P. 1
IVAN-MUŽIĆ-MAČEK-I-LUBURIĆ-MAČEK-i-LUBURIĆ

IVAN-MUŽIĆ-MAČEK-I-LUBURIĆ-MAČEK-i-LUBURIĆ

|Views: 51|Likes:
Published by Joka Joka
jhgf
jhgf

More info:

Published by: Joka Joka on Feb 13, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

IVAN MUŽIĆ/MAČEK I LUBURIĆ

MAČEK i LUBURIĆ POSEBNO IZDANJE

Lektor (Mužićeva predgovora): Ivan Bošković, prof.

Likovno rješenje ovitka: Neven Marin

Tehnički urednik i kompjutorski prijelom: Mladen Vučić

Priprema knjige: Dražen Ćaleta

Korektor: Lada Ivelić

Copyright: Ivan Mužić, Split, Čiovska 2

Sva prava pridržana. Reproduciranje ovog izdanja knjige ili bilo kojeg njezina dijela u bilo kojem obliku bez pismenog odobrenja priređivača nije dopušteno.

MAČEK U LUBURUĆEVU ZATOČENIŠTVU

Priredio: IVAN MUŽIC

II. izdanje

LAUS SPLIT 1999.

slika: VLADKO MAČEK

: ilustr. V. Split CIP-Katalogizacija u publikaciji Sveučilišna knjižnica u Splitu UDK 323. izd. . .5) "19" 32-05 Maček.2.Izdavač: LAUS Split. stv.: Maček i Luburić. . . MAČEK u Luburićevu zatočeništvu / priredio Ivan Mužić. 32-05 Luburić.Kazalo. .140.Split : Laus. Split) Om.Bilješka o priređivaču: str. Iza lože 4/II Za izdavača: Ante Oman Tisak: Dalmacijapapir. 24 cm.1 (497. 1999.144 str.(Posebno izdanje / Laus. . . . nasl. 139 . V.

ISBN 953-190-080-9 1. Mužić. Ivan ISBN 953-190-080-9 .

prazno .

da je dinarski rasni tip više raširen u krajevima naseljenim Hrvatima. br.. 1999. da su i predstavnici drugih rasnih tipova davali svoje prinose kod našega političkoga i kulturnog razvoja. Zagreb. (Priredili: Darko SagrakMusa Ahmeti).1937.. Hercegovini.2 Dvorniković je kao iskusni etnopsiholog na temelju neposrednih zapažanja zaključio da postoji "balkanski etnički kontinuitet". Ta rasa potječe od prasjedilaca balkanskog poluotoka. 2 "Da i mi Hrvati imamo u svom biološkom sklopu dinarsku dominantu i da su iz nje nikli najoriginalniji predstavnici našeg naroda. Albaniji i dijelu Grčke. prikazi i članci.. Pittard je dokazao. ____ 1 Milan pl. Izabrani eseji."1 I u današnjih Hrvata postoji snažna dinarska komponenta. i stolnoj Bosni. s. 10."(Filip Lukas. Crnoj Gori.. poznata je stvar. premda se ne može odbiti činjenica. Švicarski antropolog Eugen Pittard u svome djelu Les peuples des Balkans (god. Zagreb. Nakladnik: Darko Sagrak. Hrvatska revija.) utvrdio je "da dinarska rasa živi kompaktno bez obzira na narodnost u Dalmaciji. 132..) 7 . nego Srbima.IVAN MUZIC DRZAVOTVORNOST DINARSKIH HRVATA I.. Šufflay. 1917.

. Ipak iz kasnog antičkog vremena imamo podatke o slavenskom jeziku i pismenosti na ovim prostorima. Zagreb. kao i jezik Crkve. Žarko Trebješanin točno prosuđuje da Dvornikovićeva teoretska konstrukcija pojma "Jugosloven" karakterološki odgovara Cvijićevom "dinarskom tipu". I. prije i poslije doseljenja Hrvata u novu domovinu bio je. yladimir Dvorniković i njegovi socijalnopsihološki ogledi.Naklada Jesenski i Turk..-87. 220. piće medos i dr. (D. prastari Ilir.4 Jezik je na zapadnom Balkanu bio u biti isti u antičko doba kao i danas. 25. Beograd. 30. "Službeni. kao i svuda na Zapadu. Dvornikovića. Borba ideja. s. Karakterologija. 303.. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Svjedoče o tome sačuvane neke nedvojbeno slavenske riječi cerna (crna). Hrvatsko sociološko društvo .. ibid. s.) 4 Đuro Basler to zaključuje ovako: "Vama već sada mogu reći da mi arheolozi u Sarajevu tvrdimo da je nakon invazije Slavena i Avara u zemlji ostalo najmanje 85 posto starog stanovništva. Društveni razvitak Hrvata. Geca Kon. 1997. Delorko.) I Olinko Delorko ističe da hrvatski kajkavci poznaju samo kraću lirsku pjesmu. koja su inače klesana službenim ---3 Vladimir Dvorniković. Karakterologija Jugoslovena.. knjiga XXIV. Izd. latinski jezik. diplomatski jezik. Izd..."3 Ispravnost Dvornikovićeva zaključivanja potvrdio je Živko Mikić.odnosno da je čovjek "na dinarskom kršu. kao i pojedina nelatinička slova u osobnim imenima na nadgrobnim spomenicima. koji je brojnim ispitivanjem kostura dokazao antropološki kontinuitet dinarskog čovjeka na području rimske Dalmacije od prapovijesti do dolaska Turaka... a da slavenska komponenta neće biti . s. izd. (O. s. Narodne epske pjesme. (Ž. 1964. U knjizi V. odnosno gorštaku. bog Dobrat.Tersit. Beograd. 1939.. a i kasnije. Izd. Tomašić.) Dvorniković je posebno osjetio da je "brđansko ojkanje" na dinarskom području starobalkanski "muzičko-morfološki praoblik"(Dvorniković.) Dinko Tomašić navodi da u Hrvatskom zagorju. 86. Zora-Matica hrvatska. Etnički je element starosjeditelja . Zagreb. Trebješanin. 372. gdje je očuvana zadružna kultura i gdje je poezija obredna ili lirska nema ni traga herojskoj poeziji ili herojskim tradicijama.-373. s. Službeni list SRJ...u antropološkom i duhovnom smislu gotovo neusporedivo veći u odnosu na sve doseljenike na teritorij rimske Dalmacije. 1995.

Basler u pismu koje je uputio autoru iz Sarajeva dne 24."(Đ. To mišljenje zastupa i dr.veća od 10 do 12 posto. Zdravko Marić. travnja 1989.) 8 .

latinskim jezikom... Kod razrješavanja pitanja postanka hrvatskog naroda moramo uzeti u obzir još jednu činjenicu. Stari grčki pisci opširno pišu o masovnim prijelazima Slavena preko donjeg Dunava i njihovu naseljavanju u istočne pokrajine Bizantskog carstva (Meziju i Trakiju), a nema nikakva spomena o sličnim naseljavanjima Slavena u zapadne pokrajine Balkanskog poluotoka. I to bi potvrđivalo istinitost podataka o slavenskom karakteru starosjedite ja u tim pokrajinama, a koje su stari pisci nazivali različitim imenima: veneti, vendi, Iliri, Kureti. Budući da su oni prema doš jacima i osvajačima Hrvatima (bili ovi Goti ili ne) bili većina, sasvim je prirodno da su živeći sto jećima zajedno u istoj državi Hrvati prihvatili slavenski jezik starosjeditelja."5 Od Slavena, koji su prema nekim pretpostavkama u masama pristigli u VI. i VII. stoljeću nije ostao gotovo ni jedan trag u fizičkoj (antropološkoj) i duhovnoj baštini, a on bi se morao osjetiti da su se oni masovno doselili. Ostaje kao jedina mogućnost da se doseljavanje sa sjevera stvarno događalo, ali samo u manjim (ratničkim) družinama koje su se zbog svoje malobrojnosti u odnosu na starosjeditelje potpuno u njih pretopili. Čak su prihvatili i organizaciju vlasti starosjeditelja. "Liburni su do u rimsko doba bili organizirani u četrnaest općina. Sasvim je vjerojatno da su Hrvati nakon doseljenja preuzeli teritorijalnu podjelu ilirskih općina. Konstantin Porfirogenet navodi četrnaest starohrvatskih županija, koje su bile političkoupravne ustanove. Spomenili smo da su sjedišta starohrvatskih župa u sjevernoj Dalmaciji bila pretežno u prvotnim sjedištima ilirskih općina. Zato je vjerojatno da im se i područje poklapalo. Podžupanije su, možda, odgovarale ilirskim seoskim zajednicama, ili manjim političkim jedinicama. Stara hrvatska plemenska organizacija od 12 plemena nalazila se uglavnom na području sjeverne Dalmacije, upravo na području Liburna. Veze s ilirskom organizacijom nameću se same od sebe, tim više što je S. Gunjača uvjerljivo dokazao da se Petrova

---5 Benedikta Zelić, Problematika postanka i pokrštenja hrvatskog naroda. U knjizi I. Mužića, Hrvati i autohtonost na teritoriju rimske provincije Dalmacije. Izd. Dominović, Zagreb, 1998., s. 31.-33.

9

gora ili planina Gvozd, na kojoj se odigrala sudbonosna bitka posljednjeg hrvatskoga kralja Petra s Mađarima, nalazila ne u gornjoj Hrvatskoj već u srednjoj Dalmaciji. Time je razumljiv ugovor o personalnoj uniji (Pacta conventa) između 12 hrvatskih plemena i kralja Kolomana nakon te bitke."6 Temeljna osobina dinarskog čovjeka od prapovijesti do naših dana očitovala se u njegovoj snažnoj ratničkoj naram. Dinarci su, a posebno Ličani, u prošlosti bili poznati kao elitni ratnici.8 U borbi za narodni opstanak, a kasnije i u otporu turskim osvajanjima posebno su se isticali hrvatski hercegovački plemićki rodovi (Balinovići; Ivaniševići, Laste-Margetići, Lučići, Šoići i drugi).9 Dinarac vjeruje

---6 Šime Batović-Olga Oštrić, Tragovi ilirske kulturne baštine u narodnoj kulturi našeg primorskog područja. Simpozij: Predslovenski etnički elementi na Balkanu u etnogenezi južnih Slavena. ANUBiH, Posebna izdanja, knjiga XII., Sarajevo, 1969., s. 276. 7 "Dinarski tip je prototip muškarca rat nika, možda najizražajniji uopšte među svim belim rasama: sama ideja i utelovljenje toga tipa... Sirov, snažan i marcijalan morao je biti taj ilirski čovek. Violentnost koja se stalno pominje kada je reč o dinarcima, verovatno se u Ilira nalazila u još elementarnijoj formi. T. Livije, govoreći o ilirskom kralju Genciju, ističe njegovu urođenu plahovitost `violentia insita ingenio' (Ab u. c. XLIV). A. Gelije priča da je pogled u Ilira bio tako strašan i fascinativan da su mogli njime `ubiti čoveka'... I lukavstvo provejava iz ilirskog karaktera, što je sasvim u stilu brđanskog plemenika. Ima ih koji suvoparnost i neki grubi racionalizam smatraju dubljom psihičkom oznakom Ilira, više nego svu njihovu divlju hrabrost i ratničku violentnost... Junaštvo i lukavstvo uporedo se oštre - u borbi. Pored violentnosti odlikuju se i današnji dinarci, a naročito jugoslovenski, jakom crtom biološke pronicljivosti. Otuda i smisao za poslove, trgovinu i - prevaru, jer i to je takođe jedna forma borbe. "(Dvorniković, Karakterologija..., ibid., s. 208., 295.-296.). 8 "Vele da je rodom iz Like bilo dvjesta generala... Ti su graničari pripadali medu najbolje vojnike svijeta, pa je i sam Napoleon rekao da su Hrvati prvi vojnici na svijetu."(Josip Zidarić, Stanovnici hrvatskoga krša. Hrvatska prosvjeta, XIX/1932., 10., 226.)

9 Usp. Nikola Mandić, Podrijetlo hrvatskih starosjedilačkih rodova u Mostaru. Nakladnici: Sveučilište u Mostaru i Matica hrvatska, Mostar, 1999., s. 614.

10

da mediteranski i zagorski tip hrvatskog čovjeka nije revolucionaran i da su bune Matije Ivanića i Matije Gupca historiografske izmišljotine. Opažena je i činjenica da je i čovjek širega dinarskog područja koji živi u nizinama i koji se pretežno bavi zemljoradnjom biološki mekši.10 Istina je čak da se primorski ljudi, posebno oni na otocima, nisu degenerirali zahvaljujući isključivo priljevu biološki zdravog elementa iz dinarskog krša. U dinaraca prevladava kult snage i snalažljivosti. Taj element posebno zadivljava hrabrost u snazi, a karakterizira ga i subj ektivno vrednovanje etičkih noma dobra i zla. Dinarac poznaje samo strah od tajanstvenih, odnosno nadzemaljskih sila. Dinarski mentalitet je u biti isti u pravoslavnih i katolika. U snažnom dinarskom tipu11 hrvatskoga i srpskog čovjeka naslućujemo gotovo istu psihosomatsku konstituciju. Dinko Šimunović, koji je u mladosti veliki dio života proveo u Dalmatinskoj zagori, osjećao je tu istobitnost pravoslavnog i katoličkog elementa. Junaštvo je u jednih i u drugih glavno mjerilo vrijednosti.12 Dinarac prožet ratničkim

---10 Prema Hadžijahićevim istraživanjima u Bosni je na islam najviše prelazilo seljačko stanovništvo u nizinama. Cvijić je nekritički vjerovao u moć bosanskih franjevaca kad je pisao da su oni u Bosni stvorili krotke kršćane, a nije razmišljao o tome zašto to franjevcima nije uspjelo u Hercegovini. Osim toga da katolici u Bosni nisu "meki" dokazuje njihovo trajno održanje na svojim djedovskim prostorima usprkos svim progonima. 11"Dinarski čovek ne veruje da ima teškoća koje ne bi mogao savladati. Njegova je vera nepomućena, pouzdanje bezgranično..." (Jovan Cvijić Dinarski tip. U knjizi Jovana Cvijića-Ive Andrića, O balkanskim psihičkim tipovima. Izd. Službeni list SRJ, Beograd, 1996., s. 23.). 12 "Radi toga je i veselo u manastiru uvijek bilo, a i stari kaluđeri više su govorili o junaštvu nego o molitvi. Spominjalo se, koji je od njih na konju bolji binjedžija bio, koji li kamenom odbacio dalje ili mu jasno grlo bolje uz gusle ječalo. A po zidovima i uglima, među mrkim portretima monaha, visjelo oružje svake ruke."(Dinko Šimunović,Izabrana djela. Matica hrvatska, Zagreb, 1996., s. 368.)

imena Vlah i 11 .Primorski Hrvati osjećajući identičnost pravoslavnog i katoličkog elementa sve brdsko stanovništvo bez obzira na vjeru i narodnost nazivaju Vlasima. iako se to ne može generalizirati. Po mišljenju većine povjesnika.

taman toliko da to uđe u evropske udžbenike rasne antropologije. Ivana Boškovića) od pamtivjeka katoličko stanovništvo naziva Vlasima samo pravoslavne.. jednako kao u vučjem i pasjem čoporu. Nužno je napomenuti da je pogrdni smisao riječi Vlah pridavan raznim kategorijama stanovništva i da se nije odnosio samo na Srbe. a nepisani je zakon patrijarhalnog mentaliteta da su djeca one vjere i nacije kojoj pripada otac. izd. Dinarska žena ne mora nimalo da bude ono što narodna reč zove muškobanja. Naziv vlah ("vlaj") dugo je bio oznaka za socijalni status.. Leksikon srpskog srednjeg veka.) . 13 Međutim. a često i od svoje žene. 86.. činjenica je da je onoliko koliko je dinarac biološki jači u odnosu na nedinarca." (Kurelac. koji se posebno očituje u kultu vođe. u primorju Talijani. zanimanje i društveni položaj. stoljeća Vlasima se nazivaju i Dubrovčani. Zagreb. Dinarci su u prošlosti (posebno u inozemstvu kako je to ---pastir bila su dugo vremena sinonimi.. u Dubrovniku seljaci. ističući da su Vlasima u užoj Hrvatskoj i Sloveniji nazivani Srbi. ibid." (Dvorniković. O balkanskim psihičkim tipovima. toliko je i njegova žena snažnija od nedinarke.). Dinarskim društvom vlada muškarac. s. pa ipak nešto muško govori iz nje. Karakterologija." (Jovan Cvijić-Ivo Andrić. 209.) Međutim u Dubrovniku i u dubrovačkom zaleđu (prema usmenom kazivanju prof. kojemu je majka bila pravoslavna. predvodi samo onaj tko se ističe snagom i hrabrošću i zato doživljava parlamentarnu "demokraciju" kao ideal čovjeka mase.. piše i ovo: "Čudno je to s imenom Vlah. s. 1999. Fluminensia. 215. Fran Kurelac. 27. što se očitovalo i na primjeru Ante Starčevića ("Oca domovine"). ibid. U poveljama srpskih i bosanskih vladara iz prvih desetljeća XIII. Koga god preziremo toga danas Vlahom zovemo. Priredili: Sima Ćirković i Rade Mihaljčić. ali u pogrdnom smislu upotrebljava se riječ "vlašina". 1862.13 Patrijarhalni dinarac ima u sebi prirođen osjećaj za hijerarhiju..) U Bosni (Vareš) pravoslavni se i danas nazivaju Vlasima. u Bosni pravoslavni i katolici.mentalitetom obrađivanje zemlje očekuje od drugih sunarodnjaka..14 Njemu je prirodno da u ljudskom društvu. s.. Knowledge.. s. 14 "Na ljude dinarskog tipa najviše uticaja imaju vođe u čijem ponašanju ima nečega tajanstvenog ili mu oni to pripisuju. u Srbiji i Dalmaciji Rumunji. "I na dinarskoj ženi zapaža se maskulina tendencija u samom tipu rase. Beograd. U Dalmaciji stanovnici cijelog obalnog pojasa nazivaju Vlasima sve Zagorce bez obzira na vjeru.

12 .

poslovicama i uzrečicama. narodnim pesmama.. Nije to nordska hladna bezosećajnost i nesposobnost za toplija osećanja prema drugom. ponajviše u planinama Bosne. Već sama fiziognomija i mimika dinarca ima često u sebi nešto mrko.. pretvarao se u šumsku zver da po drumovima presreće silnike i gospodare. Karakterologija.. čak i u izvesnim običajima i praznovericama.' ---15 »»Surove životne prilike. otupi i za drugoga. "Hajduk po pravilu nije ni u čijoj službi. Bez ove psihičke veze ne bi puste hajdučke pesme. 768. ma kako sumorna bila njena pozadina. skučio je ispoljavanje tih osećanja u neke tvrde i rudimentarne oblike.. zatvoreno i nepristupačno. U izvesnim epohama hajduk je bio idol i jedina nada porobljenog naroda. Ko sam mnogo pati i strada. Dispozicije za jaču osećajnost izbijaju u mnogim znacima i oblicima narodnog života. s.. zapažena i na asketima).. morale su izazvati jak i budan nagon za samoodržavanjem. pljačka i zastrašuje Turke. Onaj koji bi se usred turske zemlje `odbio gori u hajduke' ispadao bi time iz svakog zakonskog i društvenog poretka. Hercegovine i Srbije.opisano u literaturi) poznati i kao surovi ratnici među kojima ne postoji ideal srednjovjekovnoga zapadnog viteza.) 16 Pojava hajduka ima i odgovarajuće povijesno opravdanje.. U nežnosti i ganutosti takav je čovek mnogo sporiji i uzdržljiviji.. U Jugoslovenu razvio se u takvim životnim prilikama tip čoveka koji je isuviše biološki zaokupljen sam sobom. oduvek je imala velike draži i privlačnosti za narod koji je tavorio pod krovovima svojih čifčiskih koliba i uživao da hajduk bar u pesmi davi i robi . da sveti rajine muke. ibid. ali stil života. naročito u južnim patrijarhalnim krajevima. on je slobodan kao vuk u gori gdeno sude `tice kosovice'.. postaje manje osetljiv u svojoj. Neki su pisci u srednjem vijeku smatrali naše zemlje "hajdučkim zemljama". Altruistička sentimentalnost i osećajna obazrivost prema drugome ne odgovara krutom životnom stilu čoveka borca. Dok je Primorje i Krajina razbojište uskoka.16 Hajdučiju na balkanskom prostoru poznaje već stari tračko-ilirski Balkan. iako ne mora zato da bude `zao'. pune krvi i osvete stekle popularnost koju naročito u Bosni i Hercegovini uživaju i dan današnji. hajduk se javljao u srcu zemlje.15 U mentalitetu dinarca živi i hajdučki element.. ali i u tuđoj nevolji (poznata psihička crta."(Dvorniković.. Hajdučka romantika..

." (Dvorniković..) 17 V.njemu mrskog gospodara.. ibid. 8. 1940. 551. 13 . Bez potrebe te oduške hajdučka samohvala i fantastika ne bi naišla tolikog odjeka u narodu. Žandarmeriski vesnik.... 553. Dvorniković. s. Hajdukovanje kao psihološka i socijalna pojava. arakterologija. s. Sremska Kamenica.

Karakterologija.. Naći ćeš najčestitije ljude u tome kraju. ne slovensko-hrišćanska duša".20 Stoga nije slučajno da je u temeljima izgradnje sve tri ---18 "Već smo kazali kako se među ljudima na Kršu vide velike opreke karaktera. Vidi što je dobro. I začudo. a mnogobrojna izdanja toga njegova djela potvrđuju da su dinarski Hrvati to štivo prihvaćali kao izraz vlastite duše. u kojima Marko između ostalog zna zapaliti ljubavnicu namazanu smolom da mu svijetli pri večeri. ako ga se vjerski dobro pouči. Kako se čini. osjećamo dah prapovijesnog divljaštva..) 19 Dvorniković. ibid." (Josip Zidarić. balkanska. Tako Dinko Tomašić (otočanin iz Korčule) primitivno zaključuje da se u . kolika je razlika među ljudima u Kršu. i priznaje da treba raditi dobro.. Dvorniković zaključuje kako se rimokatolicizam prihvatio samo u primorskim gradovima i da dinarac "ostaje borac. Prodor tog duha očituje se u nerazmjernom prevladavanju tih "junačkih" motiva nad lirskim pjesništvom u kontinentalnoj Dalmaciji.19 U biti dosadašnja prošlost dinarca.. Dakako da svi gorštaci nisu hajduci.18 Dinarac je poslije pokušaja kristijaniziranja nastavio živjeti svoju iracionalnu narav doživljavajući često Dekalog kao nadstvarni ideal. koji su kršćanskim življenjem za bližnje dokazali svoju vjeru. 225. I. turskih stoljeća. povijest je neustrašive borbe za pojedinačni i narodni opstanak. Stanovnici hrvatskoga krša. tamo danas prevladava tip slabijega mlitavoga karaktera. (Činjenica je da je Katolička Crkva na Balkanu uspjela više kristijanizirati katoličke mase nego Srpska Pravoslavna Crkva pravoslavne vjernike. može biti praktični kršćanin potvrđuju primjeri stotina časnih sestara iz Dalmatinske Zagore (na primjer iz Otoka kod Sinja). ibid. ali se toga mlitavo drži u svagdašnjem životu.judi opaka značaja u Kršu hvale se svojom opačinom. bio on "Ilir" Bato ili Hercegovac Zvonko Bušić. ali se nađe i mnogo zločinačkih karaktera.U mnogim "junačkim" pjesmama s motivima iz prošlih.). zamišlja sebe kao glavno mjerilo vrijednosti. 20 Nedinarac kada pokušava vrijednovati dinarca koji je kao psihosomatski tip posve drugačiji. s. 838. s. Dalje sjevernije među hrvatskih kajkavcima ima neka izjednačenost karaktera. Fra Andrija Kačić Miošić u Razgovoru ugodnom naroda slovinskoga s oduševljenjem opisuje odsijecanje turskih glava. Da dinarac. kako je to vjerno opisao Mile Budak.

rodovskoplemenskoj organizaciji "rod razvio u četu pljačkaša. i da je u ovoj sredini 14 .

s. Karakterologija. očito misleći i na Tomašića. 75. patrijarhalnog morala i patrijarhalnih etičkih ideala. Neki naši pisci grade se toliki `zapadnjaci'..). nema ni razumevanja ovog tipa. Lici i Krbavi u ranosrednjovjekovno doba ne znamo mnogo. . Zagreb. kao da se uopšte u njegov unutrašnji svet ne mogu ni trenutno uživeti. nego i udaljenije krajeve u porječju gornjega Vrbasa". De Administrando Imperio zemlja Hrvata proteže se od Cetine do grada Labina. komentira ovako: "Bez uživljavanja u taj unutrašnji svet vrednostnih merila.. s. ibid. Klaić. Pliva i Pset.-76.hrvatske države na Balkanu najviše ugrađena borba dinarskog čovjeka. nisu ušli u dušu toga tipa ni koliko površni strani turisti za koje su ti ljudi ništa drugo nego `Hammeldiebe'. Prva hrvatska država na Balkanu nastala je u brdskim krajevima.2' a hrvatski ban vlada Krbavom.) 21 Nada Klaić upozorava kako je. Iz pisanja Konstantina Porfirogeneta može se zaključiti da su Hrvati svoju prvobitnu organizacionu jedinicu imali baš na teritoriju na kojemu Toma arhiđakon smješta doseljenje Sklava ili Gota. očito da je "hrvatska granica napuštala Cetinu i preko Dinare obuhvaćala ne samo Livno i Imotski.."(Dvorniković.) Dvorniković navedeno mišljenje. O smještaju prvobitne balkanske Hrvatske suglasno izvješćuju svi postojeći povijesni izvori. Prema poglavlju XXX.. II. 797. s obzirom na to da su u hrvatske županije ubrojene Imota. Školska knjiga. čine neki istorici i sociolozi iz severnih i zapadnih pokrajina Jugoslavije. Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. (N. O Gackoj. 68. s. Gackom i Likom.."(Tomašić. Oni koji govore samo o pljačkaškom ili razbojničkom tipu kao što to i u nas. 1975. Izd. Božidar Ferjančić konstatira da Hrvatska iz DAI "na kontinentu prema severu nije prelazila tok Kupe jer se u DAI ne spominje ni jedna župa koja se nalazi severno od te ---prvotna društvena vrijednost bila `junaštvo' tj. toliko strani tom tipu. isticanje u otimanju i u ubijanju. iz vrlo providnih razloga. ibid.

15 .

u kojoj su živjeli oni koje se nazivalo Kuretima. Ova tvrdnja o kontinuitetu starih granica posebno je važna zato što je ranije do Kupe dopiralo područje Japoda."22 Područje Like. a iz toga bi slijedilo da Krk u vrijeme. dakle od kraja VIII. do najkasnije u prvim desetljećima IX. (K. Got. vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije. s. II. nakon doseljenja naselili u brdovitim krajevima na sjeveru Dalmacije.. Kerubin Šegvić je u izvanredno temeljitoj studiji Hrvat. odnosno Donje Dalmacije od VI. 23 Prema Viktoru Novaku u brdovite krajeve gdje su živjeli starosjeditelji "nesumnjivo.. Hrvatska brdovita zemlja koja se prostire na sjeveru Dalmacije. II/1936. Sitni prilozi. Ti su Hrvati najranije poslije početka franačkoavarskog rata. (V. Novak.. 1959.. knj. Ferjančić (priredio). 35. . prvobitno zauzimali posebno kontinentalni pojas Donje Dalmacije. stoljeća pa dalje. 19. Šegvić. SAN. Slav u djelu Tome Splićanina istaknuo da Toma opisuje "Croatiu" "kao da je imao pred očima Liku i Gorski Kotar tamo do Save". Hrvatima su vladali banovi. Tomi je. odnosno kasnijem području Like. Gacke i Krbave (pored ostaloga).). za 1931/32. "Sclavi ili Goti" su se. stoljeća priznavali vrhovništvo samo gotoslavenskih kraljeva.23 Toma nije mislio da se pojam te brdovite Hrvatske. stoljeća dijelom naselili i cijeli stari teritorij Dalmata i to tako da su tijekom vremena njime u cijelosti zavladali. spadaju prostori od Gvozda na jug prema dalmatinskom moru u smeru Livna i Neretve". a to bi uglavnom odgovaralo prijašnjem teritoriju Liburna i posebno Japoda. Hrvat. Gacke i Krbave bilo je stvarno vrlo pogodno i za širenje hrvatske vlasti i hrvatskog imena i u današnju Slavoniju. Got..). ograničuje geografski na otok Krk. Nastavni vjesnik.121. koji su do svršetka VIII. Bijeli su Hrvati. Bosnu te primorje.1. Slav u djelu Tome Splićanina... Hrvati prema tom Ljetopisu nisu vladali cijelom goto-slavenskom državom. Pogrešnoje ---22 B. prema Tomi Arhiđakonu. s.. naime. Jugoslovenski istorijski časopis.-4. kako ih naziva hrvatska redakcija izvora. /Ljubljana-Zagreb-Beograd/. XL. dakle samo jednu od više postojećih banovina u velikoj zajedničkoj državi. kad je Toma smještao opisana zbivanja. direktno graniči s Dalmacijom.reke. Iz Ljetopisa popa Duk janina očito je da su Hrvati bili smješteni na širem teritoriju nekadanje Liburnije. Beograd.

16 .

-121. a ta je iz celoga konteksta nesumnjivo dalmatinska Zagora. Tu treba tražiti te retke naseljenike. planinsko područje. Po naravi agresivan hrvatski dinarac od druge polovice XIX. Iz toga se može zaključiti da se otok Krk može smjestiti samo na zapadu. Takvo je stanje trajalo stoljećima sve do slabljenja turske vlasti. Jugoslovenski istoriski časopis. postaje ponovno nositelj ---24 V. De iis qui Snaci nominantur. Tomini Kureti ne mogu biti stanovnici Krka ni zato što taj otok nije u smislu Tominih shvaćanja.. pošto se kaže da je `regio montuosa' i da sa severne strane `adheret Dalmatie'. Ljubljana-Zagreb-Beograd. koji su se nazivali Snati (Snaci).. on je hteo da doda ime ovih kolona koje su doseljenici našli u Hrvatskoj. preostale Snace. Doseljenici su te starosjeditelje počeli podvrgavati pod svoju vlast. današnj ega Krka. Ti su bili nesumnjivo starosedeoci -rari coloni kao preostaci mnogobrojnog starosedelačkog seljačkog masiva -stočara (ili ratara?) -u' brdovitim krajevima docnije Tomine Hrvatske. ovi koloni zvali su se Snaci. II/1936. st.-4. a to kraljevstvo na sjeveru počinje od obale Dunava."24 Turci su svojim osvajanjima i dovlačenjem nehrvatskih Vlaha zaprijetili opstanku zatečenoj dinarskoj jezgri uslijed čega se težište hrvatskoga političkog života premjestilo na sjever. 1.. koje se nastavlja na sjeveru od Dalmacije. Kad Toma priča (u XIII. Nesumnjivo među te krajeve spadaju prostori od Gvozda na jug prema dalmatinskom moru u smeru Livna i Neretve.. Znači. Hrvatska je. Novak.tumačenje da Toma Kurete izvodi prema Lukanu od stanovnika otoka Kurikte. koji su dočekali `septem uel octo tribus nobilium'. ma ko bio korektor ovoga mesta. Doseljeni Hrvati bili su ratnici koji su se prema Tomi stopili s brojčano nadmoćnijim starosj editelj ima u j edan narod. prema njemu. Iz Tominih navoda proizlazi da su Sclavi ili Goti doselili u zemlju Hrvatsku u kojoj su preostali živjeti rijetki stanovnici ("coloni").. bio na sjeveru Dalmacije. a ne na sjeveru Dalmacije gdje Toma smješta Kuretiju. 17 . 119. Novak cijeli citirani Tomin pasus točno interpretira ovako: "Dakle. poglavlju) o granicama kraljevstva Dalmacije i Hrvatske u doba narodnih vladara onda je prema njemu tom kraljevstvu na zapadu Kornška.

s. "Ljude je ipak zanimalo jedno pitanje unutarnjih političkih odnosa koje su medusobno postavljali i o njemu raspravljali: odnos između .. . a da su od 1918. 1966... Mržnja na jugoslavenstvo postala je krajem drugog desetljeća postojanja te neprirodne državne tvorevine takva da su u samom vodstvu Hrvatske seljačke i građanske zaštite planirali Mačekovo ubojstvo zbog njegove sporazumaške politike s Beogradom. a posebno dinarski Hrvati. 28. ali je zato sam protiv AustroUgarske monarhije podigao oružani ustanak u Lici 1871. Mainz -Washington-Toronto-Lund. 26 Štir (Ivan Stier). bili "avangarda radikalnog krila hrvatske političke borbe". knjiga 13. 1998. Hrvatski list. ("Na ljutu ranu ljutu travu. Ante Ciliga ispravno konstatira da su Ličani do 1903. oni Hrvati koj i su živj eli uz događanj a na dij elu četiristolj etnoga turskoga Balkana naučili su da se samo nasiljem mogu osloboditi od nasilja.25 Višestoljetna nagodbenjačka politika na sjeveru Hrvatske može se razumjeti i zbog toga što se ona događala unutar jedne kršćanske monarhi je u kojoj je bilo normalno očekivati promj ene.26 Hrvatski dinarac je u doba Mačekove Banovine ---25 Ante Ciliga. Ustaše u emigraciji nisu istupale protiv Mačeka sve dok nije počeo pregovore s Beogradom. Međutim. Prva jugoslavenska država stvorena je kao umjetna masonska tvorevina protiv volje hrvatskog naroda i zato su je htjeli srušiti svi. Madrid.") III. 16. Drinina knjižnica. Izmedju revolucionarnosti i oportunizma u borbi za Hrvatsku Državu. Sve i odmah. Eugen Kvaternik je kao praktični katolički vjernik odbio pomoć talijanskog masonstva u uspostavi samostalne hrvatske države.-17. s.nacionalne samohrvatske državne ideje. pa i do 1914. pa dalje to bili Hercegovci.

Pavelića i Mačeka. Može se reći da je 90 posto ljudi u ustaškom logoru došlo kao 18 .

ali u političkom smislu svojom mlitavošću nisu bili dorasli teretima užasne i beznadne borbe. kao nešto što je samo po sebi razumljivo i o čem nema više dvojbe. izvire dijelom i iz činjenice. Laus. obilježene stalnim značajkama vječnih nagodaba i beskrajnih sporazuma.Hrvatske strastveno očekivao rat kao mogućnost konačnoga nacionalnog oslobođenja. došao po prvi put na Sveučilište. Onako usput. da mi to ne znamo. jer je preblag i mekan. a Pavelić predsjednik Vlade i `kao Poglavnik' uglavnom voditi politiku.) 27 Vatroslav Murvar kao očevidac tih razmišljanja o tome svjedoči ovako: "Kada sam u jesen 1939. kao proganjani voda HSS-a pa u početku i kao `vodi Hrvata u domovini' u listu `Hrvatski domobran'. Paveliću je bio cilj ostvarenje samostalne hrvatske države. izd. Roma locuta causa fmita spomenuo je odluku Poglavnika o premještanju. Iznenadio se. isto tako kako što je bila njihova vjera na uspomenu Stjepana Radića. o kojima smo u pokrajini mnogo govorili i smatrali ih pravim predstavnicima narodne borbe.. Split. odnosno o stvaranju državnog središta buduće hrvatske države u Banjoj Luci. knjiga u tisku. Priredio: Petar Požar. zaključivalo kako postoji sporazum izmedu Pavelića i Mačeka. vjerujući i u Pavelića i u Mačeka. svih onih napora. Ljudi su radi toga prihvatili formulu: u budućoj će NDH kao republici.ije nikada ni u logoru ni prema vani zauzeo svoje stanovište. u kojem leži Zagreb nastavljao je on pogoduje razvoju jednog tipa našeg čovjeka. da je težište narodnog otpora počivalo na kraju i ljudima. one ljude. dok nisu nabasali na gore spomenuto rješenje. jer su o tome neko vrijeme ljudi javno raspravljali i razgovarali. Podneblje ovog kraja." . Maček biti predsjednik Republike. Te političke kombinacije nastale među ljudima bile su poznate i Paveliću i Budaku. prva je misao svih nas bila pohoditi i upoznati ilegalne ustaške prvake.. koji nije prikladan za nošenje i čuvanje državne samostalnosti. Pavelićevo doba. a kako je protiv toga plana bio ---pristalica HSS-a. i da se tome čudimo. Po ovome pitanju Pavelić n. 25. koji su ljudski shvaćeno divan materijal. Pavelić je u to doba odlučio zbog tobožnje "mekoće" određenoga dijela hrvatsko~7mentaliteta premjestiti glavni grad države iz Zagreba u Banja Luku. s. ali se prema Mačekovom pisanju. Sva tragika naše prošlosti. To je bila kombinacija prema talijanskim političkim prilikama i ondašnjoj podjeli vlasti u Italiji. koji se zahtijevaju od narodnog i političkog središta.. te posjeduje neke negativne osobine za državni život." (Ante Moškov. 1999. u slijedu ove misli. Jedan od njih nas je primio u svom uredu. što je ljudima poslužilo kao usporedba.

izdao Sveučilišni pododbor Matice Hrvatske u Zagrebu. Banja Luka glavni grad Nezavisne Države Hrvatske. 1942. Zagreb. s. 21. Zbornik hrvatskih sveučilištaraca.(Vatroslav Murvar..) 19 .

. Sam kroz Europe u ratu /1939./. Rim." (Dragutin Kamber. Strasti.). on se mogao osloniti jedino na Rim i Berlin. svjetskog rata u pripremi osnutka Hrvatske pravoslavne crkve. s. zagrebački sveučilištarci.. a među njima i Pavelić. iz tuđeg sluge u svog vlastitog gospodara. Izd. potpisali su izjavu da će prijeći na pravoslavlje. Oni su se i obvezali da će poraditi kod svega pučanstva u biskupiji da to i ono učini ako Rijeka bude odcijepljena. 31 "Svatko tko ima smisla za stvaralačke napore čovječanstva. Hrvatski Informativni Centar. London i Pariz. vodenog u okviru Drugog svjetskog rata.l 15.). zablude i stradanja.31 Pavelić u vjerskom smislu nije bio ni najmanje katolički isključiv tako da nikad nije mrzio ni pravoslavlje kao vjeru. 1995. pozdravila je ogromna većina Hrvata sa neopisivim oduševljenjem. s." (Ante Ciliga. nastala je ponovno nakon osam stoljeća i narod ju je oduševljeno prihvatio30 ne identificirajući je s ustaškim režimom. nego i poglavlja prave epopeje."Na pragu sutrašnjice". ne samo predmet užasa. pročula vijest da će na traženje madžarske vlade kod Svete Stolice Rijeka biti odcijepljena od Senjske biskupije i postati samostalna biskupija. Slom N D H.32 Bez obzira na mogućnost da ---28 Pseudohistoriografija (kako je to očito i iz pisanja Bogdana Krizmana o ustašama) interpretira lik i djelo Pavelića prema htijenjima svojih financijera. i to tako da i sam bude njezin pripadnik..Washington. dobivaju i neki stanoviti pozitivan smisao kad prate put jednog naroda kroz tamu džungle na čiste prostore. već na prvom sastanku.-1945. 1978. kad se g. Zagreb. bio je osobno angažiran prije I. 30 "postanak N. naći će u tragičnoj povijesti ovog domaćeg hrvatskosrpskog rata.. travnja 1941.28 Nezavisna Država Hrvatska29 proglašena 10. na svjetlo dana.pojedinih naroda. 29 Nezavisna Država Hrvatska bila je u odnosu na Njemačku suverenija nego što je danas politika beziznimno svake države na Zapadu prema zakulisnim direktivama vlasnika nadnacionalnog kapitala. H. Dapače. Sumnjam da bi se u prve dane moglo naći više od 1% Hrvata koji nisu bili do dna duše obradovani. 1911. D. konkretno govoreći . ma kako bolni i sažaljenja vrijedni. na kojemu se raspravljalo o toj stvari. 5. njegovo preobraženje iz objekta (predmeta) povijesti u njen subjekt (činioca). Naime.

I.. s. 66.. 1968. 20 .32 Ante Pavelić. Madrid. Doživ jaji. Izd. Višnja Pavelić.

