. Ako nam se objekt približava.formi. tada iz promatra­ nja velike skale raspodjele galaktika nećete naći gdje ste. Ako se krećete u odnosu na sistem galaktika. U svakom slučaju linije su pomaknute udesno . To ukazuje da su strukturne karakteristike galaktike kontrolirane izrazitim fizikalnim fa­ ktorima. valne dužine se smanjuju. Ako se objekt udaljuje od nas. Prostor je izotropan. To se sve lako može povezati sa svakodnevnim pojmovima.prema crvenom dijelu spektra . izgleda da nema razlike među proma­ tranjima u bilo kojem smjeru prosto­ ra. a to znači veća brzina udaljavanja od nas. Premda postoje lokalne nepra­ vilnosti u njihovim raspodjelama . da se opseg.da. Skupina slabih nejasnih točkica u blizini sredine slike su naju­ daljenije galaktike čija je udaljenost određena u lipnju 1960. što znači da on ima iste fizikalne osobine u svim smjerovima. Da li galaktike same imaju neko kretanje? Odgovor je . povećane su valne duži­ ne i linije su pomaknute prema crve­ nom dijelu spektra. koje emitiraju ato­ mi udaljenog objekta. Vidjeli smo. Vidjeli smo u 8. Ima ih oko tisuću milijuna unutar dometa najvećih tele­ skopa. kao što je stupanj rotacije. također. Osim toga. One se od nas udaljuju brzinom od oko 112 000 kilometara u sekundi. veći crveni pomak. 312 . još nije donesen. poglavlju da su spektralne linije. godine (3c295 u zviježđu Bootesa). Drugim riječima.označujući da se galaktika udaljuje od nas. Na sljed.na primjer. pomaknute ako postoji relativno kretanje između nas i udaljenog objekta. Njihovo kre­ tanje predstavlja širenje svemira. Zamislite da ste promatrač koji je postavljen nasumice u svemiru. opća raspodjela galaktika izgleda da ima veliku skalu homogenosti. nepravilnosti lokalnih skupi­ na . tada neće biti važno kamo: putovanje u jednom smjeru pokazat će iste stvari kao što bi pokazalo putovanje u kojem dru­ gom smjeru. galaktike bi se mogle uklopiti u jednostavnu empiričku shemu klasi­ fikacije u kojoj se jedan tip bez sme­ tnji mijenja u drugi.u velikoj skali izgleda da nema značajne razlike između raznih dije­ lova svemira.

313 .

1 se može preurediti u novi odnos izme­ đu udaljenosti i brzine. Ovo možemo izraziti formulom V = H x R.2 Uzimajući da su sve apsolutne veličine iste uzimajući da je prostor euklidski. astronomi i fizičari nisu skloni da vje­ ruju u mogućnost neke druge inter­ pretacije iz razloga koji je lako razu­ mjeti. kao i njihove prividne veličine. katkada iznijete u popularnim komentarima da. Ovo podudaranje između promatranja i matematičkih zahtjeva homogenosti i izotropnosti je tako očito da gotovo svi učenjaci osje­ ćaju da promatranja stvarno znače to­ čno ono što nam kaže obična fizika: da se udaljenosli između galaktika stalno povećavaju. postoje neki nepoznati procesi. Da li izmjerene vrijednosti stvarno pokazuju da se galaktike udaljuju od nas ili. poglavlju). Prije nego prijeđemo na ispitivanje posljedica ovog odnosa brzina-udaljenost. možda. Druga je pretpostavka da prostor ima euklidsku geometriju (ovdje smo došli do geometrijskih zaključaka koji su se pojavili u 1. Vidjeli smo da je raspodjela gala­ ktika u velikoj skali homogena i izotropna. a jedinica udaljenosti ovisila bi o apsolutnom sjaju kojeg uzmemo za galaktike. postoji neko drugo tu­ mačenje? Osim jedne ili dvije iznimke.1 kao skala daljina. ali. Prva pretpo­ stavka je u tome. lutni sjaj jednak apsolutnom sjaju naše galaktike. a H konstanta poznata kao Hubbleova konstanta. moramo jasno spoznati da li promatranja stvarno daju to značenje.2 je nacrtana na osnovu pretpostavke da galaktike imaju apso­ Slika 11. Sada vidimo da slika 11. mijenjajući svoje položaje s vremenom. zahtijevamo da takva kretanja ne smiju poremetiti prostornu homogenost i izotropnost. slika 11. To znači da promatrač u bilo kojoj točki prostora nema mogućnost da otkrije bilo što posebno u pogle­ du svog položaja ili u pogledu raznih smjerova u prostoru. Ovo sigurno neće biti točno ali. Slika 11. Dva puta veća udaljenost. Ako je to tako. Brzi­ na V je upravo proporcionalna udalje­ nosti.2 otkriva važan odnos između uda­ ljenosti galaktike i njene brzine. tada bi naša pre­ tpostavka jednakih sjajeva mogla biti na kraju približno ispravna.1 bi mo­ gla pokazati da postoji jednostavnije značenje opažene pojave. gdje je R udalje­ nost. kakvo je kretanje galaktika moguće? Odgovor se može dati pomoću ma­ tematike koja pokazuje da je jedino moguće kretanje upravo širenje koje smo gore razmatrali. da sve galaktike o kojima je riječ. također. Ideje. koji 314 . dva puta veća brzina.dane su vrijednosti V za veliki broj ga­ laktika. Ako uzmemo u obzir da se gala­ ktike kreću. imaju jednaki stvarni ili apsolutni sjaj. ako su naše galaktike prikladno izabrane. u čast Hubblea koji je otkrio ovaj značajni odnos. tada je moguće da se izrazi skala pri­ vidnih veličina u slici 11. možda. Ako bismo sada mogli postaviti dvije pretpostavke. Ovaj se iskaz odnosi na određeni trenutak vreme­ na. slika 11.

