P. 1
Bejo_katalog

Bejo_katalog

|Views: 183|Likes:
Published by Marko Jelavić

More info:

Published by: Marko Jelavić on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/07/2013

pdf

text

original

Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

Vrlo rani. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj. Otporan na fuzarijsko venuçe. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. capitata (l. Dobro podnosi napad bolesti. Može se dugo brati s polja. Rani ljetni kupus.5-2. vrlo otporne na pucanje. može se brati kroz vrlo dugi period.) alef. Okrugle glavice manjeg volumena.Kupus/zelje brassica oleracea l.5 kg. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju. Podnosi i sušnije uvjete rasta. convar. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . Glavice težine oko 1. Ima plavo zelene glavice. ovojno lišçe uspravno. Rani hibrid. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Srednje rana sorta okruglih glavica. Težina glavica do 1. Dosta otporna na sušu. Glavice težine oko 1. alba dC.5 kg. Glavice su ævrste. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. Okrugle kompaktne glave. zelene boje i dobro zatvorene. svježe zelene boje. a vrlo velike težine. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. Glavice tamno zelene. plosnato okrugle. Glavice lijepe. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. Fuzarium rezistentan (HR). Glavice okrugle.5 kg. Srednje rani za svježu potrošnju.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju.8 kg. Glavice su okrugle. Ovojni listovi plavo zelene boje. Oblik glavica je duguljast. Vanjsko lišçe uspravno. Glavice su težine oko 1. Glavice su ævrste. Manje osjetljiv na trips. var.

treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. convar. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava.) alef. Kruženje zraka (kapacitet). . razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C. capitata (l.Kupus/zelje brassica oleracea l. koriste se specijalne box-palete. var. alba dC. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. Najvažnije za berbu. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom). Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama.

plosnato okruglih glavica. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Glavice su izrazito okruglog oblika. Glavice srednje krupnoçe. alba dC. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. convar. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. vrlo dobre unutrašnje strukture. Daje odliæne prinose. ævrste glavice.) alef. Fuzarium rezistentan (HR).8-2 kg.Kupus/zelje brassica oleracea l. Hibrid kompaktnog rasta. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . Lijepe boje. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. Ima okrugle. capitata (l. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. Glavice su okrugle. Odliæno podnosi gusti sklop. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. tankog lista i vrlo malog kocena. lijepe boje. fine strukture. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. Fuzarium rezistentan (HR). Glavice okrugle. Izvrsna sorta za skladištenje. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. okrugle do lagano plosnate. rezistentan na fuzarijsko venuçe. Fuzarium rezistentan (HR). Za dugo skladištenje. Manje osjetljiv na trips. var.

odliæne unutrašnje strukture. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Ima kratki kocen. mogu se dugo brati. zelene. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. s puno ovojnog lišça. prvenstveno za ribanje. Glavice plosnato okrugle. convar. okruglo plosnate glavice. var. tankih listova. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. a kocen je kratak. Vrlo kvalitetne. kratak kocen. Rezistentan na duhanske bolesti. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . fine strukture. Kocen ima kratak. Manje osjetljiv na trips. ævrste strukture. alba dC. odliænu unutrašnju strukturu. Ima puno ovojnog lišça. Otporan na fuzarijsko venuçe. Za svježu upotrebu. Vrlo rodan. Krasne zelene boje. Vrlo otporan na pucanje. capitata (l. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. Glavice su ævrste. Vrlo rodan. ævrste glavice. Fine unutrašnje strukture. Unutrašnja struktura odliæna. Glavice okrugle. Dugo stoji u polju. Dobro se nosi s napadom tripsa.Kupus/zelje brassica oleracea l.) alef. kratkog kocena. kiseljenje cijelih glavica i ribanje. kasni jesenski kupus. a tako¡er i za svježu potrošnju. Okrugle. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. Glavice okrugle do malo plosnate. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom.

