P. 1
Elektricne instalacije

Elektricne instalacije

|Views: 292|Likes:
Published by Stjepan Bartolović
Elektricne instalacije
Elektricne instalacije

More info:

Published by: Stjepan Bartolović on Dec 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

Sections

  • 1. IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE
  • 2. NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE
  • 3. RAZVODNE PLOČE
  • 4. ZAŠTITNE MJERE
  • 5. PROTUPROVALNA INSTALACIJA
  • 6. DETEKCIJA CO
  • 7. INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE
  • 8. INSTALACIJA EL. SATOVA
  • 9. INSTALACIJA RAZGLASA
  • 10. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE

SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NIKOLA BARANOVIĆ, dipl. ing LENA GRGIĆ, dipl. ing

PROGRAM PREDAVANJA

A. B. C. D. E.

UVOD INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA INSTALACIJE SLABE STRUJE INSTALACIJE ELEKTROMOTORNI POGONI, REGULACIJA I DDC NADZOR PROJEKTIRANJE

SPLIT, 02.01.2008

STR: 1

A. 1.

UVOD OPĆENITO - GRAĐENJE OBJEKATA - INSTALACIJE U OBJEKTIMA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAKON O GRAĐENJU TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE ZAKON ZAŠTITE OD POŽARA ZAKON ZAŠTITE NA RADU

2. 3. 4. 5. B. 1.

2.

3.

4.

5

INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE - GLAVNI IZVORI NAPAJANJA - V.N. MREŽE 10(20)Kv ; - TRAFO STANICA 10(20)/0,4Kv - POMOĆNI IZVORI NAPAJANJA - ELEKTRO AGREGAT - UPS - AKU BATERIJE KABELSKE MREŽE - TIPOVI KABELSKIH MREŽA - PRORAĆUNI - IZBOR TIPOVA KABELA - NAČINI POLAGANJA KABELA RAZVODNE PLOČE - RAZVODNE PLOČE U OBJEKTU - OPREMA U RAZVODNIN PLOČAMA - MJERENJE POTROŠNJE EL ENERGIJE - IZRADA ŠHEMA RAZVODNIH PLOČA ZAŠTITNE MJERE - STUPANJ EL ZAŠTITE OPREME OSTVAREN POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA - TIPOVI RAZDJELNIH SUSTAVA U POGLEDU UZEMLJENJA TN, TT I IT - ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA - MALI NAPONI - ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA - ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA - PROSTORI S EKSPLOZIVNIM PLINOVIMA I SMJESAMA “S” IZVEDBA RASVJETA IZVORI SVJETLOSTI - TIPOVI RASVJETE U OBJEKTU - TIPOVI VANJSKE RASVJETE - PRORAČUN RASVJETE - PANIČNA RASVJETA

STR: 2

6

GROMOBRAN I UZEMLJENJA - HVATALKE - ODVODI - UZEMLJIVAČI TRAKASTI ŠTAPNI PLOČASTI - ELEMENTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE - IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

C. 1.

INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE TELEFONSKE KUČNE CENTRALE TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. MREŽE TELEFONSKE UTIČNICE

2.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT VATRODOJAVNE CENTRALE VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAĆA VATRODOJAVNE FUNKCIJE

3.

ZAU , CATV I SATV PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU ANTENE PRIJEMNICI RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA

4.

PARLAFONI , VIDEO PARLAFONI I EL ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI RAZVOD INSTALACIJE

5.

PROTUPROVALNA INSTALACIJA PROTUPROVALNE CENTRALE PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI CCTV INSTALACIJA RAZVOD INSTALACIJE

STR: 3

6.

DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU SONDE ZA DETEKCIJU CENTRALE DETEKCIJE RAZVOD INSTALACIJE

7. INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE - FUNKCIE - ELEMENTI - CENTRALE - RAZVOD INSTALACIJE 8. INSTALACIJA EL. SATOVA - MATIČNI SAT - SATOVI - RAZVOD

9. INSTALACIJA RAZGLASA - RAZGLASNI UREĐAJ - ZVUČNICI - MOKROVONI - RAZVOD INSTALACIJE - PRORAČUN OZVUĆENJA 10. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE - KONTROLA ULAZA - RADIO VEZE ( KOLA HITNE PONOĆI) - SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA - TRAŽIOC OSOBA - POZIV PACJENATA - SPORTSKI I NIFORMACIJSKI SEMAFORI

STR: 4

D.

ELEKTROMOTORNI POGON, REGULACIJA I DDC NADZOR 1. TEHNOLOŠKE SHEME - KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE - GRIJANJE - POTROŠNA TOPLA VODA - KLIMATIZACIJA 2. REGULACIJA - ANALOGNA - DIGITALNA 3. SHEME PLOČA EMP - ZAŠTITA MOTORA - MOTROR ZVJEZDA TROKUT - SHEME REGULACIJE 4. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV - PRIMJENA - KONSTRUKCIJA SUSTAVA - TIPOVI TAČAKA AI, AO, DI I DO PODSTANICE CENTAR - SOFTWARE

C. PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA - STAMBENI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI - POGONI ZA PROIZVODNJU - BOLNICE - SPORTSKI OBJEKTI - JAVNI OBJEKT ( POŠTE, AERODROMI, KAZALIŠTA I SL) 2 FAZE PROJEKTIRANJA - IDEJNI PROJEKT - GLAVNI PROJEKT - IZVEDBENI PROJEKT 3 SADRŽAJ PROJEKTA - POTREBNI DOKUMENTI - OPISI - TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA - PRORAČUNI - NACRTI - SHEME - DETALJI 4 KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU - IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) - IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) LITERATURA:

STR: 5

MILJENKO MARIČEVIĆ I VJEKOSLAV SRB 2. ZAKON O GRADNJI STR: 6 . 4. ZBIRKA PROPISA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIČKE STRUKE ZBIRKA PROPISA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ZLATKO KOSEK I IVO VLAČIĆ 5. ELEKTROTEHNIČKI PRIRUČNIK DRAGUTIN KAISER 6. ELEKTRIČNE INSTALACIJE I NISKONAPONSKE MREŽE VJEKOSLAV SRB 3. ELEKTRO MONTERSKI PRIRUČNIK DRAGO KELER.1.

projekt instalacija . restorani .Instalacija jake struje . marine i sl. ) Izvedbeni projekt Razrađeno tehničko rješenje građevine . gradnje .Tvrtke koje se bave projektiranjem . instalacija gromobrana . poslovni objekti .Vrste objekata : stambeni objekti . instalacija slabe struje . instalacija centralnog grijanja . bolnice . trafostanice . koje mora biti u skladu sa glavnim projektom Kontrola projekata Kontrola projekata mora se obaviti za: mehanička otpornost i stabilnost .Investitor . 175/03 i 100/04 ) Uređuje obavljanje poslova projektiranja . nadzorni inženjer Idejni projekt Skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata .UVOD . kabelski razvod . Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole Investitor prilaže : dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini ( vlasnički list . Za manje objekte nije potrebna građevna dozvola. revident . kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička riješenja Glavni projekt Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i to : arhitektonski projekt . .instalacija vodovoda i kanalizacije . građevni projekt . ) Instalacije u objektima STROJARSKE INSTALACIJE . projektant . ugostiteljski objekti . kotlovnice . rashladni sustavi ELEKTROINSTALACIJE . mehanička ventilacija . Sudionici u gradnji . ušteda energije i toplinska zaštita Građevna dozvola Građevnu dozvolu izdaje županijski ured nadležan za poslove graditeljstva ili Ministarstvo graditeljstva za objekte šireg značaja predviđene ovim zakonom. izvješće o kontroli glavnog projekta Načelna dozvola Građevna dozvola za pripremne radove i privremene građevine STR: 7 . zračno grijanje i klimatizacija . ostali projekti ( tehnološki projekt . prostorije korištene u medicinske svrhe . nadzora i inspekcija . zaštita od buke . industrijski objekti . vanjski razvodi ( n. izvođač .Instalacija DDC regulacije i centralnog nadzora ZAKON O GRADNJI ( N. kafići . instalacija potrošne tople vode . instalacija razvoda tehnološke pare . stambeno-poslovni objekti . hoteli . lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja ) . . projekt uređenja okoliša i sl. sportski objekti . projekt ugradnje opreme . vanjska rasvjeta isl.n. nadzorom i izvođenjem instalacija u objektima . N. četiri primjerka glavnog projekta . instalacija razvoda plinova .

Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. 59/96 ) TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE Najvažniji za ovo područje : 1. N. 58/93 ) ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ( N. N. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ( Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV ( Sl. list 53/88 ) 2. list 68/88 ) 3. dokumentacija na gradilištu Uporabna dozvola Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole Investitor podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo dozvolu Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo koje je izdalo dozvolu Dozvola za uklanjanje Inspecijski nadzor ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ( N. Pravilnik o standardima za električne instalacije u zgradama ( Sl. list 13/68 ) 4. list 4/74 i 13/78 ) STR: 8 . list 13/78 ) 5. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ( Sl.Gradilište Uređenje gradilišta .

Tehničke zaštitne mjere od električnog udara . Sklopni blokovi 10. Ispitivanja STR: 9 .5 mm ² . pregrađivanje i sl.n. Električna razdioba .el. ) . Tehničke zaštitne mjere od pada i nestanka napona 6. instalacija napajanja iz n.min. energiju 11. Sklopni uređaji 4. Isključenje u slučaju hitnosti 10.presjeci zaštitnog vodiča može biti manji presjeku faznog vodiča . TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE 1. OSNOVNE ODREDBE II. Tehničke zaštitne mjere razdvajanjem i isključenjem 7.dozvoljeni padovi napona . presjek aluminijskog vodiča 2.PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA I . Opći uvjeti ( vanjski utjecaji ) 2. Tehničke zaštitne mjere od prenapona ( odvodnici prenapona . Razdvajanje strujnog kruga 8. oprema i uređaji koji troše el. Tehničke zaštitne mjere od nadstruje ( zaštita od struja preopterećenja ) 4. Tehničke zaštitne mjere od požara 3. UREĐAJI I OPREMA ZA IZVEDBU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 1. Funkcionalno uključenje i isključenje IV. Akumulatori 9.presjeci neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča . mreže 3% za strujni krug rasvjete 5% za strujni krug ostalih trošila . El. Rotacijski strojevi 7. Sigurnosni sistemi III.zahtijevima za postavlajnje el. Provjera pregledom 2. 5 Ohma ) 5. INSTALACIJA 1.zaštita od direktnog dodira ( ugradnja u kučišta . instalacija 3. Isključivanje strujnih krugova radi mehaničkog održavanja 9. Uređaji za isključenje električne instalacije 5. Pretvarači 8. otpor uzemljivača otpornika prenapona max.min. instalacija napajanja iz trafostanice 5% za strujni krug rasvjete 8% za strujni krug ostalih trošila . POSTUPAK I NAČIN KONTROLIRANJA I VERIFIKACIJE EL. presjek bakrenog vodiča 1. Transformatori 6.el. ostale mjere ) 2.zaštita od indirektnog dodira ( automatsko isključenje napajanja .5 mm ² .

metalni tornjevi i dimnjaci Žičare Pogonske prostroije i skladišta ugrožena eksplozijom Pogonske prostroije i skladišta eksploziva TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA I. aluminijske trake Hvataljke . n. Zaštita od previsokog napona dodira ( 125 V u TS i 65V izvan TS ) Izjednačenje potencijala Zaštitne mjere od previsokog napona dodira u n. zaštitno uzemljenje . mreži Osnovni uvjet : Ik > Ii .skup uzemljivača spojenih međusobno Udarni otpor rasprostiranja smije iznositi najviše 20 Ohma za specifični otpor zemlje 250 Ohmm . koji prihvataju grom Odvodi . zvonici .spaja hvataljke sa zemljovodom i dalje sa uzemljivačem Uzemljivači . nulovanje .= -------Ii kx In STR: 10 . zaštitno izoliranje .ukopani metalni dijelovi Uzemljenje . n. MREŽI I PRIPADAJUĆIM T S 1. OPĆE ODREDBE II. ZAŠTITNE MJERE U N. N. tvornički dimnjaci Crkve . Uf Uf Zk < -----. zaštitna naponska sklopka 2. bakrene žice ili trake . Opći uvjet za nulovanje u n.metalni vodljivi dijelovi na krovu . mreži primjenjuje se : izjednačenje potencijala . zaštitna strujna sklopka . POSEBNE ODREDBE O GROMOBRANIMA NA SPECIFIČNIM OBJEKTIMA Silosi .PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA U ZGRADAMA Stupnjevi zaštite el opreme ostvarene pomoću kučišta ( stupnjevi zaštite IP XX) Opće karakteristike i klasifikacije ( tipovi razdjelnih sistema u pogledu uzemljenja ) Zaštita od el. udara Nadstrujna zaštita Trajno dopuštene struje Uzemljenje i zaštitni vodiči PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA OPĆE ODREDBE O GROMOBRANIMA Materijali za vodove : pocinčane čelične trake ili žice FeZn . nemetalni tornjevi .

A i B parametri za kabelske vodove sa Cu vodičima A= 19 za kabelske vodove sa Al vodičima A= 32 za kabelske vodove B=0. Primjena zaštitnih mjera u TS .ukupna struja dozemnog kratkog spoja 10. n. Uvjeti primjene nulovanja i zaštitnog uzemljenja u istoj n. Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja 15. Primjena zaštitnog uzemljenja u n.Uf fazni napon .5 za osigurače Granična dužina n.= ---------Iz rxIk Gdje je Ud – dozvoljeni napon dodira Iz .Sf i So presjeci faznog i nul vodiča . n. Zaštita od strujnog preopterećenja 13. n. n. Zaštita od mehaničkih i dinamičkih naprezanja STR: 11 . Primjena ostalih zaštitnih mjera 7.redukcioni faktor Ik .Zk impendancija petlje kvara . n. radno uzemljenje 9.dio struje dozemnog kratkog spoja R .k= 1. n.u pravilu se izvodi združeno uzemljenje . mreži 4. n. mreži 5. mreže uzemljena preko malog otpora Ud Ud Rezdr = ----------.zaštitno uzemljenje . Zaštita transformatora snage od strujnog preopterećenja 14.10³ KxIn A/Sf+A/So+B Gdje je .Ii = kxIn struja isključenja . mreže sa izoliranom neutralnom točkom ili sa kompenziranom strujom zemljospoja 11. voda do koje je zaštita nulovanjem efikasna . Posebni uvjeti za nulovanje u kabelskoj n. Posebni uvjeti za nulovanje u nadzemnoj n.In nominalna struja osigurača ili okidača . Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je neutralna točka v. Uf L < -----------------------------.01 3. Zaštita od dodira dijelova uređaja i vodova pod naponom u TS 12. mreži 6.25 za elektromagnetske okidače 2. Zaštita od požara 16. mreži 8. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je v.Gdje je : .

