P. 1
Hematologija - predavanja

Hematologija - predavanja

|Views: 2,475|Likes:
Published by Daca Vranjes

More info:

Published by: Daca Vranjes on Jul 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/18/2013

pdf

text

original

HEMATOPOEZNI ORGANI

l. Kostna srž (stvaranje svih ćelija krvi, sazrijevanje svih ćelija krvi izuzev limfocita). 2. Timus 3. Slezina 4. Limfni čvorovi 5. Limfocitne tvorevine u organima za varenje (tonzile, Peyerove ploče).

MATIČNE ĆELIJE 1. Pluripotentna matična ćelija(diferencijacija i samoobnavljanje) 2. Matična ćelija opredjeljena za pojedine loze 3. Matične ćelije poznate morfologije

ONTOGENEZA HEMATOPOEZNIH ORGANA Embrion - prve hematopoezne ćelije u mezodermnom listu žumancetove kesice (nastaju prvi eritrociti – sa jedrom) - traje nekoliko nedjelja (do 10. nedjelje života) - tipovi hemoglobina u ovom periodu: 1. tip I Gower-ovog hemoglobina (zeta i epsilon lanci) 2. tip II Gower_ovog hemoglobina (alfa i epsilon lanci) - prva dva tipa hemoglobina nestaju nakon 10. nedjelje zivota 3. hemoglobin portland (zeta i gama lanci)

Fetus - hematopoeza se odvija u jetri - nastaju eritrociti bez jedra - fetalni hemoglobin Hgb F(dva alfa i dva gama lanca) - od 5. mjeseca hematopoeza se odvija i u kostnoj srži - pri rodjenju hematopoeza samo u kostnoj srži - novorodjenče ima 70% Hgb F, 28% Hgb A, oko 2% Hgb A2.

KOSTNA SRŽ - najaktivnije proliferativno i regenerativno tkivo čovjeka - veličina stvaranja krvnih ćelija zavisi od potreba (primjeri: sferocitoza, akutno gubljenje krvi, ITP, piogene infekcije)

od 18.pojam ekstramedularne hematopoeze .odmah po rodjenju {upljine svih kostiju ispunjene su aktivnom kostnom srži (crvena kostna srž) . godine crvenu kostnu srž zamjenjuje žuta . limfocita) . te ostrvaca hematopoeze)..ćelije retikuluma . stvaranje arteriola.poslije 4.masna srž može da predje u crvenu i obrnuto (resorpcija kosti. kostima lobanje. karličnim kostima.poslije 40. koji se ulivaju u centralne vene kostne srži . grudnoj kosti. godine adipociti preko 50% . Bogata mreža krvnih sudova 2. HISTOLOŠKA GRADJA KOSTNE SRŽI 1.uloga kostne srži u imunitetu (stvaranje monocita. rebrima. Ostrvca hematopoeze u koja dolaze nutritivna arterije. a odlaze centralni venski sinusi. stvaranje venskih sinusa. godineaktivno hematopoezno tkivo nalazi se u: pr{ljenovima. makrofaga. te proksimalnim epifizama dugih kostiju .

celularnost kostne srži: 40x uvećanje 0 – nema ćelija u vidnom polju 1 – 1-15 ćelija 2 – 15-30 ćelija 1 i 2 označavaju aplaziju kostne srži 3 – 30-60 ćelija normocelularnost 4 – vi{e od 60 ćelija u v..M. polju hiperplazija MIJELOGRAM: odnos ćelija pojedinih krvnih loza u kostnoj srži (imerzija: brojanje 200 do 300 ćelija sa jedrom) .H.I. (hematopoezna induktivna mikrookolina) CELULARNOST KOSTNE SRŽI 10 12 hematopoeznih ćelija M : E = 3 (4) : 1 punkcija kostne srži odredjuje celularnost biopsija kostne srži – histolo{ki pregled kostne srži .endotelske ćelije .

Hemolitičke anemije (hemolizne i aplazne krize( 3.Gaucher i Niemann-Pick . Neutropenija i agranulocitoza 6. Refrakterne anemije (hemosiderin) 2. Aplastična anemija (biopsija) 5. Mijeloftiza 4. Trombocitopenije (broj megakariocita) 9. Hronične leukemije 8. Akutne leukemije 7.INDIKACIJE ZA PUNKCIJU KOSTNE SRŽI 1. Plazmocitom 10.

Ponavljana “punctio sicca” Pancitopenija (ili bicitopenija) Mijelofibroza Mijeloftiza (karcinom.INDIKACIJE ZA BIOPSIJU KOSTNE SRŽI 1. 3. limfom. fibrozne pregrade 3. čahura limfnog čvora 2. tbc) LIMFNI ČVOROVI sekundarni (periferni) limfocitopoezni organi .limfocitogram . periferni čvorići (folikuli) 4. 4. medulske vrpce (horde) 5.duž velikih krvnih sudova . 2. germinativni centar 6.histolo{ka gradja: 1. parafolikularna zona .

arteriole koje se prazne u crvenu pulpu. centralne arterije u centru cilindara bele pulbe.SLEZINA sekundarni limfocitopoezni organ .najveći limfocitni organ .filtracija krvi gradja slezine: 1. trabekule (potpora) 3. luči se plazma bogata limfocitima) 4. arterijski krvotok ( arterije slezine.velika uloga u imunitetu . čahura (bez mi{ićnih ćelija) 2. tj. trabekulske arterije. bela pulpa .

crvena pulba Slika l. str 84 Uloge slezine 1. marginalna zona 6.glavni izvor antitijela . Filter .5. shematski prikaz histološke gradje slezine Stef.cirkulisanje limfocita .najvažniji filtar krvi u ljudskom organizmu .imunitet nakon splenektomije 2.autoimune hemolitičke anemije i trombocitopenija . Imunitet .

80 do 90% Fe iz eritrocita odlazi transeferinom u kostnu srž TIMUS . str.Najveća zapremina u fetusno doba i prve dvije godine života . 94 shematski prikaz odnosa morfološki neprepoznatih ćelija hematopoeze .I pored involucije aktivan u limfocitopoezi MATIČNE ĆELIJE HEMATOPOEZE Slika 2. Uloga u metabolizmu gvoždja .3. Rezervoar – mala uloga 4. tezina u odraslo doba iznosi 10 do 15 g.Involucija u pubertetu. .Limfoepitelni organ.

Osnovne karakteristike matičnih ćelija: samoobnova. jetra . PROERITROBLASTI ERITROPOETIN . proliferacija ERITROCITOPOEZA BFU – E (Burst forming unit – erythroid) grozdast izgled kolonija CFU – E (Colony forming unit – erythroid) najzrelije morfolo{ki neprepoznate ćelije.hipoksija stimuli{e sintezu eritropoetina . osnovni regulator eritrocitopoeze.bubreg.Hormon.. neophodan za zavr{no diferentovanje matičnih ćelija eritrociopoeze . diferencijacija.kloniran gen za eritropoetin čovjeka i izražen u biolo{ki aktivnom obliku: ERITROPOETIN .

aplastičnoj anemiji . endotelske ćelije. mijelodisplastični sindromi . sideropenijskoj anemiji.nivo eritropoetina u serumu 15 do 25 milijedinica/ml . jatrogene agranulocitoze.rHuEpo .visok nivo eritropoetina u akutnom krvarenju. GRANULOCITOPOEZA CFU – GM (Colony formin unit – Granulocytic Monocytic/Macrophag) CSF – GM (Colony stimulating factor – humorski faktor – luče ga: makrofagi.nizak nivo eritropoetina u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji.aktivnost se izražava u internacionalnim jedinicama . endokrinim bolestima. monociti) th. limfociti. neutropenije.

Colony Stimulating Activity) Regulacija megakariocitopoeze: 1. trombopoetin     luči ga bubreg stimuliše megakariocitopoezu povećava broj i veličinu megakariocita povećava stepen poliploidije . promjena mase trombocita u cirkulaciji 2. promjena mase megakariocita u kostnoj srži..nespecifični faktori koji utiču na klonsku proliferaciju CFU-GM je prostaglandin E (PgE) inhibišu proliferaciju CFU-GM . AML) MEGAKARIOCITOPOEZA CFU – Meg (Megakaryocyte) Meg – CSA (Meg.klonske hemopatije sa nepodudarnošću izmedju sposobnosti razmnožavanja i diferentovanja (CML.

anizopoikilocitoza (shizociti. akantociti. makrociti. eliptociti. MGG bojenje) 1. mikrociti.hromija. Morfologija neutrofila . Analiza eritrocita . oblik. stomatociti. drepanociti. sferociti. ehinociti. megalociti. dakriociti 2. povećava broj i zapreminu trombocita u cirkulaciji DIJAGNOSTIČKI POSTUPCI U HEMATOLOGIJI Pregled krvne slike  razmaz periferne krvi (tehnika pravljenja razmaza. kodociti.

Morfologija trombocita .okrugao. pseudo pelger-Huet-ova nenormalnost.mali limfocit .. Morfologija limfocita .sekundarne granule (Pelger-Huet-ova nenormalnost jedra. Chediak-Higashi.veliki limfocit (virocit) 4.zgusnut hromatin . {tapast oblik . džinovski neutrofili) 3.jedro od 2-5 segmenata .granulomera (centar – azurofilna zrnca) .hijalomera (citoplazma na periferiji) . ovalan.

PUNKCIJA I BIOPSIJA LIMFONODUSA Prednosti citologije:  identifikacija tkiva  rana evaluacija neoplazmi  prepoznavanje zapaljenja  posmatranje ćelijskih detalja  indikator efekta hemioterapije  mogućnost ponavljanja procedure  bezbolna  visoka specifičnost i senzitivnost Citološka analiza limfadenopatija:  reaktivna hiperplazija  zapaljenje .

  metastaza limfomi ERITROCITNA LOZA Činioci potrebni za eritrocitopoezu • bjelančevine • gvoždje • vitamin B12 • folna kiselina • askorbinska kiselina 1. Gvoždje .sve bitne aminokiseline i glicin su neophodne za eritrocitopoezu 2.bitan sastojak svih ćelija . Bjelančevine .transferin.najveći dio Fe u hemoglobinu . feritin .

Odjeljci Fe u organizmu: .6 odjeljaka Fe u organizmu: hemoglobinsko. Gvoždje hemoglobina je najveći odjeljak Fe .3. Fe labilne rezerve.METABOLIZAM FE Gubljenje Fe deskvamacijom: epitelskih ćelija organa za varenje ćelija epiderma epitela bubrežnih kanalića uklanjanjem dlaka i noktiju sekretima kao {to su znoj. mioglobinsko. tkivno i transportno Fe. sebum i žuč.2 do 5 g u organizmu Fe .

u hemu mioglobina .kod patolo{kog nagomilavanja Fe u organizmu(hemohromatoza) hemosiderin se nalazi u velikim količinama u svim tkivima Labilna rezerva Fe Fe u plazmi (80 do 90 mg) povećana u neefektivnoj eritrocitopoezi Mioglobinsko Fe . slezina). Nalazi se u svim tjelesnim ćelijama i tkivnim tečnostima Hemosiderin nalazi se pretežno u ćelijama monocitnomakrofagne loze(kostna srž. .u maloj količini u svim ćelijama skeletnih i srčanog mi{ića . On je kompleks izmedju apoferitina i Fe. Kupfferove ćelije jetre.Feritin je glavno jedinjenje za fiziolo{ko nagomilavanje Fe.

duodenum i gornji dio jejunuma pomoću specifičnih receptora na ćelijama sluzice .najmanji odjeljak Fe (3-4 mg) .vezuje i nosi Fe iz plazme do eritroblasta i retikulocita u kostnoj srži .indirektno odredjivanje vrijednosti transferina preko najveće količine Fe koje može da veže: TIBC(Total Iron-Binding Capacity) APSORPCIJA GVOŽDJA .nalazi se u svim ćelijama u nekim enzimima Transportni odjeljak Fe . m oko 1 mg dnevno .potreba za gvoždjem: ž oko 2 mg dnevno.fero joni .u plazmi je vezano za transferin (siderofilin) .Fe iz plazme .Tkivno (enzimsko) Fe .