otporan na fuzarijsko venuçe. Glavice su okrugle. Može se saditi u gušçem sklopu. Glavice su krupne i kompaktne. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40. Dugo stoji na polju. industrijsku preradu i kratko skladištenje. Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. Kratak kocen. glavice su kompaktne i okrugle. Glavice su teške oko 1. okrugle. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. kompaktnog rasta. Glavice su kompaktne. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . Za svježu potrošnju. lijepe unutrašnje i vanjske boje. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. Podnosi gušçi sklop. zbite strukture.) alef. otporan na fuzarijsko venuçe. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. var. Snažnog je rasta. Hibrid za dugo skladištenje. Glavice su okrugle do malo izdužene.5 kg. rubra dC. lijepe unutrašnje i vanjske boje. lijepe tamno crvene.capitata (l. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. convar.

Lijepi. a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. Pupovi su mu svjetlo zelene boje. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. convar. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. manje osjetljiv na žuçenje lišça. gemmifera dC.Kelj pupæar brassica oleracea l. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. Vrlo izdržljiv u polju. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. 10 . Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). oleracea var. okrugli pupovi izvrsne kvalitete. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova.

25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. Dobra za gusti sklop. Kompaktne. Kompaktna i brzo rastuça sorta. Wirosa F1.000 biljaka/ha. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 .Kelj brassica oleracea l. Glavice okruglo ovalne. lijepe glavice. ævrste. sabauda l. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja. convar. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj. listovi blago mjehurasti. var.) alef. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .000 biljaka/ha. dobro zatvorene i kratkog kocena. manjeg volumena. težine oko 1. Glavice okrugle. zbijenog rasta. Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. Vrlo rana.3 kg. Srednje rani hibrid. Podnosi gušçi sklop sadnje. Preporuæamo 60. ævrste. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . za najraniju proizvodnju. Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C. kao npr. Glavice su ævrste. za prezimljenje. capitata (l. Može i jesenska sadnja. Preporuæamo 60. a velike težine. Može se saditi na manje razmake. težine oko 1 kg. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda.

uspravno i tamno zeleno. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. convar.4. Otpornost na mrazeve je dobra.12. Fuzarium rezistentna.6. paresa  f1 wiro s a f 1 1 . capitata (l. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu. Dobro podnosi lošije uvjete. . var.15. Može dugo stajati u polju. i tada se bere od 1. U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1. Dobro podnosi niske temperature. Za svježu potrošnju i æuvanje. .Kelj brassica oleracea l. Za razne termine uzgoja.) alef.1. sabauda l. Može se skladištiti oko 6 tjedana. Pregled F1 hibrida kelja. Ovojno lišçe je nakovræano.7. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena.

U naæelu. botrytis l. • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe. botrytis (l. Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na.) alef. uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. 1 . od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. convar. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje. Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu. naroæito bora (B). Proizvodnja cvjetaæe. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). za postizanje dobrih rezultata.

leže duboko u lišçu.) alef. Cvat je kompaktan. Lišçe je tamno zeleno. Hibrid u tipu Romanesco. 14 . Ima uspravno i snažno lišçe. Za jesensku je proizvodnju. Srednje rana sorta. Cvatovi ævrsti.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. uspravno. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. vrlo rijetko rižavi. piramidalnog oblika. Nije osjetljiv na rižavost cvata. Cvatovi su bijeli. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. a listovi uspravni. piramidalnog oblika. botrytis l. ævrsti i dobre kvalitete. Lišçe ima snažan i uspravan rast.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. zelene boje. Samopokrivanje odliæno. dobro pokriveni lišçem. Hibrid za ljetnu proizvodnju. botrytis (l. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. za jesenski uzgoj. Srednje kasni hibrid. convar. Cvatovi su bijeli. Cvatovi su bijeli. Vrlo dobrog okusa. Atraktivnog je izgleda. Odliæno samopokrivanje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe. Preporuæamo uže razmake sadnje. bijeli. Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. koje raste uspravno.

 botrytis (l. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni.) alef. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 .Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. botrytis l. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja. Kako vrijeme sadnje. za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. U naæelu. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. U sluæaju viših temperatura tijekom. rast se kroz hladan period zaustavlja. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. var. convar. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça.

) alef. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. botrytis l. convar. var.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. botrytis (l. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 .