izgledaju sasvim nevjerojatne. poglavlju. poglavlju. Kakve su osnove da to povjerujemo? Zaista. određenih velikom točnošću. ce­ feide služe da odredimo udaljenost u cijeloj našoj galaktici. Posljednje određivanje vodi prema krajnjim kora­ cima u procesu mjerenja udaljenosti. Polazna točka za mjerenja udalje­ nosti je trigonometrijska metoda koja koristi kretanje Zemlje oko Sunca. Premda su udaljenosti izmjerene ovim prvim korakom male. koji je opisan u prvom dijelu 10. ako je jato bilo prikladno izabrano. pri­ je nego se vratimo našem glavnom predmetu. Danas smatramo svaku bližu ga­ laktiku golemom zbirkom zvijezda. štaviše. Tada se uzima u obzir najudaljenije jato zvijezda. besprije­ korno određivanje slabo vidljivog kra­ ja glavnog niza može biti načinjeno iz ovog primjera. dok možemo sma­ trati da se sve zvijezde galaktike nala­ ze na istoj udaljenosti od nas. na primjer. Sada se pojavljuje zanimljiva stvar. Zaista. dobive­ ne pomoću cefeida. detaljnije proučimo mje­ renje udaljenosti. U stvari.1 Odnos između prividnih veličina broja gala­ ktika (horizontalna skala) i brzina kojima se one udaljuju od nas (vertikalna skala). Pomoću poznate udaljenosti. mogu se upotrijebiti za određivanje udaljenosti malog broja bliskih galaktika koje sa­ činjavaju lokalnu grupu. poglavlja. kako se astronom približavao problemu određivanja apsolutnog sja­ ja galaktika? Odgovor je u proširenju sistema mjerenja udaljenosti. promjen­ ljive zvijezde tipa cefeide. s veličinom naše galaktike. znamo udaljenost svake pojedine zvijezde koja se može razlučiti u galaktici. i 10. ali ne tako udaljeno da se njegove slabije zvijezde ne bi mogle ra­ zlučiti. Ova metoda omogućuje mjerenje udalje­ nosti od oko 10 tisuća bližih zvijezda. a koji bi mogli proizvesti promatrane rezultate. da najsjajnije zvijezde imaju gotovo isti apsolutni sjaj u svim ovim bližim galaktikama. Prije je bilo rečeno da je skala udaljenosti slike 11.su danas nepoznati znanosti. Ovo odre­ đuje i udaljenost jata i oblik glavnog niza za svjetlije zvijezde jata. sada imamo oblik glavnog niza koji se proteže sve do sasvim bijelih zvijezda. štaviše i u usporedbi Slika 11. pa nam one mogu poslužiti kao pokazivač udaljenosti u mnogo većem volumenu prostora nego što je to mogla zahvatiti trigonometrijska metoda. U nekim jatima mogu se naći pose­ bni tipovi zvijezda. Ovo je prikladan trenutak da.2 bila određena sa zahtjevom da pojedine galaktike imaju apsolutni sjaj jednak apsolutnom sjaju naše galaktike. Pretpostavimo da je ovakva situacija ista u svim drugim galaktikama sličnog tipa . S određenim daljinama nekih cefeida u zvjezdanim jatima baždarena je cijela grupa promjenljivih zvijezda tipa cefeida na način opisan u 10. Slabi kraj glavnog niza jata upo­ trijebimo za lokalne zvijezde. o kojima smo raspravljali u 9. Na taj se način može naći potpuni oblik glavnog niza zajedno s udaljenostima mnogih jata. Cefeide su stvarno svijetle zvijezde.da njihove najsjajnije 315 .

vidjet ćemo da će br­ ne jedna od druge. Prema Hubbleovu za­ da napustimo našu pretpostavku da je konu o širenju svemira. samo će se promijeniti njihova tražimo jednu od ovih alternativa. Ovo nas sili ili da ne ju mrežu točaka. Ova je točka od zvijezde mogu upotrijebiti do udalje­ velike važnosti. na Einsteinove opće teorije relativnosti već spomenuti način. Posljednja promatranja Rune samo o individualnim zvijezdama. one sigurno nisu najsvje­ euklidske geometrije. (ne njegove specijalne teorije) poka­ Značajno je primijetiti u ovom nizu zuje da u bilo kojem slučaju moramo dokazivanja kako su određene najveće napustiti euklidsku geometriju kada udaljenosti od tisuća milijuna svjetlo­ vrlo velike udaljenosti dolaze u razma­ snih godina metodom koja je nastala tranje. korak po korak iz elementarnog tri­ Sada se vratimo fenomenu širenja gonometrijskog sistema baziranog na svemira. jer većina astronoma nosti od oko 25 milijuna svjetlosnih vjeruje da se rješenje nalazi u drugoj godina. koje su unesene na slici 11. da oni vjeruju da točka našeg razmatranja. Osim toga. druga će mre­ euklidska geometrija ispravna kada R ža imati potpuno istu formu kao prva postane dovoljno veliko. To znači. neće jebiti do udaljenosti od oko 5 milijuna shvatiti zahtjev o prirodi geometrije svjetlosnih godina. S njihovim poznatim galaktika ne bi mogle rasti do brzine udaljenostima dobili smo informaciju svjetlosti. Konačno. Mnogi ljudi. možemo smatrati zina V rasti do brzine svjetlosti ako je da tako izabrane galaktike formira­ R dovoljno veliko. Na sreću je kod dovoljno velikih udaljenosti eu­ udaljenost od 25 milijuna svjetlosnih klidska geometrija prestaje vrijediti jer godina dovoljno velika da se obuhvati bi. jest skala. feida. bio odvažan dovoljno primjeraka galaktika . godine. daju vri­ nego i o totalnom stvarnom sjaju ci­ jednost V koja je veća od jedne trećine jele galaktike. trokut će imati isti oblik u ka316 . da će jednadžba neprekidno trenutku možemo ponovo izabrati iste vrijediti ako R raste i da tvrdimo kako galaktike.2.tisuću. dolfa Minkowskog galaktika. koje smo dina izmjerene brzine povećavane su izmjerili u području koje zahvaća 25 od 1% brzine svjetlosti do blizu 40%. Ovo nas ponovo vodi brzine svjetlosti. Razlog. ili mrežu točaka. u odnosu na nas. izaberemo po svojoj volji konačan Ako se sada vratimo našoj jedna­ broj galaktika. Cefeide se mogu upotri­ nisu ni fizičari ni matematičari. Premda su cefeide bez sumnje Prema tome. U jednom kasnijem priznamo. koji tlije zvijezde. tima euklidske geometrije nema mate­ Ova prihvatljiva hipoteza omogućava rijalnog tijela koje bi se moglo kretati da se proširi područje mjerenja uda­ brzinom. fizika sti. ovo je kritična točka vrlo svijetle. određeno je mnoštvo udaljeno­ tračkom tehnikom. ako izaberemo tri u tome što znamo iz Einsteinove spe­ galaktike da formiraju tri točke tro­ cijalne teorije relativnosti da pod uvje­ kuta. Pojavila se i posljednja važna alternativi. Ako u određenom trenutku kretanju Zemlje. koje su znatno udalje­ džbi V = H x R. pouzdano se predviđa da će ovo rasti poznavajući apsolutni sjaj cijelih gala­ i u budućnosti s poboljšanom proma­ ktika. Na primjer.brzine svjetlosti. zašto mreža. s obzirom na činjenice.zvijezde imaju iste apsolutne sjajeve. većom od ljenosti mnogo dalje nego pomoću ce. čovjek koji bi danas rekao da brzine a možda i više. i one će također formirati brzina neće doseći brzinu svjetlosti. Zadnjih četrdeset go­ ju galaktika? Iz primjeraka. a ovo je dva puta veća na ranije postavljeno pitanje: na koji vrijednost od brzina izmjerenih prije ćemo način saznati o apsolutnom sja­ 1960. a milijuna svjetlosnih godina. dok se najsvjetlije koja se upotrebljava.