Fe u vidu hema hemoglobina ili mioglobina . morske ribe. Vitamin B 12  kobalamin  sinteti{u ga bakterije i gljivice  jetra..uloga žuči u apsorpciji 3.veže se zatim ili za apotransferin ili feritin zavisno od “gladi” ćelija sluznice duodenuma i jejunuma prema Fe . mlijeko  nije nadjen u biljnim namirnicama  dnevne potrebe: 5 do 30 mikrogr. mi{ići. jaja. hipermetabolizna stanja i trudnoća zahtijevaju veće uno{enje kobalamina Apsorpcija vitamina B 12 .  rastenje.

Transkobalamin II normalno vezuje samo 10 do 25% kobalamina u plazmi Uloga vitamina B12 u metabolizmu . . .metil-koablamin pretvara N5-metiltetrahidrofolat u tetrahidrofolat..č.luče ga parijetalne (ivične) ćelije želudačne sluznice .stabilni kompleks u.Kada postoji deficit vitamina B12.vit. B12 u plazmi je vezan za transkobalamin I.adenozil-kobalamin pretvara metilmalonilkoenzim A u sukcinil-koenzim A.prisustvo unutra{njeg činioca (1925.-B12 vezuje se u terminalnom ileumu za svoje receptore na mikročupicama sluznice tog dijela crijeva . Metilska grupa iz N5-metil-tetrahidrofolata premje{ta se na homocistein da bi se iz njega stvorio metionin . Castle) .g. mokraćom se izlučuju velike količine metil-malonil CoA .

Folna kiselina .apsorpcija folata u jejunumu . pripada grupi vitamina B . .4.glavna uloga u sintezi DNK .broj eritrocita.timidilat ANEMIJE Def.mnoge bakterije sinteti{u folnu kiselinu . količina hemoglobina.pteroil-monoglutaminska kiselina. hematokrit Simptomi i znaci anemije zavise od: . : Smanjenje hemoglobina u jediici zapremine krvi .dnevne potrebe: 100 i 200 mikrogr.

5.brzine nastanka . 4. atrofija papila jezika. 3.smanjenja preno{enja O2 tkivima .kompenzatornih mehanizama Kompenzatorni mehanizmi 1.veličine smanjenja . 6. povraćanje . hemoliza) . Povećan rad srca Hiperkinezni krvotok Tahipneja (kod izražene anemije) Smanjenje hemoglobina za pola. bubrežna insuficijencija. nastaje srčana insuficijencija Kod koronarne insuficijencije i manje smanjenje hemoglobina uzrokuje napade pektorske angine ( transfuzija-oprez!) Smanjen afinitet hemoglobina prema kiseoniku Povećanje eritrocitopoeze Želudačno-crijevni poremećaji: glositis.. disfagija. gubitak apetita.osnovne bolesti (hr. muka. 8. 2. koronarna insuficijencija. 7.

ekstrasistole PATOFIZIOLOŠKA PODJELA ANEMIJA I SMANJENO STVARANJE II POVE]ANA RAZGRADNJA I SMANJENO STVARANJE . Amenoreja 10.9. Srčani {umovi(sistolni) vrh srca ili pulmonarno u{će. depresija ST segmenta.

dishematopoezne anemije 3.A. 2. aplazija eritrocitne loze anemija u hroničnoj bubrežnoj insuficijenciji anemija u endokrinim bolestima urodjene dishematopoezne anemije C. aplastična anemija 2. Zbog poremećaja razmnožavanja i diferentovanja morfolo{ki poznatih eritrocitopoeznih ćelija . Zbog poremećaja razmnožavanja i diferentovanja unipotentne matične ćelije opredeljene za eritrocitopoezu 1. paroksizmalna noćna hemoglobinurija B. 4. Zbog poremećaja razmnožavanja i diferentovanja pluripotentne matične ćelije hematopoeze 1. 3.

B 12 . anemija izazvana infiltratima u kostnoj srži (mijeloftizna anemija) 3. folna kiselina) 2. srpastih eritrocita) D. anemija zbog poremećaja ishrane II POVE]ANA RAZGRADNJA . talasemija e.1. urodjena atransferinemija i idiopatska plućna hemosideroza c. Anemije nepoznatog ili vi{ečinilačkog uzroka 1. sideroblastne anemije d. megaloblastna (vit. poremećaj sinteze hemoglobina (hipohromne anemije) a. deficit gvoždja b. urodjene diseritrocitopoezne anemije 4. hemoglobinopatije (bol. anemija u hroničnim bolestima 2.

A. 3. 4. 2. Mehaničke Hemijski ili fizički činioci Infekcije Antitijela Hipersplenizam Gubljenje krvi Morfolo{ka podjela anemija: makrocitna. Korpuskularne 1. 5. Poremećaji opne 2. Ekstrakorpuskularne 1. 6. normocitna . Nenormalnosti hemoglobina (hemoglobinopatije) B. mikrocitna. Deficit enzima 3.

sideroblastne anemije 4.HIPOHROMNE ANEMIJE Hipohromne anemije – smanjena sinteza hemoglobina.etiologija: 1. (hemoglobinopatije) SIDEROPENIJSKA ANEMIJA .deficit Fe u organizmu .nastaje postepeno .hipohromni mikrociti . dok su kinetika eritrocitopoeznih matičih ćelija i sinteza DNK normalni . nedovoljan unos hranom .hemodilucija i hemokoncentracija Podjela: 1.smanjena koncentracija hemoglobina u krvi . anemije usljed deficita gvoždja (sideropenijska anemija) 2. urodjena atransferinemija i idiopatska plućna hemosideroza 3. talasemije 5.

želucu.za varenje - 2. hiposideremijska anemija . kosi. HTC – snižen .(6 mj. endokrini poremećaji . lo{a apsorpcija Fe u organima 3.kompenzatorni mehanizm .op{te pojave. Hgb – snižen.klinička slika: . broj E – smanjen. ustima. jednjaku. povećano gubljenje Fe iz organizma . nakon popravka krvne slike) .tegobe . HCL pretvara feri jon u fero .o.laboratorijski pregledi: pregled razmaza periferne krvi pregled punktata kostne srži Fe – nisko. TIBC – visok.apsorpcija: duodenum i jejunum.patogeneza: 1.75 g/l . latentna sideropenija 3. promjene na jeziku. noktima.terapija: preparati Fe p. prelatentna sideropenija 2.

a vi{ak gvoždja se nagomilava u mitohondrijama u vidu fosfata gvozdja . .prstenasti eritroblasti ili sideroblasti .zbog toga je smanjena sinteza hemoglobina u njima.SIDEROBLASTNE ANEMIJE 422 Definicija: hipohromne anemije nastale zbog nesposobnosti iskori{ćavanja gvoždja u eritroblastima za sintezu hema.

krupne vi{e od 5 granula u jednom sideroblastu prstenast raspored nasljedne i stečene sideroblastne anemije Idiopatska (primarna) sideroblastna anemija – stečena .nagomilavaju se u kostnoj srzi – neefektivna eritrocitopoeza kriterijumi: granule u sideroblastima.laboratorijski pregledi: anemija.sintetaza ALA. stenokardija.poremećaj sinteze hema (smanjena sinteza ALA) . zamorljivost.godine života . ferohelataza . makrocitna dimorfnost eritrocita broj leukocita može da bude smanjen TR ili norm. anoreksija .klinička slika: bljedilo.veliko nagomilavanje Fe u mitohondrijama . dispneja. ili smanjeni . normocitna ili umj..poslije 60.

neefektivna hematopoeza .hiperplazija eritrocitne loze u k.terapija: transfuzije eritrocita.morfolo{ke promjene u ćelijama krvi i u ćelijama drugih organa Podjela megaloblastnih anemija I. srzi hiperferemija . MEGALOBLASTNE ANEMIJE Grupa bolesti sa glavnom osobinom: . helatori gvoždja. ako ne postoji deficit gvoždja u organizmu . dok su sinteza.zbog toga su deobe tih ćelija usporene. sazrijevanje citoplazme normalno .poremećena sinteza DNK.davanje gvoždja je bez dejstva. prepisivanje i prevodjenje RNK očuvani . Deficit vitamina B 12 .

Deficit folne kiseline A. Lo{a apsorpcija nedovoljno stvaranje unutra{njeg činioca perniciozna anemija gastrektomija urodjeno nestvaranje u. neoplazme i granulomske bolesti .paraziti u tankom crijevu: pantljičare.trudnoća . bakterije C. Povećane potrebe: . Nasljedni deficit transkobalamina II D. promjene u termnalnom ileumu regionalni enteritis resekcije takog crijeva. Smanjeno uno{enje vitamina B 12: striktni vegetarijanci B. Povećane potrebe za B 12 2.č. Nedovoljno uno{enje (alkoholičari. odojčadi) B.A.mala djeca .

Drugi uzroci A. poremećen metabolizam folne kiseline (metotreksat) 3. Lo{a apsorpcija . Ljekovi koji remete sintezu DNK .antimetaboliti..ljekovi D.tropski i netropski spru . B.. Megaloblastne anemija nepoznate etiologije .antagonisti folata (mtx) . Poremećaj metabolizma ..maligne bolesti C.nasljedni poremećaji metabolizma folne kiseline C.

najče{ća medju megaloblastnim anemijama izazvana nedostatkom vitamina B 12 u organizmu .genske promjene . blokirajuća antitijela AB1 .1.vi{e od 90% oboljelih od perniciozne anemije ima u serumu antitijela protiv parijetalnih ćelija želudačne sluznice .poliklonska antitijela IgG ili IgA klase.uzrok: atrofija želudačne sluznice sa i{čezavanjem parijetalnih ćelija .č. vezujuća antitijela AB II .PERNICIOZNA ANEMIJA .2.vi{e od 75% oboljelih od ove anemije ima antitijela protiv u.apsorpcija vitamina B 12 je onemogućena nelučenjem iz parijetalnih ćelija sluznice želuca unutra{njeg činioca (Castleov činilac) Etiologija i patogeneza . . u serumu. pljuvačci i želudačnom soku.

pomje{ano sa blagom žuticom i kože i sklera . dobro uhranjene.najče{će početni simptomi: srčane insuficijencije ili pektoralne angine ili nervni oremećaji . rana pojava sijede kose .pri fizičkom pregledu: izraženo bljedilo.Hunterov glositi u 50% oboljelih .organizam bolesnika dobro se prilagodjava na hipoksiju .zapremina želudačnog soka 10% od normalne .Neurolo{ki poremećaji: karakteristični su samo za megaloblastne anemije izazvane deficitom vitamina B 12 . nalaz neorganskih sistolnih {umova) . (tahikardija.Klinička slika .Poremećaji organa za varenje ispoljavaju se subjektivnim tegobama i objektivnim nalazima .Anemija: može da bude uzrok infarkta miokarda ili akutne zastojne srčane insuficijencije.bolest se razvija postepeno i neprimjetno .starije osobe.

