P. 1
Bejo_katalog

Bejo_katalog

|Views: 183|Likes:
Published by Marko Jelavić

More info:

Published by: Marko Jelavić on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

može se brati kroz vrlo dugi period. Glavice okrugle. Oblik glavica je duguljast. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj. Rani hibrid.5 kg. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju. Može se dugo brati s polja. Glavice težine oko 1. Podnosi i sušnije uvjete rasta. svježe zelene boje. Srednje rana sorta okruglih glavica.5-2.) alef. Vrlo rani. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. Vanjsko lišçe uspravno. Glavice su težine oko 1.5 kg. Glavice lijepe. ovojno lišçe uspravno. Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Srednje rani za svježu potrošnju.8 kg. Okrugle kompaktne glave. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. var. Glavice su ævrste. Glavice tamno zelene. zelene boje i dobro zatvorene. Otporan na fuzarijsko venuçe. Okrugle glavice manjeg volumena. Težina glavica do 1. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .Kupus/zelje brassica oleracea l. Glavice su ævrste. Fuzarium rezistentan (HR). a vrlo velike težine. vrlo otporne na pucanje. Ima plavo zelene glavice. alba dC. Glavice težine oko 1. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. Dobro podnosi napad bolesti.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju. plosnato okrugle. convar. leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . Glavice su okrugle.5 kg. capitata (l. Rani ljetni kupus. Dosta otporna na sušu. Manje osjetljiv na trips. Ovojni listovi plavo zelene boje.

koriste se specijalne box-palete. . Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. var. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. convar. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama. Najvažnije za berbu. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu.Kupus/zelje brassica oleracea l.) alef. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. capitata (l. Kruženje zraka (kapacitet). razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. alba dC. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom).

Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. Fuzarium rezistentan (HR). lijepe boje. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje. alba dC. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. convar. Izvrsna sorta za skladištenje. tankog lista i vrlo malog kocena. var. Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 .8-2 kg. Glavice okrugle. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. rezistentan na fuzarijsko venuçe. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50.) alef. Ima okrugle. fine strukture. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. plosnato okruglih glavica. Daje odliæne prinose. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. ævrste glavice. Glavice su okrugle. Odliæno podnosi gusti sklop. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. capitata (l. vrlo dobre unutrašnje strukture. Fuzarium rezistentan (HR). Glavice su izrazito okruglog oblika. Glavice srednje krupnoçe. Hibrid kompaktnog rasta. Lijepe boje. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. Manje osjetljiv na trips. okrugle do lagano plosnate. Za dugo skladištenje.Kupus/zelje brassica oleracea l. Fuzarium rezistentan (HR). nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0.

Dugo stoji u polju. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . mogu se dugo brati. Vrlo rodan. Krasne zelene boje. Otporan na fuzarijsko venuçe. Vrlo otporan na pucanje. Za svježu upotrebu. capitata (l. Vrlo rodan. Dobro se nosi s napadom tripsa. okruglo plosnate glavice. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. prvenstveno za ribanje. kratak kocen. var. Glavice okrugle do malo plosnate. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom. Okrugle. zelene. odliæne unutrašnje strukture. Unutrašnja struktura odliæna. Vrlo kvalitetne. Kocen ima kratak. odliænu unutrašnju strukturu. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta.Kupus/zelje brassica oleracea l. kasni jesenski kupus. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. s puno ovojnog lišça. Manje osjetljiv na trips. kratkog kocena. alba dC. ævrste strukture. fine strukture. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. a tako¡er i za svježu potrošnju. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate. ævrste glavice. Glavice plosnato okrugle. Ima puno ovojnog lišça. Ima kratki kocen. Fine unutrašnje strukture. Glavice okrugle. Glavice su ævrste.) alef. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. Rezistentan na duhanske bolesti. kiseljenje cijelih glavica i ribanje. tankih listova. convar. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. a kocen je kratak.

industrijsku preradu i kratko skladištenje. Glavice su kompaktne. convar. lijepe unutrašnje i vanjske boje. glavice su kompaktne i okrugle. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40.) alef. Snažnog je rasta. Glavice su krupne i kompaktne. otporan na fuzarijsko venuçe. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . zbite strukture. Hibrid za dugo skladištenje. Za svježu potrošnju. Može se saditi u gušçem sklopu.5 kg. lijepe tamno crvene.capitata (l. rubra dC. lijepe unutrašnje i vanjske boje. Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. kompaktnog rasta. Kratak kocen. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. Dugo stoji na polju. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. Podnosi gušçi sklop. otporan na fuzarijsko venuçe. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva. Glavice su teške oko 1. var. Glavice su okrugle do malo izdužene. Glavice su okrugle. okrugle.

Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova. oleracea var. Pupovi su mu svjetlo zelene boje.Kelj pupæar brassica oleracea l. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. Lijepi. okrugli pupovi izvrsne kvalitete. Vrlo izdržljiv u polju. 10 . gemmifera dC. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima. Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. convar. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. manje osjetljiv na žuçenje lišça. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove. Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm.

famosa  f1 Compa r s a  f1 11 . Preporuæamo 60.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Preporuæamo 60. težine oko 1. Može se saditi na manje razmake. ævrste. Vrlo rana. manjeg volumena. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. lijepe glavice. listovi blago mjehurasti. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj. var. Kompaktne. Dobra za gusti sklop. Glavice su ævrste. kao npr. Wirosa F1. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja.Kelj brassica oleracea l. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Kompaktna i brzo rastuça sorta. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. za najraniju proizvodnju.3 kg. Glavice su kompaktne s kraçim kocenom.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. a velike težine.000 biljaka/ha. za prezimljenje. convar.000 biljaka/ha. capitata (l. Glavice okrugle. sabauda l. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda. Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C. Može i jesenska sadnja. ævrste. zbijenog rasta.) alef. dobro zatvorene i kratkog kocena. težine oko 1 kg. Srednje rani hibrid. Glavice okruglo ovalne. Podnosi gušçi sklop sadnje.

U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1. convar. uspravno i tamno zeleno. . .7.15. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu.6. Dobro podnosi lošije uvjete. i tada se bere od 1. Može dugo stajati u polju.Kelj brassica oleracea l.) alef.1. Može se skladištiti oko 6 tjedana. Ovojno lišçe je nakovræano. capitata (l. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena. paresa  f1 wiro s a f 1 1 . Za razne termine uzgoja. Za svježu potrošnju i æuvanje. Otpornost na mrazeve je dobra.12. Fuzarium rezistentna. Pregled F1 hibrida kelja. var. sabauda l. Dobro podnosi niske temperature.4.

) alef. • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa. za postizanje dobrih rezultata. 1 . Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na. U naæelu. botrytis l. convar. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe. Proizvodnja cvjetaæe. naroæito bora (B). uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. botrytis (l. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje.

uspravno. botrytis l. Cvatovi ævrsti. Nije osjetljiv na rižavost cvata. Lišçe je tamno zeleno. Srednje kasni hibrid.) alef. za jesenski uzgoj.25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. convar. Ima uspravno i snažno lišçe. Atraktivnog je izgleda. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Cvatovi su bijeli. Odliæno samopokrivanje. ævrsti i dobre kvalitete. Vrlo dobrog okusa. bijeli. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. Cvatovi su bijeli. zelene boje. Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco. leže duboko u lišçu.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. piramidalnog oblika. Hibrid u tipu Romanesco. a listovi uspravni. piramidalnog oblika. koje raste uspravno. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe. Hibrid za ljetnu proizvodnju. Cvatovi su bijeli. Lišçe ima snažan i uspravan rast. botrytis (l.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. dobro pokriveni lišçem. 14 . Preporuæamo uže razmake sadnje. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. Samopokrivanje odliæno. Cvat je kompaktan. Srednje rana sorta. vrlo rijetko rižavi. Za jesensku je proizvodnju.

za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. var. U naæelu. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja.) alef. convar. Kako vrijeme sadnje. U sluæaju viših temperatura tijekom. rast se kroz hladan period zaustavlja. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. botrytis (l.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. botrytis l. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 . Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça.

Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. convar. var. botrytis (l.) alef. botrytis l. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 .

25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. velikih cvatova. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti.Brokula brassica oleracea l. srednje fine strukture. Vrijeme berbe je kratko. Cvatovi su teški. Cvatovi su kupolastog oblika. ima ævrste. Nema šupljikavosti stabljike. belstar f1 1 . Koristi se za svježu potrošnju. convar. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. Struktura cvatova je fina. krupni. bez proraštanja listiça. unutar vegetacijske sezone. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. cymosa duch. 73 dana vegetacije. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. Cvatovi su lijepo oblikovani. okrugle cvatove fine strukture. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. botrytis (l. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . lijepih. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. ævrsti i tamno zelene boje. ævrsti. Bere se oko 70 dana nakon sadnje. srednje veliæine i svježe zelene boje. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. Dobro se nosi s bolestima. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj. Ima snažnu peteljku i lako se bere. var.) alef. Opçenito. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. Ovaj hibrid je rodan.

bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. septembra. . velike. tamno zelenu boju. Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. var. Jako dugo stoji u polju. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. dobro zatvorene i imaju atraktivnu.1 kg. Ima tamno zelene. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje.Kineski kupus brassica pekinensis (lour. Može se kratko æuvati. Stvara lijepe stožaste glavice. koje stižu na tržište u aprilu i maju. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. glatke listove. Vrlo je kratke vegetacije.25. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. za jesensku berbu. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . kratkog tipa. dobre unutrašnje kvalitete.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. dobro popunjene. Vrlo dobar za skladištenje. . presa¡ivati od 20. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje.) rupr. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. Boja je svježe zelena. Glavice su mu kratke. prospera  f1 1 . Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . te se može preporuæiti za proljetni uzgoj. alba dC. capitata (l.20. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve.) alef. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. convar. Glavice su ævrste.

proljetna korabica ubrana s lišçem. Srednje je krupnoçe. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Brati se može kroz dulji period. Korabice su visoke kvalitete. convar. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. var. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. Rana. a temperatura tla viša od 8°C.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. Lišçe je tamno zeleno. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . acephala (dC) alef. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. a da ne odrvene. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. soænog mesa. Vegetacijski period oko 65 dana.Korabica brassica oleracea l. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Korabice mogu dosta dugo rasti. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. uspravnim. Jesenska korabica. bijelog. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. zdravim tamno zelenim lišçem. ubrana bez lišça. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. plosnato okruglog oblika. Rodna je. plosnato okruglog oblika. Otporna na fuzarijsko venuçe. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. Vrlo je kvalitetna. zadebljala stabljika puca. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša.

a može se i skladištiti. Radi ubrzanja proizvodnje presadnica.ljeti.zimi. kompaktno lišçe. a meso bijelo. bijelog mesa. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. svibnja. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama. Korijeni su okrugli.22 Broj dana 10 . Kad su presadnice visine oko 2 cm. srednje visoko.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe.Celer korjenaš apium graveolens l var.000/ha (60 x 30cm). Korijeni su okrugli i glatki. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. Lako se bere i æisti. Unutrašnja kvaliteta je dobra. Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. Ima tamno zeleno. srednje visokim lišçem. Korijeni su okrugli. uspravno i tamno zelene boje. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . niknuti puno brže. uspravno. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. Biljke su snažnog rasta. Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe. Period uzgoja je vrlo dugaæak. . korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). . ilona diamant brill i a n t 0 . koji mogu uzrokovati procvjetavanje. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. Daje vrlo visoke prinose. u usporedbi s normalnim. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. Korijeni su glatki. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. Boja mesa je bijela. prodaja malih korijena sa svježim lišçem. glatki.20 Luna Vrlo rana sorta. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. pa se celer preporuæa saditi oko 15. Lišçe je tamno i uspravno.za preradu. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. nenaklijalim sjemenom. Diamant Rana do srednje rana sorta. okrugli do malo izduženi. Lišçe je srednje visoko. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: . Srednje rana sorta s tamno zelenim. Za svježu potrošnju. Za svježu potrošnju.

Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). æiji su plodovi svježe zelene boje. Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje. secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi. Od mladih tobolaca priprema se juha.22 Broj dana 10 .20 1 . vrlo glatke peteljke. Dugo može stajati u polju. dulce Bamija abelmoschus esculentus l.32°C. Bere se svaki ili svaki drugi dan. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni.Celer listaš apium graveolens l. safir Celer bjelaš apium graveolens l. Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. var. Tobolci su dugaæki. Boja lista je srednje zelena. tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . salata. gulaš itd.22 Broj dana 10 .20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. ujednaæeni i odliæne kvalitete. (moench) Nova kultura u Bejovom programu. Ne podnosi mrazeve. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. var. Anokhi F1 Srednje rana sorta. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu.

s poludugim i dobro ispunjenim. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. ali i za svježu potrošnju.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. Namijenjen je za svježu prodaju. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. tamno zelene boje. a tako¡er i za industrijsku preradu. normalnog izgleda lista. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. Srednje visokog je i uspravnog rasta. Titan Lisnati peršin. koji je vrlo malo nakovræan. hill Krausa Lisnati peršin. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. Boja mu je tamno zelena. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu. Vrlo bujno i jako lišçe. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. odliæne kvalitete mesa. duži i glatkiji. Arat Dugaæak.w. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . a. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. glatkim korijenima. jako nakovræanog lišça. Krausa titan .w. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. gladak. Listovi imaju visok postotak suhe tvari. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu.

a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih.samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate. U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina.mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru.neophodna je umjerena. B) .mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti . na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: . Samo potpuno zdravu mrkvu.dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu.kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina . dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje. fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja . Organizirati skladište tako da. Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu.nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti .prskanjem mrkve.slabo strujanje zraka unutar skladišta .ne pretjerivati s æišçenjem mrkve . a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg. Me¡utim. skladištenje je uglavnom otežano. namijeniti za dugo skladištenje. nekoliko tjedana prije berbe.stabilna temperatura oko 0°C . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: .mrkva treba biti potpuno zrela . dobro izbalansirana gnojidba. naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe . istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van . u usporedbi s ostalim povrçem.Mrkva daucus carota l. ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi.potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom .odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti .

Krasna mrkva. valjkastog oblika. srednje duga i uniformna.40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . valjkasta. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9. Ne puca. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . Lišça ima puno i raste uspravno. Odliæne boje. Za prodaju u svežnjevima. Cilindriæna. odliæno obojeni. pogodna za prodaju u svežnjevima. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. Odliæna boja. valjkasti. Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru. Valjkasta. duga i glatka mrkva. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 . vrlo zdravog lišça.Mrkva daucus carota l.18 Broj dana 8 . za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista.0 Odliæno obojena mrkva. Vrlo prinosna. Korijeni su dugi.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11. Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10. vrlo glatka mrkva.5 .15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3.8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. Dobro podnosi sušne uvjete. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj.

Dobra je za rezanje na kolutiçe. srednje dugaæka. Vrlo rodan Nantes tip. Za svježu potrošnju.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima. intenzivno obojenim korijenima. Lišçe je tamno zeleno.2.5 .2.3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1. glatki. lijepe unutrašnje i vanjske boje.2.7 Korijeni su dugaæki. tanki. Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1.2.5 .Mrkva daucus carota l.5 .5 .0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10.2. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve. Glatki Nantes tip s dugaækim.0 .5 1. Dobra za rezanje na kolutiçe.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 . odliæne unutrašnje kvalitete. 9.5 . Unutrašnja boja odliæna. uspravno i zdravo. Moguça prodaja u svežnjevima.5 Nirim F1 117 1.5 .5 srednje kasna jako 9. Nantes tip s dugim. Dobro rodi. Korijeni glatki. Za svježu potrošnju i preradu. Daje visok prinos. snažno. lijepe boje.2. Korijeni dugaæki i nisu debeli. Napa F1 115 1. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom.2. odliæno obojeni i ne pucaju.3 Opaska Glatki Nantes. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1. Korijeni su snažni.