Već je napomenuto da se gala­ ktike okupljaju u grupe. Zato. To znači da unutar galaktike nema su­ djelovanja u općem širenju svemira. što je analogno situaciji galaktika. Drugim riječima. uključujući i našu samu. moguće da se sve galaktike od nas udaljuju. Zato kažemo Širenje svemira u skladu s Hubbleovim zakonom ukazuje na to da. inače bi promatrač u centru bio u mogućnosti da ocijeni kako je on bio u centru te bi mogao razlikovati svoj poseban položaj u svemiru. tako da nam je ugodnije misliti o sebi kao o nečemu što zadržava stalnu veličinu. znamo da se s vremenom broj jedinica daljine. Ali. a. možemo odrediti da upotrebljavamo udaljenost od Zemlje do Sunca kao našu jedinicu. koja nas od te gala­ ktike razdvaja. Potrebno je upozoriti na nešto dru­ go. Za mjerenje galaktičke udaljenosti upotrijebili smo istu jedinicu kojom smo mjerili udaljenosti unutar gala­ ktike. Homogenost i izotropnost prostora zahtijeva nepostojanje centra širenja.snijem trenutku vremena. da se udaljenosti izvan naše galaktike povećavaju u odnosu na udaljenosti unutar naše galaktike . Prije nego prijeđemo na posljedice ovog širenja svemira. Naprotiv. tada. zatim ga malo napuhnite. sve će se druge udaljavati od nje. povećava. kao što su imali u ranijem trenutku. ako u danom trenutku pro­ matramo određeni broj galaktika koje formiraju mrežu točaka.u odnosu na udaljenost od Zemlje do Sunca ili od Sunca do centra naše galaktike ili u odnosu na samu veličinu Zemlje. ovakva nam točka gledišta izgleda nekako ponižujuća našem vlastitom ja. a da naš položaj nije u centru svemira? Vrlo jednostavan po­ kus daje nam odgovor. Promjena će se odraziti samo u dužinama svih triju stranica trokuta koje će se povećati. Kako je. kada ovo prihvaćamo. to je odnos između vanjskih udaljenosti galaktika i unu­ tarnjih udaljenosti u galaktikama koji se mijenja s vremenom. ranije opisane. Širenjem svemira mijenja se samo mjerilo trokuta ABC. To je ono po­ većanje koje sačinjava širenje svemira. Uda­ ljenost između svakog para točaka će se povećati. smanjivale s vremenom. a ne u obliku. ili smo mogli odrediti da upotrebljavamo kilo­ metar kao jedinicu ili bilo koju stan­ dardnu mjeru. Kada kažemo da se udaljenost između nas i galaktike po­ većava. kada go­ vorimo o širenju svemira. u nekom će kasnijem trenutku iste galaktike formirati drugu mrežu koja će se razliko­ vati od prve samo u mjeri­ lu. Izaberete li bilo koju točku. kad bi bilo moguće održati vanjske udaljenosti nepromije­ njene. a velike gru- 317 . tada bi se pojedine galaktike i bilo što u njihovim unutrašnjostima. postoji još jedna točka detalja koju je vrijedno spome­ nuti. Označite veliki broj točaka nasumice na površini ba­ lona. očito je da u ovom slučaju nema centralne točke. Na primjer. povećanje u omjeru naše mreže. moramo uzeti da se udaljenosti između galaktika stalno povećavaju s vremenom. sve se može ispravno utvrditi u promjeni ovog odnosa. Obične grupe imaju oko deset članova.

kao u slučaju stu­ pnjevanja strukturnih formi galaktika. Ova razmatranja daju prednost kozmološkim teorijama. Promatranje. Udaljenosti unutar mnogih grupa se ne povećavaju s vremenom. ali je situacija unutar mnogih grupa slična onoj unutar mnogih galaktika. Da li se ove skupine gala­ ktika šire? Sigurno je da se udaljenosti između različitih skupina povećavaju. premda je vjerojatno da je opći odnos širenja za cjelokupni svemir mnogo veći nego što je unutar ovih specijalnih skupina. koji je živio prije pet tisuća milijuna godina.pe nekoliko tisuća članova. Kada nema takve teorije na raspolaganju. niti nam ono može reći što će vidjeti promatrač za pet tisuća milijuna godina. Strelice označuju veličine širenja. da su one ne­ kad bile sabijene u hrpu. a "eksplozivnog" je porijekla. (Ima iznimaka. koji je ovdje prikazan u dijagramima. Izravno promatranje niza strukturnih tipova ne može nam samo reći da li su galaktike nastale po takvom rasporedu ili se pojedine gala­ ktike razvijaju po takvom nizu tokom svojih života. U Lemaitreovom konačnom svemiru. jedini mogući zaključak jest. ali se na njima nećemo zadržavati. na pri­ mjer. Da se odgovori na takva pitanja. jednostavno nam ne može reći što bi vidio promatrač. Crab maglica. dapače. u kojima je svemir konačan. a to je. a čestice su se spajale. samo za se. neslaganja se uklanjaju. Ova je slabost promatračke metode najizrazitija kada se dođe do razma­ tranja prošlosti ili budućnosti svemira kao cjeline. Kozmološke teorije Promatranje ima prirođeno opte­ rećenje da nam nikada ne može reći nedvomisleno kako se stvari mijenjaju s vremenom za cijeli period čovjekova života. za cijeli period ljudske povijesti. mora se promatranji­ ma dodati kozmološka teorija. jer se malo astronomskih objekata promijeni u tom periodu na bilo koji način. mora se upozoriti da su neka nedavna promatranja ukazala da su neke grupe u stanju širenja. može se procijeniti koliko je prošlo vremena od početka širenja. Za trideset milijuna godina (3) temperature su pale još niže. (1) prikazuje pragaiaktički atom u trenutku kad je eksplodirao.) Najbolje što nam promatranja mogu predočiti jest ne­ prekidno područje stanja. 20 milijardi godina poslije eksplozije. zaista. grupe ne sudjeluju u širenju svemira. Neposredno poslije toga (2) njegova temperatura je pala od nekoliko milijardi na jednu milijardu stupnjeva. (4) prikazuje dana­ šnji svemir. dijima evolucije. Međutim. U ovom pogledu situacija nije različita od one u slučaju evolucije zvijezda. promatranje nam ne može predstaviti jasnu situaciju. ali velika je praktična razlika nastala iz činjenice 318 . No to je moguće samo zato jer imamo pouzda­ nu fizikalnu teoriju o strukturi i razvo­ ju zvijezda. Ako je tempo širenja sve­ mira konstantan (ili je usporavanje tako slabo da se može zanemariti u računu). iz plinova i prašine formirale su se već galaktike. no one su mnogo rjeđe. moguće načiniti kod zvijezda. kao na pri­ mjer. obrazovavši jezgre atoma. Gledajući na razne primjerke u raznim stadijima. moguće je zaključiti kako se pojedini primjerak mijenja s vremenom. područje zvijezda u raznim sta­ Ako se sve skupine galaktika udaljuju jedna od druge. U mnogim teorijama procijenjena starost svemira iznosi manje nego starost naše galaktike.