(velike količine metil-malonilCoA).Adenozil-kobalamin : pretvaranje metilmalonilkoenzima A u sukcinil-kenzim A. hiperferemija. smanjen broj trombocita . povećan broj megakariocita. hipersegmentacija jedra zrelih granulocita. megalociti.hiperbilirubinemija. fragmentisani eritrociti. .periferna krv: makroovalociti. parestezije i du{evne promjene. znak Babinskija i gubitak osjećaja za položaj i vibracije govore za demijelinizaciju zadnjih i bočnih stubova Hematolo{ke promjene . prisustvo megaloblasta.Kostna srž: hiperplazija eritrocitopoeze. dakriociti i mikrosferociti . . tj. broj retikulocita smanjen.Laboratorija: broj eritrocita smanjen. povi{enje LDH . veliki metamijelociti i {tapasti granulociti. pojačani refleksi.neurolo{ki poremećaji: spastični nekoordinisani hod.homocistein-metioninska reakcija .. broj leukocita smanjen.

ispitivanje izlučivanja metilmalonata mokraćom Terapija .test apsorpcija vitamina B 12 pomoću unutra{njeg činioca (Schillingov test) .Diferecijalna dijagnoza . cijankobalamina ili idroksikobalamina svakodnevno sve do pojave retikulocitne krize KORPUSKULARNE HEMOLITIČKE ANEMIJE Nasljedna sferocitoza .doživotno liječenje vitaminom B 12 ( davanje 500 do 1000 mikrogr.

blag oblik.holelitijaza je vrlo česta komplikacija NS kao i drugih hemoliznih anemija .razgradnja u slezini Klinička slika .nasljedjuje se autosomno dominantnim genom . splenomegalija.tri klinička oblika: tipičan oblik.žutica je često vrlo slaba.poremećaj opne (kvalitativne i kvantitativne promjene spektrina i bjelančevine 4.povećana propustljivost opne za jon Na . retikulocitoza.loptast oblik eritrocita smanjuje njihovu elastičnost i savitljivost . a ponekad ograničena na beonjače i sluznicu nepca . hiperbilirubinemija .1) . žutica . težak oblik Laboratorijski pregledi .hemolizna bolest sa sferocitozom. anemija.anemija i njena izraženost varira s vremena na vreme i od bolesnka do bolesnika .anemija..

kostna srž pokazuje hiperplaziju eritrocitne loze .autosomno recesivno . klinički neispoljenog oblika . dehidracije.aktivnost katjonskih pumpi uslovljava gubitak K i vode iz eritrocita. skraćenje njihovog vijeka i nastanak hemolizne anemije .test osmotske hemolize pozitivan Lečenje .varira od izražene hemolizne anemije i žutice do potpuno kompenzovanog. {to dovodi do njihovog smežuravanja.anaerobni put razgradnje glikoze .nedostatak PK uslovljava nedovoljnost energije u eritrocitima.splenektomija ENZIMOPATSKE HEMOLIZNE ANEMIJE Deficit kinaze piruvata .. Klinička slika .

pretvaranje glikoza-6-fosfata u 6fosfatoglukonolakton. hemolizne ili aplazne krize) Laboratorijski pregledi . koji omogućava redukciju oksidisanog nikotin-amid-adenin-dinukleotid- .stepen anemije različit .Hgb izmedju 60 i 120 g/l . godine Deficit dehidrogenaze glikoza-6-fosfata .splenektomija nakon 5.znaci isti kao u drugim hemoliznim anemijama(žutica.ispitivanje na otpornosti na hipoosmozne rastvore NaCl daje normalan rezultat Liječenje .težak stepen anemije zahtijeva primjenu transfuzije izdvojenih eritrocita da bi se koncentracija Hb održavala iznad 100 g/l . Oslobadja se jon H.u krvnom razmazu makrocitoza i polihromatofilija . splenomegalija..

fosfata(NADP) u redukovani njegov oblik (NADPH) .Deficit enzima G-6-PD ispoljava se u tri klinička oblika .ispoljavanje je podstaknuto uno{enjem nekih ljekova.anemija različitog stepena .postoje mnoge varijante deficita ovog enzima. dijabetesnoj acidozi ili uno{enju fava pasulja Laboratorijski nalazi . te se oni brže razgradjuju i imaju skraćen vijek Klinička slika .1. akutna hemolizna anemija koja se javlja pri uno{enju oksidacijskih ljekova . akutna hemolizna anemija koja se ispoljava pri infekciji.2.deficit ovog enzima uslovljava odredjene promjene u gradji eritrocita.3. kongenitalna nesferocitna hemolizna anemija . te se bolest ispojava na različite načine . infekcijama ili poslije uzimanaj fava pasulja (boba) .

.prisustvo Heinzovih tela{aca u eritrocitima bolesnika je osnovna karakteristika svih HA. osim kada se ispolje te{ke hemolizne krize EKSTRAKORPUSKULNE HEMOLIZNE ANEMIJE . i klase 2.. kod kojih u anamnezi postoje podaci o pojavi hemoliznih kriza poslije uzimanja ljekova. koje nastaju zbog oksidacijskih procesa u njima Liječenje .hiperbilirubinemija .akutne kliničke oblike karakteri{e vrlo izražen stepen anemije koji može da uslovi razvoj hipovolemijskog {oka .liječenje se sprovodi samo u bolesnika s varijantama klase 1.ispitivanje otpornosti na hipoosmozne rastvore daje normalan rezultat . Oni treba da izbjegavaju uzimanje oksidacijskih ljekova i fava pasulja.liječenje transfuzijama nije potrebno.

3. ili makrofagi – IgG. C9 komponenta komplementa se aktivi{e .Imunohemolizne anemije . C5 komponentu u C5b 7.izoantitijela –nakon uno{enja neodgovarajućih eritrocita transfuzijom ili kroz placentu .prijanjanje antitijela na povr{ini eritrocita. aktivisanje C5 – C8 komponenti komplementa 8. preko aktivisanja C4b2b aktivi{e se 4.autoantitijela – stečena antitijela specifična za antigene eritrocita . C3b komponenta komplementa 5. kompleks antigen – IgM antitijelo 2.klasičan put aktivacije komplementa (670) 1.prouzrokovane su {tetnim djelovanjem izoantitijela ili autoantitijela na eritrocite . Kompleks C4b2b3b aktivi{e 6. . aglutinacija – IgM. aktivira se prva komponenta komplementa C1.

. dalji put isti kao i u klasičnom putu i odigrava se na povr{ini eritrocita .9. i properdin 3. te makrofagne ćelije slezine i jetre IgG antitijela imaju manju moć vezivanja za antigen. zbog čega je njihov kapacitet da djeluju kao antitijela veliki. 10. 2. komponenta C9 se polimerizuje u prisustvu jona Zn {to omogu]ava stvaranje brojnih kanala kroz eritrocitnu opnu kroz koje prolaze katjoni i voda {to dovodi do bubrenja eritrocita i njihove razgradnje alternativni put aktivacije komplementa 1. Medjutim IgG su najveća klasa imunoglobulina u čovjeka. stvaranje kanala kroz lipidni sloj eritrocitne opne. aktivaciju C3 omogućavaju dvije bjelančevine plazme B i D. te mogu da se vezu samo za dva antigena. aktivacija treće (C3) komponente komplementa ali bez uče{ća C1.o{tećene eritrocite razgradjuju u krvnoj cirkulaciji monociti i neutrofilni granulociti . C4 o C2.

zbog prisustva bjelančevina (imunoglobulina) u plazmi bolesnika koje imaju karakter antitijela i reaguju sa antigenima na opni eritrocita bolesnika .o{tećenje eritrocita ne odigrava se uz pomoć komplementa .vezuju se za eritrocite . Izoimune hemolizne anemije 1. posttransfuzijske hemolizne reakcije 2. pa prema tome AIHA mogu biti izazvane toplim antitijelima i imati blažu ili težu kliničku sliku.dijele se na topla i hladna. .. i hladnim antitijelima : hemolizni sindrom hladnih aglutinina. te paroksizmna hemoglobinurija na hladnoću. izoimuna hemolizna bolest novorodjenčeta Autoimune hemolizne anemije .heterogena grupa hemoliznih anemija čija je zajednička osobina povećana razgradnja eritrocita.autoantitijela reaguju sa svim eritrocitima i ne stvaraju se kao odgovor na neki specifični antigen .

limfomi. sekundarna – sifilis. sekundarne ( hronična limfocitna leukemija. primarne 2. male boginje i zau{ke) . granulomske bolesti) AIHA izazvane hladnim antitijelima 1. virusne infekcije. neoplazme limforetikulskog sistema) 3. primarne 2. virus infektivne mononukleoze. virusne infekcije.AIHA izazvane toplim antitijelima 1. paroksizmna hemoglobinurija na hladnoću ( idiopatski oblik. mycoplasma pneumoniae. mal. druge autoimune bolesti – SEL poliarteritis. nehematogene neoplazme – ciste i tumori ovarijuma. sekundarne ( infekcije.

uz povi{enu temperaturu.ragradnja u slezini u makrofagima koji imaju receptore za Fc fragment IgG Klinička slika .akutni i hroničan tok .najveći broj toplih antitijela pripada IgG klasi . SEL. dispneja. druge autoimune bolesti. lupanje srca.različita .snižene vrijednosti eritrocita. bolove u trbuhu i ledjma Laboratorijski pregledi . makrocitoza u perifernoj krvi . kao i maligne limfoproliferativne bolesti (3 teorije) .klinička slika uslovljena anemijom.AIHA S TOPLIM ANTITIJELIMA Etiologija .virusi. koncentracija hemoglobina i vrijednost hematokrita. retikulociti povi{eni. velika zamorljivost. žutica .tezak klinički oblik ispoljava se hemoglobinurijom.