Opçenito. botrytis (l. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. Nema šupljikavosti stabljike. cymosa duch. Cvatovi su teški. Struktura cvatova je fina. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. Bere se oko 70 dana nakon sadnje. srednje fine strukture. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. srednje veliæine i svježe zelene boje. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. Ima snažnu peteljku i lako se bere. ima ævrste. 73 dana vegetacije. Cvatovi su kupolastog oblika. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. Koristi se za svježu potrošnju. Cvatovi su lijepo oblikovani. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj. unutar vegetacijske sezone. ævrsti. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. belstar f1 1 . okrugle cvatove fine strukture.Brokula brassica oleracea l. ævrsti i tamno zelene boje. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. var. Vrijeme berbe je kratko. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. velikih cvatova. krupni. Ovaj hibrid je rodan. convar. lijepih. bez proraštanja listiça. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje.) alef. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Dobro se nosi s bolestima. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .

Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. dobre unutrašnje kvalitete. kratkog tipa. . Jako dugo stoji u polju. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Ima tamno zelene. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. Glavice su ævrste. koje stižu na tržište u aprilu i maju.Kineski kupus brassica pekinensis (lour. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. Glavice su mu kratke. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. septembra. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. presa¡ivati od 20. prospera  f1 1 . var. Može se kratko æuvati. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25. tamno zelenu boju. Vrlo dobar za skladištenje.1 kg.) alef. bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. . alba dC.) rupr. glatke listove. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. convar. dobro zatvorene i imaju atraktivnu.20. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. dobro popunjene. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. za jesensku berbu. Boja je svježe zelena. Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. te se može preporuæiti za proljetni uzgoj. capitata (l.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. Stvara lijepe stožaste glavice. velike. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj. Vrlo je kratke vegetacije.

 var. uspravnim. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. plosnato okruglog oblika. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. a da ne odrvene.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. Korabice mogu dosta dugo rasti. ubrana bez lišça. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .Korabica brassica oleracea l. zadebljala stabljika puca. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. zdravim tamno zelenim lišçem. proljetna korabica ubrana s lišçem. Vegetacijski period oko 65 dana. soænog mesa. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Rana. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. Rodna je. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. Srednje je krupnoçe. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. Brati se može kroz dulji period. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. convar. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . Lišçe je tamno zeleno. plosnato okruglog oblika. Otporna na fuzarijsko venuçe. a temperatura tla viša od 8°C. Vrlo je kvalitetna. acephala (dC) alef. bijelog. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. Korabice su visoke kvalitete. Jesenska korabica.

okrugli do malo izduženi. Korijeni su glatki. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama. Za svježu potrošnju. uspravno i tamno zelene boje. koji mogu uzrokovati procvjetavanje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . Lako se bere i æisti. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. Unutrašnja kvaliteta je dobra. . Korijeni su okrugli.22 Broj dana 10 . Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe.ljeti. korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva. Diamant Rana do srednje rana sorta. Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. Period uzgoja je vrlo dugaæak. Lišçe je srednje visoko. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi.za preradu. Korijeni su okrugli. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. prodaja malih korijena sa svježim lišçem. niknuti puno brže. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima.20 Luna Vrlo rana sorta. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: . a može se i skladištiti.000/ha (60 x 30cm). Lišçe je tamno i uspravno. ilona diamant brill i a n t 0 . bijelog mesa. Biljke su snažnog rasta.Celer korjenaš apium graveolens l var. svibnja. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Korijeni su okrugli i glatki. u usporedbi s normalnim. . glatki. nenaklijalim sjemenom. uspravno. srednje visokim lišçem. Srednje rana sorta s tamno zelenim. Za svježu potrošnju. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. Kad su presadnice visine oko 2 cm. a meso bijelo.zimi. kompaktno lišçe. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Ima tamno zeleno. pa se celer preporuæa saditi oko 15. Radi ubrzanja proizvodnje presadnica. Daje vrlo visoke prinose. Boja mesa je bijela. srednje visoko.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe.