Među­ je. Zato je u Lemaitrevoj kozmolo­ zaključka da su sve galaktike bile je­ giji brzina odmicanja danas veća nego dna do druge prije nekih 12 milijardi je bila u prošlosti. Prema toj teoriji. do­ za našu galaktiku. uz pretpostavku da je vri­ mira smanjena od 30 do 40%. tj. sada jednost. Sada je nesklad prevelik da bi ravanja da ima stvarno se objasnio nekom pogreškom. tj. bilo u povećanje gibanja. a ne da je sma­ ćemo na osnovu promatranja doći do njuje. Očito je za cjelokupno vrijeme širenja je sada da naša galaktika ne može biti starija prenizak. laktika giba odvojeno. pa zato možemo va teorija svemira dala očekivati da su se one odmicale većim je za starost svemira brzinama u prošlosti nego danas. U nji­ dućnosti no što su danas. Njego­ razmicanja galaktika. jednosti i preciznosti kao što su naše našli smo se u situaciji. kao znameni­ teorijskim implikacijama. kako su bile blizu? Razmo­ iskustvu. koju postavimo u prošlosti ili . tako očeku­ hovim se kozmologijama gravitaci­ jemo da su bile u prošlosti bliže jedna ja drugačije vlada od one u običnom drugoj. Ovo procjenjivanju starosti naše galaktike mijenja zakon gravitaci­ ili u omjeru širenja svemira. Smatra se da je ši­ renje počelo od eksplozije prvobitnog stanja cijelog svemira. što je samo polovina starosti naše ga­ toliko daleko od uspo­ laktike.neodrživo. ako se izvede iz brzi­ ku i 12 milijardi godina za cijeli svemir ne širenja. što lazimo do rezultata da je starost sve­ je logički zahtjev. mi smo suočeni sa nalazi na granicama našeg znanja. budućnosti cijelog svemira. kada su trimo ovo pitanje najprije na osnovu galaktike bile dovoljno razdvojene. pretpostavke da su se galaktike uvijek gravitacija je težila da poveća brzinu odmicale današnjim razmjerom. čini da jest pravi. svakidašnje iskustvo. pronašli teorijsku kujemo da galaktike budu dalje u bu­ metodu izbjegavanja nesklada. ali nije ni previsok. Tada njihovih razmicanja. Ako je tako. No.u izrazima obične fizike . Ali. 319 . ako se primijeni na tim. a nesklad između starosti ovoj kozmologiji nema sukoba između od 15 milijardi godina za našu galakti­ starosti svemira. treba tražiti u pogreškama mjerenja. U određenom peri­ godina. Gravitacija. laktika možemo slijediti u njihovim Neki su kozmolozi. takva pogreška nije moguća. Zato u od svemira. Kad veću vrijednost nego se uzme ovaj efekt u razmatranje. i starosti naše galaktike. Ovo vrijeme je skoro jednako odu u prošlosti brzina širenja je bila starosti naše galaktike. nužno se Drugim riječima. sjeduje ništa što je slično stupnju vri­ možda. situacijom koja traži promjenu u na­ Pod tim uvjetima. kod koje se ga­ iznosi između 7 i 8 milijardi godina. da reducira brzinu Abbe Lemaitre. Naš pr­ raspravljali u prethodnom poglavlju. o kojoj smo stvarno manja nego je danas. Svaka zravnije razmatranje širenja svemira tvrdnja.da današnja kozmološka teorija ne po­ nesklad može biti pravi. a dokaz se. Međutim. gdje je najifizikalne teorije o zvijezdama. vobitni račun od 12 milijardi godina naime oko 15 milijardi godina. kako znamo iz fizike. Kako oče­ ti Abbe Lemaitre. nesklad postaje veći ako uzmemo u obzir da je širenje imalo različite razmjere. odmicanje ga­ šoj današnjoj fizici. predstavlja pri­ vlačnu silu koja teži da reducira br­ zinu eksplozije.

Ozbiljna poteškoća u ovoj teoriji leži u preokretu. vidimo da teorija pulziranja ne izbjegava zahtjev da materija svemira prolazi kroz fazu velike gusto­ će i vrlo velike temperature. Dužnost je znanstvenika da obra­ di sve moguće teorije. u drugim slučajevima. ali ne. prolazeći kroz beskonačne cikluse širenja i stezanja. Moguće je da je nešto helija. ali još nije nađeno uvjer­ ljivo tumačenje kako nastupa faza sa­ kupljanja poslije faze širenja. koje smo do sada razmatrali. a ne prije. A to je. Nužno je da ne bude kemijske promjene iz jednog cikla u drugi.Premda ovo modificira zakon gravi­ tacije. u prijelazu između širenja i sažimanja. Na ovo pitanje nema stvarno uvjerljivog odgovora. ako gustoća materije pada. U Lemaitreovoj kozmologiji je iznos konačan. ovo zahtijeva da materija prođe kroz takvu fazu beskonačno mnogo puta. Jedna takva teorija ima be­ skonačnu prošlost i beskonačnu bu­ dućnost. Lako je razumjeti kako faza širenja nastupa poslije faze sakupljanja. koju smo razmatrali najprije. Ovo vodi novom pitanju. u ne­ kom bitnom pogledu: ona još zahtijeva određeno porijeklo cijelog svemira. kao iznos količine mate­ rije. Možemo postaviti pitanje. pojavile su se razlike. došlo do nestajanja vodika u svemiru. sumnjam. S vremenom gustoća materije pada sve niže. prostor se povećava od točke do konačnog volu­ mena. potpuni iznos materije ne može biti konačan ukoliko prostor počinje s volumenom nula. ako nema ponovnog pretvaranja helija u vodik. ali se o drugim elementima ne može ništa reći. Izgleda da se sakupljanje nastavlja sve dok se prostor ne sabije u točku. je li moguće izraditi teoriju koja bi obja­ snila promatrano širenje galaktike bez zahtjeva da svemir ima određeno porijeklo. a to postavlja vrlo važno pitanje. U svim teorijama. To znači da bi se sve galaktike i zvijezde uništile tokom faze sakupljanja. dok gustoća materije ne postane beskonačna. Da se ostvari ponovno pretvaranje helija u vodik. kojeg promatramo u zvijezdama naše galaktike i susjednih galaktika. proi­ zvedeno u fazi vrlo visoke gustoće. a volumen prostora postaje sve veći. pa je jasno da bi. Teorija pulzirajućeg svemira po­ stavlja zanimljivo pitanje. Dok je gustoća materije u početku be­ skonačna u svim teorijama. vidjeli smo da gustoća ma­ terije brzo opada s vremenom. Prema tome. kako zapo­ činje širenje iz ovog stanja. U takvom slučaju možemo zami­ sliti da je točka porijeklo svemira. u kojem se stadiju formiraju galaktike po ovim kozmologijama? Odgovor je. Lemaitreova kozmologija se ne razlikuje od jednostavne kozmologije. Nasuprot. bilo bi potrebno da se svemir sakupi na takvu gustoću materije kakva je u atomskim jezgrama. Doista. a koju treba odbaciti. Međutim. Vodik se sistematski pretvara u helij u zvijezdama tokom svakog ciklusa. kao što su Lemaitreova. sve teorije zahtijevaju stanje visoke gustoće i visoke temperature. Može li se naći direktni promatrački dokaz da je materija stvarno bila u stadiju krajnje visoke gustoće? Odgovor je ne može. Zatim se kori­ ste promatranja da se odredi koja se od teorijski predloženih mogućnosti može priznati i prihvatiti. u stadiju kada gustoća padne na vrlo ni­ sku vrijednost koja nije mnogo veća od današnje vrijednosti. Bit će prije da su oni nastali unu- 320 . zašto bi se galaktike formirale u ovaj poseban stadij. volumena koji brzo raste da bi zadržao stalni konačni iznos materije. Po­ teškoća leži u tumačenju. U ko­ zmologijama. a u drugima konačan. U nekim teorijama je iznos besko­ načan. naravno. u supro­ tnosti s promatranjem. Ovo je porijeklo zamišljeno kao beskonačno gusto stanje materije kod beskonačno visoke temperature. Početak odgovora može se dati Lemaitreovom kozmologijom. Zato je važno da se upita.