S.plazmafereza BOLEST HLADNIH AGLUTININA .leukociti i trombociti obično smanjeni.velike doze IgG .citostatici ..kortikosteroidi (60 do 100 mg prednizona) . zbog autoantitijela i protiv ovih ćelija . hiperplazija eritrocitne loze .bilirubin umjereno povi{en.transfuzije (vrlo oprezan u odabiranju davalaca krvi) .u K.u sekundarnim oblicima mogu znaci ubrzan eritrocitopoeze izostati zbog infiltracije kostne srži .direktan Coombsov test pozitivan u oko 80% pacijenata(pozitivan je i u bolesnika kada se stvaraju antitijela protiv ljekova . gvozdje normalno ili povi{eno .pozitivnost indirektnog testa zavisi od količine stvorenih autoantitijelai od stepena vezivanja za eritrocite Liječenje .

plazmafereza . nosa i obraza Sekundarni oblik BHA . dok serum s atitijelima protiv IgG daje negativnu reakciju liječenje .Etiologija .epizode cijanoze prstiju.često povećan broj limfocita u kostnoj srži Primarni idiopatski oblik BHA -javlja se često u starih osoba poslije 70 godine života . kao komplikacija pneumonije . u{nih {koljki.transfuzije .Raynaudov sindrom. bolovi u zglobovima Laboratorijski nalazi .visok titar hladnih aglutinina klase IgM . vaskulitis.direktan Coombsov test pozitivan sa serumom u kojem se nalaze atitijela protiv komponenti komplementa. akrocijanoza i suva gangrena.mogu da ga uslove razne infekcije.

zavisno od toga koji je globinski lanac zahvaćen.TALASEMIJE 360 Definicija: smanjeno stvaranje jednog ili vi{e globinskih lanaca .djelimičan ili potpuni izostanak stvaranja beta lanca . beta-. gama delta beta.autosomno nasljedjivanje BETA TALASEMIJA . razlikujemo: alfa-.talasemije . delta beta-.kliničke posljedice: zbog smanjenog stvaranja hemoglobina i {tetnog efekta lanca koji se stvara u vi{ku .

posljedica: neuravnotežen odnos stvaranja globinskih lanaca i vi{ka normalno stvorenih alfa lanaca..tezak stepen anemije po rodjenju i ima progresivan karakter . smanjeno stvaranje hemoglobina. endokrini poremećaji . krvarenja i infekcije . taloži se u eritrocitima. intramedulasko razaranje i neefektivna eritrocitopoeza .usljed gomilanja gvozdja.krajem prve decenije zivota.sklonost infekcijama . ekspanzija eritrona i deformacija kosti .mongoloidni izgled .vi{ak stvaranja gama lanaca. poremećaj sazrevanja eritroblasta.trombocitopenija i leukocitopenija. i stvara se Hgb F Klinička slika: HOMOZIGOTI: Talasemija major .povećana produkcija eritropoetina. gomilanje gvoždja .spontani prelomi kostiju .nedostatak folne kiseline .hepatosplenomegalija .

djeca umiru ili intrauterino u 30. Hb Bart ima 4 gama lanca i Hb Portland ima 2 epsilon i 2 gama lanca . malaksalost. blaga subfebrilnost ALFA TALASEMIJE Sindrom fetusnog hidropsa Hb Bart .povećanje zapremine plazme moguće usljed ekspanzije kostne srzi koja djeluje kao vaskulni {ant HETEROZIGOTI .zamor. nedjelji trudnoće ili ubrzo po rodjenju.blag stepen anemije . – 40. eritrocita .transfuzija krvi tj..eritrociti su slabo hemoglobinizovani. žučni kamenci . pokazuju velike promjene u veličini i obliku Terapija talasemije .

kelatori gvoždja HEMOGLOBINOPATIJE Poremećaj gradje hemoglobina .splenektomija . polozaju zamijenjena jedna aminokiselina. glutamin sa valinom .pri djelimičnoj ili potpunoj deoksigenaciji dolazi do polimerizacije. stvaraju se intraćelijska vlakna i srpasti izgled eritrocita .če{će oblike predstavljaju i HbE.. gdje je u hemoglobinu u beta lancu na 6.najče{ći HbS(drepanocitoza) ili anemija srpastih eritrocita.mutacija baze u kodonu za 6. aminokiselinu beta globinskog lanca . C i D DREPANOCITOZA Patofiziologija .

medjuakcija valina u beta lancu sa hidrofobnim područjima susjednih beta lanaca započinje sljepljivanje ostalih hidrofobnih aminokiselina . – hemolizna anemija . 4. 3. Hronična hemolizna anemija Sistemske pojave Vazookluzivne bolne krize O{tećenje organa 1.smanjenjem pritiska kisika do kritične tačke u eritrocitima sa HbS nastaje intraćelijska polimerizacija Homozigotni oblik 1. 2.krupni eritrociti ometaju protok krvi u mikrocirkulaciji .smanjen afinitet eritrocita za kiseonik uslovljava visok pritisak kiseonika {to utiče na smanjeno stvaranje eritropoetina . {to dovodi do vazookluzivnih pojava ..

a takodje i acidozom. hemoragijska nekroza nadbubrežnih žlijezda. bakterijskim i virusnim) . hipoksijom i dehidracijom. meningitis. – drepanocitne bolne krize (udružene sa infekcijama.pogor{anje anemije pri akutnom povećanju slezine {to se obja{njava naglom sekvestracijom u slezini 2.poremećaj fagocitne aktivnosti slezine 3. – osjetljivost prema infekcijama (često bakterijska sepsa. mi{ićno-skeletne krize.WaterhouseFriderchsenov sindrom) . neurolo{ke krize.grudne krize. – kardiovaskularni sistem . nagla smrt 4. koje utiču na intraćelijsku polimerizaciju..u infekcijama povećanje fibrinogena koji podstiče adheziju srpastih eritrocita na endotel . septikemija i {ok. pneumokokna sepsa. abdominalne krize. krize sekvestracije u slezini. .

androgeni .18 do 0.- pluća jetra i žučni putevi genitourinarni sistem centralni nervni sistem kosti ( infarkti i hiperplazije kostne srži.anemija – folati.oči ( proliferativna retinopatija zbog povećane viskoznosti krvi) Laboratorijski nalazi i diferencijalna dijagnoza ponavljane bolne krize izrazita anemija sa hematokritom od 0.zdravstveni režim . transfuzija. istanjenosti kostiju krova lobanje. gnatopatija i povećanje gornje vilice) .30 prisustvo srpastih eritrocita u razmazu krvi preko 80% hemoglobina S u elektroforezi Terapija .

soli zlata. fenitoin. 1.uloga hematopoezne induktivne mikrookoline (ćelije retikuluma. granulocita i trombocita u perifernoj krvi. acetilsalicilna kiselina) . endotelska ćelije. gdje je hematopoezno tkivo zamjenjeno masnim tkivom i smanjenju broja eritrocita. nepoznat uzrok (idiopatska) 1. poznat uzrok 2. antibiotici APLASTIČNA ANEMIJA Def: bolest hematopoezne matične ćelije opredeljene za mijelopoezu koja vodi aplaziji kostne srži. analgetici.. pancitopeniji. sekundarna aplastična anemija 2. ljekovi( hloramfenikol. medjućelijski matriks) Uzroci sekundarne aplastične anemije: .ljekovi: citostatici i dr. urodjena i stečena . fenilbutazon.bolne krize – intenzivna hidracija.

mononukleoza. hematopoezne ćelije. a to su germinativni epitel testisa. milijarna tuberkuloza. granulocitopenije i trombocitopenije .zamorljivost.virusi i bakterije (virusni hepatitis. op{ta slabost.izlaganje letalnim ili subletalnim dozama zračenja cijelog tije izaziva ogromno izumiranje ćelija u kostnoj srži . lupanje srca i dispneja .povi{ena temperatura . pospanost.krvarenja iz sluznica i po koži Laboratorijski nalazi .. pankreatitis) Klinička slika .pregled krvne slike i kostne srži .zračenje( manje doze zračenja o{tećuju samo organe u kojima postoji brza obnova ćelija.pancitopenija . infekt.simptomi anemije. epitelske ćelije crijeva i ćelije baznog sloja eiderma) .

povećana osjetljivost eritrocita prema lizi izazvanoj komplementom(bilo da je komplement aktiviran klasičnim ili alternativnim putem) . zasićenje transferina skoro uvijek potpuno .limfocitoza u DKS (apsolutni broj limfocita norm. anemije poremećaj imuniteta uglavnom izazvan povećanim radom T s i NK ćelija) PAROKSIZMALNA NO]NA HEMOGLOBINURIJA .. ili smanjen) .stečena hemolizna anemija zbog poremećaja opne eritrocita .povećane količine eritropoetina Terapija transplantacija kostne srži androgeni hormoni i glikokortikoidi susptituciona th imunosupresivna th davanjem antilimfocitnog globulina ili antitimocitnog globulina (kako je patogeneza apl.feremija visoka.

težeg fizičkog rada i poslije hirur{kih intervencija Etiologija .epizode pojačane intravaskularne hemolize u pravilnim vremenskim intervalima i mogu biti .takodje se ubraja i u grupu bolesti matičnih ćelija hematopoeze (jer su prema lizi komplementom osjetljiviji i leukociti i trombociti) .noću intravaskularna hemoliza .hemoglobinurija pogor{ava se noću.nepoznata .napadi hemolize u toku infekcija. prestaje danju u jedne četvrtine oboljelih .žutica slabo izražena ili nedostaje .sklonost trombozama (često u mezenterijalnim venama i venama jetre) .o{tećenje opne matične ćelije hematopoeze Klinička slika .početak bolesti postepen i simptomi i znaci bolesti zavisni od stepena anemije koja zavisi od stepena hronične hemolize ..

hperbilirubinemija (slobodni bilirubin) .trombocitopenija .kostna srž: hipercelularna .pregled plazme: povi{enje slobodnog hemoglobina.anemija. makrocitna . methemoglobinemija i odsustvo haptoglobina . irur{ke intervencije ili fizičkog napora) ponekad trombocitopenija i granulocitopenija napadi bolova u trbuhu u vidu vrlo bolnih kolika mogu biti posljedica venskih tromboza u oblasti mezenterijalnih vena venske tromboze u mozgu znaci deficita željeza (zbog hemoglobinurije i hemosiderinurije) akutna i hronična bubrežna insuficijencija zbog tromboza bubrežnih krvnih sudova Laboratorijski pregledi .- izazvane infekcija (ili nakon transfuzie krvi.leukopenija .ako postoji nedostatak Fe može biti mikrocitna i hipohromna .

glikokortioidi. ANEMIJA U HRONIČNIM BOLESTIMA . Lečenje .transplantacija kostne srži .potporne mjere: transfuzije.pancitopenija nepoznatog uzroka s povećanim brojem retikulocita . prisustvo hemosiderina u mokraći i protočna citofluorometrijska analiza eritrocita. antikoagulacijska sredstva i davanje željeza. testovi: test hemolize sukrozom. Hamov test.Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza .lab. androgeni.jedna je od najče{ćih anemija .

. smanjeno zasićenje transferina. bolesti jetre i razne maligne bolesti (karcinomi. smanjen procenat sideroblasta u kostnoj srži. leukemije i multipli mijelom) .) reumatoidni artritis.laktoferin iz plazme i sekundarnih granula neutrofilnih granulocita .glavne karakteristike: blaga anemija.blok oslobadjanja gvozdja iz makrofaga u krv . razni stepeni hipohromije i hipoferemije uprkos obilne rezerve gvoždja u organizmu . normalne ili povećane količine gvoždja u makrofagima i normalne ili povećane količine feritina u plazmi . limfomi.broj retikulocita normalan ili umjereno povećan Patogeneza ..postoji u velikog broja hroničnih bolesti kao {to su: hronične infekcije (tuberkuloza.. vaskulne kolagene bolesti.umereno skraćen vijek eritrocita .povećano vezivanje transferina za njegove receptore na makrofagima .smanjeno stvaranje EP .hipotransferinemija.

normohromna anemija .hipoferemija Liječenje .transfuzije eritrocita kod izražene anemije .liječenje osnovne bolesti .normocitna.Klinička slika i laboratorijski nalazi .ako istovremeno postoje i krvarenja ili lo{a apsorpcija gvoždja anemija je izrazito hipohromna .prekrivena je kliničkom slikom bolesti koja ja izazvala anemiju .