35 Pavelićevo je uvjerenje bilo da su muslimani "krv naše krvi. Pavelić je (jednako kao i Ante Starčević) posebno simpatizirao islam."36 Pavelić je u susretu s Hitlerom u Berlinu dne 6. Izd. oni su cviet naše hrvatske narodnosti. Takvih je dosta poginulo.. izrazio mišljenje da su muslimani "najčistiji dio hrvatskog naroda". 1984. s. Madrid. s kojom su nas mislili vječno u podredenom položaju držati. koji je prigovorio Paveliću da će gradnja džamije u središtu Zagreba uznemiriti katoličko pučanstvo. lipnja 1941. 36 Džamija Poglavnika Ante Pavelića. s. Pavelić je.. Uspomene na političke jude i dogaclaje. ili da se smire i postanu lojalni gradani.. Izd. Hrvatska revija. Napravit ćemo mi Hrvatsku Pravoslavnu Crkvu i dokrajčiti nesporazum.sama ideja o stvaranju Hrvatske pravoslavne crkve nije potekla od Ante Pavelića nedvojbena je i jedino važna činjenica da je stvaranje Hrvatske pravoslavne crkve isključivo Pavelićevo osobno djelo. Domovina (Višnja Pavelić). Buenos Aires. kako neki misle. Ne treba ih siliti da se pokatoliče. kao u svojoj koloniji. 7.34 Bez uspjeha je ostala intervencija opata Marconea.. 9. Madrid. kako piše Ismet Muftić. 1961. Zakladni odbor za izgradnju džamije u Zagrebu..-1945. 1988. Hrvatska pravoslavna crkva. s. Neka se oni priznadu Hrvatima. Čak je sam napravio njezin nacrt i donio ga kad se vratio u domovinu.) 34 Džamija u Zagrebu. 1943." (Ivan Meštrović. 364. Zagreb. izaslanika Svete Stolice kod hrvatskog episkopata 1941. Briga mene za Katoličku Crkvu.-6. 5. Izd. Pavelić je vjerovao da će stvaranjem HPC stvoriti građanski mir u NDH33 i da pravoslavni u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj kao potomci pravoslavnih Vlaha ne mogu biti Srbi nego samo pravoslavni Hrvati. pa ću i ja primiti pravoslavlje. Domovina. I iz Pavelićevih simpatija prema muslimanima vidi se da on nije bio katolički fanatik. 35 Ante Pavelić. . i to iz uvjerenja da su bosanski muslimani etnički najčišći Hrvati.37 ---33 U jednom razgovoru poslije Meštrovićeva izlaska iz zatvora on je Meštroviću to ovako obrazložio: "Ne idem ja za istrebljenjem tobožnjih Srba. s. već u emigraciji bio odlučio da će se graditi džamija u Zagrebu. nego srbijanske pete kolone. ali više zato da se drugi uplaše i pobjegnu preko Drine.

Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945. s. XII. serija D.. Vandenhoeck & Ruprecht. 21 . 814. sv. 2. Izd. 1969. Gottingen.37 Die Kriegsjahre..

Sve osobe izraelićanskog porijekla u braku s hrvatskim državljanima ili državljankama. obitelj ministra Milovana Žanića. Stipe Mosner. Zagrebačka stvarnost. oko 30. Te brodove su za tu svrhu iznajmile cionističke organizacije u Rumunjskoj. Austrije i Čeho-Slovačke). On je samo u memorandumu Hrvatsko pitanje ( iz 1936. Vodeći te brodove kroz prolaze između minskih polja mora pred obalom. Nekoliko članova hrvatske državne vlade i viših dužnosnika. Stav velike većine Hrvata općenito prema progonima Židova što su ih vršili njemački nacisti. obitelj državnog savezničara prof. Zagreb. unatoč pritisku nacista iz Njemačke. Ustaša Dokumenti o ustaškom pokretu. Zdenko Vinski i drugi. bojnik Ljubo Kremzir (ustaša povratnik).-130. da bi ovi bjegunci iz neutralne Turske proslijedili u Palestinu. i njihovi potomci. Ivan Oršanića. nije bio negativan. Tekst je očito nadahnut političkim pragmatizmom pa je razumljivo da antijudaizma nema u drugim njegovim meduratnim tekstovima.000 stanovnika židovskog porijekla. Po tajnome nalogu zapovjednika te flotile (koji je još od prije rata pripadao Ustaškom pokretu) sva je hrvatska flotila podmornica. s.38 U samom vrhu ustaškog pokreta bilo je osoba židovskog podrijetla. David Karlović.Pavelić nije bio ni antijudaist. zdušno preuzela zaštitu brodova.000 (prebjeglih iz Njemačke. na kulturnom i znanstvenom polju istaknuti pro^ dr. 1995. napisan na njemačkom za njemački politički vrh) židovstvo tretirao kao neprijatelja Hrvata. itd. bili su ravnopravni državljani NDH i takove obitelji nisu bile prisiljene na rastavu. odveli su Nijemci smatrajući ih njemačkih državljanima. Državnog Sabora prof. bilo je oženjeno Židovkama (obitelj vojskovode viteza Slavka Kvaternika. već naprotiv pozitivan. a 5. povjesničar iranolog dr.ustaša povratnik). 7. opunomoćeni predstavnik pri bugarskoj vladi dr. kao u Njemačkom Reichu i u drugim europskim zemljama pod njemačkim zaposjednućem ili nadzorom. 39 "Na području NDH živjelo je godine 1941. (Petar Požar: priredio). svi njeni časnici. jasno proizlazi iz slučaja '23 hrvatske flotile lovaca podmornica' na Crnom Moru tijekom rata. .a neki su bili čisto izraelićanskog porijekla (povjerenik GUS-a Vlado Singer . Samo jedan dio je bio zatočen u logorima..) . član Hrv.. bili su smatrani počasnim arijcima i punopravnim državljanima NDH. dočasnici i mornari. Stav Hrvata prema Židovima općenito.. Mirko Breyer.39 Ustaški prvak ---38 Usp. Oni hrvatski Židovi koji su bili zaslužni za i pri uspostavi NDH i njoj lojalni. dr. koji su kradom prebacivali europske židovske izbjeglice iz rumunjske luke Konstance u Carigrad.

otpraćivali su ih do točke na otvorenom moru odakle su ti brodovi mogli razmjerno sigurno nastaviti sami plovidbom prema svome odredištu u Turskoj. Na taj su način hrvatski mornari pomogli spasiti 22 .štiteći ih od napada sovjetskih podmornica.

41 (Nada Kisić . 40 General Drinjanin (Maks Luburić). koji posebno ističe sljedeće: "Progoni Židova otpočeli su u Osijeku. te izdajem uvjerenja da ih še ne smije dirati. Mene su čak prozvali judenprotektor.. 1991.. Duhovni vođa emigracije bio je Židov Ivan Frank.. 204. u bolnicama i jedinicama.-28.. Buenos Aires. najprije Vlado Singer.. jer je bilo izgradjeno mišljenje o rješenju židovskog problema. Nikome nije ni na pamet padalo tražiti židovske pretke mnogobrojne pohrvaćene srednje klase u cijeloj Hrvatskoj. i u vojničkom i političkom vodstvu. Mužić. što mi je saopćio kapetan Kojentinski iz njemačkog poslanstva rekavši kako u poslanstvu postoji mišljenje da su Hrvati premeki i judehorig.-329. Izd. Ti su progoni bili nastavljani u raznim mjestima u Srijemu i Slavoniji u kojima su bili nastanjeni. pa i Pavelića. s. 1997." (Istina o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. 1-2. Drina."40 Važno je i svjedočanstvo Slavka Kvaternika.. s. Za mene nema dvojbe da su inicijatori bili Nijemci. i I. U vladi nitko nije pomišljao na progone Židova. Što da kažemo o dijelu domovinske elite poženjene čistim Židovkama... svugdje smo imali `svoga Židova'. ibid. XVII/1967. vojskovođa i politika. Sigurno znam da Nijemci nisu bili zadovoljni. I u državnom vodstvu.. Pavelić i Stepinac. 328. Golden marketing. Eugen-Dido Kvaternik bio židovske krvi. sin pravaškog vođe Dr Josipa Franka. 27. agresivna njemačka osječka Volksgrupa. odnosno u kojima su obitavali Židovi i Nijemci. kao i najeminentnija figura u domovini."41 ---nekoliko tisuća Židova od njemačkih progona. 61.. (Madrid). s.Maks Luburić o tome navodi: "Na Janka-pusti (Janka Puszta) to je bio. jer skrivam Židove u ministarstvu oružanih snaga. kakva li slučaja. a zatim Srećko Kremzir. pukovnik i kasniji vojskovođa Slavko Kvaternik. Legije i Legionari. Zagreb. obadvojica Židovi iz prve ruke. Ti progoni iznenadili su svih. pa i u samom Ustaškom Pokretu. Isto tako da je najpoznatija figura emigracije i Eijele mlađe ekipe. Oni su i požurili u donašanju židovskih zakona. Sjećanja Slavka Kvaternika. s. Nikome nije bila tajna da je supruga Poglavnika gđa Mara bila iz židovske obitelji. Eugen Dido Kvaternik (sin Slavka Kvaternika) dopunjuje tvrđenje svoga oca .) Usp.Kolanović: uvod napisala i uredila).

23 .

i da su započeli već 11. Starčević.42 Činjenica je da su u tome ratu gotovo svi ---ovako: "Što se tiče Židova.j. da sam ja mogao vjerovati Staljinu. ako je s područja Hrvatske ipak spašen dosta velik broj Židova.1941.) 42 "Poglavnik dr. što je sa hrvatske strane učinjeno. t. namjesto da ističe sve. Nijemci su nam uvijek . 1995. 255. bio preko svojih diplomatskih predstavnika u Švicarskoj ponudio izaslanicima NDH da će priznati hrvatsku državu. Kada bi on postigao svoj cilj pogazio bi sva svoja obećanja.Gotovo svi Pavelićevi povratnici iz emigracije bili su dinarci. istina je. Jedan je pak zagrebački rabin za vrijeme istog procesa nakon opisa progona i stradanja Židova s područja N. Nacionalno nadahnuti dinarac mrzi sve što je anacionalno pa tako i internacionalni komunizam što se posebno očitovalo tijekom Drugoga svjetskog rata. A učinjeno je vrlo mnogo. a zar ti misliš.prebacivali. Dinarac je na upozorenje da je Pavelić ustupio Italiji dio Dalmacije rezonirao daje to bilo trenutno rješenje. da. da su progoni Židova u Hrvatskoj bili vodeni od Nijemaca. onda se to imade pripisati korupciji visokih ustaških funkcionera i vezama obitelji Kvaternik sa Židovima.1945. s. dobio sam tu ponudu. Poglavnik je iznio da je odmah odbio takove ponude kako zbog hrvatskog protukomunističkog uvjerenja tako i zbog osvjedočenja da one neće biti održane.4. da su Srbi mnogo radikalniji u rješavanju židovskog pitanja od nas. da se Židovi spase. a daje i bez toga privremeno oduzetoga dijela hrvatskog teritorija Pavelićeva Hrvatska bila prostorno najveća hrvatska država u povijesti." (Istina o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj." ( Jere Jareb uredio.napose meni osobno . Zagreb. Eugen Dido Kvaternik. a osim toga što je najvažnije.. i sud je u Jeruzalemu na raspravi protiv Eichmanna ustanovio. 24. s. Ante Pavelić je u više navrata spomenuo da je Sovjetski Savez pri kraju rata.. Samo apolitički mozak može iz osobno-sektaških motiva kriviti Hrvate za progon Židova.' Poglavnik je u ono . Sjećanja i zapažanja 1925 . nikada ne bih mogao na to riješenje pristati. otvoreno priznao.H. jer bi to bila izdaja Europe. ukoliko ona prestane s ratnim djelatnostima protiv Sovjetskog Saveza te mirno propusti sovjetsku vojsku preko svojih granica i područja do Trsta odnosno Austrije. ibid. kada sam Poglavnika pitao odgovorio je: `Da. godine 1944. Izd. da nije postojala. Ja sam tada bio još u Italiji.D. Medutim.) Jedan istaknuti ustaša vrlo bliz Paveliću u doba poslije kapitulacije NDH svjedoči ovako:"Neki su sumnjali u tu ponudu.

. 1 1.. str. u rujnu 1995..vrijeme mislio na poslijeratnu Europu.."(Ovaj navod se nalazi u tekstu koji je napisan u Buenos Airesu. Fotokopija u autora.) 24 .

a neki ni da ih je sreo u Bukureštu. Neki su od njih imali humora. U tome.' Malo sam ustaša vidio. neko sreo u Beogradu. Nekako."' . jesmo. evo ne dokazaste da jesmo. nekoga vraga imade u tom istine.odrasli dinarski Hrvati bili u sastavu oružanih snaga NDH a ustaške dobrovoljačke formacije sastojale su se samo od njih. On me pozdravio i zaustavio me je da me pita. kako sam. kao i Mile. kad su me Talijani iz okupiranog Splita uputili u Zagreb . nego i oni `glavni' u civilu i kad bi ih bio. On se je na to nasmijao i lagano uzdahnuo:'Znadem šta mislite. sina mog starog prijatelja Ivana Lorkovića. a Vi znate zašto sam ih izbjegavao.' I on se je nasmijao. koga sam još kao dječaka sreo u očevoj kući. onako će i žeti. prije toga.. da Vam pravo kažem. iza par riječi. kad sam jednom bio u Sinaji. Ne zato što su popovi bili pravoslavni i s bradom nego po nečem što im je intimnije i starije od pravoslavlja. "Pred Božić 1941. kad smo takvi. bio počeo sumnjati. ja bih se zakleo da su svi od reda Srbi. na žalost. ne bi mu ni na kraj pameti došlo da su Hrvati. ali se je nešto objasnilo: Razbio se je mitos o srpskom junaštvu i o hrvatskoj hiljadugodišnjoj kulturi. nego da me oni gone na Lipare. i vidio kako popovi i njihovi vjernici izgledaju. I nisu samo oni pod puškom tako izgledali.i kad sam stigao i prvi put vidio ustaše na Jelačićevom trgu. dok vi. pa mi uzvratio:'Svašta može biti. on me je upitao da li još vjerujem da smo sa Srbima jedan narod. dok me konačno nisu odveli na Savsku cestu. Tako sam na ulici sreo Mladena Lorkovića. Ima nekoga vraga u onom nazivu `Vlasi'. . me je upitao:'Šta kažete na sve ovo?' Stiskao sam se u ramenima i odgovorio:'Kako ko ore. glavu za glavu. Tako. u Rumuniji. šta ćete. samo me je strah da će oni za koje Vi mislite. Tako. od onih što ureduju u glavnjači'. ali. ustaše.. ali ne bez nekog prizvuka tuge. Na to sam mu odgovorio:'Ja sam. svjetskog rata nije bio znatan broj čak kad se računaju i oni koji su mobilizirani poslije pada Italije u rujnu 1943. uskliknuo sam drugu: `Vidi vraga. Hrvatskih partizana iz Like. prosto mi se učinilo da sam u Plaškom. kao što su učinili s velikim brojem Hrvata . da nemaju onaj `U' na kapi i talijanske uniforme. ili barem vi i oni'. Kad sam se nekoliko dana iza dolaska u Zagreb vidio s Milom.I zaista.43 Partizana Hrvata tijekom II. da će žeti još gore proći nego orači.valjda im je bilo milije da me tamo zatvori Poglavnik. koji me je htio zaštićivati. Zub za zub. partizanski ---43 Ivan Meštrović (i sam iz dinarskog krša) opazio je u ratu sljedeću činjenicu:"Čudno je da su svi ustaški `prvoborci' bili redom iz onih krajeva za koje braća Srbi vele da su `čisto srpski'. Dalmatinske Zagore i Bosne i Hercegovine gotovo da i nije bilo.

(I. s. broj od 18. travnja 1951. Meštrović.. 3. Danica /Chicago/. Neugodni razgovori.) 25 .

siječnja 1944.pokret u čitavoj Dalmaciji. prema partizanskim podatcima.370 pripadnika. dok ih je sredinom 1943. 10% Slovenaca. sredinom ožujka 1942. te uz napomenu. I. Podaci vlasti NDH o nacionalnom sastavu partizana nešto se razlikuju od ovih koje je naveo Broz. Takav razmjer nastavio se i poslije pada Italije u rujnu 1943.oko 90%. a u Hrvatskome Zagorju svega tridesetak partizana. Glamoč i Tomislavgrad. dok u južnoj Dalmaciji `do Dubrovnika i Kotora' partizanskog pokreta do tada uopće nije bilo. s tim da Glavni štab nije imao nikakve izravne veze sa Slavonijom. došli i okruzi Bugojno. Na sveukupnu području pod zapovjedništvom tog štaba.500 boraca. 108. Crnogorci i Srbijanci) . Rukopis. dok ostale narodnosti. 2.. osim Livna.-175. Sredinom prosinca 1941. To je očito i iz podataka koje je Josip Broz ovako prikazao: "Po narodnosti NOV je sastavljena od 44% Srba 30% Hrvata.) 45 Tito.. da taj broj treba uzeti s rezervom i držati ga prije pretjeranim. Uskoro su pod vojnu kompetenciju Dalmatinskog štaba. osim spomenutih 250 partizana u Dalmaciji. bilo više od 30. nešto Hrvata (katolici u Gorskom Kotaru. Muslimani u Bosni) oko 8%.000. ubrajajući tu i Talijane sačinjavaju 6%. Hrvatska vanjska politika 1939. u Slavoniji bilo još tristotinjak. kad je veći broj Hrvata u Dalmaciji mobiliziran u partizane."45 ---44 Tomislav Jonjić. Hrvatskim Zagorjem i Dalmacijom. ali osim nešto Hrvata i . sastav partizanskih postrojba po narodnostima bio je sljedeći: "Najvećim dielom partizani su Srbi (domaći.. (Jonjić je ove zaključke temeljio na izvorima."44 Prema objavljenim komunističkim podacima do svršetka 1941. negoli točnim. partizanski odredi u Hrvatskoj nisu brojali više od 6.5% muslimana.000. partizanske su snage brojale tek 610 ljudi. Primorju. krajem 1942. a na svršetku 1942. Pojedini pisci navode da su u partizanskim odredima na teritoriju NDH većinu boraca tvorili Srbi. Beograd. s. 4% Crnogoraca.. Govori i članci. broji oko 250 naoružanih pripadnika. Zanimljivo je da je u to vrijeme. uključujući i livanjski kraj. u partizanskim štabovima su Srbi također u većini. njihov je broj narastao na više od 20. Prema izvještaju Ministarstva oružanih snaga NDH od 3. Dalmaciji vrlo malo u krajevima sjeverno od rieke Save. 174. s. pod komandom Glavnog štaba partizanskih odreda Hrvatske bilo je 6.-1942.

26 .

Hrvati (katolici u krajevima sjeverno od Save. . Dalmaciji.47 "Hrvatske oružane snage su neprekidno rasle u broju i kakvoći. a da ih je do tada u borbi s partizanima i četnicima poginulo 20.000 domobrana i ustaša. ibid.). s. Prema službenim podacima vlasti NDH. 156.000.) 48 Istina o Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. One su brojile: krajem godine 1941. krajem 1943. 1977. 1943. . Bosni i Hercegovini te muslimani u Bosni i Hercegovini) . pa nešto Hrvata i Slovenaca. 47 Lorković. s. Hrvatska u borbi protiv boljševizma. Značajno je. da među ovim Hrvatima ima dobar broj koji su prisilno unovačeni u partizanske postrojbe. Slovenci (u Žumberku i Gorskom Kotaru) oko 3-5 posto.. popeo na 148. Kao što se iz ovog vidi. Usp.. Bleiburska tragedija hrvatskoga naroda. da je mnogo veći broj Hrvata bio u Hrvatskim oružanim snagama i branio svoju državu -nego u jugoslavenskim partizanima. 1953.152. 138."48 ---Slovenaca ima i dosta Židova. s.000 dobrovoljaca . b) Partizanski štabovi: Srbi u većini. Stvaranje i propast vojske NDH Hrvatska zora.. 1944-1945. II.000.. . Dragutin Šporer. izdanje. ibid. stanje je bilo sljedeće: "a) Partizanske postrojbe: Srbi (domaći.700. zatim po jakosti Židovi. Izd.900 vojnika koji se broj potkraj 1942. . legionara i nešto domobrana.).oko 15-20 posto. (Priredio Vinko Nikolić. na 235. god.000 vojnika. a u jesen 1944.. 46 Ove i druge važne podatke objavio je Vjekoslav Vrančić na temelju dokumentacije ustaškog generala (pravoslavne vjere) Fedora Dragojlova u Godišnjaku Hrvatskog Domobrana (Buenos Aires.000. Crnogorci i Srbijanci) u većini . 45. a bilo je i 150. ibid. Velebit.100. Mi..000 novaka.inchen. Za vrijeme NDH prijavilo se 120. 46 Mladen Lorković kao ministar unutrašnjih poslova NDH tvrdi da su oružane snage NDH 1944.000." (Mladen Lorković. s. 45.Prema prikupljenim podacima u NDH unovačeno je 108. Mi. Primorju. 153. broj 96-97-98 za studeni i prosinac 1961. 1944. Zagreb. unatoč sve težim ratnim prilikama i pomanjkanju tvoriva i oružja. i siječanj 1962.-46).166.258. Knjižnica Hrvatske revije. Ovi brojevi dokazuju. s. imale 250. 31. krajem 1942. u Gorskom Kotaru..ustaša..oko 75-80 posto.inchen-Barcelona. ukupno 115." (Lorković. s. 36-37. Srbi su u Hrvatskoj u absolutnoj većini kako u partizanskim postrojbama tako i u partizanskim štabovima.

27 .

Moral hrvatske vojske nije bio poljuljan približavanjem konca rata. Tabor-u.). s rijetkim izuzecima. koji im je nastojala dati komunistička propaganda. Ta činjenica najbolje pokazuje na kojoj je strani bio hrvatski narod. Oni su najsvjetlija pojava prošlog rata. potrebno je naglasiti. Svojom spremnošću. da su se ustaške vojničke formacije. koji su kao ratnici bili biološki inferiorniji u usporedbi s pobijeđenima Japancima. Ta je izjava bila objavljena u New York Times. da su ustaše najbolji neprijateljski vojnici. (Tito je izjavio u svibnju 1944. da žrtvuju vlastite živote. svibnja 1944. Biljeg koljaštva. nego je bio još i bolji. hrvatski vojnici svjedočili su za istinsko osjećanje hrvatskog naroda.000 vojnika. te neke ustaške milicije i formacije. dopisniku Reutera J. 15. U vezi s borbom na terenu. brojila oko 230.50 Od ---- . zdušno su vršili svoju dužnost u obrani države i slobode. da je hrvatska vojska. Nijemcima i Hrvatima. jednako domobrani i ustaše. stvarane prvih mjeseci mlade države. u travnju 1945.Povjesničar Jere Jareb (poznat po veoma kritičkom stajalištu prema Pavelićevoj politici) točno zaključuje: "Hrvatski vojnici. ne odgovara istini."49 --- U Drugom svjetskom ratu pobijedila je (i Hrvate) nadmoćnija tehnika anglo-amerikanaca. kao policijska formacija. Činjenica je. Ustaška obrana. u svim vojnim formacijama. kao policijsko-oružnički organi nisu se ponašali kao vojska i na njih se ne odnosi gornja tvrdnja. borile i djelovale kao redovita vojska.

50 Tihomir Dujmović je na Ciliginu tvrdnju da je hrvatski narod "u ogromnoj većini stajao uz NDH" upitao Ciligu "da li su Hrvati na strani pobjednika ili poraženih". Zagreb. s. Knjižnica Hrvatske revije. knjiga l. 1960. 1995. Buenos Aires. Pretisci. Ciliga je na ovo pitanje odgovorio da su Hrvati u drugom 28 .49 Jere Jareb. Pola stoljeća hrvatske politike. (Izdanje Instituta za suvremenu povijest. 96..).

pak. Zagreb. 73.. nije bilo . Bilo je to klicanje robova tiraninu da sudjeluju u vlasti da ne budu likvidirani. Maribora. Dujmović. Objavljeno kao posebni prilog madridskog časopisa "Drina" (XIII/1963. 2.sveukupno 230. Zasavskoga Hribovja 24 tisuće te Brežičkoga polja šest tisuća. kolona Bleiburg-Maribor-Ptuj-Varaždin i kolona Bleiburg-Celje-Krapina bio put na kojemu je. Dokumenti o povlačenju hrvatske vojske 1945. To je velika zabluda. primjerice.000. Antom Ciligom.) 51 Ante Ljekić. Žrtava Kočevskoga Roga je 14 tisuća. 52 "Otkrivajući. vojnika i civila od produčja..52 Hrvatski dinarac je u poratnom razdoblju živio od usmene predaje koja mu je pripovijedala o ratnom junaštvu njegovih očeva i djedova. Ilustrirajući pobliže strahote stradanja hrvatskih vojnika i civila. Škofje Loke do Celja.000 hrvatskih vojnika ostalo je na hrvatskom državnom području njih oko 30. (Franc) Perme tvrdi da je u prvim danima nakon završetka Drugoga svjetskog rata ubijeno 189 tisuća hrvatskih domobrana i civila. godine. ali su ih partizani (i to posebno poslije sklapanja mira u svibnju 1945. Najmanje 200.) svojim razbojstvima ---svjetskom ratu "bili poraženi". Ustaše su postali poznati po okrutnostima. 14. ne računajući ostale slovenske krajeve.. a u svezi s činjenicom da Tuđman zastupa mišljenje "da su hrvatski partizani izašli kao pobjednici" zaključio: "To su se tješili i zavaravali sami sebe. smrt našlo oko 144. koji su se raspršili (često ranjeni) po šumama ili se borili i bivali zarobljeni.500 Hrvata'. Na tome putu. Središta. stratišta slovenskih.). Od toga broja 145 tisuća su žrtve križnoga puta. hrvatskih. Od Ivan planine do Bleiburga. Zasavskoga Hribovja. s. Razgovori s dr. Preživjeli ustaše podrijetlom iz dinarskih krajeva u emigraciji su nastavili živjeti u uvjerenju da je ustaška borba bila pravedna. tvrdi on. knjiga 6." (T. od najvažnijih putova od Austrije do Rumunjske.000 hrvatskih vojnika prešlo je na slovensko područje51 Englezi su namjerno izručili hrvatske vojnike i civile i najveći dio njih jugoslavenski su partizani na monstruozan način poubijali. njemačkih i brojnih drugih zarobljenika. kolone smrti. on navodi kako je 'prema opisu 2. 1996.

jame ili šljunčare koja nije bila napunjena hrvatskim truplima. str. Slovenija otkriva istinu o zločinima nakon 2. uglavnom nad Hrvatima. 29 .-3. 2. broj od 12. rujna 1999.) Ni jedan od poznatih partizanskih i komunističkih koljača nije suđen ni ujednoj državi bivše Jugoslavije. "(Marijana Cvrtila.. svjetskog rata počinjenima na njezinu tlu. Slobodna Dalmacija.

izbjeglica koje su bježale ispred Staljinovih azijatskih horda. Buenos Aires. S Poglavnikom. Ustaše su u emigraciji na prigovore sa Zapada o svojim nedjelima u ratu. cjelokupna japanskog stanovništva zapadne obale. Prema službenim podacima je zatvoreno u njima 112. Sa sobom su smjeli ponijeti samo ono. odraslih i djece. žena i djece. koje su u jednoj noći sravnile sa zemljom Drezden gdje je ubijeno preko 300. dok su hrvatske državne vlasti internirale u jasenovačkom logoru utvrdjene . izvršeno je na temelju dviju odredaba predsjednika Roosevelta: broj 9066 od 19. (bez godine). Djelomično je uništen i Hamburg i mnogo drugih gradova gdje nije bilo u blizini nikakvih vojničkih objekata? Da li je to humanije od bajunete. da bi mogli biti korisni neprijatelju.000 ljudi. To je obavljeno bez preslušavanja i sudbena postupka. s."53 Ustaše su na prigovor o postojanju logora u NDH odgovarali da su tijekom Drugog svjetskog rata i Amerikanci bez humanosti sve Japance zatvorili u logore.54 ---53 Lj. uglavnom civila. što su mogli nositi. pa i onih. vila. a koliko se uništi ljudskih života samo sa jednim nedužnim pritiskom na dugme. Razlika je i u tome što je broj partizanskih žrtava samo u poslijeratnim hrvatskim stratištima i križnim putovima bio neusporedivo veći od onih koje su ustaše pobili u ratu i u svim logorima. uključivši i djecu iako nisu dolazila u obzir za takvu mogućnost. i broj 9102 od 18. odgovarali ovako: "A što vi kažete na fosforne bombe.. Internirani su bili prisiljeni raditi u logorima 44 sata tjedno. Razlika između postupka Sjedinjenih Država i Nezavisne Države Hrvatske je očita: u prvoj su zemlji bili internirani svi. Nijedan od tih Amerikanaca japanskog porijekla nije bio optužen radi sabotaže ili kojeg drugog protudržavnog čina. Gubitak je procijenjen na 400 milijuna dolara.nadmašili. pa su morali zatvoriti svoja poduzeća i dućane ili ih prodati na vrat na nos u bescijenje. Radi ovog postupka sjevero-američkih vlasti su uništene mnoge egzistencije. za koje se pretpostav jalo. 54 "lnterniranja Amerikanaca japanskog porijekla.. raspuštenih tek 30. ako im se pružila prilika za to. Bili su smješteni u deset logora.985 osoba. sjekire i ostalog primitivnog oružja? Koliko neprijatelja može uništiti jedan vojnik s tim primitivnim oružjem. srpnja 1946. 29. ožujka 1942. veljače 1942. Njihovi bankovni računi su bili `zamrznuti'.. koji su imali državljanstvo Sjedinjenih Država i bili rodjeni u toj zemlji.

protivnike hrvatske Države. ima i jedna sličnost: logori u Sjedinjenim Državama su se 30 . Osim ove razlike.

55 Viktor Nuić.-82. Zagreb. . VI/1968. Zapadu su bili interesantni i Tuđmanovi bližnji u stranačkoj hijerarhiji. Zapad je u procesu hrvatskog slamanja i njegove druge Jugoslavije vjerovao da se Hrvate može zadovoljiti dopuštenjem da nekažnjeno pjevaju rodoljubne pjesmice i vijore nacionalni barjak. K. Obrana. Hercegovci su ginuli i za priključenje stare hrvatske zemlje Hercegovine matici Hrvatskoj. koji im se činio veoma perspektivnim kao nekadašnji partizanski general i osoba agnostičkog svjetonazora. II. Izd. 1998.. (Treba istaknuti da su mnoge pobjede u Domovinskom ratu . Takvu politiku "demokratizacije" Jugoslavije trebale su sprovesti osobe u koje su međunarodni moćnici imali puno povjerenje (od Hrvata to su bili u prvom redu Ante Marković i Budimir Lončar).). izdanje. str. među kojima se posebno izdvajao Josip Manolić. Istina o "hercegovačkom slučaju ".IV.55 Zapadne obavještajne službe suočene s njima neshvatljivom iracionalnošću balkanskog elementa pokušali su infiltrirati svoje kandidate (posebno neke Hrvate iz emigracije koji su bili masoni ili obavještajci) u vodeće hrvatske domovinske stranke.. dakle i tajne agente arigažirao u službu hrvatske države. Hrvati su takve infantilne ponude odbili. To je razlog da su među utemeljiteljima nove stranke ---nalazili s obzirom na ratne prilike pod zapovjedništvom vojske.). a u njihovu oružanom rušenju Jugoslavije prednjačili su dinarcima među kojima je samo onih podrijetlom iz Hercegovine poginulo više od 60 posto.izvojevali zajedno dinarci. 46. poznat po svojoj komunističkoj prošlosti i ateističkom uvjerenju. Zagorci i Slavonci što može poslužiti kao temelj stvaranjujedinstvenoga hrvatskog mentaliteta. Krešimir. ali je Zapad to onemogućio na način da je naknadno i samu takvu težnju kriminalizirao." (Senjski "Strahote zabluda ".. 81. Manolićeva je zasluga što je gotovo cijelo ljudstvo UDB-e. Zapad je posebnu pozornost posvetio i Franji Tuđmanu. 7.

31 .

doživljavao kao potencijalne birače svoje stranke. Samo ovaj podatak dovoljno opovrgava izmišljotine međunarodnih protukršćanskih središta i njihovih hrvatskih izdajničkih ispostava da je Tuđman bliz klerikalizmu.g. broj od 17. Marin Sopta u jednom razgovoru za tisak točno ustvrđuje "da.. te tajnim i javnim službama. nakon Izraela. Poslije Manolićeva političkog pada neki su se njegovi izabranici (i u izvanpolicijskim strukturama vlasti) našli na istim političkim pozicijama (i) sa slobodnozidarskim kandidatima u zemlji. s. Manoliću su se u borbi za prevlast u stranci i državi suprotstavili tradicionalistički dinarci. On je osobno poštovao tradiciju..bili i mnogi nekadanji suradnici jugoslavenske službe sigurnosti. Hrvatsko dinarsko pučanstvo ostalo je sirotinja i poslije pobjede u ratu. Tuđmanu je pojavljivanje u javnosti s crkvenim uglednicima služilo u prvom redu za pridobivanje hrvatskih vjernika kao birača. broj 458. ali je sigurno hrvatske mase.). . ali i od njega osobno izabranim funkcionerima to je bilo gotovo apsolutno nemoguće ostvariti. Tuđman je intimno vjerojatno i htio Hrvatsku temeljiti na kršćanskim zasadama.) samo nekolicina od njih (posebno nepotkupljiva Hercegovka Vokićka) poznati kao praktični (dakle ne paradni) katolici. koje su oduševljeno dočekivale Ivana Pavla II. koji su Hrvatsku zamišljali kao suverenu državu Hrvata. 36. Manolić je svojedobno iz uvjerenja postao prozapadno orijentiran i kao takav shvaćao je Hrvatsku kao državu građana. rujna 1999. nema države na svijetu koja u postocima ima više ministara Židova u svojoj vladi od Hrvatske" (Globus. On je kao čelnik novostvorene hrvatske obavještajne službe mogao utjecati da osobe iz njegove kadrovske strukture zauzmu i neke ključne položaje u državi. ---56 Dio ovih dinaraca bio je sklon američkoj politici državnih integracija što dokazuje da nisu bili protuzapadno nadahnuti. O svjetonazoru Tuđmanovih izabranika svjedoči općepoznata činjenica da su od hrvatskih ministara (do kraja 1999. Tuđmanu se posebno izmišlja "antisemitizam".56 On je inače odabirao vodeće kadrove na temelju ili tendencioznih savjetovanja ili znalačkog dodvoravanja zainteresiranih.. koji su nastavili djelovati iz koristoljubivosti te su bili sposobni i za manipuliranje izbornim rezultatima. Tuđman je poštovao ratne žrtve dinarskih Hrvata i zato je i njima povjerio manji broj položaja u vojsci.

32 .

. inspekcijski itd. Tako se Hercegovce poistovjetilo s demoniziranim Pašalićem iako je opće poznato da je on u zbilji samo provodio Tudmanova htijenja i da on nije Hercegovac jer je podrijetlom iz Šuice u Bosni. 25). "Hercegovci " su "svuda oko nas "! Slobodna Dalmacija. preko diplomacije. ---58 Suočeni s tvrdokornošću dinarskog ljudskog potencijala medunarodni čimbenici i njihovi hrvatski plaćenici poveli su u svojim medijima patološku kampanju optuživanja posebno Hercegovaca za sva zla koja su snašla hrvatski narod. S obzirom na to da se u isti koš trpaju i Mostarci. vojno. a jedno šire područje proglasiti zonom visokog rizika. polako ali sigurno zauzimaju." (Globus. a ponajmanje po nekim pozitivnim osobinama.. Oni. ."(Jozo Renić. Nažalost neki su naivni Hrvati povjerovali u izmišljotine te promidžbe.Bez obzira što se s vremenom broj dinaraca. Zapravo i nema točno utvrđene zemljovidne granice toga inkriminiranog prostora. gdje niču sumnjivi kadrovi. koja je takoder u njihovim rukama.. materijalno. Za Hercegovce se uglavnom ni po čemu nije znalo. veljače 1998. Među njih spadaju svi oni koji su došli odnekud `odozdo'. pa su uglavnom trgovali i snalazili se kako su znali na svoj način.. pa i svijet. Hercegovci su ipak nešto drugo. na utjecajnijim položajima smanjivao određeni pojedinci (posebno iz nekih novinarskih krugova) dobili su kao plaćenici zadatak rušiti u Hrvata nacionalni ponos i zato su nastavili i dalje okrivljavati Hercegovce i za sva nepostojeća zla u Hrvatskoj58 Oni su pridali i novo značenje pojmu Hercegovac u smislu da se pod tim nazivom počelo razumijevati sve dinarce.. Ni po čemu drugom. 59 "Nema tu više ništa veze s granicama u kojima se prostire područje zapadne Hercegovine niti s naseljima iz kojih potječu utjecajni političari. broj 376. Posušaci i Duvnjaci. broj od 20.. 59 pa čak i svakoga državotvornoga Hrvata. kao da se baš htjelo mistificirati jednu zavičajnost. dalje.. Tako da se tu ne demonizira ni zavičaj niti regija. Tako se u jednom tekstuZavičajnog kluba bosanska Posavina tvrdi i ovo: "Nije sporno da je Hrvatska danas u rukama beskrupuloznih gorštaka u svakom pogledu: politički. s. čime bi se mogli baviti znanstvenici. oni su mnogo širi pojam od zavičajne pripadnosti. danas možemo govoriti o široj i užoj Hercegovini. a katkada čak i Imoćani. osim po ekstremnim osobinama. broj od 26. a posebno Hercegovaca. Europu. Širokobriježani.. niti se demoniziraju samo ganga i gusle. Livnjaci i Šujičani. Nikad ih nije krasilo veliko poštenje ni marljivost u radu. informativno. Hercegovci nisu bili poznati ni u zemlji ni u svijetu.

s.kolovoza 1999. U svezi s time treba 33 . 15.) Nekima su Hercegovci čak Sinjani i Metkovčani..

----napomenuti da stvarno Tomislavgrad. Dinarci nisu kreirali ni gospodarsku politiku. tako da se njima (bez obzira što su se pojedini od njih u pretvorbi pretvorili u prave hajduke) ne može pripisati odgovornost za slom hrvatskog gospodarstva. a pogotovo ne Uskopje. Jajce. koji su bili uvjetovani lihvarskim kamatama. s kojima se trajno zarobljava narode i države. 34 . Travnik. ------------. Bugojno.Nepobitne su činjenice ove: Dinarski čovjek nije imao vodeću ulogu u vođenju hrvatske vanjske politike. Šuica. Dinarac nije odlučivao ni o politici zaduživanja kreditima. Kupres nikad nisu bili Hercegovina.

VLADKO MAČEK OPET ZATVOR Negdje oko 10. Ti faktori su se osvjedočili da u Hrvatskoj ne može više tako dalje ići. pa se danas više ne sjećam ni njegovog imena ni njegovog čina. ali da će se do zadnje kapi krvi boriti protiv Pavelićevih ustaša. Svi. listopada 1941. Oni ne žele ništa drugo nego da u zemlji vlada mir. 35 . Nastavio je da je ovlašten službeno upitati me da li sam to voljan učiniti. to sam u njegovoj prisutnosti kartu uništio. Savjetovao sam neka oduzmu ustašama vlast. pa je čak na jednom mjestu pao u ruke buntovnika. On mi je doduše predao svoju kartu. da bi se onim časom smirili kada bih ja preuzeo vlast. Rekao mije daje poslan od mjerodavnih njemačkih faktora. a ustaše svojim postupcima da stvaraju samo sve veće nemire i sve veći kaos. Ja sam mu odgovorio da je i meni stalo do toga da prestane posve besmisleno prolijevanje krvi. Ti buntovnici da su ga pustili na slobodu rekavši mu da uviđaju da nema smisla boriti se protiv premoćne njemačke sile. ali kako me je zamolio da naš razgovor bude apsolutno diskretne naravi. koji će uz domaće činovništvo pravednim i humanim postupkom moći u kratko vrijeme uspostaviti mir i red. koliko Hrvati toliko i Srbi. a na čelo uprave u zemlji neka postave kojeg svog generala. ali da ja u današnjim prilikama vlasti preuzeti ne mogu. On osobno da je prošao Bosnom. dovezao se automobilom u moje dvorište u Kupincu jedan njemački ofićir.

Nijemci su u Srbiji doveli na vlast generala i bivšeg jugoslavenskog vojnog ministra Milana Nedića. ali u kući su bila dvojica. jedan odred ustaša opkolio je kuću prije zore. vjerojatno oko 9 sati. Rano ujutro 16. 15. kako ćemo znati što je s njim.60 Nije mi preostalo drugo nego da se obučem i pođem s ---60 Mačekov sin Andrej o tome priča ovako: "Toga dana. listopada 1941. koji je (ne bez razloga) držao da su u Hrvatskoj ustaše jedini element na koji se mogu Nijemci osloniti.. Ne znam ni tko je bio glavni zapovjednik cijele akcije. tj.'. Nakon nekoliko pitanja o tome. kada on nešto kaže. Siegfried Kasche. rekao je da će osobno donijeti poruku sutradan.. Kad se u cijeloj Jugoslaviji počeo razvijati komunističkopartizanski pokret. Jedna je bio zapovjednik njemačke vojske u Hrvatskoj. Drugi je bio Viktor Tomić sa zadatkom da potom obavi premetačinu što je trajalo do oko podneva ili nešto dulje. Održao je riječ.. Pročitao je uhidbeni nalog i dozvolio nešto vremena da se tata obuče i spremi par stvari za put.Ne mislim da bi Hitler bio tako lako napustio ustaše sve da sam taj prijedlog i prihvatio. sa zadatkom da uhiti tatu i odvede ga u nepoznato. listopada. odgovorio je da ne može reći. i zato su odlučili da me uhapse. s dva zadatka. vjerojatno su ustaše doznali za taj manevar generala von Horstenaua. sam u automobilu sa svojim šoferom Josipom Matajom . onda to tako jest. Već nekoliko dana nakon mog razgovora s dotičnim oficirom. Vjerojatno je general von Horstenau htio isti pokus učiniti u Hrvatskoj sa mnom. Kako bilo da bilo. Vani ih je bilo više. malo se nakostrušio: `Ustaša ne daje časne riječi.. Luburić je bio službeno hladan. pa je prije nego što Hitler dade takav prijedlog. listopada stigao je opet u Kupinec. čim je počelo svitati. Prvi je bio Vjekoslav `Maks' Luburić. Njih možda desetak banulo je u kuću oko 7 sati ujutro. što je obavljeno najprije. koji su zaposjeli dvorište i vrt te provalili u kuću i proglasili me uhapšenim.. koji je od prvog časa uviđao da će ustaški besmisleni teror dovesti konačno zemlju u kaos i savjetovao da se ustašama oduzme vlast.. Drugi je bio njemački »ambasador«.Luburić je donio . Austrijanac general Edmund Glaise von Horstenau. u stvari pravi gospodar Hrvatske. Odmah u početku okupacije nastao je spor između dvije vodeće njemačke ličnosti u Hrvatskoj. ali ne naprasit. Na pitanje kamo ga vodi. Kadje teta inzistirala da dade časnu riječ. 15. nahrupilo je na moj posjed oko 60 ustaša do zubi naoružanih. ali ne zanm koliko. htio imati moj gotov pristanak.