tada koje povezuje čestice atomske jezgre. zašto proces. Ovo je povezivanje takve priro­ mo na ovaj način. Prema tome. . tada bi se novi tip teorije. prisiljeni smo reći da. mezonska polja današnje atom na stoljeće za svaku jedinicu fizike koja su otkrivena u posljednje volumena koji odgovara najvećoj ljud­ vrijeme. poglavlju. ako stvar promatramo već znamo da postoji. u 9. (Normalne gama zrake. tada može iz teorije izvesti koje tvori gravitacija. u ovoj ideji. koje nije dosad poznato iz o fazi visoke gustoće i temperature u eksperimenata na Zemlji te može po­ povijesti svemira je na kraju krajeva stati važno u kozmološkom opsegu. veliku gustoću.) Problem se razlikuje u detaljima. na pri­ traži da materija svemira prolazi fazu mjer. Suprotno. živanje pokazuje da ne možemo naći ali ne u principu od situacije za koju takvu teoriju. mogao zaista naći. Novo je u deta­ normalnim fizikalnim mislima. mo­ je postalo poznato kao stalno-stanje žda. Istra­ na. kao što je to prika­ zano shematski u dijagramu. Zato nije nipošto sigurno da skoj građevini. kao što citeta i magnetizma. Tako nije uopće teško fizičar već posjeduje kompletan inven. je­ lju to. za vrijeme koje su žeći najjednostavniju vrstu novog po­ se odvijale nuklearne reakcije. postoji li ikoja teorija koja ne terije. mogu proizvesti parove elektro­ velike gustoće i temperature. u drugom pogledu. nastao procesima velike gustoće i tem­ Nema ništa posebno revolucionarnog perature svemira. mogao imati beskonačnu prošlost i može imati be­ skonačnu budućnost. nove galaktike mogu zadržati oblik stalne gustoće u bilo kojem povećanom vo­ lumenu prostora. nuklearno polje to možemo znati iz promatranja. koju od teorija. elektromagnet­ brzina širenja svemira. koji bi izbje­ premda je sva materija svemira prošla gao zahtjev za fazom velike gustoće i najmanje jedanput najznačajnije sta­ temperature. dok svi­ svemira. premda se postojeće gala­ ktike udaljuju jedna od druge. što se može naći veza između smo li obavezni da se ograničimo nor­ širenja svemira i brzine stvaranja ma­ malnim fizikalnim mislima? Odgovori­ terije. kroz konstantno širenje. jer su fizici već poznata Na osnovu svega možemo postaviti polja koja omogućuju postanak ma­ pitanje. Fizičaru su poznata de da se. Pre­ ma tome.tar pojedinih zvijezda. ništa lja. postoji mogućnost da se pojavi neko Pomanjkanje svakog jasnog dokaza novo polje. Pokazalo se da je potre­ polja u eksperimentima u laboratoriju bna mjera vrlo mala. ako sko polje koje nastaje pojavom elektri­ se zna brzina širenja svemira. sumnjiv slučaj.na primjer. matematički ćemo doći do toga što od tih efekata nije preživjelo osim. ako se zna brzina stvaranja mnoga razna polja: gravitaciono polje materije. Da bismo očuvali bilo Ako netko načini ovakvu hipotezu. S je brzina stvaranja materije određe­ vremena na vrijeme otkrivaju se nova na teorijom. Ovo zahtijeva da se nova materija direktno stvara u razmjeru sa širenjem svemira.da razumijemo. jet oko nas pokazuje puno dokaza da Teorija stalnog-stanja svemira je postao procesima unutar zvijezda. ako se Kozmološka teorija stalnog-stanja pridonosi tumačenju kako je svemir. kako je opisano tar svih mogućih polja. Ali. iznosi oko jedan . bazirana je na fizikalnom polju koje on ne pokazuje značajan dokaz da je omogućuje postanak nove materije. Tra­ nje. helij.

Tada bismo mogli izračunati. jer u njoj svemir ima beskonačnu starost. Ukratko. da pogledamo kako danas stoje stvari. prem­ da se širenje odnosi i na već postojeće galaktike. situacija ostaje stalna.stvarno javlja. nego što je sada. razne su teorije. s druge strane. Ovo je sasvim različita slika na­ čina kako se svemir s vremenom mije­ nja. efekt bi ta­ kvog stvaranja materije u velikoj skali bio enormno velik. da on ne može ništa posebno saznati o svojoj epohi.3 Uzimajući da sve skupine galaktika imaju iste apsolutne veličine. A. pa se zato ne može postaviti pitanje starosti između naše galaktike i svemira. Pojedine se galaktike mijenjaju s vremenom ili se mogu mijenjati s vremenom. dobile ra­ zna rješenja. bez obzira jedna na drugu. jer stvari izgledaju iste u svim vremenima. Već smo vidjeli da neki sistemi ko­ zmologije nailaze na znatne teškoće pri ocjenjivanju starosti svemira. Ovo predstavlja značajnu promjenu u gledanju na prostorno-vremensku simetriju. Za daleke skupine. ova se tendencija precizno kompenzira stvaranjem nove materije. U drugim se teorijama galaktike kreću i udaljuju jedna od druge tako da bi promatrač u budućnosti našao prostor manje nastanjen galaktikama Slika 11. Povoljna je i situacija i za te­ oriju stalnog-stanja. tako da je sadašnja situacija nekako izjednačena u pogledu obiju teorija. nema ni početka ni kraja svemira. Pretpostavimo da sve galaktike imaju jednak pravi ili apsolutni sjaj. jer se formiraju nove. Zato očekujemo da u cijelom prostoru svemira postoji difuzni plin i da se nove galaktike mogu neprekidno formirati od njega. čija se predviđa­ nja najbolje slažu s promatranjima. Uprkos ovoj maloj mjeri. Na drugoj strani. U teoriji stalnog-sta­ nja. Bilo je spomenuto da jedan promatrač ne može otkriti ništa pose­ bno o svom položaju u prostoru. jer se dobivaju manje vrijednosti nego što je procijenjena starost naše galakti­ ke. Svemir je u velikoj slici isti iz svih točaka prostora i vremena. Premda širenje teži da reducira gustoću. Sada dodajemo daljnju značajnu točku. kakvu bismo mogli očekiva- 322 . prosječna gustoća galaktika u prosto­ ru može ostati stalna. čisto teorijski. Povezivanje izme­ đu širenja svemira i stvaranja materije nalazi se u takvom odnosu da prosje­ čna gustoća materije u prostoru osta­ je konstantna. uzimajući polazne točke koje su se razlikovale od euklidske geometrije. Na slici su rezultati promatranja 18 vrlo udaljenih skupina. Za koju da se odlučimo od ovih ra­ znih teorija? Za onu. nije otkriven u zemalj­ skom laboratoriju. U svakoj epohi će promatrač točno vidjeti istu sliku. koje treba da očekujemo za brzine "bježanja" različitih skupina u odnosu na njiho­ ve prividne veličine. Također smo vidjeli da je kriterij starosti za Lemaitreovu kozmologiju povoljan. Prema tome. naravno. uspoređeni s očeki­ vanjima jednostavnih "eksplodirajućih" kozmogonija i teorije stalnog-stanja. nedavna promatranja ne daju prednost ni Lemaitreovoj kozmologiji i kozmologiji stalnog-stanja. kako mlade generacije ljudskog roda zamjenjuju starije. upravo onako kako se čovjek mijenja s vre­ menom: upravo onako. tako novoformirane galaktike zamjenjuju starije galaktike kad se one udalje. možemo iz teorije izračunati vrijednosti.