2.smanjena sinteza eritropoetina . povećana razgradnja eritrocita . zbot sklonosti za krvarenja i zbog primjene hemodijalize i čestog uzimanja krvi za biohemijske analize .takodje se u plazmi nagomilavaju toksični proizvodi metabolizma koji inhibi{u eritrocitopoezu.ANEMIJA U HRONIČNOJ BUBREŽNOJ INSUFICIJENCIJI . smanjeno stvaranje eritrocita .srazmjerna je stepenu bubrežne insuficijencije. te izazivaju hemolizu eritrocita . utvrdjenog koncentracijom ureje i kreatinina u serumu Patogeneza .1.anemija je neizbježna komplikacija HBI .anemija usljed gubljenja krvi.

transfuzije eritrocita .često i nedostatak folne kiseline Laboratorijski nalazi .ponekad hipersegmentacija granulocita usljed nedostatka folne kis.kad postoji izražena hipoferemija davanje gvoždja .liječenje anemije jedino je uspje{no transplantacijom bubrega .smanjenje hemoglobina .eritropoetin ..simptomi anemije prekriveni su simptomima i znacima izražene bubrežne insuficijencije . Liječenje .anemija je normocitna. normohromna .smatra se da sklonost krvarenjima nastaje usljed kvalitativne promjene trombocita .

ANEMIJA U ENDOKRINIM BOLESTIMA . .pored eritropoetina i mnogi drugi hormoni na neki način reguli{u eritrocitopoezu .anemija u bolestima {titne žlijezde: hipofunkcija {titne žlijezde uvijek je praćena normocitnom normohromnom anemijom zbog hipofunkcije eritrocitne loze. zbog smanjernog stvaranja EP .anemija u hipofunkciji hipofize: hipopituitarizam ili uklanjanje hpofize praćeni su uvijek normohromnom normocitnom anemijom i leukopenijom.anemija u deficitu gonada:eritrocitopoezno delovanje androgena u fiziolo{kim a naročito farmakolo{kim dozama sigurno je dokazano .

BOLESTI PLURIPOTENTNE I OPREDELJENIH MATIČNIH ]ELIJA HEMATOPOEZE .

1. MIJELOAPLAZIJE Aplastična anemija Čista aplazija eritrocitne loze Amegakariocitna trombocitopenija Hronična hipoplastična neutropenija 2. MIJELODISPLAZIJE (preleukemijska stanja) Paroksizmna noćna hemoglobinurija Refraktarna anemija Refraktarna anemija sa patolo{kim sideroblastima Refraktarna anemija s povećanim brojem blasta Hronična mijelomonocitna leukemija Refraktarna anemija s povećanim brojem blasta u malignom preobražaju 3. MIJELOPROLIFERATIVNE BOLESTI Prava policitemija (polycythaemia vera) Primarna (esencijalna) trombocitemija Primarna mijelofibroza (agnogena mijeloidna metaplazija) .

.Hronična granulocitna leukemja Akutna granulocitna (mijeloidna) leukemija MIJELODISPLAZIJSKE BOLESTI (Preleukemijska stanja) Karakteri{e ih nenormalnost u razmnožavanju i diferentovanju svih ili pojedinih loza ćelija krvi.

hipogranulacija i stečena Pelger-Huetova nenormalnost jedra . sferocitoza . uglavnom PPM] ili CFU-GEMM iz koje nastaje klon displastičnih ćelija koji se zavrŠava akutnom leukemijom .anizocitoza .o{tećenje jedne od osnovnih matičnih ćelija.postoji neefektivna hematopoeza s nedovoljnim sazrevanjem i diferentovanjem ćelija .hiperplazija u kostnoj srzi uzljed ubrzanog razmnožavanja ćelija uz pancitopeniju Hematolo{ke promjene Diseritrocitopoezne promjene .tzv.anemija u preko 85% bolesnika .eritrociti mogu imati sve promene oblika – makrocitoza.najče{će promjene. eliptocitoza. dishematopoeza koja vodi jednoj ili vi{e vrsta citopenija.godina. če{će u mu{karaca . Najče{će u osoba starijih od 50.eritroblasti u perifernoj krvi Disgranulocitopoeza .

promijelocita i mijelocita Distrombocitopoeza .hiperplazija granulocitne loze u kostnoj srži sa uvećanim brojem mijeloblasta.najče{će: anemija.25% bolesnika ima trombocitopeniju .u K.uslovljena pancitopenijom ili smanjenjem nekih od loza . ili često artralgije . smanjenje granula) . broj megakariocita normalan ili povećan..poremećaj funkcije razlog krvarenja u MDS . infekcije.S.kvalitativne promjene trombocita (makrotrombociti. krvarenja. ali su oni skoro uvijek morfolo{ki promjenjeni (mikromegakariociti) Klinička slika .neutropenija uz povećan apsolutni broj monocita .

refraktarna anemija s povećanim brojem mijeloblasta 4. refraktarna anemija s povećanim brojem mijeloblasta u malignom preobražaju Lečenje . hronična mijelomonocitna leukemija 5.Pet grupa preleukemijskih sindroma: 1. Hronična mijeloproliferativna bolest u kojoj postoji nenormalnost pluripotentne matične ćelije hematopoeze PPM] ili zajedničke matične ćelije mijeloidnih loza CFU-GEMM koja vodi . refraktarna anemija 2. refraktarna anemija s patolo{kim sideroblastima 3.lečenje uglavnom simptomatsko i sastoji se u davanju transfuzija eritrocita ili trombocita PRAVA POLICITEMIJA (Polycythaemia vera) Def.

Prve kolonije poznate su i kao “endogene kolonije” Klinička slika .počinje postepeno. ćelija za eritrocitopoezu: jedna koja stvara kolonije i bez dodatka eritropoetina i druga koja zahtijeva eritropoetin. a u manjoj mjeri i granulocita i trombocita Etiologija .nepoznata.u ovoj bolesti ostoje dvije populacije opredjeljenih mati. kao i drugih mijeloproliferativnih bolesti .neprekidnom stvaranju eritrocita. ali je moguće i da arterijska tromboza (tromboza moždanih ili koronarnih arterija) ili izraženo krvarenje u toku ili posle neke hirur{ke intervencije ukažu na postojanje prave policitemije .može biti dugo bez simtpoma .

splenomegalija zbog ekstramedulske hematopoeze .krvarenja po koži ili iz sluznica . nesvjestica ili vrlo često zujanje u u{ima .poremećena cirkulacija u mozgu: glavobolja.osjećaj težine u trbuhu usljed uvećane slezine .zamućen vid. vrtoglavica.pektoralna angina ili intermitentna klaudikacija . portnoj veni i veni slezine.crvenocijanotična boja kože . sa znacima akutnog abdomena .najče{će tromboflebitisi s plućnim embolijama ali i tromboze u hepatičnim i mezenterijumskim venama.umjerena hepatomegalija .venska tromboca s embolijama i tromboflebitisi .. skotomi i diplopije .svrab i ponekad urtikarija posljedica su hiperhistaminemije .

morfolo{ki i kvalitativni poremećaji trombocita u policitemiji .u 50% bolesnika postoji trombocitoza koja obično ne prelazi vrijednosti od 800 x 10 9/l .aktivnost alkalne fosfataze leukocita obično je izrazito povi{ena .umjereno smanjen vijek trombocita .S.K.povi{en hemoglobin . hiperćelijska.u 2/3 bolesnika postoji leukocitoza zbog apsolutne granulocitoze .vrijednosti vitamina B 12 povećane u serumu Kriterijumi za postavljanje dijagnoze Kategorija A 1.povećanje broja bazofilnih granulocita je uzrok hiperhistaminemije . povećanje mase eritrocita . veliki broj eritroblasta i megakariocita .izrazito povećan broj eritrocita oko 7 x 10 12/l .Laboratorijski pregledi .

M > 36 ml/kg Ž > 32 ml/kg 2. Trombocitoza  400 x 10 9/l 2. Splenomegalija Kategorija B 1. Leukocitoza  12. Povi{enje B 12 u serumu Dg.0 x 10 9/l 3. Normalno zasićenje krvi sa O 2  92% 3. APL > 100 4. se postavlja kad postoje sva tri parametra iz kategorije A ili ako pored dva parametra iz kategorije A postoje dva parametra iz kategorije B .

Komplikacije - najče{će komplikacije na vaskulnom sistemu zbog povećane zapremine i hiperviskoznosti krvi - sklonost trombozama i krvarenjima - plućne infekcije, peptička grizlica i ciroza jetre Tok i prognoza 1. faza eritrocitoze 2. faza istro{enosti U fazi istro{enosti je hematokrit sve nizi i anemija se povećava, iako i dalje postoji čak povećano razmnožavanje ćelija drugih krvnih loza u kostnoj srži i u ekstramedulskim organima. - policitemijska mijeloidna metaplazija( slezina i jetra, a ponekad i u limfonodusima i bubrezima) - hipersplenizam - srednji vijek preživljavanja je 8 godina

Liječenje 1. flebotomija 2. mijelosupresija pomoću hemioterapije i radioaktivnog fosfora - busulfan i hlorambucil SEKUNDARNE ERITROCITOZE - povećano stvaranje eritrocita zbog povećane količine eritropoetina Eritrocitoza zbog hipoksije (anoksična eritrocitoza) UZROCI: 1. nizak atmosferski pritisak (boravak na visinama) 2. hronične plućne bolesti 3. urodjene srčane mane s desno-lijevim {antom 4. alveolska hipoventilacija 5. poremećeno preno{enje kiseonika 6. lijekovima izazvana tkivna hipoksija

PRIMARNA TROMBOCITEMIJA 1. povećanje broja TR > 1000 x 10 9/l 2. bogatstvo kostne srži u megakariocitima i trombocitima 3. odsustvo povećanja mase eritrocita 4. odsustvo Ph 1 hromozoma 5. sklonost ka krvarenjima i trombozama (primarna trombohemoragijska trombocitemija)

nepoznata .mijeloičnu leukemiju.promjena jedne matične ćelije.tromboze nastaju usljed: velikog broja trombocita Klinička slika mu{karci i žene podjednako 40% ima sklonost trombozama 60% ima sklonost krvarenjima mladje osobe su bez simptoma .krvarenja su posljedica: tromboza stvara infarkt. ulcerisanje infarkta i krvarenja. ak. te hroničnu mijeloičnu leukemiju Patogeneza . DIK sa potro{njom trombocita i funkcionalna nesposobnost trombocita . primarnu policitemiju.najče{će iznad 50. najvjerovatnije CFU-GEMM .može preći u 1. godine čivota .Etiologija .

te pri hirur{kim intervencijama . Agnogena mijeloidna metaplazija .sekundarne trombocitoze .kariotip najče{će normalan . dg.krvarenja najče{će uorganima za varenje.tromboze i arterijske i venske .S.. vrlo produktivni megakariociti RAZMAZ PERIFERNE KRVI: veliko bogatstvo u trombocitima i prisustvo džinovskih trombocita .splenomegalija i neznatna hepatomegalija Laboratorijska ispitivanja TR > 1000 x 10 9/ L K. . PRV 2.50% pacjenata – slaba agregacija TR in vitro ( a unekih bolesnika i spontana agregacija trombocita) Dg i dif.TR>1000 x 10 9/ L 1. HGL 3.