. prijetio i stalno izazivao. ali jedan (nisam siguran za njegovo ime) bio je vrlo grub.tatino pismo. tako smo barem znali da je živ. Neki su za vrijeme premetačine bili samo otresiti.. 36 .

rekao mi je da idemo u. Nikoga od njih nisam otprije poznavao. ali je on to otklonio rekavši da ih ni on nije platio. Prošao je cijeli sat pa. Uto je počela padati i sitna jesenska kiša. rekavši: »Ne može se ovuda bez puške«. na pitanje moje žene kako se zove. auto se zaustavio. Šofer reče iznenada: »Ne čekam ja tu više nikoga«. i kad smo pred Jasenovcem došli na splav na Savi. što će dalje biti. pa tek kad smo došli u Sisak. pušeći cigaretu za cigaretom. rekao da se zove Vjekoslav Luburić. i mi krenusmo istim putem kojim smo i došli. izišao je iz auta šofer rekavši da ide po cigarete. Kad je on rekao da nema.njima. a niti mi je Luburić rekao kamo me vode. Vozili smo se dakle preko Siska i Sunje. pa se nakon kojih pola sata doista vratio. Htio sam mu ih platiti. Otišao je prema nekim barakama. koje su se vidjele dosta daleko u magli. zapali motor. nešto šaputao sa šoferom i onda se udaljio. Rekao je da je očekivao oružanu obranu kuće a ne samo dva mizerna čovjeka (Dragan Belak i AndrijaJandro Pavlić). Kad smo blatnom i uskom cestom uz Savu prešli Krapje. upitao sam prisutnog ustašu ima li on koju. držao sam da mi je to kraj. kroz selo Krapje prema glavnoj cesti. a auto sa mnom. Sjeo sam zajedno s njim. skrenuli smo s ceste na jedan poljski put. Blizu glavne ---Naročito se rugao stavu haesesovaca u mnogome. kako već nisam imao cigareta. jednim oboružanim ustašom i jednako oboružanim šoferom u manji auto. šoferom i jednim ustašom krenuo je od Jasenovca prema selu Krapju. koji je vodio kroz kukuruzovinom obrašteno polje. i na jednoj čistini iza te kukuruze stali. Pošao je nekoliko koraka ali se odmah vratio te uzeo sobom pušku. preporučio svoju dušu milosrđu Božjem i čekao. Znajući već onda nešto o ustaškim metodama. donijevši mi u jednoj listovnoj kuverti dvadesetak cigareta. ali je njihov vođa. Prvi komad puta nisam niti ja što pitao. i krenusmo prema Pisarovini. logor u Jasenovcu." (Andrej . upravo je zvonilo podne. tek sam u sebi izmolio Očenaš i Zdravo Mariju. koji nisu ništa učinili za spas svog vode. Luburić je sišao. Prešavši na splavi preko Save. Nisam pokazivao nikakvih vanjskih znakova uzrujavanja. već onda na zlu glasu.

) 37 .Maček Nino Škrabe. 9293. s.. Zagreb. Nakladnik: Disput. 1999. Maček izbliza.

i ako želim da mogu svojoj supruzi radi njezinog umirenja napisati nekoliko riječi. očito iz neke opljačkane trgovine pokućstvom. i neka budem uvjeren da dok je on tu meni ništa neće manjkati. i to obučeni. Tu su već čekala trojica ustaša. a dotle su neki ustaše u prostoriju donijeli dva kreveta i jedan kauč. a dotle je dakako već bila pala noć. On se nakon toga udaljio ostavivši osim one dvojice ustaša koji su bili s njim još i onoga koji je došao sa mnom iz Kupinca. Tu smo skrenuli s glavne ceste na jedva dva metra širok put. Poručnik 38 . tvrdo kuhanih jaja. predstavio mi se kao poručnik Ljubo Miloš. dočim su se trojica ustaša u noći izmjenjivali tako da su dvojica spavali. sardinskih konzervi i flašu vina. pa samjoj javio da nije tako loše kako se ona možda boji. koji nas je mimoišao. Miloš je otišao i ja sam ostao pod stražom navedene trojice ustaša. a treći je sjedio na stolcu. stol i nekoliko stolaca. svaki na jednom krevetu. kako god sam kasnije saznao da je bio jedan od najvećih krvoloka. bila su donesena u svemu tri kreveta pa sam ja imao svoj krevet. kod poluotvorenih vrata.ceste došao nam je usuprot drugi auto. Iz njega je izašao Luburić. Po prilici nakon jednog sata. Kako nisam od jutra ništa jeo. i dođosmo do jedne prazne barutane. Proboravio sam tu punih deset dana. petrolejsku svjetiljku. i sa sviju strana opkoljena oko šest metara visokim zemljanim opkopima. Tek je u njoj bilo uza zid nekoliko balvana. I doista. desno i lijevo graba puna vode. rekao je da ima nalog voditi o meni brigu. čitajući nešto malo knjiga što sam ih bio ponio od kuće i mjereći koracima po stoti put moj zatvor po duljini i širini. Sama prostorija bila je prazna. Luburić mi je rekao da će on sutra ujutro biti opet u Kupincu. povratio se nekim teretnim kolima. 12 m duga i 8 m široka. Kako sam već rekao. proviđena željeznim vratima i vanjskim željeznim kapcima. Donio mi je najprije kruha. Dakako da sam to drage volje učinio. željeznu peć te čak i jedan ormar s priličnim brojem čaša. ja se cijelo vrijeme što sam s njim proboravio nisam osobno mogao na njega potužiti. počeo sam odmah jesti. tanjura i pribora za jelo. Bila je to zidana prostorija. Kad je Luburić otišao. pristupio je k meni jedan od one trojice ustaša. Svi ti predmeti bili su posve novi. sjeo kraj mene u auto pa smo se vozili kroz selo Jasenovac još koja dva kilometra.

a iza nas dvojicu oboružanih ustaša. koji mi je sua sponte izjavio da je ovo moje stanje samo privremeno. U manjoj sobi spavali smo svaki na jednom krevetu poručnik Miloš i ja. Morao sam slušati mučenje i stenjanje nevinih žrtava. Desno. pa iako će moja internacija vjerojatno trajati sve do svršetka rata. istog dana čim se smračilo došao je Miloš autom koji je sam vozio. a u većoj sobi dva. a leži posve na obali Save. pa me je odvezao u sam jasenovački koncentracioni logor. U svakoj sobi bila su po dva kreveta. Taj koncentracioni logor bio je nekada tvornica cigle. Bile su to dvije sobe i jedna mala zapuštena kuhinja. nalazila se logorska pisarna gdje je nekoliko interniranih Židova obavljalo pisarske poslove. Prozori su bili osim njihove najviše površine čvrsto oblijepljeni tamnomodrim papirom tako da ne bih mogao ništa vidjeti što se vani događa. Dne 24. U sredini logora nalazila se jednokatna kuća tankih zidova u kojoj se očito nekada nalazila uprava tvornice. Iako nisam mogao iz svoje sobe ništa vidjeti. tj. bilo je i previše toga što sam čuo i morao slušati. Kad smo stigli u dvorište pred ulaz kuće i izašli iz auta. ali u dvorištu nije bilo nigdje vidjeti ni žive duše osim nekoliko oboružanih stražara. za mene i moja tri stražara. listopada o podne saopćio mi je poručnik Miloš da će me čim se smrači prevesti na drugo mjesto. ajoš više vj eroj atno zato da ne bi mogao mene nitko vidj eti.Miloš dolazio je svaki dan o podne i navečer nekim malim automobilom i donosio objed i večeru za nas četvoricu. koliko sam kasnije mogao ustanoviti. bio je ulaz doduše rasvijetljen jednom električnom žaruljom. Miloš me je uveo po stubama u prvi kat gdje se nalazio maleni hodnik iz kojega je bio ulaz u dvije sobe desno i dvije sobe lijevo od hodnika. I doista. Odmah sljedeći dan nakon dolaska u zatvor posjetio me je tadašnji šef javne sigurnosti Eugen Kvaternik. strpao me kraj sebe do volana. Prostorije lijevo bile su određene za mene. Morao sam slušati jauk i zapomaganje uz puščane hice. a u jednoj većoj bio je i stol i stolci. gdje da će mi biti mnogo ljepše i ugodnije. ne izlazeći nikuda iz tih dviju soba. katkada tri. U samim pak mojim prostorijama nalazio sam se danju i noću u društvu najmanje barem dvojice ustaša. Kad 39 . da će mi biti olakšana na taj način što ću biti prevezen na neko drugo mjesto gdje će me moći moja obitelj posjećivati. pa i četiri ustaše.

iako je. Bio je sa mnom sve dok sam se ja nalazio u Jasenovcu. a isto tako nisu k mojima stizala ni moja pisma koja sam im pisao. njegovi ustaški drugovi jednostavno zaklali. spao sam uslijed duševnih muka od 66 na 50 kg. dok se ja ne vratim u svoje prostorije. premjestili su ga u zatvor u Novu Gradišku. On je za vrijeme moje bolesti od gripe kao i za vrijeme učestalih mi žučnih i srčanih napadaja pokazivao prema meni veliku sućut pa mi je ostao u ugodnoj uspomeni. kako sam kasnije doznao. otišao u emigraciju. pa iako se na hranu i fizički postupak nisam mogao potužiti. doveden je u naše prostorije bivši ustaški komesar Vladimir Singer.sam trebao ići na zahod. a kad sam ja otišao. kinin ili slično. to je posve sigurno da više nikada neću imati one čvrstoće živaca. onda je ustaša koji je bio sa mnom u sobi najprije izašao van. a na stube u prizemlju postavio zasebnu stražu koja nije nikog pustila u prvi kat. tek s tom razlikom što od njih nisam mogao dobiti pomoći koja bi se kosila sa zapovijedima koje su 40 . a što se tiče živaca. kojega sam poznavao još kao studenta i koji je bio godine 1931. Moju duševnu tjeskobu povećavala je naročito okolnost što su mi pisma od kuće dostavljana vrlo rijetko. ali liječnika nisam mogao dobiti nikako. koliko mi je bilo poznato. spomenuo sam kako sam uvijek nalazio medu svojim stražarima. I među svojim ustaškim stražarima naišao sam u vladanju prema meni na mnogo ljudskog osjećaja. pa sam doduše za pet minuta mogao dobiti aspirin. Bio je zatvoren zato što se kao policijski komesar bio zauzeo za jednog svog prijatelja koji je kasnije bio upleten u postavljanje paklene mašine na zagrebačkoj pošti. koja me je nesmanjena pratila 20 godina beogradskih režima i 4 godine zatvora proboravljenih pod tim režimima. Opisujući svoje prijašnje zatvore. bili oni Hrvati ili Srbi. znatnu dozu ljudske sućuti i pomoći koju su mi pružali suprotno svojoj službenoj dužnosti. Nekako pred Božić 1941. Obolio sam od gripe. bilo u logoru par koraka od mene nekoliko desetaka interniranih liječnika. gdje su ga. te je proboravio u emigrantskoustaškim logorima u Mađarskoj i Italiji. U tom paklu proboravio sam punih pet mjeseci. moje susjede židovske pisare zaključao.

Prikazao sam mu svu bezbožnost njegovog djelovanja i zapitao ga zar se ne boji Božje kazne. Eto u kakvo stanje čovjeka može dovesti bilo vjerski. Ali ću gorjeti za Hrvatsku«. A on mi odgovori: »Nemojte mi ništa govoriti. u pratnji oko 50 ustaša dopremljen natrag u svoj dom.61 Kako mi je nakon mog dolaska žena pripovijedala. ali su prije toga osigurali savjest uvjerivši sami sebe (ili davši se uvjeriti od drugih) da nema ni Boga. Rekao je teti da je spreman dovesti tatu u Kupinec. Čitao sam negdje kako se neki španjolski velikaš na smrtnoj postelji bojao hoće li mu Bog oprostiti što nije spalio dosta heretika. Početkom ožujka 1941. Među takve nacionalne fanatike spadao je i moj neposredni šef Ljubo Miloš. Evo jednog karakterističnog događaja. (I doista su dva stražara. ni etike. kojom su već pretkršćanski filozofi označili spoznaju razlike između dobra i zla. otpušteni iz službe. bilo nacionalni. znali smo uvečer po koji sat iskreno razgovarati. ni Božje kazne. sveo sam jedne večeri razgovor na religiju. ni Božjih zapovijedi. ali ipak je njegov nacionalni fanatizam jači od te spoznaje. Za vrijeme kraljevske Jugoslavije. Tu su još najlogičniji komunisti koji počinjaju zločinstva u ime socijalnog fanatizma. koji su mi činili za vrijeme mog zatvora u Mitrovici stanovite usluge. U srednjem vijeku pravili su ljudi zločine iz vjerskog fanatizma. Znam da ću za sve što sam počinio i što ću još počiniti u paklu gorjeti. stražari koji su kršili dobivene zapovijedi stavljali su na kocku tek svoj položaj. ožujka 1942. Videći kako se svaki put prije nego legne u krevet prekrsti. bilo socijalni fanatizam. Ljubo Miloš je svjestan da počinja teške grijehe. Osim toga. bili su moji ustaški čuvari izabrani nacionalni fanatici.) Pod ustaškim režimom mogao je stražar. očekivati jedino bez ikakovog suđenja hitac u glavu. pa sam doista 16. koji bi se ma i najmanje ogriješio o disciplinu. saopćio mi je Luburić da je zaključeno da će me za daljnje vrijeme internirati na mom dobru u Kupincu.dobili od svojih pretpostavljenih. To je posve razumljivo. Kako smo spavali u istoj sobi. došlo je do ---61 "Koncem veljače ili možda prvih dana ožujka pojavio se u Kupincu Luburić. i ovaj put sa svojim šoferom Matajom. ali pod uvjetom da cijela obitelj (nas četvero) bude pod paskom .

41 .

pa je razumljivo da su razgovarali s mojom ženom. kuharicom i sobaricom... do sloma ustaškog režima bila internirana cijela moja obitelj zajedno sa mnom. gdje su bile spavaće sobe i kupaonica. ili je on došao sljedećeg dana. S tatom i Matajom ušla su u kuću još dva ustaška časnika. Već nakon nekoliko dana bilo je vidljivo da mi je žena pogriješila kad je ------------ustaša. kao zapovjednik cijele posade u Kupincu. Na katu stanovao samja sa svojom obitelji. neki satnik Matković i zastavnik Mate Sarić. U jednoj od te .. bez prethodne najave. Ustaška straža preuzelaje dvije sobe u prizemlju. na dnu stepenica. bio također u toj grupi. i tako su kontrolirali prilaz k nama. ako ona pristane da zajedno s djecom bude dobrovoljno uz mene internirana. ožujka došlo je. Uvečer 16. Tata je bio u jednom autu kojeg je vozio Mataja iz Jasenovca.mog preseljenja na sljedeći način.. koje su vodile na prvi kat. koji je imao neki časnički čin. nekoliko automobila i kamiona u dvorište. Ta internacija bila je provedena na sljedeći način: Kuća koju sam posjedovao u Kupincu bilaje na kat. Bio je već ožujak. Pregledao je kuću i okolicu i ocijenio situaciju prikladnom. a ove dvije su naročito pristale da žele dijeliti internaciju zajedno sa mnom i mojom obitelji. Radi toga rodila se je kod vladajućih misao da bi trebalo internirati i moju ženu. Mi smo nakon Luburićevog posjeta još jednom otišli u Zagreb i uredili neke stvari. Vasilj je ostao još nekoliko dana i onda nestao. i da Kvaternik ispuni dano mi obećanje. Ne sjećam se je li treći. Tokom sljedećih nekoliko dana postalo je vidljivo tko su naši čuvari i kakav će biti naš život u internaciji. Nakon toga je ostao još samo Sarić. dočim je u prizemlju stanovao upravitelj imanja sa svojom ženom i kćerkom.. tamo negdje do potkraj 1942. ali smo ipak bili sretni da je izašao živ iz Jasenovca. dolazili su ljudi iz raznih krajeva Hrvatske u Kupinec da barem vide moju obitelj. tj. ali bilo je vrlo hladno s dosta snijega. i da moja žena bude internirana. Pružila se dakle mogućnost da jednim udarcem ubiju dvije muhe. a onda se vratili u Kupinec i nestrpljivo čekali razvoj događaja. Stanko Vasilj. živjeli smo uglavnom na prvom katu. ožujka 1942. Iako me nije bilo kod kuće. familija. Bio je `kost i koža' i vrlo oronuo.. Pozvao je dakle Luburić moju ženu k sebi u pisarnu u Zagreb te joj saopćio da će mene dovesti natrag u Kupinec. pa je od 16. Mataja i Matković otišli su odmah iste večeri. Mi. Razumije se da je to ona objeručke prihvatila.

Tu i tamo dobili smo i mi pozive od rodbine iz Zagreba.N. 100-101. ibid. koji su oni redovito koristili u svoje svrhe.dvije sobe bio je telefon.. a u tom slučaju oni su nam obično dostavljali poruke." (A.) 42 . Škrabe. Maček . s.

stigoše iznenada u Kupinec Luburić i ustaški pukovnik Moškov s jakom eskortom. mjesec dana prije sloma ustaškog režima. pa mi saopćiše da namjeravaju u okolici Kupinca voditi neke akcije protiv partizana. Na moj rođendan 1942. osim upravitelja i njegove obitelji. koji su mi bili više prijatelji nego sluge. Povlačili su je dvije i pol godine po raznim koncentracionim logorima. k meni u sobu upravitelj sa svojom obitelji. siječnja pojavila se u Kupincu kolona automobila i kamiona s ustaškim vojnicima i dužnosnicima. nego je briznula u plač i izrekla nedužne riječi: »Gospodine predsjedniče. pa ću se onda ---62 "9. Već ta opaska bila je dovoljna da navuče na nju tešku sumnju. Posao u kravskoj štali oko hranjenja i muženja kao i pravljenje maslaca preuzeli su uz sobaricu moja sedamnaestgodišnja kćerka i petnaestgodišnji sin. On nije na to reagirao. što će trajati oko dva tjedna. zatim opet Luburić te bojnici (možda pukovnici) Kruno Devčić i Ivan Rajić. te sam tako ostao na dosta velikom posjedu bez potrebne radne snage. nego su via facti internirali i mog nadglednika imanja s njegovom obitelji i sve sluge. Mi . Ni to nije bilo dosta. želim vam da se do vašeg budućeg rođendana ispuni ono što želite vi i što mi svi Hrvati želimo«. pomalo razbježali.62 To sve da će trajati najdulje osam dana.nije se tom prilikom mogla uzdržati. Kuharica sirotica Vera . u Lepoglavi umrla od pjegavog tifusa. Ne samo da smo bili internirani moja obitelj i ja. kuharica i sobarica. Dne 9. dok nije konačno. koje su na internaciju dobrovoljno pristale. pa nitko nije smio da izađe iz dvorišta bez ustaške pratnje. nakon kratkog vremena. dođoše ujutro. od kojih smo neke tada susreli po prvi puta. dala mu je pljusku. a posao oko volova i konja obavljali su sporadično pojedini nadničari iz sela. siječnja 1943. koji su se više iz prijateljstva prema meni nego radi nadnice podvrgavali šikanaciji da prigodom ulaska u dvorište i izlaska iz dvorišta budu po ustašama temeljito pretraživani. kuharica i sobarica da mi čestitaju rođendan. i da zato moram s njima u Zagreb. Jasno je da ti ljudi to nisu htjeli trpjeti pa su se.pristala na taj način internacije. Najviši po činu bio je pukovnik Ante Moškov. Kada ju je malo vremena zatim na dvorištu jedan od ustaških stražara napastovao. ali je nekoliko dana nakon toga bila naša Vera odvedena. dijeleći tako sudbinu stotina i stotina sličnih žrtava. dakako u pratnji ustaša. Rekli su nam da će započeti vojne operacije čišćenja partizana iz cijelog Pokuplja.

43 .

Zora i Nada. ibid. ožujka opet odvezli u Kupinec. poznavali smo od prije iz Kupinca.) 64 "Čišćenje Pokuplja od partizana trajalo je dulje nego što su ustaše mislili. Božu Naletilića i Stanka Vasilja. ili bez čina. bio je u stanu uvijek barem jedan ustaša. Pa ipak. koji su se smjenjivali. Luburićeva majka te dvije sestre 63 Sam Luburić nije za vrijeme našeg boravka stanovao u istom stanu nego negdje drugdje.Škrabe.Luburić je ostao u stanu samo dan ili dva. S nama u stanu živjela je zajedno i starica. s manjom posadom. odvedeni smo opet natrag u Kupinec 6~ ---ćemo biti sklonjeni u Zagreb a vratit će nas kad to bude moguće. Sjećam se da su nas u lipnju 1943. a da nitko nije znao gdje se nalazimo. onda se izgubio i poslije je navratio nakratko samo jednom za cijelo vrijeme našeg dvomjesečnog zatvora u njegovom stanu.) 63 "Uz Luburića je u Bulićevoj ulici stanovala njegova majka i njegove dvije sestre (ili polusestre). Maček-N.. a koja se ipak plačući mojoj ženi potužila: »Vidite kako mi je moj Vjeko dobar.. Osim njih bio je često na straži jedan ustaša nižeg čina. posjeliti Luburić i (Ljubo) . Ne sjećam se tko nas je vozio i u koliko automobila. s. Kao što je spomenuto i u `Memoarima'. ne znam je li ikada i bilo uspješno. Medutim. s. Maček .. a ne znam. neka ne pita takve stvari. ali joj je Vjeko odgovorio.. ibid. s kojom je Luburić. pobožne starice. Dne 9. ne znam je li se išta smanjila. nas su 9. III." (A..N. postupao s nježnom sinovskom ljubavlju. 105. Odmah smo vidjeli da je ustaška posada još uvijek prilično velika.. koliko sam mogao vidjeti. Ni druge stvari se nisu promijenile. Strpaše nas dakle pred sumrak u dva automobila i odvezoše u Zagreb u privatni Luburićev stan (Bulićeva ul. možda Moškov ili Devčić. I danas mi je žao kad se sjetim Luburićeve majke.moći opet vratiti u Kupinec. ili obojica. Luburić je susretao majku s ljubavlju i poštovanjem." (A. Osim Luburićeve majke i sestara. štoviše. Naravno da moja žena nije htjela staricu ražaliti i nije rekla što sve ima n ezin sin na duši. potužila se nekoliko puta da joj njezin Vjeko mnogošto neće reći. Škrabe. Koliko god je njoj to bilo drago. ako je samo mali dio onoga što ljudi o njemu pripovijedaju istina. Sve tri su se prema nama ponašale uljudno.. 10). Dvojicu..(Ante) Moškov i (Krunoslav) Devčić su često dolazili i bili izvanredno uljudni. zvan `Bonzo'. 106-107. Sjećam se trojice. 1943. Tu smo bili čuvani od dvojice ustaša puna dva mjeseca. Kao primjer spomenula je izričito svoje pitanje. naivan ali pristojan mladić. zašto više nikada ne vidi gospodina Vladu (Singera). je li ih bilo i više.. onda žalim što sam ga rodila«..

44

Nakon kapitulacije Italije partizani su opet ojačali, jer su zapadni saveznici naredili Talijanima da im predaju svoje oružje. Nastupila je međutim i zima, a partizani su se približili i zaposjeli kotarsko mjesto Pisarovinu 10 km južno od Kupinca. Uslijed toga stigla je 9. XII. 1943. u Kupinec i opet jaka ustaška eskorta, koja je mene i moju obitelj prevezla u Zagreb. Dovedoše me u moju kuću na Prilazu broj 9 65Moj stan zapremao je cijeli prvi kat kuće, a sastojao se od šest soba. Četiri sobe sačinjavale su stan, a dvije odvjetničku pisarnu. Sa stubišta vodila su jedna vrata u stan a druga u pisarničke prostorije. Pisarničke prostorije kao i jednu raspoloživu sobu u prizemlju zauzela je ustaška posada, dočim je privatni stan ostavljen mojoj obitelji i našoj sobarici Katici. Drugi kat kuće ostavljen je obitelji mog pokojnog brata, koja je bila suvlasnica kuće. Ustaška posada je nato napustila Kupinec, pa su već drugi dan ušli partizani. Njihov postupak u Kupincu bio je do početka ožujka 1944. veoma snošljiv. Još u proljeće 1943. došli su partizani noću u kuću predsjednika kotarske organizacije HSS Ivana Tora, koji je živio na periferiji kotara Pisarovina, pa su ga odveli sobom. Kad su zauzeli Kupinec, postavili su partizani Tora svojim komesarom. On je, dok je bio tamo, zaštićivao svijet od pljačke kako je najbolje znao i mogao. Ljudi su morali doduše partizanske čete ukonačiti i hraniti, ali prema mogućnosti. Rekao je primjerice mojemu nadgledniku kako je posve naravno da mora partizanske čete hraniti, ali da je dovoljno ako im skuha kukuruzne žgance pa ih zalije obranim mlijekom. Ako bi tko tražio više od toga, neka se prituži samo njemu. Osim toga, dozvolio je da mi upravitelj može slati u Zagreb koliko god je potrebno za prehranu mene i moje obitelji. Izdao je osim toga jednom seljaku, koji je već i prije radio u Zagrebu, iskaznicu da može nesmetano putovati u Zagreb i natrag i

---Miloš. Ova puta je Luburić predložio tati suradnju s ustašama." (A. Maček-N. Škrabe, ibid., s. 108.) 65 "Nas četvero i Katica Škorjanec odvezeni smo u Zagreb, na Prilaz. Do kolovoza 1944. režim internacije bio je blaži nego prije, što je spomenuto i u `Memoarima'." (A. Maček-N. Škrabe, ibid., s. 109.)

45

nositi sa sobom što hoće. Kako se u ono vrijeme svijet morao spasavati lukavštinom, taj čovjek imao je kod sebe dvije legitimacije: jednu partizansku izdanu u Kupincu, a drugu ustašku izdanu u Zagrebu. On bi s partizanskom legitimacijom propješačio oko 4 kilometra do najbliže željezničke stanice Zdenčina. Tu bi jednom željezničkom namješteniku predao partizansku legitimaciju da mu je čuva dok se vrati, i odvezao se vlakom s ustaškom legitimacijom do Zagreba. Kad bi se drugi dan vratio u Zdenčinu, predao bi istom željezničkom namješteniku ustašku legitimaciju na čuvanje, a s partizanskom bi išao do Kupinca. I tako je to išlo nekoliko mjeseci. U međuvremenu su partizani svim mogućim silama nastojali da predobiju prvake HSS, koji su se nalazili na slobodi, za kolaboraciju s njima. Kako sam bio izviješten, odredili su i rok odluke do konca veljače 1944. Kad do toga roka nisu pridobili nikoga od prvaka za kolaboraciju, nestalo je iz Kupinca Ivana Tora. Komesarom je bio postavljen neki drugi nepoznati čovjek, a moj posjed u Kupincu bio je do temelja opljačkan. Partizani su odveli 15 krava, 4 tegleća vola, 4 konja itd. Također su odvukli cijelo pokućstvo, od kojega su mi pojedini komadi bili draga uspomena na moje roditelje i na moje djetinjstvo. Malo iza toga oduzeli su i seljacima Kupinca svu stoku, ostavivši svakoj kući tek po jednu kravu. Sve za oružje pak sposobne muškarce regrutirali su prisilno u partizansku vojsku. Da bude tragedija još veća, poslali su Nijemci nakon te pljačke u Kupinec Vlasovljeve kozake. Iako je taj odred bio razmjerno vrlo malen, partizani su se odmah povukli, povevši sa sobom znatan broj ljudi, dočim su kozaci počeli pljačkati ono malo što je još bilo preostalo, a čak su tri ugledna čovjeka iz sela objesili »radi kolaboracije s partizanima«. Partizani u početku nisu otkrivali svojih komunističkih karata. Čak su, kad bi zauzeli koje selo, tražili od svećenika da u crkvi odsluži svečanu službu Božju. Jednu svoju brigadu nazvali su brigadom Antuna i Stj epana Radića, a j ednu brigadom dr. Vladka Mačeka. Tek početkom ožujka 1944. počeli su u svojim lecima oštro napadati i HSS i mene osobno. Za razliku od četnika i ustaša, partizani nisu nigdje činili masovnih pokolja. Oni su, gdje god su se mogli dočepati kojeg od seljačkih voda, prisilili ga da im se, barem formalno, priključi. U

46

povlačili prema Zapadu to su partizani. Uvjerenje koje se u zapadnim demokracijama uvriježilo da je Tito za vrijeme rata držao u Jugoslaviji vezanih 20 divizija. ustašama i četnicima. pokupili su nekoliko stotina »buržujskih« mladića . pa čak i škole. Kasnije smo doznali da su partizani digli u zrak skladište municije. bio je rezultat dobro organizirane komunističke propagande. čim su došli u koje hrvatsko selo. ipak su po mogućnosti izbjegavali sukobe s Nijemcima.i tjerali ih pred sobom u Hrvatsku prema Zagrebu da izginu pred njemackim i ustaškim strojnim puškama. Komunisti su svoje djelovanje ograničili tek na to da dignu u zrak koj i manj i most. bilo onaj način likvidirali. da se međusobno istrebljuju do mile volje. Sjećam se da nas je nekoliko dana nakon što smo 9. zaslijepljeni mržnjom. u kojima nije bilo niti njemačke niti ustaške posade. Da je tomu tako. prosinca 1943. Kada je u listopadu 1944. te prugu Slavonski Brod-Sarajevo. najbolji dokaz je činjenica što je Nijemcima uspjelo u rano proljeće 1945. bilo bi obješeno oko 50 ljudi koji su imali nesreću da su se baš u blizini nalazili. Komunisti su ubijali hladnim razumom sve one za koje su držali da smetaju učvršćenju komunizma. Partizani. sovjetska vojska zauzela Beograd i postavila tamo na vlast Tita (koji je sada već otvoreno pokazao svoju komunističku fa~u). Njemačke trupe se nisu na to mnogo obazirale. da razvale koj i komad želj ezničke pruge i da po hrvatskim selima. koje se nalazilo tik izvan periferije Zagreba. provesti kroz jugoslavenski teritorij bez ikakove zapreke sve čete koje su do onda držali u Grčkoj. kao primjerice prugu BeogradZagreb-Zidani Most. pale općinske zgrade.protivnom slučaju su ga bilo na ovaj. dovedeni u Zagreb rano ujutro probudila strahovita detonacija. likvidirali prvake HSS. Nijemci su držali u svojim rukama tek glavne njima potrebne željezničke pruge. Nitko nije sebi dao truda da 47 .gotovo djece . i nakon što su poslije kapitulacije Italije primili sve oružje i municiju od talijanskih okupacijskih trupa. a šteta je bila za 24 sata popravljena. Ustaše i četnici ubijali su narod masovno. a s njima i ustaše. Kako su se Nijemci. Sav drugi teren prepustili su partizanima. Ako bi negdje partizani oštetili prugu ili koji drugi za Nijemce važan objekt.

Trupla obješenih visila su nekoliko dana. bio 48 . Ima ihjoš više koji nikada ne dolaze do pameti. Ime partizanskog i komunističkog vođe Josipa Broza -Tita pročitao sam prvi put odmah u početku 1943. gdje su na granama drveća obješeni. pa je Tomašiću i uspjelo da mi dostavi taj prijepis. kada su zagrebačke novine donijele ucjenu na njegovu glavu u visini od 100. imao je nalog da ga imade predati samo meni osobno. j ednu srpsku. jer su zapadne demokracije već bile potpuno prihvatile Tita. U tom pismu mi je Draža Mihailović ponudio da sastavimo tri samostalne i posve ravnopravne voj ske. Bilo je odmah sljedeći dan iz zagrebačkog policijskog zatvora izvedeno 50 ljudi bez razlike spola i dobi. pa su tek na Badnjak skinuta i pokopana. Ima dosta ljudi koji dođu do razuma tek onda kadaje kasno. U Titovim životopisima spominje se da je Tito prije rata djelovao pod imenom Walter. No u vrijeme dok sam bio predsjednikom zagrebačke oblasne skupštine (1927). primio sam prijepis pisma koje mi je poslao Mihailović. bilo je to u ono vrijeme već prekasno. u kojoj su sudjelovala i dva u Zagrebu izabrana komunista. j ednu hrvatsku i j ednu slovensku. pa onda nije čudo da su. Tu je netko na cesti izvan sela opalio hitac iz puške na automobil u kojem su se vozila dva ili tri njemačka oficira. nije mi pismo predao. To su dva slučaja za koje sam u internaciji doznao. cijela sela. narodnom zastupniku Ljudevitu Tomašiću da ga prepiše. Radi toga je i opet iz tog sela obješeno 50 nevinih ljudi.000 kuna. u Hrvatskoj se vrlo malo znalo o četničkom vođi Draži Mihailoviću. i da se zajednički rame uz rame borimo protiv komunista. bježala u šumu da nadu spas kod po komunistima vođenih partizana. No u vezi s njim zanimljivo je spomenuti sljedeću sličicu. Iako sam dosta toga čuo o borbama s četnicima. ali je dozvolio pok.počinitelje pronađe. a kamoli progoni. i odvedeno u zagrebački park Maksimir. ali je većina bila u zatvoru radi posve neznatnih i nepolitičkih razloga (prekoračenje ure kad se građanstvo smjelo nalaziti na ulici i slično). Kurir koji je to pismo donio u Zagreb. muško i žensko. Sličan slučaj desio se je i u selu Oroslavlje u kotaru Stubičkom. Nažalost. Bilo je medu tim ljudima i nekoliko osoba koje su bile sumnjive radi komunizma. Kako to nije bilo moguće. kad se gdje dogodio neki slučaj sabotaže. Negdje početkom ljeta 1944. Naravno da je takvih žalosnih slučaja bilo na stotine.

Ja sam mu odvratio da može doći koji god dan hoće. Poslije izbora 1935. neka prvu osobu bilo od moje obitelji bilo od posluge nagovori njemačkim jezikom i neka se predstavi kao neki reporter. a prema potrebi i vanredno. I doista mi je jednoga jutra prije 7 sati dostavljena posjetnica s imenom reportera nekih manjih austrijskih novina. a ne samo Josip Broz-Tito. poručio mi je Krndelj da bi želio doći k meni u Kupinec na razgovor. dok još nema drugih posjetitelja. Savjetovao sam mu. Iz te činjenice zaključujem da je Walter bilo ime kojim su se služili prema potrebi i drugi komunisti. Oto Belošević. sada već pokojni dr. ali rano ujutro. Beloševićem dolazio uvijek i ustaški liječnik dr. On bi predao izvještaj kojem članu obitelji mog pokojnog brata. Hinko Kovačić. Kako je s dr. koji da se zove Walter. Osim toga. mogli su svake nedjelje ići na misu u najbližu crkvu. Bilo je dozvoljeno majci i sestri moje žene da nas posjećuju svaki dan. bio sam svjedokom prvog bombardiranja Zagreba američkim avionima dne 13. Za mene je bilo najvažnije što je sa mnom uspostavio vezu hrvatski narodni zastupnik Ljudevit Tomašić. koji je redovno slao pismene izvještaje. Za vrijeme boravka u Zagrebu. ako hoće prikriti svoj identitet. i dobio sam od njih mnogo dragocjenih podataka.sam se prilično zbližio s j ednim od nj ih koj i se zvao Krndelj . slušajući što razgovaramo. Naravno da je tim posjetima uvijek ~risustvovao jedan ustaški stražar. izbjegavajući prometnije ulice grada. Bilo je dozvoljeno da nas svaki tjedan jedanput. ali je u ono vrijeme već bio prilično izliječen od ustaške infekcije. Bio 49 . U Zagrebu je bio postupak prema meni i prema mojoj obitelji znatno ublažen. koji uopće ne zna hrvatski. ali me moli neka udesim stvar tako da se za taj njegov posjet u javnosti ne dozna. koji je doduše obnašao čin majora. (Ne treba ga zamijeniti s današnjom Titovom desnom rukom Kardeljem). a taj bi izvještaj ispod vrata gurnuo u zgodnom momentu u hodnik onog dijela stana gdje samja sa svojom obitelji stanovao. a on mene radi mog koncilijantnog i nepristranog držanja prema ionako iščezavajućoj opoziciji. veljače 1944. to nije s njima dolazio stražar. Ja sam ga cijenio radi njegovog trijeznog raspravljanja. Mojoj ženi i djeci bilo je dozvoljeno da svaki dan u pratnji dvojice ustaša idu pred večer u šetnju. pa smo mogli o svemu i svačemu razgovarati. posjećuje naš kućni liječnik.

ali je navodno poginulo preko tisuću civilnih osoba. Zagreb je bio i poslije toga nekoliko puta bombardiran. ali je poginulo nekoliko stotina ljudi. Često sam poslije toga razmišljao kako sitni događaji mogu 50 . Naravno da sam u svojim mislima doveo s tim u vezu i Vokićevu poruku. ostali su dominikanci u prizemlju. Dodao je tek toliko da me Pavelićev ministar vojske Vokić srdačno pozdravlja. Negdje u ljeto 1944. U tom samostanu držali su dominikanci srednju školu za dječake. Kadaje bio dan znak za uzbunu. na sam Uskrs 1944. razmšila samostan. jer se radilo uglavnom o bombardiranju aerodroma na istočnom dijelu grada. koji se sastojao uglavnom od drvenih kuća. kao i po Nijemcima izgrađenim mnogobrojnim tračnicama za ranžiranje vlakova prema Zidanom Mostu. ne navodeći detalja. Tresnula je bomba. bombardiran je i Beograd. Civilne osobe pak poginule su zato što su imale nesreću da su stanovale u blizini tih strateški važnih objekata. srpnja 1944. Tim prilikama je također platilo životom nekoliko stotina civilnih osoba. požrtvovni dominikanci ugurali su svu povjerenu im mladež u podrum zgrade. žena i djece u jednom od najstarijih dijelova grada. Bilo mi je jasno da se sprema neki prevrat. ali ja neka budem bez brige: on će pravovremeno i mene i moju obitelj spremiti na sigurno mjesto. a kako više nije bilo mjesta. i svih 12 dominikanaca profesora ostalo je mrtvih. slušao sam vijesti na radiju o neuspjelom atentatu na Hitlera a nakon toga o samoubojstvima i egzekucijama mnogobrojnih Hitlerovih oficira.je bombardiran centar grada. Ova daljnja bombardiranja ne mogu osuđivati. Kako sam doznao dva mjeseca nakon toga. U blizini aerodroma nalazio se samostan reda sv. izvijestio me je Tomašić. Tom prilikom moram spomenuti herojsko-tragični slučaj. Mislim da mi nitko ne može zamjeriti ako izrazim svoje duboko žaljenje što je bez ikakove vojne potrebe ubijeno nekoliko tisuća ljudi samo zato što su imali nesreću da su bili okupirani po neprijateljskoj vojsci. koji su se nalazili u podrumu. Dne 20. nije tom prilikom bilo vojničkih žrtava. gdje i opet nije bilo vojničkih rezultata. Koliko je meni poznato. Od gojenaca i nekoliko braće laika. Dominika. ali nisam imao ni pojma tko u tom prevratu sudjeluje osim Tomašića i Vokića. nije nitko bio ozlijeđen. da se mogu nadati skorom preokretu. Poručuje mi da će skoro doći do odlučne promjene.