Vrata su opremljena žaluzinama za ventilaciju . sa sklopnim blokovima punjenim plinom. Polaganje kabela u rov vrši se ručno ili strojno.niskonaponska mreža 0.interpolacija nove TS u postojeću srednjenaponsku mrežu izvodi se prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . 1x 630 ( 400 ili 1000 kVA ) Projektiraju se i izvode u skladu s tipizacijom HEP-a i prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . Kabelske veze ostvaruju se prema standardima HEP-a jednožilnim kabelom 20 kV sa aluminijskim vodičem tipa XHE 49 A ( 1x150 mm²) . te SN i NN postrojenje . HRVATSKE CESTE i sl.4 kV . 1x1000 kVA) . i mora biti usklađena s postojećim i planiranim stanjem infrastrukturnih postrojenja ( suglasnosti HEP . Trasa kabela mora biti najekonomičnijeg i najsvrsihodnijeg pravca . Za korišteni kabel koriste se toploskupljajuće KB spojnice.uređaji sa akumulatorskim baterijama GLAVNI IZVORI NAPAJANJA 1. Postrojenje NN smješteno je uvijek do trafo komore . VODOVOD I KANALIZACIJE . U građevinskom smislu TS je armiranobetonska građevina dimenzije cca. i u prostor trafo komore moguć je pristup kroz dvokrilna vrata . Investitor je dužan ishoditi prethodnu e. Ima dvoja metalna vrata i to jedna dvokrilna i jedna jednokrilna .elektroagragatska postrojenja . SN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. Trafostanica mora biti tako smještena da je moguć kamionski pristup. Kroz jednokrilna vrata moguć jr pristup SN i NN postrojenju . cca . Spajanje kabela izvodi se odgovarajućim kabelskim spojnicama .1. Sigurnosni ( pomoćni ) izvori napajanja . Glavni izvori napajanja . 1000 mm ( širina ) i 700 mm ( dubina ) . 1800 mm ( visina ) .transformatorska stanica 20(10)/0.Energetski transformator snage smješten je u jednoj strani objekta TS ( trafo komora ). 2.4 kV . IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. U energetskom smislu TS čine energetski transformator snage . koje je odijeljeno NN blokom od ostalog dijela TS . Uže za uzemljenje polaže se duž cijele KB trase i spaja se sa ostalim uzemljivačkim sustavima .4 kV Tipske gradske distributivne TS 20(10 ) / 0.srednjenaponska ( visokonaponska ) mreža 20(10) kV 2. HPT . suglasnost pri ishođenju lokacijske dozvole ili izvoditi prema detaljnom planu uređenja prostora. Plin služi za izolaciju i medij za gašenje luka . Najčešće su sa transformatorom snage 1x630 kVA ( 1x400 kVA . Koristi se prema standardu HEP-a bakreno uže Cu 50 mm². 220x450 cm izvedena kao samostalni objekt ili u sklopu većeg objekta . STR: 12 .distributivna elektroenergetska mreža .e. ) Kompletan visokonaponski kabelski razvod izvodi se kabelima položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC cijevi . TRANSFORMATORSKE STANICE ( POSTAJE ) 20(10) / 0.4 kV . SREDNJENAPONSKA ( VISOKONAPONSKA ) MREŽA 20(10) kV Spajanje nove TS na postojeću 20(10)kV mrežu .

fluorescentne svjetiljke i mnogi drugi trebaju za rad i reaktivnu energiju. 2x(40x10 mm). položenih preko otvora u podu koji služi za hlađenje transformatora. napon kratkog spoja 4% . obojene bojama koje odgovaraju bojama trofaznih vodiča.NN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. smještenim u trafokomori. U vodnom polju ugrađen je rastavljač snage sa noževima za uzemljenje. asinhroni motori. 4 kom razvodna polja Kompenzacija jalove energije Većina električnih uređaja kao što su transformatori.5% i 5% Spoj V.Transformator se nalazi u istoj ravnini sa rasklopnim postrojenjem na posebnim nosačima od čeličnih profila . Zaštita transformatora STR: 13 . Niskonaponska ploča sastoji se od slijedećih polja: 2 kom trafo polje . Transformacija napona izvodi se uljnim transformatorom snage 630 kVA . strani.Reaktivna energija ostalih potrošaća kompenzira se uređajima namijenjenim za grupnu kompenzaciju sa automatskim uređajem za regulaciju jalove energije snage 105 kVAr . Mjerni strujni i naponski transformatori smješteni su u mjernom polju 10 (20) kV. n. napon sekundara 400/231 V . napon primara 10 (20) kV .95 . stezaljki transformatora sa VN postrojenjem 10(20) kV izvedeno je 20 kV jednožilnim energetskim kabelom XHP 48 presjeka 3x(1x50mm²). Sabirnice su vertikalnog rasporeda izrađene od plosnatog bakra dim. 2x630 kVA ) Transformatorska postaja smještena je u sklopu tehničkog bloka bolnice zajedno sa elektroagregatskim postrojenjem. n. a mjerna garnitura za trosistemsko indirektno mjerenje smještena je u mjernom ormariću. 1 kom polje vanjske rasvjete . mjernog polja i dva trafo polja. spoj Dyn 5 . koji prilikom pregaranja pokreću mehanizam za tropolno isklapanje.Stanje poboljšavamo kompenzacijom reaktivne energije tako da potrošačima paralelno priključimo kondenzatore. Reaktivna energija energetskih transformatora kompenzira se stalno priključenim kondenzatorima snage 50 kVAr . osiguračima s udarnom iglom . Niskonaponsko razvodno postrojenje sastavljeno je iz niza tipskih polja dim. Ispod transformatora nalazi se uljna jama pokrivena reštkom. 2000x620x450 mm i 2000x550x450 mm. S prednje strane zatvoreno je vratima. 2000x 1200x400 mm sastavljen od transformatorskog dovodnog polja i odvodnih polja .Izrađeno je od limenih "U" profila i dekapiranog lima . Mjerenje potrošnje električne energije vrši se na visokonaponskoj strani. kako je prikazano u jednopolnoj shemi trafopostaje .kojim je omogućen popravak faktora snage 0. Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) SN blok – izgled ( prilog ) NN blok – izgled ( prilog ) TS ostale namjene ( TS bolnica Nova Bila 20(10) / 0. Transformatoru je osigurana prirodna cirkulacija zraka u svrhu hlađenja istog. priključenih na n. Visokonaponsko postrojenje 10(20) kV sastoji se od tri vodna polja . Mehanizam za ručno upravljanje nalazi se s prednje strane. Niskonaponska strana transformatora spojena je na NN postrojenje bakrenim sabirnicama 3x(50x10 mm) + (50x5 mm). ručna regulacija napona 2. Osnovni podaci transformatora: nazivna snaga 630 kVA . cca. U transformatorskom polju ugrađen je rastavljač snage sa prigrađenim v. N. što za posljedicu ima dodatni trošak za isporuku energije.4 kV . 1 kom spojno polje . potpuno je blindirano.85 na željeni faktor 0.

Mjere se svi fazni i linijski napon. Na ovu sabirnicu spajaju se : “nul” točka transformatora preko sabirnice . Bucholz rele pruža zaštitu od unutarnjih kvarova transformatora. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u TS . koji ima nazivnu struju In=4.Sve tri spomenute zaštite djeluju na isklop rastavne sklopke transformatora na VN strani. osigurači u bilo kom NN izvodu moraju pregoriti prije prorade bimetalnog releja i prije VV osigurača. ostali uzemljivači . metalna konstrukcija transformatora . sekundarni strujni krugovi mjernih transformatora . uzemljenje visokonaponskih namotaja jednopolno izoliranih naponskih transformatora . Spoj ove šine na temeljni uzemljivač izveden je pomoču FeZn 25x4mm preko rastavno mijernog spoja .Kao sabirni vodič koristi se željezno-pocinčana traka FeZn 25x4 mm Praktički se izvodi na slijedeći naćin: Sabirni zemljovod ili sabirnica za izjednačenje potencijala “IP” izvedena je u vidu bakrene šine dimenzija kao nulta sabirnica i montirana na izolator pri dnu NN čelija u cijeloj dužini. Izjednačenje potencijala Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova. Uzemljenje U trafopostaji se izvodi združeno ( zaštitno) uzemljenje . Unutar trafopostaje ispod VN i NN postrojenja postaviti će se gumeni tepih.81 A. odvodnici prenapona .Ampermetri su priključeni preko strujnih mjernih transformatora nazivne sekundarne struje 5A. ali u slučaju kvara mogu doći pod opasni napon dodira Tlo oko trafopostaje je betonirano pa je i to jedna od zaštitnih mijera. Sekundarni bimetalni relej napaja se preko NN strujnih transformatora. Zaštita energetskog transformatora od preopterećenja ostvarena je pomoću dvostepenog ( 85°C i 95°C) kontaktnog termometra koji je ugrađen u transformator u području najtoplijeg ulja. a pošto građevina bolnice . to se navedeni uzemljivač koristi i za zaštitno ( združeno uzemljenje) trafopostaje. tj. metalni plaštevi i ekrani energetskih kablova . Uvjet za uspješno djelovanje opisane zaštite je u njenoj selektivnosti. iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje potencijala.Energetski transformator štiti se od kratkog spoja uvijek na strani visokog napona sa VV osiguračima sa udarnom iglom. uzemljivač za oblikovanje potencijala) Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) Tehnički proračuni ( prilog ) STR: 14 . nul” točka dizel električnog agregata .ostale metalne mase koje ne pripadaju pogonskim strujnim krugovima . -mjerenje napona na NN strani direktno voltmetrom 0-500 V i voltmetarskom preklopkom. koji imaju prenosni omjer izabran zavisno od snage ugrađenog transformatora. nulti vodič niskonaponske mreže . Na uzemljivač zaštitnog uzemljenja u trafopostaji spajaju se: svi metalni dijelovi visokonaponskih i niskonaponskih uređaja i kučišta transformatora snage . Navedeni strujni transformatori imaju niski mprekostrujni broj da ne bi došlo do pregaranja bimetalnog releja. koji utječu na smanjenje ukupne vrijednosti otpora zaštitnog uzemljenja (uzemljenje vanjske rasvjete. Standardno mjerenje je: -mjerenje opterećenja transformatora na NN strani sa tri bimetalna ampermetra skale 0-6A. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u DA . s pokazivačem maksimalne struje. koji se nalazi na bočnom zidu NN čelije.u kojoj je smještena trafopostaja ima izveden temeljni uzemljivač.

s.5 x 0.73 x 0.1²+ 0.41 x 14.63 Z = 0.44 x ( -----.Tehnički proračuni 1.4 kV ( niskonaponskoj ) strani Prividni otpor petlje k. na 10 kV strani Pk= 250 MVA.1 x Un 1.1 x 10 Zm= ------------= ------------= 0.s.s.s. Proračun struje k.95² = 13.01 Ω 100 x Pn 100 x 0.0107 STR: 15 .9 kA Trajna struja k.= ----------------= 0.44 Ω ( na 10 kV strani ) Pk 250 U2 0.8 x 1.01 = 0.s. a Zt je otpor transformatora .0007 + 0. .73 x 10 Udarna struja k. 1. presjek za proračunate struje iznosi : Smin = Ikef x C1 x t = 13 x 8. na 0. gdje je Zm otpor 10kV mreže .44 x ( -----)² = 0. uzima se podatak distribucije da je tropolna snaga k.s.s.5 kA 3 x Um 1. iznosi : Itr =μ x Ik = 0.0107 Ω Efektivna vrijednost izmjenične komponente struje k. iznosi Z=Zm+Zt . Proračun struje k.)² = 0.8 x 0.01 = 12 mm² 2. iznosi : Pk 250 Ik = ----------------=-----------------= 14. iznosi : Iku = κ x 2 x Ik = 1.s.1 x 0.5 = 36.4 Zm=0.9 x 14.1 x Un 1. iznosi : 1.s. Struja k.0007 Ω U1 10 Un² x uk 0.= ----------------= 36 A 3 x Un 1.5 = 13 kA Efektivna srednja vrijednost struje k.4 Ik” = ----------------=-----------------= 23.s.4² x 4 Zt=-------------. jer min. na 10 kV ( visokonaponskoj ) strani Kao osnova za proračun struje k.73 x 10 Spoj transformatora i trafo polja na 10 kV strani izveden je kabelom 10kV presjeka vodiča 50 mm ² . iznosi : Ief = Ik x m² + n² = 14. koji zadovoljava obzirom na zagrijavanje za vrijeme k.2 kA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------.8 kA 3 xZ 1. s.

8 = 21. Ik .ukupna struja dozemnog kratkog spoja Za nadzemne visokonaponske dalekovode bez zaštitnog užeta redukcioni faktor iznosi r=1 . Ukoliko je visokonaponski dalekovod izveden sa zaštitnim užetom r<1 .s. Važno je napomenuti da za odabrani profil i i razmak osi vodiča i za kritično frekventno područje . Ukoliko ograničenje struje jednopolnog kvara u visokonaponskoj mreži iznosi 150 A .dozvoljeni napon dodira (V) .8 x 0.5 x 21.dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje trafopostaje u zemlju (A) .5 x 1.redukcioni faktor .73 x 0. otpor rasprostiranja združenog uzemljenja mora biti : 80 Rezdr = ----. 3.6 kA Snaga k. iznosi : Pk = 3 x Un x Ik” = 1. obzirom na uvjete bezopasnosti propisane važećim propisima može priključiti na visokonaponsku mrežu.8 = 50 kA Trajna struja k. iznosi : S = 7.12 m i razmak uporišta 1.Proračun otpora rasprostiranja i dimenzioniranje uzemljivača Ukupan otpor združenog uzemljenja ( Rezdr ) .4 kA Efektivna srednja vrijednost struje k. s.86² = 20.= 0.25 do 1.08²+ 0.Udarna struja k. Kako se iz rezultata vidi ( Ruk < Rezdr ) . ova trafostra s pripadajućim razvodom 10 (20) kV i 1 kV .s.8 = 16.s.s. iznosi : Ief = Ik” x m² + n² = 23. a dozvoljeni napon dodira u trafopostaji iznosi 80 V to . STR: 16 .4 Na izračunate vrijednosti kontroliramo opremu na 0.5 MVA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------.533 Ohma 150 Ukupni otpor rasprostiranja uzemljivačkog sustava bolničkog kompleksa iznosi 0.364 Ohma . koji se može opteretiti strujom 1025 A. Tada se točna vrijednost redukcionog faktora određuje mjerenjem.4 kV na mehanička naprezanja za razmak osi vodiča 0.4 kV izveden je od golog profilnog bakrenog vodiča dim.41 x 23. uz pretpostavljeni nepovoljniji slučaj da je visokonaponski dalekovod izveden bez zaštitnog užeta ( r=1 ) .4 x 23.73 x 0.9 x 23. iznosi : Itr =μ x Ik” = 0. iznosi : Iku = κ x 2 x Ik” = 1. koje treba izbjegavati.4 kV na termička naprezanja Najmanji dozvoljeni presjek bakrenog vodiča za vrijeme trajanja k. 50x10 mm . r .1 m .= ----Iz rxIk gdje je: Ud .4 x 2 = 226 mm² Odabrani presjek od 500 mm² zadovoljava Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0. kritični razmak uporišnih točaka iznosi 1. Iz . Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0.5 x It x t = 7.45 m .= ----------------= 910 A 3 x Un 1. računajući utjecaj svih uzemljivača koji su spojeni sa nulti vodič niskonaponske mreže .4 kV strani . mora zadovoljiti uvjet: Ud Ud Rezdr < ----. Spoj transformatora i trafo polja na 0.

gdje su : PFe gubici u željezu . Strojarnica se izvodi u sastavu objekta . Ukupni gubici transformatora snage 630 kVA mjerodavne za dimenzioniranje otvora iznose : Pg = 1. koju čine pogonski motor (motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ) i električni generator. strojarnici . SIGURNOSNI ( POMOĆNI ) IZVORI NAPAJANJA . kontejnerski .vrijeme trajanja jednostrukog zemljospoja .3 + 6. sa integralnim dnevnim spremnikom goriva . Osnovni sklop je motor-generatorska grupa . Proračun hlađenja transformatora Hlađenje transformatora ostvaruje se prirodnim strujanjem kroz predviđene otvore .mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivačkog sustava 4. Automatsko stacionarno postrojenje ( prilog blok shema ) Standardno stacionarno postrojenje ( prilog ) Standardno akustički izolirano stacionarno postrojenje ( prilog ) Nazivna snaga elektroagregata . Pri tome se uzima u obzir da je elektroagregat može biti kratkotrajno strujno preopterećen do 2.faktor snage za koji se projektiraju generatori cos Øg = 0. potpuno opremljeno elektroagregatsko postrojenje sa motorgeneratorom montiranim na postolje preko gumenih amortizera .radna snaga P= Pm x g .5 ) = 8.prividna snaga P= Pm x g / cos Øg . hotelima i sl.Prije uključivanja trafopostaje u postojeći elektroenergetski sustav obavezno treba izvršiti slijedeće provjere i mjerenja : . cca.1 x ( 1. Kompaktno . 6x4 m .1 x ( PFe + PCu ) 1.2xIg STR: 17 . prevozni .8 Izbor snage elektroagregata Prvi uvjet kod izbora snage elektroagregata je vršna snaga priključenih potrošača P = 3 x U x In x cos Øn gdje je In vršna struja .58 kW . visine 3.provjera vrijednosti ograničenja struje dozemnog kratkog spoja . komandnim ormarom za automatsko upravljanje. stacionarni Stacionarno elektroagregatsko postrojenje montira se u posebnoj prostoriji (dim. a cos Øn faktor snage priključenih potrošača Drugi uvjet kod izbora snage elektroagregata su prelazne struje Ip koje nastaju pri uključenju potrošača.uređaji sa akumulatorskim baterijama 1. a PCu gubici u bakru .5 m . U slučaju ispada distributivne mreže preuzima napajanje potrošaća za 10-15 sekunda..elektroagragatska postrojenja . ovisno o snazi i izvedbi elektroagragata ). po mogućnosti blizu TS . ELEKTROAGREGATSKA POSTROJENJA Koriste se kao glavni sigurnosni izvor napajanja u bolnicama . Samostalni izvori električne energije . Konstruktivne izvedbe : prenosni . aku baterijom .

Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija . by – pass sklopke Koriste se za napajanje sigurnosne i panične rasvjete . a kod elektromotora koji se uklapaju uputnikom zvijezda – trokut cca 2.Ip = kxIn = 2. baterija .2 xP / 3 x U Vrijednosti k kod elektromotora koji se uklapaju direktno iznosi cca 5-7 . Blok shema UPS ( prilog ) Uređaji sa akumulatorskim baterijama . kod kojih vrijeme uključenja iznosi 0. baterija . napajanje operacione svjetiljke u operacionim salama.5 sek. izmjenjivača . statičke bypass sklopke . izmjenjivača . ručne by-pass sklopke Koriste se za sigurnosno napajanje kompjutera . poznatiji kao UPS Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija .2xIg = 2.5 2. UREĐAJI SA AKUMULATORSKIM BATERIJAMA Najrašireniji uređaji su uređaji za bezprekidno napajanje . uređaja za održavanje vitalnih funkcija pacijenata i sl.5-3. STR: 18 .

ako se električna instalacija napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon. proračunavamo vršnu snagu ( u KW). zamkasti tip mreže RADIJALNE NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE . STR: 19 .vršno opterećenje (u kW) i .suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila Iznos faktora istovremenosti kreće se u intervalu od 0. a za strujni krug ostalih trošila 8%. 20 Pravilnika o tehničkim nomativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. list 53/88 ) 1.Pri svakom proračunu valja uzeti u obzir stvarne pogonske prilike .faktor istovremenosti Pi . karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja .005% po dužinskom metru iznad 100 m.Isto tako poznavajući instalirane snage svih razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog objekta. koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno opterećenje. određuje se faktor istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka radijalne mreže. Vrijednosti vršnog opterećenja u W/m² kreću se u vrijednosti od 40 do 150 W/m² 2. vanjski utjecaj temperature okoline i dozvoljenom padu napona. instalacije i bilo koje druge tačke ne smije biti veći od vrijednosti prema čl. Iznos faktora istovremenosti grupe stanova prikazan je u tablici u prilogu . Faktori istovremenosti u praksi se kreću između 0. a računa se prema: Pv = i x Pi gdje je: Pv . ali ne više od 0.8 . Za strujni krug rasvjete 3%. Vršna opterećenja i faktori istovremenosti Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošile (u kW) koje se mora napajati kabelom. Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dopušteni pad napona povećava se za 0. NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE Osnovni zahtijevi : osigurati potrošaču dobavu kvalitetne električne energije . Opterećenje. 2. ako se električna instalacija napaja iz niskonaponske mreže.05 do 1 . Izbor presjeka kabela Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dozvoljenoj struji. Za strujni krug rasvjete 5%. snabdijevanje se mora vršiti uz minimalne troškove Tipovi kabelskih mreža : radijalni tip mreže .5%. u ovisnosti o stvarnim pogonskim prilikama.2. a za strujni krug ostalih trošila 5%.PRORAČUNI 1. Poznavajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike. Dozvoljeni pad napona između napojne tačke el.2 do 0. petljasti tip mreže . kabel ne smije biti opasan za okolinu . pouzdano snabdijevanje . uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera .

za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela pad napona iznosi: 200x1xPv u% = ---------gxSxU² gdje je: u% pad napona u % Px1 moment opterećenja (KWm) S presjek faznog vodiča (mm²) g vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm² .Proračun pada napona računamo prema: . Dozvoljena strujna opterećenja Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1.ukupni pad napona STR: 20 .(R1cosØ+X1sinØ) gxSxU² Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosØ.752 .korekcioni faktor polaganja kabela It . do 40% za kabele presjeka vodiča 150 mm² .za trofaznu struju: 100xlxPv u% = ---------. struje kojima možemo opteretiti kabel.73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Najveća struja kojom možemo trajno opteretiti izolirane vodiče i kabele i vanjski utjecaji utvrđeni su standardom N. te pad napona iznosi: 100x1xPv u% = ---------gxSxU² .B2. U praksi vršimo proračun najnepovoljnijih slučajeva i prikazujemo u tablicama .Primjer proračuna prema shemi iz priloga dat je u tablici Oznake simbola u tablicama: K .85 povećanje pada napona zbog induktivnog otpora kabela u % iznosi 10% za kabele presjeka vodiča 35 mm² . Očito je da se dozvoljene struje opterećenja prema navedenom standardu razlikuju od struja opterećenja koje je naveo proizvođač kabela kao max.pad napona dionice uuk .trajno dopuštena struja ud . za Al iznosi 34 Sm/mm²) U nazivni napon (V) Za kabele sa bakrenim vodičem presjeka iznad 25 mm² i cosØ=0.

Izolirani vodovi tipa P ( NYA ) – obični jednožilni vodovi prevučeni slojem PVCmase . a boje za označavanje i sistem obilježavanja žila kabela i izoliranih vodova za nazivne napone do 1 kV standardom N.4 i 5 ) vodovi s izolacijom i plaštem od PVC-mase . U suhim i vlažnim prostorijama .5 1 22 1.38 KRO1.S.EO4 39 66 30 35 1 103 0. Primjer označavanja PP/R 3x1.5 1 5 25 1.23 4. Izolirani vodovi se u praksi koriste za razvod el. tako i za vanjske razvode u zemlji ili energetskim kanalima .54 RS . Vodiči su žice od 1.S.4 2 13 15 2.5mm².KRO1 178 290 110 2X150 0. industrijska postrojenja i sl. PP00 4x50mm² PP00 1x150mm².010.Koriste se za polaganje u žbuku ili ispod žbuke . za napajanje potrošaća manjih snaga .47 4.5 mm² Izolirani vodovi tipa PP/R ( NYIFY ) –dvožilni ili trožilni vodovi s razmaknutim žilama . PP41 -A 4x50mm².5 mm² do 16 mm² . energetske razvode . Vodiči su žice od 1. energetske razvode . Koriste se za gradske razvodne mreže .Najčešće se koriste sa Cu vodičima .C0. Kabel tipa PP00 ( NYY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase i ispunom od gume ili PVC-mase . ili uže od 10 mm² do 400 mm². Primjer označavanja . Primjer označavanja PP00 3x1.5 1 29 1.05 2. PP00 -A 4x50mm².5 mm²+ PY1. Koriste se za polaganje u izolacionim cijevima ispod ili iznad žbuke . jednožilni i višežilni . Zaštitni sloj kabela ima zadatak da vodič kabela zajedno sa njegovom izolacijom zaštiti od djelovanja okoline . a ne smiju se polagati u zemlji . jednožilni i višežilni .38 1. s izolacijom i plaštem od PVC-mase .K. ispunom od gume ili PVC-mase i mehaničkim pojačanjem od čelične trake . na mjestima gdje može doći do mehaničkih naprezanja .45 2. ali i sa Al vodičima .Označavanje izoliranih vodova i kabela određene su standardom N. Primjer označavanja 4x P1. Primjer označavanja PPY 5x1.Dionica P(kW) I(A) l(m) S(mm²) K It(A) ud uuk TS .K. PGP ) –višežilni ( 2.3 IZBOR TIPOVA KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Tipove kabele i izoliranih vodova odabiremo prema načinu polaganja . suhim prostorijama . tako da između žila postojim staza .5 mm² do 6 mm² .90 320 1. Samo u suhim prostorijama.5mm² Izolirani vodovi tipa PP ( NYM . Vodiči su žice od 1. industrijska postrojenja i sl.C0.006. Koriste se za gradske razvodne mreže . Koriste se za polaganje pod žbuku ili iznad žbuke ( na obujmice ili slobodno na kabelske trase ) .43 GRP1.88 EO4 .RS 10 18 15 10 1 52 0.3.GRP1 65 110 40 95 1 138 1. Samo u suhim prostorijama.07 RS . PP41 4x50mm². .19 3. STR: 21 . instalacija kako u zatvorenim objektima . na mjestima gdje nije izložen mehaničkom oštećenju . Kabel tipa PP41 (NYBY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase .5 mm² do 35 mm². U praksi se koriste izolirani vodovi i kabeli sa izolacijom i plaštem od PVC mase .5mm² Kabeli se koriste za razvod el. instalacije u zatvorenim .Koriste se sa Cu .

U pravilu kabeli se polažu izvan kolnika . razmak od 50 cm. a mogu se polagati i nadžbukno na odstojne obujmice .zaštitne metalne cijevi ( telefonskih kabela i vodovodnih cijevi i sl. koje se pričvršćuju metalnim tiplovima o strop ili zid prostorija ( prilog) Vanjski niskonaponski kabelski razvodi izvode se kabelima tipa PP00 ili PP41 položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC ili ACC cijevi ( gdje kabeli prolaze ispod betoniranih ili asfaltiranih površina). (prilog ) Pri paralelnom polaganju energetskih i telefonskih kabela minimalni razmak iznosi 50 cm. Kabeli se polažu ručno .metalni plašt kabela i svi metalni dijelovi KB završetka . (prilog ) Ispod ceste i prolaza kabeli se polažu u krute PVC ili ACC cijevi u prethodno iskopani rov na dubini od min 1. Na uže za uzemljenje spaja se : . Uzemljivačko uže štiti kabel od direktnog udara groma . ili pomoću mehanizacije . Ukoliko se polažu u kolniku treba povećati dubinu kanala.771.Police se pričvršćuju na konzole . U rovu kabeli se polažu na posteljicu od pijeska debljine 10 cm. Izolirani vodovi tipa PP/R polažu se isključivo pod žbuku ili u žbuku i to samo u suhim prostorijama . priključke u nivou poda . Pri paralelnom polaganju kabela i cjevovoda potrebno je ostvariti min. Polaganje el. ) Nastavljanje i spajanje kabela u zemlji vrši se kabelskim spojnicama. a na dubini od 20 cm postavlja se traka za upozorenje.RAZVODI KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Izolirani vodovi Izolirani vodovi tipa P polažu se isključivo u instalacijskim PVC-cijevima ( crvene rebraste cijevi proizvod TICINO ili sl. koji u normalnom pogonu nisu pod naponom .(prilog) Minimalna horizontalna udaljenost pri paralelnom polaganju KB 1 kV i vodovoda iznosi min 0. Sva spajanja moraju se izvoditi u razvodnim kutijama Kabeli Energetski kabeli u objektima polažu se na metalnim perforiranim ili ljestvičastim kabelskim nosačima (policama ) ili pojedinačno na odstojnim obujmicama ili u PVC cijevima . Potom se rov zatrpava zemljom u slojevima od 10 cm. u plastične parapetne kanale i sl.1 m. instalacije u prostorijama s kadom ili tušem određeno je standardom N. koje se polažu na oplatu prije betoniranja i to samo u suhim prostorijama .5 m odnosno 1. u metalne kanale za el.B2. Prijelaz kabela se vrši okomito na os prometnice. Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona određeno je instalacijsko područje za polaganje kabela i izoliranih vodova na zidovima prostorija ( prilog ) . ) . na perforirane metalne kabelske trase . ( prilog ) . a potom se pokriju drugim slojem pijeska debljine 30 cm iznad kojeg se postavljaju plastišni štitnici i traka za upozorenje. STR: 22 . Kabeli koji se polažu u zemljanom rovu polažu se na dubini od 80 cm. Izolirani vodovi tipa PP polažu se pod žbuku ili u žbuku . .5 m za magistralni cjevovod (prilog ) Kao uzemljivač duž cijele KB trase koristi se Cu uže 50 mm² ( ili traka FeZn25x4 mm ).

svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . energije ostvaruje se osiguračima 100 A . Ukoliko na katu ima više od četiri stana koriste se dva EO-a . energije ostvaruje se osiguračima 100 A . Betonski temelj se ukopava u zemlju do 900 mm . razvod el. Osim osigurača u RS montiraju se i limitatori i zaštitne strujne sklopke . RAZVODNE PLOČE VANJSKI RAZVODI Kabelski razvodni ormari ( KRO ) koriste se za razvod el. GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . n. sekcija “ agregat” i sl. u ovisnosti o broju stanova i glavni osigurači za svaki stan . energije ( sekcija “ distribucije “) . distributivnu elektroenergetsku mrežu . GRP se sastoji iz više sekcija . razvoda javne rasvjete i sl. GRP se sastoji iz više sekcija . Ukoliko ima više ulaza svaki ulaz ima svoju GRP . ) STR: 23 . . Kućni priključni ormarić ( KPO ) . GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . Koriste se tipski kabelski ormari izrađeni od armiranog poliestera (to garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima ) . hoteli i ugostiteljski objekti . Kućni priključni-mjerni ormarić ( KPMO ) . Razvod električne energije ostvaruje se putem rastavljačkih slogova osigurača 400 A s odgovarajućim sistemom sabirnica .sekcija korisnika ( sekcija “mreža “ . tako da još 300 mm ostaje iznad nivoa zemlje. energije . međusobno odvojenih . n. distributivnu elektroenergetsku mrežu .Montiraju se na tipizirane armirano . razvod el. energije . a mjerenje se ostvaruje ugradnjom brojila potrošnje el. Shema GRP ( prilog ) Etažni razdjelnici ER ( ili etažni ormari EO ) U etažnim razdjelnicima smještena su brojila el. koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . po mogućnosti u sredini da bi razvodi bili što kraći ( ili u blizini najvećih potrošača ) . Koriste se tipski ormari . ) Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. koji se montiraju u niše iznad ulaza u stan. RAZVODNE PLOČE U OBJEKTIMA Višekatni stambeni objekti Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. HEP koristi navedene ormare za razvod niskonaponske mreže po naseljima . Shema RS ( prilog ) Ostali objekti ( poslovni objekti .betonske temelje pomoću vijaka. Ugrađuje se na pročelju građevine . plastične izvedbe . gradilišta i sl. Ugrađuje se na ogradnom zidu parcele ili na pročelju građevine .Veći objekti priključuju se direktno na KRO . mrežama .dovodna sekcija sa dovodnim kabelom i mjernom garniturom za mjerenje potrošnje el. Koriste se tipski ormari . bolnice . industrijskim postrojenjima . Održavanje ormara nije potrebno .3. koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. Shema EO ( prilog ) Stanski razdjelnici RS Koriste se tipski razdjelnici . energije u distributivnim . međusobno odvojenih .

63.200. koji omogućuje daljinsko okidanje .požarne zone KONSTRUKCIJA RAZVODNIH PLOČA Materijal . Koriste se u kombinaciji sa osiguračima Za veće struje koriste se polužni rastavljači Niskonaponski prekidači Služe za isklapanje i zaštitu u n.73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Struja kratkog spoja : 1.5 – 2. kotlovnica . Prekidači mogu imati prigrađen isklopni okidač .40.630 i 1200 A. 10 . često plastificirani . rashlad i sl. garaža .73 x Zuk Grebenaste sklopke Služe za isklapanje pomoćnih i glavnih strujnih krugova za struje od 16. samostojeći ormari OPREMA U RAZVODNIM PLOČAMA Veličine mjerodavne za dimenzioniranje i odabir opreme u razvodnoj ploči su .Razvodne ploče izrađuju se i od plastičnih materijala i od nehrđajučeg čelika .5 mm . 160 .nominalne struje od 100 . Izvedba : ugradni ( ugrađuju se u za to predviđene niše u zidu ) . praonica .tehnološke cijeline ( kuhinja . 1000 . Izrađuju se za standardne : . 250 .1 U Ik” = -------------1. 2500 A . nadgradni ( montiraju se na zid ) . s. Prekidači mogu imati prigrađene i elektromotorne pogone za daljinsko uklapanje i isklapanje .25. 35 .Razvodne ploče u objektima izrađuju se uglavnom od pocinčanog čeličnog lima debljine 1. .katnost objekta ( u pravilu svaki kat ima najmanje jednu RP ) . strujnim krugovima . restoran .struje k. Nadstrujne okidače čine toplinski preopteretni ( bimetalni ) i magnetski kratkospojni okidači ( termomagnetni okidači ).struje kratkog spoja Ik” Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1. ) .100. 400 . n.400. Toplinski okidači su podesivi .struje opterećenja I . ojačani L profilima .Shema GRP ( prilog ) Ostale razvodne ploče ( RP ) Ostale razvodne ploče raspodjeljuju se po objektu po: . 50 kA STR: 24 .