B. duga. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0. Nema zelenu glavu.8 10. odliæne boje. lijepe boje i bujnog lišça. pa je posebno dobra za industrijsku preradu.2 0. bez srca. odliæne boje. Korijen je gladak. 5.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1.0 13 . Duljina vegetacije je oko 130 dana. Vrlo rodna. tupog vrha. Pariška mrkvica.0 11. Pogodna je za dugo æuvanje. Daje vrlo visoke prinose.5 Opaska Amsterdamski tip.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11. Odliæno obojeni korijeni. tupa. Za konzerviranje cijelih mrkvica. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A.B. 7.3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. koniænog izgleda. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 . Za svježu potrošnju.Mrkva daucus carota l. Odliæno se æuva. Pogodna za æuvanje. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. 3. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima.6 11. Koniæni korijeni. Duljina vegetacije je oko 160 dana. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9.9 10. Namijenjena za sušenje. preradu i æuvanje. Žuta mrkva. Nantes tip. Berlikum tip.8 . Korijeni koniæni. Flakkee tip.K. deblja.K.1 0.8 . Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. A. 2.8 . 4. ne puca. Dobro se skladišti. 6.1.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja.

PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. . sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. površinski sloj je predubok. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. C. a što rezultira neujednaæenim nicanjem. površinski sloj je prefine strukture. B. U. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla. D. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. površinski sloj je pregrub. C. B. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. zajedno s tri najæešçe pogreške: A. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem.Luk/crni luk allium cepa l. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla.. D. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja.5 cm.

Luk/crni luk allium cepa l.6 10.0 9.9 11.12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .0 11.25 3-5 6 .0 8.5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .20 Broj dana 20 .

Lukovice su mu tamno crvene. glaCier . Sije se poæetkom augusta. Ova je sorta vrlo rodna. Može se proizvoditi iz luæica. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. Može se sijati na stalno mjesto. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Može se koristiti i kao mladi luk. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe. sjajne i okrugle. Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. koji se može i kratko æuvati.Luk/crni luk allium cepa l. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. Ima lijepe. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. Ima lijepe. a može i iz direktne sjetve. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara.

Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. soæne glavice vrlo dobrog okusa. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. te berbu treba oæekivati u junu/julu. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo.Luk/crni luk allium cepa l. Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. U tipu je kaba lukova. parade 0 . Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. Daje okrugle. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. a presa¡ivanje u 10. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. ævrsto je i tamno zeleno. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. jer je vrlo velikih dimenzija. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. mjesecu. Lukovica nema okruglog zadebljanja. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. Lišçe mu raste uspravno. mjesecu.

.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. . sortnu æistoçu i zdravstveno stanje. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. . 1 . Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema». .Brži razvoj luka. Isporuke s certifikatom o kvaliteti. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama.Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima.Luæica allium cepa l. Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. za svaku isporuku. Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire.Ranija berba. Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu . Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice. Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”.Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla.Odliæan za preradu. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. postiže se ravnomjeran razvoj. . Informacija o broju luæica u kg. koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja.

okruglog oblika. žuti i vrlo ujednaæeni. možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm. Lukovi su okrugli.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. Lukovi imaju lijepu. dozrijeva tjedan dana ranije. . Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine. žutu ovojnicu. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa.visok stupanj ujednaæenosti. Namijenjen je za svježu potrošnju.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. Umjereno tolerantan na procvjetavanje. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. za svježu potrošnju. na upit. Forum F1 Novi. Lukovice su lijepe. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem.Luæica allium cepa l. Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju. Rast mu je snažan. Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. Okruglog do ogruglog. . Lukovi su okrugli. Od do sada poznatih ranih sorti. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. .moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. a oblika su plosnato. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto. što donosi slijedeçe prednosti: . .

50 i 75 cm. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. a kasnijih tijekom cijele zime. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. naroæito za ranu proizvodnju. Najbolji rezultati. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. Col u m b u s .Poriluk allium porrum l. a razmaci izme¡u redova su 40. Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm.000 biljaka/ha. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa.000 biljaka/ha. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. kasniji su tamnije boje. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. U Nizozemskoj se. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. U nekim sluæajevima. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. imat çemo 160. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. upotrebom specijalnog stroja. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. poriluk sadi u rupe. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. debljom stabljikom.