August Košutić k partizanima. Zabranjeno je čak i ustaškom majoru liječniku dr. ali je već nakon 8 dana bio uhapšen. Slična sudbina zatekla je i stotine zatvorenika. Lujo Tomašić. da moja obitelj ne smije više niti na šetnju niti u crkvu. Svi koje sam naveo bili su neposredno pred slom pušteni na slobodu. Bio je od njih u početku lijepo primljen. osim narodnih zastupnika Tomašića i Farolfija. prešao je potpredsjednik stranke ing. Dva-tri dana nakon toga objavljena je na radiju vrlo kratka vijest da su uhapšeni Pavelićev ministar vojske Vokić i ministar policije Mladen Lorković. koji su bili u mjesecu travnju 1945. srpnja 1944. Jedno vrijeme bili su zatvoreni u Zagrebu a nakon toga otpremlj eni su u kaznionicu u Lepoglavi. Naš privatni liječnik dr. te osam hrvatskih domobranskih pukovnika. u ovećim grupama povezani međusobno žicom i odvedeni iz lepoglavske kaznionice da se više nikada nije za njih čulo. bio bi uspio u Njemačkoj protunacistički revolt.djelovati na razvoj historije čovječanstva. Mijo Ipša. Belošević ležao je teško bolestan u sanatoriju. Da se Hitler nije dignuo nekoliko sekunda prije nego što je eksplodirao pakleni stroj. koji su prigodom ustaškog povlačenja likvidirani. a od nezastupnika nepokolebivi pristaše HSS Branko Pešelj. koji su preboljeli ležeći u vrućici na golom betonskom podu. Božidar Vučković. Svi su se zarazili medu ostalim nepoznatim zatvorenicima pjegavim tifusom. Kratko vrijeme nakon toga saznao sam da su pohapšeni hrvatski narodni zastupnici Ivan Pernar. koji su 20. počevši od gladovanja pa do ležanja na golom betonskom podu. Pavao Jesih. Mjesec dana nakon toga saopćeno mi je da se do daljnjega zabranjuju svi posjeti. Nije htio biti njihovo slijepo oruđe. Kovačiću da me dalje posjećuje. Dragan Belak i mnogi drugi. Josip Torbar. msgr. Uvjeren sam da u ono vrijeme ne bi ni komunisti ni njihovi suputnici mogli spriječiti da se povijest svijeta okrene u posve drugom pravcu. urotnici postavili ispod njegovog pisaćeg stola. Ivanko Farolfi. Istodobno dok su se obavljala ta hapšenja. i da nije otišao do zemljopisne karte u drugom dijelu dvorane. S nekima od njih sam poslije u emigraciji razgovarao. nego je postavljao stanovite uvjete za suradnju s 51 . a ipak ostati živ. Bariša Smoljan. Tu su pretrpjeli velike muke. pa su mi rekli kako se čude što sve može čovjek izdržati.

kralj Petar. Rano u ljeto čuo sam da je kralj Petar imenovao novu vladu s hrvatskim banom Šubašićem na čelu. Isto tako bili su ubijeni odlučni borci i protiv ustaša i protiv komunista Vojko Krstulović i Mario Šarinić. 52 . čuo sam da je britanska vlada zatražila od kralja Petra da preda svu svoju vlast vladi koju su Sovjeti uspostavili u Beogradu. Točno na Uskrs 1. Početkom 1944. pozvao je sve antinacističke borbene snage u Jugoslaviji da se pridruže Titu. no razumio sam da bi Šubašić bio imao igrati ulogu posrednika da se sačuva barem djelomično upliv zapadnih demokracija u Jugoslaviji. u siječnju 1945. travnja 1945. Stvar mi nije bila sasvim jasna. Već prije toga bili su hrvatski narodni zastupnici Mihovil Pavlek Miškina i Marko Suton umoreni u ustaškom logoru u Jasenovcu. Britanska vlada je nadodala da. ako hoćeš objedovati s vragom. a drugi usred grada Sušaka. jer bi takav zadatak bio pretežak i za jačeg čovjeka nego što je bio Šubašić. odveden po komunistima iz svoje kuće. u zabitnom selu Slanovec. Slušao sam s najvećim uzbuđenjem radio i doznao kako se politička situacija iz dana u dan sve više pogoršava. To je naravno bilo nemoguće. čuo sam na hrvatskom jeziku vijest iz Londona da se ruska vojska nalazi već u po Mađarima anektiranom Međimurju i da je možemo za 24 sata očekivati u Zagrebu. moraš imati vrlo dugačku žlicu. Tu sam naveo samo nekoliko imena ljudi koje sam osobno dobro poznavao. te je konačno pušten na slobodu rujna mjeseca 1946. No to su bili tek pojedinci medu tisućama meni nepoznatih žrtava. Nakon nekoliko mjeseci.njima. ako on to uskrati. Odsjedio je u zatvoru pune dvije godine bez suda. U rujnu 1944. Američki potpredsjednik Nixon je nedavno vrlo dobro primijetio da. Narodni pak zastupnik Franjo Malčić bio je jedne noći u proljeće 1944. ipak će se »pretpostaviti« da je on tu vlast predao ! Petar se nekoliko dana opirao. Prvi je bio ubijen po jednom komunistu usred grada Splita. te umoren u obližnjoj šumi. Sad je bilo jasno da je sudbina naroda Jugoslavije zapečaćena. a onda pristao. godine londonski radio i Glas Amerike počeli su sve jaču propagandu za Tita. koji je tek bio navršio 21 godinu života.

) . Govorio mi je neka se dobro odlučim. Maček-N. 2. Alojzije Stepinac. Razgovarali su dugo i Stepinac je kazao tati da će ostati u Hrvatskoj i čekati komuniste. to ne zna. Odmah zatim slušao sam i opet njemačku vijest da je Hitler »junački u borbi poginuo«. Nadodao je kako je sada spas Hrvatske i hrvatskog naroda samo u mojim rukama.) 67 "Uvečer. Škrabe. jer da će me sigurno komunisti likvidirati ako im padnem u ruke. već samo jedna ranija tajna četnička poruka. Tata još nije donio odluku o odlasku iz Hrvatske i zamolio Stepinca da omogući dolazak profesora Stjepana Pezelja. ibid..66 Prvih dana mjeseca svibnja slušao sam najprije vijesti njemačkoga radija da je Hitler »teško bolestan« i da ne može preživjeti dulje nego dva do tri dana. jer sada još postoji mogućnost da odem iz zemlje. jer daje sovjetska vojska već prešla austrijsku granicu. Nakon vijesti o Hitlerovoj smrti biloje dozvoljeno da me posjećuju rođaci i prijatelji. kako bi nakon četiri godine izolacije čuo njegov izvještaj o stanju na terenu i sudbini svojih suradnika i pristaša HSS-a. U `Memoarima' se to ne spominje. da su četnički izaslanici pregovarali s ustašama. sada po Titu još uvijek u internaciji držani dr. U svakom slučaju. svibnja. tataje ebje poruke odbio. s. došao je tati ustaški dužnosnik Jakov Barbarić i donio mu poruku Draže Mihajlovića. On je bio prvi čovjek od početka rata koji je razgovarao s tatom bez prisustva ustaša.67 Dne 4. s. ali je bila očito lansirana da ubije u narodu svaku nadu u mogućnost otpora komunizmu. jer su ih Nijemci ostavili gotovo posve bez municije. preko Tomašića. Škrabe. Kako dugo će ta mogućnost postojati. koji mi je saopćio da se ustaše s cijelom vladom moraju povući. što može učiniti za njega. Medu prvima koji me je posjetio bio je i nadbiskup. Upitao je tatu. a ja se nisam mogao ---66 "Sredinom travnja 1945. 1 10. Izgleda.. Maček-N."( A." (A. svibnja poslije 9 sati navečer došao je k meni u stan ustaški general Moškov. upućena 1944. i zato da je moja dužnost da sačuvam svoj život. ibid.Ta vijest se na sreću nije obistinila. Tek smo kasnije doznali da su tada Tomašić i Farolfi već bili mrtvi. 1 10. Zamolio me je neka i ja sa svojom obitelji napustim zemlju. Razgovarali smo koja dva sata. danas kardinal. Moškov je na Prilaz doveo nadbiskupa Stepinca i ostavio ga da nasamo razgovara s tatom.

53 .

zadržala državljanstvo USA. Moškov je doista došao za manje nego pola sata. Moram priznati da je to bilo prvi put u mojoj političkoj borbi što sam pomislio i na svoju obitelj. Kad je tata 5. Zamolio sam ga neka pronađe dr. Ujutro sam konačno stvorio odluku da napustim zemlju i da idem u emigraciju. Saopćio sam mu da kanim s cijelom obitelji otići u emigraciju i zapitao ga bi li bio voljan zajedno sa svojom suprugom Melitom pratiti me. naučio je izvrsno govoriti i francuski i engleski.68 Iako su posjeti bili neograničeno dozvoljeni. Ivana Pernara i Barišu Smoljana. Pešelj je doista nakon satdva došao do mene. kao tvrdog pristašu HSS. pa kada sam mu rekao da sam odlučio otići u emigraciju. Boris Urbić. svibnja. praktični Branko odmah ga je 54 . I moja kćerka i sin proveli su radi mog političkog djelovanja svoje mladenačke godine (od 15-20 godina) u zatvoru. odlučio poći~ u emigraciju i razgovarao s Brankom Pešeljem. tata je stvorio odluku za odlazak u emigraciju ujutro 5. Pešelja upoznao sam. uzdahnuo je olakšano i rekao: »Hvala Bogu«. dok je još bio student. Nisam spavao cijele noći. s kojom se upoznao u Zagrebu. Roko Mišetić. i 6. Dr. Tata spominje Josipa Torbara.. Branka Pešelja. Bažo Vučković. svibnja 1945. On je to odmah obećao i preuzeo dužnost da obavi sve nužne pripreme za put. ipak nije bila ---68 "U svakom slučaju. a naročito na svoju djecu. a ja se sjećam da su 5. koji nisu znali ni hrvatski ni njemački. Bila je toliko oprezna da je. Kako je studirao godinu dana u Parizu i godinu dana u Londonu. udavši se za dr.odlučiti pa sam mu konačno rekao da ću mu dati odgovor sljedeći dan ujutro. Nakon toga puštali su cijeli dan k meni i mnoge druge prijatelje i rođake. Razmislio sam što će imati i dalje trpjeti ako padnu u ruke komunistima. koji je pred koja tri tjedna tek bio pušten iz lepoglavskog koncentracionog logora. važući razloge za i protiv. Bio je oženjen Amerikankom hrvatskog podrijetla. Rekao sam zapovjedniku straže neka telefonski zamoli generala Moškova da dođe do mene. svibnja došli i mnogi drugi. medu njima Dragan Belak. Pešelja.. pa mi je često služio kao tumač u razgovorima s reporterima i političkim ljudima. našto su ustaše dopustili brojnim posjetiocima ulazak u naš stan. gdje je nakon smrti svoje majke živjela kod svoje tetke.

.

svibnja stigosmo u Celje. a 13 kilometara iza Krapine. između 5 i 6 sati poslije podne stigli su pred kuću supruzi Pešelj sa dva automobila. koji se u zadnji čas iz obiteljskih razloga predomislio. dr. s. izuzev dr. Pernar. Naravno. Škrabe.) 55 . Posjetili su me i narodni zastupnici dr. 1 12 . Bili su kost i koža. Ljudi su plakali. Zgrozio sam se kad sam vidio ovu trojicu. prešavši malu rječicu Sutlu. svibnja 1945. Uzeli smo nekoliko sati počinka u čekaonici željezničke stanice." (A. Osim dr.. Pomolismo se. Ne znam kako su ljudi u Mariboru doznali za moj dolazak. prešli smo i granicu Hrvatske. Nisam im mogao ništa pametno savjetovati. Smoljan. pa ne mogu reći koliko ih je bilo. opkoljen ustaškim stražama. Smoljana. nije ih bilo (što je zapravo bilo mnogima čudno u slučaju bivšeg potpredsjednika vlade!). siđosmo na ulicu i sjedosmo u automobile. Oko 1 sat ujutro 7. Maček-N. Dne 6. Ja ih nisam vidio. ali se za kratko vrijeme na trgu pred gostionicom gdje smo objedovali sakupilo nekoliko stotina ljudi. slovenski gradić anektiran po Nijemcima. ibid. pa je Branko uz tatin pristanak zatražio od vlasti dozvolu za kupnju stanovitog broja zlatnika po službenom kursu. a neki od njih su mi dovikivali: »Spasite nas«. krenuli smo dalje prema Mariboru. Svi ti zastupnici izjaviše da i oni žele ići u emigraciju. Josip Reberski i Roko Mišetić. Nakon dva sata vožnje prošli smo gradić Krapinu. Kada je svanulo. Torbar i dr. sjeo pred kućom u automobil. te nedavno iz lepoglavskog logora pušteni dr. a kamoli brojio. što su i učinili. Oko automobila bilo je sakupljeno dosta naroda. pa je dugo vremena odslužio na teškom prisilnom radu. Smoljana bilo je bezbroj i drugih ljudi koji su bili po komunistima uhapšeni i odvedeni u logore tek tjedan-dva nakon što su izašli iz ustaških logora. gdje sam prije 40 godina bio nastupio mjesto advokatskog pripravnika. pepeljastosive boje u licu. ---upitao ima li novaca u inozemstvu. Ostavši kod kuće bio je odmah uhapšen po komunistima.1 14.maknuta straža sve do časa dok nisam. koji su bili vrlo zabrinuti i pitali me za savjet što bi sada trebalo činiti. Krenusmo.

.

Krenuli smo cestom uz lijevu obalu Drave prema austrijskoj granici. Negdje oko 4 sata poslije podne prešli smo bez zapreke iz Slovenije u Austriju. 56 .

dra Jurja Krnjevića. jer su sva trojica nosioci jedne politike i predstavljaju jednu nit hrvatskog političkog života. a narodni zastupnik HSS-a dr lvan Pernar u jednom članku insinuira čak i to. koji je za vrijeme rata imao nezahvalnu dužnost. Svakako će se meni 57 . Ta nit se proteže i u budućnost. Dr. Više je hrvatskih. Htio sam zapravo prigodom smrti dra Vladka Mačeka. da je morao uhititi i kroz četiri godine rata čuvati dra Vladka Mačeka. a nisam ni profesionalni novinar. Zatim sam povezivao neke male uspomene i jedini osobni kontakt sa pokojnim Stjepanom Radićem i tako došao i do nasljednika Radićeva i Mačekova. Dr Juraj Krnjević je živ. ni politički sljedbenik. I meni kao hrvatskom generalu nije svejedno šta će se napisati. kao hrvatski političar i predstavnikjedne državotvorne stranke. srpskih. Prema tome ovi redci nisu neki nekrolog. reći ojednom hrvatskom generalu. recimo. komunističkih a i stranih novina pisalo 0 činjenici. budućih boraca za hrvatsku državnost i slobodu. reći ili misliti o ovoj trojici ljudi u krugu malih i mladih hrvatskih ljudi.Juraj Krnjević. Predsjednika Hrvatske Seljačke Stranke napisati nekoliko riječi. da je Maček umro od posljedica svoga zatočenja. Nisam bio ni njihov prijatelj. koji je bio tamničarom dru Vladku Mačeku.VJEKOSLAV MAKS LUBURIC PRIGODOM SMRTI VLADKA MAČEKA Radić i Maček su mrtvi. Tak sam odlučio napisati neke male uspomene na svu trojicu. kao sadanji HSS. da je dr Vladko Maček bio zatočen u Jasenovcu. pa da po kroničarskoj dužnosti pišem nekrologe. Nije mi niti svejedno šta će. Stalo mi je i do toga šta će misliti mladi hrvatski vojnici o jednom generalu.

jer mu je ona bila najjača garancija i jer je zaista bio uvjeren. nego da ćemo reći istinu. kojega je nekada hrvatski narod smatrao svojim vodjom i kojega još uvjek mnogi i mrtva sliede. gdje bi ga kako se reklo «vodali po šumi kao medvjeda na lancu» i da ga otme jedna grupa problematičnih pristaša. da sam u četiri navrata spasio dra Vladka Mačeka od gorega zla. i kako je on sam kao čovjek duhovit i vesele ćudi rekao. što je vriedno zabilježiti za hrvatsku povjest. Istina je drugčija. Naravno uvjek imajući u vidu. da ga spasimo od gorega zla: da padne u ruke Nijemaca. djelomično činjenica. da bi pomoću zapadnih saveznika i domobranstva preuzeli vlast u ime dra Mačeka. četnika. da ga otmu partizani i odvedu u šumu. da ga na jedan ili drugi način otmu ljudi njemačkog Abwehra (obavještajna služba njemačkog Wermachta). koji su gajili nadu. Poglavnika Llstaškog Pokreta. a da bi danas. Na kraju on je sam tražio pojačanje svoje straže. nakon smrti dra Mačeka samo tako olako rekao. prošlo je mnogo toga. nosao kao mačka mačiće s jednog mjesta na drugo. stoji i druga strana a to je.nastojati prišiti uloga tamničara. da mu ustaška Hrvatska ne će oduzeti život. koji će mnogo toga moći potvrditi. koji je zatvorio. i istu ćemo iznieti. kada se je s Poglavnikom prijateljski šalio na Tuškancu i pitao Poglavnika: "zakaj si me zaprl". da je isti u dubokoj starosti umro od posljedica svoga tamnovanja u Jasenovcu. partizana ili neodgovornih elemenata. da sam prema nalogu starijih uhitio dra Vladka Mačeka. njega. koja je djelomično istinita. To ne znači da ćemo pisati «liepo» ili «ružno». Od onoga časa kada sam ga morao uhititi do onoga časa. Tu je obitelj dra Mačeka. Nije to prema onoj. nego zato. ljudske stvari i stvarčice. dočim male. njegove ideje. njegovu stranku i njegova nasljednika. treba velikodušno zaboraviti. zatočio i bdio nad životom čovjeka. a to je. Naprama ulozi tamničara. što bi dr Pernar morao znati. osobom i organizacijom dra Ante Pavelića. Stoji. ne zato da ga mučimo i ubijemo. Rekli smo da ćemo reći istinu. kao i mnogobrojni preživjeli svjedoci dogadjaja. da hrvatske borce interesira ono bitno. da o mrtvima treba i pisati (iako i na to 58 . slično kao što se to dogadja sa idejama. da ga ubiju neodgovorne ustaše na svoj račun.

povjest i u zadnjoj istanci Bog. te otišao svojoj kući. gdje je narednik Cvek već proglasio HRVATSKU DRŽAVU! On je bio interniran s jednom grupom HSS ovaca i. Prema tome ne mogu niti očekivati od te stranke i njenih ljudi niti neke svedočbe rodoljublja. mladenačko i zrelo muževno doba sliedio. Pokojni Djuro Kemfelja. metafizička istina. da ga je Maček bio uputio u Bjelovar. 59 . popularni Djuka. da tamo uguši pobunu u 106. nekada glavni zapovjednik Gradjanske i Seljačke Zaštite. Zapravo povjest jednoga političkog čovjeka se može pisati tek nakon njegove smrti. Nisu mi takove svjedočbe dali ni stranka ni ljudi.da je došlo naše vrijeme. njega niti njegove ideje. kojima se ne smije osvećivati. nego se radi o tome da se kaže istina. Ja nisam bio kao dijete pristaša Radića. koje sam politički pobijao i kao predstavnik vlasti progoriio. kao hrvatski revolucionarac i ustaški borac nisam bio pristaša Mačeka i danas kao hrv. On je odbio bio da svladava Ustaše u Bjelovaru. Približavao se DESETI TRAVNJA. Pješačkom puku. kojoj stoji na čelu dr Juraj Krnjević. koje sam kroz djetinjstvo. general nisam pristaša one stranke. bio je uhićen 1941. njemu sam dao jedan pištolj. ideja i organizacije dra Vladka Mačeka. pa zašto bi to očekivao od onih. Sud će donositi narod. kako nisam imao ljudi. pa ću u daljnjim nastavcima napisati sjećanja i glavne točke tih razgovora. a o ovima ne možemo suditi mi. koji su upravo dovedeni u sabirni logor u Kraplju. Kada je bio bombardiran Beograd jasno je bilo . gola. Djuka me je zagrlio i rekao mi. koji smo bili politički protivnici osobe. u mojim mnogobrojnim razgovorima s njim.mislimo) dobro ili ništa. . Spomenuo sam to kasnije i dru Mačeku. kako ga ne bih morao miješati s nekim četnicima. a vodstvo Zaštite predao Zvonku Kovačeviću i Krunoslavu Batušiću. god nekoliko dana i kasnije oslobodjen.. Nakon smrti ostaje na jednoj strani hrpa kostiju. a da se nikoga ne uvriedi. da sam bio delikatniji nego njegov stranački vodja. ukoliko ih se budem sjetio. iskopao odore i oružje. da čuva svoje drugove. Ono za života je sve politika. niti tražim hladovinu pod debelim stablom političkog oportunizma. a s druge strane ostaje duh i djela.. On mi je osobno pričao. Ja sam okupio našu malu četicu.

V. nego i neodlučnost Mačekovu. kadje časovito bio uvjerenja da rat treba voditi. nego to ljudi vjeruju. jer bi one imale neku posebnu važnost za tok dogadjaja.oj . Nu bio je političar i njegova je politika. Mačeka. -jer sam u Mačeku upoznao pomalo i diktatora. Mnogo toga se je dogodilo radi dra V. kao možebitni most medju te dvije koncepcije. Isto tako sam čvrsto uvjeren. pa čak ni o demokraciji. Pobijedila je Janka pusta Oplenac. kada sam došao do uvjerenja. kao što ni danas .. i to ću kasnije dokazati. NEZAHVALNA ULOGA ČUVARA DR. a upoznao sam i ratoborna čovjeka. da je mnogo manje volio Srbe i smatrao se Slovencem. -koji nije nikoga pitao kad je odlučivao. i uništila dra Vladka Mačeka. Maček ne će više uticati na razvoj dogadjaja i da je naša sudbina u rukama Poglavnika dra A. rekao bih. Pavelića. niti u evoluciju kraljevske Jugoslavije. jedno je sigurno: Maček je pošteno. On je bio apsolutno pošten čovjek i apsolutni hrvatski rodoljub. kada ni sam dr. još manje za dra V. koja je bila glavna krivnja svim njegovim političkim neuspjesima. Odatle moj «kompleks Maček». kako je i sam priznao 5. doživila neuspjeh. Medjutim. travnja 1941. koji me je pratio do onda. da se nije toliko baš radilo o mirotvorstvu i pacifizmu. V. kao i za one drugove. Ali imale su presudnu važnost za mene osobno. Moj osobni dojam mi daje znati. MAČEKA Dosada sam iznio nekoliko misli ne radi toga.Tako je pobijedila moja Janka pusta ne samo Oplenac. Maček eventualno nije htio uticati na te dogadjaje. da dr. Mačeka pa kako je to imalo odsudna značenja za tok dogadjaja na Janka Pusti. i u neke mogućnosti sa tobožnjom . i za mene osobno valjalo je o tome govoriti i onda. koji su samnom bili na Janka Pusti.u 1965 .ne vjerujem u evoluciju komunističke Jugoslavije. Mi nismo vjerovali u Banovinu. apsolutno pošteno i naivno .vodio sve svoje korake i mijenjao taktiku.

60 .

kralja i Srba. Mačeka u vodstvu HSS -e. Zatvaranje hrvatskih rodoljuba u logor Krušćica.oslobodila me je svih predrasuda.današnj om hrvatskom Republikom. Svaku je Jugoslaviju trebalo rušiti i treba rušiti ovu današnju. počele po zagrebačkim ulicama praviti izgrede . koji je bio infiltriran komunističkim utjecajem. upali smo s malim grupama povratnika u privremene vojarne «Zaštite». koje bi bile poduzete protiv njega i njegovih pristaša. Mačeka. starije. i ja sam osobno intervenirao. Pavelića. kada bih danas nastojao prikazati moje osjećaje drukčijim. Mačeka bilo je za mene već čisto političko. Mačeka. nego su u stvarnosti bili. intervenirali smo. redarstvu i «Zaštitarima» . Mačeka. nakon čega su bili odpušteni svojim domovima. da im donesu gradjanska odijela. Kad su pojedine grupe «Zaštite» u Zagrebu. i ja sam u dru Mačeku. nego protiv dra V. kao da perem sebe od odgovornosti i svaljujem krivnju na druge. j. da obavijeste svoje. Ostalima smo dali mogućnost. Skupa sa pok.kličući dru V. i bio sam sporazuman s razoružanjem jednog dijela «Zaštite». bile podpuno opravdane. kao i prebijanje nekih omladinaca po oružnicima. Medjutim. Mijom Babićem očistili smo najprije zagrebačke ulice od bučnih grupa «Zaštitara». u Vitezu kraj Travnika. Mačeku i vrijedjajući Poglavnika. posebno one na Trešnjevki. da spasi Jugoslaviju i u zadnji čas. uvjerilo me je. Moglo bi čak izgledati. pri dolasku u Hrvatsku. ne samo protiv Jugoslavije. a da ih nismo ni razoružali. tako da smo ih jednostavno pobacali u kamione. t. prema kartoteci. Svijestan sam. pred zoru slijedećeg dana. a nakon te operacije. A. pod utjecajem vina i unutarnjega gnjeva. odstranili sve one. Znam. Sam službujući časnik konjaničke čete 61 . Pitanje dra V. i vjerovatno komunističkog huškanja. da su sve mjere. Kada sam pak saznao i detalje o pokušaju dra V. kada u nju već ni sami Srbi nisu više vjerovali. ne bi bio iskren čovjek. gledao neprijatelja hrvatske države. Moglo bi izgledati i kao da se opravdavam ili možda ulagujem nasljednicima dra V. ja sam bio sporazuman s uhićenjem dra V. Ne. i bio sam voljan slijediti dra. koji su bili poznati kao komunisti i iste internirali. Tada smo bili doveli s nama stručnjake antikomunističkog odjela zagrebačkog redarstva i. da je nepopularno danas tako govoriti. da to donekle i u suprotnosti s mojim današnjim djelovanjem.

Kuda odvesti dra V. preda mnom su bila tri problema: 1 . Jedino što nismo upotrijebili bili su «škrlaki». svijestan. koje je služilo za pravljenje odora «Zaštite».e. a svakako. Pa ipak mi se nije svidjala uloga. da se strijelja uhićene odmetnike s oružjem u ruci.svi smo mi zamrzili ne samo jugoslavensko redarstvo. tajna služba. koji su željeli osvetu za sve progone i dobivene batine sa strane banovinskih organa. remenja itd.i Obrtnu Školu. Ustašku Dobrovoljačku Pukovniju u Zagrebački Zbor . koji su namjeravali ubiti dra V. da treba uhićene odmetnike internirati. kao 62 .«Zaštite» preko telefona pozvao je sve časnike. Mačeku ništa nije smjelo dogoditi. kao i svaku drugu funkciju. pa i neki viši domobranski časnici. izvršio sam zapovijed «bez predomišljanja». da mu se ništa ne dogodi. Mačeka. A Poglavnik mi je izričito tada rekao: da jamčim mojim životom i čašću. pobrinem se da njegovo interniranje. 2 . Još veći problem bili su neki domaći ustaše. Kad sam bio pozvan da uhitim dra V. da bilo kome budem stražar. Wehrmachta. da se Mačeku ne će ništa dogoditi i da on ne će imati prigodu bilo što učiniti. Dok smo se vozili u samovozima prema Kupincu . u kojemu se dru V. Ukoliko se sjećam. jasno nam je bilo. Mačeka i da. gdje je pukovnija imala svoje nastambe. kao i drugog pribora. policije u cijelome svijetu. Bio sam vojnik i revolucionarac. nego i njemački agenti (Abwehr). Jasno nam je bilo. Nadjene su velike količine sukna. U dugom nizu godina našega ilegalnog života i progona . i oni su uglavnom sami izvršili selekciju. urede i skladišta. nego i t. da se ne zna gdjeje i da ne može nitko k njemu. po cijenu moga života.razmišljao sam i pravio usporedbe. iz naše radikalne grupe u vrijeme ilegalnog rada. da bi onda krivnju bacili na ustaše. Mačeka i kako se brinuti. i komunisti. Jedan dio se odmah javio u ustaške postrojbe i bili su upućeni u I. Bio sam i za to. kao što su i nas internirali i proganjali. zv. prema povjerljivim obavjestima. da i nezahvalne uloge u korist države treba vršiti s istim veseljem. Oko Kupinca su bili počeli obilaziti ne samo predstavnici HSS . da su redarstva potrebna. i to iskoristili u svoje svrhe.Postojao je ipak za mene jedan moralni problem.

što su i nas strijeljali i vješali. Pored svega toga, redarstvena je uloga nesimpatična, i kasnije sam se uvjerio, da su tako mislili većina uglednih ustaških prvoboraca, koji su stajali na čelu raznih redarstvenih institucija. Pa dok se radilo 0 običnim odmetnicima, to je još nekako išlo. A sada - slučaj Mačeka - bio je ipak drukčiji i veoma poseban. Nisam se nikako mogao osloboditi onoga sjećanja, kada sam kao dječarac htio braniti Mačeka, da ga Srbi ne ubiju. 3 - Imao sam osjećaj neke vrsti povijesne odgovornosti. Već kao gimmazijalac bio sam dobar poznavaoc hrvatske povijesti, pa sam u trećem razredu gimnazije došao u sukob s prof. Kostom Leovcem, koga je vrag negdje iz Niša doveo u hrvatski Mostar, da nama, na našoj djedovini, tumači kako uopće nemamo svoje povijesti i da je s pogibijom kralja Petra Svačića (1097 god.) završila naša historija, te da je od 1 102 god., t. j. od - Pacta conventa - sve čisto robstvo, iz kojega su nas Srbi oslobodili godine 1918. Da nije bilo fra Dominika Mandića, koji je hrvatske djake spasavao, bio bih već tada isključen iz gimnazije. Svi smo mi Matiju Gubca, seljačkog vodju za stare pravice, neograničeno poštivali. A što tek da kažemo o Zagorcima i Podravcima, koji su s nama bili na Janka Pusti i koji su gledali u Gubcu jedan legendarni lik, za njih najkonkretniji i najjasniji pojam. Za mnoge od njih hrvatska povijest počinje s Matijom Gubcem, a Radića i Mačeka su stavljali uz bok Gubca. Za njih čak ni Ban Jelačić nije bio dostojan u usporedbi s Matijom Gubcem, krunjena s usijanom krunom, na Markovu Trgu - prelazio je na ubijenog Radića i zatvaranoga V. Mačeka. Svi su progonjeni uvijek bili u širim narodnim slojevima okruženi legendom i živili su izvan vremena i prostora, u narodnoj predaji. I dok sam sjedio kraj dra V. Mačeka u mojim kolima, na odlasku iz njegovog Kupinca započeo sam razgovor o legendarnom Gubcu i njegovom utjecaju na hrvatsko seljaštvo.

63

NJEMAČKO ODLIKOVANJE I PO HITLERU POKLONJENI REVOLVER NA NOČNOM ORMARIĆU DRA V. MAČEKA

Dugi niz godina emigrantskog života, te izvanredne prilike u kojima sam živio tako rekuć od najranijeg djetinjstva - naučile su me, da se u životu ne treba nikad i ničemu previše čuditi. Sjećam se, da je jednom Poglavnik, kad nas je došao posjetiti na Janka Pustu, dao jednu dobru definiciju normalnih i abnormalnih stvari, te ludih i pametnih ljudi. Kad su se, naime, neki tužili daje Kopčinović («pobočnik Siniša») lud, jer je činio stvari, koje jedan normalan čovjek ne čini, Poglavnik je rekao: «Pa jest, izgleda malo lud, ali drugi, koji nas posmatraju, to isto tvrde za nas, jer sasma normalni ljudi bave se unosnijim poslovima, zaradjuju, vesele se i odmaraju se, a mi, koji se bavimo ovakovim poslovima, ne možemo biti drugo nego abnormalni!» Ta je definicija meni mnogo puta pomogla snaći se medju ljudima i djelima, koja nisu uvijek izgledala podpuno normalnim. A kada je negdje doza abnormalnosti bila prevelika, onda smo znali i ne znam zašto, reći: nemoj pretjeravati (u šali se reklo «prijećeravati»). Stigli smo u Kupinec s jednom kolonom ustaša naše Nadzorne Obrambene službe, te, prema unaprijed predvidjenom planu, osigurali okolicu, opkolili Mačekov dvor i zvali na vrata. Bila je rana zora, svi su još spavali, osim našega tajnog kolaboratora, koji je obavljao diskretnu nadzornu službu i dao nam nacrt Mačekava dvora i imanja. On nas je čekao. Nastalo je bilo u kući komešanje i na kraju su nam otvorili. Predstavio sam se i rekao, da dolazim s pismenim nalogom od zapovjednika Ustaške Nadzorne Službe i Glavnog ravnatelja za javni red i sigurnost, Eugena Kvaternika. Nakon kraćeg vremena uveli su me u sobu, gdjeje spavao dr. V. Maček. Njemu sam se predstavio i pokazao mu pismeni nalog. U istom je stajalo, da se ima pretresti dom dra V. Mačeka, u potrazi za eventualnim tajnim spisima, te da se, po odredbi Poglavnika, daje nalog za internaciju dra V. Mačeka, koji trebam ja osobno sprovesti u djelo. Sada počima iznenadjenje. Najprije zato, jer medju prvim riječima, koje je izrekao dr. V. Maček, bile su - da nas je očekivao. Drugo, veliko

64

iznenadjenje, na njegovom noćnom ormariću, na lij evoj strani kreveta, bila je jedna otvorena škatulja, u kojoj se vidjelo jedno blistavo njemačko odlikovanje sa vrpcom. To je bilo jedno od onih povećih odlikovanja, koje se na širokoj vrpci vješalo oko vrata ministara i drugih važnih osoba. Pa ne samo da sada ne znam kakve je vrsti bilo to odlikovanje, nego ni onda se nisam podrobnije zanimao. Kraj spomenute škatulje bila je jedna druga, isto tako otvorena škatulja i u njoj jedan «Valter» revolver! Na škatulji i na revolveru bilo je urezano, da mu je to poklonio njemački Fuhrer, u ime prijateljstva prema njemačkom Reichu, ili nešto slično. Bilo je spominjano ime Goring - a, nu ne znam da li je to bila fabrikacija Herman Goring, ili mu je to maršal Goring, kao veliki prijatelj Jugoslavije, na poklon dao. Sjetio sam se, uza svu ozbiljnost i odgovornost onoga časa, na «pobočnika Sinišu» i Poglavnikovu definiciju normalnih i abnormalnih stvari i ljudi. I jedva sam se mogao suzdržati, da se ne nasmijem i upitam dra V. Mačeka nešto o svemu tome, ali je čas bio za mene i tegoban i neugodan, a vjerujem, da ni dru V. Mačeku nije bilo najugodnije. Svakako, imao sam onoga časa dojam, da sam se osjećao potištenijim negoli on sam. Dok su agenti UNS - a (Ustaška Nadzorna Služba), pod zapovjedništvom Viktora Tomića, pretraživali kuću i gospodarske zgrade, ja sam bio uz V. Mačeka i pokušao s njim razgovarati. Zamolio sam ga, da bi on sam stavio na raspolaganje papire, koje bi mogao imati u obiteljskoj i spavaćoj sobi, da bi meni učinio uslugu i da me ne izlaže neugodnostima premetanja po osobnim stvarima i on je to rado obavio. Tada mi je bilo još žalije toga čovjeka. Stoga do zadnjega dana, kad je u pratnji posebne straže, koju mu je dao general Ante Moškov, na povlačenju na Zapad, nastojao sam što sam mogao osobno učiniti, da olakšam život u internaciji čovjeku, koga sam nekada smatrao vodjom hrvatskoga naroda. Da se vratimo na odlikovanje i revolver. Naravna stvar, odnijeli smo te predmete i bili su s drugim spisima i dokumentima dra V. Mačeka predani političkoj sekciji Nadzorne Službe. Jedno vrijeme zadržao sam revolver, kao jedan kuriozitet, s nakanom da bi ga pohranili u Ustaški Muzej, ali sam ga kasnije predao na čuvanje uz druge njegove

65

kao uvjereni pacifist i tolstojevskih ideja. tada se sjetim Hitlerova odlikovanja i Goringova revolvera. dragec moj. pitao sam ga da li ja to sve mogu primiti. mene imenovali počasnim kozačkim pukovnikom. pričao sam generalu Panwitz . Mi smo se. koje sam ja. i Poglavnikovih definicija. kojega su kasnije srbokomunisti objesili. koja se je digla protiv Jugoslavije. a za hrvatsku DRŽAVU? Kako to da on. Dogovorili smo se i otišli skupa do Poglavnika i on je to odobrio. a nastojao sam pročitati sve. koje ću nastojati vjerno prikazati. to je politika!» Kada sam kasnije iz ruku generala Panwitz-a. kako on. dragi pukovniče. zbog nasilja nad hrvatskim pučanstvom. da ide ugušiti pobunu hrvatske 106. naime. to je . Kozaci su bili neograničeno hrabri i uspješni u borbi protiv partizana i čak se je 66 . reče mi: «Eto. što se o njemu pisalo.politika !». V. Kozaci su. pitao sam jednom zgodom dra V. a general Panwitz. uspjeli su ove uvjeriti. kao vodja hrvatskog naroda i prvoborac za njegovu slobodu. kabanicu. kako je poznato. Vjerujem. prigodom zajedničkih operacija prema Banjaluci i jer sam osobnim zahvatom spasio jedan veći odjel Nijemaca.kako bi on meni mogao sve to nekako rastumačiti. Mačeku. Samo drastičnim protumjerama. dobio neko njemačko odlikovanje. Kadgod čujem govoriti ili vidim neku knjigu ili članak o dru V. kao demokrat i zapadno orijentirani političar. Pješačke Pukovnije u Bjelovaru. U jednom od mnogobrojnih naših dijaloga. naime. prima odlikovanje od nacističkog vodje? On je na ove i ovakove upite znao malo odmahnuti rukom i reći: «Je. zapovjednika Kozačkog Korpusa. dali mi kapu. Tada su me okitili kao kozačkog pukovnika. da nijedan od ova dva predmeta dr. koji nije bio u Rusiji s tim korpusom. Na primjer. u zadnji čas pokušava spasavati Jugoslaviju? Kako on zapovijeda svojoj «Zaštiti».stvari. kao hrvatski časnik. Mačeka .u slučaj s Mačekovim odlikovanjem i pokušao praviti usporedbu s mojim slučajem. Maček nije ponio sa sobom u emigraciju. da valja poštivati hrvatsku DRŽAVU. sa Kozacima često tukli i u više navrata pobili više njih. proveo u više navrata protiv Kozaka. prima na dar jedan revolver? Kako on. bilo na hrvatskom ili na stranim jezicima. nekakvu dolamu i kozačku košulju sa svim činovima i dapače nekim odlikovanjima i značkama s ruskog fronta.

na kojoj su bili povratnički ustaški emblemi. čim je raspoloženje bilo malo jače. što je mislio 0 politici generala Panwitz. Medjutim. Osim toga. on je imao naime razmjerno malenu glavu. da stavi na glavu ustašku kapu s pukovničkim znakovima i da se ogrne kabanicom. a onda naturio kapu i podvio sijede i duge vlasi. nego njemu samnom poći.POLITIKU! Nastojao sam zato. a glavni ravnatelj ili zapovjednik. jasne ideje o vojsci i politici.j. Mačeka i slao k vragu i Hrvate i Nijemce i Hitlera. I Kozaci volili su piti. uz pomoć dra V. pa mi oni 67 . t. a koja je unišla u naš arhiv s oznakom «Mačekova kapa». čin generala. On je morao kapu nakriviti tako. jednom već u mojim kolima. a ja osobno razmjerno veliku. ali sa crnom podlogom. Mačeka. Bili smo si napravili i odore. Možda je meni bilo neugodnije odvesti ga. ustaše ili koga bilo drugoga. a prema prvom nacrtu ustrojstva UNS-a ravnatelji istoga imali su čin pukovnika. koje su bile kao i druge ustaške. Mačeka nisu shvatili nimalo tragično. a s druge strane skoro do ramena. kad bi se malo napio i od tada sam si stvorio. Mačeku ponudio. vraćao se na zgodu dra V. Ja sam tada imao čin Povjerenika Glavnog Ustaškog Stana i Zapovjednika Ustaške OBRANE.general Panwitz usudio sudjelovati u jednom zahvatu protiv četnika. Nije bilo suza ni jaukanja. Pogledao me je srdito. a možda jedini incident je bio. Kako je poznato. jer smo nosili emigrantske. u mnogobrojnim razgovorima s drom V. Dido. Kasnije smo se mnogo puta sjetili ove kape. a prije svega . niti ja a niti ostali nismo nikada obukli tih odora.POLITICI! Pričao sam mu. Mačekom. Mačeka nije bilo nikakovih poteškoća i da odlazak dra V. pa bi general Panwitz. MAČEK U ODORI USTAŠKOG PUKOVNIKA Moram priznati. četnike. njima je bilo sasvim jednako povesti akciju na partizane. pa nam se nije dalo mijenjati. da je s jedne strane dolazila do uha. kad sam dru V. od dorojnika do generala. razgovarati o . moj vojnički čin išao je svojim redovnim vojničkim tokom. da sa strane obitelji dra V.