10. 40. s.500.110. 1000.25.110.80.36. Nazivne struje podnožja : 25 .400. 0.200. 3-5 A 35-50 A .48.25. 1250 A Nazivne struje topljivog umetka : 2. koji zadovoljava zahtijeve daljinskog upravljanja i automatizacije.80 A Nazivna struja greške : 0.100.25. 0.3 . “nožasti “) Koriste se za prekidanje velikih struja k.80.355. Proizvode se za razna područja struje i svaki se može podešavati unutar područja (na pr.380 AC DC Termički releji ( bimetalni releji ) U kombinaciji sa sklopnikom štite elektromotore od preopterećenja . Nazivne struje : 14.63.4.32.Sklopnik se sastoji od glavnih strujni kontakti .4. 1250 A. L.50.100A Vrijeme isključenja : brzi i tromi topljivi umeci Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara .8.40.60. 0.50.s.10. 0.20. L. Svaki termički rele odabire se prema nominalnoj struji elektromotora .Sklopnikom se upravlja pomoću tipkala ili pomoću sklopke.100 A Vrijeme isključenja odnosno karakteristikama isklapanja B. ( ili preopterećenja ) .32. ) STR: 25 .63. što je vrlo povoljno za mrežu. Struje k.630A Upravljački napon : 24. Nazivne struje podnožja : 100 . Nazivne struje : 6.8.90.25.1 .315.500.50.40. magnetski svitak i komora za gašenje luka .160.400. kao i za ograničavanje struja k.250.63. K ). pomoćni kontakti . s.s.16.10 (15. Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .03 . s. Instalacioni osigurači Koriste se za prekidanje struja k. K ). dvopolni . 630 . 300-500 A isl. 100 A Nazivne struje topljivog umetka : 2. tropolni .160. Upotrebljavaju se svuda gdje su zaštitni i nulti vodič odvojeni Nazivne struje : 25.20. 50 kA Instalacioni automatski prekidači ( “automatski osigurači “) Sve više u uporabi za prekidanje struja k.5 A . Struje k. .16. Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka . C i D ( H.16. 220.630. 6. Jednopolni .225.250. (termomagnetski okidač )i struja preopterećenja ( bimetalni okidač) sa karakteristikama isklapanja B.80.50 ) kA Zaštitne strujne sklopke ( FID sklopke ) Zaštita od indirektnog dodira i za spriječavanje trajnog napona na uzemljenim metalnim dijelovima .Osigurači velike prekidne moći ( visokoučinski osigurači .s.16.32.125. 120 kA Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara .5 A Sklopnici Oblik sklopke .s. 63 .40.20. 400 . 250 . ( ili preopterećenja ) . četveropolni .25.10. C i D ( H. Struje k.40.63.3-0.

cosØ-metar UREĐAJI ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE Večina el. energije kW sa pokazivačem maksimuma . 36 i sl.85 .Stanje poboljšavamo tako da paralelno priključimo kondenzatore .Rade se od 3 do 6 i više stupnjeva regulacije . reaktivna energija dodatno opterećuje prijenosne linje .5 do 960 kVAr. energije kVAr .Releji Uređaji koji se aktiviraju pod djelovanjem jedne ili više električkih veličina ( struja . voltmetri . Proizvode se u spektru od 17. snaga ) da bi preko svojih kontakata i pomoćnih strujnih krugova djelovali na druge aparate .95 Q = Pv ( 0. napon. vremenski releji .jednotarifna .Kontakti releja su mirni . dvotarifna .za mjerenje radne ( djelatne ) el. Automatski kompenzacioni uređaji namijenjeni su za grupnu i centralnu kompenzaciju jalove energije . STR: 26 .prijeklopni i trenutni Pomoćni releji .9. Stalni kompenzacioni uređaji namijenjeni su za pojedinačnu kompenzaciju elektromotora i transformatora .329 ) kVAr . a željeni faktor snage iznosi cosØ2 = 0.62 .tg Ø2 ) Proračunski faktor snage cos Ø1 iznosi 0. Mjerni uređaji Brojila potrošnje el. zaštitni releji . trofazna . grupna i centralna kompenzacija .0. radni . trotarifna . Stubišni automat Odvodnici prenapona Za zaštitu trošila od indirektnih udara groma Transformatori Za snižavanje napona sa 220 V na 12. Postoji pojedinačna .priključak na mrežu izravno za potrošače do 60 A ili poluizravno za veće potrošače preko strujnih mjernih transformatora xxx/ 5A Ampermetri .za mjerenje jalove el. energije : .jednofazna . Potrebna snaga kompenzacionog uređaja za kompenzaciju jalove energije iznosi : Q = Pv ( tgØ1 .Osim toga HEP traži da cosØ bude najniže 0. odnosno izvršimo kompenzaciju jalove energije . uređaja ( induktivni potrošači ) trebaju za rad pored radne i jalovu energiju . Pored troškova za isporuku . tako da se kompenzacioni uređaji automatski uključuju po potrebi kako se mijenja jalova snaga . ili za zaštitu od dodirnog napona 220/220 V. 24.

TN-S –sistem .TN-C-S –sistem .B2. ZAŠTITNE MJERE TIPOVI RAZDJELNIH SISTEMA U POGLEDU UZEMLJENJA (utvrđeni standardom N.4. klimatizacije . kanalizacije . IP 4 4 Prvi karakteristični broj ( od 0 do 6 ) označava stupanj zaštite od prodora stranih tijela i prašine Drugi karakteristični broj ( od 0 do 8 ) označava stupanj zaštite od prodora vode ( prilog ) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (utvrđena standardom N.070. metalne konstrukcije zgrade . glavni zemljovod ( temeljni uzemljivač ) . metalne konstrukcije unutar zgrade . PEN vodič .TN-C –sistem . Zaštita od direktnog dodira Zaštita pregradama ili kučištima .730. koji kroz cijeli sistem ima razdvojeni neutralni i zaštitni vodič . u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču samo u jednom dijelu sistema .n.A5. u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču kroz cijeli sistem b) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa zemljom preko uzemljenja koje je električni nezavisno od uzemljenja sistema napajanja c) IT-sistem nema ni jednu direktno uzemljenu točku a mase su uzemljene ( prilog ) STUPNJEVI ZAŠTITE ELEKTRIČNE OPREME OSTVARENE POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA (utvrđeni standardom N. zaprekama . U svakoj zgradi vodič glavnog izjednačenja potencijala povezuje međusobno slijedeće vodljive dijelove : glavni zaštitni vodič . metalne dijelove instalacija ( cijevi vodovoda .) U n. Kao dopunska mjera koristi se zaštitna strujna sklopka Zaštita od indirektnog dodira Zaštita automatskim isključenjem napajanja što znači da u slučaju kvara dolazi do automatskog isključenja napajanja. mrežama dozvoljeni su slijedeći sistemi napajanja : a) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa ovom točkom pomoću zaštitnih vodiča U praksi najčešće se koristi TN-sistem i razlikuju se tri tipa TN-sistema i to . instalacije plina i sl. ) .) Stupanj zaštite ostvaren pomoću zaštitnog kučišta označava se sa dva karakteristična slova i dva broja na pr. zaštita postavljanjem izvan dohvata ruke .B2. ) Zaštita sigurnosnim malim naponom ( istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira ) Nazivni napon ne prekoraćuje 50 V. Izloženi vodljivi dijelovi ( mase ) moraju se spojiti sa zaštitnim vodičem za svaki tip razvodnog sistema . gromobransku instalaciju STR: 27 . centralnog grijanja .741.

Ia = 80A ( proradna struja osigurača 16 A ) Zs=2x0.nazivni napon prema zemlji Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su u standardu N.zbroj otpora uzemljivača i zaštitnog vodiča Ia .struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja u propisanom vremenu Uo .588Ω/km Ro= 2.231x0.TN – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TN sustavu napajanja koristi se izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.specifičan otpor kabela (Ω/km) . ) STR: 28 .06Ω/km Ro=8.06x0.025+2x2. tj. za 220 V iznosi 0.231/2x0.741 i na pr.049 + 0.533 x 80 = 42.2 l = 110 m l = 25m l= 12m l = 25m s =2x150mm² s = 35 mm² s= 10mm² s = 2.231Ω/km Ro= 0.struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja odnosno nazivna diferencijalna struja ( 30 mA .4 s .412 = 0.588x0.PRORAČUN EFIKASNOSTI ZAŠTITE KOD KORIŠTENJA INSTALACIONOG AUTOMATSKOG PREKIDAČA Strujni krug br.2 u RS-1 Petlja kvara TS --------------KRO1--------GRP1-----------EO4----------RS-1--------st.025= = 0.Instalacioni automatski prekidači i kombinirani zaštitni prekidači .( termomagnetni okidač ) .23 Ω/km l = 40m s = 150 mm² Ro=0.025 + 0.018 + 0.110+2x0.029 + 0.Niskonaponski prekidači sa nadstrujnim okidačima .012+2x8. Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške koriste se : .krug br.impendancija petlje kvara Ia . Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u utvrđenom vremenu .B2. zaštitni uređaj treba imati takovu karakteristiku da je ispunjen uvjet : ZsxIa < Uo gdje je : Zs . t = 0.231 Ω/km Ro .533 Ω ZsxIa = 0.04+2x0.23x0. 500 mA i sl. Nadstrujne okidače čine toplinski ( bimetalni ) preopteretni i magnetni kratkospojni okidač.4 sekunde.6 V < Uo=220 V TT – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TT sustavu napajanja koristi se zaštitni uređaj diferencijalne struje ( zaštitna strujna sklopka ) izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.Zaštitno strujne sklopke PRILOG . Mora biti ispunjen uvjet : RA x Ia < 50 V gdje je : RA .5 mm² Ro=0.

743 ) Uređaji za zaštitu od nadstruje ( struja preopterećenja i struja kratkog spoja ) postavljeni su na početku strujnog kruga .020 + 2x7. Ovaj sistem u kombinaciji sa kontrolnikom izolacije u praksi se koristi za napajanje potrošača u operacionim dvoranama i prostorijama za intenzivnu njegu .025 = 9. a u praksi koriste se vodiči presjeka 4 mm² . PRESJECI ZAŠTITNIH VODIČA Presjeci zaštitnih vodiča i vodiča izjednačenja potencijala određena su standardom N.60 + 2x2.754 U praksi zaštitni vodiči su u jednofaznom napajanju treći . Kao vodiči za izjednačenje potencijala u pogonima koristi se uže Cu presjeka vodiča 50 mm² . Zaštita upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom Oprema sa dvostrukom ili pojačanom izolacijom Zaštita električnim odvajanjem Elekrično odvajanje jednog strujnog kruga ( napajanje utičnica za priključak brijačeg aparata preko odvojnog transformatora ) NADSTRUJNA ZAŠTITA ( utvrđena standardom N.otpor uzemljivača Ia = 30 mA Ra = 8.03 = 0. ili traka FeZn 25x4 mm.14 Ohm/km Ro . već kontrolnik izolacije daje zvučni i vizuelni signal.27 V < 50 V IT – sistem U IT-sistemu instalacija mora biti izolirana od zemlje .5 mm² Ru=8.specifičan otpor kabela ( Ohm/km ) Ru .5 mm² . Presjeci dodatnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 2.2 iz RS UZEMLJIVAČ ----KPMO----------------RS-------------st.krug br.1 l = 20 m l = 25m s = 10 mm² s = 2.15 Ohm RaxIa = 9. Za presjeke vodiča do 16 mm² zaštitni vodiči moraju biti istog presjeka . a u trofaznom napajanju bez nul-vodiča četvrti odnosno peti u trofaznom napajanju sa nul-vodičem . Mase ( vodljivi dijelovi moraju se uzemljiti .14x0. koji se polažu na izolatore po pogonu. Za presjeke faznog vodiča iznad 16 mm² presjeci zaštitnog vodiča mogu biti upola manji . Presjeci glavnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 6 mm² .Strujni krug br.06 Ohm/km Ro = 7.15 x 0.60 Ohm Ro= 2.B2. jer u slučaju kvara ne dolazi do isključenja .B2. STR: 29 .06x0. a u praksi se koriste sa presjekom 16 mm². odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča i kabela i na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja .

Protueksplozijski zaštićeni el. instalacije . postrojenjima na mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa ( SL. Svaki odabrani zaštitni uređaj zadovoljava slijedeće uvjete: . skladište i pretakanje goriva .nazivna struja zaštitnog uređaja I2 . garaže za motorna vozila . sklopni uređaji .prekidna moć je veća od očekivane kratkospojne struje na mjestu postavljanja .struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uređaja Kontrola u pogledu zadovoljavanja navedenih uvjeta provodi se za sve strujne krugove.N. instalacije . 93/98 ) . uređaji ( svjetiljke . poznati kao “S” uređaji .struja za koju je strujni krug projektiran Iz . obrada i uskladištenje sa nastajanjem prašine ( šećerane . …. U praksi u takove prostorije postavljamo najnužnije el. uglavnom samo rasvjetu . proizvodnja i upotreba lakova . oko otvora tankova i oko odušaka odredimo prema Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ( N. instalacije provjerimo u Pravilniku o el. benzinske crpke. 18/67) . ELEKTRIČNA POSTROJENJA NA NADZEMNIM MJESTIMA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNIH SMJESA U praksi se susrećemo sa objektima i prostorima kod kojih je moguće nastajanje eksplozivnih smjesa kao : proizvodnja i razvođenje plinova . proizvodnja i razvođenje sagorivih tekućina . skladištenje žitarica i sl.45xIz gdje su: Ib . Kod benzinskih crpnih stanica zone opasnosti oko crpki . ) . ) . a način izvođenja el. razvodne kutije i sl.Zaštita od struje preopterećenja Odabrani zaštitni uređaji prekidaju struje preopterećenja prije nego što struja preopterećenja uzrokuje štetno povišenje temperature. Radne karakteristike uređaja koji štite električni kabel od preopterećenja zadovoljavaju ovim uvjetima : 1) Ib < In < Iz 2) I2 < 1. i na ta mjesta ne postavljamo nikakove el. akumulatorske stanice . Zaštita od kratkospojnih struja Odabrani zaštitni uređaji osiguravaju prekidanje kratkospojne struje prije nego takva struja prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehaničkih djelovanja u vodičima i spojevima . izrađuju se u vrsti zaštite “povećane sigurnosti “ ili “neprodoran oklop “ .svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga odabrani zaštitni uređaj prekida unutar vremena koje dovodi vodiče do dopuštene granice temperature. proizvodnja i prerada umjetnih masa . STR: 30 .trajno podnosiva struja kabela In .

a produži trajnost . Halogene žarulje na mrežni napon i halogene cijevaste žarulje na mrežni napon manje su u upotrebi . kojima je potrošnja 5 puta manja .RASVJETA OSNOVNE SVJETLOTEHNIČKE VELIČINE svjetlosni tok je cjelokupna emitirana snaga zračenja izvora svjetlosti . oblika svijeće itd ) . metalizirane . 11 . jedinicu za osvjetljenost je lux ( lx ) . a životni vijek 10 puta veći . baterijske . Niskonaponske halogene žarulje su u velikoj upotrebi kod dekorativnih svjetiljki . energije i zagrijavnje . ( životni vijek oko 4000 sati ) Fluokompaktne žarulje ( štedne fluo žarulje ) Nastale su iz potrebe da se smanji potruošnja el. Osim standardnih proizvode se i kao ukrasne žaruljice ( oblika gljive . i da se na jednostavan način zamjene žarulje sa žarnom niti . te što daju svjetlost najbliža prirodnoj svjetlosti . Izrađuje se snage 5 . jedinica za svjetlosnu jačinu je cendela ( cd ) . Standardna žarulja izrađuje se od 25 do 1000W . E27 . 15 . E14 ) ili s bajunetom ( B22 ) i lako ih jezamjeniti umjesto žarulja sa žarnom niti . specijalne žarulje ( signalne . 35 . imaju dobru reprodukciju boje . a osnovna mana je slaba iskoristivost . reflekta žarulje za usmjerenu rasvjetu . jedinica za svjetlosni tok je lumen ( lm ) . B15 ).Sve standardne žarulje imaju dno sa navojom ( E40 . Φ svjetlosna jačina je vrijednost svjetlostikoja zrači u određenim smjeru . kriptonske . E IZVORI SVJETLOSTI Žarulje sa žarnom niti Nit se grije do bijelog usijanja el. E14 ) ili sabajunetom ( B22 . ili 50W . 7 . strujom u staklenom balunu ( vakumom ili kombinacijom inertnog plina ) . I osvjetljenost predstavlja mjerilo za intenzitet svjetloszi koje pada na određenu površinu . To se postiglo navedenim fluokompaktnim žaruljama . a osnovna mana je slaba iskoristivost i kratak životni vjek . auto žarulje itd ) Prednost im je niska cijena . Prednost im je što daju svjetlost blizu prirodne svjetlosti . 20 . 23 W STR: 31 . najčešće su za napon 12V snage 20 . Fluokompaktne žarulje sa ugrađenim predspojnim napravama imaju dno s navojem ( E27 . imaju dobreu reprodukciju boje . (do 1000 sati ) Halogene žarulje Nastale su iz potrebe za indirektnom rasvjetom velikih prostora s reflektorima i svjetiljkama za dekorativnu rasjetu .