vrlo glatke peteljke. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. Anokhi F1 Srednje rana sorta. Dugo može stajati u polju. Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje.20 1 . (moench) Nova kultura u Bejovom programu. salata. dulce Bamija abelmoschus esculentus l. koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje. Od mladih tobolaca priprema se juha. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi.Celer listaš apium graveolens l. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). var. Boja lista je srednje zelena.22 Broj dana 10 . Bere se svaki ili svaki drugi dan. Ne podnosi mrazeve. safir Celer bjelaš apium graveolens l. ujednaæeni i odliæne kvalitete. var. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. æiji su plodovi svježe zelene boje.32°C. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. gulaš itd.22 Broj dana 10 . tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke. secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Tobolci su dugaæki. Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira.

te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša.w. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. Listovi imaju visok postotak suhe tvari.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. glatkim korijenima. s poludugim i dobro ispunjenim. Namijenjen je za svježu prodaju. koji je vrlo malo nakovræan. Boja mu je tamno zelena. duži i glatkiji. Arat Dugaæak. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . jako nakovræanog lišça.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. Vrlo bujno i jako lišçe. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Srednje visokog je i uspravnog rasta. Titan Lisnati peršin. hill Krausa Lisnati peršin.w. tamno zelene boje. ali i za svježu potrošnju. a tako¡er i za industrijsku preradu. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. a. odliæne kvalitete mesa. normalnog izgleda lista. gladak. Krausa titan .

ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi. Samo potpuno zdravu mrkvu. u usporedbi s ostalim povrçem. naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: . fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja . Organizirati skladište tako da. a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg.prskanjem mrkve.samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate. B) .Mrkva daucus carota l.dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu. istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van . Me¡utim. dobro izbalansirana gnojidba. skladištenje je uglavnom otežano.odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti .slabo strujanje zraka unutar skladišta .neophodna je umjerena. Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu.mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih.potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena. na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: .kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina .mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom .stabilna temperatura oko 0°C . dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje.mrkva treba biti potpuno zrela . namijeniti za dugo skladištenje. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve .ne pretjerivati s æišçenjem mrkve .nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti . nekoliko tjedana prije berbe. U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina.

Odliæna boja. srednje duga i uniformna. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. odliæno obojeni. Cilindriæna.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3.5 . za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista. Valjkasta.Mrkva daucus carota l. Krasna mrkva. Dobro podnosi sušne uvjete. Vrlo prinosna. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime.0 Odliæno obojena mrkva.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10. vrlo zdravog lišça. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru. valjkasta. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. Odliæne boje. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. Korijeni su dugi. Ne puca.18 Broj dana 8 . valjkastog oblika. vrlo glatka mrkva.40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Lišça ima puno i raste uspravno. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 .8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. valjkasti. duga i glatka mrkva. pogodna za prodaju u svežnjevima. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj. Za prodaju u svežnjevima.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11.

2. Unutrašnja boja odliæna. snažno.5 . Moguça prodaja u svežnjevima. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima. Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima. glatki.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1.5 srednje kasna jako 9. tanki. Dobro rodi.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 . nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1. Korijeni glatki. intenzivno obojenim korijenima. odliæno obojeni i ne pucaju.2.5 Nirim F1 117 1.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11. Korijeni su snažni. 9.0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10.Mrkva daucus carota l. Vrlo rodan Nantes tip. Korijeni dugaæki i nisu debeli.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça.7 Korijeni su dugaæki. srednje dugaæka.3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1. Dobra je za rezanje na kolutiçe. Napa F1 115 1.2. Glatki Nantes tip s dugaækim.2.5 .5 . Dobra za rezanje na kolutiçe. Lišçe je tamno zeleno. lijepe boje.2.2. Za svježu potrošnju i preradu. Nantes tip s dugim.2.5 . odliæne unutrašnje kvalitete.5 .5 . Daje visok prinos. lijepe unutrašnje i vanjske boje. Za svježu potrošnju. uspravno i zdravo.3 Opaska Glatki Nantes.5 1.0 . dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve.