jednostavna kozmologija. Na osnovu toga. a prostor euklidski. Razlika između očekivanja i opaža­ nja povećava se ako se primijeni Einsteinova geometrija. a na horizontalnoj skali specificirana prividna veličina. na koje ovdje treba upozoriti. Ali se za gala­ ktike. ostane gotovo nepromijenjena tokom cijelog svog života. nedavno je slično promatranje W. 323 . Ali. koji su sredili brojne podatke radioizvora što su oni mogli otkriti na nebu. Ryle ih je svrstao u brojeve raznog intenziteta . itd. bile bi najstarije galaktike. zmatrana. prilično udaljene. a drugi mnogo slabiji. a neke su i 100% sjajnije. Jedna gru­ pa astronoma vjeruje da su galaktike u stanju neprekidne evolucije. da promatranja daju prednost kozmologiji koja je prva ra­ Slika 11. de­ finirajući razne kategorije. Jedna je od karakteristika teorije stalnog-stanja da se galaktike mora­ ju neprekidno stvarati. Neki od ovih izvora imaju jaki inten­ zitet. Ovi su rezultati već dani na slici 11. Opširnije. rezultati su isti za sve teorije. ako je nji­ hova frekvencija u prostoru jednaka. Počeli su se evi­ dentirati podaci koji pokazuju. kad se jednom galaktika formira. kako zahtijeva teorija stalnog-stanja. Prerano je da se unaprijed o tome donosi neki za­ ključak. što ide u prilog teorije stalnog-stanja. sigurno nije u sebi ispravna. mora uzeti u obzir odustajanje od euklidske geome­ trije. koje nisu previše udaljene od nas. Ali. a i sa Lemaitreovom kozmolo­ gijom. koje su razmatra­ ne na početku ovog poglavlja.broj jakih izvora. koja je razmatrana na početku i u kojoj je svemir nastao prije određenog vreme­ na.3. koji na­ stavljaju da rastu s vremenom. pretpostavka da sve galaktike imaju isti stvarni sjaj. zasnovali su Martin Ryle i njegovi kolege u Cambridgeu. a ova su odustajanja različita za razne teorije. gigantske eliptične galaktike. Bauma vrlo udaljene galaktike pokazalo. Ovo govori. a to je i red vrijednosti neslaganja.4 Na vertikalnoj skali je promatrani broj radioizvora. drugi vjeruju da. Galakti­ ke se ne slažu po svojim sjajevima. još je nepoznato. da li galaktike stalno rastu u veličini i masi.2. naravno. Teorija zahti­ jeva da se one formiraju na početku kao sasvim neznatni objekti. broj nešto slabijih izvora. Posljednje promatračke testove ko­ zmologije stalnog-stanja. kako se može vidjeti na slici 11. da se nove galaktike zaista formiraju. Za galaktike.ti brzinu odmicanja raznih galaktika prema promjeni njihovih udaljenosti ili. naravno. još korisnije. broj još slabijih izvora. Moguće je da je Baum jednostavno promatrao pose­ bno svijetlu galaktiku. Na ovoj slici su zajedno pri­ kazane: kozmologija stalnog-stanja i obična. Njihove su vrijednosti uspo­ ređene s onima što bismo očekivali. prema njihovim pri­ vidnim veličinama. tako da su najveće galaktike i najstarije galaktike. ozbiljno neslaganje s predviđanjem kozmologije stalnogstanja. prema mišljenjima nekih astronoma.

kako ga naša slika po­ kazuje. ali vrijeme koje je potrebno da svjetlost ili radio-valo­ vi dođu do nas iz galaktike. ako su proma­ tranja bila ispravno obavljena. Ryle je ovo objasnio na slijedeći način. radio-izvor. Me­ đutim. teorija pretpostavlja da veličina p nije bila iz­ mjerena za dovoljno veliki volumen. Jedna krivu­ lja na ovoj slici (iscrtkana) predstavlja očekivani broj izvora. u milijardama go­ dina. Drugim riječima. koji je veći od onoga što je dostupan najvećim optičkim teleskopima. pa tu proporciju možemo nazvati p.4 (desno). jest u tome što ima premnogo slabih izvora u usporedbi s brojem jačih izvora. jer je sigurno da su Rylejeva promatranja obuhvaća­ la golem volumen prostora. stoljećima ili tisućama godina. To je načinjeno za niz vrijednosti određenog nivoa. Ako neko svojstvo. Doista. radio-valovi iz nekih na­ jintenzivnijih izvora. Rezultati su prikazani dijagramski na slici 11. Druga od dviju točaka. pa kao što svjetlost treba vremena da stigne do nas od udaljenog izvora. kao što je. kao daljnji dokaz da geometrija prostora nije euklidska geometrija. ako je p izmjereno kao jedan prosjek za dovoljno veliki volumen.vrlo malena. Na prvi bi pogled ovo izgledao bezi­ zgledan oblik obrane. ne može biti definirano relativno malim volumeni­ ma. da ga se uključi u Rylejev popis . Vrijeme koje je potrebno da zračenje stigne do nas od zvijezde unutar naše galaktike. Prema teoriji stalnog-stanja. Ali. specificiran je nivo pri­ vidnog sjaja. oni su bili stvarno emitirani iz svojih izvora u doba kada su se u našim oceanima pojavile prve primitivne forme života. volumen. recimo. Na prvi pogled bi se očekivalo da je eksperimentalna krivulja strmija od očekivane krivulje. tako da veličina p nije mogla biti veća u prošlosti nego što je danas. Ako je ovaj zaključak ispravan. Još preciznije. postoji samo jedan mogući izgovor. Zaista. tada će rezultirajuća količina biti ista bilo gdje i bilo kada. na kojima je bazirano objašnjenje Rylejevih rezulta­ ta. nego o njihovim situacijama od prije nekoliko stotina milijuna godina. trebaju više od 500 milijuna godina da stignu do nas. ovisi o činjenici. tada nije ispravna kozmologija stalnog-stanja. str­ mija od prve. Misli se da je samo jedna galaktika na milijun galaktika takvog tipa. pa dokazuje daje veličina p sigurno bila veća u prošlosti nego da­ nas i da je tada bilo više radio-izvora. koja se prianja rezultatima promatranja. Zato Ryle pokazuje da je činjenica što je p veće od očekivanoga za vrlo udaljene galaktike. Slijedi da. Sada je važno da je druga krivulja (neiscrtkana). dovoljno snažan. tako isto trebaju i radio-valovi. jer je sasvim sigurno da promjena geometrije mijenja očekiva­ nu krivulju. stvari idu lošim putem.tj. raste u vjerojatno­ sti sa starosti galaktike. tri ili četiri mili­ jarde godina da dođu do nas. A radio-valovi iz najslabijih Rylejevih izvora trebaju i dvije. Nesklad. stotinama milijuna ili. jer prema teoriji stalnog-stanja stvari moraju biti u suštini iste u bilo kojem trenutku. koje razmatramo. Naša promatranja vrlo udaljenih galaktika ne kažu nam o njihovim današnjim situacijama. Radio-valovi putuju istom brzinom kao svjetlost. štaviše. može biti izmjereno godinama. koji su izračunani na osnovu da je njihova učestalost u svemiru jednolika i da je geometrija prostora euklidska. na nesreću.prema eksperimentalnim mjerenjima. Zamjena geometrije Eu­ klida s geometrijom Einsteina donosi smanjenje nagiba očekivane krivulje. Oni su započeli svoja putovanja preko prosto­ ra u vrijeme kada se formirao naš pla­ netarni sustav. može biti izmjereno u milijunima. da je slučajnost što je neka galaktika snažan radio-izvor . a broj izvora svjetlijih od specificiranog nivoa je izračunat. što povećava nesklad. ako svojstvo raste u vje- 324 .