100. 70. povijesni spomenici . VTHF ) koriste se za profesionalnu dekorativnu rasvjetu i rasvjetu velikih prostora ( stadioni . stadioni i sl. za dezinfekciju zraka ( baktericidne ) . za regulaciju svjetlosnog toka . 6 min. 6 min . . Imaju svjetlosnu iskoristivost 5 puta veću od žarulja sa žarnom niti i 2 puta veću iskoristivost od halogenih žarulja . 1200. Standardne fluorescentne cijevi su : snage 18. DS ( danje svjetlo 6500 K ) Standardne fluorescentne cijevi nemaju dobru reprodukciju boja . s refleksnim slojem . 8 min. 700 i 1000 W . . 400. Visokotlačne metal-halogene žarulje ( HQI . 6 min. ) . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. Kompaktne za profesionalnu dekorativnu rasvjetu standardne su snage 35. rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . Osim standardnih fluorescentnih cijevi proizvode se i fluorescentne cijevi za specijalne namijene : za visoke temperature . Vrijeme propaljivanja cca. STR: 32 . VTFE ) koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . za osvjetljenje akvarija i cvijeća . SB ( svjetlo bijela boja . . vijek trajanja 10000 do 15000 sati. 75.Fluorescentne cijevi Ekonomične u osvjetljavanju prostora . Visokotlačne natrijeve žarulje ( NAV . za rapid – start . 2 min . Vijek trajanja oko 10000 sati . kondenzator . vijek trajanja 12000 do 24000 sati. Vrijeme propaljivanja cca. velesajamski paviljoni . promjera Ø 38 ili Ø26 mm . 250. 250. BB ( bijela boja 4500 K ) . 400. parkirališta i sl. rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . sportske palače . čuvaju naboj i stabiliziraju struju. skladišnih prostora i sl. vijek trajanja 6000 do 9000 sati. Visokotlačne živine žarulje ( HQL . 1500 mm . Klasične predspojne naprave zamijenjuju se elektronskim predspojnim napravama. 1000 . vijek trajanja 16000 do 24000 sati. VTN ) su najekonomičnije visokotlačne žarulje i koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . boje TB ( toplo bijela boja . skladišnih prostora i sl. vrijeme ponovnog propaljivanja cca. BBX ) odlikuju se dobrom reprodukcijom boja . HPI . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. 36 . . Vrijeme propaljivanja cca.3500 K ) . velike i visoke industrijske hale . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. pročelja . za kopirne aparate . 58 W .2900 K ) . dužine 600 . filtere za uklanjanje smetnji ( na zahtijev ) . skijaške staze . 3 min .150. 150 W . Žarulje na izboj ( visokotlačne žarulje ) Nastale iz potrebe za veoma mnogo svjetla da bi se osvjetlile ulice gradova . Cijevaste su snage 250. 6 min. reklamni panoi . Da bi funkcionirale fluorescentna cijevi moraju imati predspojne naprave : startere za paljenje . Standardne su snage 50. Standardne su snage 50. 3 min . 600 i 1000 W . 80. Fluorescentne cijevi s “luksuznim bojama “ svjetlosti ( TBX . za niske temperature . dokovi kolodvori teniski i golf tereni . bojane . Vrijeme propaljivanja cca. prigušnice koje održavaju električno pražnjenje . 125. 2000 i 3500 W .

zaštita od napona dodira . vodiči za unutrašnje ožičenje .svjetlotehnički elementi : reflector . kapa . jednolika . prema raspodjeli svjetlosne jačine svjetiljke se djele u uskosnopne .elektromehaničke : pogonska sigurnost . Svjetlotehničke karakteristike svjetiljki : .iskoristivost podataka daju proizvođači STR: 33 . jednostavan I siguran priključak . svjetiljke sa kosim zračenjem .raspodjela sjajnosti : prikazuje se u vidu dijagrama .raspodjela svjetlosne jačine : prikazuje se u vidu dijagrama . na gore i dolje .raspodjela svjetlosnog toka u prostoru : direktna .elektrotehnički elementi :grla . priključne stezaljke . jednostavna konstrukcija u cilju lakše montaže I održavanja . povoljna iskoristivost . indirektna . kodenzatori I sl. zaštita od smetnji .oblikovne : estetski izgled oblika i završne obrade . raster . montažni pribor . osiguranje protiv vlage I vode . pretežno direktna . na gore . uklapanje u ambijent Elementi svjetiljaka : . sa zračenjem na sve strane . ogračiničenje blještanja .mehaničke : dovoljna mehanička čvrstoča .mehanički elementi : kučišta . pretežno indirektna . prigušnice .svjetlotehničke : odgovarajuća raspodjela svjetlosnog toka i svjetlosne jačine . otpornost prema koroziji . starteri .SVJETILJKE Svjetiljke moraju zadovoljiti slijedeće zahtijeve : .širokosnopne . zagrijavanju .

žarulje sa žarnom niti .5 za srednje zahtjeve .srednji zahtjevi 200-300 lux .mali zahtjevi 75.veliki i vrlo veliki zahtjevi 500-750-1500-2000-3000-5000 lux (prilog – nivo osvjetljenosti prema preporukama CEI ) Ravnomjernosti Ravnomjernost je odnos najslabije osvjetljenog mjesta u prostoriji i srednje osvjetljenosti iznosi : . u praksi se koriste preporuke CEI ili njemačke norm DIN . a kako je naš standard relativno star .boje dnevne svjetlosti ( tempetatura boje veća od 5000 K ). visokotlačne natrijeve žarulje . visokotlačne živine žarulje .UNUTARNJE OSVJETLJENJE Faktori kvalitete unutarnjeg osvjetljenja su : Nivo osvjetljenosti Nivo osvjetljenosti određuje se prema važećim standardima .1:2. halogene žarulje .1:3 za vrlo male i male zahtjeve . Nivo osvjetljenosti po preporukama je nazivna srednja osvjetljenost .5 za velike i vrlo velike zahtjeve Boja svjetlosti Izvori su u pogledu temperature boje podjeljeni na : . fluorescentne cijevi bijele boje.100-150 lux .bijele boje ( temperatura boje od 3300 K ) . a visoki bijele boje . visokotlačne metal-halogene žarulje Niski nivo osvjetljenosti zahtjevaju topple boje . fluorescentne cijevi dnevne svjetlosti . visokotlačne metal-halogene žarulje . Preporučena skala osvjetljenosti : .topple boje ( temperatura boje manja od 3300 K ) . koju je potrebno postići u prostorijama .vrlo mali zahtjevi 20-30-50 lux . Standardima je određena minimalno srednja osvjetljenost . Reprodukcija boja Opći indeks reprodukcije boja “Ra” kreće se u granicama od 40 do 90 STR: 34 . fluorescentne cijevi toplo bijele boje .1:1.

daljinski upravljači i sl. U velikim prostorima može se rješavati i zonalno opće osvjetljenje . Industrija Rasvjeta industrijskih pogona ( kao i radionica . Osram . ) pretvara u digitalne poruke i da ih putem DALI kontrolnog kabela prenese do adresibilnog elementa u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) STR: 35 . Upotrebljavaju se svjetiljke s reflektorima ili kapama . ali je zonalno osvjetljenje isto opće osvjetljenje. natrijeve ). osjetnici svjetla .Opće osvjetljenje Osim općeg osvjetljenja postoji još i lokalno . osjetnici prisutnosti PIR prijemnici . IR prijemnici . najčešće montiranim direktno na plafon u vidu svjetlosnih traka . metal-halogene . stanica za tehničke preglede . ) visine prostorija do 5m rješava se svjetiljkama s fluorescentnimcijevima . Orjentacija svjetlosnih traka ovisi o radnim stolovima ili strijevima . garaže i sl. ( prilog ) Poslovni prostori ( uredi . kada su zahtjevi osvjetljenosti po zonama različiti . a u praksi se najčeščće izvodi opće osvjetljenje . ( slika 1a i 1b) DALI kontrolni sistem upravlajnja Digital Addrssable Lighting Interface ( D A L I ) DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom sastoji se iz dvije komponente ( slika 2 ) : regulacijski uređaj ( controller ) adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Oba uređaja su inteligentna i elektronički krugovi upravljani su mikroprocesorima . DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom razvijen je kroz zajedničku suradnju proizvođača elektronskih predspojnih uređaja za fluorescentne cijevi ( Phillips . ( prilog ) Rasvjeta industrijskih pogona visine prostorija iznad 5m rješava se svjetiljkama sa sjajnim reflektprom i visokotlačnom žaruljom ( živine . Tridonic. koje imaju prednost pred svjetiljkama sa . ( DALI kontrolni signali ) . stupanj zaštite IP55. Trilux ) Funkcija regulacijskog uređaja ( controller-a ) je da regulacijske komponente ( tipkala . kao i dodatno osvjetljenje radnog mjesta . Povezani su kabelom kojim se prenose podaci . biroi ) Osvjetljavaju se ugradnim ili nadgradnim UPRAVLJANJE RASVJETOM Konvencionalno upravljanje Konvencionalno upravljanje rasvjetom radi na način da direktno upravljamo sa naponom kojim napajamo svjetiljku .

.adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Svrha adresibilnog element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) je da pročita poruku poslatu iz regulacijskog uređaja ( controller-a ) . koji putuju vodovima i prodiru u uređaje .4 kV INSTALACIJAMA Koordinacija izolacije je mjera zaštite u niskonaponskim 0. elektromotora i vodova .sustav može biti povezan sa centralnim nadzornim sustavom građevine PRENAPONSKA ZAŠTITA OPĆENITO Prenaponi se ispoljavaju kao naponski valovi . pojednostavnjeno rečeno oni direktno upravljaju svjetiljkama na način sličan konvencionalnom upravljanju ( slika 3) Sa DALI kontrolnim sistemom upravlajnja rasvjetom postiže se slijedeće : . i da u skladu sa komandnom porukom promijene napon kojim napajamo svjetiljke . koji mogu kontrolirati velike energije Prostor unutar građevine . Po porijeklu prenaponi mogu biti unutarnji i vanjski . te prenaponi koji nastaju pri zemljospoju ili pri kratkom spoju .vanjski prenaponi koji nastaju prvenstveno atmosferskim pražnjenjem ( vidi sliku 1 ) .unutarnji prenaponi su povišenje napona mreže . etažni razvodi spojeni su sa sabirnicom za izjednačenje potencijala u etažnoj razvodnoj ploči preko odvodnika prenapona . koji mogu kontrolirati srednje energije “ Čista “ soba ZAŠTITA U NISKONAPONSKIM 0. glavni razvodi spojeni su sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala preko odvodnika prenapona . induktivnim djelovanjem magnetskog polja ( indukcija napona u petlji ) ili kapacitivnim djelovanjem električkog polja ( izbijanjem napona iz jednog vodiča na drugi u slučaju velike potencijalne razlike ) ZAŠTITNE ZONE ( slika 2 i slika 3 ) ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Prostor štićen gromobranskom instalacijom od direktnog udara Prostor unutar građevine . a nastaju direktnim udarom groma . odnosno prenaponi koji nastaju uklapanjem i isklapanjem transformatora .fleksibilnost da svaka svjetiljka ili grupa svjetiljki može biti kontrolirana i upravljana neovisno jedna o drugoj i neovisno o napajanju .4 kV mrežama ( slika 4 ) STR: 36 .ušteda energije ( do 70% ) regulacijom rasvjetnog toka u ovisnosti o danjem svjetlu .

Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrlo velike energije ( ZONA 1 – odvodnici prenapona klase B ) Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite .Signalni kabeli Navedene instalacije moraju biti integrirane u sustav izjednačenja potencijala i sustav prenaponske zaštite u svrhu zaštite uređaja koji su spojeni na mrežu ( slika 5 ) STR: 37 . zahtijeva instaliranje odvodnika prenapona u etažnim razvodnim pločama koji mogu kontrolirati srednje energije ( ZONA 2 – odvodnici prenapona klase C ) Treći stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu biti ugrađeni u utičnici ( ZONA 3 – odvodnici prenapona klase D ) ZAŠTITA U INSTALACIJAMA SLABE STRUJE . kao funkcija srednje zaštite .Video kabeli .Telefonske i informatičke mreže .

Izrađuju se kao ugradni ili nadgradni ormarići različitih kapaciteta. Te ormare razmještamo po objektu prema potrebama mreže. U bolnicama se predviđaju na bolesničkim kanalima u svakoj bolesničkoj sobi. U ovaj ormar slažu se telefonski ormarići s regletama i komunikacijski moduli kompjuterskih mreža ( habovi i patch paneli ) . U objektu se definira mjesto glavnog priključka prema tehničkim zahtjevima objekta te prema položaju vanjskih instalacija. Veličinu ormara određujemo prema opremi koju je u njega potrebno ugraditi. Moderne kućne telefonske centrale izvode se u zatvorenim kućištima i jednostavno se postavljaju u objektima. .RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE Telefonski razvod vodi se paralelno s kompjuterskom mrežom te se vodići razvoda svode na iste ormare. Pregledom tehničkih zahtjeva pojedinog objekta definira se potrebni broj telefonskih parica za svaki objekt. Spoj između glavne koncentracije ( glavnog odnosno uvodnog razdjelnika ili STR: 38 . te osiguravaju brze i jednostavne komunikacije. U urmariće su montirane letvice 10x2mm tzv. Analogne centrale danas su prešle u digitalne centrale koje prosljeđuju digitalne i analogne ( glas ) signale.prebacivanje poziva .mogućnosti produženog biranja . Prednosti ovakove koncentracije su u tome da se prespajanjem u ovim ormarima lako promjeni telefonski u kompjuterski priključak. dok se u stambenim objektima predviđaju telefonski priključci u dnevnim boravcima.preuzimanje poziva . . MREŽE Telefonska instalacija završava ugradnim telefonskim utičnicama na koje se priključuju telefonski aparati. Na to mjesto se postavlja telefonski ormarić koji još zovemo ““Glavni ili Uvodni telefonski ormarić” Kabel iz vanjske mreže ulazi u taj ormarić i spaja se na letvice 10X2 mm ili takozvane “reglete”. Proizvode se centrale različitih kapaciteta . 1600 ili 2000mm). projektira i izvodi HT prema zahtjevima prostornog uređenja. Priklučak više inija za poslovne objekte uglavnom se rješava podzemnim optičkim kabelima. 1000. Brojne funkcije i mogućnosti same centrale korisnik programira po volji i konfiguraciji mreže. Utičnice se vodičima spajaju na najbliže telefonske ormariće. . Telefonska instalacija objekata koncentrirana je u glavnom razdjelniku ili direktno na telefonsku centralu. Posredničko mjesto služi za usmjeravanje vanjskih poziva unutar centrale. INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA (INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA) .bilježenje troškova telefonskih razgovora svakog pojedinog priključka . i nazivano ih 19”(inč) Rack (600x600mm visine 600. .konferencijske veze . 1.i sl.RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. U objektu se predviđaju telefonski priključci u svim radnim prostorima pored radnih stolova .TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI Telefonski razvodni ormarići koriste se u razvodu telefonske instalacije kao tačke koncentracije. Vanjske instalacije planira. Napajaju se iz NN mreže. Kapacitet razvodnog ormara ovisi o broju regleta ugrađenih u ormarić.C. “reglete” na kojima se spajaju kabeli i vodići.PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE Vanjski priključak se izvodi iz HT (Hrvatske Telekomunikacije) telefonske mreže prema HT suglasnosti. Razvod vanjske telefonske instalacije može biti zračni ili kabelski ( u zemlji ).mogućnost upotrebe telefonskih aparata sa tonskim i dekadskim biranjem .TELEFONSKE KUĆNE CENTRALE Kućne telefonske centrale koriste se u poslovnim objektima. Najsuvremenija tehnologija i upravljanje pomoću računala daje sadašnjim centralama mnoštvo mogućnosti kao što su: .