.

koju osobno nisam želio nositi. poveo sa sobom u Pariz. kako je 68 . i mislim čak u Sjedinjene Države. Medjutim. sj etiti i zaj edlj ivo bockati govoreći mi. Mačeka. kako se to u Zagrebu reklo. Ovaj je bio čisti Židov iz Bos. i skupa su se borili prvih dana protiv četnika. Maček. na ključnim položajima.pukovnički činovi nisu «šmekali». Tu je moja tajnica. Kad smo izlazili iz Kupinca. koji je bio kroz cijelo ono vrijeme zapovjednik i osobni čuvar dra V. kao djevojke. koja je. pa ga je ovaj kasnije. te ureda OBRANE na Markovom Trgu. cenzura pisama itd. kad je došlo vrijeme Mačekove internacije. Sjeo je kraj mene otraga. a osiguranje na terenu. Mačeka. u času napuštanja Hrvatske. koji je kasnije poginuo. Krupe. u prvoj Dobrovolj ačkoj Pukovniji. a djevojke. Ovaj je isto kasnije poginuo u Hercegovini. radnik na pilani zajedno s «hadžijomo Matajom. Mačeka. šofer iz Bosanske Krupe i kasnije proslavljeni zapovjednik Brzog sklopa OBRANE. a dobro se sjećam (Mate) Sarića. Maček je ostavio Kupinac u odori »crnog pukovnika». Mačeka i preko koje su išla pisma i paketi. dovikivale ustašama iz pratnje vesele riječi. da je bio musliman. Njega su zvali «hadžija» u Bosanskoj Krupi. u intimnim razgovorima. da sam nj emu naturio kapu «crnog redarstvenog pukovnika». jer je bio izravna veza izmedju dra V. Zapovjednik osiguravajuće lcolone bio je poručnik Stanko Kardum. Maček se je znao kasnije. On je odigrao važnu ulogu. sjetio sam se te kape i upotrijebio sam ju. jer je uvijek nosio fes. njegove obitelji i rodbine. Ostavili smo Kupinac mnogo mirniji. koja je bila s nama u prvoj emigraciji. gdje se je istaknula kao jedan od najboljih ustaških kurira. V. U drugim kolima iza nas išlaje pratnja od nekoliko kršnih momaka časnika. nego smo u njega ušli i vjerovatno medju svima nama najmanji znak nemira pokazivao je dr. dok nas je vozio Josip Mataja. pa su i kasnije mnogi mislili. isto tako. sestra Mile Herceg. vršio je zastavnik Altarac. poznatog borca i robijaša za Hrvatsku. Neka to bude najbolji dokaz s kakvim obzirima se je obavljala neugodna zadaća internacije dra V. Danica Herceg. (sestra «bradonje» Hercega. žene su bojažljivo pogledavale. zvani «Kikan». koje je Ustaški Pokret ikada imao) održavala kontakt sa suprugom dra V. tu i tamo ljudi su izvirivali i gledali što se dogadja.

poznato, bila sastavljena od pripadnika OBRANE i odjevena u domobranske odore, te stavljena pod zapovjedništvo pukovnika Šimića. Preko Pisarovine i uz neke sporedne puteve, sjeverno od Kupe, išli smo zaobilazeći Petrinju prema Kostajnici, da stignemo u Dubicu i Jasenovac. Cijeli put je bio osiguran s posebnim malim motoriziranirn odjelima i nitko nije primijetio, osim par susjeda Mačekova dvora u Kupincu, daje ovaj, kako bi se reklo, «omrknuo u Kupincu, a osvanuo u Jasenovcu». Dr. V. Maček je bio privremeno smješten u jednu zgradu, koja je izvana izgledala kao i svalca druga lcuća, a bilaje utvrdjena kao bunker i predstavljala važnu točku u vanjskom osiguravajućem pojasu Radnog područja. Slijedeću noć i u najvećoj tajnosti bio je premješten u zgradu zapovjedništva Radne Službe. Na prvom katu bio mu je improviziran ugodan stan, u uredu šefa Radne Službe, bojnika ing. Pić~ia, ostavivši ovome, zbog kamuflaže, jednu malu sobicu; tu je bojnik osobno radio i nekada spavao, dok je jedna druga manja soba služila meni osobno za prespavati, kada bi tamo došao. Ing. Pićili je bio vrlo ugodan gospodin, profesor na Obrtnoj školi u Zagrebu i stručnjak za keramiku. On je došao k nama kao stručnjalc, kada je Radnoj Službi OBRANE ured Državne Ponove dodij elio napuštenu ciglanu, u neposrednoj blizini Jasenovca. Na prozorima su bili zastori, a stakla su bila prebojena. U blizini nije bilo visolcih zgrada. Boravak jednog gosta u stanu ing. Pićilia, kao i stalno prisutstvo nadporučnika Sarića, nije bio previše vidljiv, pa tako ni problem opskrbe dra V. Mačeka nije bio upadan. Zahvaljujući svemu tome, nije se za dugo vremena saznalo, da tu živi dr. V. Maček. Posebna straža od povjerljivih ljudi, pred stanom i uredom ing. Pićilia, nije bila takodjer upadna, jer je ta uvijek postojala zbog toga, jer je ing. Pićili često dovodio k sebi iz logora pokojeg zatočenika stručnjaka za razne poslove Radne Službe. Maček je bio u Jasenovcu, ali nije nikada bio u logoru. Bio je u stanu ing. Pićilia, kao što je lcasnije bio u mome privatnom stanu, u Bulićevoj 6, ili kao što je bio interniran u svome stanu, na Prilazu u Deželićevoj, ili pak na svome imanju u Kupincu.

69

I da završimo s - Mačekovom ustaškom kapom. Čim je unišao u kuću bunker i vidio se okružen sa stražom, pa nije bilo opasnosti da ga prepoznaju ostali civili, radi čega je i služila cijela ova kamuflaža, Maček je jednim naglim pokretom zgrabio kapu s glave i ljutito tresnuo s njom o zemlju.

MAČEK NIJE BIO U JASENOVAČKOM LOGORU

Sa ovim redcima nije počeo lcomentar o Mačeku i logoru Jasenovac, a sigurno je da neće ni svršiti. Zato je prigodom smrti Vladka Mačeka bezuvjetno potrebno reći nešto o boravku istoga u Jasenovcu kao i o logorima uopće. O toj temi, kako je logično, razgovarao sam tisuću puta i s pokojnikom, jer su četiri godine stalnog kontakta, kao i mnogobrojni sudbonosni dogadjaji o kojima smo razgovarali, dali povoda za te dialoge. I dr Maček je relcao svoju pa je logično, da je i na meni red, da kažem svoju, pa ialco to ne bi činio radi sebe, ili čak niti radi dra Mačeka, činim to radi onih Hrvata koji ne znaju istinu i činim radi poviesti, koja će suditi i dru Mačeku i nama, koji smo ga internirali i za koji čin pred Bogom, ljudima i poviešću snosimo punu odgovornost. Istini za volju i kako se ne bi na Inrtva Poglavnika, Vladu, Ministre ili Hrvatsku Državu bacala krivnja, ističem, da u nalogu nije stajalo, da se Dra Mačeka internira u Jasenovački logor, pa čak ni u Jasenovac, ni uopće ni u koje konkretnu mjestu, nego nalog je, pismeni glasio, da GA SE TREBA INTERNIRATI I TIME SPRIEČITI, DA GA komunisti, četnici, Nijemci, Talijani, ili drugi eventualni interesirani elementi odvedu i upotrebe za svoje planove i protiv Hrvatske Države. Meni bi bilo lakše i bilo bi elegantnije reći da sam vojnik, da su mi zapovjedili da Mačeka odvedem u Jasenovac, što da sam učinio i kada sam dobio nalog da ga pustim da sam ga pustio, i mirna Bosna. Bilo bi to i prihvaćeno, jer na kraju krajeva bio sam jedan šaraf u stroju, iako važan, ali

70

ipak samo šaraf, a svakako neće biti tajna, da je tim strojem, kojem sam pripadao ravnao Poglavnik. Odlučio sam se za mjesto Jasenovac zato, jer sam držao s 1. OBRAMBENM ZDRUGOM ono čvorište tj. trougao izmedju Dubice, Gradiške i Lipika a Jasenovac je bio centar davno prije nego je u njemu uopće bilo sabirnih logora. Meni je po Vojskovodji bilo odredjeno, da osiguram to stratežko prometno središte sa snagama koje sam radi sukoba s Talijanima morao povući iz Talijanske interesne sfere, iz Like i diela Dalmacije, odakle sam i doveo Krajišnike iz Cazina i Bihaća, Dalmatince iz Knina i Drniša i Ličane iz Gospića i Otočca. S ovim snagama tukli smo se s četnicima, svladali ustanak četnika na području Donjeg Lapca, Srba, itd., borili se kod Oštrelja i Bosanskog Petrovca i sa Alom Omamovićem, satnikom Ahmedom Kapetanovćem, satnikom Venturom Baljkom, stk. Rokom, bojnikom Pivcem (Ivan Devčić) i drugim povratnicima, te sa Džalovom bihaćkom grupom i Milicijom iz Kladuše, te okolice Bihaća (logornik Šimić), satnikom Veberom iz Džaferbegova Kulenvakufa (Domobranska Pohodna Bojna) i drugima nastojao suzbiti četnički ustanak i prve partizanske grupe u Velebitu koje su se pojavile odmah nakon ulaska Njemačke u rat protiv Rusije. Nakon raznih krvavih incidenata s Talijanima morali smo napustiti to područje i tada mi je dat zadatak, da osiguram područje koje su ugrožavali partizani s jedne strane iz Psunja i Papuka, a s druge strane iz Prosare i Kozare. Logor je nastao u Kraplju i to onda kada smo uhvatili prve partizane s područje Psunja i Papuka. O logorima je rečeno mnogo toga, a srbokomunisti su u zadnj a vremena počeli i opet s ponavlj anj em laži i izmišljotina a sve s ciljem, da bi najviše osobno mene optužili pred mladom hrvatskom generacijom kao neborca i tobožnjeg koljača u čemu im sekundiraju razni hrvatski politikanti prenoseći te laži u svojim emigrantskim novinama. Što smo trebali učiniti s uhvaćenim partizanima i njihovim jatacima? Postreljati ih i da ne bude problema, kao što su to oni učinili s uhvaćenim hrvatskim rodoljubima? Mi smo isto streljali, ali onda kada je Sud ustanovio, da je netko počinio zlodjela ili spremao ista, ali njihove jatake, suradnike, simpatizere ili nasilne pomagače nismo mogli streljati bez daljnega. Tada smo stvorili

71

SABIRNE LOGORE u zajednici s DOMOBRANSKOM DRŽAVNOM RADNOM SLUŽBOM, koja je i dala prve drvene barake za uhićene. Tadaje bio u logoru predstavnik te službe, kojoj je bio na čelu pukovnik Aleksić, jedan mladi inžinjer, Dalmatinac, mislim da se zvao Baraćin. Bila je njihova ideja da se ti ljudi upotrebe za gradnju nasipa, koji bi branio Kraplje od poplave. Mi smo samo dali vanjsku stražu za osiguranje tim barakama i to tako, da su jedni bili u stalnim ophodnjama za pronalaženje i likvidiranja komunističkih partizana, a drugi su bili na odmoru, vježbi itd. Tada smo u Jasenovcu organizirali RADNU SLUŽBU OBRANE. Najprije u jednoj zgradi koja se zvala «Stara Kožara» i u drugim napuštenim zgradama stvorili smo radionice za popravak i pravljenje cipela, odora, ratnih potrebština, a isto za utvrdjivanje cijelog područja, za gradnju bunkera, nastambi za organizaciju, prometnih sredstava, telefonskih i telegrafskih veza, sječu šume itd. Njoj je na čelu bio inž. Pićili, koji uopće nije bio Ustaša, pa ni vojnik, nego je bio profesor na Obrtnoj školi u Zagrebu. On je od naših studenata /Marojević, Sliepčević i Pavlićević/ sva tri iz Šibenika, stvorio prvi svoj Stožer i na stručni rad dovodio iz redova uhvaćenih ili kasnije osudjenih partizana i komunističkih pomagača pojedine tehničare, graditelje, crtače, itd. da mu pomognu. Ta zgrada nekada je pripadala CIGLANI, koju nam je Ponova službeno podijelila, da ju stavimo u pogon i pravimo ciglu, koja nam je bila potrebna za gradnju nastambi, bunkera i radionica za opskrbu vojske. Tek kasnije su stigli nakon likvidacije Kozare veći broj partizana. Da ovi nisu bili tako nevini lako je ustanoviti iz pisanja današnjeg partizanskog i srbokomunističkog tiska, koji dnevno donose vijesti i uspomene o ovom ili onom partizanu, koji piše, kako je sakrio oružje i predao se, kasnije bježao s rada i vratio se u partizane. To mogu posvjedočiti i grobovi tisuća hrvatskih vojnika koji su pali u akcijama na Kozari i medju istima dobar dio vojnika OBRANE i 1. OBRANBENOG ZDRUGA, koji je držao liniju Gradiška, Orahovo, Mlaka, Ja- senovac, Draksenić, Hrvatska i Bosanska Dubica kroz skoro 4 godine rata. Nisu bili ni tako nedužni, ne nevini, nisu bili žene ni djeca, ni «progonjeni hrvatski demokrati», nego su bili partizani, koji su dnevno na jedan ili drugi način ili na jednom ili drugom mjestu ubijali hrvatske muževe, žene i djecu. Nisu bili tako nedužni ni oni, koje je kasnije

72

njega i obitelj mu. prvi zapovjednik vojske bio je Ličanin domobranski časnik Pavlović. a Hercegovci su tek kasnije došli. dizanja mostova i pruga. da bi imali radnu snagu pri ruci za rad na Ciglani. pa sam ga doveo u područje koje sam bio već osigurao. Prvi vojnici su bili Dalmatinci. nego su bili bosanski fratri (Lipovac i Brekalo i Filipović) u čemu ćemo posebno govoriti. Dr. 6. a ne radi logora. koji žele time naškoditi ugledu Crkve. gdje nisu došli «krvnici fratri iz Hercegovine i pili krv bratskim narodima» nego su bili sabirni logori sastavljeni od razbojnika. Tek kasnije smo na Ciglani iza iste napravili logor. a šef radne službe ing. Kada je kasnije dr Maček tražio iz zdravstvenih razloga. jeli skupa za istim stolom i slobodno vrijeme sprovodili u prijateljskim razgovorima. popovi i hodže. To je dr Maček priznao u emigraciji. Spominjemo tek da je župnik u Jasenovcu bio jedan iz Dalmacije odbjegli svećenik. premjestio sam ga u moj vlastiti stan u Zagrebu. dok fratara nije nikada ni bilo i posebno nije bio nikada nijedan hercegovački fratar ni kao dušobrižnik Vojske.. Pićili je bio zagrebčanin. da ga premjestim. tj. gdje je tisuće nevinih platilo životom. Ličani i Krajišnici. prvi voditelji Dalmatinci. Bulićeva ul. kao i u svim ostalim jedinicama. gdje smo skupa živili kao jedna obitelj. Tako je eto izgledala ta stvar s logorima. koja je dobrovoljno dijelila s njim stan i gdje su ga čuvale moja stara majka i dvije sestre i tek je jedan časnik u gradjanskom odijelu diskretno bdio nad sigurnošću izvana. partizana i njihovih pomagača. Nisam trebao negdje drugdje odvajati snage za čuvanje zgrade i osiguranje šireg područja. Maček se nije nikada potužio na bilo koji čin s naše strane. bio je u najboljim odnosima s mojom majkom on i njegova supruga. Dra Mačeka sam internirao u zgradu te RADNE SLUŽBE radi kamuflacije i radi ekonomije snaga. izdaje. njihovi sluge i zlonamjerni ljudi. dok su dušobrižnici bili svećenici dodijeljeni od Ustaške Vojnice. slanja istima oružja. a i predamnom je 73 . jer nije trpio vlagu. a govoriti o «Fratrima Zapovjednicima Logora» mogu govoriti samo komunisti.Redarstvo stavljalo u logore rada radi sabotaže. kao i dvoje djece. jer je to područje bilo VOJNIČK1 SIGURNO. kojih tada nije bilo. Eto u taj ambijenat doveo sam dra Mačeka zato. suradnje s partizanima. Za vrijeme internacije.

koja bi izvršila svoju misiju i u predrevolucionarno doba pripremanja duhova i u revolucionarno doba rušenja Jugoslavije. razmišljamo 0 načinu kako bi mogli stvoriti temelje nove hrvatske vojske. vojničke logore. tadanjem franjevačkom starješini. kao i u postrevolucionarno doba izgradnje i zaštite svoje vlastite države. kada sam se vratio iz Domovine i poslao mu poruku iz Kupica: «da mu nisam ništa na žao učinio». Pametni ljudi uvijek su nastojali učiti na pogrješkama drugih. To se odnosi na sva polja narodnog života. da je USTAŠA HRVATSKA REVOLUCIONARNA ORGANIZACIJA . O. pa tako naravno i na vojničko polje. RAZGOVOR S MAČEKOM O NJEGOVOJ VOJSCI ccZAŠTITIo Sve ono što danas činimo mora biti s pogledima na budućnost. Mi hrvatski vojnici i u domovini i u emigraciji. i najmanje je umro od posljedica logora. pod tri posebne političke ideologije. što smo jednom proživljavali pa da onda sve to skupa uskladimo sa stanjem u svijetu i potrebama hrvatskoga naroda. Nema nikakove sumnje. nije bio zlostavljan. H. . U emigracijije rekao mnogopoštovanom ocu fra Davidu Zrni. vojničku školu. kako su to neki insinuirali. Supruga Dra Mačeka i Mačekov sin i kćerka znaju da je tako i tako dugo dok se ne dokaže ili rekne protivno. vojnička . da naše misli i planove za budućnost usporedimo s onim.prije isto priznao samom Poglavniku. Samo tako možemo stvoriti jedan ispravan radni plan. a samo kreteni i zakržljali mozgovi nisu učili ni iz vlastitih pogrješaka. nastojali su proučavati primjere u svojoj vlastitoj prošlosti.prva stvorila vojničke jedinice. R. Maček nije bio u logoru. koji bi Hrvatskoj mogao dati mir u slobodi. mučen. ali uvijek bacajući pogled unatrag. nego je umro od starosti i u dobi koju si svi želimo. Bilo bi glupo kada ne bi kritički analizirali tri posebna pokušaja stvaranja naše hrvatske vojske.U.

74 .

Ali. ustrojstvu i možebitnoj upotrebi. u danom času ista je prešla na stranu državotvornog ustaštva i zapravo bila prva hrvatska formirana vojska na teritoriji N. Radića. što se uostalom i dogodilo. kojoj je cilj bio izvršiti rušenje Jugoslavije i onda biti baza za izgradnju nove hrvatske vojske. 75 . koju je na teritoriji hrvatske Banovine stvorio dr. komunisti i antikomunisti bivši ustaše ili bivši Zaštitari misle na taj dio partizanske vojske. Maček. koji su bili u komunističkim rukama. te kao psihološki čimbenik za pritisak na Srbe. kojoj su na kraju simbolic i nabili i srpsku šajkaču na glavu.. te kako su izvanhrvatski partijski i vojnički elementi te jedinice pretvorili zapravo u jugoslavensku vojsku. Mačekom. jer sam bio uvjeren da bi se on borio za hrvatsku državu. H. jer je uz lokalne male zadaće. Prvom zgodom opisat ću moje razgovore s Andrijom Hebrangom kojega sam spasio od sigurne smrti. i opet misleći na budućnost. kao što je bila obrana hrvatskog življa i hrvatskih interesa.zapovjedništva i stožer. V. još prije dolaska ustaških vojničkihjedinica iz Italije. riego smo razgovarali mnogo puta i o onome. u službi Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske. Druga je stvar ono što se je dogadjalo iza kulisa. Logično je da sam sa Hebrangom razgovarao o mogućnostima stvaranja hrvatske vojske u bilo kojim okolnostima. kao jedna od više mogućnosti. kako je Hebrang znao reći. «crvena kao kukurik». predsjednik stranke i nasljednik S. Isto tako sam razgovarao sa drom V. Treći pokušaj je bio stvaranje partizanskih hrvatskih jedinica u Dalmaciji i Istri koje su teoretski i juridički bile jedinice hrvatske vojske. da se hrvatski čovjek u danom času nadje sa puškom u ruci i u organiziranim vojničkim forrmacijama u službi hrvatske državotvorne politike. ustrojstvo jedne nove vojske. hrvatski ljudi u emigraciji i domovini. ne samo 0 stvaranju Zaštite. a makar ona bila. što bi se moglo zvati filozofija rata. Kako znademo i ta je vojska dostojno odigrala datu joj ulogu. D. Drugi pokušaj bio je stvaranje hrvatske gradjanske i seljačke Zaštite. On je bio u mojim rukama i kasnije smo ga predali partizanima u zamjenu za pokojnog Vutuca i Vagnera. njenim ciljevima.

pa kako je. Maček je bio eminentno politički čovjek. znao reći: «Vrag im mater kranjsku». tako i na ovaj osebujni aspekt Maček je uvijek gledao kritički. Mačeka. političar i vojnik. ka. pa sve do groba. I u njoj. kako na razvoj cijele hrvatske politike. u krvi i podsvijesti nosio taj slovenski ili kranjski biljeg. kada ideje. Osim toga. gdje se je udisao slavenski i panslavenski duh. Maček se je rodio u Sloveniji od slovenskih roditelja. on je uvijek u sebi. sa današnjeg stanovišta. Dio toga duha sačinjavalaje bogata ruska književnost. kao političara i odatle njegovi nazori o vojsci. ili na socijalne borbe jednog Matije Gubca protiv vlastele i feudalstva. kao intelektualac i pravnik. koji je derao i spaljivao madjarske zastave. pokreti i ljudi nisu značili isto što i danas. kao političar morao razvijati jednu politiku gdje bi mogao uskladiti svoje osjećaje i dužnosti sa svojim porijeklom i sa svojom filozofijom. demografske. premda je hrvatski osjećao i ljubio Hrvatsku. Maček je i sam bio pričuvni časnik i služio u starom Hrvatskom Domobranstvu kod «Vražije Divizije». 76 . kao i borba protiv Austrije i Madjarske. Maček je tu slijedio svoga vodju Radića. Mačekje bio stopostotni obožavatelj Tolstoja. ako nismo ispitali prilike. daje bio svijestan da nijedan narod nema prava da ga se zove narodom i svijesnom nacijom. vj erske i sudbinske povezanosti za vrijeme borba protiv turske najezde. Logična je stvar.o najmarkantnije Tolstojevo djelo i njegovi filozofski nazori. Zato je on. recimo. koji je često kod njega dolazio do izražaja. Mi ne možemo danas gledati na ilirski pokret ili. ambijent i potrebe onoga doba. Tu dolazi sada odlučni čimbenik za formaciju dra V. ako nij e kadar stvoriti svoju državu i tu državu braniti oružjem i žrtvom svojih sinova. bliža okolina Zagreba sa Slovenijom tvorila je neke vrsti j ezične. Medjutim. koji je mrzio rat i oružje. nego se valja prenijeti na ono doba. koji su ga vodili kroz cijeli život. sa nekih posebnih stanovišta filozofske prirode. na slavenstvo i panslavenstvo. dobivao austrijske kundake i školovao se u Masarykovoj školi u Pragu.Bilo bi vrlo jednostrano proglasiti Mačeka jednim pacifistom. kad bi se naljutio na Slovence i na slovensku politiku. Politika je čista dinamika i ne možemo si praviti usporedbe i iz njih izvlačiti zaključke. Zato on nije nikada mogao biti žarki hrvatski nacionalista.

jer je njegov način mišljenja bio takav. Napoleon je kao pametan čovjek uvidio. vojske. koje bi on ostavio da zadržavaju temperamentnog Napoleona. žrtvujući kasnije i samu Moskvu. za smještaj. rušio najjače vojske Evrope. U jednom od mnogobrojnih filmova sa temom Napoleonove invazije na Rusiju vidio sam jednog Kutuzova. da li je general Kutuzov postupao kao što je postupao zato. Mačeka bili su razgovori o filozofiji rata. na grenadire i topništvo. koji su htjeli pod svaku cijenu jurišati na Napoleonove konjice. on je pustio hladnokrvno da Francuzi i njihovi evropski saveznici uništavaju manje jedinice i posade.filozof Kutuzov. tjerajući stoku i uništavajući žetvu koju nisu stigli pobrati. 77 . kojega kao da su tražili da bude sličan dru V. Maček. Vrlo široko polje za razgovor bila je teza. Mačeku sa prosijedom razbarušenom kosom. Mačekom. paleći sela i gradove. u šume i snijeg. obskrbu itd. On je bio jedan od tih Tolstojevih tipova. Ono što nisu uništili Francuzi u svome naletu. Jedva je mogao spriječiti impulsivne i mlade prinčeve i generale. Kako znademo. Kad je Napoleon stigao u praznu i zapaljenu Moskvu. general Kutuzov je izbjegavao bitke sa Napoleonom. S druge strane. i analizirajući slabo stanje i organizaciju ruske vojske. u geografsku fatalnost. to bi uništavale jedinice samoga Kutuzova. ili. da ga je pobijedio taj naoko nastrani i čudnovati general . u novoj borbenoj taktici. koje su se opažale u skoro svim nastupima nj egova života. jer je kao sposoban general i previše dobro poznavao snagu Napoleona i njegovu ratnu potenciju. u blato. koja je imala i svoje konkretno ime: general Kutuzov. pa se odlučio za pasivni odpor i povlačenje. vidjet ćemo čak i neku fizičku sličnost sa drom V. a snij eg onemogućio svaki manevar i stvaranj e lobističkih baza. Kad je Maček stvarao svoju Zaštitu.Kao jedna od najugodnijih mojih uspomena na dra V. crtama lica. a kada pogledamo fotografije i crteže generala Kutuzova. Za vrijeme pohoda Napoleona na Rusiju uloga Kutuzova je bila odlučna. onda su došle do izražaja sve naprijed spomenute činjenice. pogledom i onim savršenim mirom. V. koji je u brzim manevrima svoje konjice i jakog topništva. General Kutuzov je Napoleona navlačio u ruske stepe. kojega je znao sebi nametnuti dr.

Slavko Kvaternik. drugoj ili trećoj formi. bila u znatnoj manjini. ni za pobijene i pobijedjene ustaše -. pa je zavlačio i razvlačio hrvatsku politiku u labirinte i ćorsokake. svoju stranku i svoju naciju uopće . . S. Je li Maček. što bi mi zvali «hrvatska vojska». naravno. nego silom prilika traže riješenje u redovima onih Hrvata. Ako uzmemo da je Maček htio «slobodnu Hrvatsku». Ivo Babić. svoju politiku. poput generala Kutuzova računao da Hrvatska nije u stanju srušiti Jugoslaviju i odhrvati se srpskom imperijalizmu. Isto tako treba računati sa novim i mladim snagama koje su samo djelomično išle sa ekipom hrvatskih partizana. da bi general «vrijeme» urazumio ili nadvladao Srbe? Da li je Maček radi svojih filozofskih. t. dok je sporedno pitanje svaki daljnji razvoj. koji su za 78 . sindikalista. nego upravo sve obratno. tolstojevskih pacifističkih ideja zapravo formirao svoju vojsku. uvijek će naći načina da iz političkih razloga prebace nacionalistima. j. absorbirajući desno krilo i tjerajući lijevo krilo u partizane i prema tome.ni za preživjelu ekipu H. bili su tehničari koji su izradili plan za ustrojstvo i djelovanje Zaštite. da su tu Zaštitu razjurili iz stranačkih razloga. i tadašnji jugoslavenski glavnostožerni bojnik. a koji ne će ni da čuju. nastojat će umanjiti nepobitnu činjenicu. komunista i rijedkih neojugoslavenskih idealista. kojoj je na čelo postavio seljaka i narodnog zastupnika Gjuku Kemfelju. u novu Jugoslaviju. ljevičara.da budu u skladu sa njegovim filozofskim nazorima . Seljačka Stranka. koja ne bi bila jugoslavenska. a samo zato da bi spriječio da ne bi gradjanski elementi i «soldateska» preuzeli vodstvo te njegove stranačke vojske. puna državotvorne svijesti.Bivši austrijski glavnostožerni pukovnik. napustila Mačeka i prišla nacionalistima.izgradjujući rastezljivu taktiku i strategiju? Mnogo će se još toga napisati o tom problemu a da se ne će za dugo vremena naći jedan konkretni odgovor. koja ne bi bila ni za Jugoslaviju ni protiv Jugoslavije. Hrvatski nacionalisti u jednoj. onda tek možemo doći do prave spoznaje što je zapravo značila ta Mačekova stranačka vojska. Bila je to zapravo «seljačka vojska». ali ne bi bila ni ono. S. koja je. da je Maček stvorio vojsku i da je ta vojska 1941. Pristaše braće Radića. -e. a još manje srbska vojska. On je stvorio i hrvatsku Gradjansku Zaštitu. Onje htio imati vojsku svoje «slobodne Hrvatske».

To se najbolje odrazuje u njegovim riječima. koja ga je opovrgavala. Ja sam. Batušića. prema tome. prisiljeni misliti svojim vlastitim glavama i stvarati zaključke. a kako bi i on uticao na hrvatske seljake u Dalmaciji i Zagorju. ako se ne želi od vojnika praviti političare koji su onda.. kao što sam to ja učinio na mome užem terenu. gdje je već prilično njegovih pristaša otišlo u partizane. Maček. to si bute jeli!» I neka mi bude dozvolj eno završiti ovaj prikaz sa rij ečima moj e starice majke. pa je. Nastojao sam mu nekada reći da se ne može vojničke zapovjednike. mi ustaše i HSS. napušteni od svojih stranačkih vodja. kao političar i stranački raspoložen.: «Kaj ste si zmesili. s njim na čelu. milom ili silom. Batušića. to je politika ! » ili « Je. ali se bore za hrvatsku državu. a ne sa svehrvatskog državotvornog gledišta. uvijekje gledao na sve probleme sa jednog užeg stranačkog stanovišta. pogledaju. ako nikoga ne pustite do mene. Ali. Pribanića i druge. najmarkantnije organizatore i vojničke zapovjednike Zaštite. koji se još uvijek smatraju haesesovcima. kašu kuhali i da ćemo ju skupa jesti. i tako ne bum bil kriv za nikaj kaj se bu pripetil". bili na strani Tita. ostaviti bez ikakovih jasnih orijentacija. rekao Mačeku da smo svi skupa. jer tako ne moram nikome ništa reći. a danas se.vrijeme rata. v ratu smo!» Poneki puta sam mu ponudio da bi doveo pukovnika Zvonka Kovačevića ili pukovnika K. ne bi li našli koju bratsku ruku medju hrvatskim protivnicima da bi se svi složno oduprli srbokomunističkom neprijatelju. Maček je imao vlastite poglede kojih se nije nikada odrekao pa ni u času smrti. onda bi prekinuo svaku diskusiju i našao jedan evazivni usklik: «Je. i još veću ćete mi uslugu napraviti. naime. Znao je reći: «Vi ste meni napravili uslugu što ste me zaprli.negdje smjelije. Maček je to najenergičnije odbio. negdje bojažljivije . Za 79 . Kada bi zapao u kontradikciju izmedju svojih nazora i stvarnosti. te da bi eventualno pokušali obnoviti Zaštitu. oko sebe. dragec moj. dragec moj. taj problem i moj i njegov. te rušiti stranačku stegu. i s nama cijeli hrvatski narod. kao Kovačevića. da bi ga oni uvjerili u pravo stanje stvari.

. A MOJ VLADKO. mali. Mislim daje razgovor doslovno tekao ovako: A moj Vladko. Moji su bili jednostavni. a kad to «štogod bilo» nije situaciju razjasnilo.bila je izreka jedne žene. ja bum tebi pomogel! A moj Vladko. Nisam ih ni shvatio uvjek u svojoj biti dok mi vlastita djeca nisu uzrasla i u razgovorima za stolom ili u igri. znala satima čavrljati i. da bi rekla nešto dru Mačeku ili na slovenskom.. onda je samo jedna druga žena. tko će tebi pomoći?. pa bi se navratio u kuću. znalo politički misliti. sada ovako. ali smo bili obitelj gdje se je uvjek ljubilo Hrvatsku i gdje se je. ti si dobra žena. u ovom slučaju supruga dra Mačeka. Maček bi obično u takvim slučajevima radostno se nasmijao... sada onako. uz dobru crnu kavu (za Mačeka najbolji lijek). jer bi moja starica znala reći: "Ma nemoj ti Vladko sada vrludati.. završila diskusije time. ili na zagorskom dialektu. koja je sa doktorom. TKO ĆE TEBI POMOĆI !?. kako bi reklo. nego ti meni reci po naški. rekao štogod bilo.jednog od tih razgovora umiješala se i moja starica. što moji ne bi razumili i onda bi se oni povukli u svoju sobu ili koju nuzgrednu prostoriju. na koja ne znam odgovoriti. po dobrom starom običaju govorili su si «ti». Dialozi dra Mačeka s mojom majkom. Marice. Mačekom. tebi se ne bu nikaj pripetilo. koju su Srbi uništili. s pukom? Ja. pa da ja Tebe ~azumijem». braćom i nekada i sa po kojim časnikom koji je imao preko sebe vanjsku sigurnost. hercegovački malogradjani. neboj se. što će biti s nama... bili su za mene pravo odkriće. postave pitanja. jer ne znam točno u kojem pravcu trebam i kako skrenuti razgovor.. koja je vidila u dnevnom kontaktu sa ljudima bolje nego mnogi . nekada iz imućne obitelji. Tu često nije Mačeku pomogla politička i fiškalska dialektika. «A moj Vladko tko će tebi pomoći» . sestrama. ili me smetu. V. ja.

80 .

kao ni mi. jednog dana ostavljati Hrvatsku. da će jednom na ustaških blatobranima. a nekadaje bio mislim i Starješina Hrvatskog Konjaničkog Sokola. u koliko se radilo o dru Mačeku. sa ustaškom pratnjom i od Ustaša dobivenim dukatima. i k tome u zaštitarskom 81 . a naš će narod pitati. Osobno sam. gdje je bila jedna fotografija dra Mačeka na bijelom konju na čelu nekog mimohoda na Prilazu. HRVATSKU GRADJANSKU I SELJAČKU ZAŠTITU. on ju je stvarao jer je vjerovao da mu je potrebna kao i svakoj civiliziranoj zajednici. pa i sam dr Maček. Da je netko rekao god. kao moja majka: a što će biti sa pukom. bio je priličanjahač. Bit će zato interesantno napomenuti štogod o toj evoluciji i njega samoga. Nije ni Maček jednako gledao na sve kroz ove četiri godine. reći ću po koju i o tome. i samih hrvatskih komunista jer je sudbina hrvatskog naroda ovisila od ta tri elementa: Ustaštva. sve to može biti koristno i upotrebljivo u nastojanjima za . Bilo je kao biku crvena krpa. onda je tu Maček gubio. pa da postane nervozan. imao sam vrlo česti kontakt sa drom Mačekom jer sam vršio potrebni nadzor osobno. jer ako nastavimo u sve tri hrvatske struje i nadalje optuživanjima.političari. Sve ono što može objasniti držanje od jučer. dogodit će nam se opet. dok je Maček bio sitan. koje smo uhitili ili zarobili u borbama. da izgubi raspoloženje da se omrzovolji. da je svaki drugi izdajnik Hrvatske.a i hrvatskih komunista. Pa ipak se je tako dogodilo. mislim da je bio HRVATSKI DNEVNK. sa hrvatskim pukom? Kada je dr Maček stvarao svoju vojsku. Ustaše i nosioći vlasti 1941. i nas. da ćemo se tući za tudje interese. bio je tjelesno krupniji. a mi jedini rodoljubi.budućnost! Treba poći tim putem. tj. iako se istini za volju nije mogla praviti nikakva usporedba. Jednom smo mu diskretno ostavili na stolu jednu staru novinu. da se spomene Vojska. Poglavnik je izgledao dostojanstveno. koji su imali i vršili vlast. Mačeku. imao uvid u sve tri struje: bio sam medju onima. Pa ipak dosta mu je bilo. Pa kako sudbina hrvatskog naroda još uvjek leži (iako sada djelomično) podjednako u rukama istih elemenata. ili barem napomenuti. HSS . Bilo je to kad je vidio u našim novinama Poglavnika na konju i posprdno se izjasnio o tome. pak. a ako se je htjela praviti. godine. a sa hrvatskim komunistima imao sam kontakt preko onih. 1941. nevojničkog stasa. rekao bi da je lud.

da obrani puk. sa svojom doktrinom sa filozofijom. bit će masa radnika-seljaka i u organizaciji HSS-a.izvan svake Jugoslavije. koji je ušao u hrvatske mozgove. fašistička. progonjeni. On dr Maček još ni 1943. a sve to pod čizmom Nijemaca. Pa kako su i HSS i komunisti izvan Vlade. koji je neko vrijeme bio skupa sa Mačekom. kao ni Radikali. gospodarskom strukturom. da će on na vlast. koji je vladao i gdje je svaka stranka (HS S. bit će i KRŠĆANSKIH SINDIKATA. nego j edan razplet političke naravi. osovinska. ipak. da kada padne ova koalicija. Pa kad je tako. kao i sada komunisti sa snpskom Crkvom i čaršijomo. «pučkoirontaška» iliti selj ačko-partizanska. da šta će biti sa pukom. Tada nismo dva dana razgovarali. kao što sam i ja sa Pribićevićem. nego i kao jedan posebni nazor na svijet. Dr Maček je još uvjek gledao na sve kroz čisto parlamentarnu iliti stranačko-političku kombinaciju. . preko Vlade Singera. ali to nije isto. 82 . a Vojnička Vlada generala Nedića u Srbiji. a nama «kaj bu» ! Bilo preko članova moje obitelji. da dolazi druga. pojam. a ne bude Hrvatske Vojske. Za njega je sve to bila jedna kombinacija. tj. tj. ako dodju partizani. S druge strane radi se o komunizmu koji je nova pojava i to ne samo političke pozadine. «Pa i Pavelić je bio napravio spoYazum sa Pašićem. Tito u šumi. moja je starica insistirala. a On interniran. i sa radjanjem jedne nove klase koja neće više prihvati patrijarhalni sistem. Pa. ja sam uvjek nastojao dru Mačeku servirati one podatke. i kasnije uglavnom preko generala Ante Moškova. preko časnika. Pravaška i Katolička) imala i svoje RADNIČKE ORGANIZACIJE. koj i bi mu dali znati. S jedne strane je tu jasna ideja HRVATSKE DRŽAVE. nego jedna čudna zbrka gdje su Pravaši vladali u Hrvatskoj. a on je tako gledao. Klerikalci. razplet situacije bio bi. pravaška i generalsko-klikaška. koje sam postavio za nadzor. Bit će radnika i medju nacionalistima. pa se samo može govoriti o evoluciji hrvatskog političkog života na bazi DESETOG TRAVNJA prema formama koje bi najviše odgovarale. On je htio viditi sve. HSS nije na Vladi. da se dogadj a nešto više. kao što je bila borbena i revolucionarna RADNIČKA PRAVAŠKA OMLADINA. godine svega toga nije vidio. a ja sam otišao van i tako se stvar zaboravila.«škrlaku». logični razplet situacije je bio.