85 dana vegetacije. Bandit Kasni. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. Vrlo je rodan. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. Namijenjen je za prodaju tijekom zime. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. Ima lijepe. fo r r e s t Lancia Rana sorta. ævrste. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju.60 U redu 10 . Bijeli dio je dugaæak. dugaæke stabljike i uspravnog lišça. Uspravnog je i vrlo visokog rasta. 150 dana vegetacije. plavo-zeleni tip poriluka. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. izvanredne uniformnosti. 140 dana vegetacije. dugaæke lukovice. Formira mnogo tamno zelenog lišça. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu.10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. Vrlo je rodan. Izrazito uniformnog rasta. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima. raste brzo i zdravog je izgleda. Uspravnog je rasta i snažnih listova. Formira vrlo duge.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Manje je osjetljiv na Alternariu. j olant lan Celot 4 . Vrlo rana sorta. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. Ima dobru otpornost na mrazeve.22 Broj dana 6 . Stabljika je dugaæka i bijela. bez okruglastog zadebljanja. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Lišçe je tamno. izdužene lukovice. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. Dobro se nosi s bolestima. bez okruglastog zadebljanja. 75 dana vegetacije. dužine oko 30 . Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj.Poriluk allium porrum l. jesenski. bijele. Dobro podnosi napad virusa. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Lišçe je snažno i uspravno. 90 dana vegetacije. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. bez okruglih zadebljanja. srednje zelene boje. Leroy F1 110 dana vegetacije. Vrlo je prinosna.35 cm. s visokim prinosom. 90 dana vegetacije.

Listovi su mu uspravni. ævrste glavice. Vegetacija mu je oko 112 dana. okrugle. a može se i kratko skladištiti. Glavice su vrlo ujednaæene. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. vitke glavice. ævrste. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. Erfano Kasna sorta. intenzivno crvene boje.25 Broj dana 5 . in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. tamno zeleni i prošarani. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. dužine vegetacije 90 dana. tamnocrvene. valjkaste. Dobro se drži na polju. namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju.Radiæ Cichorium intybus l.12 Indigo Ova sorta brzo raste. uski. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. Dobro se drži na polju. Glavice su krupne. Fiero oblikuje lijepe. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. Srce glavice je dobro zatvoreno. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. Ovojno lišçe je zeleno. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. Formira izjednaæene. leonardo fiero 5 . te na rubnu palež lista.

Visina biljaka je oko 30 . vrlo ujednaæenih. Može podnijeti i mali mraz u polju. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . okrugli. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. širokih listova. Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. valjkastih glavica. s nekoliko vanjskih listova. Razmak sadnje 30 x 30 cm. daju dobar urod zbog krupnoçe listova. jer se lako i brzo æisti. Listovi su glatki. Biljæice su izjednaæenog rasta.12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju. tamno zeleni. Manje je osjetljiv na bolesti. Glavice su cilindriæne. jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Jupiter Srednje rana sorta. U ponudi samo kalibrirano sjeme. Dobro se nosi s bolestima. maC holong .25 Broj dana 5 . tamno zelene boje.35 cm. Biljke su srcolikog izgleda.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. one su krupne te daju vrlo visok prinos.) laterr. Visina glavica je oko 50 cm.

25 Broj dana 5 . kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. koji daje teške. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Glavice su dobro ispunjene i teške. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. i manje je osjetljiva na truljenje. zbijene glavice. Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. var. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste.12 Neos Kovræavi tip endivije. Preporuæa se za ljetnu. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje.Endivija Cichorium endivia l. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. Uniformna je i lijepog izgleda. S donje strane glavice su dobro zatvorene. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. Ova sorta daje odliæne prirode. eros . latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju. uspravnim listovima.

Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru.22 broj dana 8 . Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti. Vrlo rodan hibrid s lijepim. var. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom. koji su vrlo lijepe bijele boje. Formira debele izboje s glatkim listovima. Lišçe je uspravno. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime. ljetnu i jesensku proizvodnju. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. rotkvice su lijepe i okrugle. rodan hibrid za ranu proljetnu. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. a listovi su srednje dužine. okruglim rukavcima. Vrlo je ujednaæena i rodna. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. pod staklom ili plastikom. svježe zelene boje. radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vegetacijski period joj je oko 35 dana. ru d y f 1 . kratko.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen.Rotkvica raphanus sativus l.

Namijenjen je za proljetnu. Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1. Spokane F1. hidroponskim sistemima u staklenicima. 3. što olakšava naknadno pakiranje. glatki i duguljastog oblika.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. kao baby špinat. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. Listovi su zeleni do tamno zeleni. tamno zeleni. Dvodomni hibrid. Space F1 Jednodomni hibrid. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. 2 i 3. Rezistentan je na plamenjaæu 1. glatkog. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu. te je dobar za ljetnu proizvodnju. Listovi su mu okrugli. Obzirom da ima blago mjehurast list. blago mjehurasti. okruglog lišça. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. zelenog. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. ljetnu i jesensku proizvodnju.Špinat spinacea oleracea l. 2 i 3.7. spa n s a f 1 . a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. 4. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Listovi su mu okrugli. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. npr. Preporuæamo ga za proljetnu.. 5. 2. Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. koji vrlo sporo ide u cvijet. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. ljetnu i jesensku sjetvu. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe.

000/770. Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii.50 g 50 . za sušna podneblja.000/1.000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta.500 g (8 .60 36 .90 50 . Za preradu.000 420. Preporuæamo za kontinentalnu klimu. Odliæna kvaliteta i urod.12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 . 40 . Za rezanje na kolutiçe. Za preradu.22 Broj dana 9 . var.100 g 100 .500. Ne cvate. Za preradu i æuvanje.000.8 cm) 300 . conditiva alef.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 .300 g (4 . Ima snažno lišçe. Vrlo rodna.000 640.Cikla beta vulgaris l.000 1.40 1.500. Dobar prirod. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .

Otporan na Cladosporium. plamenjaæe i pepelnice. pepelnice i mozaik virusa krastavaca. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. Rana sorta.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. Odliæan za kiseljenje. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid. atlantis 41 . koji nije partenokarpni. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. veç pretežno ženski. Otporan na Cladosporium. a otporan je i na krastavost. Manje osjetljiv na krastavost. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. fino bodljasti. Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Plodovi su tamno zeleni. svijetle boje i bez goræine. Plodovi su tamno zeleni. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine.2:1. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Moguç uzgoj i u plastenicima. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. Plodovi su tamno zeleni. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. pepelnice i plamenjaæe.1:1.2:1. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. s odnosom dužine i debljine 3. snažnog rasta. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid.

200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. težine oko 200 . Plodovi su crveni. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Plodovi težine oko 150 . vrlo ævrsti i pogodni za transport. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). Otporan na Verticillium. Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1. duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. Odliæno podnose transport. Benito F1 ima æetvrtaste. te na Fuzarium rase 0 i 1. Fuzarium 0 i 1. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. Ima lagano naznaæen. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Topspin F1 Srednje kasni. Fuzarium 0 i 1. townsvil l e   f 1 4 . cilindriænog oblika. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom. Townsville F1 Srednje rani hibrid. Determinantan. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih. Samo za vanjsku proizvodnju. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu.250 g. Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. a potrošnju u svježem stanju. Za svježu su potrošnju. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. zdravih biljaka. zelenog kragna. prosjeæne težine oko 60 .) Karsten ex farw. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. Otporna je na Verticillium a i b. moguç uzgoj sa i bez potpornja. Plodovi su okruglog oblika. Visoko je otporan na Verticillium. Kožica je vrlo ævrsta. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Rajæice su okrugle i mesnate. Otporan na Verticillium. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. ali se lagano guli. Vrlo visok prinos. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . Vegetacija oko 72 dana. svjetlo zeleni kragn. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje.25 Broj dana 8 .

Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja. Biljke su visine 80-85 cm. Plodovi su viseçi. dugaæki. prosjeæne duljine 10 cm. 4 .5 cm.30 Broj dana 8 . Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa. a širine 2. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 .Paprika Capsicum annuum l. Viseçi plodovi ovalnog oblika.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25 grama.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji.4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). prosjeæne duljine i širine 8 cm. prosjeæne duljine 14 cm. Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika. Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. Plodovi se sastoje od 3 . (8 mm). Plodovi se sastoje od 3 . a širine 6 cm. Prosjeæna težina ploda je 20 .

ªlanak . 4. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. ªlanak . Ako je otvoren steæaj. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. ukoliko je moguçe. Roba isporuæena od strane prodavatelja. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. ªlanak 4. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. 2. ªlanak . pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. 6. Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. 3. Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. Odga¡anje 1. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. Ograniæenja vlasništva 1. ªlanak . iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. Ponude i cijene 1. Švicarska). Primjena opçih uvjeta 1. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. • fito-sanitarni zahtjev. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. Prodavatelj çe uæiniti sve. za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. ili je kupac nesposoban za plaçanje. kako najbolje zna. 7. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju.o. Po isteku tog roka. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. Isporuke su franko sjedište prodavatelja. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. Plaçanje 1.o. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka.. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu. od dana neizvršenja svoje obveze. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. 5. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. ªlanak . Ukoliko je reklamacija osnovana. važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). a kupac kasni s isplatom jedne rate. broju ili težini. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. ªlanak 10. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. niti ima pravo na naknadu štete. 2. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. 10.. 3. kao što je navedeno u ælanku 7. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. Kupac je obvezan. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. 44 . te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. te çe. 2. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. stavak 1. 2. 3. kao što su: • faktura. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. Nyon. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. likvidacija. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. Zagreb ªlanak 1. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora.00 EUR po srednjem teæaju HNB. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. ªlanak . Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. Ukoliko je kupæevo sjedište. ªlanak 5. Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza.o. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. 2. 9. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. 3. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. 2. Odgovornost 1. pakiranju. 2. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. 8. Naruæivanje i isporuka 1. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. ukoliko je moguçe. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. 3. • me¡unarodne potvrde. 2. Prilikom podnošenja narudžbe. Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1.o. Ukoliko se roba dalje preproda. a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. da ispuni svoje obveze isporuke. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. ali çe.

sortnu æistoçu. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. Opisi. Izme¡u ostalog tu spadaju. izvan firme prodavatelja.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. u bilo kojem obliku. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. izme¡u ostalih faktora. 45 . Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku.o. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. u potpunosti važeçe. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. sortnost. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. ªlanak 1. 3. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. navodeçi broj partije. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. 2. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. 2. Primjena zakona 1. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. 2. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa). 3. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. 2. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. ishrana itd. Pružanje informacija 1. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. æim to sazna. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. tlo. koliko je god to moguçe.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. vanjsku pojavnost i prinos. Me¡utim. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. ili putem posredovanja. Viša sila 1. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. ªlanak 1. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. stranke çe. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Data informacija ili indicirana kvaliteta. Stranke su obvezne. Konverzija 1. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. Me¡utim. te opçi problemi transporta. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja.o. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. navodeçi broj pakiranja. u usporedbi s neotpornim sortama. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. o mjestu uzgoja. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. Me¡utim. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. 3. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. 2. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. me¡utim. Nedostaci. ªlanak 14. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima. Rješavanje sporova 1. specifikaciji robe. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. ukoliko je neophodno. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. u sluæaju spora. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. ªlanak 15. ako ništa nije dogovoreno. 2. uvjetima uzgoja (klima. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. 3. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. ili uzroænik bolesti. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. 5. registraciju kupaca. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. zdravstveno stanje. koliko god je to moguçe. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. rokovi žalbe 1. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. 4. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. 2. Zagreb ªlanak 11. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. Upotreba i garancija 1. ªlanak 1. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. Informacija. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. koju pruža prodavatelj je bez obveza. tehniæku æistoçu.. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. na osnovu navedenih informacija. Nizozemska. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). Rezultati zavise. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. Prodavatelj çe odmah. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->