Usponske telefonske kolone plažu se vertikalno kroz stubište. Na svim radnim mjestima predviđena je jedna dvostruka priključnica RJ45 na koju se može priključiti telefonski aparat ili kompjuter. nadžbukni i ugradnja u pulteve . Zajedničko razvođenje instalacije telefona i prijenosa podataka (kompjuterske mreže) izvedeno je takozvanom tehnikom strukturnog kabliranja u skladu sa ISO/IEC 11801 .telefonske centrale ) i ostalih razvodnih telefonskih ormarića izvodi se višeparičnim telefonskim kabelima. Razvod u prostorima. Sa ove koncentracije radijalno se razvodi po dvije parice telefonske instalacije za svaki stan. U slučaju prelaska iz jedne požarne zone u drugu kabelske trase se polijevaju protupožarnim sredstvom. Uvođenje telefonskog kabela u objekt izvodi se kroz plastične cijevi objekta od telefonskih ormarića u zgradi. podne i parapetne kanale ) također definra odabir telefonske utičnice . Način ugradnje ( podžbukni. Razvod od ormara do utičnica izveden je kabelima UTP CAT 5 položenim u PVC cijevi 23 mm. Kod razvoda kompjuterske mreže ni jedna linija od 19” racka do utičnice ne smije biti duža od 100 m. Svi telefonski ormarići se uzemljuju vodićem PY 4mm. Telefonska instalacija u zgradi izvodi se u plastičnim cijevima vodičima tipa Ti20 ili Ti44. Postoje tropolne. . STR: 39 . Razvod od telefonskih utičnica izvodi se dvoparičnim vodičima koje se polažu u plastičnim cijevima ili na PK trasama slabe struje. Ovi višeparični kabeli polažu se na perforirane kabelske trase slabe struje koji se nalaze u spuštenom stropu ili u cijevima u betonskim zidovima.² Horizontalni razvod u hodnicima i glavnim komunikacijama polaže se uvijek na suprotnoj strani od trasa polaganja jake struje. Telefonski rasplet po zgradi počinje od priključnog telefonskog ormarića koji je smješten u prizemlju objekta. dvopolne telefonske utičnice klasičnog tipa. U zadnje vrijeme se koriste višepolne telefonske utičnice tipa RJ. Telefonski kabelski priključak će se izvesti iz javne HPT mreže kabelom odgovarajućeg broja parica prema HT suglasnosti . Telefonska instalacija u stambenim objektima izvodi se u skladu sa uputama za izvođenje telefonskih preplatničkih instalacija u zgradama. U svakom stanu predviđa se telefonska utičnica koja se montira u dnevnom boravku. Također se predviđen izvod za priključak sa dvije parice telefonske instalacije za svaki poslovni prostor.TELEFONSKE UTIČNICE Telefonske utičnice se montiraju u objektu na mjestima gdje je potreban priključak telefonskog aparata ili kompjutera. Završetci UTP kabela u GKO izvedeni su na patch panelima ili na telefonskim regletama te na drugom kraju na RJ45 utičnicama. koje se polažu direktno u beton. koji nemaju spuštene stropove te u pregradnim zidovima izvodi se u plastičnim cijevima.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT Pri projektiranju objekata projektant mora poštovati sve požarne propise koji se odnose na vrstu objekta koji projektira.hidrantska mreža Ovaj projekt je jedan od ulaznih podataka za izradu projekata instalacija kako elektroinstalacija tako i strojarskih instalacija. puteve evakuacije u slučaju požara te načine i mjere zaštite od požara.VATRODOJAVNE CENTRALE Instalacija vatrodojave sastoji se od: . Sama centrala prepoznaje svaki javljač posebno te se unosom programa definira i položaj i stanje svakog javljača . Instalacijski projekti trabaju poštovati sve požarne zone te osiguravati što manje proboja iz jedne zone u drugu. zatvaranje protupožarnih vrata. STR: 40 .instalacija vatrodojave . kontrolu i ispitivanje instalacije i opreme. Centrala se napaja iz niskonaponske mreže objekta. a opremljena je NiCa baterijama za besprekidno napajanje. Svaka vatrodojavna centrala ima i relejni slog. Adresibilne vatrodojavne instalacije su instalacije s opremom digitalnog tipa. Na prednjoj ploči centrale obično su predviđene sve komande za programiranje.adresibilna Linijska vatrodojavna instalacija je analognog tipa i sve je manje u proizvodnji.ulazno izlaznih elemenata razvoda Vatrodojavna instalacija može biti : .vatrodojavne centrale . Beznaponski kontakti proslijeđuju se izvršnim vatrodojavnim elementima kao što je sklopka za automatsko isključenje napajanja. dvije i četiri petlje. testiranje i rad same centrale. Također definira i instalacije koje je potrebno ugraditi u objekt radi bolje zaštite objekta od požara. Sama centrala spaja se na printer radi evidentiranja svih informacija.automatskih javljača požara .Relejni slog vatrodojavne centrale osigurava od 4 do 12 programibilnih relea to jest 4 do 12 beznaponskih kontakata pripadajućih relea. protupožarna vrata. protupožarne zidove.instalacija autonmatskog sustava za gašenje požara halonom ili CO plinom . Uz arhitektonsko građevinski objekt izrađuje se i takozvani protupožarni projekt koji definira požarne zone objekta. Obično svaka petlja sadržava do 124 elementa . okidanje požarnih klapni na klima sustavima .linijska . alarmiranje. U nekim slučajevima vezana je i na instalaciju za automatsko gašenje požara ( halonom ili sa CO ).2. Vatrodojavna centrala ima sve potrebne module za dojavu.instalacija odimljavanja . U zadnje vrijeme instaliraju se uglavnom vatrodojavne instalacije adresibilnog tipa. Centrala ima određeni broj linija koje se dijele na linije automatskih ili linije ručnih javljača požara. te displej za očitavanje svih potrebnih informacija i alarma. Sve proboje treba zatvoriti protupožarnim sredstvima ili protupožarnim klapnama. Svaka linija može sadržavati do 20-ak javljača ( što zavisi o tipu centrale i proizvođaču centrale). .ručnih javljača požara . Vatrodojavna instalacija služi za brzu detekciju požara u objektu. Instalacije koje služe za zaštitu objekta od požara su: .alarmnih truba ili sirena . požarne liftove . Javljači se slažu u petlju po redu prema dispoziciji u samom objektu. Ovaj projekt rješava evakuaciju ljudi iz objekta u slučaju požara te spriječava brzo širenje požara iz jedne zone u drugu ( protupožarni zidovi se projektiraju na granicama zona). Ove centrale se proizvode sa jednom. sustavu centralnog nadzora i sl.instalacija šprinkler uređaja . Svaki javljač se programira te u svom kodu nosi vlastitu adresu i stanje .

strojarnica i sl. Razvod instalacije vatrodojave izvodi se oklopljenim vodičima tipa kao Iy(St)y 2x2x0.8mm ili negorivim vodičima . velike konferencijske sale i sl. U slučaju kvara bilo kojeg javljača signalizira stanje kvara i daje informaciju o kojem se javljaču odnosno liniji radi. Ove ulazno izlazne jedinice koriste se i za druge svrhe.obične ili analogne . Vodiči instalacije vatrodojave polažu se trasama slabe struje ili u PVC cijevima uvijek na propisanim udaljenostima od instalacije jake struje. Ovi javljači montiraju se na stropovima u odgovarajuća podnožja. U slučaju požara dim prekida snop te se tako detektira požar. a ponekad i vodičima koje preporučuje proizvođač opreme. ( Ionizaciski javljači rijeđe se koriste jer rade na bazi radioaktivnog elementa te nakon upotrebe od 7 godina treba ih mijenjati .automatske vatrodojavne javljače požara Ručni javljači montiraju se na svim izlazima (evakuacijskim putevima ) pored izlaznih vrata na visini 1. Razbijanjem stakla ovog javljača mijenjamo položaj kontakta te dajemo informaciju vatrodojavnoj centrali da je aktiviran ručni javljač požara. a onda postaju radioaktivni otpad ).termički javljač požara . U slučaju požara centrala aktivira alarmne trube te na relejni slog ( prema programu ) aktivira požarne funkcije kao što je isključenje napajanja.kombinirani javljač požara . Ulazno izlazne jedinice s aktivnim slogom koriste se u velikim prostorima s visokim plafonima kao što su sportske dvorane. Ulazno izlazna jedinica prima od prijemnika informaciju te je prosljeđuje vatrodojavnoj centrali. Sama centrala montira se u prostor kao što su portirnice ili dežurni vatrogasci. VATRODOJAVNE FUNKCIJE Funkcija vatrodojavne instalacije je neprestana kontrola stanja u objektu u smislu požara.adresibilne ili digitalne Prema namjeni javljače požara u objektu dijelimo na: .2m. To je elektronski slog centrale koji nadzire. alarmira i aktivira halonske spremnike ili spremnike ugljičnog monoksida.optički javljači požara .5m jedan automatski javljač kontrolira cca 50m² površine. spajanje analognih linija postojećih dijelova objekta . Automatske javljače požara dijelimo na : .ručne vatrodojavne javljače požara . Prednja strana ručnog javljača požara zatvorena je staklom na kojemu je natpis “ U SLUČAJU POŽARA RAZBIJ STAKLO” . termodiferencijalni i kombinirani javljači upotrebljeni su u prostorima gdje se očekuje dim ili prašina i u normalnim uvjetima rada ( kuhinja . Ovi javljači obično su crvene boje radi lakšeg uočavanja. STR: 41 . .ulazno izlazne jedinice za aktivni slog . Ona može poslužiti za spajanje alarmnih sirena ili za zatvaranje protupožarnih klapni. grananje instalacije i sl. zatvaranje požarnih klapni na klima kanalima i sl. Ako je predviđen telefonski automat automatski se bira telefonski broj dežurne vatrogasne postrojbe i daje obavijest o požaru i mjestu požara. Uzoračne komore koriste se kao javljači požara koji se montiraju u kanale klimatizacije i ventilacije. Prema potrebama u neke centrale ( zavisi o proizvođaču opreme ) mogu se ugraditi slogovi za automatsko gašenje požara .ionizacioni javljač požara . U objektima gdje visina plafona ne prelazi 3. praonica.termodiferencijalni javljač požara . uključenje ventilatora odsisa dima.U samu centralu obično se ugrađuje i telefonski automat za automatsko alarmiranje vatrogasnih postrojbi. Termički.) Optički i ionizacioni javljači požara primjenjuju se u svim ostalim prostorima. Ovi javljači sastoje se od sloga predajnika i prijemnika infracrvenog snopa. Centrala kontrolira stanje mreže i ispravan rad svih javljača i mreži. Programiranje i puštanje u pogon centrale vrši isporučioc opreme.VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAČA Zavisno o vrsti vatrodojavne instalacije javljače dijelimo na : .

Ovi elektronički uređaji montiraju se u zatvorena kućišta te se najčešće ugrađuju na zadnjoj etaži objekta ( u blizini samih antena). zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu.PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU Razvod kabelske televizije u gradovima provodi se. Razvod satelitskih programa moguće je izvesti i direktno iz same prijemne stanice koaksijalnim kabelima koji se uvlače u plastične cijevi do svakog pojedinog stana. Izlazni nivo signala na izlazima iz prijemnika obično je cca 100dB/μV što normalno zavisi o proizvođačima opreme i potrebama same instalacije.ANTENE Antenski sustavi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Antenski stup je čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima . odcjepnici TV signala ( feritni odcjepnici ) za 1. Prijemnici TV signala . Cijevi se polažu direktno u beton. Na svakoj etaži postavljaju se tzv. Kabeli se na kraju zaključuju otpornikom 75Ω. Odabir ovih otcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te portebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup. Kod razvoda satelitskih programa koriste se SAT DIGITAL kabeli u PVC cijevi . Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene. Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. 2. od koje se dovodi do TV utičnice. ZAU .razvoda TV signala iz satelitskog prijema . što zavisi o konfiguraciji mreže. Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala. .). 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). Planira se vanjski razvod u skladu s planom prostornog uređenja i tehničkim potrebama.PRIJEMNICI Prijemne stanice za zemaljske i satelitske TV signale služe za prijem. CATV I SATV Ovi nazivi za instalaciju prijema i razvoda TV signala po objektu znače: . multiswitch odcjepnici za 4 grane. Stanice se napajaju NN naponom 220V . gdje god je to moguće. Iz stanice razvodi se jedan ili više kabela (75Ω koaksijalni niskogušeći ) po objektu.3. STR: 42 . . Na svakoj etaži postavljaju se tzv. RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA Postoji više načina razvođenja instalacije TV. pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama. paralelno s telefonskom instalacijom . Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se ( u stambenim objektima ) kroz stubište polaže glavni koaksijalni niskogušeči kabeli u PVC cijevi ( npr: niskogušećim koaksijalnim kabelima tipa KEL 75-7-420 i KEL 75/5/173. Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mm². U stanu kabel se dovodi do razvodne kutije 60 mm . a kućište se povezuje na IP sabirnicu vodičem PY6mm². Odabir ovih odcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te potrebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV).razvoda TV signala iz kabelske TV .razvoda TV signala iz zajedničkog antenskog uređaja . Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt. Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP. pretvaranje i pojačanje signala primljenog na antenama.

U velikim stambenom objektima glavni razvod instalacije izvodi se kroz stubište. Modularna izvedba omogućava slaganje tabloa u proizvoljnoj veličini. PARLAFONI . .pozivnog tabloa smještenog na vanjskom zidu pored ulaza u zgradu. .6mm ( ili kabelima koje preporuča proizvođač opreme ). ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI Kućni govorni uređaji služe za uspostavljanje govorne veza između posjetitelja na ulaznim vratima i osobe u pojedinačnom stanu u zgradi. Kompletna instalacija se sastoji od: .RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije kućnog govornog uređaja izvodi se u PVC cijevima u koje se provlači vodič tipa Ti20 ili oklopljenim kabelima Iy(St)y 2x2x0. Kod video parlafona ugrađuje se i ekran za sliku. . Video parlafoni osim govorne veze prenose sliku posjetitelja ispred ulaznih vrata. Razgovor teče izmjenično.jedinica za napajanje i pojačavanje tona i slike koja se ugrađuje u ugradni ormarić na prizemlju ili direktno u glavnu razvodnu ploču. VIDEO PARLAFONI I EL. Izrađen je u modularnoj izvedbi.tipkala koje se montira pored ulaza u stan.električne brave koja se ugrađuje na ulazna vrata ulaza. STR: 43 . releja i dugmadi za govor i otvaranje vrata.govornog aparata u svakom stanu sastavljenog od dinamičkog mikrifon-zvučnika.4. . Kod video parlafona ugrađena je i mini kamera za snimanje posjetitelja. . Kod video parlafona uz ove kabele polaže se i kabel za prenos video signala. el zvona ili pozivnika (zujalice ) .

Šifratori odnosno elektronske brave koriste se za aktiviranje odnosno deaktiviranje centrale provale. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije izvodi se oklopljenim kabelima tipa kao Iy(St)y ili kabelima koje predlaže proizvođač opreme i polažu se trasama slabe struje ili podžbukno u PVC cijevima. PROTUPROVALNA INSTALACIJA Instalacija protuprovale služi za zaštitu prostorija objekta od provale. te otuđenja imovine. brave . Ova instalacija se sastoji od kamera koje kontroliraju prostor.protuprovalne centrale . te akumulatorske baterije i telefonski automati za automatsku daljinsku dojavu provale. Proizvode se različitih kapaciteta tj za različiti broj provalnih zona. Centrala u slučaju detekcije provale automatski aktivira alarmne sirene i poziva telefonom programirani broj službe za zaštitu. odnosno deaktiviranje zaštite.protuprovalnih signalizatora . Centrala se postavlja na mjesto koje definira služba za projektiranje protuprovalnih instalacija. STR: 44 . Instalacija se sastoji od: . Kod većih sustava koristi se elektronska brava ili šifrator koji se montira ispred štićene zone i služi za aktiviranje. video rekordera. - PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI Protuprovalni signalizatori koji se najčešće koriste su: infracrveni detektor provale – ovi detektori registriraju pomicanje toplog tijela u prostoru koji pokrivaju mikrokontakt signalizacije otvaranja varata.šifratora . monitora te videomultipleksera.el.5.kabelskog razvoda PROTUPROVALNE CENTRALE Protuprovalne centrale su elektronički slogovi koji primaju signale iz provalnih javljača . U centralu se ugrađuju relejni slogovi za aktiviranje sirena i sl.montiraju se u okvir vrata te se aktiviraju kod otvaranja varata vibracioni detektor provale – ovi detektori se postavljaju na kase te detektiraju svaku vibraciju u slučaju razbijanja kase detektori razbijanja stakla koji se montiraju na prozorima nagazni tasteri koji se postavljau ispod pulteva šaltera u bankama CCTV INSTALACIJA CCTV instalacija ili tzv instalacija TV zatvorenog kruga je instalacija koja se također postavlja u objektima za zaštitu objekata od provale.sirene .