TR pomoću hidroksiureje (15 do 50 mg/kg dnevno).fereza trombocita . . 4. 2. 3.preko 50.mladji asimptomatski pacijenti_ izbjegavati mijelosupresivno liječenje . godine životqa bez simptoma: normalizovati br. sideropenijska anemija Hodgkin-ova bolest diseminovane maligne bolesti hronične zapaljenske bolesti Th. tj 2x2 .1.

nepoznata . 4.AGNOGENA MIJELOIDNA METAPLAZIJA (Primarna mijelofibroza s mijeloidnom metaplazijom) . splenomegalija leukoeritroblastoza dakriocitoza Etiologija i patogeneza .primarno neoplastično klonsko bujanje mijeloidnih loza i sekundarno neklonsko bujanje fibroblasta 1. 3. 2.S. fibroza K.hronična mijeloproliferativna bolest .bujanje fibroblasta i stvaranje kolagena izazivaju megakariociti i trombociti lučenjem TČP koji izaziva bujanje mnogih ćelija i fibroblasta .

anemija (zamorljivost..{esta decenija života.bol u stomaku zbog splenomegalije . lupanje srca) . eritroblasti.najvi{e bujaju trombociti – morfolo{ki izmjenjeni uz neefektivnu megakariocitopoezu sa velikim stepenom intramedulske razgradnje megakariocita i oslobadjanje TČR. . mladje ćelije granulocitne loze . . S. enzim potreban za razgradnju vi{ka kolagena u K.u mijeloproliferativnim bolestima je smanjeno stvaranje kolagenaze u K.TČR iz alfa granula TR inhibi{e kolagenazu fibroblasta.splenomegalija.krvarenje Laboratorijski nalazi . Klinička slika . mu{karci .S. dakriociti.

milijarna tuberkuloza Tok i prognoza . Alkalna fosfataza leukocita snižena) . normohromnu anemiju.60% živi duže od 5 godina .često DIK Diferencijalna dijagnoza . produženo zbog smanjenja V činioca koagulacije ili zbog cirkuli{ućih inhibitora koagulacije) .S.poremećaj koagulacije krvi (P. Transplantacija K.HGL (L 100 x 10 9/L.V.. broja trombocita.metastaza malignih tumora u kostima . leukoeritroblastoza.prognoza zavisi od simptoma. Ph l hromozom. veličine jetre Th. količine hemoglobina. dakriociti . Androgeni ili glikokortikoidi .punctio sicca .60% pacjenata imaju normocitnu.

stomatitis. gingivitis.najče{će infekcije: piogene infekcije kože.sklonost infekcijama < 1 x 10 9/L .brojneutrofila manji od 3x10 9/L ili po drugim autorima manji od 1. pneumonija. vaginiti.ozbiljna opasnost < 0. ili kad je izražena hemolizna anemija ili kad postoji refraktarna trombocitopenija LEUKOCITI Kvantitativni poremećaji neutrofilnih granulocita Neutropenije . septikemija.5 x 10 9/L .“agranulocitoza” – potpuni nedostatak neutrofila u perifernoj krvi .s proctitis .Splenektomija ako je slezina velika.5 x 10 9/L .

podjela NASLJEDNE (cfu-s. patogeneza. izmedju neutrofilnih granulocita i monocita .Etiologija. virusima. fizički i hemijski činioci) “pseudoneutropenija” Dijagnoza DKS.periodični poremećaj u proizvodnji u K. cfu-gemm) STEČENE (izazvane infekcijama.S. pregled kostne srži morfologija neutrofila LIZOZIM u mokraći i krvi povi{en – neefektivna granulocitopoeza (displazija) ukoliko ne postoji HBI ili monocitoza LIZOZIM u mokraći i krvi snižen – insuficijentna granulocitopoeza (hipoplazija) adrenalinski test kod psuedoneutropenije Ciklična neutropenija .

trbu{ni tifus. malarija .svake 3 nedjelje Th.infektivna mononukleoza . antibiotici. monociti sniženi .bruceloza. dizenterija .neutrofilni granulociti sniženi. pronizon Stečene neutropenije Neutropenije u infekcijama .hepatitis ..

a uvijek povećanjem brojem leukocita u organizmu. trombocita.potiskuju normalne matične hematopoetske ćelije . generalizovano razmnožavanje ćelija limfocitne ili neke od mijeloidnih loza praćeno vrlo često povećanim brojem leukocita u perifernoj krvi. .AKUTNE: izražen poremećaj sazrijevanja i diferentovanja ćelija . Nenormalno.HRONIČNE: u početku je sazrrijevanje i diferentovanje očuvano . granulocita.Hronične: u početku dovoljan broj funkcionalno sposobnih eritrocita.POREME]AJI LIMFOPLAZMOCITNE LOZE LEUKEMIJE Def.Akutne: pancitopenija (glavni uzrok kliničkih pojava) . .

Akutne i hronične . morfolo{kog izgleda blasta u perifernoj krvi i kostnoj srži 2.Podjela leukemija .Podjela akutnih leukemija vr{i se na osnovu: 1.I akutne i hronične leukemije podijeljene su na limfocitne i mijeloidne . citohemijskih nalaza FAB PODJELA (French-American-British) izmedju 1976 i 1985 godine (morfolo{ka podjela) L 1 – mali limfoblasti L 2 – veći limfoblasti L 3 – veliki limfoblasti M 1 – nediferencirani mijeloblasti M 2 – nediferencirani mijeloblasti uz djelomičNO SAZRIJEVANJE M 3 – HIPERGRANULSKA PROMIJELOCITNA M 4 – MIJELOMONOCITNA .

sudan B… IMUNOLOŠKA PODJELA LEUKEMIJA . sudan crno B 3. M2: + peroksidaza. perjodna kiselina – PAS 4.leukemijske ćelije su maligni dvojnici normalnih ćelija.citohemijske reakcije identične CITOHEMIJSKE REAKCIJE 1. naftol-AS-D-hloracetat esteraza ALL : grube granule (blokovi) PAS + materijala u nekim limfoblastima u skoro svih bolesnika izuzev L 3 T-ALL: + kisela fosfataza … M 1.M 5 – monocitna ( M 5a i M 5b) M 6 – eritroleukemija M 7 – megakarioblastna . leukocitna peroksidaza 2. alfa-naftil butirat esteraza 6. kisela fosfataza 5. .

Monoklonska antitijela za mijeloidne ćelije jo{ se istrazuju. SmIg za B limfocite i receptora za ovčije eritrocite na T limfocitima omogućilo je bolje poznavanje stadijuma diferentovanja pojedinih vrsta leukocita i porijeklo leukemijskih ćelija . a u djece najče{ći kancer . . UČESTALOST .B – limfociti .Pre B.prisustvo SmIg na opni .monoklonska antitijela koja otkrivaju antigene specifične za ćelije pojedinih krvnih loza ..T – limfociti spontano vezuju u vidu rozeta ovčije eritrocite .10% od svih karcinoma.kombinovanje imunolo{kih i genetičkih metoda sa tradicionalnim ćelijskim obilježivačima kao npr.limfociti imaju te{ke lance Ig i CALLA .Plazmociti: kompletni Ig .Obe ove vrste _ receptori za C3 kompnentu komplementa i za Fc fragment IgG.

- CLL bolest starijih osoba CML če{ća ispod 50 godine ALL i AML podjednako zastupljene ALL že{ća u djece AML glavni tip AL u odraslih osoba ETIOLOGIJA . leukemogeni virusi Jonizujuća zračenja .9 puta če{ća u radiologa . hemijska kancerogena jedinjenja. ankilozirajući spondilitis) .heterogena bolest 1. endogeni – nasljedni činioci 2.Japan: i 14 godina poslije bombardovanja veća učestalost leukemija . egzogeni – jonizujuća zračenja.jo{ uvijek uglavnom nepoznata .Leukemogeno dejstvo th zračenja karcinoma i nemalignih oboljenja( npr.

Lijekovi Hemioterapijska sredstva Melphalan (Alkeran) Ciklofosfamid (Endoxan) Busulfan ( Myleran) Hlorambucil (leukeran) MOPP za Morbus Hodgkin natulan – prokarbazin Adriamicin i bleomicin – rijetko leukemija .sekundarna leukemija izazvana hemioterapijom skoro uvijek pripada AML i obično se javlja nekoliko godina poslije hemiotherapije Hočkinove bolsti.benzen (dugotrajna izloženost benzenu) . multiplog mijeloma ili nekog solidnog tumora Hemijska kancerogena jedinjenja .

Virusi - - leukemija u svih sisara izazvana je RNK virusima tzv. RETROVIRUSIMA, jer sadrže enzim obratnu (retro) transkriptazu koja omogućava da se iz RNK virusa stvoi DNK koja se ugradi u genom inficirane ćelije. (C virusi) - dosada bio poznat Ebstein-Barr-ov virus (ENV) kao onkogen koji inače izaziva infektivnu mononukleozu. To je DNK virus iz grupe Herpes virusa - T- limfociti (ćelije inf. mononukleoze) i imunodeficitarnost

RNK virus – virus humane T-leukemije ili limfoma u odraslih osoba HTLV (human T cell leukemia virus) HTLV II leukemija vlasastih ćelija HTLV III AIDS Nasljedni činioci 1. odredjene porodice 2. nasljedne bolesti 3. blizanci - smanjenje humorskog i ćelijskog imuniteta tj. imuniteta protiv tumora - AL učestalije u osoba sa nasljednim imunodef. Bolestima, te u osoba koje su uzimale dugo imunosupresive (RA, SEL, nefrotski sindrom…) Citogenetski (hromozomski) poremećaji 1956.

Filadelfija hromozom u vi{e od 90% oboljelih od CML – delecija duge ručice jednog hromozoma 22 - najče{će promjene: recipročna translokacija, delecija hromozoma, dobijanje ili gubljenje hromozoma (trizomija, monozomija) - Uzrok: nasljedna sklonost, spolja{ni leukemogeni činioci, jonizujuća zračenja, hemijska kancerogena jedinjenja - C- onkogeni premje{tanjem na novi hromozom postaju aktivni i mutiraju, te stvaraju svoj izmjenjeni proizvod koji izaziva maligni preobražaj Onkogeni - od 1970 god. otkrivanja ćelijskih onkogena - u retrovirusima kancerogeno dejstvo u njihovom genomu ima jedan njihov gen poznat kao VIRUSNI ONKOGEN ili v-onc. - Tom svakom dosad otkrivenom v-onc odgovara isti ili vrlo sližan gen u normalnom genomu čovjeka tj. ]ELIJSKI ONKOGEN ili c-onc ili protoonkogen

stvaran se fuzioni gen bcr-abl s kojegse prepisuju nove m-RNK koja reguli{e sintezu nove bjelanževine Patogeneza .poremećaj razmnožavanja i diferentovanja . Bcr.Većina c-onc slabo izraženi .. translokacija c-abl na 22 hromozom tzv.“blastni preobražaj” mogu se pojaviti i limfobasti .HML – zloćudni preobrazaj se deŠava u PPM] jer se Ph 1 nalazi i u ćelijama mijeloidne i limfocitne loze .HLL – isti SmIg na svim leukemijskim limfocitima .AML ne nastaje u PPMć nego u nekim od kasnijih stadijuma diferentovanja hematopoetskih ćelija (nema prelaza AML u ALL) .Razlog njihovog aktivisanja: fizički i hemijski kancerogeni žinioci.iz jedne ćelije nastaje klon ćelija . nasljedne ili stečene sklonosti za prelome HML .