5 Opaska Amsterdamski tip. Pogodna za æuvanje.9 10. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. tupa. Namijenjena za sušenje. 4. Duljina vegetacije je oko 130 dana. 2. Za konzerviranje cijelih mrkvica. Vrlo rodna.Mrkva daucus carota l. odliæne boje. odliæne boje. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 . Berlikum tip. Korijen je gladak. Flakkee tip. koniænog izgleda.B. bez srca. Koniæni korijeni. Pariška mrkvica. Dobro se skladišti. Žuta mrkva.8 .0 11. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0.1. Korijeni koniæni. Odliæno se æuva.2 0. 7. Odliæno obojeni korijeni. ne puca. tupog vrha. 3.1 0.3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. pa je posebno dobra za industrijsku preradu. Duljina vegetacije je oko 160 dana. A. Pogodna je za dugo æuvanje. preradu i æuvanje.0 13 .1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça.8 .K.8 10. Nema zelenu glavu.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1. 5.B. deblja. 6.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. Za svježu potrošnju. Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj.K. Nantes tip. Daje vrlo visoke prinose. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9.8 . duga. lijepe boje i bujnog lišça. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A.6 11.

Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. D. površinski sloj je prefine strukture. C. površinski sloj je pregrub. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. U. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla.. B. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja. površinski sloj je predubok. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. D.Luk/crni luk allium cepa l.5 cm. zajedno s tri najæešçe pogreške: A. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. . Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. C. B. a što rezultira neujednaæenim nicanjem. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla.

0 9.12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .0 11.9 11.25 3-5 6 .6 10.0 8.5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .Luk/crni luk allium cepa l.20 Broj dana 20 .

Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. Ima lijepe. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Lukovice su mu tamno crvene. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Ova je sorta vrlo rodna. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. koji se može i kratko æuvati. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. Može se proizvoditi iz luæica. glaCier . bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe. Može se sijati na stalno mjesto. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Može se koristiti i kao mladi luk. Sije se poæetkom augusta. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. sjajne i okrugle. Ima lijepe. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju.Luk/crni luk allium cepa l. a može i iz direktne sjetve. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar.

Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. U tipu je kaba lukova. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. ævrsto je i tamno zeleno. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. jer je vrlo velikih dimenzija. mjesecu. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. mjesecu.Luk/crni luk allium cepa l. soæne glavice vrlo dobrog okusa. Lukovica nema okruglog zadebljanja. Daje okrugle. Lišçe mu raste uspravno. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. te berbu treba oæekivati u junu/julu. a presa¡ivanje u 10. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja. parade 0 .

Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire. Isporuke s certifikatom o kvaliteti. sortnu æistoçu i zdravstveno stanje.Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima. Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama.Odliæan za preradu. za svaku isporuku. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. . Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. . . • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”.Brži razvoj luka. Informacija o broju luæica u kg.Luæica allium cepa l. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. 1 . . Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. . pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu .Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla. Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista.Ranija berba. Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema». Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. postiže se ravnomjeran razvoj.

visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. Forum F1 Novi. Lukovi su okrugli. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem. a oblika su plosnato. na upit. Lukovice su lijepe. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju. što donosi slijedeçe prednosti: . Okruglog do ogruglog. Namijenjen je za svježu potrošnju. . .moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. Rast mu je snažan.visok stupanj ujednaæenosti. Lukovi imaju lijepu. Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. žuti i vrlo ujednaæeni. Lukovi su okrugli. vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. dozrijeva tjedan dana ranije. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa. Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. .Luæica allium cepa l. za svježu potrošnju. . Umjereno tolerantan na procvjetavanje. Od do sada poznatih ranih sorti.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. žutu ovojnicu. okruglog oblika. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto. možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm.