Kod povećane koncentracije pale se odsisni ventilatori koji izbacuju zrak s povećanom koncentracijom CO. STR: 45 . a kroz otvore garaže ulazi svježi zrak te se na taj način smanjuje opasna koncentracija ugljičnog monoksida. Instalacija se izvodi višeparičnim oklopljenim vodičima. Postoje analogne i adresibilne sonde za detekciju. Kod adresibilnih centrala sonde se vezuju u petlju. CENTRALE DETEKCIJE Centrale za detekciju CO pojavljuju se na tržištu kao linijske ili kao adresibilne. SONDE ZA DETEKCIJU Sonde za detekciji ugljičnog monoksida postavljaju se na visini h=1. Kod prvog alarma samo se pali ventilacija garaže dok se kod drugog alarma uključuje svijetlosno obavještenje te se pale alarmne trube.6. Kod linijskih centrala sonde se vezuju u liniju . Na centrali se programiraju nivo prvog alarma i drugog alarma . Paljenje ovih elemenata vrši se automatski s relejnog sloga centrale. DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU Detekcija koncentracije ugljičnog monoksida vrši se u zatvorenim garažama da ne bi došlo do trovanja ljudi u garaži. Sonde su ugrađene u kućišta dimenzije cca 130x200x120mm i mogu se podešavati za različite koncentracije CO. Broj sondi u liniji definira proizvođač opreme . Ove sonde spajaju se na centralu detekcije CO.2m na udaljenosti od 7-12m. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije zavisi o opremi koja je odabrana u objektu.

display .FUNKCIJE Sustav hotelske signalizacije ugrađuje se kao što samo ime kaže u hotelima i ima niz funkcija kao što su: .Pozivne kombinacije . sanitarnih prostora.normalan poziv . Glavni razvod instalacije bolničke signalizacije ili hotelske signalizacije polaže se po hodnicima oklopljenim kabelima tipa IY(St)Y presjeka 0. Na ručnom handsetu.INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE . Tada se svi pozivi proslijeđuju na zujalicu u sobi u kojoj je registriran signal prisutnosti sestre. .poziv iz kupaonice .CENTRALE Centrale su izvedene tako da se na prednjoj ploči ugrađuju svi potrebni elementi za signalizaciju kao što su signalne sijalice.Razvod Pozivna kombinacija za bolničku signalizaciju postavlja se pored pacijenta ili se montira u bolnički kanal poviše svakog kreveta. Sam izgled i tehničke kerakteristike ovih centrala ovise o proizvođaču opreme.Signalna svjetla .bolesnik poziva iz sobe . . Ove instalacije osiguravaju jednostavnije penošenje hotelskih odnosno bolničkih informacija. Instalacija bolničke signalizacije često se povezuje na troprogramski razglas preko transformatora 100/10V.hitan poziv . Ovi vodiči se polažu trasama slabe struje ili se provlače u PVC cijevima položenim u betonu.Signalizacija – soba pospremljena . blagovaonica i sl. RAZVOD INSTALACIJE 7. kada joj je neophodna pomoć u vezi s bolesnikom .ELEMENTI Instalacije hotelske odnosno bolničke signalizacije sastoji se od slijedećih elemenata: . tasteri za resetiranje i sl. Za svaki krevet u bolesničkoj sobi predviđena je slušalica za slušanje radio programa.uključuje ga sestra iz bolesničke sobe.Signalizacija – ne ometaj Sustav bolničke signalizacije za bolnicu omogućuje poziv osoblja iz soba pacijenata. zujalice . Poviše ulaznih vrata u prostorije montirane su signalne sijalice za indentifikaciju prostora iz kojeg je upućen poziv ili u kojem se nalazi dežurna sestra. Omogućene su slijedeće vrste poziva: . Pojavom digitalnih centrala normalno da se proširuju i mogućnosti samih instalacija signalizacije. dok se u zadnje vrijeme sve više na tržištu pojavljuju digitalne centrale. Pozivi iz ovih soba manifestiraju se vizuelno i akustički. STR: 46 . ordinacija. Svi signali se razlikuju i uključuju po prioritetu. Na razriješnoj kombinaciji u prostoriji omogućeno je aktiviranje signala prisutnosti sestre.Razriješne kombinacije . Uglavnom se postavljaju na recepcijske pulteve ili na sestrinske pulteve u bolnicama.8mm. Potezno tipkalo koje se montira u kupatilu također je jedna od pozivnih kombinacija i služi da se u slučaju pada može pozvati poziv “SOS”-a.Poziv SOS iz kupatila . osim pozivnog tastera za poziv sestre predviđen je i prekidač lokalne rasvjete kreveta (instalacije jake struje predviđaju bolničke kanale i fluo lampe lokalne rasvjete iznad kreveta). Biranje i atenuacija programa predviđena je na handsetu.Signalizacija – gost u sobi . U bolničkom kanalu instalacija se razvodi u sekciji predviđenoj za razvod slabe struje.noću je omogućeno isključenje zvučnog signala (tihi poziv).Centrale .Poziv sobarice . Donedavno su se proizvodile relejne centrale signalizacije . Broj žila za spajanje instalacije zavisi o tipovima elemenata i o proizvođačima opreme.

8. ulaznim holovima. Matični satovi imaju akumulatore koji osiguravaju 24h rad bez napajanja što zavisi o tipu matičnog sata i proizvođaču opreme. štopanje vremena. bolnice.. SATOVI Električni satovi postavljaju se na hodnicima. . Zavisno o položaju sata u prostoru odabiru se dvostrani ili jednostrani satovi ili čak četverostrani. MATIČNI SAT Matični sat je u stvari kvalitetni elektronički kvarcni sat spojen na gradsku mrežu 220V.50Hz. Proizvode se satovi sa sekundaljkom i bez te satovi koji se mogu koristiti kao štoperice koje se naprimjer ugrađuju u operacijske dvorane. kao što su škole. zdravstvene poliklinike. INSTALACIJA EL. Veličina sata i dizajn također se odabire prema polažaju u prostoru i načinu montaže. SATOVA Ova instalacija predviđa se u svim objektima gdje je nužna točna orjentacija u vremenu. zvona u određenom vremenu. koji se polažu trasama slabe struje ili u PVC cijevima. sportkim dvoranama i opreacijskim dvoranama i sl. Osim funkcije mjerenja vremena ima i neke dodatne funkcije kao što je aktiviranje el. sportski objekti i sl. STR: 47 .RAZVOD Razvod instalacije električnih satova izvodi se kabelima tipa PP . korekcije pokazivanja nakon ispada mreže.

MIKROFONI Mikrofoni su elementi instalacije za davanje potrebnih obavijesti tj za prenos govora . Prema načinu montaže proizvode se nadgradni ( za montažu na zid) te ugradni ( za montažu u spušteni plafon). Ove složene proračune rade firme proizvođača opreme. sportske dvorane. konferencijske sale i sl. žirafe.4m od poda. Mikrofoni se montiraju na stolna postolja ili su slobodni te s postavljaju na tzv. U 19” rack slažu se: napojni modul ulazni modul potreban broj izlaznih pojačala digitalni tuner dvostruki autorevers programibilni kazetofon kompakt disk reproduktor linijski modul modul gonga i sl Predviđeni ispravljač napojnog modula spaja se na niskonaponsku mrežu. Atenuatori i birači programa montiraju se pored ulaznih vrata u prostoru gdje se nalazi zvučnik. STR: 48 . Izlazna pojačala snage 200W/100V i 100W/100V odabiru se prema ukupnoj instaliranoj snazi ozvučenja. RAZGLASNI UREĐAJ Centralni razglasni uređaj slaže se od modula 19” rack. želježničke postaje .30W . Zvučnici viših snaga proizvode se od 10. Mali zvučnici namjenjeni za ozvučenje jedne prostorije cca 20m² obično se proizvode sa transformatorom izlazne snage 6 W s tim da ih se može prespajati i na snage 5. 20.) zvučnosti proračun se izrađuje prema karakteristikama zračenja zvučnika. a često se proizvode kao zvučni stupovi ( još ih zovemo i zvučne kolone ) sa više tipova zvučnika. Kod složenijih zahtjeva ( velike sportske dvorane. i 3W. obliku i zvučnim karakteristikama obrade prostora. INSTALACIJA RAZGLASA Instalacija razglasa sastoji se od : razglasne centrale mikrofona zvučnika . ZVUČNICI Zvučnici se proizvode u različitim izvedbama prema izlaznoj snazi te prema načinu ugradnje. na visini 1. Dizajn zvučnika je različit kod raznih proizvođača opreme.9. Odabir zvučnika po prostorima vršimo prema proračunu ozvučenja. atenuatora i birača programa razvoda Ova instalacija primjenjuje se u objektima kao što su aerodromi. kino dvorane i kazališne dvorane. Za vanjske montaže proizvode se zvučne trube ( često ih zovemo hornovi ). Komponente razglasnog uređaja složene su prema potrebama funkcije razglasa te prema potrebama razvoda instalacije razglasa objekta. kazališta. hoteli i sl. poslovni objekti. 4. Mikrofoni se spajaju mikrofonskim kabelima na mikrofonske ulaze ulazne jedinice razglasnog sustava. Linijski modul osigurava razvod zvučnih signala po potrebnim linijama razglasa.

3 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 0. potrebno je osigurati u svim prostorima potreban nivo zvuka. Prostorija administracije Volumen prostora: a=5m b = 3.9 m V = 49.9W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabran je 1 zvučnik od 3W.- RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije ozvučenja izvodi se trasama slabe struje vodičima tipa PP 2x1.4 m c = 2. ili oklopljenim kabelima koji dozvoljavaju napone od 100V.PRORAČUN OZVUČENJA Radi postizavanja zadovoljavajuće razumljivosti razglasnog sustava . . Potrebni nivo zvuka za prostore : očekivani nivi buke dB hodnici 68-72 radni prostori 60-68 kuhinje. praonica 72-78 strojarnice 76-82 potreban nivo razglasa dB 82 88 90 92 Proračun ozvučenja vrši se prema formuli: V²/3 P = --------32 gdje je: P.ukupna snaga potrebna za ozvućenje prostora V. Prostorija ulazni hol Volumen prostora: a = 4.1W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabrana su 4 zvučnika od 3W.volumen prostora 1. STR: 49 . Radi toga je potrebno izvršiti proračun snage zvučnika u prostorijama.3 m b = 15 m c = 2.5mm².9 m V = 188 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 2. 2.

SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA Instalacija se predviđa u bolnicama u operacionim salama i intenzivnoj njezi.komprimirani zrak . Sve greške u instalaciji sekundarne cijevne mreže detektira se i proslijeđuje na daljinske signalizatore. Stanice se predviđaju u kolima hitne pomoći i helihopterima. Iz primopredajnika se signal vodi na linearni izlazni stupanj koji je smješten u neposrednoj blizini antene.električne brave . U bolnici se koriste slijedeći medicinski plinovi: . Konfiguracija sustava zavisi o zahtjevima korisnika te o proizvođaču opreme.nitro-oksidul . zajedno sa elementima instalacija jake i slabe struje U intenzivnoj njezi i na odijelima signalizatori se montiraju u pultevima sestara. Linearni izlazni stupanj sadrži izlazne stupnjeve snage za oba frekventna područja . Najčešće se koriste sustavi s magnetskim karticama. Svi čitači povezuju se komunikacijskom linijom na centralnu jedinicu. dok se el brava montira u dovratniku.KONTROLA ULAZA Instalacija kontrole ulaska je instalacija kojom se kontrolira ulaz u prostor. između službe hitne medicinske pomoći i kola hitne pomoći ili helihoptera.kisik . OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE . Sve greške u instalaciji svake pojedine stanice medicinskih plinova detektira se i proslijeđuje na daljinski signalizator.primopredajnika smještenog u kolima hitne pomoći . duplekser za prilagođenje na kombiniranu ili odvojenu VHF i UHF antenu. Signalizatori su elementi za optičku i akustičku signalizaciju i montirani su u prostoriji dežurnog tehničara. Sustav se sastoji od: .primopredajnika smještenog u objektu . u dupleks vezi. Centrala kontrole ulaska vezana je na PC . Prema potrebi korisnika izlistavaju se memorirane akcije na sustavu. . Kartica se prinosi čitaču te se kod točne indentifikacije aktivira električna brava i vrata se mogu otvoriti. Oprema sustava radioveze napaja se iz niskonaponske mreže 220V. Kolinearna štapna antena predviđena je na krovu objekta. Čitači kartica se montiaju pored štićenih vrata na visini 1. Instalacija se sastoji od: .vakuum Zadatak ove instalacije je praćenje ispravnosti rada stanica i cijevne mreže instalacije medicinskih plinova te signalizacija neispravnog rada ili nestanak plina.konektora . Instalacija signalizacije rada medicinskih plinova izvodi se višežilnim kabelima tipa PPOO. Mobilna stanica predviđa se u objektu na mjestu administracije hitne pomoći. STR: 50 .RADIO VEZE ( KOLA HITNE POMOĆI) Sustav radiorelejnih veza osigurava dvostranu komunikaciju.čitača kartica . Svaka aktivnost sustava automatski se ispisuje na printeru.centralne jedinice .koji se polažu po kabelskim trasama slabe struje i u PVC cijevima.2m.napojni moduli Na primopredajniku koji se nalazi u objektu bira se radna frekvencija za vezu sa pojedinim vozilom.antene na krovu objekta .razvoda Centralna jedinica se priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu.Osim kartica za indentifikaciju postoje riješenja sa tipkovnicama gdje se ulaz oslobađa utipkavanjem šifre ili sustav koji oslobađa ulaz pritiskom prsta na određeno mjesto na ulaznoj jedinici. U svaku od štićenih prostorija može se ući jedino pomoću kartice za indentifikaciju.10. . te malošumno prijemno predpojačalo koje kompenzira gubitak prijemnog signala u koaksijalnom kabelu između primopredajnika i linearnog izlaznog stupnja. U operacionim salama signalizatori se montiraju na panelima u samoj sali. te napaje sve ostale elemente sustava.PC kompjutera sa printerom .