ćelija u razmnožavanju nad normalnim hematopoetskim ćelijama .LIA AKUTNE LEUKEMIJE DEF. . nekontrolisano razmnožavanje malignih ćelija koje imaju vrlo malu sposobnost diferentovanja u zrele ćelije ili limfocitne ili mijeloidne loze. te recirkuli{u izmedju kostne srži i periferne krvi .Povećanje mase leukemijskih ćelija u hematopoetskih rganima uslovljeno predno{ću leukem.Vijek leukemijskih ćelija duži nego vijek odgovarajućih normalnih ]elija krvi..

infekcija krvarenja) Učestalost AL 50% medju leukemijama ALL djeca od 3 do 5 godina AML odrasli Podjela FAB podjela AKUTNA LIMFOCITNA (LIMFOBLASTNA) LEUKEMIJA DEF.. u kostnoj srži.Potiskivanje normalne hematopoeze (anemija.akutno . timusu ili u limfnoj žlezdi.djeca 80% . maligna bolest krvi u kojoj je maligni preobražaj nastao u jednoj od osnovnih matičnih ćelija limfocitne loze uglavnom u limfoblastu.odrasli 15-20% Klinička slika . .

insuficijencija jetre i bubrega .smanjen 15% . limfoblastima Biohemijski pregledi .. granulocitopenija.broj leukocita 15% . povećana slezina i jetra . gubitak apetita. trombocitopenija . temperatura.petehije. ekhimoze Laboratorijski pregledi .razgradnja velikog b roja leukemijskih ćelija (poremećaj elektrolita. tjelesne težine. bolovi u kostima i zglobovima . hiperurikemija) - .periferna krv: anemija.fizički pregled: bljedilo. limfadenopatija.krvni razmaz: limfoblasti . bljedilo.kostna srž: infiltracija mal.normalan 15 – 25% preko 100 x 10 9/l (T ALL) Hgb 70 – 100 .op{ta slabost.

želudac. jednjak.LDH.. koža . čvorovi. infiltrati.hiponatrijemija . leuk. naročito mokraćne kiseline . krvarenja) .krvni razmaz .otok zglobova . uricum i fibronegen: često povi{eni u recidivu Infiltracija leukemijskim ćelijama . du{evni poremećaji . koža . srce.difuzna osteoporoza . CNS.pluća (infekcije. poremećaj vida.hipokalijemija Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza . ac.bubrezi .nekrozni enterokolitis Poremećaji metabolizma . jetra.poremećaji elektrolita i organskih materija.najče{će: l. slezina.moždane ovojnice (intrakranijalni pritisak.vi{e od 25% u kostnoj srži limfoblasti .desni.

citohemijsko bojenje . mononukleoza. infekcija sa citomegalovirusom Tok i prognoza . nastaje od maligno izmjenjene pluripotentne matične ćelije (CFU-S) ili če{će od matične ćelije opredjeljene za mijeloidne loze (CFU-GEMM) ili od maligno izmjenjenog mijeloblasta Za razliku od ALL u AML i zrele ćelije imaju morfolo{ke i funkcijske poremećaje jer potiču oed klona izmjenjene CFU-GEMM ANLL bolest odraslih osoba . inf.sada: dugotrajne remisije do 5 godina AKUTNA NELIMFOCITNA LEUKEMIJA DEF.imunolo{ka podjela jo{ ne postoji .Dif.pancitopenija .do hemioterapije – 14 mjeseci . dg.hromozomske promjene u vi{e oe 75% ..

bljedilo. meningitis Laboratorijski nalazi anemija (Hgb oko 70) trombocitopenija (TR < 50.bol pri palpaciji donje polovine grudne kosti . smanjeni razmaz periferne krvi: leukemijski blasti. krvarenje.21) M 2 t (15. palpitacije.neutropenija . opŠta slabost. ali je moguće i da se ne nadju u perifernoj krvi .t (8.nakon preleukemijskih stanja (mjesecima. godinama) . pijelonefritis.splenomegalija . leukemijska infiltracija . infekcija. dispneja .pneumonije.17) M 3 Klinička slika .000) L normalni.pancitopenija. povi{eni. zamorljivost.kostna srž: vrlo veliki procenat leukemijskih blasta .

ciklofosfamid.tok i prognoza gori nego u ALL .životna dob preko 60 godina lo{ prognostički faktor Terapija akutnih leukemija A.hiperurikemija Dijagnoza . vinkristin. – hemioterapija (pronizon.citohemijska bojenja Tok i prognoza . MTX. terapija održavanja .2 perioda u terapiji: period indukcija remisije i posleindukcijska terapija (terapija održavanja.periferna krv.morfolo{ki izgled blasta ovisi o podgrupi ANLL . daunorubicin. kostna srž . purietol. ALL B.. adriamicin .povećanje procenta PR uz bolju suportivnu terapiju i suzbijanje infekcija .

vinkristin.uz reindukciju.transplantacija kostne srži MULTIPLI MIJELOM (Kahlerova bolest) . AML . citozar. infiltrativni karakter .najčešći klinički oblik plazmocitnih neoplazmi .Transplantacija kostne srži C. nezrelost jedra. konsolidacija sa eradikacijom) .indukcija remisije .hemioterapija (adriamicin. pronizon) .posleidukciono liječenje .nekontrolisano razmnožavanje plazmocita. hromosomske promjene.

sistemske pojave (bljedilo.) Simptomi i znaci izazvani plazmocitnim tuorima .vrlo raznolika . krvarenja po koži i sluznicama. sternuma.u aktivnom kostnoj srži (kosti lobanje. skapule. opšta slabost. zamorljivost i lupanje srca. karličnih kostiju.- kostna srž insuficijencija hematopoeze oštećenje bubrega smanjen imuni odgovor Patogeneza .inhibicija hematopoeze .. rebara.smanjenje ormalnih Ig Klinička slika .multipli tumori . plućne infekcije.bujanje patološki plazmocita . proksimalni dijelovi dugih kostiju) . ključne kosti.. pršljenova.

prelomi rebara i ključne kosti .8 mmol/l .dif. .učestalija u kasnijim stadijumima .ili solitaran tumor u kostima ili van skeleta (nazofarinks.dobro ograničen bol koji zrači .veća od 2. kompresivne . larinks. Dg prema osteoliznim promjenama u metastazama Hiperkalcemija .smanjeo izlučivanje zbog oštećenja bubrega i dehidracije. poliurija. te nepokretnost .muka. rebra. sanjivost.donji toraksni i lumbalni pršljenovi. paranazalni sinusi.uzrok: osteolizna ognjipta oko plazmocitnih tmora .promjene “pojedene moljcima” (kosti lobanje.pojačava se pri pokretima . karlične kosti) . limfne žlijezde ili GIT) Bol u kostima .difuzni .znaci difuzne osteoporoze . toraks..patološke frakture. zatvor i zbunjenost .

plazmocitni infiltrati u tkivu bubrega ..taloženje lakih lanaca u vidu amiloida u glomeruima .M-bjelančevina u plazmi u koncentraciji većoj od 50 g/l .hiperkalciemija .“mijelomski bubreg” (taloženje lakih lanaca Ig – Bence-Jones u bubrežnim kanalićima) .Akutna bubrežna insuficijencija usljed dehidracij (diureza najmanje 2l u 24 sata) Hiperviskozni sindrom . te ubrzanija hemoliza.uzrok anemije .hiperurikemija .nema povećanja aktivnosti alkalne i kisele fosfataze Insuficijencija kostne srži . te dilucija Bubrežna insuficijencija .usljed izlučivanja lakih lanaca Mbjelančevina putem bubrega .uzrok anemije i bubrežna insuficijencija i hronični tok bolesti.

ekhimoze. deficit imuniteta zbog smanjenja normalnih IgG u plazmi .usljed pritiska mijelomskih tumora na kičmenu moždinu i korjenove spinalnih živaca .najčešće infekcije gram neg.uzrok.granulocitopenija. poremećaji vida zbog zastoja u venskom sistemu mrežnjače i različiti isheijski i nervni poremećaji) Sklonost prema infekcijama .smanjen i ćelijski imunitet Nervne promjene .poremećaji senzibiliteta Neuobičajena ispoljavanja ..pojasni bol ograničen na jedan dermatom – pojačan kašljanjem. bakterijama .bakterijske infkcije koje se neprekidno ponavljaju .Grupa cirkulacijskih i hemoragijskih poremećaja ( purpura. kijanjem ili naglim pokretom . krvarenja iz nosa i organa za varenje.

van kostne srži – gornji dijelovi organa za disanje 2. višak lambda lanaca. nesekretorni multipi mijelom Laboratorijski nalazi . izraženije učešče poremećaja CNS-a 3. hiperurikemija.normohromna normocitna anemija .) .fenomen ruloa .plazmocitna leukemija .Morfološki izgled plazmocita .SE vrlo ubrzana . Fosf.produženo Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza .krvarenja usljed poremećaja koagulacije (nenorm. XIIIa na fibrin) . Mbjelančevine sprečavaju djelovanje č.s.pancitopenija . alk. plazmociti od 20 do 95% .biohemijske promjene (azotemija. koaguluma zbog hiperglobulinemije.pregled kostne srži .i plazmociti u perifernoj krvi . norm.u k.ispitivanje bjelančevina plazme . gradja fibr.1.

Ca u seruu ormalan 3. niske vrijednosti M-bjelančevina IgG <50 g/l IgA<30g/l Bence-Jones manje od 4g/24h .tinjajući ili indolentni limfomi .CLL i limfocitni limfom (saMbjelančevinama) . oštećenje bubrega) . dojke i prostate) . aplastična anemija . norm.hronične infekcije. hiperkalciemija.benigna monoklonska gamopatija . Rtg nalaz na kostima ili samo solitarni mijelom 4.hiperparatireoidizam (promjene u kostima.Makroglobulinemija i bolesti teških lanaca (rijetke promjene na bubrezima i skeletu) Utvrdjivanje stadijuma Stadijum I 1. hemoglobin >100 g/l 2.osteolizne promjene u metastazama kancera (bronha..

Hgb <85 g/l 2. visoke vrijednosti M-bjelančevine: IgG >70 g/l IgA>50 g/l Bence Jones u mokraći > 12 g/24 h A relativno normalno funkcionisanje bubrega B nenormalno funkcionisanje bubrega Tok i prognoza Činioci koji odredjuju prognozu multiplog mijeloma 1. veličina koštanih promjena 3.Stadijum II Nalazi ni za stadijumI ni za stadijum III Stadijum II 1. Ca u serumu >od 3 mmol/l 3. insuficijencija bubrega 2. izražena osteoliza 4. anemija .