To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. upotrebom specijalnog stroja. U Nizozemskoj se. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. a razmaci izme¡u redova su 40. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. poriluk sadi u rupe. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. imat çemo 160.000 biljaka/ha. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. Najbolji rezultati. a kasnijih tijekom cijele zime. naroæito za ranu proizvodnju. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. Col u m b u s . mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. U nekim sluæajevima. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. 50 i 75 cm. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina.000 biljaka/ha. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. kasniji su tamnije boje. debljom stabljikom. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine.Poriluk allium porrum l.

dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. dugaæke stabljike i uspravnog lišça. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. fo r r e s t Lancia Rana sorta. Vrlo je prinosna. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. plavo-zeleni tip poriluka. Lišçe je snažno i uspravno. Lišçe je tamno. j olant lan Celot 4 .10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. Ima dobru otpornost na mrazeve. Vrlo je rodan. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. 85 dana vegetacije. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. dugaæke lukovice. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. bijele. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .35 cm. Uspravnog je rasta i snažnih listova. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. Formira mnogo tamno zelenog lišça. raste brzo i zdravog je izgleda. bez okruglastog zadebljanja. Leroy F1 110 dana vegetacije. s visokim prinosom. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj. Formira vrlo duge.60 U redu 10 . Vrlo je rodan. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. dužine oko 30 . Ima lijepe. 150 dana vegetacije. Vrlo rana sorta. Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima. 90 dana vegetacije. Uspravnog je i vrlo visokog rasta.Poriluk allium porrum l.22 Broj dana 6 . bez okruglastog zadebljanja. Namijenjen je za prodaju tijekom zime. jesenski. 90 dana vegetacije. Manje je osjetljiv na Alternariu. Dobro se nosi s bolestima. izdužene lukovice. izvanredne uniformnosti. Izrazito uniformnog rasta. 140 dana vegetacije. Dobro podnosi napad virusa. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. ævrste. Stabljika je dugaæka i bijela. Bandit Kasni. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. bez okruglih zadebljanja. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. 75 dana vegetacije. Bijeli dio je dugaæak. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. srednje zelene boje. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju.

a može se i kratko skladištiti. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Fiero oblikuje lijepe. ævrste. vitke glavice. dužine vegetacije 90 dana. Listovi su mu uspravni. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. okrugle. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . tamnocrvene. Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. Dobro se drži na polju. te na rubnu palež lista. uski. leonardo fiero 5 .25 Broj dana 5 . Dobro se drži na polju. Vegetacija mu je oko 112 dana. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. Glavice su krupne. Formira izjednaæene.12 Indigo Ova sorta brzo raste. intenzivno crvene boje. Srce glavice je dobro zatvoreno. tamno zeleni i prošarani. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. Erfano Kasna sorta.Radiæ Cichorium intybus l. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. Glavice su vrlo ujednaæene. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. valjkaste. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. Ovojno lišçe je zeleno. ævrste glavice.

Pan di Zucchero Cichorium intybus l. U ponudi samo kalibrirano sjeme. Visina glavica je oko 50 cm. s nekoliko vanjskih listova. tamno zeleni.12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju. Listovi su glatki. jer se lako i brzo æisti. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. Manje je osjetljiv na bolesti.) laterr. širokih listova. valjkastih glavica. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . Biljæice su izjednaæenog rasta. Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. vrlo ujednaæenih.35 cm. jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l. Dobro se nosi s bolestima. one su krupne te daju vrlo visok prinos. Razmak sadnje 30 x 30 cm. Visina biljaka je oko 30 . Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje. daju dobar urod zbog krupnoçe listova. tamno zelene boje.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. Jupiter Srednje rana sorta. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25 Broj dana 5 . Glavice su cilindriæne. maC holong . Može podnijeti i mali mraz u polju. Biljke su srcolikog izgleda. okrugli.

12 Neos Kovræavi tip endivije. zbijene glavice. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste. Uniformna je i lijepog izgleda. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. Preporuæa se za ljetnu. i manje je osjetljiva na truljenje. uspravnim listovima. latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Ova sorta daje odliæne prirode. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. var. eros .Endivija Cichorium endivia l. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. S donje strane glavice su dobro zatvorene. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje.25 Broj dana 5 . Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. koji daje teške. Glavice su dobro ispunjene i teške. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim.

Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. a listovi su srednje dužine. Vrlo rodan hibrid s lijepim. okruglim rukavcima. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. var. radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .Rotkvica raphanus sativus l. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti.22 broj dana 8 .12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen. ljetnu i jesensku proizvodnju. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . kratko. koji su vrlo lijepe bijele boje. Vegetacijski period joj je oko 35 dana. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. pod staklom ili plastikom. Vrlo je ujednaæena i rodna. Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. svježe zelene boje. Lišçe je uspravno. ru d y f 1 . Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. Formira debele izboje s glatkim listovima. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime. rodan hibrid za ranu proljetnu. rotkvice su lijepe i okrugle.

blago mjehurasti. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. 5. Listovi su zeleni do tamno zeleni. Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1.Špinat spinacea oleracea l. ljetnu i jesensku proizvodnju. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. tamno zeleni. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Rezistentan je na plamenjaæu 1. hidroponskim sistemima u staklenicima.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. 3. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. ljetnu i jesensku sjetvu. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. npr. Listovi su mu okrugli.. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. što olakšava naknadno pakiranje.7. zelenog. Dvodomni hibrid. 2 i 3. kao baby špinat. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. Namijenjen je za proljetnu. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. glatki i duguljastog oblika. Obzirom da ima blago mjehurast list. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. glatkog. Listovi su mu okrugli. 2. okruglog lišça. Spokane F1. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. 2 i 3. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. Space F1 Jednodomni hibrid. koji vrlo sporo ide u cvijet. 4. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . spa n s a f 1 . Preporuæamo ga za proljetnu. te je dobar za ljetnu proizvodnju. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug.

100 g 100 . Za rezanje na kolutiçe.22 Broj dana 9 .50 g 50 .000. Ne cvate. Za preradu.12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 . Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Odliæna kvaliteta i urod.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 . conditiva alef. var.60 36 .500. Ima snažno lišçe.300 g (4 . Vrlo rodna. Za preradu i æuvanje.000/1.000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta. za sušna podneblja.000 640. 40 . Za preradu.000 420.000/770.000 1.Cikla beta vulgaris l.500 g (8 . Dobar prirod.90 50 .40 1. Preporuæamo za kontinentalnu klimu.500.8 cm) 300 .

Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. Odliæan za kiseljenje. Otporan na Cladosporium. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. svijetle boje i bez goræine. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. snažnog rasta. veç pretežno ženski. atlantis 41 . a otporan je i na krastavost. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. Plodovi su tamno zeleni. Rana sorta. koji nije partenokarpni. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. fino bodljasti. Moguç uzgoj i u plastenicima.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. s odnosom dužine i debljine 3. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. Plodovi su tamno zeleni. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. Manje osjetljiv na krastavost. Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. pepelnice i plamenjaæe. plamenjaæe i pepelnice. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. pepelnice i mozaik virusa krastavaca.2:1.2:1. Plodovi su tamno zeleni. Otporan na Cladosporium.1:1. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca.

Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. Otporan na Verticillium. duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. te na Fuzarium rase 0 i 1. Otporan na Verticillium. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu. Plodovi su crveni. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Plodovi težine oko 150 .Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). townsvil l e   f 1 4 . benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. moguç uzgoj sa i bez potpornja.25 Broj dana 8 . Topspin F1 Srednje kasni. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. Otporna je na Verticillium a i b. Rajæice su okrugle i mesnate. težine oko 200 . Samo za vanjsku proizvodnju. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje.) Karsten ex farw. Vegetacija oko 72 dana. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . a potrošnju u svježem stanju. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. cilindriænog oblika. prosjeæne težine oko 60 . Townsville F1 Srednje rani hibrid. Odliæno podnose transport. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. zelenog kragna. zdravih biljaka. Ima lagano naznaæen. Fuzarium 0 i 1. Fuzarium 0 i 1. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje. Determinantan. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. Za svježu su potrošnju. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom.250 g. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Vrlo visok prinos. Benito F1 ima æetvrtaste. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna. svjetlo zeleni kragn. ali se lagano guli. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Kožica je vrlo ævrsta. Visoko je otporan na Verticillium. Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. Plodovi su okruglog oblika.

a širine 2. Plodovi se sastoje od 3 . Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika.25 grama. Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. 4 .Paprika Capsicum annuum l. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja.4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Viseçi plodovi ovalnog oblika. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji.5 cm. dugaæki.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji.4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa. Prosjeæna težina ploda je 20 . (8 mm). a širine 6 cm. prosjeæne duljine i širine 8 cm. prosjeæne duljine 14 cm. Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Biljke su visine 80-85 cm.30 Broj dana 8 . prosjeæne duljine 10 cm.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. Plodovi su viseçi. Plodovi se sastoje od 3 .