Vojska Pravaštva. Pa kako je i dosada Maček izlazio iz zatvora i internacije. Izdajom -stranačke ideologije i interesa Seljačkog Pokreta. kao i za zatvoriti hrvatske komuniste u Kerestinac. dopukovnika Pribanića i druge. On je vjerovao u političku soluciju. koja je bila vezana uz tu vojsku dra Mačeka. bili oružana snaga STRANKE I IDEOLOŠKIH STRUJA. Opet se vraćamo u isto. koja je bila mač u rukama beogradskih vlastodržaca. da se bori za očuvanje Jugoslavije. Svi su oni. jezgra.samo ne HRVATSKU DRŽAVU I HRVATSKU VOJSKU. On je tako gledao i na Ustaštvo i na Četništvo i na Partizane. nego za držanje vlasti u Jugoslaviji. sa kojima sam bio u dobrim i prijateljskim odnosima kroz cijelo vrijeme rata. To ga je dovelo u ćorsokak. Njegova je Vojska. tj. Zaštita je trebala biti VOJSKA -POLICIJA. u Jugoslaviju. ili za manevar protiv srpske jugoslavenske vojske. kako sam predlagao. Velikosrpstva i Komunističke Partije Jugoslavije. logor kojega smo isto naslijedili od Banovine. pukovnika Kovačevića. Maček je to smatrao IZDAJOM. da bude u Vladi. dolazi druga. nego jedan čisto stranačko-politički manevar. a on. Zato nije htio do sebe pustiti zapovjednike bivše Zaštite. Zato je logično morala propasti i politika-strategija. problem Hrvatske Države. ili kako bi rekao 83 . dr Maček njen šef kao vodja Stranke-Naroda ! Tako se dogodilo da su neki odredi bili upotrebljeni za zatvarati nacionaliste ustaške-stranačke protivnike. zato mu nije bilo stalo ni do HRVATSKE VOJSKE jer od nje nije ništa očekivao. s kojom je mislio poduprijeti svoje političke kombinacije.nego dio hrvatske Vojske. tj. To za njega nije bio problem Srba i Hrvata. ne za stvaranje ili obaranje Hrvatske ili Srbije. a prišla Ustaškom režimu.STRANAČKI ODRED. iliti: umrla jedna vlada. oko koje će se kasnije okupiti narod u obrani granica i interesa naroda. za njegove pojmove. Kad je Zaštita svjestna povjestne uloge odbila nalog Mačeka. tj. da mu dovedem pukovnika Batušića. kombinaciju i to na bazi psihološkog vezivanja «progonjenih partizana i HSSa» i političkoj igri na bazi vlade i opozicije. a nije ni mislio na Partizane kao vojsku. Zaštita bila stvorena da bude stranačka Vojska. Zaštita je trebala biti više politički i psihološki čimbenik masa za manevar na stranačkopolitičkom polju unutar granica JUGOSLAVIJE . Zato on nije ni očekivao pomoć od svoje Vojske. borbe za biološki opstanak.

brzog rata sa strane Nijemaca u Staljingradu. Radić. strjelovitog. jer su suradjivali sa 84 . kaj bumo. Straža koja je čuvala imanje bila je. kao nekada na svom putu izmedju Zagreba-Beograda i Kaznionice. pomagali ih. Svinjac mu je bio podalje od imanja. Jedno je sigurno: on je vjerovao u pobjedu zapadnih saveznika mnogo sigurnije nego mi u pobjedu naših saveznika. -itd. On je mislio čekati u svom dvoru u Kupincu razvoj situacije. da je ubijen neki njegov narodni zastupnik. ni svoju. koncentrirana oko kuće. da je pobijena posada. pročitao. bogato i moderno stočarstvo na bazi najčistijih rasa u kravama i svinjama. Nije ni on sam vjerovao. da je pao neki grad. nego mnogi ustaški borac za vrijeme rata. koji su mogla imati interesa. Nijemci ili Partizani ili tko dnzgi. jako moderno uredjen. i onda odgurnuo bez riječi. Stvorio je svoju političku filozofiju i mirno čekao. posebno nakon kraha «blitzkriega» tj. Nije. ni puka. a ne Rusija. Svakako valja reći. da su saveznici bombardirali ovu i ono mjesto on je skoro uvjek na sve lakonski i bezbrižno odgovarao: je. Nije mogao vjerovati da bi Englezi dopustili da Rusija stigne na Mediteran preko Jadrana. da se nitko nebi usudio dirnuti u imanje Mačeka u Kupincu. kako su mi rekli. On je znao reći. On je. dakle trebao da ga netko brani. naime. Dogadjaji rata nisu bili nepoznati Dru Mačeku. blizu kuće i na glavnim točkama sela s ciljem da bi se spriječilo ne da Maček utekne. nije gledao tako tragično ni na sudbinu. Mi smo rado gledali na kontakte dr Mačeka sa onima iz vana. Pa zato na svinjac nitko nije mislio a niti su od nas zahtijevali. jer nam je bio cilj da Maček zna istinu i iz drugih izvora. v ratu smo. da je jedan jedini puta reagirao violentno. začudjujuće i što nikada neću zaboraviti. PRI VLADI. pa ni onda. da će na našem području zapadni saveznici imati riječ. Dali smo mu sve mogućnosti da zna što se dogadja i ja sam mu osobno davao i neke povjerljive vijesti stranih radio postaja s ciljem. ni Hrvatske. naravno. jer su bili uvjereni. imao jedno uzorno gospodarstvo.pok. kada smo mu znali reći kako su ovome ili onome HSS-ovcu zapalili imanje i pobili obitelj. ili da ga ne ubiju oni. da su bolje živile Mačekove svinje. Nekada bi bacio pogled. On je vjerovao i u to. kaj im ja mogu. Kad bi mu rekli. da je to zbog toga. nego da ga ne odvedu Srbi. da vidim reakciju. je tak.

a kasnije i čitavim državama i narodima. 85 . i bio je. Zaželio sam da partizani i vlasi odvedu sve svinje svijeta svim demokratima. ali svakako tada sam ja imao pravo. kao što je prije vjerovao u kombinaciju Krnjevića. svim bogatašima. Posebno nakon «puča Lorković-Vokić» očito je bilo da jedan dio Hrvatskog Domobranstva. On je vjerovao ili u kombinaciju Šubašića. blagosivajući činjenicu. svim veleposjednicima. te kakvo će stanovište zauzeti pobjednici prema HSS-u i njemu osobno.Ustašama. k tome bio u rodu sa Bažom Vučkovićem. a i naroda uopće. sjetio se svega što su Vlasi napravili.. Pa i one skupocjene čiste pasmine. pa i dio Ustaša. koji je bio zastupnik ili kandidat za zastupnika u Boki. Psovao je. kao države. Namjerno smo puštali sve vijesti. tj.. koje ne želim staviti na papir. politički. i Jugoslavije. pa smo nastojali da Bažo dostavi što više vijesti Mačeku. Ustašama itd. On je još uvjek vjerovao da sjedi na svim stolicama. i tu je bilo riječi. pa neki i pomrli od gladi za vrijeme samog postojanja Hrvatske Države. jer iz njih da nikada neće biti ljudi. nego do stanja HSS-a u novim prilikama. te da samo treba vidjeti «kaj bu». kuda će tu stolicu odnijeti. Pri kraju rata već je bilo malo drukčije. vikao. koji su švercali sa mesom za dukate. a Ustaše «žuljale kukuruzu» i očevi im u Hercegovini gladovali. koje su neki «konspirativno» slali dru Mačeku. osobno jedan od najtužnijh dana moga života. i u kombinaciju sa komunizmom i onu drugu sa velikosrpstvom. Jednoga dana se dogodilo da su se partizani privukli i odnijeli sve što je bilo u svinjcu. kako je rekao. vladama i političkim osobama. Bio je to. Kad su mu to rekli bjesnio je: vrag im vlašku. tj. ipak gleda na Mačeka. General Moškov je. a da bi Maček mogao ostati kod vjerovanja u svoje kombinacije sa strankama. daje interniran i prema tome tobože «nekompromitiran» suradnjom sa Nijemcima. Previše se toga već bilo dogodilo. i svakako u neku kombinaciju izmedju zapadnih saveznika. Nije mu bilo stalo do Hrvatske Države. za mene jedan uspjeh.

86 .

danom u istom položaju. a on je sebe smatrao političarom čija je glavna dužnost preurediti Jugoslaviju da bi u njoj Hrvati imali dovoljno političkih sloboda kako bi se mogli posvetiti socijalnim pitanjima. kao onima koji su se izgradili na Starčevićevim državo-pravnim temeljima. Slavenofilstvo je drugi ključ za razumijevanje Mačekove politike i drugi razlog nesporazuma izmedju njega i naroda koji je za njega glasovao. a ne starčevićanac kao većina njegova naraštaja. Ova dva argumenta . kao što sam priznaje. Mačeka koji je iskreno vodio narod u jednom smjeru. dobivamo jedan od ključeva za razjašnjavanje tragičnog nesporazuma izmedju dr. da je od najranije mladosti pridavao više značenja socijalnim nego li nacionalnim pitanjima. dok je ovaj isto tako iskreno vjerovao da ga vodja vodi u drugom pravcu. Vladko Maček predstavlja u hrvatskom političkom životu najćudniju i najmanje logičnu pojavu. te da je u mladosti bio socijalist.VLADO SINGER O DRU VLADKU MACEKU Dr. Ako ove riječi spojimo s njegovom izjavom. "Ja sam radije za Jugoslaviju u kojoj bi Hrvati bili slobodni negoli za Hrvatsku Državu u kojoj bi se vladalo diktatorskim metodama. Ne smijemo smetnuti s uma ni Mačekovo slavenofilstvo koje gaje privuklo Radićevoj stranci." izjavio je svom drugu u zatočenju. te po kojemu mu jugoslavenski okvir nije bio toliko tudj. utemeljen na strašnom nesporazumu. ustaškom dužnosniku Vladi Singeru. Izmedju njega i naroda postojao je raskorak. Narod je u njemu vidio prvaka u borbi za hrvatsku nezavisnost. On je bio kriva osoba na najodgovornijem položaju u najkritičnijem razdoblju suvremene hrvatske povijesti.

87 .

Sam nije znao ništa savjetovati. kao vodja i stari političar. Ni u čemu se ne očituje veći raskorak izmedju naroda i vodje nego u ovim aspektima Mačekove politike. ali sam je bio voljan voditi je. nije znao što bi trebalo činiti u odredjenim časovima. nego samo. Ustaše su pristali na suradnju s Osovinom. samo onda komadali Jugoslaviju ako bi narodi bili nesložni. Isto tako Maček bi pristao na personalnu uniju s Italijom. Medjutim. no druge je znao osudjivati. Iskustvo s drom Vladkom 88 . U ime demokracije i vjere u pobjedu Engleske osudjivao je ustašku politiku. s punim pravom. da bi stvorili hrvatsku državu. no u potpunoj suprotnosti s politikom koju je javno vodio. Ako on. ni demokracija ni anglofilstvo nisu mu bili zaprijekom da bi bio za prihvat Hitlerovih uvjeta postavljenih Knezu Pavlu. jer je time oslobodjen neprilike u kojoj bi se nalazio kad bi narodu morao nešto savjetovati. ili bar njegov mladji borbeni dio. poslije kraljeva državnog udura 6. kad bi Englezi po njegovu mišljenju. ur. kad se radilo 0 spasavanju Jugoslavije. ako bi se time spasila Jugoslavija ili se stvorila Podunavska konfederacija. smatrao je Maček. travnja 1941. Dakle. ili poslije propasti Jugoslavije 10. kao npr. čak i s izgledima na proširenje". ali bi to bilo blaže nego da se opre Nijemcima. a da ga pri tome ne bi smetao fašizam. pr.). siječnja 1929.. jer "narod će biti sačuvan od rata i zajamčene granice (Jugoslavije. Maček bi na to pristao da bi spasio Jugoslaviju i s manje žrtava dočekao konac rata. nego je bio sretan što je u zatvoru ili zatočenju. a sačuvali je i povećali je ako se poštuje sporazum. ustašama prigovara politiku prilagodjivanja Osovini. talijanska glupost i prepotencija u pitanju Dalmacije. no sve je to bilo znanje poslije dogadjaja. kako je onda mogao osudjivati isti taj narod. koji tumače njegovu osobnu protivnost Nezavisnoj Državi Hrvatskoj stoji potpuno protuslovlje u držanju prema Nij emcima i Talij anima. Prihvatom Hitlerova diktata narod bi pao doduše u ropstvo. uz najveće osobne žrtve učiniti nešto za Hrvatsku ? A u tom pogledu bio je neumoljiv. pa i na neke tada moderne fašističke oblike. koji je u danim prilikama pokušao. Vladko Maček ju je oštro kritizirao u svojim uspomenama. Usporedo s ovim pogledima.pokazuju čovjeka čvrstih pogleda. Nakon propasti hrvatske države dr.

Krivci su pobjegli partizanima. Donosimo tekst njegova izviješća o dru. no radilo se o njegovom osobnom prijatelju kojega je poznavao iz studentskog doba kao dobrog Hrvata i koji je tek kasnije postao komunistom. u užim krugovima znao govoriti da ne vjeruje u pobjedu Osovine i da bi bilo potrebno da ustaše organiziraju povlačenje u šumsku gerilu. dok je bio na položaju. Za nove naraštaje želimo reći. gdje je djelovao u ustaškim redovima.. kao jedan od najistaknutijih mladih ustaša. no u tome je uživao potajne simpatije mnogih mladjih ustaša. Poslije 10. Mačeku koji smo dobili od gosp. Nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo taj položaj sabotažom komunista je oštećena zagrebačka telefonska centrala. Srećka Rovera iz Australije.Mačekom je toliko važno u hrvatskoj političkoj povijesti. Ustaška lojalnost i osobno poštenje Vlade Singera bili su izvan svake sumnje. travnja 1941. 89 . On je doduše još prije. gdje je 1943. Na zahtjev Nijemaca Singer je kao odgovoran uhićen i zatočen u Jasenovcu i Staroj Gradiški. niti tko je dao nalog za taj nepotrebni zločin. da je Vlado Singer bio student nacionalist koji je za vrijeme diktature kralja Aleksandra bio nekoliko puta zatvaran i mučen i konačno pobjegao u inozemstvo. Nikada nije razjašnjeno njegovo ubojstvo. ubijen. ušao je u Ustašku Nadzornu Službu i dobio odsjek za obaviještajnu službu. da svaka pojedinost koja može osvijetliti njegove misli treba biti objavljena Zato smo se odlučili na objavljivanje izvješća koje je ustaški povratnik Vlado Singer poslao iz zatočenja svojim pretpostavljenima. te je teško da bi to bilo razlogom njegovoj eliminaciji.

Iako mu je bio poznat slučaj sa brzoglasnom središnjicom i moje uhićenje s tim u vezi. Kad sam ja tamo 90 . a po svojoj dužnosti izvještavam slij edeće: NAŠ ODNOS Po mom dolazku u Jasenovac držao se je dr. spavati. i nastoj ao da ga ničim ne smetam u nj egovom komoditetu i da mu ne idem na živce.po svoj prilici . pa i njegovi čuvari. ali u političkim razpravljanjima nisam poznavao kompromisa. kad se u 11 sati utrnulo svjetlo električno. već i zato. da izpipam njegovo pravo mišljenje ili čak sa kakvom specijalnom misijom. što se nalazim u ovom položaju. Inače je moje držanje prema njemu bilo. legli bi svi. da moje zatočenje nije bilo prividno i to kako mi je sam. Maček se ubrzo uvjerio. čuvao se uvrij eda. Moje sam ustaštvo naglašavao pred njim možda jače no što bi bilo potrebno i no što je moj običaj. vjerovao je . da sam ja poslan tamo sa zadaćom. mijenjam uvjerenje i držanje ili da špekuliram na njegove simpatije. Vladko Maček u prvi mah prema meni potpuno suzdržljivo. a sigurno ne bih ništa postigao.a to mi je dao i razumjeti. Izbjegavao sam oštrije izraze. pa se je ovaj moj postupak pokazao svrsishodniji. koji nam po godinama može biti otac. to jest u zatočenju. da steknem njegovo povjerenje. i to baš zato. da gospodin ne bi pomislio. već sam naprotiv od prvoga časa nastupio prema njemu ustaški otvoreno.TEKST SINGEROVA IZVIJEŠĆA U vezi s prethodnim razgovorom. da bi obratan postupak s moje strane pojačao njegovu suzdržljivost i sumnju. Dr. jer sam znao. dok je on bio sam ondje. da nijesam ničim nastojao. ali mnogo kasnije pripovijedao . kako već mora biti prema čovjeku. da ja radi toga. Moram iztaknuti.po tome prije moga dolazka.

.

" Kada sam mu rekao. već kako mi koja stvar pada na pamet. ali apsolutno lojalna protivnika. nastojao bi zaodjenuti u što objektivnije ruho. da on to ne opazi. rekao mi je." OPĆENITI STAV MAČEKA Izjave. jer u gotovo svim bitnim pitanjima nije mogao 91 . pa bih morao više paziti što pred vama govorim. S osobitim bi se pomnjom ispražnjivalo oružje i pohranjivala municija što prije mog dolazka . promijenio se postupak a i pažnja pooštrila. Nijesam vodio dnevnik. mogli biste Vi to jednog dana sve objelodaniti. da ne pišete memoare. da bi mogli počiniti samoubojstvo". "Ili Vas smatraju vrlo opasnim ili misle. ali ipak Vi ste bili novinar. kao i o samom ustaškom pokretu uobće a o osobama napose. Još bih time samo pojačao njegovu suzdržljivost. mogu uzeti doslovce jer su mi ostale jasne i žive u pamćenju. tako da ni jednog časa nijesam bio ostavljen na samu. a ustaški način promičbe ne dopušta polemika. a ni bilježio pojedine njegove izjave jer mi nije bilo moguće učiniti. U 11 sati nakon što se ugasilo električno svjeto napalili bi petrolejku. da se sam sa sobom bavim. koje stavljam medju navodnike. odnosno Vaše nazore. da se ne smatram tako važnom osobom. a straža bi stalno bdila izmjenjujući se cijelu noć. izpravio je: "To ni ne mislim." Pročitao sam mu iz pisma jedan odlomak o Ljubinom Foksiu i Bongi i odmah dodao: "Kad bi ste jednom opet došli na vlast izdao bih brošuru pod naslovom Bio sam zatočen s dr.došao. prosudjivanja i kritika o našem nastojanju i poduzetim mjerama. Jednom sam pisao Veri Stipetić malo duže pismo. pa i s te strane možete biti mirni. koja je gorila kroz cijelu noć. Medjutim za Vaše umirenje mogu Vam reći. Iznosim sve po sjećanju ne držeći se pri tome nikakva reda. da u meni stvori utisak protivnika.nije bio slučaj. a povrh svega vidljivo je želio. Vladkom Mačekom u koliko mi Vaša demokratska i slobodoumna cenzura ne bi zaplijenila. pa mu je to odmah upalo u oči i primijetio: "Što Vi toliko pišete. Ipak se izjave. jer bih napao Vas. da u tu mogućnost ne vjerujem. To mu ne bi uspijevalo.kako on kaže .

.

a kadar vam je i po pola sata na glas čitati citate iz Tolstoja. od nje se ja uopće nikada ne rastajem i svakamo je sobom nosim. sad ću Vam odgovoriti. On se upleo u razgovor i počeo ih koriti. odgovorio mi je. već što oni. Nema gotovo razgovora." Jednom zgodom su naši čuvari pripovijedali medjusobno nešto o dogadjajima iz borbe u Bosni. već je naprotiv uvijek otvoreno izticao. kako on kaže. da se znade njegovo mišljenje. a u prisutnosti trećih osoba i demagogija. Inače je dobivao knjiga od kuće. 92 .prikriti svoje prave osjećaje. što bi se on bojao." I u istinu to je njegovo evandjelje. da ga ne potičem na diskusiju u njihovoj prisutnosti i to ne možda. "To je moje vlasništvo. kojeg se ne bi završilo riječima:"Čekajte samo. Pogledao sam naslov ćirilicom štampani Tolstojev "Put u život" u izdanju Gece Kona. Tolstoj Vam na to divno kaže. TOLSTOJ I MAČEK Odmah po dolazku pitao sam ga ima li knjiga za čitanje. Svoje političko stanovište uopće nije tajio. To je moje evandjelje i kad mi je najteže. pitanje odnosa prema Italiji) očito je izbijala zloradost.. ne znaju zrelo politički misliti i prosudjivati. Uopće i ne misli svoj om glavom. ali me je ipak jednom zamolio. Na noćnom ormariću kraj njegova kreveta nalazila se jedna odebela tvrdo u žutoj boji ukoričena knjiga. jer on čak i želi. pročitam nešto iz Tolstoja i u tome nalazim svoje umirenje. da smo mi svojim postupkom provocirali četničke nerede. pa mu je Ljubo nabavio nešto kako on kaže"erarskih knjiga". U sebi sam se smijao uspjeloj šali (misleći da su mu tu knjigu naši podvalili) i upitao ga da li je i to erarska knjiga? "A ne". pa ću vam pročitati. a u prvo se je vrijeme upuštao u raspravu i u prisutnosti stražara. a kadkada (pogotovo u poteškoćama oko prehrane. svaki čas citira Tolstoja i njegove misli. ali kadkada nije imao svojih.. pa ga onda krivo sude i identificiraju ga čak i sa četnicima. što mu se jednom zaista dogodilo i to kada je tvrdio.

.

a što je posve shvatljivo.rekavši mi." "Da. "A sad ću vam izdiktirati" -nadodao je aludirajući na svoje stanovište "nešto što se odnosi na vas intelektualce i zapamtite da to nije rekao Tolstoj već Isus Krist. da se preslušavanjem uhićenih komunista ustanovilo. bio sam već u to vrijeme uhićen. .a kako su oni. Konačno.. UZROK ZATOČENJA? VEZE Mnogo ga je zanimalo ." odgovorio mi je." Moj odgovor nij e važan. koji se tim djelima medju ljudima radja i sve više i više raste. pa Vas se moralo na neki način zaštititi. Ta sam učinio i sve doslovce po diktatu: "Nisu po sebi samom zla ubij stva kradje i slično... . Pri završetku . To nama naravno ne bi bilo ugodno. što je kradja. da bi poslije pala sumnja na nas. ali teško onom kroz koga sablazan dolazi. jednom mi je rekao: 93 . a izveli bi ga na takav način. Sablazan mora biti na svijetu. pa sam ponovio: "Ne bih Vam mogao o tom . da sa mnom ne može izaći na kraj otvarajući "Put u život" zamoli me da uzmem u ruku olovku i papir. Na Savskoj je još ubačena o tome jedna verzija." Svraćajući ponovno razgovor na tu temu.. u diskusiji bili slabiji priskočio sam im malo u pomoć. Toga je bilo uvijek i biti će i to svakog čovjeka čeka.. toga je bilo uvijek i bit će. a osim toga čemu su mi onda zaplijenili moje lovačke puške. ali je zlo onaj osjećaj uživanja.što je pravi razlog njegova zatočenj a i stalno je svraćao razgovor na tu temu. jer kako i sami znadete.. prelaz imovine iz jednih ruku u druge. Što je ubijstvo? Prelaz života u smrt. da oni pripremaju atentat na Vas. ali sam nešto čuo.ništa sigurno kazati.kazao sam mu . ne bi li možda što od mene saznao. "tako nešto bilo mi je rečeno i prigodom moga hapšenja. ali to se moglo i na drugi način izvesti. pa da će mi nešto izdiktirati umjesto odgovora na moje primjedbe.

izdati dozvolu i za stotinu pušaka. Kotarski predstojnik mi je rekao.nastavio je . ja da bih imao veze s inozemstvom. Htio bih baš znati." zapitao sam ga. pa sam se obratio na kotarsko poglavarstvo. "E pa znate. da li je to Luburić samo onako nabacio." "Sve više sam mišljenja . . Rat će još dugo trajati." "Šta Vi mislite. moje učestvovanje u Simovićevoj vladi.vrati na tu temu: "Vidite šta kaže Luburić." "Možda i zbog Krnjevića?" "Da i to bi moglo biti. da mi dade misliti ili me je zaista netko denuncirao. -Ljubo mi ne će ništa kazat."Znate li. da nijesu možda Nijemci zatražili moju internaciju?" "Ne znam. a prigodom moga rodjendana i imendana nisam bio ničim smetan." Jednom je došao Hajduk. To bi značilo onda sjediti ovako do konca rata. pa mu je onako izdaleka nabacio njegove veze s inozemstvom i to mu je dalo povod. zašto bi Nijemci tražili Vašu internaciju. njega sam ja poslao u londonsku vladu" Onda opet drugom zgodom: "Znate na temelju čega zaključujem. pa moj proglas. da meni može . Pa onda zaista ne bih znao čemw ova promjena postupka. zbog dozvole.ako tražim . Vi bi to mogli znati. Bit će da mu je netko zaista podvalio.kad smo ostali sami . već i što sam 94 . Prije bi to Vama rekao. ako Nijemci ne bi to zahtijevali." -Kako? -Po razgovoru s Ljubom. da mi tu dozvolu na svoju ruku ne može izdati. To mi ne bi bilo ugodno. da se opet . već će prije pitati Zagreb. I već me je slijedeći dan pozvao i kazao mi da je javljeno iz Zagreba. da mene ne smiju ničim smetati.da je to usljedilo na zahtjev Nijemaca. On meni ne govori ništa ne samo zato što sam zatočen. što se Vas tiče. da su Nijemci tražili moju internaciju? Imao sam dvije lovačke puške. . A poznato mi je. što ja mislim. da je bila dana i uputa vlastima.

-S Beogradom možda ne. recite mu.. upao sam mu u riječ. -I to bi bilo sve. ime mu neću spomenuti. da znade kuda pucam i dodao: -Ne niti s Beogradom nisam podržavao nikakve veze. -Pa pitajte Luburića. -E to neću. odgovorih mu. onda mi je kazao: 95 . pa znade. Nasmijao se i rekao mi je. ali s Nišom? I opet se nasmjehnuo i nastavio: -U Nišu živi doduše Cvetković. travnja niste s njim nikada imali nikakva dodira? -Ne. tek mi je jednom došao jedan gospodin. da ga Cvetković srdačno pozdravlja. -Poslije 10. sigurno mi ne bi ništa kazao. Kada je izašla odredba o sazivu Hrvatskog Sabora. što još Vi ne bi znali. koji da muje kazao: -Kad se budete svraćali predsjedniku. -Ne znam zbilja na što cilja.ustaša. on je moj osobni prijatelj. pa se i moja politička suradnja s njim bazirala na toj činjenici pa što bih onda s njim pod današnjim okolnostima mogao učiniti. On je obična Pavlova kreatura. . govorio je Maček. da mi takve stvari ne može govoriti. S inozemstvom nisam podržavao zaista nikakve veze. odgovorio mi je Maček. po narodnosti Hrvat. . On mi je bio prijatelj. vi ste prijatelji. inače se s nikim nisam sastajao. ali je ustaša. on bi Vam već nešto više kazao. imena dosta lako zaboravljam). On politički u Srbiji ništa ne znači i ne predstavlja baš nikoga. ali politički do njega nisam držao nikada ništa. Uostalom prema Vama je još mnogo prijazniji nego prema meni.Za nas Hrvate je i Beograd inozemstvo. Maček. dovršio je dr. Boravio je poslovno u Zemunu i tamo se je sastao sa Cvetkovićevim tajnikom Atanasijevićem (možda i Tanasijevićem ili Nastasijević.

pa sam zato i interniran". a i poslije k meni dolaziti. Njemu se izmaknuo pod izlikom da će sam malo prošetati po selu i tako je neopazice skočio do mene. koja neće biti dugotrajna.postao glagoljiv. da je . iznimno je popio i malo prošeka. Pavelić je možda mislio.kompetencijom naših vlasti. Poznam ga još iz tih vremena i on je znao još za vrijeme Koroščeva života. On je mišljenja da će Englezi pobijediti. bio je neobično veseo. pa bi i sve žrtve bile uzaludne.počeo je znate onda kada mi je Luburić nabacio. Zaista ne bih htio da bilo tko strada. To je jedan Slovenac. čak su ga . ali mi se već sada moramo 96 . Već Vas prilično poznam i znam. Nakon Poglavnikova govora u Hrvatskom Saboru bio je očito zadovoljan i uvjeren da se sada približuje konac njegove internacije. ali znadem da ste pošten i lojalan i uvjeravam Vas da se radi o čovjeku koji nije pod . vama će biti nepoznato ime dr. onda sam pomislio na još nešto. ali sada posve sigurno znadem. da sa što manje žrtava preživimo ovu prolaznu buru. Moramo dakle nastojati. "Ovaj čas mi na našem položaju ne možemo ništa mijenjati (misli pod "mi" Hrvate i Slovence) rekao mi je dr. Kad mu je Hajduk poručio.upućeniji nazivali "sivom eminencijom" slovenske politike. sada živi u Ljubljani pod Italijom. ali i na još neke stvari.zbog velikog povjerenja . da će ići u Kupinec. pa je kad smo ostali na samu . i zbilja ne bih htio da se gdje iznosi i to ne zbog mene. i to nešto prije nego li sam bio uhićen. Aufsenegg. a ja ne bih htio biti uzrokom ničij oj nesreći.bi mu svaka sitnica mogla naškoditi.što se bar Nijemaca tiče sve u redu."E sad mi je jasno. Prividno je došao posjetiti nekog popa u Kupincu. "Kako čovjek više puta krivo sudi" . To se malo i proslavilo. Bio je jedan od najintimnijih prijatelja Korošca. što Vam tada nisam kazao. Prije sam pomišljao i na Nijemce. Svojevremeno je baš kao čovjek Koroščeva povjerenja bio postavljen na iztaknuti položaj u ravnateljstvu Narodne banke u Beogradu. bio je kod mene u Kupincu . pa smo razgovarali.nastavio je Maček neki. Jednom. pa . -Sve sam više uvjeren da je Hrvatski Sabor jedini razlog mom zatočenju. Aufsenegg. Taj dr. Aufsenegg. da bih mu ja ometao taj posao. da bih ja podržavao veze s inozemstvom i da sam uslijed toga valjda i zatočen. spretan čovjek došao je dakle meni u Kupinec. da smo protivnici. već zbog osobe o kojoj ću Vam govoriti.

.

da dočekamo ono što će engleskom pobjedom neminovno doći. zlo je. Rekao sam Šubašiću.ali to bi bila jezgra njegova izlaganja. ako želite i odmah? -Dobro. To je Šubašić i učinio. nalazi se u Kupincu. da mu javite. Maček ovako: "Pred Josipovo sam odputovao iz Beograda. što ima novoga. da odmah dodjem na kolodvor. kad mi je telefonirao Šubašić. Ja se nisam konkretno izjašnjavao. Maček? -Nema ga. Najtješnja hrvatsko-slovenska suradnja mora biti baza i kičma buduće velike federativne Jugoslavije u koju će Slovenci ući teritorijalno ojačani. Našao je Pavla gdje nervozno šeće po salonskim kolima i ugledavši ga odmah je upitao: -Gdje je dr. Pavle je umolio Šubašića. -O moj Šubašiću. Bio sam u Zagrebu. kad mu se pruži zgoda. Visočanstvo? -Možete li dobiti telefonsku vezu s Mačekom? -Mogu. onda Vas molim. o moj Šubašiću. pa smo se razišli. koji putuje u Njemačku. SLOM JUGOSLAVIJE I MAČEK Dane pred slom Jugoslavije opisuje dr. Šubašić ga je pitao.spremati. a Pavle je neprestano jadikovao: 97 .nastavlja Maček . da se na kolodvoru nalaze dvorska kola sa Pavlom. to nije nikad moj običaj." Dugo smo razgovarali . jer bi htio sa mnom razgovarati. da mi kaže. jadao se je Pavle. da će opet. skoknuti do mene. da kaže Pavlu. a da ništa stvarnog nismo dogovorili. jer sam htio proslaviti imendan svoje žene u krugu obitelji. -Što se dogodilo. da sutra u jutro bude svakako u Beogradu. On je tek rekao. da se nalazim u Kupincu i da on ode mjesto mene do njega.

.

"Otputovao sam u Beograd. Cvetković i ja. Tako bi se na našem teritoriju mogli braniti daljnih osam nedjelja onda bismo se morali povući u Grčku ili kapitulirati. izlaz na Solun. Po sklapanju mirovnih ugovora stavlja nam se u izgled. Takodjer se od nas ne će zahtijevati ni oružana intervencija. Pavle je izložio položaj. ne traži se prolaz stranih vojska. Konačno se založio za bezuslovni prihvat pakta. ako bi bila odbijena njemačka ponuda.-O moj Šubašiću. na liniju od mora preko bosanskih planina na balkanske planine u Srbiji. kao nagrada za naše lojalno držanje. Ipak na Dravi se duže od osam dana ne bi mogli braniti i povukli bismo se u Bosnu. zlo je. "Bit ćemo napadnuti sa sjevera" ."Pitanje je samo koliko će nam dati vremena da se pripremimo i provedemo mobilizaciju. Iznio je Hitlerove zahtjeve i ponude. da se prihvate uvjeti. Recite Mačeku. da će se dobro svršiti? Evo vidite moram odmah u Njemačku. Mi tu ništa ne žrtvujemo a sve dobivamo. U medjuvremenu bismo mogli eventualni izvršiti napadaj na Albaniju i zbaciti odanle Talijane. Nakon njega uzeo sam ja riječ i iznio sve unutarnje i vanjske razloge. onda sam i ja za prihvat pakta. nastavlja Maček .počeo je Pešić. takodjer se založio za prihvat pakta. a ne će to ni u buduće tražiti. . te se spojiti sa Grcima. Traži se naš pristup osovinskom paktu. "E kad je tako . a mi bili napadnuti od Njemačke. da svakako sutra bude u Beogradu. Nepovredivost naših granica zajamčena. Napadnu li nas odmah. Poslije njega govorio je Cincar Marković. Cincar Marković i ministar vojske general Pešić. da smjesta dodjem k njemu i sada ćemo sigumo biti stavljeni pred odluku. Uz Pavla bili su prisutrii regenti Stanković i Perović. Poslije moga izlaganja Cvetković je zamolio Pešića da bi on izložio kakvo je stanje u vojsci i kako vojska gleda na mogućnost obrane zemlje za slučaj. Nema više nade. pozvao meje Hitler. Iznio je vanj sko-politički položaj i ponovivši što je rekao Pavle. sačuvane i zajamčene granice. čak i s izgledom proširenja.rekao je Cvetković." Uzeo je riječ 98 . bit će i oni nešto slabiji. jer prema našim podacima ne raspolažu na našoj sjevernoj granici s velikim snagama... teško nam zlo prijeti.i odmah po povratku Pavla sastalo se krunsko vijeće. koji su povoljniji nego što je itko mogao očekivati? Narod će biti sačuvan od rata.

koja će makar i simbolički ratovati na strani Engleza." Još je spomenuo neiscrpive snage britanskoga carstva."Ja sam vojnik i poznam samo borbu. a još vam.rekao je . makar se odmah sa jezgrom vojske morali povući u Grčku. ukrcat ćemo se u brodove i svakako sačuvati snagu. gospodo. da ponovno uzme riječ. da sam sa engleskom kraljevskom kućom i rodbinski povezan. Na to je ponovno uzeo riječ Pavle i rekao: "Vi znate. svoju čast. "Mi moramo braniti svoju slobodu. Borit ćemo se do zadnjeg daha. da prihvatite pakt. mi ćemo se braniti na Dravi. Svi su moji intimni osjećaji na strani Engleske i njenih saveznika. ako do borbe dodje. a znate i to da je moja žena grčka princesa." Stanković je na to reagirao da bi takvo držanj e značilo izdaj stvo prema Grčkoj. znajući da će borba biti bezizgledna.Stanković." Stanković se medjutim i dalje borio. "Mi se moramo braniti makar samo simbolički. svladaju li nas. moj a savj est. 99 . Vojnik poznaje samo takav način ratovanja. pa ako Grčka i bude svladana. moj a odgovornost prema narodu i državi čije mi je vodstvo povjereno. ali ih na žalost moram prigušiti. da sam ja engleski djak." Tu gaje prekinuo Pešić. kojima se pridružuje Amerika i slavenska Rusija. tući ćemo se u planinama. moramo održati naše obaveze prema Grčkoj i vjernost demokracijama. Ako nas napadnu. koji se najoštrije oborio na pakt i ustvrdio da pakt bezuvjetno donosi robstvo. te dočaravao pobjedu Engleza i njene posljedice. što je Mačeka ponukalo. borit ćemo se na Savi. sa svim sam engleskim prinčevima pohadjao školu i s njima ostao u najprijateljskijim odnosima. ne dopuštaju mi da vodim računa o svojim intimnim osjećajima već samo se ravnam po realnim mogućnostima i interesima zemlje i naroda. kažem i savjetujem. po naravi sam prožet demokratskim osjećajima. "Što znači ratovati simbolički?" . da će demokracije konačno pobijediti i da bi takvo držanje Jugoslavija onda skupo platila. (a) moramo li se povući odatle.

da nam u slučaju pakta predstoji sigurno ropstvo. a potvrdjuje moje mišljenje. mnogo većom opasnošću po naš opstanak od Nijemaca i Talijana . a sve samo zato da pružimo simbolički otpor. kada bi nam se moglo zajamčiti da neće tražiti ulazak njemačke vojske na naše područje. stradati u slučaju engleske pobjede. u koju on sigurno vjeruje. negoli u slučaju. Evo izpričat ću Vam jednu vrlo interesantnu stvar. onda dolazi nešto drugo. Ali me Stanković očito gubeći živce.nastavlja Maček . uhvativši se za glavu uzrujano prekinuo. i budu li svi narodi u Jugoslaviji zadovoljni. Zemlja će biti opustošena i poharana.njihovoj ludosti.onda dolazi Habsburg! "Upravo se čovjek mora čuditi . što ja smatram. ako odbijemo ove ponude i pružimo oružani otpor."da će Englezi i u slučaju našeg pristanka na pakt. Raskomadati Jugoslaviju moći će Englezi samo onda. kako ne bi Englezi. pa i na temelju samih predpostavki Stankovića. -.veli dalje dr. da Nijemci ne bi ušli u Jugoslaviju. kad pobijede. Stanković tvrdi. koju mi je Pavle povjerio u najvećoj diskreciji. -Ma što Vi tu bulaznite. a mi ćemo tako bez žrtava sačuvani. Ili zar će možda Englezi kazniti Jugoslaviju. Nastavimo li politiku sporazuma. to jest uslijed 'prihvata pakta. a oni će pobijediti.i rekao sam mu da bi sve išlo lako. krvne žrtve ogromne. a to ropstvo neminovno dolazi i prema Stankovićevim perspektivama: Jer se svi nećemo moći iseliti u Grčku itd.rekao mi je Pavle. neće Englezi to moći učiniti. -Razgovarao sam s Hitlerom na samu. Maček . Talijani! Kadu Englezi pobijede. kad pobijede imati interesa na opstanku Jugoslavije. Razmotrimo stanje realnije na temelju onoga što nam je rekao Pešić. jer sam ja uvjeren. tako da pojedine dijelove teritorij a dadu Njemačkoj. dočekati novu mirovnu konferenciju. . Italij i i Bugarskoj te Madžarskoj? "Htio samjoš spomenuti" . To će ropstvo u svakom slučaju imati blaže forme."Gospodin Stanković se boji. kakvi Nijemci. da ćemo uslijed takvog našeg držanja. ako to budu željeli narodi Jugoslavije. raskomadali Jugoslaviju. 100 .

jer nije znao što bi učinio. dok je sam ušao tek kasnije. već me po treći puta od Beograda zaustavljaju. zovu Vas da se odmah vratite u Beograd. moja opaska).čini mi se u Simovićev stan. a sada me ne puštaju dalje. a on mi je odgovorio da "Visočanstvo vjerovatno spava i da ne želi. Čini mi se kao da sam uhapšen.-Ni govora o tome. zadovoljan što mi je uspjelo narod poštediti od ratnih strahota. Omogućen im je bio telefonski razgovor s Mačekom i on je dao pristanak. Nisam se time dao smesti i ostavio sam generala koji je bio u očitoj neprilici. da za sada ostane u Zagrebu. da se na peronu zagrebačkog kolodvora nalaze dvorska kola i da bi Pavle htio sa mnom razgovarati. sišao iz kola. da ga se smeta. General nas je slijedio svojim kolima. On me je. "Evo vidite i ove riječi potvrdjuju. pa sam se bojao pokolja. Pitao sam generala gdje je Pavle. kad je Simović obećao. rekao mi je Hitler. Poslije potpisa pakta. I on je s nama ušao u dvore. osobito u Bosni. ušli bi i Talijani. a slučajno je i mene uvjerio njemački poslanik. Opravdava taj svoj korak slijedećim riječima: "Nisam pak očekivao. da će se sve tako brzo svršiti. Pavle je bio jako nervozan i odmah me saletio s pitanjem: "Što je to." Ispričao sam mu u kratko beogradske dogadjaje i preporučio mu. da udju u vladu. dok su hrvatski ministri bili pozvani . da neće dirati već što više proširiti sporazum." Za Simovića . pa smo se automobilom odvezli u Banske dvore.poslušao." Pavle se je odlučio na povratak." O samom puču priča Maček da su svi srpski ministri bili uhićeni. a ja sam mu savjetovao da ne ide nikako sam i dao sam mu u pratnju Šubašića. što je on sa zahvalnošću prihvatio. kada bismo mi ušli sa vojskom u vaš teritorij. a to ja ne bih nikako htio. te neprestano telefonirao. Odmah sam otišao na kolodvor. Na dan Simovićeva puča telefonirali su mi. a okna su na kolima bila zastrta. Pred kolima na peronu je amo tamo šetao neki general (rekao mi je i ime. i ušao sam u kola. i htio narod ulazkom u vladu sačuvati od zla. što se dogodilo? Pošao sam u Brdo. Nakon kraćeg vremena obratio se Pavlu s riječima: "Visočanstvo. gdje su bili na silu zadržani. jer se to kosi sa našim interesima. ali sam zaboravio. vratio sam se u Zagreb.

101 .

Takav je bio i za vrijeme Šacine diktature. To nije bilo simuliranje i hinjenje. da ide na svaki način kući i da ni u kojem slučaju neće ići u emigraciju i dodao: -Na mjesto mene poslat ću vam Krnjevića. jadao se i neprestano tužio što su njega. dok su Šutej i ostali vjerojatno bili prisiljeni bježati s vladom.kaže Maček – da je Šutej otišao dobrovoljno. otići svakako u emigraciju:' Na moj upit. Bio je utučen." Mijenja stav prema situaciji na fronti. Kada sam došao u Jasenovac. bez vjere. Kad bi to bio slučaj. već je on stvarno odavao izgled političara.. da je bio više političar nego vojnik i da je uvijek bio demokratski nastrojen. jer nervoza prelazi na bolest. "Krnjevića sam odlučio poslati" . našao sam ga u čudnom stanju i vrlo loše razpoložena. nego na svoj obiteljski mir i komoditet. da on ostane s vladom. Bio je jako nervozan. čovjeka koji se poslije 10. da neće u Hrvatskoj dočekati Nijemce već da će. travnja povukao u Kupinec i više se nije bavio politikom zatočili i tako rastavili "od Pepčeka i mojih dragih mišeka".. te su pribičevićevci s njim (još je bio pukovnik) podržavali vezu i na nj ozbiljno računali u slučaju prevrata. pa na ništa drugo ne misli. da bi bilo nužno. Maček mu je odgovorio.tvrdi."jer je on i onako uvijek govorio. ovaj mu je rekao. zašto se Krnjević plašio toliko Nijemaca odgovorio mi je Maček: »On strašno mrzi Nijemce i on je svakako u emigraciju otišao dobrovoljno. koji je potpuno svijestan.. a to meni ne bi bilo baš jako ugodno. Simović se time zadovoljio. j er j a nikako ne mogu vj erovati . u koliko oni udju sa svojim četama u našu zemlju. sigurno bi poveo ženu i sina. da je doživio slom svoje politike i koji se od budućnosti nema čemu nadati. Kad se je rastajao negdje u okolici Beograda sa Simovićem. Nakon bombardiranja Beograda Maček je uhvatio maglu.nastavio je Maček .. U takvom bi razpoloženju on više puta govorio: 102 .