. "čekaj". Centrala je potpuno digitalna i programira se po želji. Ovi moduli se postavljaju na zid na mjesta glavnih ulaza. Razvod ove instalacije obično se izvodi višežilnim oklopljenim kabelima. Priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu i služi za transformaciju i razvod napajanja. Montiraju se na zid na visini od cca 3 m.POZIV PACJENATA Ova instalacija predviđa se u bolnicama u općim ordinacijama gdje je predviđeno čekanje pacijenata. Stolna kombinacija sa tasterima postavlja se na stolu doktora ili osobe koja poziva pacijente.TRAŽIOC OSOBA Sustav tražioca osoba ili tzv "Paging" sustav koristi se u bolnicama.SPORTSKI INIFORMACIJSKI SEMAFORI Instalacija sportskih semafora predviđa se u sportskim dvoranama.antene . poslovnim objektima i sl. Poviše ulaza u prostor ordinacije ili dijagnostike montira se informacijska svijetiljka sa obavijestima "zauzeto". tvornicama. grupni ( više unaprijed programiranih prijemnika ) ili opći poziv ( svi prijemnici ).konzola za upravljanje . S tipkovnice se može uputiti selektivni ( samo jedan prijemnik ) . slična instalacija su informacijski semafori u aerodromskim zgradama ili željezničkim i autobusnim kolodvorima. Pomoću konzola upravljamo semaforima i na njima ispisujemo potrebne informacije.priključne kutije sa napojnim elementima .razvoda Priključna kutija montira se u zidu na visini 0. Sustav tražioca osoblja ili paging sustav sastoji se od : ..modula za punjenje . Instalacija se sastoji od : . Postoje sustavi gdje se antena ugrađuje u betonsku konstrukciju samog objekta kao petlja.predajnika UHF . Modul se montira u blizini same centrale i modula za punjenje te služi za napajanje ovih uređaja. STR: 51 . Malih su dimenzija .napojnog modula . lagani i otporni na udare. Konzole mogu biti i PC –ovi. Instalacija zauzeća je lokalna i izvodi se za svaku ordinaciju ili dijagnostiku posebno. Osobni prijemnici se proizvode sa zvučnim pozivom ( beeper ) i sa zvučnim pozivom i displejom. Signal poziva se u digitalnom obliku dovodi na predajnik UHF odnosno na antenu. "slobodno" i "odsutan" .informacijske svijetiljke .razvoda Semafori su digitalni displeji velikih dimenzija za ispis potrebnih informacija.osobni prijemnici Napojni modul je transformatorsko-ispravljački modul 220AC/12DC..stolne kombinacije sa tasterima . Prijemnici se čuvaju se u modulu za čuvanje i punjenje. Instalacija zauzeća se sastoji od: .centrale . Antena je postavljena na krovu objekta pomoću pribora za sidrenje. Predajnik UHF modulira digitalni signal na UHF val nositelj i s prikladnom snagom dovodi na antenu.glavnih i pomoćnih semafora na zidu .3m. Sam predajnik sa napaja naponom 220V i montira u blizini antene.

mora i sl. Protok zraka Za ispravan rad sustava mora postojati zadovoljavajući protok zraka. osim elektroinstalacija jake i slabe struje. dizalice topline. motori ventilatora. ELEKTROMOTORNI POGON. Zamrzavanje U slučaju pada temperature iza grijača protusmrzavajući osjetnik daje signal regulatoru koji daje nalog da se otvara ventil grijača i uključuje pumpu. REGULACIJA I DDC NADZOR 1. žaluzina svježeg zraka zatvorit će se povratnom oprugom. TEHNOLOŠKE SHEME U svakom objektu. Ukoliko temperatura i dalje nastavlja padati. instalacije grijanja i hlađenja te vrlo često i plinske instalacije. vode . Elementi sheme su simboli povezani crtama koje označavaju puteve prolaza medija ( zraka . Naime ona vodi potrebnu logiku rada sustava. Tehnološke sheme su simbolički shematski prikaz strojarske instalacije. plamenici kotlova. rashladni sustavi. Zaprljanost filtera U slučaju zaprljanosti filtera diferencijalni presostat dojaviti će “ servisni alarm “ na regulatoru . U slučaju nestanka napajanja. glikola.. Logika rada strojarskih sustava prikazue se tehnološkim shemama.D. uređaje za prepumpavanje kanalizacije. Regulacija temperature Regulator pomoću osjetnika smještenog u odsisnom kanalu održava konstantnu temperaturu prostora. diferencijalni presostat na tlačnom i odsisnom ventilatoru dojavit će alarm na regulator koji automatski isključuje sustav iz rada. Također kod instalacija vodovoda i kanalizacije nailazimo na potrebe za postavljanjem uređaja za podizanje pritiska vode. Svi se ti uređaji napajaju i kontroliraju pomoću električnih instalacija. Regulacija sustava obično u sebi sadrži i automatiku sustava i služi za upravljanje sustavom. Prilikom zaustavljanja sustava ventilator stane. STR: 52 . Elektromotorni pogon je elektroinstalacija koja napaja potrošače ovih instalacija kao što su motori crpki. postoje i instalacije vodovoda i kanalizacije. Strojarske instalacije grijanja i hlađenja upravljaju se i reguliraju pomoću elektro instalacija.) KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE GRIJANJE POTROŠNA TOPLA VODA KLIMATIZACIJA OPIS RADA SHEME KLIMATIZACIJE Prilikom starta sustava uključuje se tlačni ventilator pri čemu se otvara žaluzina svježeg zraka. a žaluzina svježeg zraka se zatvori. Željena vrijednost temperature prostora postiže se upravljanjem sa ventilom grijača odnosno hladnjaka. Kroz tehnološku shemu očitava se postupak funkcioniranja instalacije koju tehnološka shema prikazuje. freona . Ako nema protoka zraka. te javlja alarm. regulator zaustavlja tlačni ventilator i zatvara žaluzinu svježeg zraka. uređaje za pročišćavanje ili neutralizaciju otpadnih voda i sl. elektrogrijači bojlera isl.

signalne sijalice isl. termostati. U svrhu osiguranja sustava od neovlaštenog korištenja. kontrola vršnih opterećenja i slične instalacije koje se mogu električki kontrolirati. Naime.UPUTNIK “ZVJEZDA – TROKUT” .) U ovim pločama ugrađena je oprema za napajanje i zaštitu motora ( sklopnici . bimetalni relei ) . Operater iz centra može komunicirati sa svakom DDC podstanicom. definiranjem lozinki formira se nekoliko razina pristupa. mjerenjem utroška hladne i tople vode . potrebni relei .SHEME REGULACIJE 4. daje izlaz na motor ventila da se ventil više otvori i propusti više tople vode te poveća temperaturu u polazu. žaluzina isl. kazališne zgrade . mjerenja i sl. 3 SHEME PLOČA EMP EMP je izraz koji se koristi za instalaciju elektromotornog pogona. Pod pojmom regulacije podrazumjevamo npr: vođenje temperature polazne tople vode centralnog grijanja prema temperaturi vanjskog zraka . koje očitava temperaturu osjetnika u polaznom vodu. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV DDC sustav ( direct digital control ) je sustav za kontrolu. kontrolu tj paralelnu signalizaciju sa protuprovalne i vatrodojavne centrale . Na najnižoj razini moguć je samo indirektan pristup. motorne zračne žaluzine i sl. . . Svaka DDC podstanica ima i mogućnost autonomnog djelovanja u slučaju prekida komunikacije sa središnjim računalom. Normalno da se ovako slošeni sustavi koriste samo u velikim objektima sa složenim sustavima instalacija koa što su bolnice. ograničen na prikaze STR: 53 .ZAŠTITA MOTORA .ANALOGNA Analogna regulacija je reguluranje preko analognih signala ( nema pretvaranja u digitalne vrijednosti ) . U takovim instalacijama obično svaki sustav ima u svojoj ploči EMP svoje regulacijsko pojačalo. hoteli. te elementima u polju kao što su osjetnici temperature. pripreme potrošne tople vode.PRIMJENA Centralni nadzorni sustav je formiran tako da osigura centralni nadzor i kontrolu nad tehničkim sustavima kao što su energane s kotlovima i dizalicama topline. regulaciju i upravljanje svim tehničkim sustavima instalacija u objektu. aerodromi i sl. a u zadnje vrijeme se sve više koristi digitalna regulacija . Ovaj tip regulacije nalazimo na starijim instalacijama . klimatizacijom poslovnih prostora . velike sportske dvorane. upravljanje i kontrolu rasvjete prostora te rasvjete garaže. U ove ploče ugrađuju se svi potrebni elementi automatskog rada sustava te se često ugrađuju i regulacijska pojačala za regulaciju sustava. te uključivati/isključivati sustave prema potrebi.2. kontrolu rada sustava odimljavanja i upravljanje radom ventilacije garaže preko detekcije CO . koja sadrži: . na centralnom računalu dobiti prikaz željenih veličina (statusi. U slučaju da temperatura u polaznom vodu pada regulacijako pojačalo. ventilatora. REGULACIJA Regulacija sustava vrši se elektroničkim sklopovima –“regulacionim pojačalima “ .razvodne ploče elektromotornog pogona . Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole (DDC) prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad navedenim instalacijama. alarmi. sklopke . velke poslovne zgrade. . kod niže temperature vanjskog zraka polazna voda za radijatore je toplija da bi osigurala dovoljno grijanje prostora.DIGITALNA Digitalna regulacija je reguliranje sustava tako da se analogne veličine pretvaraju u digitalne te se programima definiraju izlazni rezultati zahtjevane regulacije. Osjetnik na polaznom vodu prati dali je ta temperatuta zadovoljena.napojne kabele i vodiče elektromotornog pogona Razvodne ploče elektromotornog pogona napajaju potrošače ( motore crpki.). . motorni ventili . podešavati postavne vrijednosti reguliranih veličina. Kada se svaki sustav regulira posebnim regulacijskim pojačalom tada to nazivamo lokalna regulacije.

postojeći alarmi. . To se prvenstveno odnosi na uključivanja i isključivanja svakog pojedinog sistema i podsistema.centra.3. temperatura). Sve važne informacije o instalacijama. Sadržaj memorije također je zaštićen od neovlaštenog pristupa i promjena. Iz jedne podstanice ostvaruje se nadzor i upravljanje većeg broja instalacija. statusi električnih motora.. 1. ručnog uključivanja/isključivanja pojedinih elemenata u polju itd.software .Opreme u polju . Unos.miš. . pri čemu je izvršavanje svih programa simultano i sinkronizirano. vrijednosti pojedinih varijabli i sl. tako što za svaku pojedinu instalaciju postoji zaseban program .glavnih veličina. prekoračenja graničnih vrijednosti.. Programski kontrolirana automatska regulacija Sustav je kreiran tako da se određene unaprijed programirane radnje odvijaju u točno određena vremena. Računalo se montira tako da omogućava jednostavan servis ili zamjenu štampanih pločica bez potrebe za promjenama u ožičenju. U sustavu centralnog nadzora instaliran je printer za ispis alarma.5” floppy drive. stanja otvorenosti ventila i regulacijskih žaluzina i sl.CENTAR Centralno računalo je PC koji se sastoji od : . Pristup nekoj višoj razini omogućava se samo osposobljenom osoblju koje će imati mogućnost promjene postavnih vrijednosti.CD ROM drive.CPU matična ploča s PENTIUM procesorom i hard diskom 2GB. . To je osigurano pozivanjem potrebnih adresa i unošenjem naredbi putem tastature . Za svaku kontroliranu točku definirana je tehnička adresa putem koje DDC regulator komunicira s mjernim i izvršnim elementima instalacije. Obično se sastoji od regulatora i ulazno-izlaznih modula. Ručni režim rada Osim automatski provođenih dnevnih i tjednih programa rada. mjerenja temperatura. Veza između DDC regulatora i opreme u polju ostvarena je preko ulazno-izlaznih modula jednoznačno definiranih pomoću adresa. relativnih vlažnosti. DDC PODSTANICE Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku.tastatura . pumpi.kolor monitor .44MB. STR: 54 . odnosno izmjena programa moguća je preko prijenosnog računala spojenog na DDC regulator.DDC podstanica . centralne jedinice . poput stanja instalacije. . Svaka DDC podstanica ima mogućnost autonomnog upravljanja pripadajućim sustavima. Postoji mogućnost definiranja dnevnih i tjednih programa rada te programa rada za specijalne dane (praznike) koji se mogu automatski pokretati i provoditi.KONSTRUKCIJA SUSTAVA Sustav se sastoji od: . primarne i sekundarne mreže . .Rarvoda . npr. ventilatora.printer U hardverski sustav uključena je memorijska zaštita za slučaj gubitka napajanja. mogu se očitati na centralnom računalu te ispisivati na printer. razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad instalacijama objekta.32MB memorije. Na centralnom računalu su dostupna očitanja i/ili ispisi statusi svih DDC podstanica. Na drugoj razini moguće je dobiti i grafičke prikaze vremenskih promjena pojedinih varijabli (npr. . iz centra je moguće pojedine instalacije po potrebi pokretati odnosno zaustavljati i ručno.

mjerenje utroška rashladne . pumpi. OPREMA U POLJU . U slučaju nastanka kvara nekog elementa u instalaciji. Ring je organiziran tako da pri eventualnom prekidu komunikacije između centralne stanice i jednog DDC regulatora neće doći do prekida cijelog ringa već će DDC podstanice u ringu nastaviti normalno komunicirati s centrom..SOFTWARE Sustav CN opremljena je operativnim sustavom i programskom podrškom koja omogućava jasan i jednostavan nadzor nad instalacijama.mjerenja (temperature. Analogni ulazi AI .. a iz jedne podstanice moguće je kontrolirati veći broj instalacija simultanim i sinkroniziranim izvođenjem svih taskova. AO. tekstualna poruka na ekranu i ispis na printeru. Ovaj ring se često zove i bus ili primarna mreža Sekundarna mreža su vodiči koji spajaju opremu u polju i module DDC podstanice.odgovor. regulacijske žaluzine. presostati. pri čemu se sve promjene koje registriraju DDC podstanice šalju preko ringa do centralne stanice gdje se podaci dalje obrađuju. pohranjuju u memoriji i/ili ispisuju na printeru. razvijenim i prilagođenim za potrebe regulacije. diferencijalni tlak.. bimetala koji se nalaze u razvodnim pločama EMP-a..Modul za brojanje impumlsa CO . DI I DO PODSTANICE Ulazno-izlazni moduli omogućavaju povezivanje DDC regulatora i opreme u polju putem sljedećih vrsta signala: 1.start/stop komande (npr. Radi onemogućavanja neovlaštenog ulaženja u sustav i obavljanja određenih akcija osigurano je nekoliko razina djelovanja različitih stupnjeva ovlaštenja. motori žaluzina i sl. termostati . Za ulaz na određenu razinu djelovanja operater treba znati lozinku za tu razinu.TIPOVI TOČAKA : Oprema u polju su osjetnici .AI.PRIMARNA I SEKUNDARNA MREŽA Komunikacija između centra i pojedinih DDC podstanica ostvarena je putem ringa ( prstena ) po principu pitanje . brzine strujanja zraka..beznaponski kontakti (statusi.) 5. start/stop ventilatora. relea. alarmi) 2..regulacijske komande (ventili.) 3. Ring još nazivamo i primarnom mrežom. Digitalni izlazi DO . Za svaku instalaciju zadužen je poseban program (task). Analogni izlazi AO . Digitalni ulazi DI . toplinske energije sa kalorimetara I utroška hladne odnosno tople vode sa vodomjera .. STR: 55 .. U to spadaju i kontakti sklopnika. Centralni nadzorni sustav radi na principu multitaskinga istovremenog praćenja većeg broja procesa i automatskog ažuriranja svih promjena koje se odvijaju u instalacijama. elementi koji se montiraju na sustavu. relativne vlažnosti. Automatska regulacija instalacija provodi se pomoću DDC regulatora smještenih u DDC podstanicama prema algoritmima kreiranim programskim posebnom jezikom. ventili. otvaranje/zatvaranje žaluzina. .. automatski je vidljiva signalizacija na grafičkom prikazu. prikazuju na ekranu.) 4.

POSLOVNI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija protuprovale instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova razvod TV signala instalacija detekcije CO u garažama instalacija detekcije plina u kuhinji i pl.STAMBENI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana telefonska instalacija razvod TV signala instalacija kućnog govornog uređaja ( parlafon ) instalacija detekcije CO u garažama . PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA .SPORTSKI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave STR: 56 .POGONI ZA PROIZVODNJU instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova .BOLNICE instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija bolničke signalizacije instalacija kontrole ulaska instalacija razvoda TV signala instalacija signalizasije medicinskih plinova instalacija pozivanja osoblja instalacija zauzeća instalacija el satova instalacija protuprovale . kotlovnici .D.

IZVEDBENI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti s detaljnim rasporedom opreme i ožičenjima Sheme Detalji Troškovnici idejnog projekta 6 SADRŽAJ PROJEKTA 7 POTREBNI DOKUMENTI TEHNIČKI PODACI TEHNIČKI OPISI TEHNIČKI PRORAČUNI NACRTI SHEME DETALJI ISKAZ TROŠKOVA KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU .IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) . KAZALIŠTA I SL) instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija semafora za obavjesti instalacija el. satova instalacija protuprovale instalacija TV zatvorenog kruga 5 FAZE PROJEKTIRANJA .IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) STR: 57 . AERODROMI.instalacija sportskih semafora instalacija el.IDEJNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tlocrti s idejnim rasporedom opreme Principjelne sheme Troškovnici GLAVNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti detaljnim rasporedom opreme i glavnim trasama Sheme Troškovnici glavnog projekta .JAVNI OBJEKT ( POŠTE. satova .

STR: 58 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->