6. 5.Remisija tranje oko 20 do 22 mjeseca .4. histološkim i hematološkim odlikama i različitim tokom.HEMIOTERAPIJA .ZRAČNA TERAPIJA NEHOGKINSKI LIMFOMI. .veoma raznovrsna grupa maignih bolesti. a veoma rijetko histiocita. uglavnom limfocita. sa različitim kliničkim. 7.Sljedeći recidivi postaju sve manje osjetljivi na hemioterapiju . NHL . vrsta M-bjelančevine u krvi veličina hiperkalciemije opšte stanje bolesnika procenat plazmocita u mijelogramu Terapija .

ekspanzivni limfomi sa lošim ishodom .limfomi sporog toka koji se dobro podnose više godina Učestalost .prognozom i reagovanjem na antilimfomsko liječenje .NHL 60% svih limfoma .Vrlo rijetki u djece ispod 2 godine života . mjesto po učestalosti svih malignih bolesti u djece Etiologija i patogeneza virusna etiologijaNHL HTLV I retrovirus i EBV Sadejstvo i dva onkogena Kancerogenost EBV naglašava se u uslovima primarnog i sekundarnog deficita imuniteta .5-6% svih malignih tumora .Klonske nenormalnosti hromosoma u 96 do 9% bolesnika sa NHL PODJELA LIMFOMA (Working formulation) .3.

Niskog stepena malignosti A. malih limfocita kao u HLL Plazmocitoidni B. Folikulski, pretežno malih limfocita s ugnutim jedrom C. Folikulski, mješoviti malih ćelija sa ugnutim jedrom i velikih ćelija Srednjeg stepena malignosti D. Folikulski, pretežno velikih ćelija E. Difuzni, malih ćelija sa ugnutim jedrom F. Difuzni, muešoviti malih i velikih ćelija G. Difuzni, velikih ćelija (sa ugnutim i okruglim jedrom) Visokog stepena malignosti H. Velikih ćelija, imunoblastni (plazmocitoidni, svijetlih ćelija, polimorfni) I. Limfoblastni (konvolutnih ćelija, nekonvolutnih ćelija) J. Malih ćelija sa okrugli jedrom (Burkittov) Razni

-

mješoviti Mycosis fungoides Histiocitni Ekstramedulski plazmocitom Nerasporedljiv

Način širenja - stadij I i II u 90% slučajeva maligni proces u retroperitoneumskim limfonodusima - način širenja nepredvidjen i različit od širenja u MH - iz limfnih žlijezda vrlo brzo hematogenim putem u limfne žlijezde skoro svih predjela - kostna srž – leukemijski oblik - prvobitna lokacija izvan limfnih žlijezda u više od 50% pacijenata - Često: Waldeyerov limfni prsten (limfocitno tkivo krajnika,nosne šupljine, ždrijela i baze jezika), želudačno-crijevni organi, kosti, kožđa, slezina, štitna žlijezda, medijastinum, pluća, jetra, bubrezi, testisi, prostata Klinička slika

Sistemske pojave: malaksalost, povećana temperatura i noćno znojenje u početku rijetke - gubitak apetita, i gubitak TT - fizički pregled: uvećane limfni žlijezde, naročito u vratnom i supraklavikularnom predjelu Simptomi i znaci usljed lokalizacije van limfnih žlijezda Splenomegalija - vrlo rijetko - uvećane ne mora biti uvijek izazvano malignim tkivom - obično je osrednje uvećana, ali i vrlo velika Želudačno-crijevni organi - hirurško uklanjanje - želudac najčešće mjesto primarnih promjena NHL - tanko i debelo crijevo rijetko primarno mjesto Bubrežne promjene - često kado postoji i infitracija kostne srži limfomskim tkivom

leukemijska slika u 20 do 50% bolesnika sa difuznim limfocitnim i limfoblastnimlimfomima .primarne plućne promjenhe rijetke (kašalj i hemoptizije) Promjene u kostima . lobanja i proksialni dijelovi humerusa i femura . pijelonefritis.najčešće kosti koje imaju aktivnu kostnu srž. akutna bubrežna insuficijencija bubrega. rebra. zbog difuzne infiltracije oba bubrega Promjene u medijastinumu . oligrija.svi histološki tipovi NHL mogu da predju u leukeijsku fazu bolesti ili od početka ogu da imaj leukemijsku sliku ..u pola bolesnika uvećane l.hidronefroza.kiseline).već u početku bolesti . bubrežni kamenci (zbog pov. kao što su kičma. Izlučivanja m.žlijezde medijastinuma i bronha . anurija.

ili rasprostranjene promjene u jednom ili više vanlimfatičnih organa ili tkiva. ili tkivu. sa istovremeni prisustvom i u limfnim žlijezdama .Odredjivanje stadijuma Ann Arbor 1971.g Stadij I Bolest u jednom predjelu l. žlijezda ili samo u jednom vanlimfatičnom organu ili mjestu Stadij II Bolest u dva ili više predjela limfnih žlijezda ali sa iste strane dijafragme ili ograničene promjene u jednom vanlimfatičnom organu i u jednome ili više grupa limfnih žćlijezda sa iste strane dijafragme Stadij III Promjene u limfnih žlijezdama s obje strane dijafragme koje ože pratiti i ograničeni patološki proces u nekom ekstralimfatičnom organu. ili u slezini ili u oba mjesta Stadij IV Difuzne.

trombocitopenija . hronični nespecifični limfadenitis Tok i prognoza .histološki pregled tkiva limfne žlijezde . U vanlimfatičke organe ne spadaju slezina. apendiks i Peyerove ploče) Laboratorijski pregledi . waldeyerov prsten.toksoplazmoza.difuzni limfocitni limfoi malih limfocita i svi nodulski limfomi – dobra prognoza .kasnije: anemija.ili bez njih.limfomi srednjeg stepena malignosti – nešto lošii ishod. neutropenijam. timus.Nivo LDH Dijagnoza i diferencijalna dijagnoza .nalaz perifenr krvi u početku normalan .autoimuna hemolizna anemija i trombocitopenija . infektivna ononukleoza. 3 godine .Kostna srži: zahvaćenost češća u bolesnika sa NHL nisikog stepena malignosti nego u onih sa agresivnim limfomima .

neizolovana žarišta u GIT-u . testisima. .maligni tumor limfocitnog tkiva..koncentracija LDH iznad 500 IU/l HODGKINOVA BOLEST . Difuzni limfomi velikih ćelija i limfoblasti NHL.učestalost raste paralelno sa starenjem.veći broj vanžlijezdanih lokalizacija .Reed-Sternberg i Hodgkinove ćelije Učestalost .sistemske pojave . koju je prvi opisao engleski ljekar thomas Hodgkin 1832 g.tumorska masa veća od 10 cm .leukemijska transformacija .lokalizacija u CNS-u.limfomi visokog stepena maligosti tj.kod 60% ovih bolesnika potpuna remisija oko 5 godina Negativni prognostički činioci: . medijastinumu . .

gornje vratne limfne žlijezde (primarna lokalizacija) .aksile (primarna lokalizacija) .češča u muškaraca nego u žena Etiologija i patogeneza . ilijačnolumbalne i ingvino-femoralne 30 do 40% pacijenata.. . zahvaćenost slezine .medijastinumska lokalizacija često asimptomatska i nezapažena .ingvinalni predio (primarna lokalizacija) .najčešće prvo pojavljivanje u limfnim žlijezdama donjeg dijela vrata .najčešće centralne (aksijalne) limfne žlijezde: vratne pazušne. medijastinumske. poslije i hematogeno tada se često lokalizuje i van limfocitnih organa.u početnim stadijumima limfogeno širenje. .rijetko u limfnim tvorevinama ždrijela i organa za varenje .preko 90% bolesnika – limfne žlijezde ili timus .HB ne počinje multicentrično već unicentrično.

g. Težine.ako u bolesnika nema opštih pojava u vidu noćnog znojenja.citopunkcija.Dif. NHL. benigni timom.. miozitis I Limfocitna predominacija II Nodulska skleroza III Mješovita celularnost IV Limfocitni deficit Klinički stadijumi . karcinomi pluća i dojke .podjela prema Ann Arboru 1971. melanom. angioimunoblastna limfadenopatija. gubitka preko 10% tj.dijagnoza se postavlja biopsijom uvećanih limfnih žlijezda .Slezina. .a ako navedeni simptomi postoje onda slovo B . Infektivna mononukleoza. Dg. orijentacijska dijagnoza . rubeola. reaktivni limfadenitisi. i povišene teperature iznad 38 C – A .uslov za postavljanje dijagnoze: RS i H đelije . rijetko primarno mjesto Histološka podjela .

intraabdomenska rasprostranjenost žaripšta u okviru III stadijuma bolesti i stepen zahvaćenosti slezine . klinasta biopsija desnog režnja jetre. celijačnih.. jetre i limfnih žlijezda. biopsija serije limfnih žlijezdi lijevi i desnih paraaortnih i parailijačnih. promjene na koži ili kostima. detaljni fizički pregled. mezenterijumski.laparotomija sa spenektomijom (splenektomija. . te u . prisustvo ili odsustvo sistemskih pojava. a nekada i slezine. utvrdjivanje postojanja ili nepostojanja Reed-Sternbergovih ćelija u njoj.Ocjena kliničkog stadijuma (anamneza. CT i UZV abdomena. scintigrafija kostiju. Rtg pluća. funkcijsko ispitivaje jetre i pregled kostne sržđi.) .E prisustvo ograničenih promjena u vanlimfatičnim organima ili tkivima . histološki pregled srži. tri punkcije oba režnja i svih sumnjivih žarišta. detaljni laboratorijski pregled krvi. splenohepatomegalija.Noviji kriterijumi za odredjivanje liječenja i prognoze: veličina medijstinumske tumorske mase.

hilusima jetre i slezine.splenomegalija umjerenog stepena .hepatomegalija umjerenog stepena .Povišenje temprature. ali one mogu da postoje u oko 40% oboljelih. naujčešće bez sisteskih pojava.Pel-Ebsteiov tip temperature .žutica vrlo rijetko .opravdana jedino ukoliko utiče na odluku o iječenju Klinička slika .Svrab .Nagli bol u predjelu gdje postoi aktivna bolest izazvana i vrlo malom količinom popijenog alkohola Fizički pregled -povećane limfne žlijezde . klinasta biopsija ilijačne kosti i ooforopeksija u žena) . noćno znojenje i gubitak tjelesne težine . .bezbolno uvećanje jedne ili više perifernih limfnih žlijezda.

organi za varenje vrlo rijetko mjesta prve promjene u HB ..promjene u medijastinumu vrlo česte (50 do 60% bolesnika) .promjene na kostima (osteoliza.poremećaji imuniteta u HB (zbog deficita čelijskog imuniteta) Dijagnoza i dif..rjedje (anurija.kožđa – rijetko . osteoskleroza) ..) . oštećenje bubrega hiperurikemijom. amiloidoza.histopatološka analiza .promjene u plućima . Dijagnoza .promjene u bubrezima.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->