" Na pitanje te izjave još ću se vratiti. kad su Nijemci izdali saopćenje o ispravcima. pa će se vidjeti . pa ja bih dao i izjavu. ali bojim se da će tako biti. samo bi trebalo naći zgodan modus.. a kad bi se prepirali tko je od nas dvojice u vanjskoj-političkoj orijentaciji. jer se protivi njegovim načelnim i etičkim rasudbama i shvaćanjima pod sadašnjim okolnostima jedini put.. jer je o tome češće i ne uvijek jednako govorio. da je naš put. još nije sve gotovo.Čekajte samo. sa stanovišta hrvatskih probitaka zauzeo korisnije po hrvatski narod stanovište . jer sam je postavio pokraj svoga kreveta. Dao sam ju uokviriti i postavio je u sobi. a onda se na žalost više ništa neće moći ispraviti. a meni Pavelić nije Bog i postavite ju tamo natrag. ma da ga on ne odobrava i ne bi nikada udario tim putem. tko je imao pravo Vi ili ja. da muje baš njemački zastoj vratio vjeru u njegov stav i ulio mu neke nade i ako je to nastojao prikriti riječima: "Ne želim pobjedu Rusije i ja se toga ne bojim. zašto me ovdje drže." BOŽIĆ Nekako polovicom prosinca poslala mi je Vera "Plavu Reviju" s Poglavnikovom slikom. Vladek.ako nas Bog poživi. Za Božić smo dobili božićnje drvce.znao bi poslije osokoljen ruskim protunapadajima govoriti: . a sad samo uzgred spominjem. odnosno o djelomičnom povlačenju svoje obrambene linije i kad je nastao zastoj na ruskoj fronti. jerje to karakteristično po njegovo psihološko i živčano stanje. Nije mu baš bilo pravo. Ni govora više o izjavama. gdje je bila do 103 . da se uščuva hrvatski narod . pričekajte konac." Očito se vidjelo. To ga je uzbunilo i nije se mogao suzdržati već je prigovorio: -"Slušajte Vladek i moj je Božić. ali nije prigovorio.i ako je i on prvotno govorio. Medjutim se stubokom promijenio. ako je tomu razlog što je Krnjević u Londonu. pa sam ju ja htio postaviti po starom običaju pod bor."Kad bih samo znao. a nije mogao prigovoriti.

.

a mene bi zamolio da snizim glas. niti ga je zanimalo što pišu. ali na našem aparatu nije bilo kratkih valova. III. da bi se mogao do rodjendana ili imendana svoje žene s njom sastati. da nije ispripovijedao kakav masniji vic na račun svećenika. To mu se izpunilo i vrlo je značajno." NOVINE Novine nije htio nikada čitati. Učinio je i jedan zavjet: svakog utorka bi postio. a on je pjevao te čak i mene pokušao naučiti pjevati kupinečku božićnju (pjesmu) "Sinek Jezuš milo plače Okol ponoćke. osim njemačkog "Wehrmachtsberichta" i njemačkih službenih saopćenja u 2 sata po podne na njemačkoj radio postaji.barem što se njega tiče . t. I radio gotovo nikada nije slušao. da je bio baš u utorak. jer ga smetaju pri čitanju. obaviješten.sada. Ustaške propagandističke emisije bi ga uzrujale. zavjetovao se.j. t. VJERSKI OSJEĆAJI Pri ustajanju i lijeganju uvijek se prekrižio. pa bi otišao u drugu sobu. a to bi učinio prije svakog obroka. očito se vidjelo da mu idu na živce.j.« Nijesam mu htio pokvariti božićni "štimung" pa sam ga poslušao i on se primirio. pa se nije moglo. Gotovo nije prošao dan. a tamo je stigao točno na 16. na rodjendan svoje žene. na dan kad je postio. Badnju smo večer . Inače stalno napada popove. a kako mi je kasnije rekao. a ironizira i ustanovu papinstva. Govorio bi češće: Ja sam protiv . da će doskora kući u Kupinec. Htio bi slušati London.proveli u prilično dobrom raspoloženju.

104 .

. koji zazire od politike i svakog nacionalnog rada.popova. da će iseliti iz kuće. a on mi je odgovorio: -Piši onako kako se po zakonu mora pisati. ako to učini. Ja sam kršćanin. a ako hoćete i protiv Katoličke crkve kakvaje danas. U MLADOSTI . a odustao je od toga. a ne katolik. da sam Slovenac. ja sam od najranije mladosti. "Prigodom popisa pučanstva" veli Maček "upitao sam što da napišem pod stavku "narodnost". RODITELJI Roditelji su mu u kući govorili slovenski. 9 .(ta kuća je bila očeva) prigodom jugoslavenskih proslava izvjesio zastavu. nas su uvjeravali. da ste Vi u svojim mladim danima bili Starčevićanac ? -Bože sačuvaj. jer se ona udaljila od pravog kršćanstva. dok sam bio na sveučilištu. -Onda napiši. odgovorio mi je otac . odgovorio mi je Maček. -Pa možeš. tek kada mu je sin rekao. štreber. da ne bi na Prilazu br. a takav je i ostao sve do svoje smrti. tata.kaže Maček..SOCIJALIST I SLAVENOFIL Razgovarajući o svojim mladim danima dao mi je povod da ga upitam: -Čujete. jer da neće imati natezanja s policijom. otac je bio pravi austrijski "Beamter". Maček se s njim morao svadjati. Jednom zgodom je silom htio izvjesiti zastavu. pridavao više značenje socijalnim. nego li nacionalnim pro . po zakonu napisati i da si Hrvat i da si Jugoslaven i po tvojoj volji.

105 .

"Panslavizam svakako osudjujem i smatram ga utopijom . Poljaka i Ukrajinaca itd. Za Radića sam se najviše oduševio. Dakle.. ali morate razumjeti i to. -Vaše sporazumaške pokušaje .odgovorio mi je . mogao sam čak i pohvaliti Starčevića i njega citirati.ali ja razlikujem panslavizam od slavenofilstva. jer sam već onda bio obožavatelj Tolstoja. pa sam mu to spomenuo. da moje izjave pogotovo inozemnim novinarima nijesu uvijek bile refleks mog intimnog uvjerenja. pa se i po tome može vidjeti. jer tu dolazi najasnije do izražaja njegov stav prema ideji države i njegova načelna suprotnost prema Ustaškom Pokretu. To je gotovo i najzanimljiviji dio naših razgovora. daje Maček negdje početkom diktature dao izjavu. dok se moje slavenofilstvo sastoji u programu suradnje slavenskih naroda i u tom vidim jedini spas malih slavenskih naroda. u kojoj je napao panslavizam i usporedjivao odnošaje Hrvata i Srba. Baš to slavenofilstvo i demokratska ideja privuklo me je u predratni Hrvatski Sokol. i jer je bio slavenofil. već plod taktike i oportuniteta ravnanog prema okolnostima i potrebama moje borbe. ne samo radi njegovog socijalnog osjećaja. pa sam počeo k njemu zalaziti.rekao sam mu . da nisam bio Starčevićanac i da me Starčević u mojim mladim danima nikada ne bi mogao oduševiti. nastavlja. već i zato što je bio pacifist. a na sveučilištu sam bio socijalist i tada sam još." MAĆEK PREMA IDEJI NEZAVISNE DRŽAVE Razgovali smo o konačnim ciljevima njegove »borbe«. "činio mi se da je ta stranka nekako najbliža mojim socijalnim shvaćanjima." Sjetio sam se.. "Kad je pokojni Radić osnovao seljačku stranku". mogao sam dati i takvu izjavu koju vi spominjete. koje smo mi mladji takodjer .blemima. Pod panslavizmom se može razumjeti maskirana ruska hegemonija nad ostalim slavenskim narodima. koju sam u ime naroda vodio.još počam od tako zvanih punktacija.. tim se ponosim. bio jedini socijalist na zagrebačkoj univerzi.

106 .

pa kako se onda slaže s Vašim riječima da ste se poslije potpisa pakta zadovoljan povratili u Zagreb? Niste li baš potpisivanjem pakta spasavali Jugoslaviju i produžavali joj život ?" .navratio sam .znadem da su bile širene i meni u usta stavljane ali ih ja nisam nikada rekao. A Jugoslavija bez vojske i razoružana ne bi predstavljala za nas Hrvate nikakvu opasnost. a time bi bio automatski ojačan naš položaj i mi bi pojačali naše zahtjeve. Bio sam uvijek otvoreni i iskreni pristalica sporazumijevanja. ali do sporazuma doći neće. "Eto slušajte. "Ne. . mislili." "Zar ne bi Srbi baš rješenjem vanjsko-političkog položaja mogli zauzeti intransigentnije stanovište prema nama Hrvatima i baš u postojanju hrvatskog pitanja naći izgovor za održanje vojske ?" prekinuh ga. kako sam ja zamišljao razvoj dogadjaja poslije potpisa pakta: Srbi ne bi ničim mogli opravdati držanje vojske. . moje je mišljenje" veli Maček" da Nijemci ne bi mogli nika. koja bi im kasnije mogla činiti neprilika i ne samo da bi tražili raspuštanje. ako sporazumno urede svoje medjusobne odnošaje. -Bila ta sloboda izvan granica ili u okviru. da se mali narodi mogu samo onda održati. . prekine me Maček.Dobro. pa i selo tako mislilo. to je za mene nuzgredno odgovorio mi je dr. da je narod. . sve dok ne bi postigli naše ciljeve to jest podpunu slobodu. počeo je Maček. Maček.Pa to i jest. ali bez naše hrvatske krivnje. nego i sveopće razoružanje.a mi smo prije 1935.osudjivali tumačili su navodno Vašim riječima: "Ja sam za sporazum. da Vi samo taktizirate.upitao sam ga. ali da je ipak Vaš konačni cilj potpuna sloboda. . a znam." "Te su mi riječi poznate odgovorio mi je Maček . pogotovo kad smo imali već Banovinu. već bi je morali raspustiti.da dopustiti da Srbi poslije pakta drže na nogama vojsku." -Izvan granica Jugoslavije? upitao sam ga. Mi bi naše zahtjeve postepeno pojačavali. a tvrdim i danas." »Vidite .

107 .

zaista nema smisla. jer bi mu oni znali mudro odgovoriti: "Pustite vi. Naravno bez uspjeha. Uostalom ovo što vi danas nazivate Nezavisnom Državom Hrvatskom. Da me ne shvatite krivo. Zato ja i imam razumijevanja za Pavelićev gest sa Spoletom. Po mom bi mišljenju bilo najbolje rješenje kakva balkanska ili podunavska federacija. da se moramo nasloniti na nekoga. a dati tolike žrtve za nešto što je prolazno. nazovimo je tako. barem ne bi mogao opstojati na duže vrijeme. "za mene država nije bitna stvar. "Vidite". za mene to nije nezavisna država. ideal bi mi bio Nezavisna Država Hrvatska." 108 . na to misli Poglavnik. ja ne vjerujem u mogućnost opstanka hrvatske državne nezavisnosti. a oni pomoću nas i s Madjarima. što će trajati godinu-dvije. da nas brani. nastavio je Maček. već je naprotiv obilno pokušavao demagoški iskoristiti kod antitalijanski nastrojenih stražara "gest sa Spoletom". dok se to svidja Nijemcima i Talijanima.Tuje došlo do našeg okršaja. dok smo bili na samu. Ja sam radije za Jugoslaviju u kojoj bi Hrvati bili slobodni nego li za Državu Hrvatsku u kojoj bi se vladalo diktatorskim metodama. Posve naravno. Zato se ja i ne oduševljavam za tu nezavisnost. Mi smo maleni i slabi i trebamo nekoga jačega. a nalazimo se na takvom geopolitičkom položaju. mogli bismo s njima. Kad bi Talijani bili pametniji i ne bi dirali u Dalmaciju." Tako je govorio sa mnom. doktore. Ona postoji samo dotle. koji bi nas branio. da se kruna ponudila talijanskome kralju. ali mislim. da sam gaja udario s našim ustaškim argumentima. mislite radije na Krnjevića i njegova Petra. a zaštićivala bi nas male od njemačke invazije u slučaju njemačke pobjede. jer će nas inače nestati. pa makar i pod Habsburgom. pa bi tako mogli sastaviti personalnu uniju. ali se pred čuvarima nije tako izražavao. Osim toga kažem vam otvoreno. pa možda i pet godina. Spoleta. ali neka vam bude. a Poglavnik zna šta radi. da bi bilo bolje. ali taj ideal nije ostvaren. Tako bi se mogla sastaviti zajednica naroda koja bi sačinjavala ekonomsku cjelinu. Mi smo mali i slabi.

Takva šta za vrijeme Jugovine nisam nikad učinio. što da činimo. nešto se moralo učiniti. a ovako je najbolje. . a ja to ne bih nikada uzeo na svoju savjest a i osim toga sam i načelno protiv svake sile. . Nije bilo nikakvih izgleda za promjenu. . Zato sam i ja najsretniji. što da poduzmemo ?" Ja im ne bih znao dati savjeta. upitao sam ga. upadoh.odgovara Maček. pa ako 109 .I poslije 10. što bih učinio. i time bi me stavljali u najveću nepriliku. Ja ne mogu odobriti vaše metode u rješavanju srpskog.Zamislite . ako bih bio imenovan. aja ni sam nisam znao što.nastavio je Maček .nastalaje za mene slična situacija.To ne! Zar ne znate da sam na 10. jer ni sam ne znam i nisam na čistu o tom što bi valjalo učiniti. Cijelo sam vrijeme razmišljao. travnja . .Ipak ste u Jugovini bili uvij ek za sporazum." .u kakvoj sam situaciji bio prvih dana Aleksandrove diktature. Dolazili bi k meni seljački prvaci i pitali bi me: "Predsjedniče.Dakle Vi prema nama nastupate jednakom mjerom kao prema Beogradu. rekao je: "Sad mi je odlanulo. travnja pozvao narod da se pokorava novoj vlasti.O SAZIVU HRVATSKOG SABORA O sazivu hrvatskog sabora govorio je s omalovažavanjem. već je krivnja na vašoj strani. kad me je dao zatvoriti. Kakve sam im upute dakle mogao dati? Bio sam upravo u očajnoj situaciji. što sada do mene nitko ne može doći. to ja ne mogu odobriti. ali kad bi me tko ovaj čas upitao što treba učiniti.kaže dalje Maček .Ni tome nisam ja kriv . Revolucionarna djelatnost značila bi uništenje tolikih života i egzistencija. samo kad bih mogao biti sa svojom obitelji i kad bih se mogao liječiti. dok se prema nama držite beskompromisno. Ovo što je došlo. ja mu ne bih mogao dati upute. Kad je izašla Poglavnikova odredba o imenovanju hrvatskih narodnih zastupnika. što treba poduzeti. . Bio bih zaista u neprilici. Izvukao me je Aleksandar.

bili su s njim kod Pavelića i neki zastupnici. "Ja sam . Vidite. upao sam. da se povučem. kad sam ja pozvao narod. Rekao sam da ćete vi doći na vlast. a u koliko već narodni interes zahtijeva. Sada nakon svega. rujna u kojem Poglavnik poziva sve na suradnju i kaže da nitko ne smije ostati po strani i iz prikrajka gledati. "Tako sam mislio prvih dana." "Po čemu to zaključujete ?" "Reći ću vam. općinska vijeća. a nikako ne bih htio biti predsjednik ovakvog imenovanog sabora već bi se morali provesti slobodni izbori. da se stvori psihološko razpoloženje za suradnju. konačno ste bez ikakva razloga zatvorili mene. na to je Pavelić odgovorio: "Ne. nije to samo moje zaključivanje.hoćete i židovskog pitanja. To znam sigurno. To se je vidite dalo sprovesti.nastavio je . ali sam mislio. ne bih mogao preuzeti odgovornost. Maček neka ostane po strani. a jedan od njih zapitao ne bi li se i mene privuklo na suradnju. Vidite. htio bih biti predsjednik Hrvatskog Sabora pa i pod vašom vladom. koja mi je saopćila."Pa malo prije ste rekli. da Vamje odlanulo što niste imenovani ". Kad je Tortić počeo poznatu akciju suradnje s ustašama.nekada posve drukčije zamišljao naše odnošaje. da suradjuje s novom vlašću." To znam sigurno i znam. "E varate se" odgovorio mije "Pavelić u opće neće moje suradnje. kako ste vi odgovorili? Raspustili ste Zaštitu." 110 ." . da ćete već radi rata taktičnije postupiti i nastojati. što ste vi učin~i. Upozorio sam ga na govor Poglavnika od 16. dr. Razgovaralo se kako bi se akcija sprovela. ja sam već stari gospodin i imao sam i onako volju. zatvorili naše ljude. Nije mi htio kazati tko je ta osoba. da se mogu osloniti na osobu.

kojom bi osudio rad Krnjevića. da dade izjavu. ako bih istodobno mogao osuditi i vaš režim. već što radi na bazi Jugoslavije i to samo onda. Predpostavimo li pak. a dotle će Rusi moći izgraditi svoju drugu obrambenu liniju. a mi imamo lijepu poslovicu :"Nije svaka čizma za svaku nogu". da nacionalizam i fašizam nisu roba za izvoz. to će i Englezima konvenirati. Ni govora više o tom. a i Krnjevića. Smatralo bi se.govorio bi . što meni ne bi služilo na čast.ali dotle. dok će AngloAmerikanci biti potpuno svježi i istom doći u zamah. da bi dao kakvu izjavu. da sam to učinio iz straha ili zbog osobnog komoditeta. ali onda dolazi Volga i tu će opet nastati zastoj. ali će onda Hitler morati radi iscrpljenosti ponuditi remi s Englezima. Sada do svibnja nema ništa. da je u prvo vrijeme bilo momenata. potpuno mijenja mišljenje. a ne bi imalo ni potrebni efekt. pr. kad je pokazivao sklonost. a možda će mu oni u tome indirektno pomoći. Kasnije kada je nastao zastoj na ruskoj fronti. a da bi se ju dalo okupirati.MAČEK O KRNJEVIĆU I NJEGOVA PREDVIDJANJA Više se puta govorilo o Krnjeviću i o njegovoj djelatnosti u Londonu. dok sam zatvoren ne mogu. da će Nijemcima uspjeti svladati Rusiju. Ne kažem da će Rusija potući Njemačku. Hitler će možda oboriti boljševizam. ne zbog toga što je u Londonu. Može pasti i Moskva. ali naše unutarnje uredjenje ima se prepustiti nama." Jednom drugom zgodom kasnije. rekao je: "Bio bih spreman dati jednu izjavu u kojoj bih napao komunizam. a u Rusiji zima brzo dolazi. u koliko će oni na to pristati. Već je spomenuto.moral ruske vojske je jak. te manifestirati svoje demokratsko osvjedočenje. nikako ne mogu dopustiti da će to biti tokom ove godine i oni će se u toj vojni toliko iscrpsti. ali Rusija je preogromna. ali onako uvijenu. Ta i oni sami uvijek kažu. ili će Njemačka radi iscrpljenosti i oskudne prehrane . ured).govorio bi Maček . "Vidite . da j a nij esam za političku suradnju s osovinom (vjerojatno pogreška prepisivača. a prema Njemačkoj bih se ogradio time. jer po logici bi trebalo glasiti "ja nijesam protiv suradnje s osovinom". "Pa ja bih dao izjavu .

111 .

da ste se povukli. mi moramo uvijek imati dva ili tri željeza u vatri. Jedan narod nikad ne smije igrati samo na jednu kartu. ali ja kome je narod dao povjerenje moram taktizirati. taktiku čekanja i možda je najbolja taktika: Šutiti i čekati. Ostatak tj. Veliki se uvijek nagadjaju na račun malih. Samo se ja bojim.odgovorio mi je Maček. da je sve uzaludno. Evo to nam je budućnost. da će Englezi moći ratovati i deset godina. Uspostavit će se velika Srbija s Bosnom. Srijemom. ali u to ne vjerujem. Tako sam ja činio i za vrijeme diktature.. a narod ne smije hazardirati u koliko neće da ga nestane. Meni je Campbell rekao. a on je poslije nastavio: "Vi šaka ljudi možete hazardirati." "Pa Vi uopće ne vodite nikakvu politiku i sami kažete. Ja takvu politiku osudjujem i ne bih je nikada vodio." 112 . pa sam iako su mi se vaši izrugivali s tom "piš me vrit taktikom" srušio diktaturu" . nju će rascijepati. Nijemci i Talijani. Dogadjaji će se tako razvijati nakon pobjede Engleza. jer zaista ne znate. pa će nas onda raskomadati Madžari. i paziti da se ne prenaglimo. dijelom Slavonije a možda i cijelom Dalmacijom. pa bi se s ojačanim Slovencima mogli i braniti. kako će se svršiti. Budućnost nam je crna.. Konac djelo krasi. Srbi. Zato je ne bih dao nikada kakve izjave protiv Engleza. u kojom bi barem bili svi (misli Hrvati) ujedinjeni. pa zašto da sada osudjujem Krnjevića? Ja ću šutjeti i tko zna. Ako pak dodje do remia i onda nam sudbina neće biti bolja. i da nam prijeti propast. Hrvatska će nestati. užu Hrvatsku priklopit će novoj podunavskoj tvorevini.morati kapitulirati. da tu ni Krnjević neće moći ništa učiniti. Vi s vašom orijentacijom sve stavljate na kocku. neće li nam to jednog dana ipak dobro doći. jer se još uvijek ne zna. što bi bilo pametno učiniti. pa ćemo ne samo ostati bez države već i bez naroda na onom području. a ja vjerujem u englesku pobjedu. Vi igrate hazard. "Pustite vi to. Srbi će se onda moći obilno revanširati. vrlo crna." upao sam mu. Zato ja prije i nisam nikada osudio Pavelića i ako se nisam slagao s metodama vaše borbe. ja imam svoju taktiku. Mi smo se počeli prepirati tko je srušio diktaturu. Kamo sreće kad bi došlo do osnutka Jugoslavije.

da je to nastojanje Talijana bilo iskreno. da im je glavna svrha bila osujetiti pod svaku cijenu sporazum. već mi se činilo. da bi mogli lakše Srbe ucjenjivaii i s njima se na naš račun nagoditi. da su mu Talijani za vrijeme Jugoslavije češće slali ljude s različitim ponudama ali on je to prihvaćao s krajnjom rezervom zbog Dalmacije i nije se uopće htio dublje upuštati. ali se ovi po njegovu pričanju nikako nijesu htjeli 113 .kako veli .kako kaže naškoditi. da će mu uspjeti spasiti narod od rata. Maček je uvjerenja. Nekako pred sporazumom 1. radi njihovog kritičnog položaja u Albaniji." Još mi je rekao. pa se on zaista nadao. da mu je dolazio s izvjesnim kombinacijama u vezi s Talijanima i Bombelles. Tražili su da sam Maček pozove Italiju. jer su se bojali. Ovu ponudu mu je donio činovnik talijanskog konzulata Zaceharia (sada u mirovini).VEZE S TALIJANIMA O svojim vezama s Talijanima pričao mi je Maček. Poslije Simovićeva puča Talijani su htjeli . kad bi u nju ušli. ali mi o tom nije htio pobliže govoriti.balkanske odskočne daske. da su te ponude bile iskrene.3. da je taj čovjek u našoj vlasti pa mu ne bi htio . stari njegov znanac iz svjetskog rata (isti je Fiumanac) i taj je s Mačekom podržavao vezu i poslije sve do sloma.dao svoj pristanak. "Ja bih prihvatio personalnu uniju . ali se poslije vjerovatno radi neuspjeha u Stresi to više nije spominjalo. Osim toga nisam bio siguran.po pričanju Mačeka pošto poto osujetiti ulazak Jugoslavije u rat. jer je znao. da udje s vojskom u Hrvatsku i da zaštiti hrvatski narod od srpskog presizanja. Pokušavao je više puta dodir s Nijemcima.veli Maček . ponovno su Talijani učestali s ponudama i obećavali slobodnu Hrvatsku u okviru personalne unije s Italijom. 1935. G.ali tko bi istjerao Talijane iz Dalmacije. U tom su smislu do posljednjeg trenutka kod njega posredovali. nekako u vrijeme Strese pitali su ga Talijani da li on insistira baš na odcjepljenju i republici ili bi pristao na slobodnu Hrvatsku u vezi sa kakvom habsburškom kombinacijom. da bi ih Srbi u zajednici s Grcima mogli posve izbaciti s njihove . On je tada (to je bilo prije petosvibanjskih izbora) .

načiniti čist hrvatski teritorij.dao Aleksandru na svoju ruku. došao je Šubašić Mačeku u zatvor s izvjesnim Aleksandrovim ponudama. jer su bili u stisci.veli Maček . hoće li se onda dati s njim nešto učiniti. izmijeniti živalj. da ćeš ti. već sam se bojao. O BOSNI Dr. rekao mi je Maček. tako da je. kad se Aleksandar vrati. Prije Aleksandrova puta u Bugarsku i Francusku. ulogu posrednika preuzeo Šubašić. Time želi opravdati svoju sporazumašku taktiku. aja u rešt ili emigraciju. Maček nije htio uopće raspravljati i poručio je po Šubašiću.Hvala Bogu. kako je došlo do prvih dodira s Beogradom." Šubašić je . da iz zatvora neće voditi nikakve političke pregovore. Stražnickog s izvjesnim. PRVI DODIR S BEOGRADOM Razgovarajući o tom. da se opstanak Jugoslavije ne kosi s njihovim interesima. Veli da je taj zahtjev znak naše grandomanije. da mu je još u početku diktature slao Aleksandar prof. a Srbi bi na to rado pristali. a tobože u njegovo ime i izvjesna obećanja. Na to da je Šaca rekao Šubašiću: "No kad se vratim iz Francuske. 114 . ali još uvijek za života Aleksandra.angažirati i sve do zadnjeg časa izjavljivali. dakako neprihvatljivim ponudama. na slobodu. pustit ću ga iz zatvora baš da vidim. Kasnije je. kad je čuo za atentat u Marseille-u uskliknuo: . Po njegovom mišljenju mi smo trebali stati na rijeci Bosni. Maček je protiv granice na Drini.

.

U koliko sejoš što sjetim izvijestit ću. rak-rana hrvatskog naroda. Svaki tjedan slao bi se redoviti kurir u Zagreb. postupalo se je najljepše. dokje bio sa mnom zatočen.čir. Uz ustaški pozdrav Za Dom spremni! . a on mi je rekao. bilo radi njegovih potreba. To bi bilo sve. brinuo za sve. To su kako on kaže . korespondencije i veza s obitelju. Udovoljeno je u granicama mogućnosti svim njegovim željama. što me je k njemu poslao.O MUSLIMANIMA O muslimanima se izražava nepovoljno. ako sam kadkada bio u diskusiji žestok i nepristojan. što je Mačeku bilo potrebno. POSTUPAK U ZATOČENJU Sadajoš samo ovo: S Mačekom. da on svoja "reštanska poznanstva" nikad ne zaboravlja. Ljubo (Miloš). Osobito s njim bio je ljubazan por. Jedino je tražio liječnika i radi toga pisao Didi. jer sam mu tako skratio vrijeme i naglasio je. RASTANAK Na rastanku zamolio sam ga za oproštenje. koji se je upravo. pa bi mu se pribavilo kad bi zaželio i ptičje mlijeko. da je vrlo zahvalan Luburiću. skroz nepouzdani i uvijek s onim koji ima vlast. To bi i sam Maček znao preda mnom češće isticati i priznavao je da se zaista ne bi mogao na ništa potužiti. daleko više nego što se moglo očekivati.

Stara Gradiška. 9.IV.1942. 115 .

Jednu kopiju prijepisa mojeg pokojnog oca u logoru Fermu 1949. »Kako je pak pokojni Božidar došao do toga izvještaja. godine tako da to pročitam. upućen na Eugena Kvaternika o njegovim zapažanjima dok je bio u Jasenovcu. ne znam. godine) bio zamjenik Eugena Kvaternika u UNS-u ili možda Ljubo Miloš koji je otišao u Hrvatsku u prvoj grupi s Antom Vrbanom. Medjutim "Danica" to nije nikada objavila ili se to negdje zagubilo kod fra Solde. trebalo bi biti Stara Gradiška. pr.: "Ovaj izvještaj pokojnog Vlade Singera dao je meni osobno pokojni Božo Kavran negdje. Ja i sada imam negdje taj original. jer sam tom prilikom imao i dužnost govoriti sa sada pokojnim Tortićem (bivši narodni zastupnik HSS-e i hrvatski ministar Janko Tortić. listopada 1973. kad smo se zadnji puta vidjeli.O samom rukopisu piše gosp. godine. To je bilo u Austriji i tom prilikom je kazao da je to Singerov izvještaj iz Nove Gradiške (pogreška." 116 . To mi je pokojni Kavran dao prije mojeg odlaska u Njemačku u svibnju 1948. ali možete sa sigurnošću prihvatiti da je ista fotokopija točni prijepis. Moj otac je to prepisao. godine mislim da sam dao fra Soldi. ur. u mjesecu svibnju 1948. umro 1960. ur.) u logoru Fermu 1949. Pretpostavlj am da mu ga je dao Drago Jilek koji je u to vrijeme (1942.). Australija. koji je bio u sklopu operacije Hrvatskog Državnog Vodstva. Ja sam to donio medju svojim papirima iz Austrije u Italiju i to je s originala prepisao moj pokojni otac (Josip Rover. u Melbourne-u.). pr. pr. mislim. ur. Srećko Rover pod nadnevkom 15. godine i što Vam šaljem je fotokopija dotičnog prijepisa a rukopis "Vlado Singer" je rukopis mojeg oca. jer sam mislio da bi bilo zgodno da to "Danica" objavi.

PRILOG 117 .

118 .

Maks Luburić sa svojom djecom u Valenciji (snimak šezdesetih godina) 119 .

Maks Luburić sa svojom djecom u Valenciji (snimak šezdesetih godina) 119 .

-1977.Ustaški general Maks Luburić i pukovnik Ibrahim Pirić-Pjanić (1896.) na grobu nadbiskupa Ivana Šarića u Madridu 120 .

te je dolazio u sukob sa policijom.S. u skučenim i teškim prilikama ratnih godina u prvom svjetskom ratu. U školi je mladi Luburić uz ostale djake dijelio letke i sudjelovao u demonstracijama. lipnja 1913. Bilo je to koncem prvoga svjetskog rata. paje i sam počeo umnožavati letke i dijeliti ih. Teškim srcem morali su franjevci na Širokom Brijegu odpustiti iz škole Vjekoslava Luburića. smrt njegovog oca najviše se usjekao u dušu malog Vjekoslava. dakle godinu dana prije početka prvog svjetskog rata. pa tako i u Hercegovini. Nakon svršetka rata ostao je Luburić bez oca. Prvih godina svoj ega života proživljavao je kao dijete ubiedi. Srpski žandari su haračili i ubijali u to doba. U to doba se već znatno razmahao pokret protiv srpske zle uprave i dominacije Srba u svim hrvatskim krajevima. kojega je ubio srpski žandar u Trebinju par dana pred Božić. koji je inače bio dobar djak i vrli hrvatski rodoljub. U tom poslu sa letacima prilično se usavršio. i nisu bili pozivani na odgovornost. oni su bili 121 . Svršivši pučku školu. Tada je vladala glad u krajevima južne Hrvatske i to posebno u Hercegovini i Dalmaciji. te je na koncu Vjekoslav Luburić bio istjeran iz škole i bilo mu je zabranjeno polaziti bilo koju srednju školu u kraljevskoj Jugoslaviji. koji je uz ostale bijedne prilike ostao i bez oca. nastavio je polaziti srednju školu na Širokom Brijegu. Taj dogadjaj. No.(TJEPAN) CRNICKI ŽIVOT I RAD VJEKOSLAVA LUBURIĆA. Vjekoslav Luburić se rodio u kršnoj Hercegovini u Ljubuškom dana 20. Bilo je tu čestih progona i zatvora.

Bilo je teško u to doba održati se u Zagrebu. i namjeravao je sam riješiti pitanje prelaza preko granice bez ičije pomoći. koja radi i bori se za slobodu Hrvatske. jer je bila prekinuta veza iz njemu nepoznatih razloga. a zatim se uputio u Zagreb. Bio je uhvaćen kod prelaza preko granice. 122 . jer je to bio nalog okupatorske jugoslavenske vlasti. Tada se zaputio u Dalmaciju s namjerom da se prebaci u Italiju.prisiljeni tako učiniti. Tom prilikom posjetio je grob svojega oca u Trebinju. ali nije imao uspjeha. i nakon toga bio je kao malodobnik vraćen njegovoj majci. koji su imali vezu sa ustaškom organizacijom. koji rade za oslobodjenje Hrvatske od srbskog robstva. kao i velika besposlica. koje je bilo vlasništvo Hrvatskog Radiše. Malo poslije toga zaposlio se na imanju Vinovrh. Nije bilo uspjeha da se prebaci u Italiju. i tu je odlučio da će učiniti sve moguće da se uključi u redove onih Hrvata. radi neprestanih progona vlasti. Nakon toga se pokušao prebaciti u Madžarsku. koji su bili neprijateljski raspoloženi premajugoslavenskim vlastima. gdje je brzo stupio u vezu sa Hrvatima. Našao je zaposlenje kod jednog seljaka blizu same granice i tu je upoznavao sve okolnosti. koje dolaze u obzir za prelaz preko madžarske granice. Neko vrijeme je radio na Vinovrhu. koje su provodile velikosrpsku politiku. te se vratio natrag u Ljubuški. Granica je bila dobro čuvana od pograničnih stražara. te je bilo teško dobiti zaposlenje. Tako je bio prisiljen boraviti u Ljubuškom neko vrijeme. te je bio zatvoren. jer je bila oskudica. Vjekoslav Luburić se ipak zaposlio na nogometnom igralištu Gradjanskog. Tu nije imao uspjeha. Vjekoslav Luburić je tada morao napustiti školu kao i svoj dom. Tu je našao vezu sa Hrvatima. Iz Subotice pošao je Luburić u Baranju i tražio je zaposlenje kod seljaka. a zatim se uputio u Suboticu s namjerom da se tamo prebaci u Madžarsku i da se tamo pridruži ustaškoj organizaciji. Tom prilikom izjavio je mladi Luburić jugoslavenskim vlastima da će se on svejedno prebaciti preko granice prvom prilikom. jer je doznao da postoji u Italiji hrvatska organizacija.

Kada su bili već dosta blizu. natovario je Luburić jedna kola gnoja. te se spremio za obranu. Prema njemu je trčala i granična straža sa psima. pa je postojala opasnost.Ta seljačka kuća. koji je bio svjestan hrvatski rodoljub. U istom seluje radio takodjer ijedan vlah. ali je kanal bio usječen. te je opalio signalni hitac na uzbunu. Luburić je tada iskočio iz vode. koji je stajao na obali kanala i začudjeno gledao kako taj mladić obučen gaca po vodi u kanalu. mladić iz okolice Nevesinja. pa će im onda napisati molbu. jer je Luburić našao u kući na tavanu starčevičanskih novina. Došli su i drugi puta i Luburić spominje kako je šaljivo izgledao taj narednik. jer je vidio da su neznalice i da im je brutalnost jedina odlika. odvezao konje i pustio ih da pasu. pa je Luburić zajedno s njime išao na oružničku postaju. jer da žele ići u dočasničku (podoficirsku) školu. pa je tako on bio sakriven i pogranična straža ga nije vidjela. jer da će dobiti pisači stroj. te je ujedno stavio na stanovito mjesto svoj samokres i streljivo. te je pošao u jedan kanal. te su zamolili zapovjednika postaje. da jugoslavenski graničari 123 . kao i dijete kad u pučkoj školi uči pisati "i--u". koji nije niti slutio što njegov sluga namjerava. gdje se Luburić zaposlio bila je kuća Hrvata. koja nije bila daleko. i to je trebao odvesti na oranicu. koja se nalazi blizu granice. Luburić je natovario gnoj. Ovaj je zatezao. Tu je istovario gnoj. pretrčao je Luburić preko granične linije. već je nastojao vladati se tako da ih nitko ne otkrije. pa im je rekao neka dodju drugi puta. To je mladi Vjekoslav Luburić opazio i to je odmah umanjila ugled državnih službenika u njegovim očima. obično je isplazio jezik. te je pretrčavši oko 20 metara na madžarsku stranu stao. te se potajno spremao na odlazak u Madžarsku. te je potrčao prema granici. kao i hrvatskih knjiga. pa je upregnuo konje i otišao sa kolima na spomenutu oranicu. pa je stražar na stražarskorn tornju gledao na dalekozor i činilo mu se sumnjivo. jer kad je udario koje slovo na pisaćem stroju. koji je vodio da same granice. To je po svoj prilici pobudilo sumnju pogranične straže. jer na madžarskoj strani nije bilo nikoga. Tako je upoznao i dio oružnika kao i pograničnu stražu. što muje i uspjelo. da im napiše molbe. Tako je sporo napredovao. Svoje namjere nije Luburić povjeravao nikomu. Jednog dana je u dogovoru sa svojim poslodavcem. Uzeo je svoj kaput i oružje te je zagazio u vodu obučen i pošao po vodi u kanalu prema granici. Tada je naišao neki čovjek.

on se je u zatvoru tudje zemlje po prvi puta osjetio slobodnim. Osim toga što su morali raditi članovi toga logora. jer mu je dotrčalo i pojačanje. i žeti. ali ih je vatra iz Luburićevog oružja zaustavila. morali su vršiti i vojničke vježbe. orati. da je rodom iz Hercegovine. To su oni i pokušali. morali su raditi. jer su oni vrlo poštovali Bošnjake. te upotrebu svih sredstava za rušenje tiranske srpske vlasti. ako silom pokušaju oteti mladića. Tako je mladi Vjekoslav Luburić pošao sa zapovjednikom pogranične straže u zapovjedništvo. Bio je to život pun napora i samoodricanja i život vrlo težak. Bilo je tamo pedesetak isto takovih izbjeglih ljudi. Na Janka pusti počeo je za Vjekoslava Luburića novi život. Luburić je dao pograničnom redarstvu svoje podatke. jer da je ubio čovjeka. a veza sa 124 . te održavati veze sa Domovinom. Janka pusta bio je veliki posjed.pretrče na madžarsko područje i da tamo svladaju Luburića. kao i posebne gerilske vježbe. Zapovjednik Janka Puste bio je tada Gustav Perčec. tako da su jugoslavenski graničari morali natrag na jugoslavensko područje. Tadaje Luburić predao naredniku i svoj samokres. jer je jugoslavenski graničar bio samo ranjen. koje su jugoslavenske vlasti progonile radi njihove borbe protiv velikosrpskog terora. koji je bio iznajmljen. jer nisu imali nikakovih drugih prihoda. toga dotrčala je i madžarska pogranična straža. te je na tom imanju bio organiziran prihvatni ustaški logor. taktičke zadatke. Vjekoslav Luburić je na Janka pusti marljivo učio vojničke vježbe. a osim. Nakon par dana pošao je Vjekoslav Luburić iz ovog zatvora u hrvatski prihvatni logor Janka pustu. to nije bila istina. tiskati i odpremati letke u Domovinu. Oni su se morali sami uzdržavati. primati i odpremati izvješća. sijati. upotrebu oružja. a Madžari su ga odmah oslovili "Bošnjak. No. dok ne dodje rješenje od viših vlasti. tim više. Madžarski zapovjednik pogranične straže se zaprijetio da će otvoriti vatru na njih. jer su jugoslavenski graničari tražili natrag toga mladića. Tu je nastala svadja. Tako prema izjavi samog Vjekoslava Luburića. kao i gerilsku borbu. gdje je načinjen zapisnik o ilegalnom prelazu preko granice. Prema madžarskim propisima morao je zapovjednik staviti Luburića u zatvor.šogor". koja je zarobila Hrvatsku.