Isporuke su franko sjedište prodavatelja. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. Odga¡anje 1. Prodavatelj çe uæiniti sve. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. ukoliko je moguçe. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. da ispuni svoje obveze isporuke. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje.o. 2. Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. • me¡unarodne potvrde. ªlanak . za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. 3.. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. broju ili težini. likvidacija. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. Roba isporuæena od strane prodavatelja. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. 44 . ali çe. Ukoliko se roba dalje preproda. stavak 1. 2. Ukoliko je reklamacija osnovana. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. Nyon. 3. 2. ili je kupac nesposoban za plaçanje. Ponude i cijene 1.o. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. Plaçanje 1. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. 2. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. 2. ªlanak . 9. a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. Odgovornost 1. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo.o. Po isteku tog roka. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d.. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. Naruæivanje i isporuka 1. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. kao što je navedeno u ælanku 7. niti ima pravo na naknadu štete. 10. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. 2. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. ªlanak . Primjena opçih uvjeta 1. • fito-sanitarni zahtjev. ªlanak 5. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. Ograniæenja vlasništva 1. svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. Zagreb ªlanak 1. 7. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka. Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. kao što su: • faktura. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. 6. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. ªlanak . 5. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu.00 EUR po srednjem teæaju HNB. od dana neizvršenja svoje obveze. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. 3. ªlanak 10. 8. stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. 3.o. Švicarska). 2. ukoliko je moguçe. važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). pakiranju. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. 3. Ukoliko je kupæevo sjedište. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. Ako je otvoren steæaj. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. ªlanak 4. a kupac kasni s isplatom jedne rate. 4. te çe. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. Prilikom podnošenja narudžbe. kako najbolje zna. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. Kupac je obvezan. 2. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. ªlanak . Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. ªlanak .

koju pruža prodavatelj je bez obveza. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. ªlanak 14. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. Data informacija ili indicirana kvaliteta. ªlanak 15. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. izvan firme prodavatelja. 4.. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. Izme¡u ostalog tu spadaju. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. Prodavatelj çe odmah. Nizozemska. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. Me¡utim. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. ªlanak 1. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. Rješavanje sporova 1. Informacija. 2. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. rokovi žalbe 1. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. Viša sila 1. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. o mjestu uzgoja. me¡utim. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. u sluæaju spora. registraciju kupaca. koliko god je to moguçe. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom. ili putem posredovanja. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. stranke çe. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. na osnovu navedenih informacija. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. te opçi problemi transporta. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija.o. Opisi. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. sortnost. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. u bilo kojem obliku. Nedostaci. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. sortnu æistoçu. tlo. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. æim to sazna. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. 3. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. ªlanak 1. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. u potpunosti važeçe. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. Stranke su obvezne. 2. navodeçi broj pakiranja. 2. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. Konverzija 1. ªlanak 1. Pružanje informacija 1. koliko je god to moguçe. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. 2. 2. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. ishrana itd. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa). navodeçi broj partije. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. zdravstveno stanje. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. ili uzroænik bolesti. 3. Me¡utim. specifikaciji robe. 3. Upotreba i garancija 1. ako ništa nije dogovoreno. Zagreb ªlanak 11. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. ukoliko je neophodno. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. vanjsku pojavnost i prinos. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. 2. 5. Primjena zakona 1. izme¡u ostalih faktora. 3. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. tehniæku æistoçu.o. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. uvjetima uzgoja (klima. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. u usporedbi s neotpornim sortama. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. Rezultati zavise. 2. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. Me¡utim. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. 45 . U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->