Posljednjih godina razilaženje. po kojima bi procijenio. Mislilo se da se renja svemira. tu nije bilo po­ mnogo lakše doći do definitivnog odgo­ četka sa složenom jezgrom. galaktike eliptični sustavi. također. a ovo se razvrstavanje slaže djelovanja fizikalnih zakona. Već smo vidjeli. Složene situacije su posljedica najstarije. tada izgleda da Razne kozmologije se mogu podije­ kozmologija stalnog-stanja nije dobra. đena od najjednostavnijeg elementa. snažni radio-izvori nastaju iz sudara Zato slijedi konačni rezultat. Matematičkim izrazima. Ako je Osnovne razlike između kozmologija ovo gledište ispravno. jer je na takvoj osnovi teško ma Rylejevom gledištu. sadašnja situacija je posljedica samo da su u velikoj proporciji jake radio. u procesima koji se odvijaju izvor radio-zračenja. osim svojstvom povećava sa starosti gala­ u kozmologiji stalnog-stanja. onda je vjerojatnije da će gala­ nema porijeklo. Pojavilo se pitanje. matranjima Ryleja. podudaraju s pro­ ke. ti veći broj sudara nego što je danas. kakvo je stvar­ i posebno načina u kojem je započeo no stanje. gustoća ktike na takav način da će se većina galaktika je bila u prošlosti veća nego naših promatranja odnositi na gala­ je danas.zakona fizike. osim kozmolo­ prema razilaženju svojstva za galakti­ gije stalnog-stanja. U terminologiji fizičara. da u prethodnom sluča­ koje vjerujemo da se sastoje od sta­ ju današnja svojstva svemira ovise i rih zvijezda i vrlo malo plina i prašine. postoji težnja Zato se sve kozmologije. liti u dvije vrste: one. o zakonima fizike i o početnim grani­ Prisutnost starih zvijezda poduprlo bi čnim stanjima. koje zahtijevaju jer kozmologija stalnog-stanja zahtije­ da je svemir imao potpuno određeno va: ili su promatranja netočna ili. Ako je to točno. u kojem su eliptične galaktike aciju. naići će na složenu situ­ nizu.laktika među snažnim radio-izvorima. Pre­ galaktika. A ovdje. jer. današnja situacija nije samo fazi. koje jedino sprečava neeu. Kad saznamo zašto je galaktika jaki vodika. postoje početna ograničena stanja. pa se zato moglo očekiva­ ktike na vrlo velikim udaljenostima. U svakom slučaju. Slična je 325 . Na pri­ sasvim nezavisno od zahtjeva koji smo mjer. gdje gija stalnog-stanja je dosljedna u ra­ je stvarna vjerojatnost ovih dviju vrsta zvrstavanju galaktika po starosnom kozmologija. kod ovog vrlo nesigurnog gle­ drugim riječima. kozmolo­ principe. složena atomska jezgra je izgra­ upravo razmatrali za radio-izvore. sustavi za možemo reći.rojatnosti brže od efekta slabljenja ši­ vora na naše pitanje. ako porijeklo i one. u kojima svemir uopće nisu. U kozmologijama prve ktika postati jaki radio-izvor u starijoj vrste. posljedica zakona fizike nego. za galaktiku je više dišta. u svim kozmologijama.su radio-astronomi napustili ideju da klidski karakter geometrije. bit će bez sumnje u središtima zvijezda. tada ti prosječno svojstvo malog područja se Rylejev zaključak mora bolje ocije­ prostora. U kozmologijama druge vrste definitivan odgovor. za galaktiku je razumjeli nadmoćnost gigantskih ga­ veća vjerojatnost da je bila snažan ra. ali se na njega ne može dati svemir. dio-izvor u prošlosti nego što je sada. kojima se povećavaju udaljenosti. pojavljuje se neobična snažni radio-izvori pojavljuju prilikom situacija u kojoj nije moguće definira­ sudara galaktika. U takvom se slučaju izgled niti nego zaključak teorije stalnog-sta­ pronalaženja galaktike s potrebnim nja. napuštamo pitanje. vjerojatno da je bila snažan radioizvor tokom prvog dijela svoje životne povijesti nego u kasnijoj eri. u drugom slučaju ne izgleda gledište teorije stalnog-stanja. da su ove galaktike zaista vrlo stari Ukoliko netko želi tražiti neke opće sustavi.