Zaposlenje bilo je teško dobiti. Tu je bio jadan život iz dana u dan. Na Janka Pusti dobio je Luburić ime Maks. Maks Luburić je tada živio kao obični emigrant u Madžarskoj. budući da je Frank najviše uzgajao cvijeće. te se nastanio u Budim Pešti. Nekoliko Hrvata našlo se u Budim Pešti.j. a 18 članova ostalo je u Madžarskoj. kasniji legendarni osnivač i zapovjednik "Crne legije". i tamo je postao legendarni Maks. a zapravo na zahtjev Francuske i EngIeske. Poslije atentata u Marseillesu postao je Maks Luburić zapovjednik Janka puste. kao i takav rad odvijao se do jeseni godine 1934. Strojno oružje i nove puške. koji su doživjeli istu sudbinu kao i Maks Luburić. pa su madžarske vlasti bile prisiljene likvidirati logor Janka pustu na pritisak tzv. Osobito su mu pomagali raditi na dan Svih Svetih. te je vladala bijeda. a medju njima i Jure Francetić. Lige naroda. Članovi Janka puste bili su djelomično prebačeni u Italiju. gdje je pao žrtvom diktator Aleksandar Karadjordjević. On je imao skromno imanje kod Budim Pešte i njemu su ti Hrvati pomagali raditi na imanju. koji je bio predsjednik Stranke prava u Zagrebu. do atentata u Marseillesu. Bio je to Andrij a Grediček. Likvidaciju je izvršio Maks Luburić. t. Radi smrti diktatora Aleksandra Karađjordjevića nastali su progoni Hrvata u cijeloj Europi. Na Janka pustu je došlo i drugih Hrvata. sina Josipa Franka.Poglavnikom bio je pukovnik Servaci. Takav život na Janka pusti. koji je predao madžarskim vlastima 23 stare puške i nešto streljiva. koji je imao vezu s njima. Oni su često posjećivali dra Ivicu Franka. jer ih on nije imao čime platiti. ali su ga rumunjske vlasti uhvatile i izručile u Jugoslaviju. te su bili prikriveni kao i Maks. Jedan od njih htio se prebaciti preko Rumunjske u Bugarsku. 125 . te ostalo streljivo je Maks Luburić dobro sakrio. a sada je živio u emigraciji u Budim Pešti. računajući da će se to opet trebati. Time su se madžarske vlasti zadovoljile. koje je tih dana mogao unovčiti. i on je bio osudjen na smrt i justificiran u Beogradu godine 1935. dakako besplatno.

pa je brzo sakupio nekoliko svojih prijatelja Hrvata. te su zajedno pošli da zaštite sijeno od kiše. Maks Luburić. Gospodar je bio iznenadjen te je zavikao: "To može učiniti samo jedan Hrvat". madžarska policija zatvarala sve Hrvate. Luburić je to vidio. koji je ostao kod sijena objasnio je tada. nastojala je madžarska vlada koncentrirati pojedine vrste proizvoda. i njegov poslodavac je cijenio njegove savjete i njegov rad. te je svaki puta kad je koji jugoslavenski ministar prolazio preko Budim Pešte. Radi toga su bili svi Hrvati oprezni. U to vrijeme godine 1937. Jugoslavija je tada vodila prijateljsku politiku sa Njemačkom. da je on pozvao nekoliko svojih prijatelja. Luburić je našao posao kod jednog veletrgovca sijenom kao pomoćni radnik i tamo je radio neko vrij eme. a onda se je stalo mijenjati na bolje. Oluja je bijesnila i padala je jaka kiša. i pokrili su sijeno prije nego je počela kiša. pošto je Luburić silom otvorio vrata. te mu je objasnio politički položaj i stanje u Jugoslaviji. Oni su izvukli cerade iz suše. Preokret toga stanja Maksa Luburića na bolje dogodio se slučajno. Sve je bilo povoljno 126 . te često nisu spavali kod kuće jer im se nije dalo svaki puta ići u zatvor. Po najvećoj kiši i nevremenu dovezao se gospodar autom sa svojom suprugom sav zdvojan. Bio je začudjen. i Luburić se tamo presvukao. On je bio pomadžareni Hrvat iz Medjimurja rodom. da je on politički emigrant. Jedne subote kupio je poslodavac veliku količinu sijena i nagomilao ga na gumnu s namjerom da ga preša i da proda prešano sijeno. Luburić je tom prilikom objasnio svomu poslodavcu. a Luburićevi pomoćnici su otrčali svojim kućama. jerje bio pokisnut i poslodavac ga je zadržao na večeri. progonjen od jugoslavenskih vlasti. kamo su se odvezli samovozom. i oni su mu pomogli da spase sijeno od kiše. pa je tako ministarstvo za poljoprivredu osnovalo zajednicu za sijeno i slamu. Kad je stigao vidio je da je sijeno pokriveno ceradama i nije ništa oštećeno. Poslodavac je tada pozvao Luburića u svoj dom. bojeći se da oni ne bi izvršili atentat. računajući da mu je kiša uništila sijeno. te nije više bio pomoćni radnik. Slijedeći dan preuzeo je Luburić dužnost predradnika. Drugi dan u nedjelju na večer spremala se oluja.Takovo stanje trajalo je oko dvije godine. U tom položaju radio je Luburić neko vrijeme.

i da on jamči za njega. kao i s nama u Domovini. Rat se naglo primicao i započeo najprije napadom na Poljsku. jer ju je on morao izvršiti. Tadaje bilo zabranjeno putovati najug Madžarske i mogla je putovati samo vojska. Nakon toga bilo je malo zatišje. U prvom redu nije se trebao sakrivati kao prije. U domovini je tada postojala organizacija "Uzdanica" i njezina sva djelatnost bila je usmjerena prema tomu izvješću. No narednik se nije usudio. To je ujedno bila potvrda naših predvidjanja. a zatim na Francusku. za područje cijele Madžarske. da se doista sprema rat. Tako velika količina sijena i slame potrebna je samo za rat. te je naoružan strojnicom prešao u općinu u Goli. sve se je izmijenilo. Tu je čekao i tu je slušao na krugovalu proglašenje Nezavisne Države Hrvatske. Tada se pružilo široko polje rada za Maksa Luburića. te je odputovao u Golu. ožujka I941. Mi u domovini stvorili smo pravilan zaključak. a jedino bilo je teško riješiti pitanje osobe upravitelja zadruge. treći dan rata sa Jugoslavijom. jer je to tražila narav njegove djelatnosti. da će ovaj dio Europe ostati izvan sukoba. Nakon toga je obukao ustašku odoru. ali nimalo ne cijene moju Hrvatsku".riješeno. kojije bio važan član te Zajednice. Tadaje ustao Luburićev poslodavac. Pristupom Jugoslavije osovini Rim-Berlin činilo se. javio nam je Maks Luburić vijest. već 127 . On je imao uvida u tu narudžbu. i on je izjavio da ima sposobna čovjeka da preuzme položaj upravitelja Zajednice za sijeno i slamu. Godine 1938. da je Njemačka naručila u Madžarskoj 100 tisuća vagona sijena i slame. Madžarski narednik htio ga je razoružati i prijetio je oružani sukob. Maks Luburićje imao dozvolu za putovanje i u tu zonu. zatim je zaposlio sve Hrvate članove Janka puste i dobro ih je plaćao. no državnim udarom u Beogradu 27. slobodno se kretao i mnogo je putovao. koja je zaposjela obalu Drave. Luburić je bio pozvan na sjednicu madžarskog ministarstva za narodno gospodarstvo i nakon te sjednice izišao je Luburić iz ministarstva za narodno gospodarstvo Madžarske sa dekretom u džepu kao glavni nakupac za Zajednicu za sijeno i slamu. Nijemci kao i Madžari nisu se brinuli za nikoga već samo za sebe. Bilo mu je omogućeno da je mogao održavati veze sa Ustaškim Glavnim Stanom. prema riječima Maksa Luburića: "Nijemci i Madžari mnogo cijene moju slamu i sijeno.

.

Već prvih dana nakon kapitulacije Jugoslavije. čamca nije bilo. Ta dužnost zapala je Vjekoslava Luburića. Nadalje je Luburić upitao seljaka. Objavom rata Rusiji sa strane 128 . Teškom mukom je to uspjelo i Luburić se uputio u prvo selo. Nakon toga se Luburić uputio u Koprivnicu. a iza tih snaga ostala je praznina. jer takove odore nije još vidio. Tada je Luburić odredio zapovjedniku mjesne zaštite da Zaštita preuzme vlast. Tu je sastao jednog seljaka. da se brine da bude mir i red. i tu situaciju su iskoristili srpski četnici za svoje razbojničke podvige. Seljak je izjavio da su bili i da su pred dva dana nestali. Prevoznog sredstva. Ovaj je odgovorio naredniku: Pustite ga u miru. što je seljak i učinio. Hrvatska država nije mogla organizirati svoju vojsku dok nisu okupatorske sile t. Njemačka i Italija priznale hrvatsku državu. gdje su mjesne ustaške postrojbe već preuzele vlast i pazile da bude red i mir. Njemačka vojska je jurila dalje na jug Balkana u Grčku. na što je Luburić zatražio od seljaka da ga odvede do zapovjednika mjesne seljačke zaštite. Došavši u domovinu nije bilo vremena niti jedan dan za odmor. Tako se Vjekoslav Luburić nakon dugog izbivanja vratio na tlo oslobodjene Hrvatske. jer je bio opći rat u Europi. kao i vojnu vlast. koje su odmah poslane na Kordun i u Bosnu gdje su srpske četničke bande vršile pljačke i pokolje.je upitao svojega majora. Nije drugo preostalo. počela je akcija srpskih četnika u Bosni i Hercegovini. Luburić ga je upitao ima li četnika u selu ili u okolici. da li postoji seljačka zaštita. oni su proglasili svoju državu i to je njihov teritorij. Tih prvih dana vodile su se borbe sa srpskim četnicima u Bosni i Hercegovini i Luburić je tada kao satnik sudjelovao u tim borbama. koji se prestrašio i začudio. već je Luburić bio prisiljen verati se preko konstrukcije srušenog željezničkog mosta preko Drave.j. Tada se tek počela organizirati hrvatska vojska. Luburić je istraživao kako bi mogao prijeći preko Drave u Hrvatsku. dok ne dobije daljnje odredbe. Da se održi mir i red bilo je potrebno organizirati upravnu vlast. te je on organizirao ustaške pripremne bojne. koju je pregazila. koje je vidio. jer je bilo potrebno organizirati sve iz temelja. Seljak je odgovorio da postoji.

Dalmaciji i Hercegovini. kojuje organizirao Vjekoslav Luburić. ali je bila zaustavljena. Srpski Drinski korpus brojio je 39 tisuća vojnika. jer je preuzeo zapovjedništvo južnog fronta na Ivan planini. kojom je zapovijedao general Pavlović. koja je dobila vodstvo iz Srbije. koja je bila smještena u Hrvatskom primorju. Hrvatske vojne snage brojile su 9 tisuća vojnika ustaške Obrane. Na nekim mjestima bila je linija probijena. koji se je namjeravao probiti na Kordun i time razdvojiti hrvatske vojne snage. te su prodrle u Bosansku Posavinu. te su u selu Doline izvršile pokolj hrvatskog stanovništva. i u tom selu je bilo ubijeno 500 žena i djece." Rano u jutro počela je navala Srba. kojega su stvorili zapadni saveznici zajedno sa komunističkom partizanskom gerilom. kojima su se pridružile mjesne ustaške postrojbe od oko 3 tisuće vojnika. Zapovjed generala Luburića glasila je: "Linija bunkera uz cestu Gradiška Banja Luka ima se držati uz svaku cijenu. te je koristila sabotažu talijanske okupatorske vojske. Povlačenjem Crne legije sa Drine u Podravinu u cilju da se Hrvatska zaštiti sa sjevera od napada ruskih snaga. kao i dijelu Bosne. U toku borbe stiglo je pojačanje od 3 pukovnije jurišnika i nakon strašne borbe bile su srpske četničke snage razbijene i uništene. Bio je to Drinski korpus pod zapovjedništvom "vojvode" Pavla Djurišića. Luburić je imao i motorizaciju tankova.Njemačke pridružila se četničkoj gerili i komunistička partizanska gerila. Taj front držala je hrvatska vojska pod zapovjedništvom Vjekoslava Luburića do općeg povlačenja hrvatske vojske na koncu rata. te je čekao navalu Srba. a ovima su se pridužile i rulje pljačkaša od više tisuća ljudi. nastala je pukotina na Drini i to su iskoristile srpske četničke snage. Topništvo hrvatske Obrane branilo je prelaze na rijeci Vrbasu i spriječilo je da nisu 129 . ali su te pukotine bile zatvorene od motoriziranih jedinica. te ustaška Obrana. Nakon toga morao je Luburić napusti položaj upravitelja logora. Luburić je sa hrvatskim vojnim snagama zaposjeo cestu Gradiška-Banja Luka i tu je izgradio bunkere. Za suzbijanje gerile u Hrvatskoj bila je organizirana Crna legija pod vodstvom pukovnika Jure Francetića. Srpske snage su doprle do Lijevča polja. te je zapovijedao vojnim zborom i upravljao djelatnostima na južnom frontu. Luburić je tada organizirao logor u Jasenovcu. koji su pomagali četničku i partizansku gerilu. gdje su bili smješteni svi oni.

130 . pod vodstvom zloglasnog koljača popa Djurišića. General Luburić se vratio nakon te pobjede natrag na Ivan planinu k svojim jedinicama. gdje se je imalo odlučiti da li da se organizira zadnja bitka kao i na Krbavskom polju godine 1493. To su bile one četničke snage. te je u samom povlačenju bio imenovan glavnim zapovjednikom hrvatske vojske u povlačenju.partizanske snage mogle doći u pomoć srpskim četnicima. ali nij e partizanima uspj elo sprij ečiti povlačenje hrvatske vojske. koji je bio u ovoj bitci zarobljen. koji se spustio u Zagrebu na uzletištu gdje je bilo mnogo rupa od bombardiranja. On je zapovijedao skupinom vojske. Srpske četničke snage bile su podpuno uništene. Prije samog povlačenja izjavio je general Luburić Poglavniku. ili da se hrvatske vojne snage povuku i predaju zapadnim saveznicima. ali da se sam osobno ne će predati. General Luburić je za par dana toliko prizdravio da je mogao organizirati povlačenje vojske. Tako se stiglo do Celja. Prije samog povlačenja hrvatske vojske sazvao je Poglavnik vijeće državne vlade i vojnog stožera. Tih 9 bojna Obrane izginulo j e. koje su izvršile pokolj u Posušju i u ostalim dijelovima Hercegovine. da će on izvršiti nalog i da će vojsku odpremiti do austrijske granice da se preda saveznicima. jer se nije moglo dosta brzo povlačiti. Poznato je da je Luburić bio protiv povlačenja i zastupao je stanovište da se Hrvatska vojska bori do zadnjega vojnika. u vrijeme kad je rat već bio praktički izgubljen. te je tom prilikom Luburić zadobio potres mozga. Na putu izmedju Zidanog Mosta i Celja dao je general Luburić uništiti sve teško oružje. koja se povlačila iz Zagreba preko Zidanog mosta i Celja na Dravograd. Bilo je to u ožujku godine 1945. General Luburić bio je takodjer pozvan. te je doputovao zrakoplovom. gdje je bio do općeg povlačenj a hrvatske voj ske. Iz Celja je Luburić odpremio hrvatsku vojsku do austrijske granice i tako izvršio nalog Poglavnika i hrvatske državne vlade. Luburić je poslao 9 bojna Obrane da spriječi nadiranje srbokomunističkih partizana. koji su se povlačili sa vojskom. i nije mogao prisustvovati toj odlučujućoj sjednici. Partizanske snage su nadirale sa strane Ljubljane u namjeri da presijeku odstupnicu hrvatskoj vojsci i onim Hrvatima.

Tu se predao francuskoj policiji i izjavio je da je madžarski časnik i da je pobjegao od komunista. te su mu Rusi u borbi svukli čak i kaput. Jer su srbokomunisti sve više učvrstili svoju vlast. Godine 1947. Ruskoj policiji bio je Luburić sumnjiv. Oni su mu rekli da ne mora odmah ići. Borbe su bile sve teže. te je zapao u rusku zonu. koja je odmah telefonirala policiji. čim je Luburić ušao u kuću. a on im je rekao da hoće. Izliječiti se nije mogao. Luburić je boravio nakon katastrofe hrvatske države i hrvatskog naroda u domovini Hrvatskoj pune tri godine u borbi protiv okupatora srbokomunista. Pod takovim boljim prilikama izliječio je Luburić ranu. Policija je doskora stigla u samovozu i Luburić je njih dočekao i poubijao. pa su ga htjeli uhapsiti. jer je on bio već ubijen od komunista. jer su bili česti progoni i pokreti. Kad se osjetio prilično dobro. Sa ostalim vojnicima. te su ga njegovi suborci prebacili u Madžarsku gdje je imao više mira. Na drugoj strani ulice bila je francuska okupaciona zona. već kad stigne na tlo Francuske. Tako je stigao do Nižiderskog jezera blizu austrijske granice. Komunisti su stavili njoj u stan jednu špijunku. Njegovi borci su ga odnijeli sa bojišta. te je borba morala biti prekinuta. a odatle u Francusku. te je ostavio samovoz u šikari. ali je tom prilikom bio ranjen. U stanu toga prijatelja bila je samo njegova supruga. i pješke se uputio u Beč. Francuski časnici su ga pitali da li hoće ići u francusku legiju.Od same austrijske granice vratio se general Luburić natrag u Hrvatsku. U 131 . U Beču nije znao kako su razdijeljene okupacione zone. organizirao je Luburić napad na logor Gradišku s namjerom da oslobodi one Hrvate. ali im se on ipak izmaknuo i prebjegao preko ulice u francusku okupacionu zonu. Tada se Luburić poklao sa Rusima na ulici. koje su u Domovini nastavile borbu nakon predaje i izručenja hrvatske vojske srbokomunistima. uputio se do svojega prijatelja u Budim Peštu. i Lienza u Innsbruck u francusku okupacionu zonu. jer je bio ranjen u koljeno. te je sjeo u njihov samovoz i odvezao se na zapad. onda se može odlučiti konačno. Nakon nekog vremena proputovao je Luburić sa još dva madžarska časnika preko engleske okupacione zone iz Beča preko Klagenfurta. koji se nisu povlačili sastavio je Luburić gerilske jedinice. koji su tamo bili zatvoreni.

te je izdavao i novine OBRANA. U početku razvoja toga rada bio je 132 . U Pirinejima je bio Luburić uhvaćen od španjolskih vlasti i odpremljen u logor Karabanchel u Madridu. Tada je general Luburić dobio pravo boravka u Španjolskoj i tada smo mi stupili u vezu s njim. a zatim je pošao na jug s namjerom da se prebaci preko Pirinejskih planina u Španjolsku.A. Od tog doba počinje rad Vjekoslava Luburića na okupljanju hrvatskih snaga u emigraciji te organiziranju istih za onaj čas kad bude opet moguće proglasiti hrvatsku državnu samostalnost kao i 10. te je u emigraciji nastavio radom organizacije pod imenom "Hrvatski Narodni Odpor. na Ivan planini sa odobrenjem Poglavnika i hrvatske državne vlade. Tu je izjavio da je on hrvatski general Vjekoslav vitez Luburić. te je u Španjolskoj preveo na hrvatski jezik djelo generala Diaz de Villegas "Politički rat" i "Revolucionarni rat. i Vlado Šimunec iz Canade. U suradnji i podpori se najviše isticao Rudolf Erić iz U. časopis za odgoj sa rodoljubnim i povijesnim štivom. koji su materijalno i moralno podupirali rad svoga zapovjednika. kao i Stipe Brbić iz Australije. koja je izlazila redovito svakog mjeseca." a napisao je mnogo stručnih kao i povijesnih članaka. To nije mogao dokazati. jer će taj dan osvanuti neminovno u skoroj budućnosti. jer je imao krive isprave. a nitko ga nije tamo poznavao. travnja 1941. dok nije došao fra Branko Marić. se počeo raširivati rad. U tu svrhu osnovao je Vjekoslav Luburić tiskaru Drinapres u Španjolskoj i tiskao je DRINU. koji je svjedočio da je to doista general Vjekoslav Luburić. N. General Luburić bio je poznat kao general Drinjanin. te je Vjekoslav Luburić imenovao koordinatora H. te organiziranjem svih hrvatskih snaga u domovini i emigraciji. On je boravio u lom logoru. Uz to je povezao sve hrvatske časnike i borce. Godine 1968.S. koji je trebao biti veza izmedju svih skupina Hrvata u emigraciji." koja organizacija je osnovana godine 1944. To se trebalo postignuti prosvjetnim i političkim radom u emigraciji. Taj rad se je razvijao uz mnoge poteškoće podporom hrvatskih rodoljuba. pa mu španjolske vlasti nisu vjerovale.Francuskoj je bio u jednom logoru 10 mjeseci. Odpora.

Jebem ti prašak! Štangla je najbolji lek.(aks) nikad više!'. pokucam. a ja mu rukom pljuskam vodu po licu. opisao je (prema snimci na magnetofonskoj traci. Umotam ga u deku. Hrvat po nacionalnosti. Zamahnem opet čekićem. Maks mi otvori: `Dobro jutro generale. Puknem ga još jednom. Pregledao sam sve stvari da nešto ne zaboravim. koji sam donio iz sobe. Kad se vratim u kujnu. te (ga) je ubojica uspio lišiti života. Ja držim čekić u pantalonama. Opet se znojim. stavim ga za pojas i odnesem generalu kavu.. Maks otežao. meni je zlo!' Vidim pocrnio kao zemlja. Puče glava kao lubenica. Maks pije kavu. Kava gotova za tri minute. U tren uzmem čekić i lupim ga po čelu: -Tup! Maks pade kao sveća. a on diže ruke da se zaštiti. Da španjolska policija pomisli da je kidnapovan. Izvadim čekić i stavim ga na sudoperu. Kad me on pogleda kao zver. Maks tresnu dole kao da je pao sa sto metara visine. pa ga raspalim po čelu. Živci mi rade. Maks mi traži da mu skuham kavu. Presvučem se brzo. Ja viknem: `Majku ti jebem ustašku. Sto kila u njemu. Uzmem onu štanglu. Fino sam ga spakovao da ga brzo ne nađu. On povraća u sudoperu. kao za Hrvoja Ursu u Frankfurtu."(Marko Lopušina. izadem na ulicu i uzmem taksi za Valensiju: `Koliko košta do grada' pitam `Tristopedeset pezeta' kaže takstista. Puče lobanja. Hteo sam da odem u sobu po štanglu. `Evo ti pet stotina. Siđem dole. koje su uspjele infiltrirati ubojicu u blizinu Luburića. nisam više mogao da ležim. Čekić i štanglu bacim u magacin. ubio Maksa Luburića. Dvadeset i pet do jedanaest. Odnesem šolju u kuhinju. Povedem ga u kujnu na česmu. Diže se i povraća. Jugoslovenska tajna policija . On se umiri. po zanimanju kriminalac. Deset i dvadeset i pet. kako ste spavali?' `Dobro. Ruke sam prao pet puta. ja častim!' U osam sati i pet minuta uveče sa železničke stanice posalo sam telegram `bratu' u Konjic: 'M. Rastopio se u kesici koju sam držao za pojasom. organiziran od strane srbokomunističkih vlasti. Ubij bližnjeg svog. travnja 1969. "Ustao sam. Prašak koji sam dobio bio je loš. koja se čuva u Arhivu bivše "Službe Državne Bezbjednosti" BiH) kako je 20. U deset do jedanaest Maks me zove:'Ilija. Izvučem čekić iz glave i okrenem se. Odem do vrata da proverim da li sam ih dobro zaključao. Mislio sam više se dići neće. Ovako si ti maljem ubijao decu u Jasenovcu! Vidiš šta te čeka!' Pogodi ga čekić kroz prste u čelo.izvršen atentat na generala Luburića. Krv se rasu po kuhinji. Sin mu Tonči Luburić donio novine i ode u crkvu. Pije. Morao sam prstom da ga mažem na šoljicu. jedva ga dovučem pod otoman. Uzmem čekić. Ništa. Popi sve i ništa. 69 ---69 Ilija Stanić. Maks ustao i dahće kao životinja. dobro' kaže on.

301302. NIP "TV Novosti" Biblioteka "Revija 92". Beograd. s.) 133 .. 1996.1945-1955.

134 .

uvod. Autorska prava na ovo Mačekovo djelo ima Hrvatska seljačka stranka i ovom prigodom zahvaljujem gospodinu Zlatku Tomčiću na dopuštenju da prenesem u cijelosti Mačekovo poglavlje o njegovu zatočeništvu tijekom Drugoga svjetskog rata. koja je objavljena pod naslovom Prigodom smYti Tlladka Mačeka u listu "Obrana". l. godište III.. To je razlog da je o njegovu životu i o njegovim političkim shvaćanjima važno svako svjedočanstvo bez obzira bilo ono od njegovih istomišljenika ili protivnika. Dakako da su radi objektivnosti o tom dijelu Mačekova života donesene i uspomene samoga Mačeka. koji je Luburić izdavao u Madridu kao "Glasilo hrvatskog narodnog odpora".. Ta su njegova sjećanja počela izlaziti u drugom godištu "Obrane" i to u trobroju 15-16-17. Mačekova sjećanja donesena su prema hrvatskom izdanju nj egovih uspomena. prenesen je samo onaj dio koji se odnosi na Mačeka. 2. U tom smislu su o njegovu zatočeništvu tijekom NDH donesena sjećanja dvojice ustaša Maksa Luburića i Vlade Singera. za godinu 1965 broj 26. str. 6.**** NAPOMENE UZ OVO IZDANJE Maček je u razdoblju od smrti Stjepana Radića do proglašenja Nezavisne Države Hrvatske bio nesumnjivo politički vođa najvećeg dijela hrvatskog naroda. a utvrdivanje njezine istinitosti prepušteno je daljnjem objektivnom povijesnom istraživanju. Sva se ta svjedočanstva donose kao grada. 7. str.-7. Dalje su prenesene integralno Luburićeve uspomene i to kako slijedi: . za srpanjkolovoz-rujan 1964. Iz slijedećeg nastavka u "Obrani". Treba posebno istaknuti da se u svezi s Luburićevim svjedočenjem donosi i njegova biografija od jednoga njegovog političkog istomišljenika. Luburić je poznat kao najodgovornija osoba za nedjela ustaškog režima i taj njegov životopis donosi se samo zbog boljeg upoznavanja nekih manje poznatih detalja iz njegova života. Luburićeva sjećanja na Mačekovo zatočeništvo donesena su iz veće cjeline. Iz tog dijela prenesen je samo Luburićev.

135 .

Prilog Život i rad Tljekoslava Luburića.." (s. str.. On je bio između dva rata istaknuti hrvatski nacionalist. Velečasni Zec je kasnije tragično završio u Švicarskoj.) 136 . godište XXIV.Te su bilješke sačuvane i donesene u emigraciju 1945. na čemu mu se srdačno zahvaljujem. Prije njegova objavljivanja (u časopisu "Republika Hrvatska") povjesničar Jere Jareb je u svojoj knjizi Pola stoljeća hrvatske politike (1960... Imao sam prilike pročitati te bilješke početkom 1947. br. 3. U slijedećim brojevima "Obrane" nisu se više pojavili nastavci Luburićevih uspomena. listopada 1908. godine i broja izdanja. za travanj 1974. 7. rođen je u Virovitici 21. br.-84. kad sam bio na liječenju u bolnici u Klagenfuriu. IV/1966. 4. koji je napisao ustaški pukovnik "S. III/1965. str. Izd. 62. 14. 29. Autentičnost Singerova pričanja nitko nije doveo u sumnju. Zagreb.15.. Taj dokumentarni materijal donesen je u cijelosti tako da nije izostavljen ni uvodni komentar uredništva časopisa kao ni dodatna napomena istog uredništva.. 14. Vlado (Vladimir) Singer. br. 7. str. 7... str..) donio ovu bilješku: "Singer je Mačekovo pričanje o tome i o drugim stvarima natipkao na jedanaest stranica dvostrukog razmaka.. Radi opreznosti s posljednje je strane istrgano Singerovo ime. IV/1966. 28.Nino Škrabe. Maček izbliza.) Nino Škrabe u biografiji Vlade Singera navodi kako je on o svom boravku u zatočeništvu s Mačekom "ostavio opširan zapis. (Usp. br.. podrijetlom Židov. str. s. On mi reče."Obrana". 30. III/1965. Minerva.18.). Zagreb. Izd. 15. 268.-36.) Tekst Illado Singer o drw Illadku Maćeku objavljen je u časopisu "Republika Hrvatska" (Buenos Aires). nažalost izgubljen". Ivo Bogdan. 359... IV/1966. koji je tiskan kao poseban broj bez oznake mjesta. br.. da su te bilješke sačuvane u njegovoj ostavštini. tajnik nadbiskupa Šarića. 1999.. G.-16. da je te bilješke donio u emigraciju i predao mu ih g. Tko je tko u NDH. (Andrej Maček .... 1997. br.-31. 27. s. 32. (s... 7.-15. U Zagrebu je svibnju preuzeo vođenje Osobnog odjela u Glavnom ustaškom stanu. 97. 12.(tjepan) Crnički" objavljen je u časopisu "Drina". Izvornik ovoga teksta dao mi je na korištenje A. a ubijen od ustaša u logoru Stara Gradiška u listopadu 1943. str. str. Donio mi ih je velečasni Zec.. IV/1966.. i vjerujemo. 35. Disput.-33. br.

I. MUŽIĆ 137 . Zahvaljujem na upozorenjima svima onima koji su prije tiskanja pročitali moj uvodni dio.Svi navedeni radovi doneseni su bez lektorskih zahvata. Ispravljene su samo očite tiskarske pogreške.

138 .

Mužić je objavljivanjem započeo kao srednjoškolac. 1969. I.. knjiž. Split. NZ Matice hrvatske.. Zagreb. 1997. Iberia. VI. izd. koji je završio u ljetu 1975.. Objavljivao je članke i studije u raznim novinama i časopisima.... Zagreb. izd. izd. 1987. IV. II. 1988.. Zagreb. II. izd. IV. Dominović. 1980. I. izd. Katolička crkva u Kraljevini . izd. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1958. 1997. 1991. Hrv. 1978. Split. 1997). 1989. izd. Split. izd.BILJEŠKA O PRIREĐIVAČU Ivan Mužić rođen je 14 rujna 1934.. Pavelić i Stepinac. Zagreb.. izd. Split. izd. Crkva u svijetu. u Solinu. Crkva u svijetu. Accademia Archeologica Italiana. branio je kao odvjetnik optužene u više političkih procesa (u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini).Iugoslaviji. 1993. vlast.... Masonstvo u Hrvata. Crkva u svijetu. izd. Hitler i Izrael. Ćirila i Metoda u Zagrebu. Crkva u svijetu. izd. oslobađajućom presudom »zbog pomanjkanja dokaza«. 1984. 1995. izd. protiv Mužića je u Splitu kreiran politički proces. III. II. 1991. Zagreb.). Orbis. 1998. NZ Matice hrvatske. 1990. Zagreb-Kačić. Verbum. izd. Roma. Godine 1967. NZ Matice hrvatske. II. 1967. izd. 1996. Stjepan Radić. NZ Matice hrvatske. Mužićeva su znanstvena djela: Katolička crkva Stepinac i Pavelić. II. Ljubljana. III. Split. 1970. Na početku 1972. NZ Matice hrvatske. Hrvati i autohtonost (Podrijetlo i pravjera Hrvata). Split... Iberia. Orbis. III. dopunjeno dokumentacijom (Masoni u Hrvatskoj 19181967. Izrael i Antikrist. izd. V. Dominović. 1994. Logos. IV. Od povijesnopolitičkih spisao tiskao. I. Dominović. (I. Split. Split.. I. 1989.. Zagreb. V. Split. Split. 1983. Split. Split. Zagreb. 1997. izd. Hrvatska politika i jugoslavenska ideja. Split.. kao zasebne knjige: Razmatranja o povijesti Hrvata. naklada. . Split.. Split. bio je delegat Katoličke crkve u Hrvatskoj na Svjetskom kongresu katoličkih laika u Rimu. izd. Do svršetka 1971.. 1983. Klasičnu gimnaziju završio je u Splitu 1953. društvo sv. izd.

139 .

O sekti masona. Matica hrvatska Split. Split. izdanje. I. Bogdan Radica smatra Mužića »najvećim našim suvremenim političkim povjesnikom« (Hrvatska revija.J. 140 . Nilus. Protokoli sionskih mudraca. Hrvatska kronika 5471089. kći Stjepana Radića prof. U jednom razgovoru za Glas koncila. nego često uspjeva do srži iz izvora iscijediti ono što se uopće može..dr. 1999. 1999.. A to traži mnogo znanja. 1999. rezimirajući literaturu o svom pokojnom ocu.« Prof. Split. S. Matica hrvatska Split. 1999. Strossmayer. Biblioteka Građa. Split. izdanju Mužićeve knjige Hrvati i autohtonost zaključuje: »Mužić spada među one koji se ne zadovoljavaju samo nabrajanjem naslova i imena autora. II. Mira Košutić. Čovjek i tehnika. Split. Mate Suić u Pogovoru VI. XXXVII/1987. Laus. Lav XIII. A. Split. Prof. 3. Svako djelo Ivana Mužića nov je pristup najosjetljivijim temema moderne hrvatske povijesti.J. ocijenila je »da je do sada. Maček u Luburićevu zatočeništvu. strpljenja i vremena... 1991. Radića najbolje uspio shvatiti naš poznati povjesničar Ivan Mužić«. u historiografiji. Matica hrvatska Split.(dva izdanja). u svibnju 1988. 1999. Laus. izdanje.453).Mužić je priredio izdanja sljedećih djela: O Spengler.. Split.

Muhamed 11 Hebrang. Ivo 136 Bombelles. Mijo 61 Baljak. pukovnik 72 Altarac. Ventura 71 Barbarić. Pavle 129. Herman 65 Grediček. 125 Aleksić. Rudolf 132 F Farolfi. Ivan (Ivica) 23. Božidar 15. Musa 7 Aleksandar I. Matija 63. Ivan 12 Brbić. Stjepan 10 H Hadžijahić. 12 Aufsenegg 96 B Babić. Šime 10 Edmund 36 Batušić. Karašordević 109. ilirski vladar 10 Glaise von Horstenau.KAZALO OSOBA A Đ Ahmeti. Oto 49. Ivo 11. 79. Josip 113 Bošković. 83 Belak. Dragan 37. Miroslav 73 Francetić. Ivo 78 Babić. 53 Ferjančić. 76 Gunjača. Šuro 8 Batović. 51 Bogdan. zastavnik 68 Andrić. 54 Belošević. Ivan (Ivanko) 51. Andrija 75 . 130 E Erić. 114. Andrija 125 Gubec. Goring. 51. 16 Filipović. 125 G Gelije (Aulus Gellius) 10 Gencije. 129 Frank. Jakov 53 Basler. Krunoslav 59. Stipe 132 Đurišić. Jure 125.

29 Dvorniković. Aleksandar 98 Crnički. Danica 68 Herceg. Siegfried 36 Kavran. Tihomir 28.Brekalo. 28 Cincar Markovię. 99. 136 Jelačić. 28. 12 Cvrtila. Marijana 29 Ć Ćirković. 98 Cvijić. 97. 13. Krunoslav (Kruno) 43. Pavle 88. 47. 8. Mile 14. Budak. 98. Josip-Tito 26. fratar 73 Breyer. Kardum. 82 53. Jovan 8. 50. Vladimir 7. Mile 68 Hitler. Olinko 8 98. Božidar (Božo) . Dragiša 95. 10. 101. 51. 44 Dragojlov. 100. 20. Tomislav 26 K Kačić Miošić. 100. Pavao 51 Jilek. Devčić. Andrija 14 Kamber. 116 101 I Herceg. 52. Sima 12 D Delorko. 1 l. 111 Ipša. Ronald 112 Ciliga. Dragutin 20 Kapetanović. 12. 19 C Campbell. Ante 18. Stanko-Kikan 68 Karlović. Ivan-Pivac 71 Devčić. Fedor 27 Dujmović. Stjepan 136 Cvek. David 22 Kasche. 48. 88. Jere 24. Adolf 21. 49. Mirko 22 Broz. Mijo 51 J Jareb. Drago 116 Jonjić. Josip 63 Jesih. 36. narednik 59 Cvetković. Ahmed 71 Karašordević. 28.

15 Kemfelja. Nada 23 141 . 78 Kisić-Kolanović.14. Šuro (Šuka) 59.

Božo 44 Napoleon I. Mihail Ilarionovič 77. student 72 Mataja. 41. Roko 54. Rade 12 Mikić. Stipe 22 Moškov. 43. 42. 53. 23 N Naletilić. 25 Mihailović. Juraj 57. 82 Nikolić. 115. Ivan 9. Ljubomir (Ljubo) 22 Kremzir. Zvonimir (Zvonko) 59. Siniša 64. 39. 23. 103. 59. 78 Kvaternik. 65 Košutię. 116 Kvaternik. Fran 12 Kutuzov. 79. Ljubo 38. 55 Mosner. 115. 15 Kopčinović. Ante 19. 44. 77 Nedić. 39. 65. 112 Krstulović. 85.Klaić. 94. 85 Muftić. 68 Matković. 64. Slavko 22. 102. 108. 78 L 116 Miloš. Josip 36. Ivan 21. Ivan 49 54. 94. Vatroslav 19 Mužić. Živko 8 Kovačię. Vojko 52 Kurelac. 83 Marojević. 41. Ismet 21 Murvar. Bogdan 20 Krndelj. August 51 (Draža) 48. Nada 15 Kojentinski. Bonaparte 10. 42. Srečko 23 Krizman. Hinko 49. kapetan 23 Konstantin Porfirogenet 9. 51 92. Dragoljub Mihaljčić. 23. Eugen-Dido 18. Vinko 27 . I 11. 82. Mišetić. 53 Kovačević. Kremzir. Milan 36. Krnjević. satnik 42 Meštrović. 45.

Marko 73 Perčec. 82. Mihovil Miškina 52 Pavlić. 136 Lukan. 54. 67 45. 44. Vjekoslav-Maks 23. A. 51 Luburić. Marko 133 Lorković. 136 Malčić. LJ 12 Ljekić. Tit 10 Lončar. Ivo 98 . 58. 58 Perović. Tonči 133 Novak. 24. 19. 110. 108. Ante 29 M Maček. 60. Nikola 82 Pavelić. 96. Dominik 63 Mandić. 73-85. Richard 52 Lipovac. 55. Mara 23 Pavlek. Helmut von 66. Franjo 52 Mandić. Viktor 16. 23. 94-96. 135. Andrija-Jandro 37 Pavličević. Ivan 24 Lorković. 17 Nuić. Mladen 25. 95-102. Filip 7 22. 37. 8790. Budimir 31 Lopušina. Ivan 22 Oštrić. Ivić 33 Pašić. Andrej 36. 41Pannvitc (Panwitz). 53. 136 Maček. 57-70. 1 Pavelić. Kosta 63 Nixon. fratar 73 Livije. Ante 18.Leovac. Ivan 51. 19. Nikola 10 Pašalić. 55. 71 Oršanić. 27. 115. 42. 135. 20. 61. 45. Franc 29 Pernar. 121-133. 21. Vladko 18. Viktor 31 O Omamović. 57. Marko Enej 17 Lukas. student 72 Pavlović. 36-38. Olga 10 P Luburić. 105-1 15 . Gustav 124 Perme.

32 Marconć. 55 Pešić.Manolić. Stjepan 53 . Josip 31. Ante 31 142 Pešelj. Karadordević 52 Pezelj. 99. 100 Petar II. 55 Pešelj. 54. Giuseppe Ramiro 21 Marić. Melita 54. Petar 98. Zdravko 8 Marković. Branko 51. Branko 132 Marić.

22 Pribanić. Ljudevit (Lujo) Tomčić. 84. 68. Viktor 36. Franklin Delano 30 Rover. Milan 7 Šutej. Ivan 43 Reberski. satnik 71 Vinski. Ante 50. Srećko 89. 87. 83 Pribićević. 65 Tor. student 72 Smoljan. J. 44 Veber. Josip 55 Renić. Milan 79.Pićili. Petar 19. 54. 46 Torbar. Josip 116 Rover. Urbić. Dušan 101. 49. Stanko 42. bojnik 69. 102 Singer. 54. 136 Sliepčević. 16. 57. 59. 135. 116 Trebješanin. Rajić. Josip 51. Franjo 29. 28 Toma Arhiđakon 15. 32. Ivan 45. 14. 116 S Sagrak. 50. 23. 82. Juraj 102 T Tabor. Darko 7 33 Sarić. Svetozar 82 R Radić. Stjepan 19. Vjekoslav 125 Simović. 106 48. 40. Zdenko 22 Vokić. 73 Pittard. Jozo 33 Roosevelt. 76. Janko 1 10. 55 Tortić. Bariša 51. Eugen 7 Požar. 55 U 53 Šufflay. 15 Tomašić. Boris 54 V Vasilj. 51 . Dinko 8. 69 Servatzy (Servaci). Zlatko 135 Tomić. 63. Žarko 8 Tuđman. Vladimir (Vlado) 22. 72. 116. 51. 31. Mate 42. 89. 17 Tomašić. 44.

Katica 45 Škrabe. 114 (Priredila:Nada Vrsalović) W Vokić. Dragutin 27 Šubašić. svećenik 136 Zelić. Ante 116 Vučković. 106 Stepinac. 45. Ivan 52. 71 Šimunec. Franjo 69. Vtado 132 Šimunović. Ivan 18 Stipetić. Ljilja 32 Vrančić. 14 Zrno. 99. Božidar-Bažo 51. 97. 85. Mario 52 Šegvić. Nino 37. 30 Stanić. 53. Ilija 133 54. 136 Šporer. Kerubin 16 Šimić. Josip 10.Soldo. 101. 98. Mirko 75 Wagner (Vagner). Marin 32 Staljin. 42. Josif Visarionovič 24. Radenko 98. Benedikta 9 Zidarić. David 74 Ž Žanić. fratar 116 Sopta. Vera 91 Stražnicki. Milovan 22 . 55. 44. Ante 12. Marko 52 Š Šarinić. 85 Stanković. Karlo 75 Z Zec. Vutuc. Vjekoslav 27 Vrban. 100 Starčević. profesor 114 Suton. 21. Dinko 11 Škorjanec. Alojzije 53 Stier (Štir).

143 .

............ Maček) ....... 7 Opet zatvor (V....…………................ 87 Prilog .......... Vrsalović)......................................................... Mužić) .....…. 139 Kazalo osoba (N...............SADRŽAJ Državotvornost dinarskih Hrvata (I............ 121 Napomene uz ovo izdanje (I.................................... 141 144 .................................... Mužić) ........................ 117 Život i rad Vjekoslava Luburića (S.............................. 135 Bilješke o priredivaču........................... M.................…...... 35 Prigodom smrti Vladka Mačeka (V........ 57 O dru Vladku Mačeku (V.. Luburić) ................. Crnički)................... Singer)........................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->