Prema ovoj teoriji je međugalaktički prostor mjesto velike aktivno­ sti. mora slijediti iz fizikalnih zakona.zatim sve složenije i složenije. nije postojala mogućnost obraćanja pose­ bnim stanjima. Primjer je formi­ ranje galaktika.najprije relati­ vno jednostavne . Ra­ nije je u ovom poglavlju spomenuto da naša galaktika i Andromedina maglica posjeduju haloe vrlo toplog plina. koji se nalazi unutar diskaste strukture ovih galaktika i potpuno vanjskim plinom visoke temperature. mora­ ju isključiti. Neutroni se spontano raspadaju u vodikove atome.situacija i u kemiji. Ovi bi haloi predstavljali područja prije­ nosa između mnogo hladnijeg. nije započelo sa životom. tada se kozmološke teorije prve vrste. jer su stvari započele na poseban način. Vrlo brzi elektroni među kozmičkim zrakama zatim bi doveli do emisije radio-valova. a energija. što bi vodilo do nastanka kozmičkih zraka. Ova je slika potpuno različita od onih što ih daju druge kozmologije. koje traže da svemir ima određeno porijeklo. a kroz ekstragalaktičku radioastronomiju. 326 . Možda u pojavama ko­ zmičkih zraka i kozmičkih magnetskih polja. za takve kozmologije. pose­ bno u kozmologiji stalnog-stanja. mogu formirati. u kojima je međugalaktički prostor mrtvo područje u kojem se gotovo ništa ne odigrava. Prema tome. Efekti hlađenja unutar toplog plina mogu proizvesti brzine kretanja od oko 3200 kilometara na sekundu. Tu bi došlo do ubrzavanja čestica. Doista. već posjedujemo neke dokaze o postojanju takvog svijeta. gušćeg plina. Prije ili kasnije će se pomoću promatračke tehnike saznati da li po­ stoji ili ne postoji svijet visoke energije izvan galaktika. uključujući formiranje galaktika. galaktike su formirane. To je mjesto u kojem se neprestano stvaraju galaktike i u kojem se već po­ stojeće galaktike stalno mijenjaju s vre­ menom. dok nije došlo do goleme za­ mršenosti procesa života. Ako netko prihvati ovu ideju evo­ lucije od jednostavnih oblika prema složenim oblicima. S tim u vezi kozmologija stalnogstanja je već nešto stvorila na bazi da je opći plin u prostoru vrlo vruć. ugrijava vodik do vrlo visokih tempe­ ratura. već postojeće galaktike su u međusobnom djelovanju sa sredinom koja ih okružuje. Iz pojedinih atoma se formiraju molekule . One su tako velike da se smatra mogućom pojava jakih elektromagnetskih efekata u međugalaktičkom prostoru. ako se formira nova materija u formi neutrona. Drugim riječima. Prema kozmologijama prve vrste. koje traže glavna svojstva svemira kako ga opažamo danas. Bilo šta. oslobođena raspadanjem. kako zaista mora biti. Vjerojatno će se na ovoj razlici do­ nijeti konačna odluka o ispravnosti teorija. Hlađenje unutar toplog plina vodi u situaciju u kojoj se galaktike. a i jata galaktika. cjelokupni predmet ekstragalaktičke radio-stronomije postao je tijesno povezan s ovim vanj­ skim svijetom visoke energije. već su izgrađena u početnim uvjetima. U kozmologijama druge vrste. Tako nam teorija stalnog-stanja predstavlja zanimljiv pogled stanja koja mogu postojati u međugalaktičkom prostoru.

nego UBRZAVAJU!! Milton Humason. a dobili su ime pulzari. Pro­ blemi. da je i on mrtvi planet . 21. Upravo od izlaska ove knjige pa sve do naših dana. To su objekti. 4. Hoyle nije po­ zabavio u ovoj knjizi. Već ova tri podatka pokazuju da je započela nova era istraživanja svemira . . koji je s Hubbleom ustanovio odnos između uda­ ljenosti i brzine bježanja galaktika. . koja je posla­ la niz podataka o Veneri (temperaturi. Na planet Veneru sovjetski su astronomi i astronautičari spustili na­ učnu sondu. kojima se F. najnovije: Otkriveno je da galaksije ne samo da ne usporavaju ili stagniraju u svojoj brzini udaljavanja jedna od druge. 250).NAPOMENA PREVODIOCA Otkrića. vidi str. što su potpuno iznenadile sve astronome. najvje­ rojatnije. a prošle godine (1970) i optički (Crab maglica.I. kojima su dali ime Kvazari.neposredno istraživanje svemirskih objekata. nesumnjivo bi našla vidno mjesto u ovom djelu. koji su isto tako zagonetni. .. potrebno je dodati još tri značajna dostignuća: 1. Istraživa­ nja i mjerenja su pokazala da ti obje­ kti imaju enormnu snagu zračenja i da se nalaze od nas na udaljenostima koje iznose milijarde svjetlosnih godi­ na. VII 1969.Ne zaboravimo dakle da je knjiga tiskana prije 70-te g.Svemirski teleskop Hubble još nije bio u orbiti. Snimljen je planet Mars iz nepo­ sredne blizine pomoću istraživačkih sondi tipa Mariner br. sastavu atmosfre. koje su poslale na Zemlju fotografije. o kojem se govori u predogovoru ove knjige. astronomi su otkri­ li neobične objekte zvjezdolikog oblika. pred­ stavljaju najveće zagonetke s kojima su se suočile astronomija i fizika našega doba. Najprije su otkrive­ ni radio-teleskopima. pa neki smatraju da oni predstavljaju tzv.bez života. jer nije moguće naprečac objasniti proce­ se koji ravnaju tako silnim zračenjima. čija radio-zračenja pokazu­ ju potpuno pravilne periode. Nedavno su otkriveni i objekti. jer su se zbila po­ slije njenog izdavanja. katkada snažnijima i od cjelokupnog zračenja pojedine galaktike. Njihovo istraživanje je u toku. neutronske zvijezde. 6 i 7. čovjek je prvi put zakoračio na jedno drugo svemirsko ti­ jelo: na Mjesec. 3. koji su se s njima pojavili. Uz ove velike zagonetke današnje astronomije. Fotografije pokazuju da je Mars gotovo potpuno sličan Mjesecu. prošlog st. jer je i njego­ va površina ispresijecana kraterima i kružnim brdima. što ukazuje. 2. magnetskom polju). 327 . tipa Venera.

Dodatak: HIPARHOVE I PTOLEMEJEVE KONSTRUKCIJE EPICIKLA .

.

evekcija). Na slici A. bilo bi poučnije da se uzmu u obzir slične ideje koje su pri­ lagođene kretanjima planeta. prije no što se nastavi Ptolemejeva teorija Mjeseca. položaj Pje dan sa (9).Sunce uzrokuje da Mjesec ubrzava svoje kretanje na nekim dijelovima staze. a na nekim dijelovima usporava (to je tzv.: . a neka P predstavlja bilo koji pla­ net. Prema tome. proširenje u kojem centar kruga deferenta nije više trebalo da to­ čno padne u Zemlju i u kojem wd više nije bilo uniformno kutno kretanje.l neka F predstavlja Sun­ ce. tj. Ali. ali s indeksom P. Ovo je omogućilo Ptolemeju da prikaže proširenje Hiparhove teorije. Dajmo svim veličinama indeks P.

Ptolemej je uveo dodatnu kompliciranost koja je zahtijevala da ravnina epicikla ne bude u istoj ravnini u ko­ joj je deferent. Da bi se uzeo u obzir efekt nagnutosti staza planeta. Premda nije korisno da se uključimo detaljno u ovaj predmet (jer nema novih materijala koji bi sadr­ žavali nešto od bitnosti) vrijedno ga je zabilježiti kao daljnji dokaz Ptolemejeve oštroumnosti. 331 =KRAJ= .Gornje analize su bazirane na pre­ tpostavci da se ravnine staza planeta i Zemlje podudaraju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->